Archief
Artikelen

Vanmorgen belde onze bruisende spraakwaterval Huseyin Baybasin vanuit de gevangenis weer met Myra. De afgelopen weken zijn er door de alternatieve media, en met name door “Martin Vrijland”, aantijgingen geuit als zou er door de familie Poot, gedupeerden in de Chipshol affaire en sindsdien zeer strijdbaar voor gerechtigheid in dit land, een geheime deal zijn gesloten met de Staat der Nederlanden ter waarde van € 2 miljard euro. Daarom zou de familie Poot iedere actie tegen Demmink betalen. Niets is echter minder waar! Luister dus liever naar Baybasin, die geen enkele relatie heeft met de familie Poot.

Op BOUblog staan sinds 2007 artikelen over de zaak Baybasin/Demmink. Op 2 april 2007 heeft Baybasin aangifte gedaan tegen Joris Demmink en andere hoge ambtenaren wegens pedofilie (Demmink), wederrechtelijke vrijheidsberoving en criminele organisatie (Demmink en anderen). Deze aangifte is nog altijd een MUST READ voor wie iets wil begrijpen van de zaak Baybasin en de positie van Demmink! Kort na die aangifte brachten de “hoge heren” Demmink, Kolkert en Wouters een bezoek aan de gevangenis waar Baybasin zat. Ze wilden met hem praten, maar Baybasin weigerde. Er volgde een Kort Geding waarin Baybasin eiste dat hij in de gevangenis met rust gelaten zou worden. Uiteraard werd die eis botweg afgewezen!

In 2008 hoorde Baybasin voor het eerst van Micha Kat, die sinds de aangifte de zaak nauwlettend volgde. Pas in 2009 hoorde Baybasin voor het eerst van dhr. Poot, die bezig was om een boek samen te stellen: De Demmink Doofpot. Mr. Adèle van der Plas heeft toen gratis en belangeloos de informatie die zij over Demmink had, ter beschikking gesteld aan dhr. Poot. Baybasin heeft met dhr. Poot geen enkele relatie, al heeft hij groot respect voor de manier waarop de familie Poot ageert tegen het onrecht in onze corrupte rechtsstaat. Dat dhr. Poot mr. Adèle van der Plas zou betalen, is echt abjecte onzin! De verdediging van Baybasin wordt betaald uit een toevoeging, een nogal laag uurtarief voor advocaten die “pro-deo”zaken doen.

Voorbij minuut 19 vraagt Myra naar de Vaatstra-zaak, maar Baybasin weet daar niets van. Myra vermoedt nog steeds dat er een relatie is tussen hoge Koerden en Demmink, waardoor de Vaatstra-zaak verklaarbaar zou worden. De vader van Feik Mustafa, een van de vermoedelijke daders, zou een hoge Koerdische generaal zijn. Baybasin kent hem echter niet, ik heb daar zelf jaren geleden reeds naar gevraagd. Ook denk ik niet dat de vork aldus in de steel zit. De zaak Baybasin en de zaak Vaatstra staan al even los van elkaar als de zaak Baybasin en de Chipshol affaire. Alleen speelt Demmink steeds een rol in de corruptie die in deze zaken zichtbaar is. Het zelfde geldt overigens voor de zaak Hörchner, die wel degelijk enig verband houdt met de zaak Baybasin, omdat de tapvervalsing in de zaak Hörchner niet aan het licht mocht komen. Dat zou immers roet werpen in het op dat moment nog rimpelloze complot tegen Baybasin.

Bij minuut 27 vraagt Myra naar het vermogen van Baybasin, waarover onlangs in Den Bosch een rechtszitting was. Onmiddellijk na de arrestatie van Baybasin in maart 1998 heeft de Staat der Nederlanden het vermogen van Baybasin en zijn hele familie in beslag genomen. De familie Baybasin was zeer vermogend, het waren Koerdische grootgrondbezitters met investeringen o.a. in een marmerfabriek. Toen de familie moest vluchten, heeft men een deel van dat vermogen belegd in Europa. De huidige waarde van het in beslag genomen vermogen wordt door Baybasin geschat op ruim € 25 miljoen! Vanaf 1998 heeft men in Nederland, Engeland, Duitsland en Turkije vijf jaar lang onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld. Iedere cent bleek verantwoord, de boekhouding klopte, over alles was belasting voldaan en er was geen enkele aanwijzing voor criminele winsten. De rechter besliste daarop dat dit vermogen moest worden vrijgegeven, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het proces in Den Bosch is daarom een schijnproces, bedoeld om het vrijgeven van het geld zo lang mogelijk te traineren. Luister ook naar wat Myra vertelt over de manier waarop men de mensen op de publieke tribune bejegende! Meer dan schandalig!

Bij minuut 38 vraagt Myra naar de vermeende handel in drugs door Baybasin. Hij zegt zelf: Ik heb nooit drugs verhandeld! Kijken we naar de delicten waarop Baybasin is veroordeeld, dan komt daar ook nauwelijks drugshandel aan te pas. Alleen twee Roemenen die geen Turks spraken hebben na marteling een voor hen onleesbare verklaring in het Turks ondertekend, waarin staat dat ze heroïne smokkelden in opdracht van Baybasin! Voor de “Pablo Escobar van Europa” is dat bewijs nogal mager…

In het boek van professor Frank Bovenkerk: De maffia van Turkije, staat een heel ander verhaal. Achteraf blijkt dat boek te zijn geschreven door de zelfde recherche die moest zorgen voor de veroordeling van Baybasin. Op de lijst van publicaties van deze professor in de criminologie komt dit boek uit mei 1998 dan ook niet meer voor! Meneer Bovenkerk zou zich diep moeten schamen voor deze “wetenschappelijke” fraude. Wat een smerig bedrog!

Bij minuut 45 gaat het even over Ton Hofstede, die ontdekte dat er in 1995 zelfs geen geldig arrestatiebevel was. Baybasin werd op kerstavond 1995 vanuit Brussel naar Nederland gelokt en aan de grens werd hij gearresteerd. De rechter verbood uitlevering aan Turkije, omdat Baybasin daar reeds was gemarteld en op een dodenlijst stond. Hij moest echter in Nederland blijven, terwijl zijn gezin in Engeland woonde. Deze toestand heeft geduurd tot maart 1998, toen hij werd gearresteerd wegens allerhande misdrijven, met als enig bewijs een verzameling van 6000 telefoongesprekken die hij tussen eind 1995 en maart 1998 vanuit Nederland zou hebben gevoerd. Dat er met deze telefoontaps was geknoeid, is reeds sinds 2002-2003 een feit van algemene bekendheid. Nu, ruim 10 jaar later, zit Baybasin nog steeds ten onrechte in de gevangenis.

Het gesprek eindigt weer met de familie Poot, die door “Martin Vrijland” en consorten is uitgeroepen tot de “Poot-maffia”. Ook ikzelf blijk daarvan deel uit te maken! Mijn vraag voor de rondvraag is daarom: “Martin Vrijland”, jij had toch zo’n last van geldgebrek? Gaat het je nu beter? Want niet gehinderd door enige kennis in de zaak Baybasin, laster je nu ook over hem en zijn onvolprezen advocate mr. Adèle van der Plas. Bah, wat vies! Het is me zelfs de link niet waard.

Baybasin Update 22 april 2014 duurt 53 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

35 Reacties op “Baybasin praat met Myra o.a. over de “Poot-maffia””

 • Myra:

  Dank je wel Boudine. Het is gewoon beschamend om er naar te vragen. Ik vond het heel mooi dat Baybasin zei dat als hij vanuit de gevangenis zijn drugskartel zou runnen dan was er inmiddels wel aangifte gedaan omdat alles wordt afgeluisterd. Alsof Baybasin ook maar ergens mee weg zou kunnen komen wat strafbaar is.

  • Boudine Berkenbosch:

   Myra, het is ook onzin, want Baybasin heeft zes jaar lang in isolatie in de EBI in Vught gezeten. Hij mocht daar geen contact hebben met andere gevangenen, hij kon ook niet naar buiten bellen en het enige contact met de buitenwereld was met zijn onvolprezen advocate mr. Adèle, die hem er via het Europese Hof heeft uitgepeuterd.
   Wat ik helemaal schandalig vind: hij wilde graag een cursus Nederlands, zodat hij met zijn bewakers kon praten. Dit werd hem geweigerd, omdat hij ondanks levenslang illegaal in Nederland was. Droevig dat de trollende nitwits nu zoveel onzin over hem verkondigen. Zelf heb ik alleen maar respect voor zijn geestkracht.
   Dank je wel voor het interview. Ik luister altijd met groot plezier naar zijn bruisende spraakwaterval! 🙂

 • dick:

  Bedankt voor de uiteenzetting.

 • Jeroen:

  Baybasin zegt nu misschien dat “hij nooit drugs [heeft] verhandeld,” maar hij heeft wel eens iets anders beweerd:

  Huseyin Baybasin, another Turkish heroin kingpin now in jail in Holland, who after Susurluk went public with revelations about state corruption, later explained his role in his book Trial by Fire: “I handled the drugs which came through the channel of the Turkish Consulate in England.” But as he adds: “I was with the Mafia but I was carrying this out with the same Mafia group in which the rulers of Turkey were part.”

  Of zou hij bedoelen dat hij alleen maar in opdracht, nooit op eigen houtje, gehandeld heeft?

   • Boudine Berkenbosch:

    Beste Jeroen, dank voor de bron, maar blijkt daaruit dat Baybasin handelde in heroïne? Ik lees slechts dat Baybasin de Turkse regering beschuldigde van deze handel. En ik weet toch vrijwel zeker dat hij in Nederland is veroordeeld tot levenslang op vervalste bewijzen. Dat moest toch niet mogen! Daarom gaat het mij!

    • Jeroen:

     Kom op Bou, hij zegt “I handled the drugs,” maar jij leest “slechts dat Baybasin de Turkse regering beschuldigde van deze handel?”

    • Boudine Berkenbosch:

     Beste Jeroen,
     Ik weet niet hoe het zit, eerlijk niet! Ik heb de zaak gevolgd voor zover deze in Nederland speelt en in Nederland is Baybasin veroordeeld op door het OM vervalste bewijzen.
     Ik zou graag willen weten wat Baybasin deed voor hij in 1983 in Engeland werd gearresteerd. Hij heeft me ooit verteld dat hij toen geframed is met cocaïne op zijn hotelkamer. Ik vermoed dat hij toen wel meewerkte aan de handel in heroïne door de Turkse regering, maar dat is niet meer dan een vermoeden. Ik denk dat, omdat hij sinds ongeveer 1989 daarover begon te klokkenluiden, eerst in Turkije en daarna in Europese media. Maar ik zal er naar vragen, zodra ik de kans krijg.
     Verder verdedig ik Baybasin niet, ik ben geen advocate en ik heb ook geen financieel belang bij zijn zaak. Ik verdedig slechts de rechtsstaat! Een veroordeling tot levenslang op grond van vervalste telefoontaps tast onze rechtsstaat ernstig aan!!!

   • Boudine Berkenbosch:

    Beste Jeroen,
    Er is in dat verhaal nog iets wat niet klopt. Baybasin was begin jaren ’90 al aan het klokkenluiden over de verwevenheid van de heroïnehandel en de Turkse overheid. In 1995 zijn daar in Duitsland Kamervragen over gesteld. Het Susurluk ongeval was in 1996. Het bewees slechts het gelijk van Baybasin!
    Dat de Turkse overheid in 1995 om zijn uitlevering vroeg, heeft te maken met dat klokkenluiden. Maar Baybasin was in de jaren ’90 ook bezig om een Koerdisch Parlement in ballingschap op te richten.
    Er is echter een deel van het verhaal wat voor mij nog niet duidelijk is. Het gaat dan om de jaren vóór 1983. Ik zal proberen om ook daar wat helderheid over te krijgen.

 • Eheu:

  maw: hij is een ‘kroongetuige’, maar in dit geval, bij gebrek aan Recht en Wet, voor alle verdeelde machigen en hun geweld in deze (en ‘gerelateerde zaken’) en dáarom tegen zichzelf.
  ‘De kleinst mogelijke gemeenschappelijke de(a)ler’, zo’zeid.
  Makes sense.
  Of?
  Gr.
  Eheu

 • Geus:

  Het Turkije wat we vandaag kennen, het bestaat pas sinds 1918, maar Koerdistan bestaat/bestond al honderden jaren. Koerdistan heeft geen eigen werkende staat, is verspreid over Turkije, Syrie, Iran, Irak. Dus Baybasin is gewoon een dissident, zoals ook een Turkse journalist of blogger een dissident kan zijn. Er is mij althans niet bekend dat enige partij op de planeet de Koerden zou bijstaan, als Koerden.

  Maffia is een woord om Rooms Katholieken mee aan te duiden.
  Alle Italiaanse Cosa Nostra is Rooms Katholiek.
  Het woord “Maffia” is in de cultuur gekomen, nadat de paapse President John F Kennedy de sodomitische FBI directeur J Edgar Hoover dwong om de Rooms Katholieke Cosa Nostra, de Maffia, te erkennen als een criminele organisatie.

  Ik zal dat programma eens gaan luisteren.

 • Ton Biesemaat:

  Aangezien er te veel rook is op internet maak ik bij uitzondering een opmerking. Er bestaat geen boek over Baybasin met de Engelstalige titel ‘Trial by Fire’. Wel bestaat het boek over het leven van Baybasin dat de titel heeft ‘Trial by Silence – At war wih the State – The Huseyin Baybasin Story’. Dat boek is uitgegeven in Zweden (Stockholm 2002) en is geschreven door Mahmut Baksi en vertaald in het Engels door Sheri Laizer. Uitgegeven door Apec Tryck&Förlag AB Box 8121 SE-163 08 Spanga/Sweden. ISBN 91-89675-00-2. Het boek zo zegt de backcover verscheen eerst in 1999 (ik neem aan in het Turks) in Istanboel maar werd er verboden. Het loopt tot 2000 (nawoord van Baybasin over de zijns inziens dubbelrol van zijn advocaten zoals Koppe, Böhler. Ik heb weerwoord gevraagd van Böhler die zoals ik verwachtte dat ontkende.) Ik vraag me af hoeveel mensen in Nederland die hun mening verkondigen over Demmink, Baybasin, Grijze Wolven, etc. dit boek gelezen hebben?

  • Boudine Berkenbosch:

   Beste Ton, ik ben al heel lang nieuwsgierig naar dat boek, maar het is uitverkocht!
   http://www.amazon.co.uk/Trial-Silence-State-Huseyin-Baybasin/dp/9189675002
   Mr. Adèle heeft beloofd om me een exemplaar te sturen, maar ze was het vergeten. Druk, druk, druk… Misschien komt het morgen, maar zo niet: mag ik jouw exemplaar dan lenen? Want de zwendelprofessor Bovenkerk heeft ook mij op het verkeerde been gezet!

  • Jeroen:

   Trial by Fire is de vertaling van de Turkse titel (Teyre Baz – yada Huseyin Baybasin) van Baksi’s boek over Baybasin door Kurdmedia.com voor er een vertaling – Trial by Silence in 2002 dus – op de markt verscheen. Er staan 2 artikelen uit 2000 over Trial by Fire op de site (1, 2) en 1 over Trial by Silence, waar het overigens ook te bestellen is.

   Ik kon me het citaat “I was with the mafia” nog herinneren gelezen te hebben op kurdmedia.com – waar Adrian Gatton het ongetwijfeld ook vandaan heeft – maar het staat er nu niet meer op.

   • Boudine Berkenbosch:

    Beste Jeroen,
    Mijn oprechte dank voor de links! Uiteraard weet ik nu nog niet hoe het zit, maar ik plaats hier even een citaat (vet door mij aangebracht):

    Following my first detention, having gotten out of prison, I mediated in meetings between themselves and the PKK’s Chief of Staff on the wishes of the Turkish Chief of Staff. This initiative was taken with the aim of finding a solution to the Kurdish Question and my role within it was to serve to prepare for my return to Turkey. Moreover, at exactly this moment in time documents had emerged concerning the Dutch and Turkish states collaborating in the profiteering from the sale of the chemical compounds of narcotics. With each passing day I came across new documents concerning the division of the spoils and the bargaining going on over me by these two countries. In this regard, the Dutch government insisted, “Since you won’t leave the country, then don’t talk about Turkey,” and having begun to threaten me I broke my silence and started to talk about the documents I had in my possession.

    It is only those who are opposed to peace who’ll suffer the consequences of these documents being exposed.

    http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7828

    Daaruit zou volgen dat Baybasin niet zelf in de drugshandel zat, maar dat hij beschikte over documenten waaruit de verwevenheid bleek van de handel in heroïne met de Turkse staat, terwijl Nederland de chemicaliën leverde om van opium heroïne te maken.

    • Jeroen:

     De Koerdische zakenman [Baybasin] geeft toe [in zijn boek] dat hij in de jaren zeventig en tachtig veel geld heeft verdiend als smokkelaar van aanvankelijk sigaretten en later drugs. Bron: Aftappers in het nauw

     Ik zou zeggen:

     Trial by Silence: at war with the State
     […]
     Prise [sic]: £15.00 (25.00 Euro or US25.00 dollars)
     Order your copy now from KurdishMedia.com
     Contact: services@ikurd.com

    • Boudine Berkenbosch:

     Dat boek is niet meer verkrijgbaar. Die aankondiging stamt uit 2002!

    • Boudine Berkenbosch:

     Beste Jeroen,
     Baybasin “geeft dat toe” in het “boek van Bovenkerk”, dat geschreven blijkt door het OM!!! Het is gewitwast door een echte professor! BAH!!!
     Ik wil nu wel eens weten hoe het werkelijk zit! Geloof me, ik ga daar achteraan! Maar geef me even de tijd om de waarheid te achterhalen. Cruciaal is de periode tot 1983, toen Baybasin in Engeland werd gearresteerd.
     De artikelen waar je naar verwees, duiden evenmin op betrokkenheid van Baybasin bij de heroïnehandel door de Turkse staat. Ik heb ze gekopieerd en opgeslagen. Ik hoop dat iemand me nu snel “Trial by Silence” wil sturen, want ik heb me nooit zo verdiept in die jongere jaren van Baybasin. Dat hij in Nederland is veroordeeld op vervalste bewijzen, was voor mij motivatie genoeg. Nogmaals: ik verdedig niet Baybasin, maar onze gerafelde rechtsstaat!!!

    • They Knew:

     Hoi Boudine,

     Bedoelt Baybasin misschien met de “maffia” de NAVO? Het is toch bekend dat er NAVO drugstransporten tussen Nederland en Turkije vlogen? Heeft ook iets met “Gladio” te maken. En Demmink natuurlijk, want die was ook weleens aanwezig bij een NAVO bijeenkomst.

    • They Knew:

     @Boudine,

     Ik begrijp anders niet waarom Sibel Edmonds het over Baybasin heeft in connectie met de NAVO en Gladio als Baybasin maar een ‘gewone’ drugsdealer was?

 • Beste Boudine,

  je zegt dat het boek van Bovenkerke van zijn publicatielijst is gehaald. Helaas prijkt het daar nog steeds (in 2007) onder de titel The Turkish Maffia.

  • Boudine Berkenbosch:

   Nee, Rein, dat is niet hetzelfde boek! Ik heb de Engelse versie niet gelezen, maar volgens Baybasin, aan wie ik dit vroeg toen hij me belde, is de Engelse versie nog erger dan de Nederlandse. En als iemand in 1998 een boek “schrijft” in het Nederlands, waarvan reeds een maand later een 2e druk verschijnt, dan hoort dat te staan in zijn lijst van publicaties. In 1998 schrijft Bovenkerk volgens die lijst helemaal NIETS! Dat klopt, want “De maffia van Turkije” is pure fantasie, geschreven door mensen van het OM en voorzien van een aureool van waarheid door professor Frank Bovenkerk. Ik zal hem maar niet vragen hoeveel dat schuift…

   • Hoi Boudine,

    ik heb de Nederlandse versie van de Turkse maffia niet gelezen, recent de Engelse wel. (En ook Baybasins reactie op het werk van Bovenkerke c.s. in Trial by Silence: “Zij weten meer van de Turkse maffia af dan ik en dan maken ze er dit van.” ) Dat dit boek van Bovenkerke circuleert is sowieso schandalig, temeer daar vooral het Engelstalige publiek zich op die tekst richt. En in de Engelse stukken die er over Baybasin verschijnen, staat me toch een hoop onzin.

    Als ik Frank weer zie, zal ik hem daarop aanspreken. Waarom heeft hij dat boek geschreven?

    • Boudine Berkenbosch:

     Beste Rein,
     Dank voor je reactie en ik linkte even door naar jouw site. Dank voor dit artikel:
     http://www.stroomkoning.nl/frontaal-naakt-onwaardig-2/#more-1260
     De laster en smaad loopt soms werkelijk de spuigaten uit.
     Wat betreft de vraag waarom professor Bovenkerk dat boek heeft geschreven, is het antwoord volgens mij: Hij heeft het niet geschreven. Vandaag ontving ik een exemplaar van Trial by Silence. Dat ben ik nu aan het lezen. En het is nog erger dan ik dacht, terwijl ik toch dacht dat het nog erger was dan ik dacht!

 • Jasper:

  In de zaak van demmink heeft er zich in het voetspoor van demmink zoveel vuiligheid verzameld dat er een stinkend gas is ontstaan, dat is gaan roken, dat heeft demmink hete voeten opgeleverd en er is vuur ontstaan in de harten bij hen die gerechtigheid wensen. Bij mr.Baybasin heeft men een propagandistisch rookgordijntje gecreeerd dat geen stand heeft gehouden en direkt is vervlogen omdat het verder geen vuile voedingsbodem kent, dat illustreert de kracht van de waarheid….en ook dat doet het vuur voor het eisen en wensen van gerechtigheid verder oplaaien.

 • Theo:

  Goede zaak dat de Demmink kwestie als neveneffect heeft dat we nu precies weten waar iedere blog(ger) staat en welke blogs zijn opgericht als bliksemafleider of trol.

 • Ton Biesemaat:

  Beste Bou, het zal wel een schending van copyright zijn maar ik zal iemand vragen het te scannen en er een pdf van te maken. Even geduld. Staat wel vol gekladderd met aantekeningen. 😉

  • Boudine Berkenbosch:

   Ton, ik ontving vanmorgen het boek “Trial by Silence”. Ik ben nu bijna halverwege, maar ook mijn exemplaar staat reeds vol gele strepen en aantekeningen. Wat een verhaal! Tomas Ross is er niets bij! Dit boek zou eigenlijk in het Nederlands moeten worden vertaald. Want het speelt wel degelijk hier, in onze zogenaamde rechtsstaat. En het is spannend genoeg.
   Dank zij de WOB-actie van Ton Hofstede begrijp ik er iets meer van! Er was eind 1995 geen Internationaal Aanhoudingsbevel. Desondanks werd Baybasin gearresteerd en heeft hij een vol jaar doorgebracht in de ene Nederlandse gevangenis na de andere.
   Dank je wel, Ton! Dat was pas een goede WOB-actie. Zelfs Baybasin begreep niet hoe het zat! Hij wist alleen dat er tegen hem geen enkele aanklacht was.
   Wie biedt zich aan om dit boek te vertalen??? Het is spannend genoeg. Het gaat over de strijd van de Turkse Staat tegen de Koerden en de manier waarop Nederland zich voegt naar de Turkse NATO-staat.
   Ik lees nog even door, maar ik ben dankbaar voor deze achtergrond informatie. Volgens mij moet heel Nederland dit kunnen lezen! En dan het liefst in het Nederlands.

  • Beste Ton Biesemaat, wie heeft het artikel “Linksgestrickt” geschreven? Johan Olde Kalter of Jan Heitink? Ze leven allebei niet meer dus wat maakt het uit?

 • yvonne:

  Journalisten moeten geen rechtertje spelen en dat als voorwendsel gebruiken om ongeïnformeerde meningen te ventileren, geen onderzoek te hoeven doen en/of geen nieuws te melden als dat er is.

  Opmerkelijk is nu dat er een Tegel, de prijs voor journalistiek, dit jaar is uitgereikt aan Jeroen Trommelen van De Volkskrant, terwijl er op de kwaliteit van diens onderzoeksjournalistiek toch wel wat aan te merken valt, gezien het onthutsende boek dat daaraan is gewijd: Het gifschip van Jaffe Vink. Desondanks is Trommelen nu met een ‘Tegel’ gehuldigd omdat hij met zijn berichtgeving Henk Krol, die als geen ander de affaire Demmink journalistiek geagendeerd heeft, in de politiek ten val gebracht heeft. Da’s toch treffend, nietwaar?

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/item/5583-demmink-het-scp-rapport-sheila-sitalsing-en-een-ernstig-verwarde-man

 • Jasper:

  Helemaal mee eens beste Yvonne dat het wederom opmerkelijk is dat die prijs is toegekend. Het establishment controleert gewoon de hele zaak en men volgt verder een journalistieke code die de Nieuwspoortcode heet, belangenverstrengeling te over om alles te brengen behalve waarheden of verdraaide halve waarheid danwel leugen. Joris Luyendijk heeft er een interessant boek over geschreven http://www.bol.com/nl/p/je-hebt-het-niet-van-mij-maar/1001004009904100/ en ook op youtube is een interessante Nederlandse docu te zien waarin dat aspect naar voren gehaald wordt. Het is een redelijke lange documantaire maar de moeite waard om te bekijken als men deez nog niet heeft gezien, een eyeopener. Het Grote Complot http://youtu.be/CCSJeJxS9gc

 • Jasper:

  Op het HHC vandaag een artikel over het verboden boek Trail by Silence van mr.H.Baybasin. At war with the State The Huseyin Baybasin Story :
  http://www.hethaagsecomplot.nl/trial-by-silence.htm

  • Boudine Berkenbosch:

   Beste Jasper,
   Dank je wel en ik weet het reeds, maar ik ben druk met de tuin!
   Dat boek wil ik bespreken, maar ik vraag alle lezers om mee te lezen! Lees het dus!

Laat een reactie achter