Archief
Artikelen

Gisteren, 6 maart 2015, heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vonnis gewezen in het kort geding dat was aangespannen door 17 lang gestrafte gedetineerden die in Veenhuizen op een speciale afdeling zaten: afdeling K te Norgerhuizen. Deze afdeling is in het leven geroepen nadat het Europese Hof had geoordeeld dat levenslang een straf zonder uitzicht is, hetgeen in strijd is met de rechten van de mens (het EVRM). In Veenhuizen hadden de gedetineerden daarom vanuit hun cel uitzicht op de omliggende akkers! Ook konden ze hun eigen groenten verbouwen. In de volksmond heette dat een luxe cel!

Staatssecretaris Fred Teeven heeft deze speciale afdeling in 2013 in het leven geroepen. Een groep van 18 lang gestraften kon in Veenhuizen een totaal uitgewoonde afdeling van de gevangenis opknappen, met het vooruitzicht dat ze daar iets meer vrijheid zouden genieten. (“Vrijheid” wil in dit geval zeggen dat men 16 uur per dag zit opgesloten in een “luxe cel” van ongeveer 2 x 3 meter, maar men mag zich 8 uur per dag iets vrijer bewegen.) Ook zou de groep samen blijven, wat in een normale gevangenis niet het geval is. Daar is het een komen en gaan van draaideur-criminelen, junkies en andere kort gestraften. Het is vrijwel onmogelijk om daar enige menselijke relaties te leggen. In Veenhuizen heeft de groep gezamenlijk het pand opgeknapt, er was een gezamenlijke moestuin en men kon gezamenlijk koken en eten. Dat schept een band!

Eind vorig jaar heeft Teeven deze gevangenis verkwanseld aan Noorwegen! De groep langgestraften moest dan maar weg. Natuurlijk willen ze niet worden overgeplaatst, na al hun inspanning om de afdeling een beetje leefbaar te maken! Daarover ging het kort geding, waarvan op Het Haagse Complot een verslag staat: Bluffende Fredje. De rechter oordeelde echter dat dit mag, want het belang van het behoud van werkgelegenheid gaat voor het belang van de gedetineerden. Dit is volgens mij een drogredenering, want sinds wanneer zijn gevangenissen er in het belang van de werkgelegenheid?

4.4.

Vooropstaat dat het de Staat in beginsel vrijstaat om Norgerhaven, krachtens een (volgens de mededeling van de Staatssecretaris op 2 maart 2015 gesloten) huurovereenkomst en na goedkeuring door het parlement, ter beschikking te stellen aan de Noorse autoriteiten en daarmee om over te gaan tot overplaatsing van de gedetineerden die verblijven op Afdeling K. Dit is slechts anders indien het oordeel zich opdringt dat de Staatssecretaris – in aanmerking genomen de bij deze beslissing betrokken belangen – in redelijkheid niet tot de betreffende beslissing heeft kunnen komen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan geen sprake.

4.6.

Hoewel de voorzieningenrechter begrijpt dat eisers ondanks de geboden alternatieven bij voorkeur op Afdeling K blijven en het gedwongen vertrek nadelige gevolgen voor hen kan hebben, kan juist gelet op de geboden alternatieven niet worden vastgesteld dat de belangen van eisers onevenredig worden getroffen. Voorts kan in het door de Staatssecretaris gestelde belang – het behoud van werkgelegenheid – een gerechtvaardigde aanleiding worden gevonden om, in weerwil van de belangen van eisers, over te gaan tot de terbeschikkingstelling van Norgerhaven aan de Noorse autoriteiten.

De voorzieningenrechter gaat er van uit dat de gevangenen zullen worden overgeplaatst naar een gelijkwaardige situatie, hoewel deze er niet is! Die moet er dan maar eventjes snel komen.

Dit neemt niet weg dat de Staat, zoals ter zitting door de landsadvocaat ook is erkend, aan eisers een adequaat alternatief moet bieden. Dit alternatief dient erop gericht te zijn dat de gedetineerden die daarvoor in aanmerking komen, opnieuw worden geplaatst op een afdeling bestemd voor (levens)langgestraften met een aangepast regime. De omstandigheid dat de andere voor de huisvesting van (levens)langgestraften aangewezen afdelingen op dit moment niet als zodanig functioneren, legt onvoldoende gewicht in de schaal.

Uit het vonnis blijkt ook dat de gedetineerden zelfs niet als groep hoeven te worden overgeplaatst.

4.9.

Voor zover eisers hebben betoogd dat zij als groep moeten worden overgeplaatst naar een afdeling van een instelling die op dit moment niet (langer) is aangewezen voor de detentie van (levens)langgestraften, geldt dat deze vordering moet worden afgewezen. Mede gelet op hetgeen is overwogen ten aanzien van de primaire vordering van eisers, moet het ervoor worden gehouden dat de aangeboden alternatieven adequaat zijn, althans passend gemaakt kunnen worden, en bestaat er geen reden de Staat te verplichten andere inrichtingen of afdelingen aan te wijzen.

Op 28 februari besteedde EenVandaag er aandacht aan: Noorse gedetineerden naar Veenhuizen

sitestat

SBS6 dacht er anders over! Criminelen willen luxe cel behouden

Levenslang in een “luxe cel”! Het zal je toch overkomen! Want niet alle gevangenen zijn crimineel, al denkt Omroep Brabant van wel: Voor moord veroordeelde crimineel Baybasin wil luxere cel niet uit, maar moet toch van de rechter. De niet veroordeelde crimineel Fred Teeven veroordeelt de onschuldig veroordeelde Baybasin nu weer tot een eenzaam leven met uitzicht op betonnen muren! En dat alleen om het geld! Het Haagse Complot formuleerde het aldus:

Souteneur van justitie

In de PI Norgerhaven bevindt zich afdeling K. Dit is een in ons land unieke afdeling voor levenslanggestraften en zeer langgestraften met een humaner en huiselijker karakter dan andere gevangenisafdelingen. Niet helemaal de standaard die Noorwegen voor ogen staat, maar het beste wat we aan Noorwegen kunnen bieden. En Fred heeft het laatst restje levensgeluk (voor zover daar nog sprake van is) verkwanseld voor geld.

De niet veroordeelde crimineel Fred Teeven heeft het geschopt tot staatssecretaris van Vuiligheid en Justitie. Wie meer wil weten over de handel en wandel van deze criminele “crime-fighter” kan ik een boek aanbevelen: Fred en de wet door Wim van de Pol. Het kost twee tientjes, maar dan weet je ook wat je hebt aan deze Fred: ‘Drugsbaron Cees H. kreeg 5 miljoen van Teeven’ Alleen zijn de bonnetjes een beetje kwijt. Het zou toch niet waar zijn, minister Opstelten?

JDTV Afl 2 H Baybasin Deel 9 duurt nog geen 10 minuten.

.

Stuur Baybasin een kaartje!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Baybasin moet weg uit Veenhuizen”

 • yvonne:

  Zelfs het zogenaamde onafhankelijke weekblad de Groene Amsterdammer wil niet over Baybasin schrijven….ondanks de vele info die ik ze gestuurd heb, een SCHANDE, maar wel vrijdenkers wegzetten, dat kunnen ze wel!

  Hele normale journalistieke vragen, ik zou er nog zo honderd kunnen bedenken, die bijna geen enkele MSM journalist heeft gesteld of aangespoord tot een diepgrondig onderzoek. Het is toch godgeklaagd dat de MSM, dit kantelpunt in de geschiedenis niet tot de bodem to heeft uitgediept en dat vrijwel iedere complotdenker meer van deze materie afweet dan het Nederlandse journaille is toch diep triest? Of dichter bij huis, wat heeft de Groene aan onderzoek gedaan naar de hele affaire rondom Joris Demmink?
  Waarom plaatst de Groene Amsterdammer nu al enkele jaren met enige regelmaat kritische artikelen over complot denken zonder zelf echt dieper op de materie in te gaan en zonder dat ze onder ogen durven te zien dat de wereldgeschiedenis nu eenmaal vol met samenzweringen zit. De eeuwige strijdt om geld en macht creëert nu eenmaal de ideale omstandigheden voor samenzweringen. Net doen of dat niet zo is lijkt me of ongelofelijk stom of het is een kwestie van een bewust redactie beleid, maar ja, met die laatste opmerking kan een weldenkende burger mij natuurlijk al niet meer serieus nemen.
  Tot slot nog even enkele samenzweringen voor journalisten die al een tijdje niet meer uit hun geestelijke grot zijn geweest. Maak je geen zorgen dit zijn zelfs voor de MSM bewezen samenzweringen…

  http://zaplog.nl/zaplog/article/hetze_tegen_complot_denkers#rss

  • Boudine:

   Yvonne, de Groene is doodgewoon main stream, voor de zogenaamde “linkse intellectuelen”. Wordt vooral gelezen binnen de grachtengordel, door mensen die nooit verder komen dan het Concertgebouw en het Stedelijk Museum. 😉

 • Boudine:

  Bij nader inzien: De komst van de Noren gaat op grond van een verdrag, dat kennelijk nog moet worden goedgekeurd door 2e en 1e Kamer!

  Het Haagse Complot heeft een uitstekend artikel over dit vonnis geschreven:

  Norgerhaven – het Vonnis

  Daarin een audio waaruit blijkt dat Teeven heeft beloofd om een gelijkwaardige faciliteit voor lang gestraften elders te creëren. De rechter heeft dit in het vonnis meegenomen en daarmee dus min of meer dwingend opgelegd. Mr. Hettie Cremers, de advocate van de gevangenen, laat dan ook weten tevreden te zijn. De rechter is duidelijk geweest. Teeven heeft huiswerk gekregen. De vraag is alleen of Teeven zijn huiswerk zal afraffelen, of dat hij hier serieus werk van maakt, VOOR de gevangenen worden overgeplaatst.

  Opvallend in het artikel op Het Haagse Complot is ook dat de gevangenis in Veenhuizen onder Noors recht gaat functioneren! Dat de Noren alleen Norgerhaven als aanvaardbare gevangenis beschouwen, komt omdat het detentierecht in Noorwegen een stuk HUMANER is. De betonnen cellencomplexen van een doorsnee Nederlandse gevangenis voldoen kennelijk niet aan hun normen!

  Het meest schokkend vond ik echter deze alinea:

  Maar het meest stuitende zijn de leugens over het “overschot aan cellen” en de “werkgelegenheid”. Wat bijzonder is, is dat Teeven nog meer megalomane plannen heeft. Nederland gevangen importland. Onze Rijksgebouwendienst heeft aan een nieuw bouwconsortium Pi2 (Ballast Nedam en Royal Imtech) opdracht gegeven om een MEGA-gevangenis te gaan bouwen bij Zaandam.

  Maar liefst 1000 bedden in meerpersoonscellen moet daar in 2016 gerealiseerd worden.

  Link dus even door en lees vooral verder! Want omdat Nederland cellen over heeft, bouwt men er nog een gevangenis bij, die men dan weer kan verhuren! Dit alles zal vast wel goed zijn voor de werkgelegenheid… al was het maar van de bouwvakkers!

  Als ik lees wat de meeste kranten schrijven over “luxe cellen” en de reacties daarop van het publiek, dan bekruipt me het gevoel dat de wraakzucht overheerst! Gedetineerden zijn in hun ogen geen mensen, maar criminelen en dus onmensen. Men gunt hen van harte een onmenselijke behandeling. Dat deze voorstanders van streng straffen zichzelf daarmee verlagen tot onmensen, heeft men kennelijk niet in de gaten. Een menselijke behandeling van gedetineerden komt de rechtsstaat ten goede en verlaagt de recidive. Maar dat laatste zou wel eens ten koste kunnen gaan van de “werkgelegenheid”…

  Een goed en objectief artikel staat op RTV Drenthe: Langgestraften Veenhuizen mogen worden overgeplaatst Gelukkig doen niet alle main stream media aan deze hetze tegen gedetineerden mee.

 • yvonne:

  Is dit soms mede de reden waarom Noorse gevangenen uit mogen kiezen naar welke gevangenis ze gaan, als een bedankje, zoals het hier nu eenmaal werkt in dit land………….

  https://www.youtube.com/watch?v=MXR7rbgvCxI&feature=youtu.be

 • Boudine:

  Kijk, dit is nou echt erg:
  Voor moord veroordeelde crimineel Baybasin wil luxere cel niet uit, maar moet toch van de rechter

  Alternatief
  Die hebben ze nu verloren omdat de kortgedingrechter vindt dat de gevangenen uit Veenhuizen naar andere cellen kunnen die een adequaat alternatief zijn. Ook daar zijn speciale voorzieningen voor langgestraften.

  Nou, die zijn er dus nog niet. Alleen heeft Teeven beloofd dat die er zullen komen. En belofte maakt schuld, maar ons Nederlandje verzuipt reeds in de schulden! We zullen zien of Teeven zijn belofte nakomt.

  Overigens vind ik dat een gevangenis niet geschikt of bedoeld is als werkgelegenheids-project!

 • waterman10:

  Gevangenissen kun je ook wel vergelijken met wat ze in Amerika FEMA kampen noemen.
  Het zijn in feite staats heropvoedingskampen oftewel moderne “arbeit macht frei” kampen voor mensen die een potentiële bedreiging vormen voor de heersende plunderende corrupte staat.(sommige soms verdacht van pedofolie)
  De Staat is dus de werkelijke terrorist,maar probeert waarheidzoekers de mond te snoeren door ze weg te zetten als “terrorist” of “complotdenkers”.

  Maar waarom moeten er zo nodig veroordeelde Noren in een Nederlands Fema kamp geduwd worden? Wordt Breivik soms ook overgeplaatst, hahahaha?
  Oh wacht,een deal met Noorwegen levert weer centjes in de portomonee van gangster Big Head Teeven.
  Hebben de Noren trouwens soms geen plaats meer op bijvoorbeeld bungalowpark Bastoy prison Island ? 🙂
  Deze moderne luxe prison is namelijk speciaal voor lang veroordeelde staatsvijanden. Moet de gedetineerde wel zelf een verzoek indienen.
  http://www.theguardian.com/society/2013/feb/25/norwegian-prison-inmates-treated-like-people

  • Boudine:

   Waterman, ik las laatst een bericht over die FEMA kampen. Het zijn er een heleboel en ze staan nu nog leeg. Ik ga de link nu niet opzoeken, want mijn eten staat klaar, maar volgens mij kwam ik daar via Zaplog.

   Verder heb ik aan jou een verzoek: Normaal gesproken check ik iedere reactie en ik volg de links. Maar aan jouw reacties had ik opeens een dagtaak. Dit is mijn blog, dus houd je in en spam het niet vol, want dan houd ik het niet vol! Je kunt altijd terecht op zulke blogs als Zaplog! Daar zit een hele community achter. Dit is slechts een blogje.

   In de hoop op begrip…

 • waterman10:

  Too much info soms,Boudine?
  Ik trek mezelf wel ietsie terug.:)

 • Boudine:

  Ingekomen per e-mail:
  Volgende week donderdag wordt Baybasin overgeplaatst naar PI Zuyderbos, Heerhugowaard. Overigens is de komst van de Noren naar Nederland nog niet zeker, vanwege een juridisch obstakel. Wij kennen namelijk de levenslange gevangenisstraf, de Noren niet. Maar bij misdrijven gepleegd op Nederlands grondgebied geldt het Nederlandse strafrecht. De Noren vinden een mogelijke veroordeling tot levenslang politiek niet acceptabel.

Laat een reactie achter