Selecteer een pagina

Archieven

Global warming, de zon en de wolken

Zoals trouwe BOUblog-lezers weten, heb ik nooit geloofd in de theorie van Al Gore c.s. over de opwarming van de aarde. Volgens die theorie is de huidige klimaatopwarming het gevolg van de menselijke uitstoot van CO2. Weliswaar is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer tijdens warmere perioden groter, maar dit is volgens mij eerder het gevolg van de warmte, dan de oorzaak! Als water warmer wordt, lost er immers minder gas (CO2) in op. Tijdens warmere perioden nemen de oceanen daarom minder CO2 op. Er zijn hele andere factoren betrokken bij de verandering in het klimaat. Een belangrijke factor blijkt de kosmische straling!

Twee pioniers op het gebied van de relatie tussen kosmische straling en klimaat zijn Ján Veizer en Nir Shaviv. Ján Veizer is gespecialiseerd in isotopenonderzoek. Samen met de astrofysicus Nir Shaviv publiceerde hij in 2003 een artikel waarin niet CO2 maar kosmische straling de verklaring vormde voor de grote temperatuurveranderingen op de geologische tijdschaal.

In de bovenstaande grafiek van Veizer en Shaviv geven de blauwe balken de koude periodes aan. De gele golf is de cyclus in kosmische straling, de bandbreedte is de foutenmarge en de rode lijn is de straling die Veizer en Shaviv hebben gevonden. Daaronder staat de grafiek van de temperatuur van het zeewater rond de evenaar. De rode lijn geeft de verwachte afwijking in de temperatuur op grond van schommelingen in de kosmische straling. De zwarte lijn is de werkelijke temperatuur, zoals in 2000 werd berekend door Veizer et al. De groene lijn geeft de hoeveelheid sediment weer waarop de temperaturen zijn gereconstrueerd. De scherpe daling in die groene lijn rond 250 miljoen jaar geleden ontstaat door de massale uitsterving aan het einde van het Perm.

Ons zonnestelsel maakt deel uit van de Melkweg, een sterrenstelsel dat bestaat uit minstens 200 miljard sterren. Dit is slechts een van de miljarden sterrenstelsels in het heelal. Net als ons zonnestelsel, draait de Melkweg rond zijn as en is daarom plat. De diameter is 100.000 lichtjaar en de dikte “slechts” 1.000 lichtjaar. In het centrum bevindt zich een zwart gat, een samenballing van materie met een gravitatieveld dat zo krachtig is, dat zelfs het licht er niet aan kan ontsnappen.

In de Melkweg ontstaan spiraalarmen, gravitatievelden die vanuit het centrum van de Melkweg rondwentelen. In zo’n spiraalarm verdichten de sterren zich, er bevinden zich meer sterren in de spiraalarm, dan tussen spiraalarmen. De kosmische straling in een spiraalarm is daarom groter. Ons zonnestelsel wordt door deze spiraalarmen ingehaald. Soms bevindt het zich daarom in een spiraalarm, dan weer bevindt het zich tussen twee spiraalarmen. Volgens de astronomen duurt deze cyclus 135 ± 25 miljoen jaar. Deze cyclus van de sterrendichtheid blijkt van grote invloed op ons klimaat!

Veizer en Shaviv vergeleken de gevonden zeewatertemperatuur met de gegevens over kosmische straling. Daaruit bleek ten eerste dat de hoeveelheid kosmische straling een zelfde cyclus doorloopt als de spiraalarmen. Zij onderzochten ijzermeteorieten, sorteerden ze op ouderdom en bepaalden de mate waarin ze bloot hebben gestaan aan kosmische straling. Daaruit bleek dat die straling toeneemt en afneemt met een factor van minstens 2,5. Deze cyclus duurt 143 ± 10 miljoen jaar, wat overeen komt met de cyclus van de spiraalarmen.

Maar er is meer! Er zijn op aarde een aantal lange perioden geweest met een koud klimaat, met ijskappen rond de polen en lagere temperaturen langs de evenaar. Daarna werd het weer warmer, er lagen nergens ijskappen en de temperatuur langs de evenaar was hoger. Deze klimaatcyclus duurt 145 ± 7 miljoen jaar. De belangrijkste conclusie was dat deze cycli in de tijd samenvielen met die van de spiraalarmen. Als de zon zich in een spiraalarm bevindt, dan is het klimaat op aarde kouder. Verlaat de zon de spiraalarm weer, dan wordt het overal warmer. De enige verklaring kan zijn dat kosmische straling leidt tot wolkenvorming. Dat leidt tot sneeuw in de winter en koele dagen in de zomer. Op dit moment is de zon bezig om een spiraalarm te verlaten, de kosmische straling neemt af. We verlaten nu langzaam maar zeker een periode van ijstijden, maar het kan nog lang duren voor deze invloed zichtbaar wordt in een warmer klimaat.

Henrik Svensmark is een Deens natuurkundige, werkzaam aan het Danish National Space Center in Kopenhagen. Hij bestudeert de effecten van kosmische straling op wolkvorming. Daarbij gaat hij uit van de activiteit van de zon. Ook deze doorloopt cycli, de zon is bepaald niet stabiel. Het verband tussen zonnestraling en warmte op aarde is echter minder rechtlijnig dan men meestal denkt: als de zon schijnt, dan is het warmer, is het bewolkt, dan is het kouder. Die relatie is echter minder rechtstreeks dan we denken!

Net als de aarde heeft de zon een magnetisch veld, met een magnetosfeer die zich tot zeer ver voorbij de planeten uitstrekt. Ons aards magnetische veld vangt kosmische straling op, met name in de Van Allengordels. Het magnetische veld van de zon houdt echter nog veel meer kosmische straling tegen.

Svensmark heeft aangetoond dat kosmische straling leidt tot wolkenvorming! Als de zon actiever is, dan leidt dat niet rechtstreeks tot een warmer klimaat, maar er is wel een indirecte relatie. Het magnetische veld van de zon wordt krachtiger en houdt dan meer kosmische straling tegen. Als de zon actiever is, dan bereikt er minder kosmische straling de aarde, daardoor zijn er minder wolken en daarom wordt het warmer. De relatie tussen de zon en het weer is dus geen directe, maar een kosmische relatie!

Bij de vrijwel wereldwijde aanhang van Al Gore was deze nieuwe verklaring niet welkom, hoewel hij wetenschappelijk stevig is onderbouwd. Men wilde liever blijven geloven in de vigerende CO2 theorie! Maar als de zon de oorzaak is van de huidige temperatuurstijging, dan valt global warming niet door mensen tegen te houden. We kunnen er dus maar beter rekening mee houden dat het warmer wordt.

Het artikel: The Milky Way Galaxy’s Spiral Arms and Ice-Age Epochs and the Cosmic Ray Connection beschrijft in heldere termen het verband tussen kosmische straling en ijstijden. Het artikel Svensmark’s cosmic ray theory of clouds and global warming looks to be confirmed vertelt meer over de theorie van Svensmark. De volgende korte video is eveneens verhelderend.

Cosmic theory for Earth’s primary climate swings

Een langere video gaat over de manier waarop Svensmark de relatie tussen kosmische straling en wolkenvorming ontdekte, zijn samenwerking met Veizer en Shaviv, de tegenwerking vanuit de wetenschappelijke wereld en de doorbraak in de wetenschap die zijn theorie ten slotte bleek te zijn. Voor de liefhebbers van wetenschap:

Svensmark: The Cloud Mystery duurt 53 minuten.

11 Reacties

 1. rinus

  Nu wil ik geen ruzie zoeken op blogs waar ik te gast ben maar ik ben het er niet mee eens. Er is nooit echt aangetoond dat we aan de buitenkant van de aarde leven, dus het model van het zonnestelsel hoeft niet op die manier echt te bestaan, als je bedenkt dat de zon beweegt en niet de aarde, gewoon omdat het een lamp is, die de aarde van binnen verlicht, als ware het een kerstverlichting. Bepaalde experimenten zouden dat wel aantonen, hoewel die niet altijd makkelijk te controleren zijn, zoals het schip dat in de verte te zien is, wat niet zou kunnen, als de aarde laag naar beneden af buigt. Slechts het topje van de mast zou dan nog te zien moeten zijn. Nu maar hopen dat Bou niet boos wordt, want mensen hebben recht op de juiste informatie, en in een tijdperk waarin een informatieoorlog woedt, kunnen correcties hier en daar een nuttige aanvullingen zijn op het debat. De vis in de vissenkom gaat nergens heen, als het glas voorkomt dat hij verder zwemt dan het stukje water waar hij recht op heeft. Maar verder hoeven we Plato niet te geloven die al onder 605 schreef dat de vis in de kom zal denken dat hij er op zwom terwijl hij er eigenlijk onder zwom.

  Wat ik zelf geloof? Ik heb er geen mening over, als ik bronnen en informatie links en rechts verzamel om op basis van verschillende visies mijn standpunt te bepalen. De leraar aardrijkskunde heeft er ook geen enkel verstand van, dat zijn allemaal leugens! Als Thieme het al heeft over de aarde als ruimteschip, dan is het niet aannemelijk dat we aan de buitenkant zouden bungelen want bij een tram of vliegtuig staan we ook niet aan de buitenkant. Ze hebben het weer mooi versierd.

  Antwoord
  • Boudine

   Beste Rinus,
   Dat mensen het niet met me eens zijn, dat vind ik prima! Zolang ze maar niet op me gaan schelden en hun argumenten staven met informatie. Maar wat je nu zegt, begrijp ik niet helemaal.

   Er is nooit echt aangetoond dat we aan de buitenkant van de aarde leven, dus het model van het zonnestelsel hoeft niet op die manier echt te bestaan, als je bedenkt dat de zon beweegt en niet de aarde, gewoon omdat het een lamp is, die de aarde van binnen verlicht, als ware het een kerstverlichting.

   Volgens mij draait de aarde dagelijks om zijn as en jaarlijks rond de zon. De zon draait rond het zwarte gat in de Melkweg en de Melkweg beweegt zich in snel tempo naar het noorden. Dus alles beweegt! Wat betreft dat schip aan de horizon: het is bekend uit de tijd van de stoomboot dat men in de verte soms het schip niet zag, want dat bevond zich nog achter de horizon, maar de rookpluim was wel zichtbaar.

   Kortom: ik begrijp je niet, maar bedankt voor de link naar de dialoog van Socrates met Simmias. Ik vind Plato altijd leuk! Het wereldbeeld van 2400 jaar geleden verschilt natuurlijk van het onze. Men kenden de wereld slechts van de Phasis tot de Zuilen van Herakles, maar volgens Socrates was de wereld veel groter! En daar had hij groot gelijk in. 😉

   Antwoord
   • rinus

    Je bent slim genoeg: het heelal beweegt boven ons hoofd als een voetbal die een ronde maakt van 24 uur. De aarde hangt dus stil als een zwembad terwijl het heelal gezien kan worden als een voetbal met sterren erop. Of denk je dat het zwembad om de voetbal draait? Het is aldus bron die zegt dat “de voetbal een rondje maakt terwijl het zwembad (de aarde) (er om heen) stil hangt.” Ik weet dat je kunt bevatten dat het kuiken aan de binnenkant van een ei zit, zodat het heelal met ons aan de binnenkant van de aarde zit. Je hebt dan een laag waar helemaal niets is, en waar de zon en de maan zijn, en daar boven, als een centrum van ons ruimteschip, heb je dat heelal. Daarmee zeg ik tevens dat het heelal niet erg groot is, omdat het aan de binnenkant zit. Het is daarbij verder niet mijn opvatting of zo, het zijn de stellingen van bron. Die maakt daar zelfs fraaie animaties over, die gewoon te vinden zijn op YouTube. Je zou het ook zo op kunnen vatten dat de aarde een voetbal is met ons aan de binnenkant, en dat er helemaal in het midden, een pingpongballetje zit. Dat vormt dan de “kern”. Of geloof je alles wat de leraar aardrijkskunde op school vertelt? Dus het pingpongballetje beweegt, niet de aarde. Wellicht breng ik je ten overvloede er van op de hoogte dat de aarde ook op oude kaarten voor werd gesteld als een holle bal. Voor zover het lukt de link te plaatsen, doe ik dat:

    Antwoord
    • Boudine

     Aha! Ik begrijp het. Jij gelooft in de holle aarde! Dat mag, hoor, maar ik geloof daar niet in. Ik vond de animatie wel grappig en ook verhelderend voor jouw wereldbeeld, maar volgens mij is het de omgekeerde wereld!

 2. richard11

  Boudine,

  Het gevecht tussen voor en tegenstanders van global warming is bedoelt om de aandacht af te leiden van het echte probleem: Global Pollution. Als je je had verdiept in wat ik heb ontdekt dan zou je dat geweten kunnen hebben.

  Het grootste enkele luchtvervuilende bedrijf in de wereld: het Amerikaanse legen kan natuurlijk hun operatie niet gevaar laten komen door luchtvervuilings regulering. Daarom kwamen ze met de Al Gore oplossing waarmee ze een kostenpost konden omzetten in een winstgevende onderneming voor Wallstreet. Lees ook mijn laatste artikel:

  De oplossing van het kapitalisme voor fijnstof: Ultrafijnstof.
  https://schafderenteaf.wordpress.com/2015/04/06/oplossing-van-het-kapitalisme-voor-fijnstof-ultrafijnstof/

  Doordat ze altijd CO2 gepromoot zitten daardoor nu volledig met hun handen in het haar en weten zelf geen enkele oplossing:

  http://www.siliconrepublic.com/innovation/item/41636-eu-offering-3m-for-anyone/

  Ook verschijnen er artikelen te over dat CO2 helemaal niet de oorzaak is van klimaat verandering.

  http://www.theepochtimes.com/n3/blog/asian-air-pollution-causes-super-storms/

  De zon is veranderd van kleur doordat wereldwijd de atmosfeer is gevuld met ultrafijnstof

  Antwoord
  • Boudine

   Beste Richard,
   Zie mijn volgende artikel. Dit heb ik gisteren geschreven, ik kijk het dan ‘s morgens nog eens door en plaats het. Vergelijk dit met wat jij zegt:

   Global Pollution. Als je je had verdiept in wat ik heb ontdekt dan zou je dat geweten kunnen hebben.

   Ook verschijnen er artikelen te over dat CO2 helemaal niet de oorzaak is van klimaat verandering.

   Zelf weet ik niet of CO2 “helemaal niet de oorzaak is”. Ik weet alleen dat er nog talloze andere factoren in het spel zijn, waaronder de indirecte relatie tussen de zonneactiviteit en het het weer, middels wolkenvorming. Dit weet ik al sinds ongeveer 2005!!! De wetenschappers die dit nieuws brachten, werden echter min of meer doodgezwegen. Daarover gaat bovenstaand artikel.

   Ook de chemtrails beïnvloeden het weer. Daar zijn ze zelfs op gemaakt! Andere door de mens veroorzaakte factoren zijn echter talrijk: de ontbossing, de grootschalige landbouw met monocultures, de luchtverontreiniging met zwaveldioxide, het afdammen van de grote rivieren, de uitstoot van warm water door kerncentrales en ga zo maar door.

   En jawel, er is ook ultrafijnstof!

   Antwoord
 3. Boudine

  Zoals uit dit artikel blijkt, leidt een verhoogde activiteit van de zon niet direct tot klimaatopwarming, maar indirect wel. Schijnt de zon feller, dan wordt het veld rond de zon krachtiger en de helio-shock laat minder kosmische straling door. Kosmische straling bestaat uit geladen deeltjes die nodig zijn voor de vorming van wolken. Meer zon leidt dus tot minder wolken, minder regen en minder sneeuw.
  Die sneeuw is belangrijk voor de temperatuur op aarde, want sneeuw is wit en wit weerkaatst het licht. Het weerkaatst dus ook de warmte. Als er veel sneeuw ligt, dan daalt de gemiddelde temperatuur op aarde.
  Chemtrails en contrails houden zowel het zonlicht overdag tegen, als de warmte die de aarde ‘s nachts uitstraalt. Chemtrails leiden net als contrails tot global dimming: overdag wordt het minder warm en ‘s nachts wordt het minder koud. Op de gemiddelde temperatuur op aarde heeft global dimming weinig invloed.

  Global Warming More Moderate Than Worst-Case Models
  Tuesday, April 21, 2015
  featuring:

  Wenhong Li
  Patrick Brown

  A new study based on 1,000 years of temperature records suggests global warming is not progressing as fast as it would under the most severe emissions scenarios outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

  The Duke-led study shows that natural variability in surface temperatures — caused by interactions between the ocean and atmosphere, and other natural factors — can account for observed changes in the recent rates of warming from decade to decade.

  The researchers say these “climate wiggles” can slow or speed the rate of warming from decade to decade, and accentuate or offset the effects of increases in greenhouse gas concentrations. If not properly explained and accounted for, they may skew the reliability of climate models and lead to over-interpretation of short-term temperature trends.

  Antwoord

Laat een reactie achter voor Boudine Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijf × twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën