Archief
Artikelen

Myra heeft weer een lang telefoongesprek gevoerd met Baybasin, die nog altijd in Veenhuizen in de gevangenis zit. Na zijn operatie, die zwaarder was dan hij verwachtte, is hij nog altijd herstellende, maar hij klinkt opgewekt! Het geluid laat te wensen over, daar valt niets aan te doen, want de gevangenistelefoon is nogal mager. Zet het geluid dus op volle kracht, dan valt dit interview goed te volgen. Baybasin praat vaak snel en hij verwacht dat we op de hoogte zijn van veel zaken. Voor een goed begrip van wat hij vertelt, zal ik het gesprek documenteren met achtergrondinformatie.

De eerste minuten bevatten het gebruikelijke “hallo, hoe gaat het?”, maar na 3 minuten komt Myra ter zake. Ze vraagt Baybasin naar de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Discipline tegen Haagse top advocaat M. Wladimiroff. Toen Baybasin in 1998 werd gearresteerd, verdween hij onmiddellijk in de EBI van Vught, waar contact met de buitenwereld vrijwel onmogelijk was. De “Plukze”-wetgeving is alleen van toepassing op veroordeelden, Baybasin beschikte dus nog wel over het familie-vermogen. Zijn eerste advocate, Britta Böhler, verdedigde op dat moment de Koerdische leider van de PKK, Abdul Öcalan. De keuze voor deze advocate lag dus voor de hand. Zij werkte samen met mr. Victor Koppe. Helaas is het in Nederland zo geregeld dat een advocaat moet worden betaald, ongeacht het resultaat. Nu cure, but pay! Britta Böhler is nu lid van de Eerste Kamer.

Vervolgens wendde Baybasin zich tot het gerenommeerde kantoor van Wladimiroff & Spong. Ook Wladimiroff kreeg betaald, al kon hij zich dat “niet meer herinneren”. Hij probeerde Baybasin over te halen tot een schudbekentenis! En ook Wladimiroff hield zich trouw aan de Nederlandse regel: No cure, but pay!

In 2002 legde Baybasin de zaak in handen van Bakker Schut en Van der Plas. In dat jaar diende het Hoger Beroep, waarbij Baybasin werd veroordeeld tot levenslang en de Plukze-wet hem beroofde van het familiekapitaal. Sindsdien werkten Bakker Schut en Van der Plas dus op grond van de schamele vergoeding van een toevoeging.

In 2007 begon de Toelatingscommissie CEAS (tCEAS) onder leiding van mr. Buruma aan een onderzoek naar de tapvervalsing in de zaak Baybasin. Lid van deze commissie was mr. Wladimiroff! De Turkse tapvervalser verzocht aan de Commissie om te mogen getuigen, maar dat werd geweigerd. Ook een reis van de Commissie naar Turkije, die al volledig was voorbereid, ging op advies van Wladimiroff niet door. Het onderzoek van de tCEAS leverde dan ook niets op.

In oktober 2013 wierp Wladimiroff zich “plotseling” op als strafadvocaat van Demmink! Het ging om de art. 12 procedure tegen het sepot dat volgde op de aanklacht van twee Turkse mannen die als kind door Joris D. waren verkracht. Deze belangenverstrengeling is beslist ongeoorloofd. De vraag is dan natuurlijk hoe lang Wladimiroff al werkte voor Demmink… Baybasin diende een klacht in bij de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten en werd in het gelijk gesteld.

Zonder de ongeoorloofde inmenging van Wladimiroff was Baybasin naar eigen zeggen reeds in 2008 vrij gekomen. En weliswaar kreeg Wladimiroff slechts een standje, het bewijs van zijn onrechtmatige bemoeienis is daarbij wel geleverd. Luister vanuit deze achtergrond naar het eerste half uur van het interview. Baybasin vertelt uitgebreid over het belang van het “standje” en de vervolgstappen die hij zal nemen vanwege de ongeoorloofde beïnvloeding van Wladimiroff op de tCEAS, de Commissie Buruma.

Rond minuut 30 vraagt Myra naar het boek van Bovenkerk en Yesilgöz: De maffia van Turkije. Uit het gesprek dat Myra onlangs had met Rein Gerritsen, bleek reeds dat dit boek een totale verdraaiing van de waarheid is. Binnenkort verschijnt het boek van Rein Gerritsen: Huseyin Baybasin: Nederland en de Koerdische kwestie. Lees ook zijn column over hoe zijn relatie met Baybasin tot stand kwam.

Wat Baybasin nu over dat boek van Bovenkerk en Yesilgöz vertelt, is schokkend! Baybasin is eind 1995 gearresteerd om te worden uitgeleverd aan Turkije. Terwijl hij hier gevangen zat, vroeg Bovenkerk of hij hem kon spreken. Aldus geschiedde. Het boek kwam tot stand na een aantal gesprekken met Baybasin. Vervolgens ontdekte Baybasin dat het niet zozeer ging om wetenschappelijk onderzoek, maar dat ze een boek zouden schrijven. Er werd beloofd dat hij de drukproeven eerst mocht goedkeuren. Vervolgens werd Baybasin vrijgelaten, al mocht hij Nederland niet verlaten. Intussen werd hij afgeluisterd en werden de vervalste taps vervaardigd. Toen de drukproeven van het boek in 1998 klaar waren, werd Baybasin weer gearresteerd en het boek werd vlak daarna gepubliceerd. Toen hij dat boek ten slotte in handen kreeg, bleek het vol klinkklare leugens te staan!

Vervolgens kwam er in 2007 een Engelse “vertaling”, waarin deze leugens nog eens extra werden aangedikt. Besef wel dat op dat moment ook de broer van Baybasin, Abdullah Baybasin, vals werd beschuldigd van drugshandel. In 2010 werd Abdullah in hoger beroep vrijgesproken. De hele familie Baybasin woont in Londen, ze hebben een Engelse verblijfsvergunning. Vanuit Londen probeerde Abdullah zijn broer vrij te krijgen, waarop hij zelf werd vervolgd op grond van vervalste taps!

De meest schokkende conclusie is echter deze: De toestemming om Baybasin in de gevangenis te bezoeken blijkt afkomstig van Demmink! Formeel klopt dat, maar Demmink wist er dus van! Vanaf 1996 werkten Bovenkerk en Yesilgöz samen met het OM, zowel in Nederland als Turkije. Deze heren “geleerden” maken deel uit van het complot dat door Demmink c.s. werd gesmeed tegen Baybasin. Luister dus vooral ook even naar dit deel van het gesprek! Want lasterlijke tongen beweren nog steeds dat Baybasin een Koerdische drugscrimineel is, in plaats van een Koerdische zakenman en vredesactivist die met een valse smoes naar Nederland werd gelokt, waar hij op grond van vervalste bewijzen werd beschuldigd van drugssmokkel, twee moorden en een gijzeling en door het Hof willens en wetens werd veroordeeld tot levenslang.

Rond minuut 43 komt Baybasin met een ander wrang verhaal. Advocaat Generaal Jan Koers werd in 1995 samen met Hans Holthuis naar Turkije gestuurd om de “zaak tegen Baybasin” voor te bereiden. Toen hij begreep waarvoor hij werd ingezet, weigerde hij zijn verdere medewerking. Hij werd daarom vervangen door Hugo Hillenaar. Nadat Baybasin in 2007 zijn aanklacht tegen Demmink cum suis had ingediend, belde Jan Koers Baybasin om zijn excuses aan te bieden, want hij wist dat Baybasin onschuldig was en dat hij in zijn aangifte de waarheid sprak. Vrijwel onmiddellijk daarna (sept. 2007) werd Jan Koers zelf het slachtoffer van valse beschuldigingen. In juni 2008 stond deze AG voor de rechter. Hij werd “verdedigd” door mr. Korvinus, die daarna voorzitter werd van de VARA. Dat was het einde van de carrière van Jan Koers.

Lees in dit verband ook de valse aantijgingen van Micha Kat aan het adres van Koers, Klokkenluider Online, 22 augustus 2010. Van Jan Koers werd daarna nimmer meer gehoord. Hans Holthuis kreeg een baan als hoofdgriffier bij het Internationale Strafhof (Joegoslavië Tribunaal) en Hugo Hillenaar is nu landelijk hoofdadvocaat-generaal, een functie die ooit werd bekleed door mr. Jan Koers.

Op Het Haagse Complot staat over Jan Koers nog de volgende informatie:

1993 Onder leiding van de Arnhemse officier van justitie Jan Koers wordt een geheim samenwerkingsmemorandum opgesteld tussen Turkije en Nederland. De Nederlanders richtten een geheim kantoor in Istanbul in en betaalden een afluistersysteem voor de Turkse telefooncentrale. De Nederlanders kregen hulp van Turkije om mega-heroïne-onderzoeken in Turkije en Nederland te draaien, zoals de 4M-zaak te draaien en het Sitoci-onderzoek. Maar de Turken wilden nog iets terug. Ze eisten dat Nederland een strafrechterlijk onderzoek zou draaien tegen Hüseyin Baybaşin. De Koerd Baybaşin was op dat moment staatsvijand nummer één in Turkije. Officier van justitie Jan Koers weigerde aan dat onderzoek tegen Baybasin mee te werken en wordt vervangen door Hugo Hillenaar

Vanaf minuut 49 vraagt Myra weer naar de manier waarop “De Maffia van Turkije” tot stand kwam en hoe Demmink daar een rol in speelde. Ook vraagt Myra naar de ongeoorloofde lange termijn van de herzieningszaak: nu al ruim 4 jaar! Daarna geeft Baybasin ons nog even zijn gezonde kijk op deze door en door rotte en criminele elementen bij “Veiligheid en Justitie”. Voor hem is dat de reden waarom hij niet zozeer vecht voor zijn eigen vrijheid, maar voor een rechtvaardige Rechtsstaat. Deze laatste 10 minuten zijn belangrijk voor een goed begrip van de positie van Baybasin.

Met dank aan Baybasin voor dit krachtige standpunt en met dank aan Myra voor dit verhelderende interview, eindig ik met deze woorden van Myra: De Rechtsstaat is rot tot op het bot (zie de uitzending met Ton Hofstede van hethaagsecomplot.nl)

Baybasin Update april 2015 duurt een uur.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

13 Reacties op “Baybasin update april 2015: Talk to Myra”

 • rinus:

  Iedereen weet wel wat er uit het herzieningsverzoek zal komen, dat kunnen we zo al zeggen van te voren. Dat gaat nog een hele tijd duren met die trage rechters die geen recht willen spreken omdat ze er te lui voor zijn. En als ze de zaak wel willen bekijken als ze eenmaal uitgeslapen zijn, dan wijzen ze het verzoek af, zodat het einde oefening is, meneer nooit meer vrij komt, en Myra natuurlijk ook niet meer hoeft te bellen want er is dan toch verder geen nieuws meer te halen. Dat de Staat weigert een goed functionerende Hoge Raad op te tuigen bewijst dan ook wel hoe misdadig ze werkelijk zijn, als ze vrome boekjes schrijven over mensenrechten en de toegang tot een ‘onafhankelijk’ rechter die daar over moet oordelen. Met de groeten van Plasterk natuurlijk.

 • Boudine:

  Dit is wel even een MUST READ:
  JDTV Update

  ‘Uitgeverij’ Demmink bracht fantasie-boek uit.
  Talk 2 Myra heeft op vrijdag 24 april weer een lang telefoongesprek gevoerd met Huseyin Baybasin. Het gesprek ging over advocaat Wladimiroff en het boek ‘De maffia van Turkije’ van de auteurs Frank Bovenkerk en Yücel Yesilgöz. De meest schokkende conclusie uit dit gesprek is het feit dat Bovenkerk en Yesilgöz dit boek in opdracht van Joris Demmink hebben geschreven.

  De bewijzen zijn nu zwart op wit geleverd en in het bezit van Adèle van der Plas. Vanaf 1996 werkten Bovenkerk en Yesilgöz samen met het OM, zowel in Nederland als Turkije.
  Deze heren “geleerden” maken deel uit van het complot dat door Demmink c.s. werd gesmeed tegen Baybasin.

  Prima informatief artikel, met foto’s en humor. 🙂

 • Boudine:

  Ontvangen per e-mail: twee belangwekkende links:

  Rekor kokainde Baybaşin şüphesi is een vrij kort Turks bericht over Abdullah, de broer van Baybasin, die in Londen woont. Ik kan het niet lezen. Wie wil het voor me vertalen?

  En deze link (pdf) gaat naar een lang tijdschriftartikel over de EBI in Vught, waar onlangs iemand zelfmoord heeft gepleegd omdat hij gek werd van ellende. In dat artikel staat ook dat het regime in 2003 is verlicht in opdracht van het Europese Hof. Dat is te danken aan Baybasin en mr. Adèle! Maar dat zegt men er dan weer niet bij.

  Helaas is onduidelijk uit welk tijdschrift dit artikel komt, wat de datum is en wie het heeft geschreven. Wie daarover opheldering kan verschaffen, is welkom!

  • Boudine:

   Ingekomen per e-mail, een vertaling van het Turkse artikel (eventuele fouten voorbehouden):

   Baybasin verdachte van record cocaïne

   Verbazingwekkende informatie werd onthuld over 3,5 ton cocaine die in Schotland in beslag werd genomen. De Turkse bemanning zou een route van 2800 kilometer hebben afgelegd. De record hoeveelheid, met een waarde van een half miljard Britse ponden, zal worden vernietigd. De politie denkt dat de verdovende middelen behoren tot de van oorsprong Koerdische familie Bayabasin. Abdullah Baybasin werd beschuldigd van het financieren van de PKK met 282 kilo cocaïne die in 2011 in Istanbul in beslag werd genomen en waarvoor hij een gevangenisstraf kreeg van 40 jaar.

   Wonderlijk! In 2010 werd Abdullah in Engeland VRIJGESPROKEN. En van het in 2002 in beslag genomen kapitaal van Baybasin blijkt tot op heden geen cent afkomstig uit criminele activiteiten. Het lijkt er op dat Turkije zijn oude valse beschuldigingen wil dekken met nieuwe valse beschuldigingen.

   • Naar mijn inschatting valt dit onder de propaganda. Volgende maand zijn er verkiezingen in Turkije.

    Lees ook: Peter Erdel en steun Syrische rebellen.

    • Baybasin belde me zojuist. Hij weet van niets. Wel vertelde hij dat de krant Sabah eigendom is van de zoon van de huidige president Erdogan.

    • Boudine:

     Dank je wel, Ton.
     De firma Leugen en Bedrog! Ik begrijp niet helemaal waarom ze daar juist nu weer mee komen, maar ik begrijp dat de Koerden van Irak nu worden bewapend door de VS. OP dat moment zijn Koerdische vredesactivisten kennelijk verdacht!
     Welke rol speelt Öcalan in deze strijd? Weet jij dat?
     Wikipedia zegt:

     Hij verbleef enige tijd in Kenia, waar hij op 15 februari 1999 werd gearresteerd.

     Öcalan werd in afzondering opgesloten op het eiland İmralı in de Zee van Marmara. Tijdens dit verblijf werd hem enige tijd het contact met zijn advocaat ontzegd. Öcalan werd in eerste instantie ter dood veroordeeld, maar later werd deze straf omgezet in levenslang.

     Op 12 mei 2005 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het proces tegen Öcalan niet eerlijk was verlopen en dit opnieuw zou moeten worden gevoerd. Turkije is lid van de Raad van Europa en wordt geacht zich aan dit oordeel te houden, hoewel het daar strikt genomen niet verplicht toe is.

     Öcalan heeft dus 5 jaar vastgezeten. Maar daarna? Wat is nu zijn positie? In dat artikel: Koerdische Roulette staat namelijk dit:

     Het staat geenszins vast dat de HDP tien procent haalt. Presidentsverkiezingen zijn iets anders dan parlementsverkiezingen, waarbij op een partij en niet op een persoon wordt gestemd. Peilingen zeggen niet alles, maar daarin komt de HDP niet aan Demirtas’ 9,7 procent van vorig jaar. Toch spreekt PKK-leider Abdullah Öcalan, die in deze het laatste woord kreeg, van een goed plan.

    • Boudine:

     In de gevangenis heeft Öcalan drie boeken geschreven over de geschiedenis van de Koerden.

     https://www.google.nl/search?q=%22Prison+Writings:+The+Roots+of+Civilisation%22&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=dRVOVYv_KJOv7AbbwYHQCA

     PRISON WRITINGS I The Roots of Civilisation
     Abdullah Ocalan, translated by Klaus Happel
     PLUTO PRESS
     ISBN: 9780745326160 Hardcover
     Price: £25.00 / $40.00 / €37.00
     Publication Date: January 2007
     Pages: 320pp Size: ROYAL (230x150mm)
     buy at amazon.co.uk – amazon.com

     Met een boekbespreking

  • Boudine:

   Dank je wel, Yvonne.

   Het regime in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught geldt als een van de strengste ter wereld. Moordenaar Lau Geeraets pleegde er eind april zelfmoord. Hij voelde zich er ‘levend begraven’. Ook wetenschappers en raadslieden zetten vraagtekens of dit wel mag.
   Door: Wil Thijssen 7 mei 2015, 02:00

   Dank je wel ook, Wil Thijssen, want Baybasin zat onder een zwaarder regime zes jaar in deze EBI, terwijl deze man niet alleen volkomen onschuldig in deze martelkamer werd opgesloten, maar ook nog de kracht had om zich te verzetten tegen deze praktijken. Met dank ook aan mr. Adèle van der Plas! Helaas wilde Wil Thijssen liever de naam noemen van mr. Knoops die zijn handen aftrok van deze zaak. Hij eiste een miljoen voorschot! Natuurlijk zei Baybasin nee. Het is niet verboden wat Knoops deed, maar het is wel een gotspe dat hij Baybasin nu WEL wil verdedigen!
   FOEI, FOEI, FOEI !!!

   FREE BAYBASIN NOW!!!

 • Boudine:

  Laster en smaad doen zoveel kwaad! Foei…

 • Boudine:

  Ook dit kwam binnen per e-mail:

  Ik heb het hier gisteren met Baybasin over gehad. Allemaal onzin. Hij wees er fijntjes op dat dit bericht verscheen op de sportpagina van de Sabah en dat ‘heroïne’ verkeerd gespeld was met ‘cocaïne’. Dit soort smaadartikelen zijn niet ongewoon als het gaat over personen die een doorn in het oog zijn van Turkse machtsmisbruikers. (Stel je eens voor hoe het boek van Bovenkerk eruit had gezien als Yesilgöz zich op dit soort berichten had gebaseerd.) Intussen heeft Baybasin aangedrongen op rectificatie.

Laat een reactie achter