Archief
Artikelen

Aanstaande dinsdag 27 mei om 15.00 uur wordt het hoger beroep voor het Hof Den Bosch in de ontnemingszaak van Baybasin voortgezet. De vorige zitting, op 11 april j.l., kon niet worden voortgezet omdat de Advocaat Generaal E.A.F. Roelofs na 16 jaar van geheim onderzoek niet onmiddellijk kon reageren op de argumenten in de pleitnotitie van mr. Adèle van der Plas. Hij beklaagde zich er ook over dat hij de lijst van de door Baybasin gewenste getuigen zo laat had ontvangen, hoewel mr. Van der Plas deze op tijd had ingeleverd. Het uitstel werd daarop door de Raadsheren toegestaan.

Toen Baybasin in 1998 werd gearresteerd, is er beslag gelegd op het vermogen van de hele familie van Baybasin. Tot op heden is dat vermogen niet vrijgegeven, hoewel op geen enkele manier is gebleken dat dit vermogen is verkregen uit criminele activiteiten. Het OM beschuldigt de familie Baybasin nu van drie strafbare feiten die zouden hebben geleid tot criminele winst. Voor geen van deze strafbare feiten is Baybasin ooit aangeklaagd!

In de eerste zaak zou Baybasin een slachtoffer in Turkije onder druk appartementen hebben laten overdragen aan een familielid. Van der Plas zegt dat de politie had kunnen vaststellen dat er (nog) helemaal geen appartementen waren. Bovendien zou de de verklaring van dit slachtoffer uit 1999 onjuist zijn geverbaliseerd. Hij heeft dat zelf al vele malen gezegd. Tegenover een Turkse onderzoeksrechter: ‘Het moet wel zo zijn dat de tolk destijds datgene wat ik zei door elkaar heeft gehaald en onjuist heeft vertaald. Voor een Nederlandse rechter-commissaris zei hij: ‘Sommige stukken van de mij voorgelezen verklaring zijn niet juist’. In een brief schreef hij ‘nooit een wettelijke of onwettelijke’ relatie met Hüseyin Baybasin te hebben gehad.

In de tweede zaak zou een crimineel in Turkije onder druk geldbedragen hebben overgemaakt aan de broer van Hüseyin, Mesuth Baybasin. Die bewering is vooral gestoeld op samenvattingen van tolken van Turkse en Koerdische gesprekken die zijn afgeluisterd. Het veronderstelde slachtoffer heeft via zijn advocaat laten weten dat hij nooit een drugsschuld of andere schuld aan Baybasin heeft gehad en ook nooit onder druk is gezet om deze te betalen.

De derde veronderstelde afpersing speelde in 1998 in Amsterdam rond restaurant Alaturka in de Van Woustraat. Baybasin zou vanwege een oude schuld een slachtoffer zijn aandeel in het restaurant hebben afgeperst. Dit zou hij in 1999 aan een rechercheur hebben verteld die dit verbaliseerde zonder hulp van een tolk. Bij de rechter-commissaris bleek (met een tolk) dat het slachtoffer nooit aandeelhouder van Alaturka was geweest. De politie zei de eigenaar niet te kunnen traceren. Na eigen onderzoek van mr. Van der Plas bleek dat de werkelijke eigenaar en aandeelhouder al jaren op het adres van het restaurant aan de van Woustraat woont. Hij vertelde dat het vermeende slachtoffer nooit aandeelhouder was. Hij had het restaurant ooit willen kopen, maar had geen geld. Baybasin was wel geïnteresseerd en had geld maar werd in 1998 aangehouden voordat de koop kon doorgaan.

Voor geen van deze vermeende misdrijven is Baybasin ooit aangeklaagd, laat staan veroordeeld! Mr. Van der Plas wil dat het Hof toestaat om in deze zaken de getuigen te horen. Ook is zij van mening dat in dit onderzoek, dat in 1998 begon en nog steeds niet is afgerond, de redelijke termijn ruimschoots wordt overschreden. In 2003 werd in deze procedure om beslag te leggen op Baybasins vermogen reeds verwezen naar een Nederlands politierapport. Daarin staat dat er na jarenlang onderzoek door de financiële recherche geen aanwijzingen zijn gevonden dat Baybasin inkomsten uit heroïnehandel heeft verkregen. Daarom heeft het OM nu drie afpersingen verzonnen!

In het boek van Ton Derksen: Verknipt Bewijs wordt duidelijk hoe de familie Baybasin op legale wijze aan dit vermogen komt. Baybasin stamt uit een familie van Koerdische grootgrondbezitters. Toen zijn grootvader in 1986 overleed, was Baybasin door hem aangewezen als familiehoofd. Hij erfde dus het beheer over het hele familievermogen! In 1991 vluchtte Baybasin via Bulgarije naar Zuid Afrika en in 1993 liet hij zijn familie overkomen. Vanuit Zuid Afrika beheerde hij de bezittingen in Turkije. Het gaat daarbij o.a. om een autoservice bedrijf met 34 werknemers, twee hotels, appartementen die werden verhuurd, een tapijtwinkel, een marmergroeve met marmerfabriek, twee tarwefabrieken, bouwkavels, een boomgaard, villa’s bij de zee en een tv-station (p.16).

In Zuid Afrika zette Baybasin allerlei handelsprojecten op (p.16). Omdat hij graag met zijn hele familie in Engeland wilde wonen, werd het vermogen van Baybasin in 1994 gescreend door de Engelse Customs & Excise (p.18). Het hele vermogen bleek legaal verkregen. Het maandinkomen uit ondernemingen bedroeg enkele tienduizenden dollars (p.47). In 2002 bleek uit het Nederlandse financiële onderzoek dat de familie Baybasin een vermogen had van 24 miljoen (euro?) (p.45). Er was geen enkele aanwijzing dat dit vermogen afkomstig was uit drugshandel. Op dat vermogen is in 1998 beslag gelegd door de Staat der Nederlanden. Dat beslag treft niet alleen Baybasin zelf, maar zijn hele familie!

De nieuwe zitting op dinsdag a.s. zal waarschijnlijk geen enkel uitsluitsel geven. Mr. Van der Plas eist nog steeds dat in de drie vermeenden oplichtingszaken getuigen mogen worden gehoord. En de AG mr. E.A.F. Roelofs zal iets nieuws moeten verzinnen om het proces te vertragen. De rechters zullen twee weken bedenktijd nodig hebben om te beslissen of de getuigen mogen worden gehoord en daarna kan het proces zich toch nog voortslepen tot Sint Juttemis! Intussen zit Baybasin nog altijd in de gevangenis en is zijn hele familie beroofd van hun geld.

Op 17 juni a.s. zal de AG mr. Diederik Aben een advies uitbrengen aan de Hoge Raad inzake de herziening van het vonnis van Baybasin. De zitting is niet openbaar, maar het schriftelijke advies is dat wel! Het boek van Ton Derksen: Verknipt Bewijs is daarbij ingebracht als bewijs.

Dinsdag 27 mei a.s. om 3.00 uur Hof den Bosch:

FREE BAYBASIN NOW!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

10 Reacties op “Het beslag op het familievermogen van Baybasin”

 • yvonne:

  You got to search for the hero inside you’re self……….prachtig, misschien een boodschap voor de dolenden onder ons…..en, lief bedoeld.

  http://www.youtube.com/watch?v=UhTi4tQIY4A

  Inspirational -Search for the hero inside yourself..

 • Boudine Berkenbosch:

  Uitstekend artikel van Ton Hofstede op Het Haagse Complot over de zitting van morgen!

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20140526-wrakende-rechtspraak.htm

  Dank je, Ton. Jouw brief namens Baybasin (pdf) is heel terecht. Het publiek werd behandeld als potentiële misdadigers en Baybasin werd behandeld alsof wuiven naar zijn familie op de publieke tribune een daad van terrorisme is!

  Het antwoord van het gerechtshof (pdf) is schofferend! En het is inderdaad een civiele schadeprocedure tegen de staat! Baybasin is in deze dus geen verdachte/veroordeelde, maar requirant!

  • Boudine Berkenbosch:

   Beste Ton, nu aarzel ik toch. Dit is GEEN civiele procedure tegen de staat. Die hele Pluk-ze wetgeving is van na mijn tijd, maar gezien de gang van zaken lijkt het een straf-procedure. In dat geval is Baybasin inderdaad verdachte / veroordeelde.

   • Ton:

    Beste Bou,
    De wederrechtelijke ontneming (het OM noemt het anders) is gebaseerd op artikel 36e Sr. Het OM meent dat Baybasin 3,5 miljoen verdiend heeft met illegale praktijken. De rechter heeft al vastgesteld dat het OM niet overtuigend is in haar bewijsvoering.

    Wat tegelijkertijd loopt is dat de hele familie financieel gegijzeld wordt doordat op alle (familie)bezittingen beslag is gelegd. Het OM houdt dus tientallen miljoenen vast om af te dwingen dat daar een klein percentage van kan worden betaald. Volstrekt disproportioneel.

    De rechter heeft al eerder vastgesteld dat er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad.

    Het kenmerk van een rechtszaak is dat er verschil van opvatting is. In mijn ogen is, als je dit een strafzaak wilt noemen, het OM de criminele dader. Baybasin wil gewoon dat zijn eigen (familie)bezittingen vrijkomen, zodat hij bijv. zijn advocaat kan betalen, en zijn kinderen kan ondersteunen, en datgene doen waarop hij recht heeft en waarin de overheid hem al vele jaren saboteert. Hoezo fair trial?

 • Boudine Berkenbosch:

  Beste Ton,

  Dank voor het wetsartikel en de jurisprudentie! In de hele zaak Baybasin is geen enkel spoor van fair trial te vinden! Dus dit alles verbaast me niets. Maar de ontnemingsprocedure valt wel degelijk onder het strafrecht en in termen van Nederlands recht is Baybasin dus verdachte / veroordeelde. Hij wordt pas requirant als hij een schadeprocedure tegen de Nederlandse Staat begint. Dat kan pas nadat hij is vrijgesproken. Dat moment zal zeker komen, al probeert men de zaak steeds op de lange baan te schuiven.

  Gisteren anderhalf uur geluisterd naar het betoog van AG mr. Roelofs. Wat een kromspraak! Het gaat om drie afpersingszaken waarvoor Baybasin nooit werd aangeklaagd en die dus nooit naar behoren zijn bewezen, maar volgens de AG is dat ook niet nodig, want Baybasin is immers een crimineel! Op grond van de uitspraak van het Hof in 2002, op grond van de uitspraak van de HR in 2004… Op grond van de telefoontaps… Vertaald door de Turkse dubbelspion Tayar Cetinkaya! Een “aanwijzing” is dan voldoende bewijs… Halleluja! Ik kreeg er kramp van in mijn rechtsgevoel!

  Gelukkig kwamen mr. Adèle en Baybasin zelf daarna aan het woord. Mr. Adèle bood het Hof het boek van Ton Derksen aan. Haar flitsende juridische betoog was zo oprecht! Dat was genieten! De AG ging alvast zijn spullen opruimen, dan kon hij na afloop snel wegvluchten. Wat een vertoning! De voorzitster van het Hof werd ook opeens heel vrolijk! Zij had het boek van Ton Derksen reeds gelezen. Wat een circus! De raadsheer die rechts van haar zat, vanaf het balkon gezien links, stelde toen wel een paar kritische vragen aan de AG, maar hij vergat daarbij helaas zijn microfoon. Jammer dat applaus tegen de orde in de rechtszaal is. Daarom zet ik maar even hier: Voor mr. Adèle en voor Baybasin: APPLAUS!!!

  Deze vertoning wordt vervolgd op 5 augustus om 1 uur. Dan zal het Hof uitspraak doen over welke getuigen er in deze “ontnemingszaak” mogen worden gehoord. Dat het OM in dit geval een criminele dader is, daarin geef ik je groot gelijk. De hele familie Baybasin is beroofd door de Staat der Nederlanden. Hun vermogen is NIET afkomstig uit criminele activiteiten, maar uit erfenis en eerlijk zaken doen. De drie kleine “afpersingszaakjes” staan ook in geen verhouding tot het totale geroofde vermogen, maar op grond van drogredenen houdt men nog altijd het hele vermogen vast!

  Het wachten is nu op 17 juni, dan zal AG mr. Aben de HR adviseren over een herziening van het vonnis in deze onverkwikkelijke zaak Baybasin. Dat is geen openbare zitting, maar het schriftelijke advies is wel openbaar.

  Een prima verslag van de zitting van gisteren staat op Het Haagse Complot: http://www.hethaagsecomplot.nl/20140528-agabey-sizin-baybasin.htm. Daar zou ook een geluidsregistratie staan van de AG Roelofs, maar die doet het helaas niet meer.

 • Clim van Swelm:

  Dag Boudine ,

  Als beloofd een mail. Wij sluiten ons aan bij het APPLAUS, (lees grote bewondering).
  Tevens mijn dank aan jou voor jouw uitgebreide blog/inzet voor vooral deze maar ook andere zaken.
  Wij tellen de dagen tot 17 juni.

  H. Gr. Clim van Swelm

 • Boudine Berkenbosch:

  Lieve mensen, ik moet nog even iets kwijt. Want weliswaar werd Baybasin nu als een mens behandeld door de bewakers, in plaats van als een zware crimineel, en ook het publiek werd niet langer beschouwd als een zooitje potentiële terroristen, maar volgens mevrouw de voorzitter was Baybasin geboren op 25 juni 1956 in Lice, Koerdistan.
  Lice lag weliswaar niet langer in Frankrijk, zoals bij de vorige zitting, maar Baybasin is geboren op 25 december 1956!
  Als men een man veroordeelt tot levenslang en het volledige vermogen rooft van hem en zijn hele familie, dan zou onze Vuiligheid en Justitie ten minste het fatsoen kunnen betrachten om zijn persoonsgegevens eindelijk eens correct te hebben! Waarom lukt dat toch niet??? Stelletje geheimschrijvers!
  Het is maar een kleine geitje, maar mijn reactie voor dat Hof is: Bèèèèèèèhhh! 🙁

Laat een reactie achter

Recente reacties