Selecteer een pagina

Archieven

Jasper Steringa opzettelijk ten onrechte veroordeeld

In het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ staat een hoofdstuk over de manier waarop Jasper Steringa is veroordeeld voor de verkrachting van en de moord op Marianne Vaatstra. De “bekentenis” van Jasper is echter klinkklare onzin, het requisitoir van OvJ Henk Mous is één grote leugen en het vonnis van mr. A.H.M. Dölle was pure pornografie! Jasper is beslist niet de dader, dus het “DNA-bewijs” moet door het NFI zijn vervalst! Alle acteurs in dit theater wisten dat Jasper Steringa niet de dader was. Ze hebben hem desondanks willens en wetens aan de schandpaal genageld en veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.

Dat het OM soms mensen veroordeelt op grond van willens en wetens vervalste bewijzen, is reeds duidelijk gebleken uit de zaak Baybasin. In die zaak gaat het om telefoontaps waarin op talloze plaatsen is geknipt en gepakt. In de Schiedammer Parkmoord werd het DNA-bewijs aanvankelijk genegeerd. Voor de doodslag op Nienke en het neersteken van Maikel werd eerst de verkeerde persoon veroordeeld: Cees B. heeft na een aanvankelijke valse bekentenis steeds volgehouden onschuldig te zijn. Door een bekentenis van Wik H. bleek vier jaar later dat Cees B. onschuldig was. Hij werd vrij gelaten en gedeeltelijk gerehabiliteerd, maar hij is nimmer expliciet onschuldig verklaard, ook al is Wik H. veroordeeld.

Het DNA van Wik H. zat op de veter waarmee Nienke werd gewurgd. Het NFI wist dat dit niet het DNA van Cees B. was, daarom werd dat feit verzwegen. In de zaak tegen Jasper Steringa is het nog erger: keer op keer werd een “verdachte” uitgesloten op grond van zijn DNA, maar hoewel Jasper Steringa NIETS met de moord op Marianne te maken heeft, werd hij veroordeeld op grond van zijn valse bekentenis en vooral zijn DNA. Daaruit volgt dat het NFI fraudeert met DNA.

De meest zekere manier om Jasper Steringa vrij te krijgen, is dat de ware daders worden gepakt. Ludger Dill is dood, maar Wolfgang Hebben en Ali Hassan leven nog. Zouden zij worden veroordeeld, dan moet men Jasper Steringa vrijlaten. Er is ook nog een juridische manier: herziening van het vonnis aanvragen. Men kan betogen dat het bewezen verklaarde niet strookt met de feiten en zelfs leidt tot fysieke onmogelijkheden. Zo was er op de vindplaats van Marianne nauwelijks bloed, maar Jasper heeft het bloed horen stromen! Met het boek van Dankbaar en Mauritz in de hand kan men ook de drie kluisverklaringen aandragen als een nieuw feit. Het probleem is alleen dat Jasper zelf gelooft dat hij schuldig is. Dat hij zich er niets van kan herinneren, wijt hij daarbij aan zijn geheugenverlies. Om herziening van het vonnis te verkrijgen, zal Jasper toch zelf een advocaat moeten inschakelen!

Een andere weg wordt op dit moment bewandeld door Wim Dankbaar en Hans Mauritz. De veroordeling van Jasper Steringa berust op puur en moedwillig bedrog van een aantal mensen bij het OM en de kring daaromheen. Zij weten al vanaf 1 mei 1999 wie Marianne heeft vermoord! Wim Dankbaar zegt op Recht is Krom:

Een flink aantal mensen staan er in ons boek verschrikkelijk slecht op. Je hoeft maar te denken aan Henk Mous, Jan Verkaik, Harm Brouwer, Piet Visser, Dick en Spencer Sletering, Nettie Groeneveld, Peter R., Cor Reijenga, Annette Bronsvoort, Jan Vlug enzovoort. Ze staan er slecht op omdat het boek de waarheid over hen vertelt, genadeloos hun maskerade blootlegt. Kort gezegd komt het erop neer dat wij hen beschuldigen van het willens en wetens verhullen van de ware toedracht van een misdrijf, assistentie verlenen aan de werkelijke moordenaars, liegen, bedriegen en wat dies meer zij.

Al deze mensen hebben zich schuldig gemaakt aan Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken. Daarop staat maximaal zes jaar. Voor een aantal van hen geldt dat dit een ambtsmisdrijf was, waardoor de straf met 1/3 kan worden verhoogd. Omdat deze mensen zich gezamenlijk en in onderling overleg schuldig maakten aan deze misdrijven, is er sprake van een criminele organisatie. Daarop staat een maximum straf van 6 jaar, te verhogen met 1/3 voor de deelnemende ambtenaren. Zij hebben Jasper Steringa opzettelijk en wederrechtelijk van zijn vrijheid beroofd! Daarop staat een straf van maximaal 8 jaar, die weer met 1/3 wordt verhoogd voor de ambtenaren in deze kliek.

Deze straffen tellen niet allemaal bij elkaar op, er is sprake van samenloop van strafbare feiten. In dat geval geldt meestal de hoogste straf, in dit geval dus die voor de vrijheidsberoving van Jasper Steringa. Maar de rechter kan ook bepalen dat de langste straf met 1/3 wordt verhoogd.

Welnu, dit is de wet, maar dat is slechts een fraaie theorie zolang het OM zich zelf schuldig maakt aan ernstige misdrijven! Natuurlijk ga ik aangifte doen van al deze strafbare feiten, waarbij ik het boek van Dankbaar en Mauritz als bewijs zal aanbieden. Of het helpt, hangt af van het OM, maar dan weet de politie ten minste voor welke criminele organisatie ze werken. Want de meeste agenten worden agent omdat ze de rechtsstaat willen handhaven en criminaliteit willen bestrijden.

Toegift: KRO Brandpunt – Knutselen met bewijs duurt 12 minuten.

34 Reacties

 1. Jasper

  Een uitstekend artikel beste Boudine, men mag er in vertrouwen dat de waarheid zich uiteindelijk volledig zal gaan manifesteren. Men kan sjoemelen met de wetten die de mensheid ontwikkelt heeft maar aan de wetten van het Universum ontkomt niemand. De wet oorzaak en gevolg zal als een boemerang terug komen bij hen die de waarheid proberen te verwerpen….iedereen is de eigenaar van zijn of haar eigen karma.

  Antwoord
  • dory

   Helemaal mijn gedachtegang ook jasper. Karma is je vriend of vijand. Je beslist zelf

   Antwoord
 2. Paulus

  Naar mijn idee weet de heer Mous op dit moment dat Jasper ten onrechte opgesloten zit. Dat betekent, dat hij op dit moment kennis heeft van strafbaar handelen dat op dit moment plaatsvindt – nl. het onterecht opgesloten houden van iemand. Ik ben geen jurist – maar mijns inziens is hier nog helemaal geen sprake van ‘verjaren’: Mous heeft op dit moment kennis van strafbaar handelen en weigert hiervan melding te doen.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Paulus,
   Mous weet al vanaf de eerste dag wie de daders zijn! En je hebt gelijk, het schijnproces tegen Jasper Steringa dat eindigde in vrijheidsberoving is nog lang niet verjaard! Dit misdrijf verjaart pas na 12 jaar. Voor de fijne details van het strafrecht moet men echter niet bij mij zijn. Ik ben een privaatrecht juriste.

   Antwoord
 3. van Tours

  Bou,
  Een prima artikel! Maar het is wel lastig. De ambtenaren die een misdrijf hebben begaan, zitten zelf in de organisatie die hun moet arresteren en bestraffen. Toch zal het moeten. Dat kan dan weer alleen na een grote schoonmaak binnen Justitie, maar wie maakt er nu wel of niet deel uit van de criminele organisatie binnen het ministerie en daarbuiten.

  Omdat zo’n misstand alleen kan bestaan als het van hogerhand wordt gedoogd, zullen we misschien bovenaan moeten beginnen. Zelf heb ik het vermoeden dat op ministerieel niveau goedkeuring is gegeven aan het niet kenbaar maken van het feit dat een asielzoeker de moordenaar van Marianne was, maar dat men de uitvoering aan iemand anders heeft overgelaten. Men wilde niet weten wat er gebeurde, dan kon men dat ook naar waarheid zeggen dat men er niets van wist. De uitvoering van de doofpot ligt volgens mij dus ergens bij iemand die in dienst was bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten tijde van de moord op Marianne of vlak daarna.
  Ik zou daarom Wim Kok, Annemarie Jorritsma en Benk Korthals graag onder ede horen vertellen wat zij weten van een besluit tot doofpotterij en bij wie de uitvoering van die doofpotterij is neergelegd.

  Jasper, Ik ben het met je eens. De mens is volledig verantwoordelijk voor zijn handelen en dat vindt zijn weerslag in een volgend leven of het leven aan Gene Zijde. Altijd zal de mens zijn fouten moeten goedmaken, zo zit het Goddelijke Plan – dat Evolutie heet – in elkaar.
  In het handelen van de mens zit ook dat hij verantwoordelijk is voor wat hij nalaat, voor wat hij niet doet. Bijvoorbeeld verzwijgen van wat je weet. Veel mensen voelen dat wel en nu ook hoor je dat er telkens nieuwe gegevens aan het daglicht komen. Mensen willen graag hun hart ontlasten door toch te vertellen wat ze weten.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Van Tours,
   Ik heb geen idee hoe we aan deze corruptie bij Justitie een einde kunnen maken, maar de gedachte dat de daders na hun dood worden gestraft door God of karma, vindt zijn oorsprong in de rechtvaardigheidshypothese. Omdat de meeste mensen onrechtvaardigheid onaangenaam vinden, verzinnen ze een theorie waarin God de zondaren na hun dood zal straffen.
   Ik denk dat we ons beter kunnen houden aan de feiten: de moordenaars lopen nog vrij rond en bij het OM is corruptie troef!

   Antwoord
 4. Boudine Berkenbosch

  Op het weblog van Vuur staat een lange discussie over de consequenties van het boek en het stilzwijgen door de media.

  Op Recht is Krom wordt ook nog even stevig doorgepraat over de huidige situatie, maar wat mij betreft is de zaak Vaatstra nu wel helder!

  Antwoord
 5. Fleur

  Spencer die als een v.d eersten op de PD aanwezig was constateerde dat er nergens bloed aanwezig was op de PD, niét op het lichaam van Marianne en ook niet op de grond! Hij geeft daardoor terecht aan dat Marianne elders is vermoord en daarna op de PD is neergelegd. Bauke Vaatstra is het 100% eens met deze visie van Spencer… Zij is niet op de PD vermoord maar daar gedumpt, aldus Bauke Vaatstra.
  Hij weet dus dat Jasper NIET de dader is.
  Toch wil hij over de rug van zijn vermoorde dochter via Jasper zijn bankrekening fors spekken!
  Wat een smerige gluiperd is die Bauke Vaatstra!!

  http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/Spencer-Panorama.pdf

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Fleur, er komt nog een rechtszaak over die schadevergoeding. Maar voorlopig is het even zomer, net zoals de NOS-weerman me eergisteren beloofde. Gisteren was het hier benauwd, bewolkt en regenachtig, maar vandaag heb ik genoten van de zon en een fris windje. 🙂
   We wachten af!

   Antwoord
 6. Fleur

  Duidelijk is waarom Bauke allang niets meer te maken wil hebben met de onderzoekers van het eerste uur aangaande de moord op Marianne.
  Ook is duidelijk waarom moeder al jaren onder de druk wordt gezet door Bauke Vaatstra en haar kinderen.
  Moeder moet haar mond houden want de waarheid over de moord op Marianne moet in de doofpot blijven vanwege het geldelijk gewin waar Bauke Vaatstra op uit is…!
  Hij zal wel wóest zijn nu het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz is uitgebracht!
  Bauke had een riante bankrekening voor ogen wat hij door het boek nu helemáál op zijn buik kan schrijven…
  En ook zijn EIGEN constatering waarin hij aangaf dat Marianne niet op de PD is vermoord maar daar ná de moord is gedumpt ontkracht voor 100% zijn smartengeld-eis van Jasper S!
  Tja internet bewaart álles, zo ook de EIGEN WOORDEN van Bauke Vaatstra…

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Geweldig artikel, Diewer!

   – Door Hans Mauritz –

   Al 2 maanden voor verschijning van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’ koos Jasper’s advocaat Jan Vlug de aanval en driegde hij boekverkoper Bol.com met een kort geding en strafrechtelijke aangifte. Het bleef bij dreigen toen hij er lucht van kreeg dat de auteurs ruchtbaarheid gaven aan deze ondermaatse actie de verkoop van een boek te voorkomen, nota bene een boek waarin zijn eigen cliënt van boven tot onder wordt vrijgepleit. Nu het boek is verschenen – vandaag precies een maand geleden – doet Jan Vlug niets. En dat terwijl er nooit eerder een boek verscheen dat een advocaat en zijn acteren zo met de grond gelijk maakt.

   Antwoord
 7. Netje

  klopt het dat Jasper S. nu een andere advokaat heeft? Hij weigert de claim die Bauke vraagt volgens zijn advokaat Ernst Muller. Is Jan Vlug dan gedumpt? Dat zou een goede ontwikkeling zijn! En Bou, de rust die je zo graag wilt wordt je kennelijk niet gegund, sorry hoor, maar het blijft maar malen en je hoopt gewoon op een goede ontwikkeling.

  Antwoord
  • Jasper

   Beste Netje zover ik het goed begrepen heb uit de comments op Recht is Krom heeft Jasper op het moment als het ware 2 advocaten 1 voor civiel rechterlijke procedures en de andere voor strafrechterlijke procedures. Omdat de moord als het ware voor het OM klaar is, is die eerste strafrechterlijke zaak afgesloten en die kan natuurlijk heropend worden als dat verzocht word, die andere zaak waarin Bauke schadevergeoding eist is een civiele zaak. Dit omdat het beide afzonderlijke vakgebieden zijn. Mvg.Jasper

   Antwoord
   • Netje

    Bedankt voor je uitleg Jasper, ik had het inmiddels al begrepen

    Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Goed zo, Grijze Duif!
   Ik heb getekend.

   Antwoord
  • Netje

   ook ik heb getekend, ik hoop dat er heel veel volgen

   Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Getekend!

   Antwoord
 8. HansJohn

  Uit het vonnis:
  DNA-onderzoek
  In 1999 zijn in en op het lichaam van Marianne biologische sporen veiliggesteld: sperma in de vagina, baarmoedermond, anus en op de beha; bloedsporen op beide handen en pols, sporen uit nagelvuil van de rechterhand; twee schaamharen; sporen op de linkerborst. Op deze sporen heeft het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) DNA-onderzoek verricht. Hieruit is een DNA-mengprofiel verkregen dat bestond uit het DNA van Marianne en DNA dat afkomstig kan zijn van één en dezelfde man. De kans dat een willekeurige andere persoon hetzelfde DNA-profiel heeft als deze man, wordt geschat op 1 op 162.794 miljard. Alle biologische sporen matchen met elkaar.10
  In 2008 heeft het NFI aanvullend autosomaal DNA-onderzoek gedaan op een bloedspoor op de jas van Marianne.

  Aanvullend in de zin dat dit bloedspoor nog niet eerder was onderzocht?

  Hieruit is een DNA-hoofdprofiel verkregen van een onbekende man A. De berekende frequentie van dit DNA-hoofdprofiel is kleiner dan 1 op 1 miljard. De onbekende man A is ook de donor van het sperma in de vagina.11

  Hier is de frequentie niet 1 op 162.794 miljard?
  En niet alleen dan van het sperma in de vagina toch? ?

  Ook in 2012 heeft het NFI aanvullend DNA-onderzoek gedaan. Het autosomaal DNA uit het bloed op de jas is nog nauwkeuriger onderzocht, op 5 extra loci. Bovendien is mitochondriaal DNA-onderzoek verricht op dit bloed en op een schaamhaar. Deze mitochondriale DNA-profielen matchen met elkaar. Op basis van dit en eerder onderzoek concludeert het NFI dat het autosomaal DNA in de schaamhaar matcht met het DNA-profiel van de onbekende man in deze zaak. Op basis van mitochondriale en autosomale DNA-profielen uit de schaamhaar en uit het bloed op de jas kan worden geconcludeerd dat de mitochondriale DNA-profielen afkomstig zijn van de onbekende man in deze zaak.12

  Weer nieuwere technieken? Tjonge jonge het houdt niet op.
  De schaamhaar matchte toch al?

  Hoe waarschijnlijk is het, als we weten dat ze met z’n 4en bij de moord betrokken waren, dat er van 1 onbekende man A DNA materiaal gevonden is?

  Antwoord
 9. Boudine

  Dat de Vaatstra zaak met een sisser afloopt, komt omdat Hans Mauritz heeft gelogen. In bovenstaand artikel staan deze woorden:

  Met het boek van Dankbaar en Mauritz in de hand kan men ook de drie kluisverklaringen aandragen als een nieuw feit.

  Die kluisverklaringen blijken niet te bestaan! Hans Mauritz heeft ze uit zijn duim gezogen! Wim Dankbaar ontdekte dat en op Recht is Krom ontstond toen een lange discussie. Het is echt heel spijtig dat het zo is gegaan. Wie deel wil uitmaken van de waarheidsbeweging, mag niet liegen! Dus ook geen “leugentjes om bestwil”, want die gaan een eigen leven leiden.

  André Vergeer heeft nu een artikel gepubliceerd waar ik volledig achter kan staan!

  André Vergeer: “Niet over mijn lijk”

  Antwoord
 10. Boudine

  Het was even een beetje stil rond de Vaatstra-zaak, maar Wim Dankbaar komt nu weer lekker op dreef:
  Goed nieuws voor Maaike, slecht nieuws voor haar “advocaat” Yehudi

  Vandaag bereikte mij de uitspraak in het hoger beroep dat Mauritz en ik hadden aangetekend tegen de uitspraak van het Kort Geding dat Yehudi Mosckowicz, zogenaamd namens Maaike, had aangespannen. In werkelijkheid waren de drijvende krachten achter dit Kort Geding Bauke Vaatstra en zijn zonen. De waarheid is dat Maaike zelf blij is met de verschijning van het boek en achter de inhoud staat. Hoe ik dat weet, laat ik vooralsnog maar even in het midden. Dat komt later, omdat dit onderdeel is van een andere lopende zaak. De uitspraak kunt u hier lezen. Het zal u niet verbazen dat ik dit vonnis als een overwinning zie.

  Het pasje van Marianne
  Geplaatst op 21 maart 2015 door Wim Dankbaar

  Hieronder leest u een brief uit november 2001 van Peter R. de Vries aan de toenmalige teamchef van het Vaatstra onderzoek Jan Verkaik. De inhoud spreekt voor zich. Het Rabopasje van Marianne is kort na haar dood door een geldautomaat van de ABN AMRO in Groningen ingeslikt omdat iemand ermee probeerde te pinnen en 3 maal een foute pincode heeft ingetoetst. We weten dat het ontegenzeggenlijk om het pasje van Marianne ging. Het stond niet alleen op haar naam maar ook het bankrekeningnummer klopte. Dit beschrijft moeder Maaike allemaal in haar gewraakte dagboek. Zij heeft dit gecheckt met de tipgeefster uit de brief, de medewerkster van het bankfiliaal die het pasje destijds heeft gearchiveerd. Het pasje was ook inderdaad verdwenen uit Marianne’s portemonnee.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

een × vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën