Archieven

De verbijsterende waarheid in de Vaatstra-zaak

Op 9 mei j.l. was de boekpresentatie van “Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra”, maar de levering van het boek verliep wat traag. Sommigen hebben het boek reeds binnen, anderen wachten nog op de 2e druk. Wie het nu bestelt bij Bol.com, of bij de auteurs zelf een gesigneerd exemplaar met tekst van uw keuze, heeft het waarschijnlijk nog deze week in huis. In dit boek wordt de geruchtmakende moord op Marianne Vaatstra opgelost, niet met vage complottheorieën, maar met keihard bewijs! De conclusie is onontkoombaar en verbijsterend!

Uit verklaringen van getuigen blijkt dat het OM reeds vanaf dag één volledig op de hoogte was van wat zich heeft afgespeeld in de nacht na Koninginnedag 1999. Op zaterdag 1 mei 1999 omstreeks 10-11 uur werd het lichaam van Marianne gevonden in een weiland. Op die zelfde zaterdag omstreeks 3-5 uur wist de politie reeds volledig waar de moord was gepleegd, door wie en welke mensen medeplichtig waren. Ook wist men waar de moordenaar zich op dat moment bevond. De moord is gepleegd in een caravan op het AZC Kollum, eigendom van de criminele Duitser Wolfgang Hebben, en de moordenaar is een doorgedraaide asielzoeker: Ali Hassan. Deze moord was niet van tevoren gepland, maar het resultaat van een toevallige samenloop van omstandigheden.

Alle vermoedens dat Marianne het slachtoffer werd van een satanische sekte, kunnen daarmee in de vuilnisbak. Dat een perverse elite achter deze lustmoord zou zitten, blijkt onzin. Dat het 1 mei was en volle maan, Walpurgisnacht en dat de meiboom bloeide, dat is allemaal toeval. Deze moord had ook kunnen plaatsvinden op een willekeurige andere feestdag. Voorwaarde is slechts dat er in Kollum een feest was, waar de jeugd uit de omringende dorpen op af kwam! Gelegenheid maakt de dief, maar in dit geval helaas ook de moordenaar.

Geen onzin is echter, wat er vervolgens gebeurde. Hoogst waarschijnlijk vond reeds op zaterdag 1 mei, zeg maar rond etenstijd, overleg plaats tussen de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en het hoofd van de politie, de zogenaamde driehoek. Zij hebben hoogst waarschijnlijk besloten om even Apeldoorn Demmink te bellen, die op dat moment Directeur Generaal Vreemdelingenzaken was. Bewezen is slechts dat op zaterdagavond tussen 10 uur en 1/2 12 een anonieme asielzoeker zonder bagage en zonder papieren door Friese politieagenten werd aangeleverd in het uitzetcentrum van Amsterdam. Bewezen is tevens dat de man Ali heette en dat hij op maandag is verdwenen. Dat had Apeldoorn snel geregeld.

Verbijsterend is dat alle opsporingsactiviteiten vanaf dat moment een grote poppenkast waren! Vijftien jaar lang heeft het OM welbewust het publiek bij de neus genomen. Maar niet alleen het publiek! De politieteams de belast waren met het onderzoek, werden eveneens onwetend gehouden van het feit dat de ware toedracht reeds op zaterdagmiddag 1 mei 1999 bekend was en dat de dader snel was weggesluisd. Tot drie maal toe werd er een politieteam geformeerd, met als hoogtepunt de grote Marianne Vaatstra-show van PR de Vries in 2012. Er kwam een wetswijziging waardoor grootschalig DNA-onderzoek mogelijk werd, Jasper Steringa werd op grond van DNA aangewezen als de dader. In een pervers show-proces onder regie van “advocaat” Jan Vlug werd deze onschuldige koeienboer veroordeeld voor de moord. Super PG Harm Brouwer (indertijd Hoofd OvJ van Leeuwarden, dus lid van de driehoek) wist al sinds 1 mei 1999 dat die moord was gepleegd door de gewelddadige asielzoeker Ali Hassan en werd gefaciliteerd door twee criminele Duitsers, Wolfgang Hebben en Ludger Dill, die op het terrein van het AZC een “chalet” hadden waar ze in seks & drugs & gestolen goederen en/of wapens handelden.

Het meest verbijsterend is echter het motief, niet voor de moord, maar voor het mega-bedrog van de overheid dat daarop volgde. Dit diende slechts om het asielbeleid te beschermen! Als in 1999 bekend was geworden dat de moord was gepleegd op een AZC, door een gewelddadige asielzoeker die aan de (handel in) drugs was, dan zou dat het asielbeleid schaden. In 1999 was men van plan om in Kollum een permanent AZC te vestigen, maar dat lag politiek nogal gevoelig. Daarom werd Ali snel weggesluisd en begon men te liegen dat de dader spoorloos was. Als men eenmaal begint met liegen, dan kan men niet meer terug. Het vertrouwen van de bevolking in onze Justitie zou dan immers worden beschadigd.

In het boek van Dankbaar en Mauritz staan alle feiten waaruit blijkt dat de overheid ons al die jaren mega-leugens op de mauw speldde, tot en met de schandalige veroordeling van een onschuldige Jasper Steringa. In het boek staan geen citaten uit het verboden dagboek van Maaike Terpstra, al is er wel een hoofdstuk dat over dat dagboek gaat, want dat heeft een grote rol gespeeld bij het vinden van de ware toedracht. Het boek is vlot geschreven, het laat zich prettig lezen, ook voor de mensen die de Vaatstra-zaak alleen maar kennen via PR de Vries en SBS-6. Vooral zij zullen van de ene verbazing in de andere vallen. Een verhelderend hoofdstuk is gewijd aan deze leugenachtige propaganda.

Er is ook een hoofdstuk over de bewijskracht van DNA, voor hen die nog in dit “tovermiddel” geloven. Heeft u wel eens DNA gezien? Ik niet, want met het blote oog is het niet zichtbaar. Juist daarom kan het OM (en het NFI) ons daar zo gemakkelijk mee bedriegen! Dit hoofdstuk is geschreven door André Vergeer. Een ander hoofdstuk gaat over de rechtszaak tegen Jasper Steringa. Dat toneelstuk van justitie is een ware tragedie, want hier wordt een man volledig kapot gemaakt, en dat alleen maar omdat de waarheid niet boven tafel mag komen. Wie dit boek rustig en zorgvuldig leest, kent de waarheid!

Wat ik miste in het boek, is een dankwoord aan allen die hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de Vaatstra-zaak. Want deze oplossing komt niet alleen van Dankbaar en Mauritz, al leverden zij tot slot wel het granieten bewijs. Misschien is dat iets voor de derde druk, want de werkdruk voor Dankbaar en Mauritz was de afgelopen maanden zeer hoog. Het is begrijpelijk dat ze aan een dergelijk voorwoord niet zijn toegekomen. Wat ik ook miste, zijn plattegronden van Kollum, waar het feest begon, en de omgeving van de Keningswei en het AZC, van het Landbouwmuseum tot de Swadde. Men kan zelf op Google Earth gaan kijken, maar deze twee kaartjes verhogen de leesbaarheid van het boek, waarin voortdurend heen en weer wordt gefietst, gereden en gelopen. Wie de omgeving niet kent, raakt dan gemakkelijk de draad kwijt. Tot slot zou het handig zijn als achterin het boek de juiste tijdslijn wordt opgenomen, want het OM sjoemelt voortdurend met tijdstippen en dat wekt verwarring. Een pagina met de werkelijke tijdslijn zou bijdragen aan de overzichtelijkheid van de gebeurtenissen en de helderheid van het betoog.

172 Reacties

 1. wim dankbaar

  Boudine schreef: Het meest verbijsterend is echter het motief, niet voor de moord, maar voor het mega-bedrog van de overheid dat daarop volgde. Dit diende slechts om het asielbeleid te beschermen! Als in 1999 bekend was geworden dat de moord was gepleegd op een AZC, door een gewelddadige asielzoeker die aan de (handel in) drugs was, dan zou dat het asielbeleid schaden. In 1999 was men van plan om in Kollum een permanent AZC te vestigen, maar dat lag politiek nogal gevoelig. Daarom werd Ali snel weggesluisd en begon men te liegen dat de dader spoorloos was. Als men eenmaal begint met liegen, dan kan men niet meer terug. Het vertrouwen van de bevolking in onze Justitie zou dan immers worden beschadigd.

  Wim schrijft: Dit is niet onze conclusie. Ik denk zelf dat de vader van Feik, een Koerdische leider die elke twee naar Den Haag ging voor politiek overleg, chantabele informatie over Demmink had, waarmee het e.e.a. kon “regelen”.

  Uit een gesprek met Isabella:

  I: Dan kan ik wel woest worden, ik wel naar het OM, dat is vreselijk, dat eh… Ze willen hen allemaal de hand boven hun hoofd houden, alleen om dat rottige geld.
  W: Het is niet vanwege het rottige geld, het is gewoon vanwege de misdrijven die meneer Demmink onder zijn tapijt wil houden.
  I: Ja, maar dat gaat een stuk verder.
  W: Hoezo verder, hoe bedoel je?
  I: Nou, zoals ik het bedoel dat als de waarheid naar boven komt… hè? Dat is allemaal in de doofpot gedaan. Omdat ze hen liever beschermen en het asielzoekerscentrum beschermen dan de burgers. Zo bedoel ik dat.
  W: O ja, maar daar gaat het helemaal niet om, om het beschermen van de asielzoekers, de asielzoekerscentra of het draagvlak voor de asielzoekerscentra…
  I: Nee, ik bedoel toen! Met Marianne!
  W: Nee, ook niet, ook niet. Er zit hier iets veel diepers achter. Kijk, Ali en Feik, of mensen rond Ali en Feik, de vader van Feik of die twee moffen, Ludger Dill en Wolfgang Hebben, die hebben gewoon chantabele informatie over Demmink. En die konden regelen dat Demmink zijn macht misbruikte om Ali en Feik een vrijgeleide te geven. Nog datzelfde weekend. Demmink is ook de enige die dat heeft kunnen doen, samen met Harm Brouwer.
  I: Ja.
  W: Niemand anders had op dat moment de macht om eh… dit soort jongens, dit soort moordenaars, via landelijke diensten als het COA en vreemdelingendienst en politie en marechaussee en via Schiphol een vrijgeleide te geven. Het is gewoon Demmink en Brouwer. En het feit dat ze er zo over liegen, dat maakt het ook al duidelijk.
  I: Ja.

  W: Brouwer was hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden.
  I: Ja.
  W: En dan moet-ie daar over liegen. We moeten aannemen dat-ie – we moeten zelfs geloven – dat-ie op de dag dat Marianne werd gevonden, afscheid nam als hoofdofficier van Justitie en het overgedragen heeft aan een plaatsvervangende hoofdofficier, waarvan hij de naam opeens niet meer weet.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Wim,
   Dat de vader van Feik elke twee (ik neem aan weken, of maanden?) naar Den Haag ging voor politiek overleg, staat niet in het boek. Het kan een bijkomend argument zijn, maar wat wel in het boek staat, gaf bij mij de doorslag.
   Jullie Piet is volgens mij Feik. Hij was 15 toen hij aanwezig was bij de verkrachting en het daarop volgend bloedbad. Vader Vaatstra heeft de politie reeds op zaterdagmorgen verteld van de bedreiging door twee asielzoekers. Feik is meteen opgepakt en reeds ’s middags verhoord. Piet zegt dat hij onmiddellijk alles bekend heeft. De verhorende agent meldt dat dan aan zijn meerdere, die het meldt aan zijn meerdere en zo voort.
   Feik zat tot zondag vast! Zijn vader kan op zaterdag niet hebben geweten wat er precies gebeurd was. Ik denk niet dat Feik het reeds dezelfde nacht aan zijn vader had verteld, want die had waarschijnlijk de broekriem over zijn zoon laten zwepen! Die vader had dus op zaterdag geen enkel houvast. Hij heeft Demmink niet ingeschakeld. Ook blijkt nergens dat die vader weet had van de handel en wandel van Demmink in Turkije. Feik was immers een IRAKESE Koerd!!!
   De enige die de stilzwijgende uitzetting kon regelen, was Demmink. Dat Ali reeds op zaterdagavond in Amsterdam was, wijst op onmiddellijk overleg binnen de driehoek en daarna met Demmink. Dus heeft Harm Brouwer zijn baas gebeld, tijdens het overleg van de Driehoek. Daaraan dankt de Harmzalige Brouwer de rest van zijn carrière.
   De pedofilie van Demmink speelt in deze zaak dus geen enkele rol. Wat WEL een rol speelt, is het karakter van Demmink. Deze man gaat over lijken als het gaat om zijn carrière! Welnu, tot zover mijn redenering.

   Antwoord
 2. knowtoomuch

  Eindelijk eens een logische versie, een reële samenvatting van wat er is gebeurd. Al dat Walpurgis-gedoe dat er met de satanische haren bij werd getrokken. En dan die onzin over Prins Friso die aanwezig zou zijn geweest bij de moord enz

  Ja, deze Dankbaar-Mauritz-versie klinkt me logisch in de oren !

  Antwoord
  • Jasper

   Nou helemaal onzin is het ook weer niet via demmink bestaat er zeker een mogelijkheid van een satanische connectie maar dat staat wel los van deze moord.
   En vergeet niet dat verslaving des duivels oorkussen is… Wellicht kan deze zaak inzake demmink zijn verbinding met de ordes wel een trofee zijn juist vanwege de datum van de moord die precies op Beltaine of ook wel May Day viel.

   Antwoord
   • Jasper

    Kan het een inwijdingsmoord kunnen zijn geweest die niet verborgen gehouden kon worden vanwege de knulligheid of toevalligheid van samenhangende omstandigheden waarop het gebeurde? Juist met het oog dat er vanuit de top opdracht kwam personen direct weg te sluisen.

    Antwoord
    • Jasper

     Laatste speculatie in die richting : Een uit de hand gelopen produktie van een snuff movie waarbij de daders teveel sporen achter hebben gelaten hetgeen later pas in het daglicht kwam..

 3. Herman

  Waar ik al voor vreesde: een vroegtijdige discussie tussen enkelen, terwijl de anderen thuis nog steeds op het boek zitten te wachten.
  Voorts: “Ik denk zelf…”
  Maar goed dat we de vrijheid van zelf conclusies -al dan niet voorzien van vermoedens- ook mogen en dienen te trekken.
  Een reële vraag is en blijft, althans nog voor mij is deze:
  “Volgens Isabella logen de asielzoekers altijd”. -Waarom zouden deze drie bekennende asiel zoekers nu ook niet met een stalen gezicht staan te liegen? Bekeerd tot de Pinkster Gemeente. hebben ze het “Licht” gezien?
  Dit schrijf ik enkel met goede bedoelingen en alle achting! -Begrijp me goed.

  Antwoord
  • cobra

   nou Herman omdat deze 3 er waren er 4 allemaal hetzelfde verklaren,zonder dat ze contact met elkaar hebben gehad na de moord.

   ps de nr 4 wou zijn verklaring niet vastleggen bij een notaris

   Antwoord
   • Herman

    Overleg bij jezelf nog eens goed: de moord gebeurde 15 jaar geleden!
    Zo wandelde Ali Hassan (zonder jas an) gewoon 10 jaar later -naar ik meen- met Jano in Groningen…
    Geen contact?

    Antwoord
    • cobra

     eerst het boek lezen Hans.

 4. Paulus

  “Hoogst waarschijnlijk vond reeds op zaterdag 1 mei, zeg maar rond etenstijd, overleg plaats tussen de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en het hoofd van de politie, de zogenaamde driehoek.”

  Dat de burgemeester – die tenslotte verantwoordelijk was voor de komst van het AZC en bovendien het contract wilde verlengen – de werkelijke toedracht op dag 1 in de doofpot wilde stoppen snap ik nog wel: In ruil voor promotie, geld en/of erkenning uit Den Haag heeft hij de inwoners van zijn gemeente in gevaar gebracht – en dan is het spitsroeden lopen wanneer een van de heren op gruwelijke wijze een meisje vermoordt. Dan maar liever de doofpot in….

  Maar waarom zou een Hoofd OvJ en Hoofd van Politie dit enorme risico nemen? Brouwer had nota bene zijn promotie al binnen. Ik snap daarom dat Dankbaar verder zoekt naar een motief dan ‘politiek draagvlak voor asielbeleid’ alleen.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Brouwer had op 1 mei zijn promotie nog niet binnen! Hij is op 18 mei overgeplaatst. Hij nam ook geen enkel risico, maar hij belde zijn hoogste baas. Demmink nam het risico, die nam voortdurend risico’s, maar hij komt er tot op heden mee weg!

   Antwoord
 5. Hendrieke

  Bericht voor Wim de Bruin: zorg dat de club die je vertegenwoordigt de zaak goed afhandelt. Er liggen namelijk nog twee verklaringen van ambtenaren te wachten in een kluis. Reden dat ze die nog niet publiek hebben gemaakt is dat jullie reeds (lang) voldoende bewijs hebben en zij graag een normaal leven willen blijven leiden.

  Is de uitkomst van jullie onderzoek gelijk aan de resultaten die jullie tot nog toe hebben geboekt, dan volgt de volgende ronde van openbaarmaking.

  Antwoord
 6. Boudine Berkenbosch

  Over de hele gang van zaken heb ik ook nog wel enkele vragen. Deze zal ik stellen in een later artikel, zodat we er over kunnen nadenken als iedereen het boek heeft gelezen. Want weliswaar lost het boek heel veel op, maar nog lang niet alles!

  Antwoord
 7. wim dankbaar

  Boudine,

  Ik heb je aan email gestuurd waaruit wellicht het e.e.a. duidelijk wordt.

  Niet publiceren AUB. Er staat zoveel niet in het boek. We zijn nog steeds bezig om meer punten op de i’s te krijgen.

  Wim

  Antwoord
 8. wim dankbaar

  Maar waarom zou een Hoofd OvJ en Hoofd van Politie dit enorme risico nemen? Brouwer had nota bene zijn promotie al binnen. Ik snap daarom dat Dankbaar verder zoekt naar een motief dan ‘politiek draagvlak voor asielbeleid’ alleen.

  Precies Paulus, jij begrijpt het. Het gaat om informatie die de carriere van Demmink direct zou vernietigen. Alleen dan neem je zo’n risico. Daarom hebben die Turken hem ook zo aan touwtjes. Om Baybasin levenslang te laten opsluiten met vervalst bewijs is ook een enorm risico geweest. Hopelijk gaat hem dat ook binnenkort opbreken.

  Antwoord
  • Jasper

   Dat is dan in de zaak van Marriane Vaatstra wederom de Turkse connectie, in dit geval met de hoogeplaatste Koerdische zakenman, dus in opdracht vanuit Turkije door demmink opgevolgd die chantabel was en daardoor die verbinding van Turkije met de moord onder de mat veegde.

   Antwoord
 9. Herman

  En zo ben ik opeens weer bij Wolfgang Hebben beland. Ik achtte hem veel te intelligent om nota bene zomaar met alle risico’s Marianne uit de Streek in zijn hut te gaan ombrengen!
  Tenzij… er óók chantage op hem in het spel was?
  Moet je eens nagaan wat er zich allemaal niet in zijn tent afgespeeld heeft…
  Wil je niet weten, wou je zeggen.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Herman, deze vragen zijn voor later.
   Lees eerst het boek dat deze week wel zal arriveren. Dan hebben we het er daarna nog over.

   Antwoord
   • Herman

    Gelijk heeft u.
    Trouwens zoals meestal.
    Omdat u uit betrouwbare bronnen put.
    Een nobel streven!

    Antwoord
    • Boudine Berkenbosch

     Dank je wel, Herman.
     Nu ga ik eerst eten, dan slapen.
     Morgen weer een zonnige maandag! 😉

 10. Herman

  Lekker dat gevoel van vrijheid
  … zonder gewetenswroeging!
  En de zee ruist haar eeuwig lied.
  Droom en geniet er maar van.

  Antwoord
 11. Joris

  ik ga nu brandpunt kijken

  Antwoord
 12. Andre Vergeer

  Volgens mij is er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een connectie met Turkije. Zover ik heb kunnen nagaan bestond er in 1999 geen uitleveringsverdrag met Turkije. Wel staat vast dat Nederland een tapkamer-installatie in Istanbul had, gefinancierd op onze kosten. Op zoek naar drugs- en mensenhandel door heel Europa. Ook bemand door NL-rechercheurs. Bewijzen:

  – Er liep in NL een Turkse tolk rond binnen justitie (Noord Oost Nederland) met schier onbeperkte bevoegdheden die rechtstreeks in contact stond met zeer hoge Turkse autoriteiten. Tot de minister aan toe. Hij was ook betrokken bij de aanhouding van Baybasin en bij die vervalste taps tegen hem. Iedereen voer blind op zijn contacten maar niemand vroeg zich af met wie hij eigenlijk precies contact onderhield.
  – Op 28 augustus ’99 toog een team van rechercheurs naar Turkije om een verkeerde man te onderzoeken met de naam Hoessein Hassan. In plaats van even zijn gegevens (bv. vingerafdrukken) via de ‘telex’ uit te wisselen moesten die NL-Dombo’s in Istanbul dat zelf gaan uitzoeken: “Nee hij was het niet…”.
  – In oktober ’99 werd een nieuwe ‘verdachte’ uit Istanbul aangeboden. Weer geheel ‘vrijwillig’. Het cold-case-team zou later verklaren dat het RBT in oktober in Istanbul was “tegengewerkt, ernstig bedreigd zelfs. Zodanig zelfs, dat zij er niet eens zeker van waren of zij wel het goeie DNA van die beste man meegekregen hadden”. (Staat op tape).
  – In 2001 zou OvJ De Graaf zelfs verklaren dat deze ‘verdachte’ al was uitgesloten van de moord omdat hij die nacht en dagen daarvoor in Haarlem verbleef.
  – Al eerder heb ik geschreven dat Joris Demmink (verdachte van een zedenzaak in Bodrum, Turkije, in 1996) medeoprichter en bekende moet zijn geweest van die tapkamer in Istanbul. Iets te toevallig allemaal.
  – Daarnaast was Demmink, op het moment van de moord in ’99, de letterlijk énige functionaris in heel NL die aan zoveel touwtjes tegelijk kon trekken.

  Ik noem alle organisaties nog even op waar Joris Demmink in ’99 al aan de touwtjes trok en die allemaal betrokken zijn geweest bij het wegsluizen van de hoofdverdachten: De Turkse tapkamer zonder uitleveringsverdrag met Nederland, Interpol, het openbaar bestuur, de Driehoek (burgemeester, HOvJ, politiecommandant) het OM en de RM, de politiebeambten, het AZC en het COA, de IND, de Douane, de Mareschaussee en het Grenshospitium (uitzetcentrum) in Amsterdam. En, niet in de laatste plaats, organisaties als het NFI en het FLDO (ook in dienst van de overheid).

  En dan vergeet ik gemakshalve nog even de macht van een S-G op de minister (en daarmee op de Tweede Kamer), op buitenlandse contacten binnen heel Europa en op de Media…

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   André, dat klopt als een bus, maar dat volgt allemaal uit de zaak Baybasin. Volgens mij staat de Vaatstra-zaak daar los van! Er is lang gespeculeerd waarom Demmink de zaak Vaatstra zo vakkundig in de doofpot stopte. Het antwoord is volgens mij NIET dat hij gechanteerd werd met zijn pedofilie, maar dat hij zijn asielbeleid wilde beschermen.

   Antwoord
 13. Herman

  Met deze wetenschap
  … wat stelt een lief meisje als Marianne voor in hun wereld?
  Ga door Andre met de gaven die je hebt mee gekregen!

  Antwoord
 14. Jaco

  Geachte drs. Bou,

  U stelt mij te definitief vast dat de moord op marianne Vaatstra geen rituele lustmoord der elite zou zijn geweest. Hoe weet u dat zo stellig? Het boek van Dankbaar en Mauritz handelt niet over het WAAROM van de daders.
  Bou zegt: “In 1999 was men van plan om in Kollum een permanent AZC te vestigen, maar dat lag politiek nogal gevoelig. Daarom werd Ali snel weggesluisd en begon men te liegen dat de dader spoorloos was.”
  Over ONZIN gesproken!
  Wie gelooft dat dit de reden is voor de mega cover-up omtrent de zaak Vaatstra gelooft in sprookjes. Er ligt veel meer ten grondslag aan de moord. Het boek van Dankbaar Mauritz is immers niet het sluitstuk van de zaak, zoals Wim al aangeeft. Waarom geeft Bou er wel een soort sluitstuk aan door sowieso de elite er van uit te sluiten, terwijl de bestaande pedonetwerken der elite het land doen barsten in haar voegen?
  Denkt Bou nu werkelijk dat Harm Brouwer van standplaats verwisselde om het gezicht van het Asielbeleid te redden? Echt bizar!

  Jaco

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Jaco,

   Over ONZIN gesproken!

   Dat is geen argument, maar een aanval!

   Er zit in het hele boek geen enkele aanwijzing dat deze moord van tevoren was gepland. Het was een gelegenheids-moord! Er is ook geen enkele aanwijzing dat er elite bij betrokken was.

   In het asielbeleid gaat nogal wat geld om! Maar het leidde ook vrijwel overal tot overlast, kleine winkel-diefstallen, rondhangen in het dorp, vervelend doen naar de meisjes en zo voort. Als in 1999 bekend was geworden wat er met Marianne Vaatstra is gebeurd, dan zou de HELE BEVOLKING zich MASSAAL hebben gekeerd tegen ALLE asielzoekers. Het zou het einde hebben betekend van het hele asielbeleid!

   Denkt Bou nu werkelijk dat Harm Brouwer van standplaats verwisselde om het gezicht van het Asielbeleid te redden? Echt bizar!

   Wat ik werkelijk denk: Ali werd onmiddellijk weggesluisd om het asielbeleid te redden. Dat Harm Brouwer op 18 mei naar Utrecht vertrok, maakt deel uit van de cover-up. Hij werd als verantwoordelijke ook snel weggesluisd. Maar ook deze opmerking is een aanval! Op deze manier wens ik niet van gedachten te wisselen.

   Antwoord
 15. cobra

  Ook ik denk dat de AZC ers werden weg gesluisd, om het asielbeleid te redden. Ook al omdat hier in ons land meerdere moordenaars en verkrachters werden onder gebracht verspreid over het gehele land.
  En dat het OM en het COA meteen na de moord al wisten om wie het ging, omdat deze AZC ers in eigen land dit zelfde al hadden gedaan.
  Dus om het asielbeleid te redden, en hun eigen hachje natuurlijk moest dit in de doofpot.
  En het gehele verhaal over de connectie met Turkije in deze door Andre Vergeer en ondersteund door Wim Dankbaar lijkt mij veel te ver gezocht.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Cobra,
   Mijn dank voor de correcte interpunctie! 🙂

   Antwoord
   • cobra

    Graag gedaan.

    Antwoord
 16. Klaas

  Is het verder nog belangrijk over de verschillende redenen dat ze het nooit openbaar hebben willen maken? Het gaat om wie het heeft/hebben gedaan en dat is nu bekend geworden en de redenen ja ik denk ook Cobra dat nr 1 het asielbeleid en het asielzoekerscentrum dat er zou komen. Maar ook onderling werd gelogen en bedrogen : het COA de justitie het OM de politie het RBT team noem ze maar op.

  Antwoord
 17. wim dankbaar

  Beste allemaal,

  Iedereen mag denken wat hij wil over het motief om de echte daders weg te sluizen. Het is zeker niet nodig om elkaar’s redeneringen als ONZIN e.d. te bestempelen. Boudine heeft een uitstekend artikel geschreven. Ik heb alleen maar in mijn eerste reactie duidelijk willen maken dat haar conclusie over het motief, niet de mijne is. De indruk zou kunnen ontstaan dat Boudine dit uit het boek begrepen heeft.

  Het is naar mijn mening niet zo dat elke asielzoeker die een moord pleegt de hand boven het hoofd wordt gehouden en een stiekeme vrijgeleide krijgt op kosten van de gemeenschap, zuiver om het draagvlak voor het asielbeleid te waarborgen. Dat is wellicht wel als excuus gebruikt om anderen mee te laten werken aan de doofpot. Maar ik denk dat Demmink alleen dit immense risico heeft genomen omdat er gedreigd is vernietigende informatie over hem te openbaren. En verder is het niet zo dat ik daar per se mijn gelijk over wil afdwingen, het is gewoon mijn mening. Niet meer dan een (nog) onbewezen suggestie. Om aan te tonen dat het (ambts)misdrijf is gepleegd, is het niet noodzakelijk om het motief te geven. Tristan van der Vlis heeft 8 mensen doodgeschoten, maar zijn motief kennen we niet.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Wim,

   Het is naar mijn mening niet zo dat elke asielzoeker die een moord pleegt de hand boven het hoofd wordt gehouden en een stiekeme vrijgeleide krijgt op kosten van de gemeenschap, zuiver om het draagvlak voor het asielbeleid te waarborgen.

   Er worden wel meer moorden door asielzoekers in de doofpot gestopt!
   http://www.boublog.nl/2010/05/07/om-erkent-fout-in-familiedrama-zierikzee/
   Er worden ook veel kleinere misdrijven door asielzoekers met de mantel der liefde bedekt! Vooral de middenstand heeft er last van: winkeldiefstal! Maar in en rond Kollum was de overlast ook voor de boeren: roof van de oogst en zelfs van schapen!

   Antwoord
  • arie

   Tristan van der Vlis was zwaar onder de medicijnen.
   Zoals dat ook dikwijls blijkt met schietgevallen in de VS.
   Allemaal van dezelfde soort gevallen.
   Bijv. Het geval van Sandy Hooks is ons allen bekend, ook een heleboel vraagtekens en uitroeptekens. Er staat van alles over geschreven.
   Wat is waarheid?
   In de zaak Vaatstra voel ik me het meest verwant met de artikelen van Andre Vergeer. Hij komt met aantoonbare feiten en weinig of geen speculaties.

   Antwoord
 18. Myra

  Al deze mensen gaan niet hun baan riskeren om een paar asielzoekers te beschermen en al helemaal niet om het asielbeleid te beschermen. Zonder deze moordenaars was er al genoeg kritiek. Ik krijg dagelijks berichten van mensen over MINDER asielzoekers omdat het teveel belastinggeld kost. De waarom vraag is niet in het boek behandeld. Ook het hoofdstuk Demmink heb ik niet kunnen vinden. Dat hoeft ook niet want het feit dat hij de hoogst verantwoordelijke was is genoeg. Wim schreef hier al dat niet alles in het boek staat. Genoeg om over na te denken lijkt mij.

  Antwoord
 19. Myra

  Niet hun baan riskeren moet zijn strafbare feiten plegen. Als je logisch nadenkt gaat niemand het risico lopen op gevangenisstraf om het asielbeleid te redden. Zoiets kan je hoogstens uit liefde of activisme doen (Joke Kaviaar).

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Myra, iemand die op bevel van zijn meerdere strafbare feiten pleegt, riskeert niets. Iemand die weigert om dat te doen, is zijn baan kwijt!

   In de Vaatstra-zaak zijn nogal wat mensen hun baan kwijt geraakt. Een overzicht daarvan (zou wat duidelijker kunnen worden herschreven) staat in het laatste hoofdstuk van het boek.

   Het wachten is nu op de derde druk! 🙂

   Antwoord
 20. cobra

  Klopt Myra deze mensen gaan zeker hun baan niet riskeren om een paar asielzoekers te beschermen, maar wel om hun eigen (asiel)beleid te beschermen.
  En dit natuurlijk onder leiding van de heer Demmink, dus is dit naar mijn mening de enige connectie tot Demmink in de zaak Vaatstra.
  Maar ieder kan hier een andere kijk op hebben zoals Wim, en Andre
  dat ook hebben, en waar we al vaker discussies over hebben gehad.
  maar ik respecteer hun mening in deze al is dat niet de mijne.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën