Archieven

EenVandaag en het Demmink-dilemma

Op maandag 17-11 j.l. heeft EenVandaag 25 minuten besteed aan de Demmink-zaak: Demmink ziet uitkomst onderzoek met vertrouwen tegemoet. Deze uitzending was verrassend helder! Zelfs voor mensen die nog nooit van Demmink hadden gehoord, werd duidelijk dat deze zaak stinkt. EenVandaag is in het bezit van het verslag van een verhoor van Demmink door de Rijksrecherche uit 2011. Sinds januari 2014 loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Demmink op grond van de aangiften wegens pedofilie (kinderverkrachting!) door twee Turkse mannen. Dat onderzoek van het OM zou nu stranden op de weigering van de Turken om mee te werken. Waarom duurt het allemaal zo lang? Hoe zit deze zaak in elkaar? En wat is de rol van Turkije?

Crimesite zegt daarover:

Het Openbaar Ministerie liet afgelopen donderdag aan Dossier EenVandaag weten dat het Nederlandse deel van het strafonderzoek naar Demmink in de afrondende fase zit. Het Turkse deel laat nog op zich wachten omdat er nog geen toestemming is van de Turkse autoriteiten om daar onderzoek te doen.

De zaak Demmink is nauw verweven met de zaak Baybasin, zoals ook wordt gesteld door EenVandaag. Volgens de Koerdische Turk Baybasin is hij veroordeeld op vervalste bewijzen, dit in opdracht van de Turkse staat die Nederland chanteerde met het feit dat Demmink in Turkije kinderen heeft verkracht. De aangifte van Baybasin tegen Demmink stamt reeds uit april 2007. Voor wie niet opziet tegen het juridische jargon, is die aangifte spannender dan een roman van Thomas Ross! Hoewel op het eerste gezicht een ver gezocht verhaal, blijkt meer en meer dat deze aangifte op waarheid berust! Lees over Baybasin ook het boek van Ton Derksen: Verknipt bewijs.

EenVandaag ging met de privé detective Klaas Langendoen in Turkije op zoek naar bewijzen van de kinderverkrachting door Demmink. Turkije is een belangrijke bondgenoot en handelspartner van Nederland. Aan de schending van mensenrechten, met name tegen de Koerden in Turkije, wordt in Nederland daarom systematisch voorbij gegaan. Lees bij voorbeeld deze aflevering van Kleintje Muurkrant: Teeven, handlanger van beulen in Turkije en link dan even door naar de verklaring van Medhi Zana, een democratisch gekozen oud-burgemeester van Diyarbakir, die door de Turken gruwelijk werd gemarteld omdat hij zich als Koerd had ingezet voor de bevolking van die Koerdische stad in Turkije.

Ton Hofstede is goed op de hoogte van de corruptie in Turkije en hoe men in Nederland daarvoor de ogen sluit. Hij heeft in Turkije gewoond, hij was gehuwd met een Turkse vrouw en zijn schoonvader was een hoge rechter. Tijdens zijn echtscheiding werd Hofstede beroofd van al zijn rechten, zowel zijn bezit als zijn dochter! Ton Hofstede verstaat ook Turks, zodat hij de zaak Demmink beter dan anderen kan volgen. Op zijn website Het Haagse Complot staat dit artikel naar aanleiding van de uitzending van EenVandaag: Derde Demmink onderzoek.

In de uitzendingen van Eenvandaag: vooraankondiging 7, radio-interview 8 en dossier uitzending 9 wordt een evenwichtig beeld geschapen, mits … u de achtergrond details kent. Anders is het slechts een leuke eerste kennismaking voor de leek. Vandaar dat het HHC er graag enkele onderdelen uitpikt die wat toelichting behoeven.

De onzin smoes als “alibi” zou zijn dat Demmink in Brussel zat ten tijde van de officieel bevestigde “20.07.1996-aanwezigheid” in Istanbul, zoals blijkt uit de in het bezit van het HHC zijnde Turkse aangifte-registratie van “şüpheli” (verdachte) Joris Demmink (en andere hoge Turkse politie beambten). Allen verdachten van zware zedendelicten met kindermisbruik “görevi kötüye kullanma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı”.

Als de kop van Demmink rolt, dan rollen er meer koppen. Dat geldt niet alleen voor zijn Nederlandse, maar ook voor zijn Turkse relaties! Dat deze affaire al zolang sleept, heeft zeker daarmee te maken: machtige vrienden beschermen Demmink. Wie ook maar iets tegen hem in brengt, krijgt te maken met de peperdure advocaat Harro Knijff, die tot voor kort werd betaald uit de belastingpot. Hij verdedigde immers een ambtenaar in hoge functie: de Secretaris Generaal van Vuiligheid en Justitie! De zaak Demmink speelt al minstens sinds 2003, toen Panorama en de Gay Krant een lang artikel wijdden aan de bezoekjes van Demmink aan het beruchte Anne Frank plantsoen in Eindhoven. Dat was een ontmoetingsplek voor homo-prostitutie, maar ook voor pedoseksuelen! Panorama en de Gay Krant werden toen door Demmink en Knijff dusdanig onder druk gezet, dat ze moesten “rectificeren”.

Een overzicht van de reeds ruim 10 jaar slepende Demmink affaire biedt het Katholiek Nieuwsblad. Als men daar de zoekterm Demmink invoert, komen er nu 50 artikelen boven! Aan de uitzending van EenVandaag werd door de andere media geen aandacht besteed, met uitzondering van het Haarlems Dagblad: Waarheid rond Demmink zit onder Tipp-Ex.

In de agenda’s is echter rijkelijk met correctievloeistof gewerkt, zien de rechercheurs. ,,Wij zien dat er met Tipp-Ex diverse aantekeningen zijn weggehaald. Dateren deze uit die tijd of zijn ze later aangebracht?”

,,Die zijn destijds aangebracht en niet later””, zegt Demmink. ,,Het is allemaal het werk van de secretaresse, het weghalen of veranderen van een afspraak. Ik haal dat dan gewoon door en schrijf ernaast, maar dat vindt de secretaresse niet mooi.”

Forensisch onderzoek naar wat er onder de witte laag schuilgaat is er nog niet geweest.

De Rijksrecherche had dit uiteraard behoren te onderzoeken! Ook het “oriënterend onderzoek” van de Rijksrecherche naar Demmink uit 2007 was knudde en kul. Dat vermoedden we toen al, maar dat blijkt nu overduidelijk uit de uitzending van EenVandaag! De Demmink Doofpot zegt daarover: De Turkse Connectie: Dossier EenVandaag van 17 november 2014

Oud-SG Joris Demmink van Justitie ziet het strafrechtelijk onderzoek naar hem “met vertrouwen tegemoet” en kwalificeert het onderzoek als “diepgravend”. Dat kreeg Dossier EenVandaag te horen via zijn advocaat Harro Knijff. De citaten uit de verhoren door de Rijksrecherche die de redactie van het TV-programma in handen kreeg, wekken niettemin de indruk dat men Demmink jarenlang het vuur niet al te na aan de schenen heeft gelegd. Zo had het vinden van zijn agenda’s uit de jaren ’90 nooit Demminks prioriteit. Pas na zijn pensionering kwamen deze plotseling alsnog boven water, zij het vol met Tipp-Ex. Aan wat daar onder verscholen ging heeft de Rijksrecherche ook nooit aandacht besteed. Deze website ging eind 2013 al eens uitgebreid in op deze ‘Agendagate’-affaire.

Ook de media deden er veel aan om de zaak Demmink te verzwijgen of zelfs Demmink vrij te pleiten. Wie openlijk iets tegen Demmink inbracht, kreeg te maken met Knijff. Koen Voskuil van het AD weet daar van mee te praten. Demmink is nu pensionado en als Harro Knijff niet langer wordt betaald uit onze belastingpot, zal Demmink hem zelf moeten betalen. Wellicht dat Knijff daarom alleen nog maar dreigt!

Advocaat Demmink eist inzage boek Tomas Ross

Het wordt steeds duidelijker dat in de jaren ’80 en ’90 iedere dure mieter of hoge mijter ongestraft kinderen kon verkrachten. Alle aanwijzingen en aangiftes van Estoril tot Zandvoort, van het Londense Elm Guest House tot de Praagse Pinocchiobar, verdwenen in de doofpot van Justitie! Intussen zit Baybasin al sinds 1996 gevangen in Nederland, hij werd in 2002 in Hoger Beroep veroordeeld tot levenslang op grond van welbewust door het OM en de Turken vervalste bewijzen!

Free Baybasin NOW!

Inmiddels staan zowel de radio-uitzending als de tv-uitzending van EenVandaag op YouTube, met dank aan Micha Kat.

Radio EenVandaag: gesprek met redacteur Jan Born duurt 10 minuten.

Demmink – ‘De Turkse Connectie’ duurt 25 minuten.

14 Reacties

 1. Boudine

  De strafrechtdeskundige Wicher Wedzinga heeft een schitterende column geschreven over het Demmink-dilemma.

  Het eindspel in de zaak Demmink

  Op zijn website kan ik niet copy-pasten, er volgt dus geen citaat, maar dit verhaal is zeer verhelderend over de juridische ins en outs. De kans dat Demmink ooit wordt veroordeeld, acht ook Wedzinga klein, zeer klein! De tegenkrachten zijn enorm!

  Volgens Wedzinga is de Turkse invalshoek kansloos, vanwege de verjaring van ontucht en het probleem om het bewijs van verkrachting rond te krijgen. Een betere invalshoek zou zijn de Pinockkio -affaire. Dat heeft te maken met de verjaringstermijnen, maar al met al acht Wedzinga de kans op een veroordeling klein.

  Lees ook de laatste alinea! Op De Demmink Doofpot staat een artikel over deze column waarin die laatste alinea is overgeschreven. Die kan ik wel copy-pasten:

  Na zijn juridische bespiegelingen sluit Wedzinga af met een persoonlijke noot: “Misschien nog wel het kwaadst ben ik op de wijze waarop politie, justitie en de media dit jarenlang hebben gebagatelliseerd. Hij spreekt van een regelrechte schande, van vriendjespolitiek, belangenverstrengeling, corruptie en klassenjustitie.

  Ook het artikel op De Demmink Doofpot is het lezen waard!

  Antwoord
 2. Nexus

  Hoe ze ook draaien en liegen, de waarheid zal boven water komen. Russia Today besteedt best veel aandacht aan dit gegeven en had gisteren dit artikel staan.

  http://rt.com/uk/206879-uk-pedophile-murder-westminster/

  Het zou mij niet verbazen als deze ring in contact staat met de Nederlandse en Belgische tak.

  Antwoord
 3. Boudine

  In Engeland sneuvelen ook steeds meer pedo´s. Vandaag op de Demmink Doofpot het volgende artikel:

  Brits pedoschandaal breidt zich uit: parlementariërs misbruikten jongens

  20-11-2014

  Een onthutsend verhaal in De Telegraaf van dinsdag 18 november jl.: Britse politici lijken zich in de jaren 80 op grote schaal schuldig te hebben gemaakt aan misbruik van jongeren, vooral jongens. Een slachtoffer, inmiddels een man van in de veertig, heeft hierover verklaringen afgelegd. Er zou indertijd zelfs een moord zijn gepleegd.

  In Groot-Brittannië is een reeks van schandalen aan het licht gekomen sinds TV-presentator sir Jimmy Savile, in 2011 overleden, schuldig bleek te zijn geweest aan honderden zedenmisdrijven. Tegen tal van Britse televisiepersoonlijkheden in zijn netwerk zijn de rechtszaken nog in volle gang. En nu start Scotland Yard ook een uitgebreid onderzoek naar “een kring van Westminster vips die zich seksueel met jongeren inliet. Het misbruik door vooral conservatieve politici gonst al enkele maanden rond het Londense Parliament Square,” aldus De Telegraaf. De zaak werd in de jaren 90 al eens aangekaart door Lagerhuislid John Mann, maar het onderzoek werd gestaakt. Een huiveringwekkende parallel met de Nederlandse zaak Demmink en alles wat daarmee samenhangt. Denk aan het Rolodex-onderzoek dat werd opgeblazen en de onwil van Justitie om aangiften in behandeling te nemen.

  Antwoord
 4. Boudine

  Vandaag alleen even een linkje naar Het Haagse complot:
  http://www.hethaagsecomplot.nl/20141202-nieuw-boek-baybasin.htm
  Het boek over Baybasin van de wetenschapsfilosoof Rein Gerritsen zal binnen kort verschijnen. We houden het in de gaten!
  Verder onder dat artikel twee video’s van Wicher Wedzinga, waarin deze gedegen strafrechtdeskundige wijst op denkfouten in de zaak Demmink.
  Ik heb deze video’s niet helemaal uitgeluisterd, omdat de zaak Demmink naar mijn mening vooral een politieke zaak is! Het ware naar mijn bescheiden mening dan ook beter om een kritiek te formuleren op ons strafrecht, dat in deze zaak volstrekt niet toereikend is.
  Leuk is wel, dat ik via deze video’s het kanaal van Wedzinga ontdekte:
  https://www.youtube.com/channel/UCvF9yx9zkUPHNUKG83JEUJw
  Daar staan video’s die ik nog wil uitchecken. Want Wedzinga is best kritisch! 😉

  Antwoord
 5. Boudine

  Kamervragen over de zaak Demmink

  Vragen van de Leden Bontes en Van Klaveren (VNL) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister-president over de affaire Demmink.

  1. Heeft het kabinet de aangifte van de zes gevangenisdirecteuren tegen minister Opstelten gezien?

  2. Klopt het dat u, de minister van Veiligheid en Justitie, sinds 14 juni 2013 beschikt over een document van een Turkse officier van Justitie (gedateerd 22 april 2013) waarin wordt vermeld dat onderzoek in Turkije heeft uitgewezen dat Joris Demmink op 20 juni 1996 Turkije was binnengereisd? Zo ja, kunt u dit document aan de Kamer doen toekomen, desnoods vertrouwelijk, inclusief een officiële vertaling (door een beëdigde tolk)?

  3. Aan wie heeft u dit document (reeds) ter beschikking gesteld?

  4. Kunt u commentaar geven op wat dhr. De Koter getuigd heeft, namelijk dat in het Rolodex-onderzoek dhr. Joris Demmink nader onderzocht moest worden en dat hij dus wel degelijk in beeld was, iets dat in Kamervragen altijd ontkend is?

  5. Kunt u aangeven wat uw reactie is op de verklaring van oud-rechercheur Broersma, dat hij opdracht had gekregen o.a. dhr. Demmink te volgen?

  6. Hoe verhouden deze verklaringen onder ede zich, met uw eerdere antwoorden dat de heer Demmink in het geheel niet voorkwam in het Rolodexonderzoek?

  7. Kunt u aangeven op welke wijze vragen over de affaire Demmink beantwoord worden en hoeveel ambtenaren zich daar de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebben?

  en zo voort! Prima vragen, met ook een ondertoon van “hoeveel kost dat nu reeds voor onze samenleving?”

  16. Kunt u deze vragen, gezien de termijn voor de mogelijke aangifte en de wens van de indiener ze goed te kunnen wegen voor een besluit te nemen over deze zware maatregel, voor maandag 15 december 12.00 uur schriftelijk beantwoorden?

  Wij wachten het antwoord af! 😉

  Antwoord
 6. Boudine

  Dit bericht op Het Haagse Complot stamt al weer van eergisteren! Ik loop dus wat achter, maar er gebeurt nog altijd iets! 😉

  Ultieme poging

  Vandaag is er een nieuw persbericht uitgegaan inzake de verdenkingen van corruptie en criminele activiteiten bij het Ministerie van Justitie. Een persbericht over een oproep aan de Parlementariërs door enkele oud-directeuren van Justitie zelf. Dat zou voorpagina nieuws zijn zou u denken…

  Antwoord
 7. Netje

  Wicher Wedzinga heb ik beluisterd op zijn YouTube kanaal, hij had nl. al eerder beloofd met iets bijzonders te komen, ik vond het voornamelijk een zelfingenomen verhaal en uiteindelijk niets nieuws behalve zijn zicht op de situatie. Hopelijk krijgen de kamerleden Bontes en van Klaveren vandaag bijval van de 2ekamerleden, dat zou m.i.toch weer een doorbraak betekenen, maar het zal wel afgedaan worden met de mededeling dat de zaak onder de rechter is, hoewel men dan voorbijgaat aan het feit dat er een andere vraagt ligt.

  Antwoord
 8. Boudine

  Kamervoorzitter schrapt deel vragenlijst Fractie Bontes/Van Klaveren

  10-12-2014

  Als volksvertegenwoordiger kun je de regering met kritische vragen het vuur aan de schenen leggen. Maar als het te spannend wordt blijkt de ‘onpartijdige’ voorzitter van de Tweede Kamer daar zomaar een stokje voor te kunnen steken. Kamerlid Bontes van de fractie Bontes/Van Klaveren diende eerder deze week scherpe vragen in over de Demmink-affaire, gericht aan minister Opstelten, staatssecretaris Teeven en premier Rutte.

  Groot was zijn verbazing toen hij ontdekte dat in het uiteindelijke Kamerstuk zomaar vier vragen waren verdwenen.

  Het gaat om vraag 4, 5 en 6 plus vraag 16.

  Antwoord
 9. Boudine

  De “strafrechtelijke vervolging” van Joris D. schiet niet op! Kamerlid Bontes stelt nog steeds vragen aan de minister en de Turkse politieman Mehmet Korkmaz is onlangs omgekomen bij een “auto-ongeluk”.

  Katholiek Nieuwsblad volgt (als enige!) deze zaak.
  Bontes: dekt Turks sepot alle aangiften tegen Demmink?

  Het Turkse sepot wegens verjaring ten aanzien van de aangifte tegen Joris Demmink betreft mogelijk alleen diens beweerdelijke slachtoffer Mustafa Y.

  Het gerechtshof Arnhem heeft het OM echter opdracht gegeven ook de zaak van Osman Nuri B. te onderzoeken. Hierover stelt Kamerlid Louis Bontes vervolgvragen aan minister Ard van der Steur van Justitie. Hij vindt dat de minister zich er bij de beantwoording van de vorige vragen te gemakkelijk van af heeft gemaakt.

  Demmink beroept er zich op dat hij in de periode van de beweerde verkrachtingen van Turkse minderjarigen in het geheel niet in Turkije is geweest. Het gerechtshof Arnhem wil dat onderzocht wordt of hij daar als lid van het K4-comité (een ambtenarenoverleg op Europees niveau dat eenheid in justitiële en binnenlandse zaken nastreeft) niet toch geweest kan zijn, zoals een opgedoken Turks justitieel document bevestigt. Voor nader onderzoek zouden Turkse getuigen moeten worden gehoord.

  Lees verder op het Katholiek Nieuwsblad.

  Antwoord
 10. Boudine

  Tot op heden is het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink een grote farce! Turkije krijgt de schuld, dat land zou niet willen meewerken.

  Turkije vertikt het mee te werken aan onderzoek Demmink: Van der Steur teleurgesteld of opgelucht?

  14-09-2015

  Geheel in de lijn met alle voorgaande ‘onderzoeken’ in de Demmink-zaak loopt ook het strafrechtelijk onderzoek naar de vermeende verkrachting van twee minderjarige jongens in Turkije door oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink spaak. Dat melden onder meer NRC, De Telegraaf, de NOS en het Katholiek Nieuwsblad vanmorgen. De Haagse onderzoeksrechter Yolande Wijnnobel staakt haar pogingen om in Turkije getuigen te horen, omdat Turkije heeft laten weten “om juridische redenen niet te kunnen meewerken” aan het onderzoek.

  Het schandaal gaat nu internationaal:

  Turkey won’t cooperate with Demmink abuse inquiry: NRC

  Een scherpe analyse staat op de site Recht is Krom in de reacties:

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/09/14/niets-veranderd/#comment-95918

  https://rechtiskrom.wordpress.com/2015/09/14/niets-veranderd/#comment-95922

  De NOS heeft zijn berichtgeving “gerectificeerd”, oftewel aangepast aan de wensen van het corrupte OM. Eerst gooide men het op: In Turkije is de zaak in het verleden reeds onderzocht, dus: ne bis in idem. Maar de grap is dan dat Demmink sinds de jaren ’80 niet in Turkije zou zijn geweest! Dus zoekt men nu naar een andere smoes.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën