Archief
Artikelen

Gisteren belde mr. Baybasin mij om Sinterklaas te bedanken voor het cadeautje. Het is in goede orde aangekomen, dank u Sinterklaasje! Hij vertelde me echter ook dat hij waarschijnlijk weer wordt overgeplaatst naar een normale gevangenis, omdat Fred Teeven de speciale gevangenis in Veenhuizen heeft verkocht of verhuurd aan Noorwegen. Het project voor levenslang gestraften, dat nota bene door Teeven zelf in het leven is geroepen, wordt de nek om gedraaid ten behoeve van buitenlandse gevangenen uit Noorwegen, want dat levert geld op. Aldus komt er voor alle bewoners van Veenhuizen een einde aan het “voorrecht” van voldoende buitenlucht, het werken in de tuin en het verbouwen van je eigen gezonde voeding.

Het is op zich al schandalig dat een veroordeling tot levenslang in Nederland betekent dat er geen enkel zicht op vrijheid meer is. Men spreekt daarom wel van een “levend-doodverklaring”. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ziet de tenuitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf als een inhumane behandeling in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Levenslang botst met de mensenrechten! Volgens het Europese recht moet aan iedere gevangene perspectief worden geboden.

Voor mr. Baybasin geldt daarbij dat hij op grond van vervalste bewijzen werd veroordeeld tot levenslang! Een herzieningsverzoek is jaren geleden reeds ingediend bij de hoge Raad, die vervolgens bepaalde dat de AG, mr. Aben, zelfstandig onderzoek mocht doen naar die vervalste telefoontaps. Deze uitspraak geeft alle gelegenheid tot tijd rekken! Er is nog steeds geen datum bepaald voor de zitting, laat staan voor de bevrijdende uitspraak van de Hoge Raad. Iedereen weet er van, het is een grof schandaal, maar wat doe je er aan?

Het Forum Levenslang zet zich in voor mensen die zijn veroordeeld tot levenslang. De aanleiding voor de oprichting van dit Forum was de forse stijging van het aantal opleggingen van levenslange gevangenisstraf én de wijziging van het beleid rond de tenuitvoerlegging. Door die wijziging veranderde de levenslange straf van een straf die kon eindigen met een voorwaardelijke invrijheidstelling indien dat uit oogpunt van veiligheid mogelijk was, in een straf die – in de ogen van latere bewindslieden – in beginsel daadwerkelijk levenslang zou moeten duren. Zo was het onder het ‘oude’ beleid de gewoonte om na vijftien, later zelfs na tien jaar, de noodzaak tot voortzetting van de straf ambtshalve te heroverwegen en een detentiepad uit te stippelen waarvan voorbereiding op eventuele terugkeer in de samenleving onderdeel uitmaakte. Op dit moment verblijven de langst gestraften al 30 jaar in detentie zonder dat hun een vergelijkbaar uitzicht wordt geboden.

Naar aanleiding van het bericht dat Project Levenslang in Veenhuizen wordt opgeheven, had Myra een gesprek met dhr. Boons, die al sinds 1994 in de gevangenis zit. Hij vertelt o.a. dat de gedetineerden in Veenhuizen hun gevangenis eigenhandig hebben opgeknapt. En nu moeten ze weg, omdat Teeven hun gevangenis heeft verkwanseld aan Noorwegen. Het is een grof schandaal!

Talk2Myra: Project Levenslang Verkocht duurt 23 minuten.

Free Baybasin Now!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “Baybasin en project Levenslang worden VERKOCHT!”

 • Netje:

  De uitzending van Myra is het beluisteren waard. Ik begrijp he-le-maal niets van dit plan, ja dat het geld oplevert! Maar Nederland wordt op deze manier verkocht en verraden.

 • Boudine:

  Ach, wat word ik hier moe van!!!

  Geachte heer Hofstede,

  U informeerde telefonisch naar de datum van conclusie in de zaak met Hoge Raad nummer 11/02065.
  De zaak stond voor conclusie op 16 december, maar zal worden aangehouden. Op 16 december a.s. zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

  Hoogachtend,

  Ilona Geurts

  Moge Ilona er zelf ook doodmoe van worden, want Baybasin zit al ruim 20 jaar ten onrechte vast in (ver)Nederland! In elk geval word ik er zelf doodmoe van. Om maar niet te zeggen: Ik ben het BEU!!!

  Free Baybasin NOW

Laat een reactie achter