Selecteer een pagina

Archieven

Maand: juni 2014

Aan de andere kant van Oekraïne ligt Rusland

In Oekraïne hebben de fascisten de macht gegrepen, hetgeen gepaard ging met bloedig geweld tegen de burgers die zich verzetten. Omdat deze staatsgreep werd gesteund door het “vrije Westen”, doen de media alsof een legitieme regering vecht tegen “separatisten” die door Rusland worden opgejut en bewapend. Het NOS journaal meldt dan zoiets als: “Separatisten slaags met regeringsleger”. Dit regeringsleger bombardeert de steden in het oostelijke deel van Oekraïne, omdat het verzet tegen de fascisten daar het grootst is. Inmiddels probeert een blogger om dat NOS-“nieuws” bij te stellen en te komen met het ware verhaal: Blik Op NOSjournaal
Lees meer…

The Boy Business of de handel in kinderseks

In maart 1997 verscheen er op het Britse Granada TV een hartverscheurende reportage over seksueel misbruik van kinderen, met name jonge jongens. Deze reportage werd ook geplaatst in deze BOUblog van André Vergeer. Dat artikel van Vergeer ging over een bordeel dat in Dordrecht in kinderseks handelde, wat leidde tot de moord op het meisje van Nulde. De reportage van Granada uit 1997 ging over de handel in seks met jonge jongens, met als middelpunt Amsterdam waar Britse kinderverkrachters een veilig heenkomen hadden gevonden. Aan de basis van deze reportage lag een artikel van Nick Davies, een gerenommeerde Britse journalist. Hij schrijft al jaren over de kinderverkrachters. Een belangrijk artikel in dit verband is: A paedophile ring in Amsterdam uit 1997. Ook zijn andere artikelen over dit onderwerp behoeven aandacht! Zie ook zijn artikel uit november 2000: When sex abuse can lead to murder.
Lees meer…

Drie gesprekken met Myra over de pedo-doofpot

Het gesprek van Myra met Angelique heeft nogal wat losgemaakt! Daarop volgde het gesprek met Richard-Carl Samson, waarop heel veel reacties kwamen. Van beide gesprekken is nu een transcript gemaakt, waardoor we deze gesprekken in hun samenhang kunnen bekijken. Er is nog een derde gesprek dat in deze context belangrijk is: in maart van dit jaar praatte Myra een half uur met Marcel Vervloesem over de Utrecht-verhoren. Vervloesem geeft in dat gesprek een overzicht van de situatie rond het HIK-onderzoek (1994) en het Rolodex-onderzoek (1998).
Lees meer…

Myra praat met de Rolodex Man

Gisteren heeft Myra een gesprek gehad met de Rolodex Man, Richard-Carl Samson, die reeds in 1998 een proces verbaal (pv) over het pedo-circuit maakte en een kluisverklaring heeft afgelegd tegenover Fred Teeven. Pas in 2007 is deze verklaring uitgelekt naar journalisten van de telegraaf. Van zijn hand is ook een document van 24 pagina’s, waarover op BOUblog reeds een artikel verscheen. Het document bevat namen van mensen die eind jaren ’90 bekend waren in het criminele (pedo) circuit, zoals Alex Maasdam, Charles Geerts, Lothar Glandorf en Klaas Bruinsma. Daarnaast zijn er jongens die werkten als prostitué in Amsterdam en Rotterdam. Verder zien we de namen van Frits Salomonson en zijn vriend Oscar Hammerstein, van professor Ger van Roon, Jan Wolter Wabeke en Hans Holthuis, vaak in gezelschap van een zekere JD.
Lees meer…

Mr. Aben zwijgt en Baybasin blijft zitten

Gisteren heeft de Advocaat Generaal mr. Aben besloten om voorlopig nog even te zwijgen over het herzieningsverzoek (pdf) in de zaak Baybasin, dat is ingediend op 18 april 2011. Op 18 december 2012 achtte mr. Aben in een tussenconclusie (pdf) de gegevens ontoereikend. Hij wilde zelfstandig onderzoek doen naar de vervalste tapgesprekken en de Hoge Raad stond dat toe. Hij kreeg daarvoor de tijd tot 17 september 2013, maar in september 2013 vroeg hij om uitstel. Dit werd hem verleend tot 17 juni 2014, dus gisteren had mr. Aben moeten concluderen, waarna de Hoge Raad zich eindelijk over de zaak zou kunnen buigen. Maar mr. Aben vroeg opnieuw om uitstel en dat werd hem verleend!
Lees meer…

BOUblog na 7 jaar bloggen

Begin juni 2007 begon Bou met BOUblog. Zeven jaar later staan er 1650 artikelen op dit blog, over talloze onderwerpen. In de linker kolom kunt u zien om welke onderwerpen het gaat. Enkele artikelen zijn van de hand van André Vergeer en Wim Dankbaar. De eerste jaren schreef ik met groot genoegen, ik heb er zelf heel veel van geleerd! Maar het laatste half jaar viel het bloggen me soms zwaar. Wat begon met 9/11 en met de zaak Baybasin, blijkt een structureel probleem! De vrijheid van informatie op internet verandert daar weinig aan. Internet leidt beslist niet tot wereldvrede!
Lees meer…

Boudine Berkenbosch en de rode baret

Onze gepensioneerde personeelsfunctionaris Lidy Laster heeft weer een nieuw artikel over mij gepubliceerd. Daarin draag ik een rode baret, hetgeen natuurlijk verdacht is, maar ook overigens schildert ze van mij een fraai portret. Voor de beschrijving die Lidy Laster van me geeft, geldt de volgende regel: Lidy kent me helemaal niet, dus iedere gelijkenis met mijn persoon berust op haar fantasie! En mijn rode baret is in feite slechts een zwarte alpinopet!
Lees meer…

Jasper Steringa opzettelijk ten onrechte veroordeeld

In het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ staat een hoofdstuk over de manier waarop Jasper Steringa is veroordeeld voor de verkrachting van en de moord op Marianne Vaatstra. De “bekentenis” van Jasper is echter klinkklare onzin, het requisitoir van OvJ Henk Mous is één grote leugen en het vonnis van mr. A.H.M. Dölle was pure pornografie! Jasper is beslist niet de dader, dus het “DNA-bewijs” moet door het NFI zijn vervalst! Alle acteurs in dit theater wisten dat Jasper Steringa niet de dader was. Ze hebben hem desondanks willens en wetens aan de schandpaal genageld en veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf.
Lees meer…

Marianne Vaatstra, Feik Mustafa en het jeugdstrafrecht

Op BOUblog stond gisteren een artikeltje over de verjaring van de lustmoord op Marianne Vaatstra. Uit het Wetboek van Strafrecht blijkt dat verkrachting of doodslag pas na 20 jaar, dus in mei 2019, zijn verjaard. Moord verjaart helemaal niet meer en verkrachting plus doodslag verjaart evenmin. De gepleegde misdaden vallen onder deze nieuwe regeling. Voor Feik ligt dat echter anders, want hij was pas 15 jaar. Op hem zijn de Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen van toepassing. Voor jeugdigen gelden niet alleen veel kortere straffen, maar ook verjaart het misdrijf in de helft van de normale tijd. Afhankelijk van wat de rol van Feik precies was, kan het misdrijf daarom reeds zijn verjaard. In dat geval kan het OM hem niet meer vervolgen.
Lees meer…

Categorieën