Selecteer een pagina

Archieven

De Exodus-controverse

Deze BOUblog was oorspronkelijk geplaatst op 23 april 2008. Uit mijn statistiek bleek dat hij sinds 1 oktober reeds 294 maal is bekeken, maar de video deed het niet meer. Die heb ik nu hersteld. Omdat dit verhaal tijdloos is, heb ik het herplaatst.

In de Bijbel staat een verhaal dat de kern vormt van het monotheïsme: de Exodus. Het gaat over een reeks van dramatische rampen die, als ze waar gebeurd zouden zijn, een diepe indruk moeten hebben achtergelaten op alle volkeren die toen leefden. Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de Israëlieten, die op dat moment in Egypte woonden, maar die oorspronkelijk uit Mesopotamië kwamen.

Omstreeks 1850 v.Chr. trok een Semitische familie van de stam Heber weg uit de stad Ur in de delta van de Eufraat, om te gaan wonen in Harran, een stad in het vruchtbare gebied aan de bovenloop van de Eufraat. Dat gebied werd vanaf 2200 v.Chr. drie eeuwen lang dusdanig door stofstormen geteisterd, dat het onbewoonbaar was geweest. Toen de stormen waren gaan liggen, keerde de Semitische bevolking vanaf 1900 v.Chr. langzaam maar zeker terug. Een van hen was Abraham, die besloot om verder te trekken naar Kanaän. Abraham was rijk: hij bezat runderen, schapen, goud en zilver en veel dienaren. Eenmaal in Kanaän ging Abraham El aanbidden, want dat was de god van het land waar hij zich bevond.

Toen de god verscheen aan Abraham, gebeurde er volgens de Bijbel een ramp: het regende brandende zwavel. Twee steden in Kanaän, Sodom en Gomorra, werden volledig verwoest, maar Abraham en zijn verwanten schuilden in een grot. Kort daarna werd Isaak geboren en door deze zoon werd Abraham opgevolgd. Isaak werd opgevolgd door Jakob, maar na een strijd met El veranderde Jakob zijn naam in Israël, oftewel: ik streed met El. Jakob/Israël had twaalf zonen en toen er in Kanaän een hongersnood heerste, verhuisde de hele stam van Israël naar Egypte.

Volgens de Bijbel woonden de Israëlieten vier generaties lang in Egypte, waar ze vervielen tot slavernij. Ten tijde van Moses verscheen de God opnieuw en dat ging volgens de Bijbel gepaard met tien plagen. De Nijl veranderde in bloed en het water werd ondrinkbaar. De kikkers kwamen uit het water om te sterven op het land. Er volgde een plaag van klein ongedierte, vlooien of luizen. Daarna kwamen er steekvliegen of horzels. Vervolgens stierf het vee. Er viel as of roet uit de hemel, waar men zweren of blaren van kreeg. Vervolgens viel er een vurige hagel, die de oogst vernietigde. Daarna kwamen er sprinkhanen die het hele land kaal vraten. Toen viel er een diepe duisternis in en tijdens die nacht werden de eerstgeborenen van Egypte gedood. In de geschiedenis van Egypte lijken deze rampen echter te ontbreken.

Volgens het boek Exodus trokken de Israëlieten te midden van extreem natuurgeweld weg uit Egypte, om onder leiding van Moses naar Kanaän te gaan. Ze werden achtervolgd door de farao, maar de Rode Zee splitste zich, zodat de Israëlieten konden oversteken, waarna het water zich weer sloot en het leger van de farao werd verzwolgen door de golven. Eenmaal in de Sinaïwoestijn verscheen de god aan Mozes en gaf hem de stenen tafelen met de tien geboden. Het eerste gebod luidde: Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen andere goden aanbidden! Dat gebod vormt nog altijd de kern van de drie monotheïstische religies: het Jodendom, het Christendom en de Islam.

Tot op heden blijft onduidelijk, of het boek Exodus getuigt van ware gebeurtenissen, of slechts een religieuze mythe is. Een Oostenrijkse archeoloog, professor Manfred Bietak, heeft in de delta van Egypte de stad Auaris opgegraven. In die stad bevond zich een van de grote Egyptische opslagplaatsen voor het graan. Bietak ontdekte dat Auaris werd bewoond door Hebreeën, leden van de Semitische stam van Heber waartoe ook Abraham behoorde. Getuige de lijken die in een massagraf lagen, werd de stad ooit verwoest in een dramatische ramp. Op grond van deze ontdekking ontwikkelde Simcha Jacobovici een theorie waarin plaats is voor een waar gebeurde de Exodus en waarbij een deel van de Israëlieten niet naar Kanaän trok, maar naar Griekenland. Daar zouden ze in de graven van Mycene gedenkstenen hebben achtergelaten van de dramatische gebeurtenissen in het boek Exodus.

Uit deze theorie blijkt duidelijk, dat er binnen de archeologie nog grote controverses bestaan, waarbij belangrijke vragen onbeantwoord blijven. Vooral de vraag of de Exodus waar gebeurd is, houdt de gemoederen nog altijd bezig. Aan een historische gebeurtenis moet men een jaartal kunnen verbinden, maar de datering van de Exodus kent twee scholen. De ene school, die de Bijbel als bron afwijst, noemt als jaartal 1235 v.Chr., terwijl de school die de Bijbel als bron accepteert, denkt dat het jaartal 1628 v.Chr. moet zijn. Het verschil is vier eeuwen! Helaas leiden beide jaartallen tot allerlei anachronismen op andere plaatsen in de oude geschiedenis.

In de documentaire The Exodus Decoded confronteert de presentator James Cameron ons met deze archeologische controverse. Hij plaatst de Exodus in 1628 v.Chr. en als tijdgenoot van Moses noemt hij farao Ahmose, de eerste farao van de 18e dynastie. Hoewel hij claimt dat de Exodus-controverse daarmee is opgelost, ben ik bang van niet, maar dat is geen reden om niet te genieten van de prachtige illustraties.

The Exodus Decoded duurt 1 uur en 33 minuten.

19 Reacties

 1. Rik

  ‘Tot op heden blijft onduidelijk, of het boek Exodus getuigt van ware gebeurtenissen, of slechts een religieuze mythe is.’

  Dit impliceert dat het om een of-of keuze zou gaan. Ik denk dat aan (nagenoeg) alle verhalen uit de bijbel wel enig historisch feit ten grondslag ligt, maar dat deze feiten door een combinatie van onbegrip, onnozele interpretatie, eeuwenlange orale traditie (voordat ze uiteindelijk werden opgetekend), romantiserende verdichting en bewuste misleiding (voor (machts)politieke doeleinden) uiteindelijk zijn uitgegroeid tot de verhalen die wij kennen.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Rik, dank je wel voor deze reactie en uiteraard is het geen of-of keuze. De vraag is echter hoe deze boeken zijn ontstaan: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Jozua! Dat laatste boek is helaas verdreven uit de Pentateuch en vervangen door Deuteronomium, dat veel minder accuraat is.

  Zou je mij het genoegen willen doen om ook mijn volgende post te lezen? Want een totaal verguisde psychoanalyticus had de euvele moed ooit om te beweren dat de Heer een komeet is! Zijn naam is Velikovsky, even vervloekt als Tesla.

  Volgens mij heeft Bietak ongelijk met zijn datering. Men kan Ahmose niet verplaatsen van 1550-1525 v.Chr. naar 1628 v.Chr. Het hele Amarna-archief verplaatst zich dan immers mee!

  Helaas is dit moeilijke materie. Men gelooft immers liever in UFO’s, Niburu en Reptilians, met tot slot de Wederkomst van de Goden in 2012! Maar daarover later…

  Antwoord
 3. Rik

  Of de komeet een Heer is, dan wel een Dame, daar wil ik van afwezen. Feit is dat deze theorie zo gek nog niet is. Van oudsher hebben kometen veel indruk gemaakt op mensen. Niet alleen door hun verschijning, maar ook door de verschijnselen die ze konden veroorzaken – al werd er wel eens het een en ander aan een komeet toegeschreven wat er niks mee te maken had. Angstaanjagend, ontzagwekkend, invloed hebbend op het klimaat (waar primitieve agrarische samenlevingen sterk van afhankelijk waren); geen wonder dat een dergelijk natuurverschijnsel ‘goddelijke’ krachten werden toegekend en dat het door middel van offers en rituelen ‘mild gestemd’ diende te worden. Mocht Mozes een komeet hebben aanschouwd en deze als goddelijk hebben ervaren, dan staat hij daarbij niet alleen. De indianen aanbaden kometen als een soort vuurvogel en de chinezen zagen er een (goddelijke) draak in, met een lange staart. Wat moest je anders, in een tijd dat er nog geen Wikipedia bestond…?

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Rik, dank je wel. Helaas begint Velikovsky in de vergetelheid te raken, terwijl de gaten worden gevuld met Niburu, planeet X en dat soort onzinnige aannames.
  Velikovsky veronderstelt een wereldwijd collectief trauma. Het zou me niets verbazen als hij ook daar gelijk in heeft. In dat geval is het trauma nu voorbij, die komeet komt namelijk niet terug. Het zou toch wel erg zijn, als de mensheid vanuit een posttraumatische stress de hele aarde vernietigt! We weten allemaal dat dit mogelijk is.

  Antwoord
 5. Rik

  Van een site geplukt en ingekort:

  Quetzalcoatl (of Kukulcan, zoals de Maya’s hem noemden) was een god uit het hemetrijk. Hij was een van de vier zonen van het eerste godenpaar Ometeoti (Hunabku in de Mayatraditie) en regeerde over de westkant van de hemel. Zijn blanke huid symboliseerde uiteraard zuiverheid, goedheid en wijsheid. Hij werd ook wel vereenzelvigd met Venus, die zowel wit is als de helderste planeet aan de sterrenhemel. Quetzalcoati als Venus was tevens een soort feniks, de mythische, zichzelf opofferende vuurvogel. Want volgens de Annalen van Cuaubtitlan offerde hij zichzelf op in het Land van Zwart en Rood (vereenzelvigd met Xicalanco en Acallan aan de grens van het Mayagebied) en zijn roodgloeiende hart steeg op en werd de planeet Venus. In de Annalen staat:

  Toen ze de plaats bereikten waarnaar ze zochten, moest hij [Quetzalcoatt] wederom wenen en lijden. In dit jaar I Riet (zoals wordt gezegd en verkondigd), toen hij de oceaankust had bereikt, de rand van het hemelwater, stond hij op, weende, nam zijn gewaad en zette zijn pluimen op, zijn kostbare masker. Nadat hij zijn kledij had aangetrokken, nam hij uit vrije wil plaats in het vuur. Zodat de plaats waar Quetzalcoatl zichzelf in brand stak de Plaats der Verzenging wordt genoemd.

  En men beweert dat toen hij in brand stond, zijn as omhoogsteeg en allerlei soorten zeldzame vogels verschenen en men zag dat ze opstegen naar de hemel… En nadat hij tot as was geworden steeg het hart van de quetzalvogel op; men zag en wist dat het de hemel binnenging. De oude mannen zeiden dat hij Venus was gewordeni en men beweert dat Quetzalcoati stierf toen de ster verscheen. Van nu af aan werd hij de Heer der Ochtendschemering genoemd.

  Hier zien we opnieuw de bekende relatie tussen een vuurceremonie en een wedergeboorte, het begin van een nieuw tijdperk. Zoals we hebben gezien houdt de Geboorte van Venus nauw verband met de tijdrekening, omdat dit het begin van de kalender van de lange telling van de Maya’s in 3114 v.Chr. aangeeft. Voor de Azteken eindigde deze periode met de verwoesting van Teotihuacan en de stichting van Tula rond het jaar 750. De schrijver van Annalen van Cuaubtitlan wilde de mythische geboorte van Venus koppelen aan het begin van de vijfde periode en legde derhalve een verband tussen de Venusmythe en de vlucht van de latere Quetzalcoati-Topilzin. Ook het jaar I Riet is in dit verhaal van belang, want het was in een dergelijk jaar dat het rijk van de Azteken op barbaarse wijze werd binnengevallen; met door een goedaardige Quetzalcoatl, maar door Cortes en zijn volgelingen. De mythe van Quetzalcoatl-Kukulcan behelst echter meer dan louter astronomie of geschiedenis. Als archetype vertegenwoordigde hij alles waarnaar een mens diende te streven. Dat hij als een gevleugelde slang wordt afgebeeld getuigt van zijn tweeledige aard: de veren symboliseren zijn hemelse, spirituele aard (de Vader) en de slang vertegenwoordigt zijn relatie met de fysieke creatie (de Moeder).

  Rik voegt toe:

  Waar ik wel een probleem mee heb, is de tijdschaal. Volgens mij is het onmogelijk dat Venus relatief pas zo kort geleden zou zijn ‘ingevangen’ in ons zonnestelsel. Een paar duizend jaar is op astronomische schaal bezien helemaal niets. Dat is bij wijze van spreken ‘gisteren’. In dat geval zouden er nog veel meer (fysische) sporen aanwezig moeten zijn die daarop duiden. Maar die aanwijzingen ontbreken.

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  Beste Rik, Velikovsky dacht dat Venus werd ingevangen door de zon. Zelf denk ik dat niet! Twee redenen:

  1) Als een komeet wordt ingevangen door de zon, dan zou de baan niet zo zijn als die van Venus. Astronomen hebben me dat voorgerekend.

  2) Als Venus in de tijd van de Exodus nog een komeet was, dan zouden de ochtenster en de avondster vóór de Exodus onbekend moeten zijn bij de astrologen van Mesopotamië. Zij kenden Venus wel degelijk, getuige vele kleitabletten waarop haar naam voorkomt, eerst in Sumerië en later in Babylon zelfs met correcte noteringen van haar verschijnen en verdwijnen achter of voor de zon.

  Als Jhwh een komeet zou zijn, dan zou die komeet nu wel kunnen zijn ingevangen door Jupiter. Deze zware planeet is de kometenvanger bij uitstek en rond Jupiter draait een maan die heel veel zwavel bevat. Io is gewoon te zwaar voor dat deel van ons zonnestelsel! Men vindt daar verder alleen maar waterstof, water en methaan, met misschien wat kiezel. Io zou dus een komeet geweest kunnen zijn.

  In dat geval zou men het wonderlijke gedrag van Venus kunnen verklaren doordat de staart van de komeet deze planeet raakte. In de Bijbel regent het t.t.v. Abraham brandende zwavel. Een regen van brandende zwavel = zwavelzuur! H2SO4. Op Venus zijn de wolken van zwavelzuur! Als de komeet Venus zou raken terwijl ze net voor de zon langs gaat, dan zouden de wolken overkoken. Er zou een wolk van zwavelzuur kunnen ontsnappen. De zonnewind zou deze naar de aarde blazen en Venus zou een staart krijgen. Even later verschijnt ze dan als ochtendster!

  In Mesopotamië zijn twee Sumerische steden Shuruppak en Lagash, volledig door vuur verwoest, met alle bewoners nog in de huizen. Volgens de archeologen was dat het werk van Hammurabi, maar in zijn preambule wordt Shuruppak zelfs niet genoemd en Lagash krijgt weidegronden en drinkplaatsen toegewezen. Er is geen enkel bewijs dat Hammurabi deze steden heeft veroverd!

  Abraham moet hebben geleefd ten tijde van de vader van Hammurabi. Ergo, als het brandende zwavel regende, dan was dat kort voor Hammurabi koning werd. In de preambule tot zijn wet zegt hij, dat hij de ene stad na de andere weer heeft opgericht en gered. Archeologen zeggen dat hij opschept, omdat hij al deze steden heeft verwoest, maar ik vermoed dat Hammurabi de waarheid spreekt.

  Dank voor de mythe der Maya’s waarin veel vuur voorkomt, waarop Venus als ochtendster verschijnt. 😉

  Antwoord
 7. Erik B.

  Ik zit ook wel ens met tijdlijnen te goochelen maar het volgende viel mij op. Omtrent de Maya,s, in mijn hoogst onwetenschappelijke aanname, een restant van eenvedische beschaving, schrijft Rik hier dat het begin van de lange telling aangeeft in 3114 v. chr. Nu komt dat jaartal aardig overeen met de vernietiging van Dwaraka in 3108 v.chr., een Indiase stad die werd verwoest. En globaal het veronderstelde begin van kali yuga. Ook toen is er een god vertrokken naar vermelding van de veda,s.

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Beste Erik, omstreeks 3000 v. Chr. zou volgens mij wel eens de Zondvloed kunnen zijn geweest. Ook de Mesopotamische bronnen schrijven deze ramp toe aan de “goden”. Veel van hun goden zijn hemellichamen.

  Uiteraard moeten we voor de Zondvloed niet op zoek naar mythen, maar naar sliblagen.

  Het scenario zou ook in dit geval kunnen zijn dat Venus overkookte. Venus leek ooit op de aarde, er zijn duidelijke sporen gevonden van erosie door water. De temperatuur aan de oppervlakte is nu meer dan 300 graden, er is geen water meer op Venus. Men weet niet wanneer het water is verdwenen…

  Helaas ben ik niet zelfstandig in staat om dit te onderzoeken, maar het gaat om de hypothese.

  Antwoord
 9. Erik B.

  Zoveel mensen zoveel hypothesen, zaak om eea met onderscheidend vermogen te analyseren.
  Over sliblagen gesproken: Onder het zand in Irak liggen kleilagen van soms tientallen meters dik. Ook in India. En dateren ook uit die perioden.
  De gebeurtenissen als beschreven in de exodus zijn wel als van een komeetachtig verschijnsel te duiden. Dat is dus over het algemeen een periodiek terugkerende zaak. De verschijnselen zijn eigenlijk vrij nauwkeurig. Afgezien van de genoemde 1628 BC. kanik er geen tijdslijn op loslaten tot nu. Ongeloofwaardig wil ik het dus niet noemen maar een binair zonnestelsel is eerder regel dan uitzondering in het heelal. En we moeten nooit vergeten dat de omstandigheden voor leven hier uiterst zeldzaam zijn maar zich wel voordoet hier, dankzij een enkele zon. Dus: waar is die andere dan gebleven?
  De enige verklaring is dan toch dat er een uitgedoofd exemplaar rondzwerft in ons zonnestelsel.

  Antwoord
 10. E-bee

  Vorig jaar meldde ik ergens op uw blog dat in 2009 betere foto,s beschikbaar zouden zijn. Ik ken uw mening maar ik plaats het toch in het licht van bovenstaande artikel en reacties.
  Ik betrek de triade van kennis er altijd in, religie, mythen, sagen en legenden en “wetenschap”, u alleen “wetenschap”, vermoed ik?
  http://www.shasta.com/tempest/planet_x.htm

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Beste E-bee,
  In mijn analyse betrek ik zowel religie, mythen, sagen en legenden als de wetenschap. Omdat planet X een omlooptijd schijnt te hebben van 3500 jaar, kan men het aphelium berekenen. Ik heb dat gedaan en de grootste afstand tot de zon blijkt 235 AE. Daaruit volgt dat op deze zogenaamde planeet geen enkel leven mogelijk is.

  Zie deze links:
  http://zapruder.nl/forums/viewthread/8448/P30/#73830
  http://zapruder.nl/forums/viewthread/8353/P30/#72734

  Die foto’s van planet X zijn trouwens leuk. Ook gehoord van fotoshoppen? Bij de laatste twee foto’s, met dat schip, ligt de fotoshop er duimendik bovenop. 🙂

  Antwoord
 12. E-bee

  Mr. drs. Bou,
  Dank u voor de links, interessante tijdslijnen, ga dat allemaal rustig eens bekijken.
  De dag begon vanmorgen kraakhelder en diepblauw in het Oosten boven Amsterdam maar toen ik naar het Westen keek zag ik Boeing KC-135 Stratotankers zware chemtrails uitstorten die vet uitwaaierden in vooral het westen. Een daarvan was laag en goed boven de stad te zien rond een uur of 3 en de Boeing stratotanker was duidelijk te herkennen. Opvallend is de hete uitstraling van onze Zon, voor deze tijd van het jaar, en de kou in de schaduw te noemen.

  Antwoord
 13. E-bee

  Laatste regel wordt bedoeld: relatief tov elkaar.

  Antwoord
 14. mr. drs. BOU

  E-bee toch! Dat zijn geen chemtrails, maar contrails. Het is waterdamp.
  Waterdamp is wel degelijk een broeikasgas, dit in tegenstelling tot CO2. Heb even wat linkjes:
  http://zapruder.nl/forums/viewthread/8889/
  http://zapruder.nl/forums/viewthread/8199/
  http://zapruder.nl/forums/viewthread/3006/

  Waterdamp wordt uitgestoten door vliegtuigen die kerosine verbranden. Op grote hoogte is het koud, dus die waterdamp condenseert. Vandaag was het weer eens zeer koud op grote hoogte (ongeveer 10 km), dus de condensstrepen waren weer eens niet van de lucht. Als een dambord geruit, maar dit is alleen zichtbaar wanneer op deze hoogte de temperatuur zeer laag is. Dan condenseert de waterdamp tot witte strepen. Gewoonlijk zie je dat zelfs niet.

  Besef wel dat waterdamp een zeer sterk broeikasgas is. Onze luchtvaart heeft dus wel degelijk consequenties voor het klimaat. Maar waterdamp is water en beslist geen chemtrails.

  Daaruit volgt niet dat chemtrails niet kunnen bestaan. Ze zijn alleen niet zo duidelijk zichtbaar… Ze doen het liever stiekem, maar ze doen het misschien wel.

  Antwoord
 15. E-bee

  Helaas niet serieus te nemen. In de huidige ontwikkelingen is een link van 2006 helaas nogal antiek vrees ik en ook Zapruder is terzake niet serieuzer te nemen dan de Viva. Met het blote oog herkenbare KC-135 vliegen natuurlijk geen patronen om waterdamp uit te stoten, nog los van de chemische analyses, die ook in Europa gewoon bekend. De Duitse overheid geeft dit sprayen met chemicalieen deels ook toe, google maar eens op chemtrails Germany.
  Ook zijn er verbanden in de VS aangetoond tussen chemtrails, eugenetics, polymere triggers en morgellons.

  Antwoord
 16. E-bee

  Vergeet ik nog te melden dat Duitsland toegeeft ook boven Nederland regelmatig chemicalieen te sprayen.

  Antwoord
 17. mr. drs. BOU

  Beste E-bee, ieder vliegtuig verbrandt kerosine tot CO2 en waterdamp. CO2 is onzichtbaar, maar waterdamp kan condenseren. Dan wordt het een wolk. Of de waterdamp condenseert, hangt af van het verzadigingspunt van de lucht. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht, het verzadigingspunt wordt eerder bereikt naarmate de lucht kouder is.

  Het heldere, warme weer met een frisse noordenwind wijst op een straalstroom van noord naar zuid. Op grotere hoogte is de lucht op dit moment zeer koud. Vandaar dat ieder vliegtuig nu een witte streep achterlaat. Boven Amsterdam vliegen de vliegtuigen vaak rondjes, tot er een plek vrij is om te landen op Schiphol. Dit alles heeft niets te maken met chemtrails.

  In 2006 is deze discussie uitgebreid gevoerd op het forum van Zapruder. Jij noemt dat antiek, maar scheikunde en natuurkunde verouderen niet. Arie wees op de formule waarmee je de hoeveelheid waterdamp kunt berekenen die door een vliegtuig wordt uitgestoten. De uitkomst is ongeveer: 1 liter kerosine verbrandt tot CO2 plus 1 liter water. Voeg daarbij de formule voor het verzadigingspunt van waterdamp in lucht bij een bepaalde temperatuur, plus de zwaveldeeltjes die fungeren als condensatiekernen, dan begrijp je waarom de vliegtuigen witte strepen achterlaten als de hogere luchtlaag zo koud is als nu.

  Dat wil niet zeggen dat chemtrails niet bestaan, maar wel dat contrails (vliegtuig-smog) geen chemtrails zijn. Evenmin wil dit zeggen, dat deze contrails geen kwaad kunnen. Ze leiden tot global dimming, het omgekeerde van global warming.

  Zie deze post.

  Antwoord
 18. waterman10

  Laten we ons niet misleiden door valse profeten. Het zijn wolven in schaapskleren.Ze zijn makkelijk te herkennen. Ze verdraaien ieder woord van God of gaan er zelfs tegen in.

  19justinbrown88 — The TRUTH About the Illuminati, The Masons, and Mystery Babylon

  http://19justinbrown88.yolasite.com/

  Zoals jullie zien worden op deze site veel onderwerpen uitgelegd.

  Onthoud,ik wil jullie alleen maar de waarheid laten zien.

  Het is aan jullie zelf hoe jullie het allemaal willen zien en begrijpen.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Elektromagnetisme, een andere kijk op de kosmos - [...] twee artikelen, De Exodus-controverse en De Velikovsky-controverse, heb ik al eens aandacht besteed aan het werk van de Joodse…

Laat een reactie achter voor E-bee Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

tien + 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën