Archief
Artikelen

Don’t Panic – The Truth About Population is een lezing van de wereldberoemde Zweedse arts en statisticus Hans Rosling. Aan de hand van 3-D grafieken en een verrukkelijk gevoel voor humor laat hij zien dat de angst voor overbevolking van onze wereld niet terecht is. De wereld is in snel tempo aan het veranderen. Met reeds 7 miljard mensen op deze planeet, houden we ons hart vast voor de toekomst. Rosling toont aan dat die angst niet terecht is: de snelle groei van de bevolking is voorbij en de extreme armoede neemt af.

Overal in de wereld, zelfs in extreem arme landen zoals Bangladesh, zijn gezinnen met slechts twee kinderen nu de norm. Ongeveer 30 jaar geleden was dat nog vijf of zeven kinderen, maar die bevolkingsexplosie ligt achter ons. Dat de bevolking toch nog groeit, komt omdat de mensen ouder worden. Rond het einde van deze eeuw zal de wereldbevolking waarschijnlijk uit ongeveer 11 miljard mensen bestaan en zich dan stabiliseren.

Ook het percentage van de bevolking dat in extreme armoede leeft, neemt gestaag af. Rosling laat zien dat er slechts weinig voor nodig is, om extreme armoede te veranderen in een menswaardig bestaan. Uiteraard is rijkdom ook een kwestie van verdeling. Over de steeds wijder wordende kloof tussen arm en stinkend rijk, gaat deze lezing niet. Evenmin gaat het over plannen om de wereldbevolking te reduceren middels oorlogen en andere domme dingen. Er is genoeg voor iedereen, zelfs als de wereldbevolking 11 miljard mensen bedraagt. De vrolijke manier waarop Rosling dat laat zien, steekt een ieder een hart onder de riem.

DON’T PANIC — Hans Rosling showing the facts about population duurt 59 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter