Archief
Artikelen

In de jaren ’80 van de vorige eeuw werd België geteisterd door een reeks van bloedige aanslagen, onder andere op de supermarkten van Delhaize. Het leken roofovervallen, maar de buit was steeds gering en het aantal slachtoffers steeg tot 28 doden en 40 gewonden. Omdat een van die aanslagen plaats vond in Nijvel, noemde men de overvallers de Bende van Nijvel. Tot op heden zijn de daders niet bekend, al zoekt men nog steeds naar sporen! Uit alles blijkt echter dat het onderzoek naar deze bende systematisch door de Belgische justitie in de berm werd gereden.

Het heeft er alle schijn van dat de Bende van Nijvel bestond uit ultra-rechtse mensen die België wilden ontregelen, om zodoende de roep naar meer macht voor de staat te versterken. Men vermoedt dat er leden van de Rijkswacht betrokken waren bij deze bende. Anderen wijzen de Amerikaanse CIA aan als organisator van de overvallen. Volgens een onderzoek van de Belgische senaat pasten deze misdaden mogelijk binnen het Gladio-netwerk van de Amerikaanse inlichtingendiensten, dat de invloed van het communisme in West-Europa moest ontmoedigen. Door sommigen wordt ook een verband gelegd met de Roze Balletten, de seksfeesten waarin ook minderjarigen waren betrokken en die o.a. ten doel hadden om politici chantabel te maken. We komen dan dicht bij de doofpot van de zaak Dutroux. Het is echter ook mogelijk dat het motief voor deze moorden moet worden gezocht in de illegale wapenhandel. Misschien komen deze motieven wel samen als het gaat om dezelfde mensen die betrokken zijn in al deze criminele activiteiten. De onverklaarbare schietpartijen waren dan doelgerichte moorden op mensen die teveel wisten, waarbij nog andere slachtoffers werden gemaakt om verwarring te zaaien over het motief.

In november 1995 was het tien jaar geleden dat de Bende van Nijvel een bloedige overval pleegde op het Delhaize-warenhuis in Aalst. Tijdens die overval stierven acht mensen. Om die verjaardag te herdenken, werd op de toenmalige BRTN een tweedelige uitzendingen vertoond over de feiten, de daders, het onderzoek en het motief. Deze boeiende en spannende reportage uit 1995 lijkt weliswaar geschiedenis, maar omdat de zaak nooit is opgelost, blijft achter de schermen het kwaad voortwoekeren. In België zijn er daarom mensen die zich verzetten tegen de verjaring van deze 30 jaar oude moorden.

Panorama over de Bende van Nijvel duurt een uur en 23 minuten.

Voor meer informatie over de Bende van Nijvel kan men terecht op dit YouTube kanaal en op de website Bende van Nijvel.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

7 Reacties op “Staatsterreur en de Bende van Nijvel”

Laat een reactie achter