Selecteer een pagina

Archieven

Open vragen over de zaak Vaatstra

Het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz ‘Het Verboden Dagboek van Maaike Vaatstra’ heeft opheldering verschaft over de moord op Marianne Vaatstra, in de vorm van granieten bewijs. De moord is gepleegd in de caravan van Wolfgang Hebben, waar Marianne naartoe gebracht is door Ludger Dill. Aanwezig waren ook Ali Hassan en Feik Mustafa, Ali is de belangrijkste dader, Feik was pas 15 jaar oud. Hij is de volgende dag opgepakt en heeft onmiddellijk alles bekend. Hij kreeg te verstaan dat hij moest zwijgen en Ali werd stilzwijgend het land uit gezet. De rest is OMspin, deel uitmakend van de doofpot. Toch zitten er tussen de blokken graniet nog wat open kieren, waar we vragen over kunnen stellen.

Omdat deze vreselijke lustmoord geheel is ingekapseld in de OMspin, bestaat het grootste gedeelte van het boek uit het ontwarren van de spinsels en verzinsels. We zijn 15 jaar lang systematisch bedrogen en voorgelogen! De eerste vraag is dus: waarom? Het antwoord volgt min of meer uit de granieten bewijzen. Zodra de vrienden van Marianne haar lichaam hadden ontdekt, werden zowel vader Bauke als de politie gebeld. Omstreeks 11 uur waren deze ter plaatse. Vader Bauke heeft de politie toen onmiddellijk (dus ‘s morgens 1 mei omstreeks 11 uur) gewezen op de ruzie in de Ringo-bar, die twee weken daarvoor had plaatsgevonden. De politie heeft Feik Mustafa toen onmiddellijk opgepakt voor verhoor. Burgemeester Visser kreeg omstreeks 12 uur een telefoontje en beval onmiddellijk om de speurhonden terug te trekken. Deze liepen naar het noorden en naar het oosten, richting AZC. De eerste impuls van Visser was: NEE, niet naar het AZC!

Intussen zat de politie reeds met de volledige bekentenis van een asielzoekertje. Dat zal zijn gemeld aan een meerdere, die het meldde aan zijn meerdere en zo voort. Nog die zelfde zaterdag heeft de politie Ali Hassan opgepakt in zijn huurkamer in Leeuwarden en hem naar Amsterdam gebracht, naar het grenshospicium, waar hij op zaterdag 1 mei tussen 10 en half 12 ‘s avonds zonder enige bagage of papieren arriveerde. Op maandag 3 mei is hij op het vliegtuig gezet naar Noorwegen. Een dergelijke anonieme ontsnapping kan alleen maar worden geregeld vanuit de hoogste regionen van het asielbeleid, wat wijst op overleg van de “driehoek” met de DG van Vreemdelingenzaken Joris D..

Feik kwam uit Koerdistan Irak en zijn vader was een belangrijke Koerdische leider. Er zijn mensen die menen dat deze vader misschien informatie had waarmee hij de huidige verdachte van kinderverkrachting Joris D. kon chanteren. Dit lijkt me hoogst onwaarschijnlijk! Joris D. werd wellicht gechanteerd door de Turkse regering, maar deze zal de informatie over de pedofiele strapatsen van een hoge Nederlandse functionaris zeker niet hebben gedeeld met een Koerdische leider uit Irak. Het antwoord op de waarom-vraag is daarom hoogst waarschijnlijk de bescherming van het asielbeleid, waarin op dat moment vele miljoenen omgingen. Er zou in Kollum een nieuw AZC worden gebouwd…

Een volgende vraag gaat over de fiets die in de greppel stond, vlak bij de plaats waar Marianne werd gevonden. Die fiets was van Jan Kloppenburg, de beheerder van het Landbouwmuseum in Veenklooster. Daar stond de Pipowagen van Ludger Dill en de fiets stond meestal niet op slot. Dill gebruikte die fiets vaak en hij leende hem zelfs uit aan asielzoekers. Volgens de notitie van Wiltje Bakker (p. 478, 2e druk) reed Ali Hassan die avond op een voor hem te grote herenfiets. Ook Feik was op de fiets, maar beiden kwamen terug in de auto van Ludger Dill. Hun fietsen zouden dan nog in Kollum staan, maar op een of andere manier is de fiets van Jan Kloppenburg in de greppel langs de Keningswei terecht gekomen. We weten niet hoe en evenmin waarom.

Op de vraag of de lustmoord ook werd gefilmd, gaf de eerste druk geen antwoord, maar in de tweede druk staat dat de man die Ali naar Leeuwarden bracht, zegt van wel. Ik citeer (p. 488):

… vertelde ons ook nog dat hij van Ali begreep dat de moord in de caravan van ‘die Duitser’ was gepleegd en dat ‘die andere Duitser’ het uit de hand had laten lopen. We wisten niet wat we hoorden toen … meldde dat de moord zou zijn gefilmd. Zo had Ali hem in verwarde toestand verteld.

Als de moord inderdaad is gefilmd, dan kan dat een antwoord zijn op de waarom-vraag van die fiets. Door de plaats te markeren waar het lichaam van Marianne ligt, zorgde men er voor dat zij op 1 mei werd gevonden. Deze datum heeft voor kenners van satanistische rituelen een bijzondere betekenis, waardoor de snuff-film in waarde stijgt. Wolfgang Hebben handelde in hardcore porno en ook Ludger Dill zal wel hebben geweten wat Walpurgisnacht betekent. Toch vraag ik me af waarom die film dan niet wat meer geld heeft opgebracht. Zowel Hebben als Dill bleven toch betrekkelijke armoedzaaiers.

Dit roept dan weer de vraag op waarom Spencer reeds de volgende morgen tegen Bauke zei dat hij een fiets voor Marianne had geregeld. Hoe wist Spencer dat de vindplaats was gemarkeerd met een fiets? Of was het toeval dat zijn smoes zo goed aansloot bij de manier waarop Marianne werd gevonden?

Op de vraag hoe die fiets daar kwam, geeft de waarom-vraag geen antwoord. Dill reed in een Mercedes stationcar, misschien heeft hij de fietsen van Feik en Ali die nacht uit Kollum gehaald. Twee donkere types die wegdoken in de berm van de Keningswei zijn door de politie niet verder onderzocht, maar het tijdstip (half 2) doet vermoeden dat ze niets met de moord te maken hebben. Hetzelfde geldt een beetje voor een Afghaan die razendsnel over de Keningwei fietste, al staat daar geen tijdstip bij. En ook de oude BMW waarin eerst drie mensen zaten en later nog maar twee, hoeft met de moord op Marianne niets te maken te hebben. Maar echt zeker weten doen we het niet.

Mijn laatste vraag betreft daarom Feik Mustafa. Hij was er bij als jongen van 15 toen een (niet zo heel erg) gezellige avond plotseling volledig uit de hand liep. Hij weet wat er gebeurd is, hij heeft de volgende dag alles aan de politie verteld en kreeg toen te horen dat hij moest zwijgen! Hij werd op maandag weggesluisd uit Kollum en hij is later “regulier gehuisvest” in een armoedige afbraakbuurt. Daar durft hij de deur niet open te doen, hij wil liever niet worden herkend. Volgens mij is Feik nu al 15 jaar het slachtoffer van de doofpot van het OM. Mijn laatste vraag is daarom een vraag aan Feik Mustafa:

Beste Feik,
Op dit moment wordt je door de alternatieve media bestempeld als een van de moordenaars van Marianne. Zou je niet liever je gezicht laten zien en ons vertellen wat er die nacht precies gebeurde? Jouw getuigenis kan er toe bijdragen dat de daders van deze doofpot eindelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Velen zullen je er dankbaar voor zijn. In plaats van een moordenaar word je dan een held!

56 Reacties

 1. wim dankbaar

  Beste Bou, Het meest waarschijnlijke scenario is als volgt.

  Nadat Marianne was vermoord in de caravan van Wolfgang hebben Feik en Ali (of Ludger en Wolfgang) haar lichaam in de auto van Wolfgang gedragen. Vandaar ook dat Wolfgang er in Duitsland een “pakketje” van heeft laten maken. De achterbank zat natuurlijk onder de sporen en bloed. Vandaar ook dat Wolfgangs’s caravan in de fik is gestoken. Vervolgens is er nagedacht over een goede plek om het lijk te dumpen. Die goede plek werd de hoekvormige boomwal aan de Keningswei. Lekker uit het zicht vanaf de openbare weg. Die plek was goed en ongemerkt te benaderen met de auto via de Vogelsanghlaene, een soort landweggetje dat ten noorden van de Keningswei loopt. Een karrespoor loopt van daaruit naar de dumpplek. Met de fiets is dit allemaal veel moeiliker. Ali en Feik zijn met de fiets naar de Keningswei gereden om Ludger en Wolfgang te assisteren met het dumpen van het lijk. Ali op de fiets van Jan Cloppenburg die door Ludger Dill werd uitgeleend aan zijn asielvriendjes. Hun route ging van het AZC binnedoor naar het zwembad. Daar heeft Ali zijn bebloede trainingsjack uitgedaan en in de bosjes gegooid. Daar werd het jack de volgende dag gevonden en naar de politie gebracht door badmeester Andries Visser. Het is logisch dat Ali en Feik de dumpplek vanaf de Keninswei benaderden. Verhard fietspad in plaats van landweggetje en karrespoor vanaf de Vogelsanghlaene.

  Feik en Ali zijn dan ook beiden gesignaleerd door getuigen aan de Keningswei. Tot en met een nauwkeurige beschrijving van hun fietsen. Ook dat ze wegdoken in de greppel is gesignaleerd. Zie de notitie van politieagent Wiltje Bakker:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/bakker.jpg

  Feik is na het dumpen van het lijk naar het AZC teruggefietst. Ook dat is gesignaleerd door broer en zus Dirk en Rommie Stiksma. Bij het tunneltje zagen ze hem racen op zijn mauntainbike met gele vlammetjes “alsof de duivel hem op de hielen zat”. Maar Ali kon natuurlijk niet terug naar het AZC met zijn bebloede T-shirt. Hij moest naar zijn veilige huurkamer in Leeuwarden aan de Kleine Kerkstraat. Alwaar Rosalyn van Zessen hem de volgende ochtend in nog steeds psychotische toestand aantrof. Dus Ali heeft heeft vanaf de Keningsweie mobiel gebeld naar zijn vriend Sahl Dawed, de caravangenoot van zijn andere vriend Jano Hassan. Met de vraag of Sahl Dawed een lift voor hem kon regelen naar Leeuwarden. Sahl Dawed heeft vervolgens “de visboer” gebeld. De visboer was die avond op bezoek bij vrienden in het AZC en woonde in Leeuwarden. Ali heeft dus gewacht aan de Keningswei tot zijn chauffeur ( de visboer) hem kwam oppikken. Uiteraard heeft hij zijn fiets, de fiets van Jan Cloppenburg, daar in de greppel moeten achterlaten.

  Sluitend verhaal.

  De notitie van een bewaker van VNV aan de plaatsvervangend directeur van het AZC Kollum Louis Uijl.

  Onderstaand een rapportage van de AZC bewaking over onder meer Jano Hassan. Jano is een roepnaam, hij heet officiëel Mohammed, zo wordt hij ook genoemd in het rapportje. Uit deze rapportage blijkt dat op 5 juli 1999 de politie Jano en zijn caravangenoot (ene Sahl Dawed) wilde spreken. Jano was er niet maar Sahl Dawed wel. Deze is door twee rechercheurs bevraagd over zijn mobiele telefoon waarmee in de nacht van de moord 5 keer is gebeld naar een nummer dat inmiddels was opgeheven. Het is natuurlijk heel wel mogelijk dat dit opgeheven nummer van de inmiddels weggesluisde Ali Hassan was. Opmerkelijk is ook dat Zaya Benjamin bij dit gesprek als tolk dienst deed. Zaya Benjamin was een goede vriend van Feik Mustafa (ze waren 1e en 2e keeper in hetzelfde team bij de lokale voetbalclub) maar nog veel belangrijker: Zaya Benjamin woonde in dezelfde caravan als Ali Hassan. Hiermee is dus nogmaals aangetoond dat Jano Ali Hassan kende. Bovendien was de politie geïnteresseerd in Jano in verband met de zaak.
  Let wel, dit speelt zich af op 5 juli 1999. Op dit moment WEET de politie dat Ali Hassan en Feik Mustafa zijn verdwenen, maar het onderwerp Ali Hassan wordt kennelijk niet aangeroerd door de politie, nota bene in gesprek met asielzoekers die Ali en Feik zeer goed kenden. ‘Weten jullie toevallig waar jullie verdwenen vrienden uit zouden kunnen hangen?’ Niets van dat alles!
  Verderop in dit hoofdstuk zal het u duidelijk worden dat het inderdaad deze Sahl Dawed is geweest die in de nacht van de moord met Ali heeft gebeld en voor hem een chauffeur naar Leeuwarden heeft geregeld. Sahl Dawed was dus de caravangenoot van Jano Hassan. Deze laatste presteerde het om Wim Dankbaar aan te klagen wegens smaad, omdat Wim Dankbaar stelt dat Jano de werkelijke moordenaar van Marianne goed kent. Het OM besloot na anderhalf jaar uiteindelijk te vervolgen, maar pas nadat Jasper Steringa was veroordeeld. Hoe brutaal kun je zijn in je corruptie?

  AZC Kollum
  Trekweg 9
  9291 MP Kollum

  Aan: Louis Uijl directie
  Van: VNV
  Datum: 09-07-99

  Omstreeks 16.55 uur kwamen 2 mensen van de politie Buitenpost melden dat men naar A53 ging voor een gesprekje met de bewoners van deze caravan (verdere informatie wilde/kon men niet geven).
  17.44: Dhr. Louis Uyl Dir. bij vertrek op de hoogte gebracht van het bovenstaand verhaal, deze vroeg mij hem telefonisch op de hoogte te houden.
  Ongeveer 17.50 uur vertrok de politie van het AZC, met de mededeling dat het gesprek niet veel voorstelde (had niet veel om de hakken), ging om het natrekken van telefoonnummers.
  Mocht de directie vragen hebben dan kon men contact opnemen met Dhr. Verkaik Politie Buitenpost. Hierna Dhr. Louis Uyl op de hoogte gebracht.
  Om 18.02 kreeg ik de heren Sahl Dawed A53 en ex-bewoner Zaya Benjamin in de receptie, met de vraag wie deze heren die op bezoek waren geweest waren. (Dhr. Dawed was bang, men had hem vreemde vragen gesteld over zijn mobiele telefoon, hier was 5x op de avond van de moord mee gebeld naar, zo zei men, een niet bestaand nummer. Dhr. Dawed dacht dat beide heren vrienden waren van het vermoorde meisje, en dat men wraak wilde nemen, aldus de tolk Zaya Benjamin). Ik heb de heer Dawed verteld dat het mensen van de politie waren (zo had men zich wel voorgesteld in A53). Hierna wederom Dhr. Uyl op de hoogte gebracht. Later die avond werd ik aangesproken door de heer Hassan Mohammed A53, deze vroeg mij wat hij moest doen, de politie had tegen zijn medebewoners gezegd dat men woensdag terugkwam voor verhoor van Dhr. Hassan M (deze was deze middag niet thuis).
  Hij vertelde mij dat hij dan naar school moest voor examens, hem verteld dat zijn contactpersoon wel contact met hem zou opnemen over wat te doen woensdag.

  Met een vriendelijke groet
  VNV Beveiliging
  (Handtekening)

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Wim,
   Dank je wel en dat verklaart een hoop. Mijn vraag is nog slechts hoe die fietsen op het AZC kwamen. Getuige het briefje van Wiltje Bakker zouden Feik en Ali in gezelschap van anderen op de fiets naar Kollum zijn vertrokken, maar ze zijn kennelijk in de auto van Ludger Dill terug naar het AZC gegaan. Stonden die fietsen toen nog in Kollum, of heeft Ludger ze achterin zijn stationcar mee terug genomen?
   Zo ja, dan begrijp ik het hele verhaal weer wat beter.
   Verder zal ik je even volledige toegang verlenen, want met je reacties ben ik nu wel blij. 🙂

   Antwoord
   • wim dankbaar

    Bou, ik denk dat Feik en Ali zich die nacht niet in de auto van Ludger hebben verplaatst. Ze deden alles met de fiets. Marianne kende Ludger en ook Wolfgang. Ouwejongens krentenbrood voor haar. Het meest waarschijnlijke is dat hij Marianne aangeboden heeft om haar een lift naar huis te geven. Ze had immers ruzie met Spencer die haar had laten zitten met de taxi. Pas later kwam Ali in beeld, in de caravan van Wolfgang. Ik vermoed dat de gil die Geke heeft gehoord niet van Marianne was, maar van Stephanie. Die mocht niet mee en is de auto uit getrapt. Zoiets.

    Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Nog even dit:
   Toen die psychoot Ali ‘s morgens met een bebloed mes op tafel zijn eigen kamer in en uit liep, kwam Roos net naar beneden toe. De kamerdeur stond open, tegen de gewoonte. Ze ging naar binnen en daar was opeens ook Ali. Volgens haar zei hij: “Ze hadden haar keel dieper moeten doorsnijden.”
   Dat Ali zo onder het bloed zat, komt volgens mij daarom niet van de slachtpartij, want iedere Moslim uit die regionen weet hoe je een schaap slacht. Dat Ali zo onder het bloed zat, komt omdat hij Marianne in de auto heeft gelegd. Vermoedelijk de kofferbak en niet de achterbank.
   (‘t is maar een detail)

   De vraag is ook: OEMOEMENOE! Dat is goed Zeeuws goed rond: Wat moeten we nou?

   Normaal gesproken maakt men de trap van boven af schoon. Maar in dit geval is die hele trap glibberig van de OMspin. De bovenste treden zijn daarom onbereikbaar. Laten we dus eerst de onderste trede schoonmaken. En dat is dus Feik, een vluchteling uit het door Saddam Hoessein door gifgas bestookte Koerdistan Irak, een jongen van slechts 15 jaar oud.

   Over zijn veilige rechtspositie morgen of overmorgen meer! Want Feik kan niet langer worden vervolgd, maar Hebben en Hassan wel! Moge Feik dus onze getuige zijn.

   Antwoord
   • StekelDier

    Wat heeft Ali tussen half drie ‘s nachts en half negen in de ochtend (toen hij door Roos “betrapt” werd) uitgevreten? Dat moet meer geweest zijn dan een enkeltje Kollum – Leeuwarden per auto. Genoeg tijd om zich te verschonen en het mes zoek te laten raken….maar ja, dat heeft hij dan weer nagelaten, de koele killer. [n.b. ik heb geen enkele redenen te twijfelen aan de juistheid van het verhaal van Roos van Z.]

    Antwoord
    • Boudine Berkenbosch

     Stekeldier, Roos was volgens mij vroeg op. Ze liep stage bij de HEMA of zo. Hoe laat gaan die winkels open en hoe laat gaat een stagiaire dan van huis?
     En Ali die omstreeks 3 uur in Leeuwarden kwam, wellicht zwaar op de drugs en volkomen verward, hoe laat gaat die freak slapen?
     Ali was geen koele killer, maar een verwarde en gedrogeerde psycho !

 2. maasdonk

  @ wim, de fiets is dan minutieus schoongemaakt door ali en trawanten.
  Denk je daar aan als je in paniek bent???
  Wel als moord en verkrachting je tweede natuur is geworden!

  Antwoord
  • wim dankbaar

   Nee Maasdonk, die fiets zat vol met vingerafdrukken van Ali.

   Maar Ali mocht de dader niet zijn van Justitie. Als er iets gewist is, is dat niet door Ali gedaan(die was immers helemaal van de wereld) maar door Justitie.

   Antwoord
 3. Herman

  Heb het boek vanmorgen binnen gekregen en allereerst gezocht naar de belangrijkste ontwikkelingen. Nog steeds is mij niet duidelijk waarom Marianne in de weide bijna geen bloedsporen vertoonde. Zelfs haar haren waren brandschoon.
  En wat dreef Ali om een aanranding zover op te drijven dat dit alles zo luguber eindigde? Waarom moest het zover komen? Mocht Marianne achteraf niet praten? Want dat zat er zeker in en konden ze vooraf al wel weten.Wat liep er nu eigenlijk uit de hand wat zoveel onthutsing/verwarring onderling opriep?

  Antwoord
 4. StekelDier

  Een open vraag van mijn kant. Waarom is er zo weinig bekend over Ali H., de sleutelfiguur in het hele verhaal? Wanneer is hij bv. naar Nederland gekomen (alleen of samen met familie?) en waarom heeft hij hier asiel aangevraagd? Wat is er waar van het verhaal dat hij in eigen land (welk land?) al verkrachting/moord op zijn geweten had? Waarom zat deze asielzoeker in het AZC in Kollum en had hij tegelijkertijd de beschikking over een huurkamer in Leeuwarden? Wat is er met zijn IND dossier gebeurd? Ik lees in het boek dat het dossier direct naar de moord “verdonkeremaand” zou zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Ergens anders (niet in het boek) lees ik dat het gestolen zou zijn uit de auto van de directrice van het asielcentrum. Wat is er waar van dit verhaal?
  Waarom moest Ali na de moord met stoom en kokend water het land worden uitgemoffeld, maar werden andere getuigen (zoals bv. de twee Duitsers) ongemoeid gelaten, m.a.w. waarom was Ali (afgezien van het feit dat hij de vermoedelijke dader was) zo belangrijk?

  Antwoord
  • Vuur

   Wat is er met zijn IND dossier gebeurd? Ik lees in het boek dat het dossier direct naar de moord “verdonkeremaand” zou zijn. Wat wordt daarmee bedoeld? Ergens anders (niet in het boek) lees ik dat het gestolen zou zijn uit de auto van de directrice van het asielcentrum. Wat is er waar van dit verhaal?

   “In het begin was het onderzoek hoofdzakelijk rond en op de PD gericht. Een ruim omgevingsonderzoek werd echter nagelaten; binnen het AZC (wie wonen en werken daar, wie waren die dag op bezoek) de hotelgasten en vrienden en andere bekenden van bewoners werden buiten beschouwing gelaten. Later ging men daar wel achteraan en toen bleken de lijsten met de gegevens van de asielzoekers (uit de auto van de directrice van het AZC) te zijn gestolen.”

   Uit rapport akkerboom:
   http://beerputweblog.wordpress.com/2011/09/21/vaatstra-rapport-hans-akerboom/

   Er schijnt een krantenartikel geweest te zijn waarin hier melding van werd gemaakt maar kan het zo snel niet vinden. iemand?

   Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Stekeldier, Ali is de moordenaar die werd weggesluisd. Daarbij zijn alle gegevens over hem gewist. Hij kwam uit Koerdistan Irak, net als Feik, hij was 26 jaar, klein, dik en wat viezig. Hij liep meestal in een trainingspak en was vaak te vinden in de sportschool. Volgens mij was hij niet de vriend van Feik, maar zijn bodyguard. De vader van Feik was een belangrijke Koerdische leider!
   Verder weten we dat Ali handelde in drugs. Officieel woonde hij op het AZC, maar hij huurde ook een kamer in Leeuwarden. Ook daar handelde hij in drugs.
   Volgens Nettie Groeneveld, directrice van het AZC Kollum, zijn er dossiers gestolen uit haar auto. “Toevallig” waren daar ook de dossiers bij van Feik en Ali. Maar een COA-werker ontdekte dat in de computer alle verslagen van het AZC-Kollum rond 1 mei waren gewist. BLANCO!

   Antwoord
   • StekelDier

    Er is meer aan de hand met die Ali dan dat we nu weten. Stond hij vanwege zijn huurkamer ingeschreven bij de gemeente Leeuwarden (dit moet na te gaan zijn) of zat hij er illegaal? Zijn medebewoonster Roos van Z. woonde er in ieder geval niet illegaal en kon daar desgevraagd schriftelijk bewijs van overleggen. Kleine Kerkstraat 17 (ook een gemeentelijk monument) staat bij de gem. Leeuwarden als officieel kamerverhuurpand geregistreerd (pdf via Google). Illegale bewoning lijkt niet erg waarschijnlijk. Als Ali er niet illegaal vertoefde, wat had hij dan nog in het AZC te zoeken? Ik heb begrepen dat Ali boven een coffeeshop woonde? Klopt dit? Volgens het bedrijvenarchief (via Google) heeft er op het adres een M.A. Hamdan Export gezeten (inmiddels uit het handelsregister uitgeschreven). Ik lees verder op het internet dat er tot 5 mei 1999 ook een ex-rechercheur een kamer op dit adres heeft gehuurd. Erg interessant. Kan geen louter toeval zijn. Wat is hier van waar? Tevens stond het pand al voor de moord onder toezicht van een DOT (drugsopsporing) team. Deze informatie zou op tape vastgelegd zijn (graag bevestiging hiervan). Kennelijk stond Ali al fors in de belangstelling bij de politie, al ver voordat hij Marianne vermoordde. Waarom?
    PS: De vader van Feik een belangrijke Koerdische leider? Is hier bewijs van? Of is het alleen maar waar, omdat heel veel mensen dit inmiddels hebben geroepen?

    Antwoord
   • StekelDier

    Uit het “tegenrapport” op jfkmurdersolved.com:

    Deze verhuurder van de Kleine Kerkstraat 17 vertelde in een later interview met ons dat er wel degelijk een Ali kon hebben gewoond op dat adres in Leeuwarden en dat het pand onder strenge observatie stond van het zgn. DOT-team (drugsopsporing) van de politie. Er woonde tot 5 mei 1999 zelfs tijdelijk een ex-rechercheur in dat pand. Ook dit interview staat op tape en daarmee kleven er al zeer grote twijfels aan het volgende onderwerp omdat de Ali uit Kollum al onder verdenking stond nog vóór de moord was gepleegd. Het vertrek van de ex-rechercheur op 5 mei 1999 van dat adres kan dan ook opnieuw niet als een toeval worden gezien en de (tijdelijke) verblijfplaats van Ali H. Hassan tot precies die 1e mei 1999 was dus bij de politie bekend.

    Waarom staat deze belangrijke informatie – zeker gezien het feit dat het allemaal op tape staat, zoals wordt beweerd – niet in het boek genoemd (althans ik heb het er niet in kunnen vinden)?

    Antwoord
 5. Micha Kat

  Het asielbeleid als ‘motief’ voor de 15 jaar cover-up en bedrog is niet aan de orde wat het is te ‘groot en veelomvattend’ om de directe en subiete reactie te verklaren reeds direct in de eerste uren na de vondst van Marianne. Als dat het motief zou zijn geweest, zou er minimaal eerst een topoverleg hebben moeten plaatsvinden in aanwezigheid van de MinPres, JustMin en BVD-top. Dat krijg je niet voor elkaar op 1 mei na koninginnedag. En bovendien: remember dat drie directe collega’s van Harm Brouwer -Wabeke, Holthuis en Wooldrik- deelnamen aan ‘georganiseerd misbruik’ van zeer jonge kinderen. Dat brengt de zaal wel heel dicht bij ome Harm, zeker als we zijn bizarre gedragingen in acht nemen en het gegoochel rond zijn vertrek van Friesland. Voor mij is het game, set and match en het enige wat Bou en Wim tegenhoudt is EGO!!!!!!!!

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Micha,
   Zoals je weet, heb ik zelf ook wel degelijk in de richting van een satanisch ritueel gedacht. Maar dat blijkt niet uit de feiten, het wordt zelfs tegengesproken door de feiten! Wim en Hans hebben de zaak echt grondig onderzocht. Er is geen enkele melding, geen enkele getuigenverklaring, die wijst op een satanisch feest op Fogelsangh State.
   Uit het onderzoek van Hans en Wim blijkt dat er in die maanlichte nacht na Koninginnedag nogal wat volk huiswaarts keerde. Als er een satanisch feest zou zijn geweest op Fogelsangh State, waar zijn dan de auto’s waarin de deelnemers arriveerden en weer wegreden? Wie stelt, moet bewijzen en ik zie geen enkel bewijs! Er is echter wel bewijs dat de moord plaatsvond in de caravan van Hebben! Laten we ons dus houden aan de feiten!
   Er zou een nieuw AZC in Kollum komen, er was dus overleg gaande tussen burgemeester Visser, het COA en Den Haag. Deze burgemeester riep meteen: geen politiehonden, ga niet naar het AZC! Harm Brouwer was als HOvJ de hoogste verantwoordelijke voor het onderzoek naar de moord op Marianne. Als er dan vanuit het politiebureau Kollum of Buitenpost op 1 mei ‘s middags een melding komt: we hebben hier een jongen die heeft bekend dat de moord plaatsvond op het AZC, dan vindt er overleg plaats tussen Visser, Harm Brouwer en de hoofdcommissaris van politie, Foeke Wagenaar. Deze mannen zitten nu met de handen in het haar! Als dit bekend raakt, krijgen ze dat nieuwe AZC nooit meer voor elkaar!
   Hoewel we dit niet zeker weten, lijkt het me waarschijnlijk dat ze Den Haag hebben gebeld. Zo komen we uit bij Demmink, DG van Vreemdelingenzaken. Deze kille kikker regelt even dat Ali wordt weggesluisd, want Ali is de moordenaar en daarbij ook nog zo gek als een draaideur! Feik krijgt te horen dat hij moet zwijgen en Hebben en Dill houden hun mond wel.

   Wat mijn EGO!!!!!!! betreft zou ik zeggen: wat je zegt, dat ben je zelf.

   Antwoord
   • cobra

    De docu. dacht van de VPRO bloed aan de handen, zegt dat in de jaren voor de moord 1200 tot 1300 vluchtelingen ons land zijn binnengebracht, die in eigen land al gemoord en verkracht hadden.

    Volgens mij zou dit een goede reden kunnen zijn om een moord, hoogstwaarschijnlijk gepleegd door 1 van deze vluchtelingen,
    in de doofpot te stoppen.

    Dit zou ook kunnen verklaren waarom OM en COA al snel wisten wie deze
    laffe moord op zijn geweten moest hebben.

    Komt nog bij dat Demmink toen aan de touwtjes trok hier in ons land
    over het vluchtelingenbeleid.

    Dus zo moeilijk hoeft het echt niet te zijn, dacht ik.

    Antwoord
 6. wim dankbaar

  Mooie reviews weer op Bol.com.

  Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Bizarre onthullingen in moordzaak Marianne Vaatstra
  Kolerekast Ik raad dit product aan
  40-49 jaar | West Friesland
  31 mei 2014
  Het is een goede zaak, dat er burgers in Nederland zijn, die zich geroepen voelen de rechters te controleren of ze echt recht spreken. In de moordzaak Marianne Vaatstra bewijzen de schrijvers van dit boek, dat de rechters in deze zaak heel
  krom hebben gesproken. De ware uitkomst van dit misdrijf zou anders zeer ten nadele van de Nederlandse overheid uitkomen.

  In het boek blijkt ook, dat de Nederlandse bevolking 15 jaar lang voor de gek gehouden is met een toneelstuk om deze doofpot gesloten te kunnen houden.

  Hulde voor de definitieve oplossing van de moord op Marianne Vaatstra, door de schrijvers Wim Dankbaar en J. Hans Mauritz en allen, die hun hebben gesteund om tegen alle stromen in toch de pure waarheid te laten zegevieren.
  Pluspunten:
  Goede verhaallijn, Meeslepend verhaal, Spannend, verbazend

  ++++++++++++++++++++++++++

  Klantbeoordeling: 5 van de 5 sterren Pijnlijke blootlegging van corrupte Nederlandse Rechtstaat
  DanielMarss Ik raad dit product aan
  40-49 jaar
  31 mei 2014
  Dit boek is een goed voorbeeld van hoe onderzoeksjournalistiek anno 2014 zou moeten zijn. Waar de MainStreamMedia tegenwoordig haar vingers niet meer wil branden aan gevoelige corrupte zaken, hebben de auteurs van dit boek dapper doorgezet en de waarheid weten te achterhalen van een verbijsterende doofpot.

  Na het lezen van dit boek is mij nu wel duidelijk geworden dat OM, Politie en Justitie jarenlang een Fake-onderzoek hebben gehouden om de werkelijke daders van de moord te beschermen.
  Minstens even erg is dat een groot deel van de pers/media even hard hebben meegewerkt om deze Cover-up overeind te houden.

  Dit boek is een absolute aanrader voor mensen die eindelijk eens de waarheid willen lezen over de gruwelijke moord op een 16 jarig meisje uit Friesland. Alleen al voor de hoofdstukken ‘Zoektocht in de friese wouden’ en ‘De granietharde bewijzen’ is dit boek een must-read.
  Pluspunten:
  Meeslepend verhaal

  Antwoord
 7. Boudine Berkenbosch

  Beste Wim, ik ben er nog niet helemaal uit. Je zegt:

  Ali en Feik zijn met de fiets naar de Keningswei gereden om Ludger en Wolfgang te assisteren met het dumpen van het lijk.
  Hun route ging van het AZC binnendoor naar het zwembad. Daar heeft Ali zijn bebloede trainingsjack uitgedaan en in de bosjes gegooid. Daar werd het jack de volgende dag gevonden en naar de politie gebracht door badmeester Andries Visser. Het is logisch dat Ali en Feik de dumpplek vanaf de Keningswei benaderden. Verhard fietspad in plaats van landweggetje en karrenspoor vanaf de Vogelsanghlaene.

  Als Ali en Feik vanaf de Keningswei naar de dumpplek zijn gegaan, dan zouden de speurhonden niet naar het noorden en oosten zijn gelopen. Feik en Ali zijn dus NIET vanaf de Keningswei naar de dumpplek gegaan! Ze moeten zijn gekomen vanaf het Pibo van Domapaad!

  Feik is na het dumpen van het lijk naar het AZC teruggefietst. Ook dat is gesignaleerd door broer en zus Dirk en Rommie Stiksma. Bij het tunneltje zagen ze hem racen op zijn mauntainbike met gele vlammetjes “alsof de duivel hem op de hielen zat”.

  Wat ontbreekt in deze verklaring is het TIJDSTIP. De man die Ali een lift gaf, heeft het over half 3 ‘s nachts. Rianne zegt dat Marianne om 1 uur bij de picknicktafel zat. Het dumpen van het lichaam zou dan omstreeks 2 uur tot kwart over 2 zijn geweest.
  Wat ook ontbreekt in die verklaring is een duidelijke PLAATS AANDUIDING. “Bij het tunneltje” is nogal vaag. Uit welke richting kwam deze duivelse fietser? En waar fietste hij zo snel naar toe? Het tunneltje in?

  Wat wel heel goed mogelijk lijkt, is dat Ali na die telefoontjes met Sahl Dawed op de fiets van het Pibo van Domapaad naar de Keningswei is gereden, omdat men hem daar met de auto kon oppikken. Dat wijst er op dat die fiets TOEVALLIG stond waar hij stond: vlak bij de vindplaats van Marianne.

  Jammer voor de aanhangers van de satanisme-hypothese, maar die fiets diende dan niet om de vindplaats te markeren. Gewoon een dom foutje van een totaal verwarde Ali!

  Antwoord
  • Herman

   @Boudine,

   Waar was Ali dan zo verward van? -Van een slachtpartijtje wat zijn lust en lief was? Een killer psychopaat bij uitstek? Was iedereen opeens beduusd toen ze merkten dat hij pas “goed op Gang” kwam? -Wat nooit de bedoeling was? Konden hem niet tegen te houden omdat hij levensgevaarlijk werd?
   Hoezo verward???

   Antwoord
   • Boudine Berkenbosch

    Seks en drugs en Rock&Roll!
    De man was die nacht volledig psychotisch. Ook lijkt het er op dat de Duitsers hem hebben aangemoedigd in zijn waanzin! Maar wat er werkelijk is gebeurd in die caravan, weten we niet.

    Antwoord
    • Herman

     Dan nu even kort de aandacht op Wolfgang Hebben. Het brein bij uitstek. Wiens zoon hem niet eens meer wil zien!
     Deze uitgekookte zakelijke freek heeft misschien reeds van te voren er al uitgedacht: dit wordt een bonte avond. -Wat ervan komt: filmen met die zooi! Het wordt tenminste iets om van te smullen.
     En ja hoor: Ali ging volledig door het lint!
     Pegels pegels en nog eens pegels, zo dacht Hebben wel misschien.
     Misschien…

     Maar met al deze vermoedens kon Wim geen zaak oplossen!
     Hij begrijpt heel goed dat er daarginds véél meer aan de hand is. Maar moest zijn tête erbij houden om met een nuchtere blik het cadeau voor de
     kant en klaar op hun toonbank te deponeren!
     En daar is nu geen seponeren meer aan: schaakmat!!!

  • Herman

   En wat te denken van Feike Mustafa?
   Hij scheen vanaf het eerste moment alles bij de politie meteen openlijk opgebiecht te hebben, waarop men hem beval zijn klep te gaan dichthouden.
   Maar was het niet Feike zelf die in die dagen Isabelle persoonlijk opbeld dat zij moest zwijgen?
   Kunnen we ook wel raden wat Stephanie in die dagen overviel…

   Antwoord
  • Herman

   @Boudine,
   De fietser werd rond 01.15 uur gezien (Afghaan), racend vanuit de Keningswei richting… AZC???

   Antwoord
   • Boudine Berkenbosch

    Herman, in dat geval kwam hij niet terug van het dumpen van Marianne. Het tijdstip klopt namelijk niet!

    Wat nog wel gebeurd kan zijn: Marianne zou worden thuisgebracht door Dill. Aan de picknicktafel bij het bos zaten nog wat asielzoekers. Marianne (en Dill, maar daar is geen bewijs voor) gingen er nog even gezellig bijzitten. Feik zat daar ook. Deze jongen had een oogje op Marianne!
    Vervolgens werd besloten dat ze allemaal nog even naar de caravan van Hebben zouden gaan. In dat geval zou een verliefde Feik van 15 jaar als een speer naar Hebben zijn gefietst.

    Zoals je merkt, ben ik er nog niet helemaal uit. De tijdslijn behoort te kloppen! De man die Ali een lift gaf, deed dat rond half 3!

    Antwoord
 8. wim dankbaar

  Zou ook kunnen Boudine. In elk geval zijn Feik en Ali wel aan de Keningswei gezien. Met hun fietsen. Ik begrijp uberhaupt niet waarom die honden naar het AZC liepen. Honden zijn niet in staat om een fiets- of autospoor te volgen.

  Hier een profetische brief van Maaike:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/maaikesletering.JPG

  Antwoord
 9. Micha Kat

  Beste Bou,

  Ik probeer dezer discussie zo zuiver mogelijk te voeren en iedereen in zijn/haar waarde te laten, maar de Lichtpunt-hypohese wordt door geen enkel feit tegengesproken. Dat blijkt ook wel uit jouw a contrario-argumenten: dat er ‘geen auto’s van hooggeplaatsen zijn gesignaleerd’ zou een ‘feit’ zijn dat een satanisch ritueel ‘tegenspreekt’. Die vlieger gaat natuurlijk niet op. [Als dat al zou zou zijn, dat van die auto’s]
  En Wim en Hans hebben van alles inderdaad grondig uitgezocht, maar nu juist NIET Het Lichtpunt.
  Er is nog een argument dat de ‘asielbeleid hypothese’ van tafel speelt, en dat is namelijk de komst van Jasper S. in het verhaal. Het ‘asielbeleid’ zou toch ook zonder Jasper veilig zijn gesteld??? Dat had Den Haal al lang binnen gehaald. De enige verklaring voor de rol van Jasper S. is dat de moord helemaal moest worden ‘afgedicht’ om de werkelijke gang van zaken voor altijd toe te kunnen dekken.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Micha,

   de Lichtpunt-hypohese wordt door geen enkel feit tegengesproken.

   Dat Marsmannetjes groen zijn, wordt ook door geen enkel feit tegengesproken! Dat is dus een drogredenering.
   Wim en Hans gingen af op verklaringen van getuigen. Er is geen enkele getuige opgestaan die zei: er was die nacht ook wat gaande op Fogelsangh State. Of: er was ook een feestje in het Lichtpunt.
   Dat ik na het lezen van het boek verbijsterd was, komt omdat ook ik dacht dat er minstens satanisme en sado-seks van hooggeplaatsten speelde. Dat zou immers de doofpot verklaren.
   Mijn verbijstering betrof het feit dat alles er op wijst dat deze doofpot werd gecreëerd om het asielbeleid te beschermen. Als moeder Maaike niet zo was blijven “zeuren”, dan zou de moord op Marianne nu al lang in de la “onopgeloste zaken” zijn verdwenen.
   Als het OM eenmaal begint met liegen, dan moet men de leugen volhouden. Anders verliest het OM zijn geloofwaardigheid. Ook is er een NWO-belang gemoeid bij de wet op dat verwantschaps-DNA. (Vraag maar aan Donkey wat DNA-bewijs met een mens kan doen!) Mijn verbijstering betrof dus tevens het feit dat men willens en wetens een onschuldige koeienboer achter de tralies frommelt omwille van het “landsbelang”!
   En om eerlijk te zijn: ik vind dit scenario veel en veel bedreigender dan jouw hypothese van satanische lustmoord. Want dat laatste is heel ver van mijn bed, maar wat boer Jasper overkwam, kan iedereen gebeuren!

   Antwoord
   • They Knew

    Er is nog een scenario wat niets met het asielbeleid te maken heeft, maar wel wat er zich op het AZC afspeelde. De caravan van Wolfgang en wie er allemaal weet van hadden, dat zal niet enkel de burgerij zijn geweest, toch? Je kan mij niet wijs maken dat er geen koddebeier in Kollum rond liep die niet wist waar Wolfgang Hebben mee bezig was. Het lijkt er op dat het met het asielbeleid te maken heeft, maar dat is wat magertjes. Er moet een andere, bijkomende, reden zijn waarom de aandacht van het AZC afgeleid moest worden. Deze kunnen ook van ‘persoonlijke’ aard zijn, als je snapt wat ik bedoel? 😉

    Antwoord
  • Diewer

   Ik herinner mij, dat Rob van der Zon ooit bij Argusoogradio iets vertelde over een diplomaten auto bij Buitenpost.

   Googelen levert dit op: http://www.boublog.nl/2013/04/16/andre-vergeer-de-fiets-van-marianne/

   “yvonne: 
16 april, 2013 op 17:23
Er blijft mij steeds in het hoofd zweven dat die bewuste avond een woonbootbewoner een zwarte auto met cd (corps diplomatique) heeft gezien.
Deze persoon was daar heel verbaasd over want komt eigenlijk nooit voor
in die buurt, heb al heel wat oude items over Marianne nagelezen maar kan het niet meer terugvinden. Wie oh wie….
Groet Yvonne
” 
   “André Vergeer: 
16 april, 2013 op 18:45
@Yvonne,
Die verklaring is afkomstig van Rob van Zon (betrokken bij Argusoogradio) die in die tijd, april/mei 1999, in en rond Buitenpost verbleef met zijn boot. Een auto met CD-kenteken is uiteraard nog geen unicum maar is dat rond Buitenpost eigenlijk wèl..”

   Antwoord
  • J. Hans Mauritz

   Micha, Met jouw laatste item op jouw site laat je Wim niet in zijn waarde en Bou ook niet.

   Antwoord
   • DeGrijzeDuif

    Het beantwoorden van wie, wat, waar, wanneer zijn vragen die beantwoord dienen te worden om tot de hoe en waarom vraag te komen. Hou je die volgorde niet aan, dan sla je de plank volledig mis. Het is wellicht dan ook wijsheid, Micha, om jezelf eens in “The trivium method” te verdiepen…
    http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/03/trivium-methode-kritisch-denken-voor.html
    Dit is daarvoor een prima startpunt.
    Een belangrijk element hierin is het herkennen van drogreden, en ze zei niet te gebruiken. Het is maar een tip…

    Antwoord
 10. HansJohn

  Ik snap niet waarom mensen die een zaak onderzoeken ( en daar een boek over schrijven ) alles wat daar – mogelijk – nog omheen zou kunnen hangen/meespelen, ook nog zouden moeten onderzoeken.
  Wees blij met wat er naar buiten is gekomen en zoek de rest lekker zelf uit, zou ik zeggen. En dat is niet -alleen- voor Micha bedoeld, maar voor iedereen die zich ‘beklaagd’.

  Het verhaal van Dick Sletering in het AD heb ik eerder gezien, ik heb het origineel niet gelezen. Het heeft in de papieren krant gestaan?
  Is er een rectificatie geweest?
  Als dit 100% zo is gezegd, zou ik de rest vh verhaal wel willen weten.
  Het is een schofterige opmerking en als ik Dick Sletering was en ik had dit niet zo gezegd/bedoeld, zou ik woest zijn.

  Antwoord
 11. van Tours

  Als het beschermen van het asielbeleid hoofdzaak was, dan loont het ook om te kijken naar de politiek verantwoordelijken in die tijd.
  Het is nogal wat als in het nieuws zou komen dat een meisje door een asielzoeker was vermoord, maar wat meer was: dat er in de AZC’s meer potentiële moordenaars en verkrachters rondlopen, psychopatisch als de pest, een gevaar voor de samenleving, die eigenlijk in een gesloten psychiatrische inrichting thuishoren. Het draagvlak voor nieuwe te bouwen AZC’s zou direct wegvallen.
  Er was het tweede paarse kabinet. Minister-president was Wim Kok, Vice-premiers waren: Annemarie Jorritsma (VVD) en Els Borst (D66). Minister van Justitie was Benk Korthals (VVD). Het lijkt mij dat als er door iemand binnen de overheid beslist wordt, dat het asiel beleid beschermd moet worden, er ook zoiets is geweest als een crisisberaad, desnoods alleen telefonisch. Initiatiefnemer zou dan misschien Joris Demmink kunnen zijn geweest, in ieder geval zou hij eraan deelgenomen hebben. Misschien heeft hij aan de anderen zoals hierboven genoemd iets gezegd zoals: “ik red me er wel mee, we lossen het wel op en het zal nooit aan het daglicht komen dat een asielzoeker de moordenaar was.”
  In de tijdlijn gezien van het verschijnen van het boek van Wim Dankbaar en Hans Mauritz, kwamen er steeds meer gegevens boven water, wat vroeg of laat zou moeten leiden tot de openbaarmaking van de doofpot. Ik kan me voorstellen dat – als dat crisisberaad heeft plaatsgehad, of als Els later merkt dat ze erbuiten is gehouden – Els Borst geen vrede had, met hoe het gelopen was en dat ze op het congres van D66 wat ze vlak voor haar dood bezocht, gevraagd heeft om openheid te gaan geven. Het komt toch boven water. Daarbij komt dat de politieke partij die openlijk gaat toegeven dat er fouten zijn gemaakt, vaak toch de steun van de stemmers bij de volgende verkiezingen krijgt. Er kunnen dus ook opportunistische motieven bij zijn geweest. Of het ermee te maken heeft, weten we niet, maar Els Borst is in ieder geval vermoord. Laten we hopen dat de anderen (Wim Kok, Annemarie Jorritsma en Benk Korthals) willen gaan praten, in ieder geval gaan zeggen wat zij weten. Het kan tenslotte ook buiten hun om gegaan zijn. Het zal altijd helpen om het beeld completer te krijgen.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Van Tours,
   Deze reactie viel in de spambox, waarschijnlijk vanwege de lengte. Het zelfde geldt voor de reactie van Wim.

   Antwoord
 12. Douwe Ritsema

  Citaat Wim: Ali en Feik zijn met de fiets naar de Keningswei gereden om Ludger en Wolfgang te assisteren met het dumpen van het lijk.

  Natuurlijk.
  Voor zoiets heb je minstens vier sterke mannen nodig.
  En in dat Fiatje 500 van Wolfgang was natuurlijk geen plaats voor vijf personen, dus moesten Ali en Feik naar de dumpplek fietsen en zelf maar weer zien, of ze daarna al of niet naar huis gingen.

  Als Wolfgang slim was geweest, had hij – voor zijn eigen veiligheid – zelf Ali even naar Leeuwarden kunnen rijden.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Douwe,
   Ook ik heb mijn twijfels bij deze afloop, maar Wolfgang reed niet in een Fiatje 500. Hij had een Citroen DX of zoiets. Auto’s is niet mijn sterkste punt.
   De speurhonden liepen naar het noorden en naar het oosten. Er is dus ook nog een heel ander scenario mogelijk. Bij voorbeeld: Ali legt het lichaam in de auto, daarbij komt hij onder het bloed te zitten. Dill weet wel een plek om het lichaam te dumpen. Samen met Hebben rijdt hij er heen. De laatste meters dragen ze het lichaam, vanaf het andere weiland, omdat het terrein daar te hobbelig is.
   Feik en Ali blijven achter in de caravan, Feik wil naar bed. Ali belt zijn vriend Jano Hassan, die is niet thuis, maar Sahl Dawed weet met wat telefoontjes een lift naar Leeuwarden voor hem te regelen vanaf de Keningswei. Ali fietst vanaf de ingang van het AZC, waar zijn fiets staat, via het zwembad (waar zijn jasje lag) naar de Keningswei en zet zijn fiets daar in de greppel. Dill loopt intussen door de velden naar het oosten, terug naar het AZC. Hebben rijdt onmiddellijk naar Duitsland. Dit alles speelt zich dan af omstreeks half 3. Rond die tijd was het weer stil op de weg, niemand heeft hen gezien!

   Ik zeg niet dat dit de waarheid is, het is slechts een mogelijkheid.

   Antwoord
 13. HansJohn

  De tijdslijn behoort te kloppen!

  Ja, eigenlijk wel.

  Bij een veroordeling hoeft dat dan weer niet persee 😉
  Uit een paar verschillende tijdslijnen (tijdstippen van vertrek, afscheid nemen) pik je die het beste uitkomt.

  Antwoord
 14. Nemesis

  Boudine ben je van je geloof afgevallen?
  Dit zei je een jaar geleden:

  mr. drs. Bou:
  16 april, 2013 op 14:12

  Dank je wel, van Tours.

  De Fogelsanghloane leidt naar de Fogelsangh State. De focus lag steeds op de caravan op het AZC als plaats delict. Uiteraard heeft die caravan er van alles mee te maken, ook ik ben er in gestonken! Maar dat deze lustmoord plaats vond in een armzalige caravan, dat geloof ik niet langer!

  Hoe groter het theater, des te groter het belang!
  Beantwoorden

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Jawel, Nemesis, en ik heb geen enkel geloof waar ik niet van af mag vallen! Ik ben een mens en ik kan van gedachten veranderen. Ik heb zelf inderdaad gewezen op de mogelijkheid van Fogelsangh State, maar er is sindsdien niet één getuige naar voren gekomen om deze hypothese te bevestigen. Daarom heb ik die hypothese verworpen.

   Het theater van de opvang van asielzoekers blijkt groot genoeg. De lustmoord vond plaats in een armzalige caravan en tot mijn verbijstering blijkt het belang te zijn gelegen in het veilig stellen van het asielzoekersbeleid. Daar gaan wat miljarden in om, ook vanuit Brussel. En er blijken reputaties mee gemoeid.
   Het was enige dagen wennen aan de gedachte, maar ik ben een mens en ik kan dus van gedachten veranderen. Zombies lukt dat niet! 😉

   Antwoord
 15. J. Hans Mauritz

  Vanwege het belang ook maar even hier zoals geplaatst op de site van Micha.

  Micha,

  Dit is allemaal heel erg contraproductief. Het gaat er nu om de inhoud van het boek op de landelijke TV te krijgen. Welnu, als de mensen met wie ik nu bezig ben – en ik ben nu dichtbij omdat ik sinds afgelopen woensdag nieuw explosief materiaal heb – deze draad lezen dan lachen ze me vierkant uit. Het motief is op dit moment sowieso niet belangrijk gezien het voornoemde doel terwijl het motief duidelijk is gegeven in het boek. Voor jouw stellingen m.b.t. het motief hebben wij geen bewijs gevonden, voor de motieven als genoemd in het boek kruiwagens vol. Kijk, Mies, ‘Piet’heeft me veel meer verteld dan in de kluisverklaring staat. Maar jij zult het me toch niet euvel duiden dat ik tegen verbeurte van een dwangsom van een ton wil aanlopen als gevolg van het schenden van een door mij getekende geheimhoudingsverklaring? Het motief bestaat uit een cocktail van min of meer toevallige gebeurtenissen. Zo simpel kan het soms zijn. De Duitsers hebben er hun voordeel mee gedaan: met de duizenden euro’s opbrengende snuffmovie. Wat je Wim verwijt, dat hij jouw bespreking van de compilatie tijdens de boekpresentatie bewust heeft weggelaten uit de film van de presentatie zoals deze er voorlopig is, is onwaar. Ik heb je dat al 4 keer verteld en met bewijzen onderbouwd. Laat jouw motief even rusten in het belang van een hoger doel: gezamenlijk deze doofpot openbreken. Jij kunt daarbij en belangrijke rol spelen gezien het hoge aantal bezoekers van jouw site.

  Antwoord
 16. van Tours

  Het mooiste zou zijn dat de snuffmovie die ervan gemaakt is boven water komt. Als de eigenaar van die movie dit leest, laat hij dan een kopie daarvan naar Wim Dankbaar sturen. Ik denk dat anonimiteit goed te regelen is.

  Antwoord
 17. HansJohn

  Op blz 468-489 staat een anonieme brief. In die brief wordt melding gemaakt van een asielzoeker ( die in eigen land vrouwen verkracht en vermoord had) die op 3 mei (vanuit Kollum) naar Musselkanaal wordt overplaatst. Na enkele dagen wordt hij op Schiphol op een vliegtuig gezet.
  Ali denk je dan. Maar Ali zat in het grenshospitium. Is hij vandaar uit (= Amsterdam, niet Kollum) dan nog even naar Musselkanaal gegaan?
  Feik is niet op het vliegtuig het land uitgezet.
  Wie wordt er bedoeld?

  Antwoord
 18. wim dankbaar

  Bedoeld wordt Feik, maar de anonieme schrijver (ongetwijfeld een bewaker of agogisch medewerker van het AMOG centrum Musselkanaal) heeft natuurlijk een “coververhaal” gekregen waarom deze asielzoeker onder geheimhouding het land zou worden uitgezet. Feik is kort daarna overgeplaatst naar een ander AZC, beslist niet het land uitgezet. Ali wel. Feik kreeg vrije bewegingsvrijheid. Hij is na de moord nog op bezoek geweest bij vrienden en families op zowel het AZC Kollum als het AMOG centrum Geeuwenbrug (bij Smilde) In dat laatste centrum was hij op bezoek bij de familie Haidar, die ook overgeplaatst was uit Kollum. Kort na de moord kregen Feik en zijn vader een verblijfsvergunning, nadat eerst de verzonnen verkrachtingszaak van Stephanie stilletjes was geseponeerd.

  De enige reden dat Feik even uit de wind gezet moest worden is omdat hij op zaterdag 1 mei zijn betrokkenheid bij de moord op Marianne had bekend op het bureau Buitenpost. Half Kollum wees hem en Ali aan als de daders. Feik heeft de moord niet gepleegd, maar was wel getuige. Dit mocht van Justitie niet bekend worden en Feik moest zijn mondje houden. De moordenaar Ali is daarom het land uitgezet, en getuige Feik is even bij het vuur vandaan gehaald.

  Bladzijde 121:

  Maaike hoort van de recherche dat Feik, die Stephanie zou hebben verkracht op de avond van de moord, naar Helmond was overgebracht. De zoveelste leugen. Zijn vader was nog wel op het AZC in Kollum achtergebleven, zo liet men weten, en Feik zou hem nog vaak bezoeken. Op school vertelde een meisje van het AZC dat hij ook op bezoek bij haar familie kwam. Ze moest dan de kamer verlaten maar luisterde aan de deur stiekem mee en hoorde dat er over de moord gesproken werd, overduidelijk met daderkennis. Als Maaike dit hoort geeft zij de informatie aan de politie met de naam van het asielzoekersmeisje. Als Maaike enkele weken later bij de politie informeert krijgt ze te horen dat hetgeen het meisje had verklaard niet plaatsgevonden kon hebben. Het meisje wist volgens de dienders van niets en Feik zou niet meer op het AZC zijn geweest. Beide beweringen zijn achteraf leugens gebleken. De werkelijkheid is dat niemand wist waar Feik gehuisvest was, nadat hij eerst van Kollum naar Musselkanaal was geëvacueerd, maar Justitie wist dat natuurlijk wel. Hij verdween compleet, hoewel hij met goudomrande verblijfsvergunning ergens in Nederland ‘regulier was gehuisvest’. Niemand wist waar. Feik was nu onvindbaar. Opgegaan in de anonimiteit van een grote stad of zoiets. Compleet verdwenen was ie, ook voor een enkele journalist die wel aan waarheidsvinding wilde doen.

  Antwoord
 19. Klaas

  Beste HansJohn,

  Dit was de tactiek die iedereen van hogere hand gebruikte,al vanaf het begin. De waarheden en de onwaarheden, en hutsel die door mekaar dan wist nooit iemand de echte waarheid en dat is toen ook gegaan en dit is een voorbeeld ervan..maar nu is wel duidelijk dat het omAli ging natuurlijk maar ook Feik had wel eerder iemand vermoord verteld ie immers in zijn klas als die een jongen de poot van een stoel op zijn nek zet! en onderling werd er immers ook al gelogen,pak maar het telefoongesprekmet wim Dankbaar en L.Uijl enz enz

  Antwoord
  • wim dankbaar

   Klaas, Feik had nooit eerder iemand vermoord. Kan hij in zijn branie wel gezegd hebben, maar hij was 15 en al 3 jaar in Kollum. Dan zou hij op 12 jarige leeftijd of jonger iemand vermoord hebben in Irak? Gaat er bij mij niet in. Stephanie heeft hij ook niet verkracht.

   Antwoord

Laat een reactie achter voor StekelDier Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negen − drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën