Archief
Artikelen

Professor Richard Wolff geeft maandelijks een college over de stand van de economie. Wolff is een Marxistische econoom en hoewel deze stroming in de wetenschap der economie in de VS allerminst populair is, vertelde hij vorige maand dat de belangstelling zienderogen toenam. Hij was dan ook optimistisch. Deze maand waarschuwde hij zijn toehoorders voor het feit dat de economische crisis in de VS en Europa geen tijdelijk verschijnsel is, maar een blijvend historisch fenomeen.

Zijn redenering is strikt logisch: in het kapitalistische systeem van productie zoekt iedereen naar de hoogste winst. Het kapitalisme is ontstaan in Engeland in de 18e eeuw. Deze manier van produceren is geconcentreerd in de steden, die zowel hun grondstoffen als de arbeiders betrekken van het achterland. In de 19e eeuw breidde dat achterland zich uit tot de koloniën, waar de armoede toenam, terwijl in Europa de rijkdom groeide. In de 20e eeuw was ook de VS kapitalistisch, ook daar nam de rijkdom toe, terwijl in het achterland Zuid Amerika de armoede groeide. Sinds ongeveer 1970 is er echter iets wezenlijk veranderd!

Voor die tijd vonden productie en consumptie plaats in ongeveer hetzelfde gebied, maar na 1970 werd het mogelijk om de productie te verplaatsen naar Verweggistan. Omdat de lonen daar aanzienlijk lager waren, gingen veel producenten dat doen. Onze kleren, ons eten en andere consumptiegoederen worden nu geproduceerd in China, India en andere verre landen. Daar stijgen de lonen weliswaar, maar in de oorspronkelijke kapitalistische landen liggen de lonen nog steeds veel hoger. Daar verdwijnen dus banen!

Deze manier van produceren is niet slim, niet rationeel! Tussen productie en consumptie ligt een grote afstand, die wordt overbrugd door vliegtuigen en schepen. Dat kost extra energie. De afzetmarkt lag in de middenklasse van de oorspronkelijke kapitalistische landen, maar deze middenklasse is aan het verdwijnen, dus ook deze afzetmarkt. De rijken worden steeds rijker, maar dat geld komt niet ten goede aan de bevolking, niet aan onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Zowel in de VS als in Europa wordt de bevolking daarom nu in snel tempo armer.

Volgens Wolff is het nu tijd voor een drastische economische revolutie, ongeveer net zo drastisch als de overgang van feodalisme naar kapitalisme tijdens de Franse Revolutie. Hij denkt ook dat deze revolutie noodzakelijk zal plaatsvinden! Helaas is het niet de eerste keer dat Marxisten dat dachten of denken. In elk geval blijft Wolff zowel informatief als optimistisch.

Global Capitalism: April 2015 Monthly Update duurt een uur en 55 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

8 Reacties op “Richard Wolff waarschuwt voor de blijvende crisis”

 • Boudine:

  Why is a One Percenter Leading the Fight for Fifteen? duurt ruim 8 minuten.

  Een leuke aanvulling van Nick Hanauer

 • rinus:

  Ik mag er graag aan toe voegen dat ‘wij’ van het humanisme streven naar zo veel mogelijk welzijn omdat we dat belangrijk vinden en omdat we niets hebben aan winst. Het ziekmakende winstbejag zorgt voor chaos waardoor iedereen langs elkaar heen gaat werken en waardoor niets klaar wordt gespeeld. Veel mensen zijn het met mij eens dat winstbejag geen basis kan zijn voor levensbeschouwing. Wij gaat uit van de menselijke waarden, en niet zoveel mogelijk geld binnen harken. Daarnaast zou het vreemd zijn de werknemers die het hardst werken, het minst te geven. Werknemers worden uitgeperst door de centrale bankiers die alle fabrieken in bezit hebben (hebben ze gekocht) en die de loonslaven amper te eten geven. Er ontstaat een rare curve waarbij de mensen die het minst uitspoken dan het meest krijgen, zodat wij tot de conclusie komen de banken maar af te schaffen, want dan gaan die parasieten weg omdat ze alleen maar welvaart aan de populatie onttrekken. Het kapitalisme is dan ook een slecht systeem waar we veel over schrijven, omdat we met zoveel mogelijk argumenten ons standpunt willen verduidelijken. Daarbij gaan we ook niet voorbij aan de opvattingen van anderen, die er nog meer verstand van hebben.

  • Boudine:

   Rinus, volgens mij is iedere oprechte Marxist per definitie een humanist. In elk geval is Wolff een genot om naar te luisteren. Hij weet zijn studenten direct aan te spreken op hun eigen situatie. Dat lukt alleen een overtuigde humanist!
   Wolff maakt ook heel duidelijk dat winstbejag leidt tot de onzinnige wereld waar we nu in leven. Hij is voorstander van de coöperatieve manier van produceren. Ik ook! 🙂

 • yvonne:

  Een economie gebaseerd op winstmaximalisatie is mens-dier en aarde onvriendelijk! Berichten zoals, bedrijven die verlies lijden, terwijl er minder winst is gemaakt dan het jaar ervoor, hebben mij altijd verbaasd.

  Er wordt dus nog steeds winst gemaakt, maar toch noemt men dat verlies. Schijnt dus met aandeelhouders te maken te hebben, dit soort berichtgeving. Die willen gewoon steeds meer rendement….

  Ook geldcreatie vanuit het niets, en vervolgens rente vragen, heeft een zeer negatieve invloed op economie. Die rente wordt niet als reëel geld in de markt gebracht, dus volk loopt altijd achter de feiten aan.

  Een zogenaamde groeiende economie is een utopie, waar veel politici en bankiers zich aan vastklampen, maar het is een doodlopende weg.

  Mijn utopie is: terug naar kleinschaligheid, schaf geld af, doe meer aan naastenliefde, gebruik dieren, mensen en aarde niet meer als een verdienmodel.

  Consumeren is aangeleerd gedrag met één doel, namelijk een economie groeiende houden, maar wie profiteert uiteindelijk? Een zeer select klein groepje, dat is niet mijn wereldbeeld, nooit geweest ook.

  Mijn uiteindelijke “wakker” worden heeft dan ook heel veel te maken, met me verantwoordelijk voelen voor deze wereld, voor mij gaat niet op, dat als ik het maar goed heb, dat het dan goed is.

  Ik wil graag dat iedereen op deze wereld het goed heeft, en ik probeer een klein steentje bij te dragen aan dat ideaal…..voor iedereen!

  Hartelijke groet voor iedereen,

  en bedankt Bou voor je prachtige muziek!

 • Boudine:

  Speciaal voor jou, Yvonne! 🙂

  Erik Satie: Gnossienne No. 1, 2, 3

 • yvonne:

  Dank je wel Bou, ben er even stil van………

 • yvonne:

  Maar niet voor lang……..want wat is het TTIP, een moord-akkoord!

  http://www.ftm.nl/exclusive/waarover-gaat-ttipdebat/

  Is TTIP een bedreiging voor de democratie?

  TTIP is niet alleen een vrijhandelsakkoord. Het is ook een investeringsverdrag. Onderdeel van de meeste investeringsverdragen wereldwijd is de zogenaamde Investor State Dispute Settlement-clausule (ISDS). Deze clausule houdt in dat een bedrijf dat wil investeren in een land, maar hier de kans niet toe krijgt, het desbetreffende land kan aanklagen. In de tweede ronde van het debat zal het hierover gaan.

  Tijdens dit deel van het debat zal Ronald Roosdorp, directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het standpunt van de Nederlandse overheid toelichten. Deze komt kortweg neer op behoud van ISDS in TTIP, maar met de garantie dat er niet zal worden getornd aan de kwaliteit van onderwijs, sociale zekerheid en mensenrechten. Verder dient er een internationaal investeringshof te worden opgericht dat ondergeschikt is aan nationale rechtspraak met een mogelijkheid tot hoger beroep.

  Het overheidsstandpunt baseert zich op de aanbevelingen van, opnieuw, onderzoeksbureau Ecorys. De onderzoekers concluderen dat het verstandig is om ISDS op te nemen in TTIP aangezien de ‘de voordelen, de kosten zullen overstijgen’. Onlangs zei ISDS-deskundige professor Gus Van Harten tegen Follow The Money dat bij het onderzoek ‘grove fouten zijn gemaakt’ en de Nederlandse overheid geen conclusies zou moeten verbinden aan de bevindingen. Dit vanwege een verkeerde weergave van het aantal zaken waarbij wetgeving is versoepeld na het dreigen met een ISDS-rechtszaak.

  ISDS staat te boek als ondemocratisch en enkel in het voordeel van multinationals. Bij democratische besluitvorming, die ongunstig uitpakt voor bedrijven, kan worden gedreigd met een kostbare ISDS-rechtszaak. Er bestaat dan de mogelijkheid dat multinationals ongewenste beleidswijzigingen kunnen versoepelen (‘regulatory chill’) of tegenhouden (‘regulatory freeze’). De ISDS-rechtszaken zijn momenteel schimmig door het ontbreken van een neutrale rechtbank. Vanzelfsprekend zijn er talrijke mensen die daar heel anders over denken. Niet in het minst de advocaten die daar een goede boterham aan verdienen. Gisteren publiceerde Follow The Money een artikel over een door internationale advocatenkantoren opgerichte lobbyclub voor behoudt van ISDS-rechtszaken in TTIP.

 • yvonne:

  http://www.somo.nl/campagnes/ttip, live-stream………..voor diegenen die het interessant vindt!

Laat een reactie achter

Recente reacties