Archief
Artikelen


Nina Brink, hier met haar raadsman Micha Wladimiroff, LOL!

Even een lichtpuntje in een somber dossier: De advocaat Jonkheer Mr. Mischa Wladimiroff is door de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten op de vingers getikt. Hij had zich niet mogen stellen als advocaat van oud topambtenaar Joris Demmink. Hij was al eerder advocaat van Hüseyin Baybasin. Ook was hij lid van de TCEAS, de “commissie Buruma” die het verzoek van Baybasin om herziening van het vonnis afwees. Mede dank zij het boek: Verknipt Bewijs van Ton Derksen, ligt het vonnis nu toch al jaren voor herziening bij de Hoge Raad, waar mr. Aben de taak kreeg toebedeeld om de procedure te vertragen. In deze beerput van corruptie is het besluit van de Raad van Discipline een zilveren muntje!

Op 14 oktober 2013 berichtte Crimesite: Wladimiroff is strafadvocaat Demmink

De strafadvocaat van Joris Demmink, oud-secretaris-generaal op het ministerie van Justitie, is Mischa Wladimiroff, zo blijkt uit navraag van Crimesite bij het gerechtshof in Arnhem. Deze week is er een zitting in de klachtprocedure die twee Turkse jongens hebben aangespannen. Zij eisen strafrechtelijke vervolging van Demmink omdat zij zouden zijn misbruikt in Turkije door Demmink. De positie van Wladimiroff is erg opmerkelijk, omdat hij zich voor het Openbaar Ministerie met de Baybasin-zaak heeft beziggehouden.

Door @Wim van de Pol

Demmink wordt ook in verband gebracht met de strafzaak tegen de Turk Hüseyin Baybasin, in de herzieningsprocedure die momenteel loopt bij de Hoge Raad. Wladimiroff stelde zich als lid van de toenmalige commissie Buruma op tegen herziening van de zaak Baybasin. Bovendien was hij ooit zelf advocaat van Baybasin.

Mr. Adèle van der Plas, de advocate van Baybasin, reageerde meteen: ‘Belangenverstrengeling Demmink-zaak ongelofelijk’

Het feit dat de Haagse advocaat Mischa Wladimiroff optreedt als strafadvocaat van Joris Demmink – dat Crimesite vandaag onthulde – heeft advocaat Adèle van der Plas geschokt. De advocaat van Hüseyin Baybasin denkt dat het optreden van Wladimiroff voor Demmink kan leiden tot het constateren van een ‘onaanvaardbare’ belangenverstrengeling. Baybasin zit levenslange straf uit voor uitlokking van moord. Een interview met Van der Plas.

Volgens Adèle van der Plas is al sinds 2007 algemeen bekend dat bepaalde feiten in de verdenking van seksueel misbruik door Demmink in Turkije en het strafrechterlijk onderzoek in de zaak van Baybasin overlappen.

Van der Plas: ‘Deze link tussen Wladimiroff en Demmink is al onaanvaardbaar gezien zijn werk voor de TCEAS, een commissie van het Openbaar Ministerie toen Demmink nog de baas van het ministerie van Justitie was. De grote vraag is nu sinds wanneer Wladimiroff Demmink adviseert. Toen Baybasin in 2007 een klacht indiende had Demmink al strafrechterlijk advies nodig. Als Wladimiroff toen al zijn advocaat was en hij heeft daarna de Baybasin-zaak gedaan in de TCEAS dan noem ik dat een nog nooit vertoonde en een onaanvaardbare belangenverstrengeling. Ik vind het ongelofelijk.’

Was Wladimiroff ook advocaat van Baybasin?

Van der Plas: ‘Ja. In 1999 enige tijd nadat hij was aangehouden in de zaak waarvoor nu een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad loopt. Wladimiroff is toen ook nog naar Turkije geweest en heeft daar contacten met de familie van Baybasin gehad, zo heeft cliënt mij ooit verteld. Hij heeft zich ook bemoeid met de kwestie van PKK-leider Öcalan, wiens zaak in Turkije parallel liep met die van Baybasin. Baybasin heeft Wladimiroff uiteindelijk ontslagen omdat hij zich niet kon vinden in de juridische adviezen van de heer Wladimiroff. Als Baybasin dit vanmiddag hoort zal hij razend zijn. Ik sluit niet uit dat hij een klacht bij de deken tegen Wladimiroff laat indienen.’

De manier waarop Wladimiroff zijn cliënt verdedigde, stinkt aan alle kanten naar winstbejag! Nog die zelfde dag schreef Crimesite: ‘Stort eerst maar een miljoen’

Vanuit de gevangenis in Veenhuizen zegt Baybasin tegen Crimesite: ‘Het is misselijkmakend. Ik ben woedend. Hoe durft Wladimiroff? Mijn voormalige advocaat aan wie ik heel veel geld heb betaald heeft waarschijnlijk alle informatie die wij bij de de TCEAS over mijn zaak hebben aangedragen gedeeld met Demmink. En daar was ook informatie over Demmink bij.’

In 1999 was Wladimiroff zes maanden advocaat van Baybasin, voordat ze zaak bij de rechtbank werd behandeld. Hij ging naar Turkije sprak daar met familie van Baybasin en hij schreef een rapport voor de Europese Mensenrechtenorganisatie over Öcalan, de PKK-leider die toen werd vervolgd in Turkije. Baybasin was geen lid van de PKK maar had wel regelmatig contact met Öcalan. Baybasin: ‘Als Koerdische verdachte dacht ik dat ik goed bij hem zat. Maar zijn optreden van toen komt nu in een heel ander daglicht te staan. Tijdens onze eerste ontmoeting in 1999 heb ik hem bezworen en op het hart gedrukt ons gesprek en mijn dossier met niemand, maar dan ook met niemand te delen. Een paar dagen later krijg ik een brief van advocaat Gerard Spong die van alles op de hoogte blijkt te zijn. Inhoud van de brief was: stort eerst maar een miljoen dan pas kunnen we gaan werken. Ik ben heel boos geworden en vroeg Wladimiroff hoe dat mogelijk was. Ja sorry, zei hij dat was niet volgens afspraak. Toen ik hem later de laan uitstuurde en hij naar zijn inzien niet genoeg geld had ontvangen weigerde hij het dossier naar mijn nieuwe advocaat door te sturen.’

Baybasin diende daarop een klacht in wegens belangenverstrengeling. Op 26 januari 2015 stond Wladimiroff voor de rechter. Lees daarvan het verslag op Het Haagse Complot:

Wladimiroff ontkent verder dat hij wist dat Demmink met de zaak Baybaşin te maken had. Hij had zelfs nog nooit van Demmink gehoord. Maar toen hij het dossier van 1999 zou hebben ontvangen zat daar wel de beruchte “telefoonnotitie” van twee jaar eerder (15.07.1997) in. Het dossier niet gelezen soms? Dat is net zo erg.

Maar uiteraard beschikt het HHC over meer bewijs. Zo gebruikt mr. Leliveld in het Roestige Spijker verhoor van Klaas Langendoen over Demmink de benodigde stukken van Baybaşin, waaronder een aangifte van april 2007 van hem tegen Demmink. Luistert u maar naar dit fragment:

De verdediging van Demmink gebruikt dus stukken van Baybaşin, ook al zijn die niet reeds in 1999 verkregen. Daarmee dien je twee broodheren en is er dus sprake van belangenverstrengeling. Maar het gaat nóg verder… Zowel Knijff als Wladimiroff geloven in een groot complot. Zowel Knijff als Leliveld stelden bij hun verdediging van Demmink “Baybaşin zit hier achter!” En ook Wladimiroff zegt dat zijn verdediging moeilijk is omdat er in de ogen van de aangevers sprake zou zijn van een groot complot.

JDTV Afl.2 – Baybasin en de Raad voor Discipline

Gisteren werd deze klacht gehonoreerd en jonkheer Wladimiroff werd berispt! Dat Baybasin is veroordeeld tot levenslang voor misdaden die hij niet heeft gepleegd en die soms zelfs helemaal niet zijn gepleegd, staat uiteraard in geen verhouding tot de manier waarop een chique advocaat wordt aangepakt, die de belangen van zijn cliënten ondergeschikt maakt aan zijn eigen belang en geldelijk gewin! Een berisping kost niets, het betekent hoogstens gezichtsverlies!

Gisteren berichtte Crimesite: Advocaat Demmink krijgt waarschuwing

Baybasin werd vanaf 1998 vervolgd door de het Openbaar Minister voor een moord en een poging uitlokking van een moord, en in 2002 veroordeeld. Eerst waren Victor Koppe en Britta Böhler zijn advocaten, daarna was Wladimiroff, van het toenmalige kantoor Wladimiroff & Spong korte tijd zijn advocaat. Wladimiroff voerde correspondentie, bezocht Baybasin in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, las het dossier en bezocht familieleden van Baybasin in Turkije. Ook de rechter-commissaris richtte zich per brief tot de advocaat van Baybasin, in casu Wladimiroff en ook Gerard Spong. Verder liet Baybasin geld overboeken naar het kantoor. Tegenover de Raad heeft Wladimiroff ontkend dat hij optrad als advocaat. Dat veegt de Raad nu van tafel. ‘Er was wel degelijk sprake van een advocaat-cliënt relatie’, schrijft de Raad.

Het is slechts een heel klein zilveren muntje in deze beerput van corruptie, leugens, bedrog, verraad, valse beschuldigingen en opzettelijke vervalsing van bewijsmateriaal. Het is in elk geval iets, maar het is niet genoeg. Misschien komt er echter ook nog wat goud uit de stront, want Baybasin heeft niet alleen een klacht ingediend, hij heeft kennelijk ook aangifte gedaan tegen jonkheer Wladimiroff. We wachten ook dat maar weer af…

Met dank aan Ton Hofstede, JDTV en Wim van de Pol voor de verslaggeving! Want in de reguliere pers bericht alleen het Katholiek Nieuwsblad over deze kleine overwinning. Verder hangt er rond de Demminkdoofpot nog steeds een verstikkende stilte!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

5 Reacties op “LOL: Baybasin wint van Micha Wladimiroff”

 • yvonne:

  BAYBASIN VRIJ!

  http://www.bol.com/nl/p/huseyin-baybasin/9200000037377249/

  In 1989 doet de Koerdische zakenman Huseyin Baybasin een boekje open over de nauwe samenwerking tussen de Turkse regering, het leger, de douane en de georganiseerde misdaad. Jaarlijks wordt er voor vijftig miljard dollar aan heroïne via de Balkan-route gesmokkeld naar Europa, met Nederland als belangrijkste doorvoerhaven. Nog tijdens de persconferentie wordt Baybasin gearresteerd. Als hij vrij komt, vlucht hij naar Groot- Brittannië, van waaruit hij, op 12 april 1995 te Den Haag, het Koerdische parlement in ballingschap opricht. De Koerdische vrijheidsstrijd brengt zowel de Nederlandse als de Turkse overheid in verlegenheid. De toetreding van Turkije tot de Europese Unie staat op het spel.

 • Boudine:

  LOL: Voor een verhelderende blik op moeilijke kwesties:
  Een kwaadaardig opzetje

 • Boudine:

  Mr. Adèle van der Plas bij “Echte Jannen” op 30 maart 2015:

  ‘Affaire Demmink testcase voor Van der Steur’ (radio)

  Op Het Haagse Complot staat nu een uitgebreide analyse van het vonnis van de tuchtrechter in de zaak Baybasin – Wladimiroff:

  Evaluatie tCEAS

  De kern is, dat de tuchtrechter de klacht van Baybasin slechts gedeeltelijk heeft toegewezen. Wladimiroff was in 1998 wel degelijk de advocaat van Baybasin en hij mocht daarom later niet de verdediging van Demmink op zich nemen. Omtrent zijn lidmaatschap in 2011 van de tCEAS die de zaak Baybasin onderzocht, zegt de tuchtrechter echter dat deze klacht niet ontvankelijk is, omdat de redelijke termijn is overschreden. De klacht werd ingediend in 2014 en dat vindt de tuchtrechter te laat.

  Op diverse fora is daarover schande gesproken. Een crimineel die de dans ontspringt op technische gronden. Maar nee hoor. Niets is minder waar. De motivatie van de Raad is hilarisch. Da’s pas ècht lachu, joh! “De redelijke termijn is overschreden.” Als u weet dat diezelfde “redelijke termijn” in de wederrechtelijke ontnemingszaak al 13 jaar duurt, de wederrechtelijke vrijheidsberoving al 19 jaar, en het “onderzoek” van Diederik en Bassie nu ook al 4 jaar duurt, dan is het dus een kul-argument.

  Lees vooral door, want Ton komt daarna met een schitterende redenering! Prachtig! En wij gaan door met de strijd! 🙂

 • Boudine:

  Echte Jannen Adele vd plas over de affaire Demmink

  Radio-opname, nu met illustraties van JDTV. 😉

Laat een reactie achter