Selecteer een pagina

Archieven

Geen verjaring in de Vaatstra-zaak

In het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ staat dat de lustmoord op Marianne Vaatstra is verjaard, maar volgens mij is dat niet het geval. Sinds 1999 is het Wetboek van Strafrecht op dat punt twee maal gewijzigd, waardoor dit misdrijf niet is verjaard! Een moord verjaarde in 1999 na 18 jaar en doodslag verjaarde na 15 jaar. Tegenwoordig verjaart een moord helemaal niet meer en doodslag verjaart na 20 jaar. De nieuwe regels gelden voor alle misdrijven die tijdens de wetswijzigingen nog niet waren verjaard! Voor minderjarigen gelden speciale regels, zodat Feik na al die jaren niet meer kan worden vervolgd. Maar voor Hebben en Hassan geldt dat niet! Hun zonden zijn hen niet vergeven en hun misdaden zijn nog lang niet verjaard!

Om te weten wanneer een misdrijf verjaart, moet men eerst kijken naar de maximum straf die op het misdrijf is gesteld. Marianne is verkracht en van het leven beroofd. Voor verkrachting is de regel simpel: art. 242 WvS zegt:

Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Voor het doden van Marianne wordt het lastiger, want er is een verschil tussen moord en doodslag. Moord is met voorbedachten rade, als het ware na enig nadenken. Doodslag is iemand doden zonder er echt bij na te denken. Omdat Marianne werd gedood door de gestoorde gek Ali, zou het doodslag kunnen zijn. Maar er waren twee volwassen Duitsers bij aanwezig, die hem niet hebben weerhouden. Moord kan dus ook, maar het is aan de rechters om daarover te beslissen.

De artikelen 287 t/m 289 WvS zijn hier van toepassing. Op doodslag staat maximaal 15 jaar (art. 287). Op doodslag om een misdrijf te verbergen (bij voorbeeld de verkrachting) staat levenslang of 30 jaar (art 288). Op moord met voorbedachten rade staat levenslang of 30 jaar (art. 289) Let wel: dit wil niet zeggen dat levenslang hetzelfde is als 30 jaar. Dit is ter keuze aan de rechters. In Nederland is levenslang echt levenslang!

We gaan nu kijken naar de regels van verjaring, die afhangen van de maximale strafmaat. Art. 70 WvS zegt:

lid 1:
Het recht tot strafvordering vervalt door verjaring:
1 in drie jaren voor alle overtredingen;
2 in zes jaren voor de misdrijven waarop geldboete, hechtenis of gevangenisstraf van niet meer dan drie jaren is gesteld;
3 in twaalf jaren voor de misdrijven waarop tijdelijke gevangenisstraf van meer dan drie jaren is gesteld;
4 in twintig jaren voor de misdrijven waarop gevangenisstraf van meer dan tien jaren is gesteld.
Lid 2:
In afwijking van het eerste lid verjaart het recht tot strafvordering niet voor misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld.

Kortom: was het een eenvoudige doodslag (maximaal 15 jaar) dan verjaart dit misdrijf na 20 jaar (plus een dag, vanwege art. 71 WvS: De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het feit is gepleegd). Dat is op 2 mei 2019. Maar oordeelt de rechter dat het een doodslag was om de verkrachting te verbergen, of dat het moord was, dan verjaart het misdrijf helemaal niet meer!

De vraag is nu of deze wetswijzigingen van toepassing zijn op een misdrijf dat is gepleegd voor de wet op de verjaring werd gewijzigd. En dat blijkt inderdaad het geval. We moeten dan kijken naar de wijzigingswet, die bepaalt op welke manier de wet wordt gewijzigd. De eerste wijziging werd aangenomen in 2005 en van kracht in 2006. Daarin staat deze clausule:

Artikel III
Ten aanzien van de feiten die op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, zijn verjaard, blijven de wettelijke bepalingen inzake de verjaring van toepassing zoals zij luidden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

De lustmoord op Marianne was in 2006 beslist nog niet verjaard! Daarom is de nieuwe wet van toepassing: moord verjaart niet meer. In december 2012 werd de wet opnieuw gewijzigd. Ook in die wijzigingswet (pdf) staat die zelfde clausule, ditmaal in duidelijke taal:

Artikel II
Deze wet is van toepassing op feiten die zijn gepleegd voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, tenzij deze feiten zijn verjaard.

Doodslag en verkrachting verjaarden na 15 jaar en moord verjaarde sinds 2006 al helemaal niet meer. In december 2012 was de lustmoord op Marianne beslist nog niet verjaard, waardoor de huidige regels voor verjaring van toepassing zijn. Tot slot is er nog een regeltje dat zegt dat iedere vervolging de verjaring stuit! Artikel 72 WvS zegt:

lid 1:
Elke daad van vervolging stuit de verjaring, ook ten aanzien van anderen dan de vervolgde.
lid 2:
Na de stuiting vangt een nieuwe verjaringstermijn aan. Het recht tot strafvordering vervalt evenwel ten aanzien van overtredingen na tien jaren en ten aanzien van misdrijven indien vanaf de dag waarop de oorspronkelijke verjaringstermijn is aangevangen een periode is verstreken die gelijk is aan twee maal de voor het misdrijf geldende verjaringstermijn.

De bedoeling van deze regel is dat men medeplichtigen kan vervolgen, als die tijdens een langdurig strafproces toch aan het licht komen. Men zou echter ook kunnen zeggen dat er met de vervolging van Jasper Steringa een nieuwe verjaringstermijn is ingegaan. Het kan dan nog heel lang duren voor zelfs de doodslag is verjaard. šŸ˜‰

Er is in het strafrecht een belangrijke regel die geldt voor iedereen: Art. 160 Wetboek van Strafvordering zegt:

[1.] Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting, is verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen bij een opsporingsambtenaar.

Daarom heb ik me voorgenomen om volgende week mijn plicht te doen. Ik ga aangifte doen tegen Wolfgang Hebben en Ali Hassan wegens het verkrachten en vermoorden van Marianne Vaatstra in de nacht van 30 april op 1 mei 1999, in een chalet dat stond op het terrein van camping de Poelplaets te Kollum, waar ook het AZC was gevestigd. Daarbij weet of vermoed ik dat Wolfgang Hebben nu woont in Dokkum en dat Ali Hassan woont in Noorwegen. Voor verdere details kan ik verwijzen naar het boek, dat ik zeker zal meenemen. Misschien kan ik mijn exemplaar inleveren op het politiebureau.

Ik heb ook nog even gekeken of deze aangifte online kan worden gedaan. Maar dit overheidsinitiatief blijkt alleen bestemd voor mensen die zelf slachtoffer waren van een misdrijf. Daarom ga ik naar het politiebureau.

Tot slot wil ik alle lezers van het boek ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ wijzen op hun plicht: zij hebben weet van een ernstig misdrijf, waarbij de daders nog altijd vrij rondlopen. Zij zijn verplicht om daarvan aangifte te doen! Natuurlijk kan ik niemand dwingen, maar als de politie eindelijk achter Hebben en Hassan aangaat, dan is dat wel de snelste manier om Jasper Steringa weer vrij te krijgen. Er ontstaat dan zoiets als een “Schiedammer Parkmoord constructie”. Als u niet blij bent met de veroordeling van een onschuldige koeienboer, ga dan met het boek in de hand naar uw dichtstbijzijnde politiebureau en doe aangifte!

9 Reacties

 1. Markus

  Jammer dat er nog mensen zijn die in “justitie” geloven.
  Alleen het feit dat “gewone burgers)” deze zaak oplossen en de “officiele entiteiten” alleen maar ellende veroorzaken zegt al genoeg!
  In de tweede W.O. kregen die lui gewoon een andere “baas”, nu werken ze voor een hoop pedofielen.
  Beter gaan die broers van Marjan eens naar Dokkum en/of Noorwegen, doen ze in ieder geval hun broederplicht!

  Antwoord
 2. Herman

  Dat is nobel van u.
  Toen ik dit las dacht ik: Als Hebben meteen zijn auto tot een pakket liet persen… hoe zit dat dan met film?
  Want op die film staat vooral Ali Hassan een moord te plegen!
  Deze film werd al gauw te gevaarlijk om te verkopen aan derden.
  Dus ook deze zal hij wel ras vernietigd hebben.

  Antwoord
 3. Fred

  Beste Bou: Levenslang is hier geen levenslang, helaas. Die turk die jaren terug in een kafe 6 mensen, waaronder een kind, kapotschoot is allang weer los en zelfs getrouwd. Dat tuig wordt hier de hand boven het hoofd gehouden.

  Antwoord
 4. J. Hans Mauritz

  Geplaatst bij Micha maar ook van belang hier:

  Micha,

  Dit is allemaal heel erg contraproductief. Het gaat er nu om de inhoud van het boek op de landelijke TV te krijgen. Welnu, als de mensen met wie ik nu bezig ben – en ik ben nu dichtbij omdat ik sinds afgelopen woensdag nieuw explosief materiaal heb – deze draad lezen dan lachen ze me vierkant uit. Het motief is op dit moment sowieso niet belangrijk gezien het voornoemde doel terwijl het motief duidelijk is gegeven in het boek. Voor jouw stellingen b.b.t. het motief hebben wij geen bewijs gevonden, voor de motieven als genoemd in het boek kruiwagens vol. Kijk, Mies, ‘Piet’heeft me veel meer verteld dan in de kluisverklaring staat. Maar jij zult het me toch niet euvel duiden dat ik tegen verbeurte van een dwangsom van een ton wil aanlopen als gevolg van het schenden van een door mij getekende geheimhoudingsverklaring? Het motief bestaat uit een cocktail van min of meer toevallige gebeurtenissen. Zo simpel kan het soms zijn. De Duitsers hebben er hun voordeel mee gedaan: met de duizenden euro’s opbrengende snuffmovie. Wat je Wim verwijt, dat hij jouw bespreking van de compilatie tijdens de boekpresentatie bewust heeft weggelaten uit de film van de presentatie zoals deze er voorlopig is, is onwaar. Ik heb je dat al 4 keer verteld en met bewijzen onderbouwd. Laat jouw motief even rusten in het belang van een hoger doel: gezamenlijk deze doofpot openbreken. Jij kunt daarbij en belangrijke rol spelen gezien het hoge aantal bezoekers van jouw site.

  Antwoord
 5. HansJohn

  “Een cocktail van min of meer toevallige gebeurtenissen” en toen besloten is dit te verdoezelen, kon men niet voorzien tot hoever dit uiteindelijk zou gaan. Hoe verder je in de tredmolen van leugens komt, hoe moeilijker het is om er uit te stappen.

  Antwoord
 6. Angus McPhart

  Wat ik mij afvraag is waarom Maaike Vaatstra geen aangifte gaat doen.
  Dat zou een hoop publiciteit genereren, omdat zelfs de MSM daar niet aan voorbij kunnen gaan.
  Het zou helemaal een stunt zijn als zij Peter R. de Vries zou uitnodigen om opnamen te komen maken van de aangifte. Dat zou die marionet toch wel flink in de hoek zetten šŸ™‚

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Angus, Maaike is moe!
   Ze is oma en ze mag zich van haar kinderen niet meer met de zaak bemoeien. Doet ze dat toch, dan willen haar kinderen haar niet meer zien en dan ziet ze ook haar kleinkinderen niet meer.
   Daarom lijkt het me beter om Maaike hier buiten te laten.
   Maar je zou zelf wel aangifte kunnen doen! Met het boek in de hand! Als iedere lezer dit doet, dan krijgt men op talloze politiebureaus lucht van de zaak. En geloof maar dat het dan gaat stinken!

   Antwoord
   • Akky van der Veer

    Beste Bou, ik heb je advies ter harte genomen en zojuist het boek aangetekend naar het politiebureau van mijn gemeente laten sturen vergezeld van een gelegitimeerde aangifte tegen Wolfgang Hebben en Ali Hassan en de mededeling dat ik bereid ben een en ander mondeling toe te lichten. (Eerst maar even lezen, vooral hoofdstuk 11).

    Antwoord
    • Boudine Berkenbosch

     Prima, Akky! Als iedereen dit doet die het boek uit heeft, dan weet de politie ook hoe het zit. Baat het niet, het schaadt ZEKER niet! Zelf ga ik woensdag naar de stad, met het boek!

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeven − 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieƫn