Archief
Artikelen


London hit by Chemtrails on Sunday 7:15am 12th April 2015

We kunnen het wel ontkennen, maar de aarde warmt op en het weer wordt van hogerhand (van boven af!) gemanipuleerd. Terwijl we ons allemaal druk maken over onze CO2 uitstoot en de cv een graadje lager zetten, worden we van boven af bespoten met de meest giftige chemicaliën. Deze kunstmatige bewolking van nano-deeltjes zware metalen zou de global warming moeten tegenhouden, maar het resultaat is helaas averechts.

Weer-modificatie is een wereldwijd fenomeen! We weten dat de temperatuur op aarde de laatste 100 jaar iets is gestegen. De natuurlijke gevolgen van deze global warming worden van hogerhand bestreden en deze programma’s zijn geheim! Wij noemen het chemtrails, maar de weerman zegt sluierbewolking. Dat is versluierend taalgebruik, oftewel nieuwspraak.

Chemtrails kunnen regenwolken ontregelen, zodat het niet gaat regenen waar het anders wel zou hebben geregend. Op deze manier kan men droogte veroorzaken in een land dat men wil aanvallen. Weer-manipulatie is daarom van strategisch belang! Het is een wapen dat kan worden ingezet om een land te verzwakken, voor men overgaat tot de werkelijke aanval. De regen valt dan uiteraard ergens anders, zodat een ander land plotseling te maken krijgt met overstromingen. Men noemt dat collateral damage, bijkomende schade. Ook dat is versluierend taalgebruik, oftewel nieuwspraak.

Dat de aarde iets is opgewarmd, zou o.a. kunnen komen door de zon. CO2 is zeker niet het enige mechanisme! Wat het aandeel is van weer-manipulatie, valt niet te zeggen, maar het resultaat van dit alles is wereldwijd extreem weer. Het volgende plaatje laat zien welke afwijking van de gemiddelde temperatuur in februari er in 2015 wereldwijd was. Blauw is te koud, wit is normaal en geel tot rood is te warm.

Het meest belangrijke broeikasgas is niet CO2, maar waterdamp! Wolken verkoelen de aarde, want ze houden het zonlicht tegen, maar ze verwarmen de aarde eveneens. Het meest krachtige broeikasgas dat daarop volgt, is niet CO2, maar methaan. Anders dan waterdamp, werkt methaan echter niet verkoelend! Methaan houdt het zonlicht niet tegen, het vormt geen beschermende deken. Methaan vangt het zonlicht in en voorkomt dat de warmte weer wordt uitgestraald. Het gas ontstaat uit resten van organisch materiaal. Wikipedia zegt:

Sedimenten op de oceaanbodems en in permafrostgebieden aan de onderzijde van de bevroren bodemlaag bevatten heel grote methaanvoorraden: methaan dat onder hoge druk een clathraat of insluitverbinding vormt met water (ijs), methaanhydraat of methaanijs, waarin methaan als gashydraat in vaste vorm aanwezig is. Soms ontsnapt een deel van dit methaan in gasvorm naar de oppervlakte.

Er wordt gevreesd dat stijging van de temperatuur op aarde zal leiden tot het ontdooien van de permafrost. Dit zou kunnen leiden tot het vrijkomen van grote hoeveelheden methaan, en een verdere toename van het broeikaseffect.

Wij hoeven dit niet langer te vrezen, want het gebeurt reeds! In de Noordelijke IJszee stijgt het methaan nu omhoog als koolzuurgas in lauwe limonade! En in Siberië staat de toendra in brand!

Dane Wigington houdt op zijn website en op Facebook deze ontwikkelingen bij. Op zijn YouTube kanaal staan zowel korte filmpjes als lezingen waarin hij oproept om de weer-manipulatie aan de kaak te stellen. Hij heeft daarbij veel oog voor de samenhang van factoren die kunnen leiden tot een wereldwijde ineenstorting van het ecosysteem. De gevolgen van Fukushima, de opwarming van de oceanen, de chemtrails met hun giftige stoffen, kunstmatige sneeuwstormen, de pesticiden in de landbouw, de voortdurende oorlogen… Samen met global warming kunnen deze factoren in snel tempo leiden tot een onleefbare aarde, een vrijwel totale uitsterving! Dat is dan het einde van het antropoceen

In mijn vorige artikel stond een lezing van Dane Wigington, naar aanleiding van de droogte in Californië. Deze lezing ging over weer-manipulatie en wat Wigington vertelde, is zeer verontrustend. Daarom plaats ik hem nogmaals:

Engineered Drought Catastrophe, Target California duurt 32 minuten.

In de daarop volgende cessie van vragen en antwoorden komen meerdere aspecten van weer-manipulatie aan de orde. Het gaat niet alleen over chemtrails, maar over onze hele ecologie!

Q & A, Engineered Drought Catastrophe, Target California duurt een uur.

Toegift: George Carlin on Global Warming

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

6 Reacties op “Weer-manipulatie: het weer als wapen”

Laat een reactie achter