Selecteer een pagina

Archieven

Marianne Vaatstra, Feik Mustafa en het jeugdstrafrecht

Op BOUblog stond gisteren een artikeltje over de verjaring van de lustmoord op Marianne Vaatstra. Uit het Wetboek van Strafrecht blijkt dat verkrachting of doodslag pas na 20 jaar, dus in mei 2019, zijn verjaard. Moord verjaart helemaal niet meer en verkrachting plus doodslag verjaart evenmin. De gepleegde misdaden vallen onder deze nieuwe regeling. Voor Feik ligt dat echter anders, want hij was pas 15 jaar. Op hem zijn de Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen van toepassing. Voor jeugdigen gelden niet alleen veel kortere straffen, maar ook verjaart het misdrijf in de helft van de normale tijd. Afhankelijk van wat de rol van Feik precies was, kan het misdrijf daarom reeds zijn verjaard. In dat geval kan het OM hem niet meer vervolgen.

Artikel 77 d WvS zegt:

lid 1: De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering, genoemd in artikel 70, wordt ten aanzien van misdrijven tot de helft van de daar bedoelde duur ingekort.
lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op misdrijven omschreven in de artikelen 240b, 242 tot en met 250 en 273f, gepleegd door een persoon die ten tijde van het begaan van het strafbaar feit de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.
lid 3: Het recht tot strafvordering voor misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, verjaart in twintig jaren.

Afhankelijk van de rol die Feik heeft gespeeld, zou het misdrijf kunnen zijn verjaard, want voor een minderjarige geldt de helft van de normale verjaringstermijn.

Uit lid 2 blijkt dat deze regel niet geldt voor jongeren van 16 jaar en ouder voor het maken en/of verspreiden van porno (art. 240 b WvS), voor verkrachting (art. 242 WvS) en andere zaken zoals mensenhandel, die hier niet van toepassing zijn. Belangrijk is dus of Feik kan bewijzen dat hij 15 jaar was!

Mocht Feik zich mede schuldig hebben gemaakt aan zowel de verkrachting als de moord op Marianne, dan verjaart deze misdaad na 20 jaar, dus in mei 2019. Hij kan dan weliswaar alsnog strafrechtelijk worden vervolgd, maar gezien zijn jeugdige leeftijd zijn de straffen gering! Van belang voor de duur van de straf blijkt weer of Feik inderdaad pas 15 was. In dat geval is de maximum straf 1 jaar. Was hij 16, dan is de maximum straf 2 jaar. Voeg daarbij een reeks van verzachtende omstandigheden, zoals de aanwezigheid van drie volwassen smeerlappen en zijn onmiddellijke bekentenis de volgende dag op het politiebureau van Buitenpost, dan blijft er van zijn strafbaarheid niet veel meer over.

De positie van Feik is dus wezenlijk anders dan die van Wolfgang Hebben en Ali Hassan. Voor hen geldt dat de lustmoord op Marianne niet meer kan verjaren! Voor Feik ligt dit anders, zijn eventuele “medeplichtigheid” is waarschijnlijk reeds in 2009 verjaard, maar het kan ook zijn dat deze pas in 2019 verjaart. Dit hangt af van de rol die hij heeft gespeeld en van zijn leeftijd op 1 mei 1999. Ik hoop daarom dat Feik dit leest en er zijn voordeel mee doet! Hij weet zelf wat hij heeft gedaan en ook hoe oud hij was. Hij kan dus zelf de risico’s inschatten als hij naar buiten zou treden met een volledige verklaring.

Beste Feik,
Je mag zelf beslissen wat je nu doet, maar in de gevangenis zit een onschuldige Jasper Steringa! Hij verkeert in de waan dat hij Marianne heeft verkracht en vermoord, maar dat hij zich dit niet kan herinneren vanwege een geheugenstoornis. Jouw getuigenis kan deze man bevrijden. Als jij een volledige verklaring aflegt, dan ben je een held!

12 Reacties

 1. Herman

  Mevrouw Bou,
  Gaan we nu Feike psychisch bewerken?
  Volgens mij: vergeet het maar op deze manier.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Herman,
   Ik wijs slechts op de rechtspositie van Feik! Hij kan daaruit zelf zijn positie bepalen! Maar ik zou inderdaad willen dat hij gaat getuigen, want in de gevangenis zit een onschuldige koeienboer die lijdt aan schuldwaan! Zijn bedrijf is failliet, zijn ouders zijn ten einde raad en zijn vrouw is er vandoor.
   Volgens mij is Feik zelf trouwens ook het slachtoffer van deze doofpot. Maar hij kan nu zelf beoordelen of het veilig is om zijn geweten te ontlasten.

   Antwoord
   • Herman

    Ik geef toe dat Feike misschien wel DE enige is die schrander genoeg is ons te vertellen wat wij zo graag willen weten beste Boudine.
    Gewetensvraag speelt na alles volgens mij al geen enkele rol meer mee.
    Feike weet donders goed welke muren hem omringen en heeft waarschijnlijk al lang geen keus meer.
    Hij zal al lang al benaderd zijn door bijvoorbeeld helden als P>R. en van hetzelfde soort.
    Het idee en de hoop dat hij Jasper Steringa uit ggewetenswroeging “kan” helpen acht ik uiterst klein. Zeker na de gegevens van het boek.

    Antwoord
    • Boudine Berkenbosch

     Herman, ik vraag hem niet om gewetenswroeging! Ik wijs hem op zijn huidige rechtspositie. Als hij zelf concludeert dat hij nu veilig is, omdat hij INDERDAAD pas 15 was, dan kan hij naar buiten treden en een positieve rol spelen in de bevrijding van Jasper. Niet uit gewetenswroeging, maar gewoon uit plichtsbesef!

 2. Herman

  Lieve Boudine,

  Die jongen maakt volgens mij geen enkele kans.
  We weten onder elkaar toch zo langzamerhand wie we voor ons hebben?
  Ze weten al lang al welke waarde deze knul van toen op het spel kan zetten.
  De waarheid is bikkelhard!

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Herman,

   Ten eerste ben ik beslist géén Lieve Boudine! Wat heb ik een hekel aan mannen die op deze manier slijmen en lijmen! Maar je hebt de teneur van mijn stukje ook volstrekt niet begrepen!

   Feik kan bewijzen hoe oud hij was op 1 mei 1999. Als uit zijn persoonsbewijs blijkt dat hij toen 15 was, dan kan het OM hem niets meer maken. Hij heeft al die jaren in angst geleefd, maar als hij toen 15 was, dan kan hij in elk geval zijn angst voor het OM laten varen!
   Mocht blijken dat hij toen 16 was, dan moet hij voorzichtig blijven. Want het OM doet niet aan waarheidsvinding! Ze stoppen een onschuldige koeienboer achter de tralies, terwijl ze weten hoe het zit!

   Mocht Feik inderdaad zijn geboren NA 1 mei 1983, dan was hij nog geen 16. Voor het OM hoeft hij dan niet meer bang te zijn. Hij kan dan openlijk getuigen! Dan wordt hij een held! Ik denk dat de media voor zijn verhaal wel belangstelling zullen hebben. Iedereen wil graag weten hoe het zit in deze vieze Vaatstra-zaak! Zijn verklaring kan ook maken dat Hebben en Hassan worden vervolgd, zodat Jasper Steringa snel vrij komt.

   Maar als hij al 16 was, dan moet hij voorzichtig zijn. Want het OM kan hem dan nog van alles in de schoenen schuiven! De maximum straf is dan slechts 2 jaar, maar je komt eerst in voorarrest en je wordt door de media aan de schandpaal genageld. Dat gun ik hem niet!

   Zelf denk ik niet langer dat hij de boosdoener was, ik denk dat hij gewoon verliefd was op onze vrolijke en bekkige Marianne! En natuurlijk moet hij, als hij gaat praten, op zijn hoede blijven voor wraak vanuit de Hassan-clan. Jano woont immers in Groningen!

   Ik heb in dit stukje slechts willen wijzen op de juridische consequenties van het strafrecht voor jeugdigen. Als Feik daar zijn voordeel mee kan doen, dan is dat mooi meegenomen.

   Antwoord
 3. Boudine Berkenbosch

  Achter de schermen bereikte mij dit goede nieuws: Feik was inderdaad pas 15 jaar! Daaruit volgt dat het OM hem niet meer kan vervolgen. Wat men hem ook in de schoenen zal proberen te schuiven, alles is reeds verjaard! Het OM heeft dus geen poot meer om op te staan.
  Daar ben ik blij om! Want Feik is niet de dader, maar het slachtoffer van de OM doofpot!

  Antwoord
  • Diewer

   Ook Feik was geen lieverdje, Bou. Hoe hij Isabella bedreigde drie dagen na de moord is daar een voorbeeld van. We weten echter ook niet zijn precieze aandeel in die nacht misschien met uitzondering van Wim en Hans?). Hij is in ieder geval niet vroegtijdig weggerend van de ellende.

   Antwoord
   • Boudine Berkenbosch

    Hoe hij Isabella bedreigde drie dagen na de moord is daar een voorbeeld van.

    Diewer, Feik voelde zich toen zelf bedreigd! En wel door onze recherche!

    Antwoord
   • Boudine Berkenbosch

    Hij is in ieder geval niet vroegtijdig weggerend van de ellende.

    Weet jij dan ook waarom niet? Dat kind was 15 jaar!

    Antwoord
 4. Myra

  Lijkt toch alsof Feik een beetje wit gewassen wordt….ik ben niet overtuigd van zijn passiviteit.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Myra, het gaat niet om witwassen. Feik was pas 15 en kan daarom niet meer worden vervolgd! Dit maakt hem tot een veilige en belangrijke getuige! Passief of actief maakt dan niet meer uit. Hij is nu 30 jaar. Laten we hem dus in zijn onschatbare waarde laten!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 + 8 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën