Archief
Artikelen

Aanstaande woensdag kunnen we weer gaan stemmen, ditmaal voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Dat Schap is niet zo belangrijk, hoewel het Schap zorgt dat Nederland niet onder water komt te staan. De Provinciale Staten zorgen echter voor de Eerste Kamer. Dat is wel degelijk belangrijk, want iedere wet die dit kabinet van VVD en PvdA verzint, zal door de Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Door te gaan stemmen, kunnen we een heel klein beetje invloed uitoefenen. Het is weliswaar slechts een minuscuul mistdruppeltje op de gloeiende plaat, maar vele mistdruppeltjes maken samen een regenwolk!

Op dit moment roepen verscheidene weblogs weer op om vooral NIET te gaan stemmen. Aldus zou je je afkeuring kenbaar maken van dit politieke systeem. Natuurlijk ben ik ook niet blij met onze zogenaamde democratie. Nederland is en blijft een koninkrijk, dus in principe ondemocratisch. Daarom ga ik stemmen op een partij die het ook niet eens is met de macht van ons Koninklijk Huis.

Ook ben ik niet blij met de bezuinigingen en de privatisering van de zorg. Dit beleid legt een zware druk op de mensen die zorg nodig hebben, maar het leidt ook tot werkloosheid onder de zorgverleners. Dat de zorg daardoor goedkoper wordt, is flauwe kul. De zorg wordt eenvoudig afgeschaft! Goedkoper kunnen we het niet maken, wel duurder! Daarom ga ik stemmen op een partij die pleit voor een volksverzekering voor iedereen.

Helaas wordt mijn mening door veel “linkse” mensen niet gedeeld.
Zo schrijft Herstel de Republiek:

Een stembusganger laat een crimineel zijn mening vertolken. Een stembusganger is liever lui dan moe en vertelt iemand die niet stemt bovendien dat hij zijn mond moet houden. De wereld op zijn kop! Een stembusganger is per definitie schadelijk en bedreigend voor hen die graag voor zichzelf praten en nadenken.

En Bovendien zegt:

Bewust niet stemmen is namelijk buitengewoon effectief, juist op het meest fundamentele niveau.

Alles is energie, dat ontdekken nu ook de wetenschappers. Zelfs gedachten en emoties hebben een trilling. Angst trilt (veeeeel!) lager dan liefde. Leugen (veeeeel!) lager dan waarheid. En wij kunnen onze trilling verhogen. Als de collectieve trilling hoog genoeg is kunnen de op lagere trilling bestaande systemen (zoals de van leugen doordrenkte politiek) simpelweg niet bestaan. Zo werkt dat met energie. Nieuwe, bij die hogere energie passende samenlevingsvormen zullen vanzelf ontstaan. Maak je daar maar geen zorgen over. Het kan niet anders, ik leg het zo uit.

Door niet te stemmen zouden er dus vanzelf zaken veranderen. De energie die vrijkomt door niet even langs het stembureau te gaan, wordt omgezet in trillingen die vanzelf leiden tot andere samenlevingsvormen. Volgens mij werkt dat niet. De mensen die het eens zijn met de huidige politiek, ondanks alle schandalen en ondanks de groeiende armoede, gaan vaak wel stemmen! Zo blijft alles bij het oude.

Stemmen wil niet zeggen dat je verder niets meer doet om de zaken te veranderen. Stemmen op een alternatieve partij wil slechts zeggen dat je NIET kiest voor de huidige politiek, maar voor een partij die de zaken wil veranderen. Door NIET te stemmen, verandert er heus helemaal NIETS !!!

Steve Brown: Sta op met de Dokwerker tegen het Lieg en Bedrieg Kabinet en Stem!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

30 Reacties op “BOUblog stemadvies: Niet stemmen helpt niet”

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Jouw web-site geeft altijd een goede impressie van wat er in de wereld aan de hand is. Globaal gezien zie je aan de ene kant een kolossale maatschappelijke verloedering met name in het wilde westen. De vs is al lang een fascistische staat en in Europa is het niet veel beter. Aan de andere kant zie je hoe Rusland op basis van zijn interne kracht, een combinatie van de Russische ziel, de Orthodoxe kerk en de verworvenheden uit de Sovjet-Unie tijd, de touwtjes politiek mondiaal in handen aan het nemen is. En natuurlijk China, dat na eerst 600 miljoen mensen boven de armoedegrens te hebben getrokken, doorgaat op het door Mao ingeslagen pad. Het is zoals ik het begrijp al de grootste economische macht in de wereld, een positie die het momenteel in snel tempo aan het versterken is. In deze context hebben Rusland en China elkaar ook nog gevonden, resulterend in o.a. het BRICS initiatief, samen met o.a. India.

  Het is duidelijk dat er mondiaal een gevecht aan de gang is waarin de toekomst van de mensheid op het spel staat. Dat gevecht kan goed en slecht aflopen. Ik ga er in deze vanuit dat het goede zal overwinnen. Wat heeft het anders allemaal voor zin? In dit gevecht speelt Nederland geen rol. Integendeel de politiek in Nederland heeft zichzelf tot marionetten gedegradeerd van de fascistische vs. En verder is ook het politieke bewustzijn van de gemiddelde Nederlander bijna nul, in slaap gesust door de fooien van het kapitaal en de media. Dit vaak nog gekoppeld aan een diep racistische houding en een niveau van arrogantie die je doet suizebollen. Dat alles creëert een electorale basis om te janken en een politiek die steelt, liegt en bedriegt. En als je daar niet aan meedoet, ben je volstrekt kansloos. Wat zich nog links noemt in Nederland wordt om de tuin geleid door de sp en de vvd vaart zeer wel bij corruptie en pedofilie, zoal blijkt uit de peilingen.

  Wel stemmen helpt dus ook niet. Mensen die ik ervan verdenk dat ze nog niet eens hun eigen veters kunnen strikken, zijn niet mijn moeite waard. Ben ik dan een pessimist? Helemaal niet. Als ik zie hoe veel mensen bezig zijn met alternatieven voor een betere wereld dan is er weinig om somber over te zijn. Ik ken jonge mensen die de meest fantastische dingen ondernemen. De mondiale communicatie is door internet enorm verbeterd. Iedereen heeft tegenwoordig toegang tot echte spiritualiteit zoals die tot ons komt vanuit het oosten en ik denk zelf dat we kort voor het begin staan van een echte beschaving. Kortom, buiten de politiek gebeuren veel mooie dingen.

  Groeten, Ben

  • Boudine:

   Beste Ben,
   Dat klopt wel, maar ik vind dat geen reden om niet te gaan stemmen.
   Wat me tegen de borst stuit, is dat de “linkse kerk” de mensen veroordeelt die wel gaan stemmen. Ik ga wel stemmen! Wat mij betreft mag iedereen dat voor zichzelf weten, maar ik laat niet op me schelden. 🙁
   Niet stemmen helpt echt niet! Een blanco stem telt ook niet. Niet stemmen betekent slechts dat men zich niet laat horen. Door niet te stemmen verandert er dus niets. Te doen alsof alles vanzelf verandert, is wishful thinking. Iedere verandering vergt nieuwe energie.
   Mijn motivatie voor BOUblog hangt daarmee samen. Het is nu lekker rustig op BOUblog, maar er waren ook tijden dat ik er mijn handen vol aan had. Toch denk of hoop ik, dat ik sommige mensen bewust heb gemaakt van het bedrog van de politiek! Zelfs al was het er maar één, dan nog was mijn moeite niet tevergeefs.
   Zelf stem ik SP, niet omdat ik denk dat de SP veel kan veranderen, maar ze zijn ten minste integer!

   Het zorgstelsel met concurrerende zorgverzekeraars is ziek. Huisartsen kwamen vorige week in opstand omdat zij de macht van de zorgverzekeraars zat zijn. ‘Ik, huisarts, weiger mij in het keurslijf van marktkoopman te laten drukken’, zo is in het manifest van de huisartsen te lezen.
   De huisarts als marktkoopman. De zorg als vechtmarkt. Niet de arts en patiënt zijn de baas, maar de zorgverzekeraars. Dat is precies het probleem met dit zorgstelsel. Marktwerking heeft de zorg niet beter gemaakt, wel duurder. De zorgverzekeraars geven een half miljard uit aan reclame en klantenbinding. Ze hebben ruim 9 miljard euro op de bank staan en maakten in 2013 1,4 miljard euro winst. Tegelijkertijd betaalden mensen een fors hogere zorgpremie en eigen risico.
   Gelukkig kan het ook anders. We regelen de basisverzekering publiek. Want zorg moet je niet organiseren op basis van concurrentie en winstbejag maar op basis van samenwerking en vertrouwen. De zeggenschap over de zorg leggen we waar die hoort. Niet de zorgverzekeraars maar de professionals bepalen welke zorg wordt verleend en welke medicatie voorgeschreven. Patiënten kunnen zelf kiezen waar ze zorg krijgen.

   De publieke basisverzekering kan bij zowel de bevolking als bij professionals op grote steun rekenen. De andere politieke partijen zijn erg stil. Daarom is het tijd om van ons te laten horen. Om ons uit te spreken voor een alternatief waarbij de premies omlaag gaan, de kwaliteit omhoog en de macht weggehaald wordt bij de zorgverzekeraars.
   Kom dus in actie voor goede en betaalbare zorg. Spreek je uit voor de publieke zorgverzekering. Ga snel naar de site en laat een steunbetuiging achter. Want de zorg is van ons allemaal.

   Verder ben ik wars van partijpolitiek. Ik ben een voorstander van raden-democratie! Maar kom daar maar eens om in ons VerNederlandje. De meeste mensen weten niet eens dat dit alternatief bestaat, laat staan wat het inhoudt.

 • yvonne:

  Goed werk van wearechangeRotterdam…….

  Jetta Klijnsma; PvdA redder van banken, veroorzaker van armoede?

  https://www.youtube.com/watch?v=l4sucD6Mmhc&feature=youtu.be

 • yvonne:

  En de eerste partij die de banken aanpakt vanwege valsmunterij en de zogenaamde monarchie, die krijgt mijn stem. Sven Hulleman legt heel goed de verstrengeling uit, tussen de banken en de politiek.

  En de monarchie…….

  https://www.youtube.com/watch?v=diX1esXYMkM

 • yvonne:

  Willem Middelkoop: ‘Ons geldsysteem is monsterverbond tussen monarchen en bankiers’.

  https://www.youtube.com/watch?v=XRVPUIBdE5E

 • marc:

  Verbeter de wereld begin met jezelf.

  Dat zegt het al m.i., het is niet de bedoeling dat je een ander de wereld voor je laat veranderen …

  En over die trillingen … dat is inmiddels al gewoon gemeengoed. Zo is het nu eenmaal al een tijdje zo aangetoond. Materie bestaat niet.

  Als je dus aandacht geeft aan een trilling waar leugen en bedrog is en geen waarheid, of je laat je mee resoneren met de trilling waar geen waarheid is te vinden, dan trek je die trilling aan en heb je er zelf ook last van en kun je de wereld niet veranderen. Zoiets is het m.i.

  Ik ben het eens met de conclusie die Nexus van Bovendien trekt.

 • […] Als u bewust bent van de problematiek inherent aan onze parlementaire democratie en daarom niet gaat stemmen, laat u het stemmen uitsluitend over aan hen die niet bewust zijn van deze problematiek. Recente discussies en semi-overtuigende retoriek in het alternatieve nieuwscircuit doet anders geloven, maar laat je niet misleiden door misleidende informatie die gepromoot wordt door sommigen in het alternatieve circuit: Niet stemmen helpt niet! […]

  • Boudine:

   Dank je wel, Lang Leve Europa! Want niet stemmen helpt niet.
   Of wel stemmen wel zal helpen, weet ik niet, maar het valt allicht te proberen.

 • yvonne:

  Democratie is het grootste kwaad dat er maar kan bestaan. Het is een groter kwaad dan het
  communisme, en een groter kwaad dan koninkrijken. Alle andere vormen van tirannie zijn
  natuurlijk slecht omdat ze een paar mensen toestonden om de levens van iedereen te
  domineren. Vrijheid werd voor bijna iedereen vernietigd.

  Echter, de democratie leert je dat je vrij genoeg bent om te stemmen, hetgeen een beter
  systeem lijkt. Jammer genoeg legitimeert het anderen om jouw vrijheden weg te stemmen. Dit
  maakt het het kwaad. Wat het het zuiver kwaad, en de grootste vorm van kwaad die er maar
  kan bestaan is, is dat ook jij stemt om vrijheden van anderen weg te nemen. Het maakt iedereen die stemt
  medeplichtig aan het onderdrukken en vernietigen van vrijheden, het maakt iedereen een uitvoerder van het kwaad.

  http://achterdesamenleving.nl/democratie-het-perfecte-kwaad/

  • Boudine:

   Goede morgen, Yvonne! En hier ben ik het dus niet mee eens!
   Het doet me denken aan een zinkend schip, waarbij een deel van de bemanning zegt: hozen helpt niet!
   In Nederland is er geen stemplicht, in België wel. Ik vind niet dat je mensen kan verplichten om te gaan stemmen, maar ik ben tegen al die oproepen om niet te gaan stemmen. En inderdaad vind ik dit systeem niet democratisch, maar voorlopig is het alles wat we hebben. We leven niet in een dictatuur, we hebben vrijheid van meningsuiting, ook al is deze marginaal vergeleken met de grote media. Van deze vrijheid maak ik gebruik door te bloggen.
   We hebben stemrecht! Vandaag ga ik gebruik maken van dat recht. Te zeggen dat ik me daarmee medeplichtig maak aan het kwaad, dat is echt onzin! Voor hetzelfde kan ik iedereen medeplichtig verklaren die niet gaat stemmen: medeplichtig aan het huidige afbraakbeleid, de doofpot-cultuur en de plunder-economie. Ik stem op politici die zich daar tegen verzetten! En nee, ik denk niet dat het veel zal helpen, maar niet stemmen helpt echt niet!

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Iedereen loopt weer te hoop alsof er iets aan de hand zou zijn. In dit geval de verkiezingen. De totale irrelevantie heb ik in mijn eerdere bijdrage geduid. Wat je vooral ziet dat iedereen langs elkaar heen praat. Woorden worden gebruikt en misbruikt naar eigen goed dunken. Mensen worden geregeerd door emotie en propaganda en niet door gevoel en verstand. Als klein voorbeeld het gebruik van het woord democratie. Dat betekent strikt genomen: het volk regeert. Dat is dus nergens in de wereld het geval. Democratie bestaat helemaal niet. Je hoort wel de ene politicus tegen de andere zeggen: “ik ben democraat, jij toch ook?”. “Natuurlijk”, zegt dan de ander en dan val ik alweer van de bank van het lachen. Je kunt hoogstens spreken van democratisch gehalte. En dan staat wonder boven wonder een Communistisch land als China veruit bovenaan met een score van zo’n 80%. En dat is via uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Daarnaast komen we vaak het meest misbruikte woord “vrijheid” tegen waarvan helemaal niemand meer een idee heeft wat het betekent. Misschien dat ik daar later nog eens een paar zinnen aan besteed.

  Groeten, Ben

  • Boudine:

   Beste Ben,
   De “democratie” is uitgevonden in Athene. Iedere vrije man moest daaraan meedoen. Vrouwen en kinderen niet! Maar ook de slaven niet! En dan te weten dat er op iedere vrije man ongeveer 25 slaven waren. Noemen we het “volk” even 100%, dan vormen de vrouwen 50% en de kinderen misschien 25%. Blijft over 25%. Het valt dan gemakkelijk in te zien dat er hoogstens 1% meetelde in deze “democratie”!
   Over “vrijheid” wil ik het nog wel eens hebben, want ik ben zo vrij om te bloggen. Binnen zekere grenzen mag ik zeggen en schrijven wat ik wil. Die grenzen respecteer ik, niet omdat het strafbaar is om ze te overtreden, maar omdat ik het eens ben met de meeste van die grenzen. Dat is een kwestie van fatsoen.
   Alleen het verbod op de holocaust-ontkenning wordt door mij niet gerespecteerd. Ik vind dat men alles eerst moet onderzoeken, voor men zich een oordeel vormt. Tot op heden heb ik daar ook geen last mee ondervonden.
   Zo, nu ga ik stemmen! 😉

 • Ben:

  Mooi, dan kunnen weer snel verder met de echt serieuze zaken. Ik vind dit wel een interessant artikel:
  http://thesaker.is/a-forecast-of-the-development-of-the-main-processes-that-will-influence-the-situation-in-russia-in-2015/

  Groeten, Ben

  • Boudine:

   Beste Ben,
   Stemmen kostte me vandaag slechts 10 minuten extra. Eerst stemmen, dan lekker zwemmen! Op weg naar het zwembad dus even langs de stembus. En wat betreft de serieuze zaken, daarin was ik al weer een stapje verder. Want dat T-shirt van die Oekraïener bewijst de valse vlag! Zie mijn volgende artikel.
   Dank overigens voor je link naar the Saker. Een lang en moeilijk artikel dat ik morgen rustig wil herlezen. Want na het zwemmen ben ik na het eten een beetje moe. 😉
   Heb jij trouwens wel gestemd, of denk je ook dat dit kleine beetje rechten er niet toe doet? Sommige mensen hebben slechts een klein beetje rijst te eten. Wat als zij zouden zeggen: “Dat eet ik niet, want het is me te weinig!” Dan zouden ze toch verhongeren. Of niet soms?….

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Ik ben tot de conclusie gekomen dat stemmen volstrekt irrelevant is geworden. Ik doe daar dus niet meer aan mee, al jaren. Het is natuurlijk wel een verworvenheid het systeem dat we nu hebben. De vraag ligt er dus: wat is het vervolg? Want de democratie moet wel verder ontwikkeld worden. Maar voorlopig komt daar eerst het volgende punt: de geschiedenis gaat de komende jaren worden bepaald in Rusland (grootste deel grondstoffen) en China (nu hoog geschoolde bevolking). En punt 2: Bij ons zal de wal het schip keren. Onze maatschappij is zinkende en zal weldra op de harde bodem belanden. Wij zijn politiek en spiritueel al lang overleden.
  Maar dat alles is geen reden voor pessimisme, integendeel. Mensen moeten de draad weer gaan oppakken, maar wel op basis van de geleerde lessen. Het westen heeft te lang op de rest van de wereld geparasiteerd. Dat moet afgelopen zijn. Het is de hoogste tijd om de wereld te laten zien dat we ook wat moois te bieden hebben. Laten we de rest van de wereld gaan helpen met onze high-tech, kennis van waterbeheersing etc etc. Niet primair om geld te verdienen maar om echt te helpen en dan komt de rest vanzelf wel.

  Groeten, Ben

  • Boudine:

   Beste Ben,
   Helemaal mee eens, maar ik ben toch wel even gaan stemmen. Kleine moeite, toch?
   Ik probeer al jaren om de mensen een beetje bewust te maken van het falen van dit systeem. En dat echt niet om geld te verdienen! Maar om echt te helpen.

 • yvonne:

  Weer een stuk naar mijn hart,

  Nederland kent vandaag verkiezingen voor de provincies en waterschappen, hier slaapt de burger misschien nog wel het diepst van heel Europa. De meerderheid gaat weer netjes stemmen ook al hebben al die stemmen in het verleden nog nooit tot iets positiefs geleid. Als de echte armoede straks ook hier echt in slaat zal ook dat blinde vertrouwen in Nederland tot het verleden behoren en zal de burger meer zelf bestuur verlangen.

  Ik maak mij geen zorgen om al deze zaken maar wil ze wel melden. Er zijn gigantische veranderingen op komst, broodnodige veranderingen en een nieuw besef van saamhorigheid als straks de grootste ellende achter de rug is.

  Met of zonder wereldoorlog zal de elite verliezen. Mensen zijn dankzij het internet op de hoogte van zaken over de hele wereld, doen zelf aan hoor en wederhoor, dat wat kranten en nieuwskanalen opzichtelijk achterwege laten. Vertrouwen hun leiders niet meer, hun nieuwskanalen en beginnen in toenemende mate te begrijpen dat het laatste gevecht een gevecht zal worden voor absolute vrijheid, een wereld waar geen enkele overheid nog in staat zal blijken wie dan ook te onderdrukken en een elite van welke aard dan ook hier geen plaats meer kan hebben.

  De wereld is van ons allemaal, de grondstoffen zijn van ons allemaal, er is niemand maar dan ook echt niemand die daar restricties op kan leggen. De echte vrijheid staat voor de deur. Wij hoeven alleen die deur te openen.

  http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/de-elite-wil-oorlog

 • Boudine:

  Beste Richard,
  Je wilt graag een reactie. Goede morgen en ik doe mijn best, maar als je graag wil dat de alternatieve media aandacht besteden aan fijnstof, wees dan zelf de alternatieve media!
  Jouw reactie is hier ernstig of topic! Ook weet ik dat je al jaren overal te pas en te onpas reacties plaatst over fijnstof. Helaas werkt dat niet. Vandaar mijn advies: begin zelf een weblog, bij voorbeeld Fijnstof.com. Op dat weblog kun je materiaal verzamelen over luchtvervuiling, chemtrails en alles wat te maken heeft met dit probleem. Op die manier maak je het zichtbaar en overzichtelijk.
  Heb alvast een goed begin. De volgende docu gaat over luchtvervuiling in China:
  Part 1 of 8 “Under The Dome” Documentary on China’s Pollution by Chai Jing (Best English Subtitles)
  https://www.youtube.com/watch?v=MhIZ50HKIp0&index=1&list=PLWAJWwjxa-mNeiTvOQulxxSJ8-rb33Uq_

 • excellentie zwembad:

  Ik lees het nu pas

  Niet stemmen helpt wel ; wij nietstemmers zijn de grootste groep bij deze verkiezingen gebleken en dat geeft dus geen democratische legitimatie aan welke partij dan ook.

  Direkte democratie geen nepdemocratie zie mijn artikel
  http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/de_nieuwe_polis

  Daarbij even praktisch al zou nietstemmen niet helpen dat heb ik nog altijd een partij nodig die aan de volgende eisen voldoet

  1)ROOKVERBOD VAN TAFEL
  2)NEOLIBERALISME ONACCEPTABEL
  3)GEEN STEUN AAN OORLOGEN
  4)GEEN RACISME
  5)PRIVACY IS EEN PRIMAIR RECHT
  6)auto’s zijn een noodzakelijk kwaad maar we doen er alles aan om zo min mogelijk auto’s te gebruiken
  7)GASWINNINGEN IN GRONINGEN NIET LANGER VOOR EXPORT

  Die partij bestaat dus niet dus kan ik niet eens stemmen al zou ik willen
  Ik weet dat veel van u kiezen voor het minste kwaad . Dat vind ik dus dom want daarmee kiest u voor uw eigen kwaad .
  Bovendien door u stem weg te geven aan iemand die m waarschijnlijk gaat misbruiken heeft u geen recht van spreken .
  U dient u stem voor uzelf te bewaren want dan heeft u recht van spreken .
  Voorbeeld als ik een politiek verschil van mening heb met mevr. Boudine dan zou ik in principe haar vertegenwoordiger moeten aanschrijven zij heeft die persoon namelijk verteld om voor haar te spreken .

  • Boudine:

   Waarde excellentie, je schrijft:

   wij nietstemmers zijn de grootste groep bij deze verkiezingen gebleken en dat geeft dus geen democratische legitimatie aan welke partij dan ook.

   Binnen het huidige bestel klopt deze redenering niet. Niet-stemmers worden niet geteld, dus ze tellen niet mee. Wie zwijgt, stemt toe!

   Daarbij even praktisch al zou nietstemmen niet helpen dat heb ik nog altijd een partij nodig die aan de volgende eisen voldoet

   In Nederland staat het je vrij om een dergelijke partij op te richten. Door jezelf volledig te onttrekken aan het politieke proces, verandert er niets!

 • Ben:

  Hi Boudine,

  We moeten niet verzanden in woordspelletjes, dus de laatste wat mij betreft: wie niet stemt, stemt ook niet toe.

  En de enige manier om er politiek toe te doen is door daadwerkelijk actief te zijn, doen wat je kunt. Via vakbond, web-site of wat dan ook. Behalve de NCPN zijn er momenteel geen serieuze politieke partijen in ons land. Dus die weg is lastig.

  Groeten, Ben

  • Boudine:

   Beste Ben,

   de enige manier om er politiek toe te doen is door daadwerkelijk actief te zijn, doen wat je kunt.

   Daaronder valt volgens mij ook dat je gaat stemmen. En nee, er is geen enkele partij waar ik het helemaal mee eens ben, maar er zijn wel twee partijen waarmee ik het iets minder oneens ben. Dit kabinet staat wankel, dus een kleine verschuiving kan grote gevolgen hebben. Ik vind het jammer dat de “linkse kerk” dan oproept om niet te gaan stemmen!

  • Boudine:

   Beste Ben,
   Dat artikel komt uit de VS met zijn twee partijen systeem. De politieke verhoudingen liggen daar totaal anders. En inderdaad: in de VS helpt stemmen echt niet. Binnen dat systeem is niet stemmen het beste wat je kunt doen.

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Volgens mij is dat verschil slechts schijn.

  Groeten, Ben

  • Boudine:

   Beste Ben,
   Volgens mij is het verschil nog altijd groot! In de VS zijn de vakbonden ontbonden. De politiek is daar vrijwel geheel in handen van de elite. Het verschil tussen Democraten en Republikeinen bestaat ook niet meer. Beide partijen zijn gekocht door de elite. Ook heeft de heksenjacht op de communisten gemaakt dat vrijwel ieder tegengeluid wordt beschouwd als landverraad!
   Maar de VS heeft in 1945 Europa bevrijd veroverd en bezet! Daarom lijkt ons systeem steeds meer op dat van de VS. Dat wil niet zeggen dat het verschil slechts schijn is. In Europa bestaan nog mogelijkheden tot verzet. Er is nog een organisatie van de basis, in de vorm van vakbonden en politieke partijen. Ook is het politieke bewustzijn van de gemiddelde Europeaan veel groter dan van de gemiddelde Amerikaan. In de VS is de media ook al veel langer bezig met desinformatie en non-informatie (info-tainement). Dat wij in Europa een flinke ruk dezelfde kant op hebben gemaakt, wil nog niet zeggen dat er geen verschil meer is. In de VS kunnen mensen alleen nog maar demonstreren, waarop ze met veel politiegeweld tot de “orde” worden geroepen. Wij kunnen gezamenlijk nog iets doen, al is het een beetje! Maar je kunt natuurlijk ook gaan zitten wachten tot de Russen komen… 😉

 • yvonne:

  Het stemrecht is bedwongen, onder schijn van verschil te kunnen maken, het is een utopie………….George Carlin legt het haarfijn uit. Daar kan Youp van het Hek nog een puntje aan zuigen.

  https://www.youtube.com/watch?v=5hMnWBwgFNE

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Er zijn inderdaad verschillen, maar die zijn bijna minimaal. Dat er in de vs geen vakbonden meer zijn komt vooral ook omdat het grootste deel van de arbeid naar Azie is verplaatst. Daarmee schiet het kapitaal zich ook vooral in de eigen voet omdat ze een hoeksteen van de samenleving kwijt zijn. Politici in Nederland hebben allemaal een vs stempel anders komen ze er niet eens in. Vergeet niet het bezoek van nb van Bommel aan de vs ambassade, de moord op van Traa omdat ie ongehoorzaam was en het meeste ben ik gelukkig alweer vergeten. Verder is er in de vs een belangrijke opleving van de intelligentsia. Iets waar het in ons land totaal aan ontbreekt. Ik heb er 45 jaar tussen gezeten en dan krijg je er verstand van. En de blog van Stan is veelzeggend genoeg in deze.

  Groeten, Ben

 • Groene Wolf:

  http://mobiel.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-04-21/996069/oproep-aan-zeeuwen-om-delta-te-kopen#.Vxj9XDCLSM8
  Het lijkt wel Monopolie (het spelletje). Als ze het waterbedrijf erbij doen, ga ik er voor! De nieuwe vorm van stemmen is … met je geld!
  Dat kan al bij de lokale bakker. Geen klef Albert Heijn brood meer. Zo blijft je geld in de lokale economie circuleren!

Laat een reactie achter