Archief
Artikelen

Update 10-03-2014 correctie van desinformatie.

De verhoren van de afgelopen week in de civiele smaadzaak van Joris Demmink tegen Koen Voskuil, waarin de Roestige Spijker zich heeft gevoegd, hebben in elk geval in Nederland de tongen losgemaakt. In oktober 2012 was er reeds een spraakmakende hoorzitting van de Helsinki Commissie in Washington over de pedofiele strapatsen van onze hoogste ambtenaar van “Veiligheid en Justitie”, maar in Nederland drong dat nauwelijks door. De pers bewaarde een diep stilzwijgen, alleen het katholiek Nieuwsblad volgde de zaak. Maar wat een onzin wordt er nu verkondigd en wat een misverstand! We beginnen met de NOS, die de rechtspsycholoog professor Peter van Koppen interviewde.

De zaak Demmink: wat is de stand van zaken? duurt 8 minuten.

Inspecteur Leen De Koter heeft verklaard dat het Rolodex onderzoek ging over professor van Roon, over drie hoofdofficieren van Justitie van Justitie en over Joris Demmink. De leider van het onderzoek Jaap Hoek heeft slechts verklaard dat hij zich alles niet zo goed meer wist te herinneren. Koen Voskuil verklaarde bij Een op Een (minuut 9) dat een van de door hem benaderde rechercheurs heeft gezien dat er documenten door de papierversnipperaar werden gehaald!

Volgens professor Van Koppen was Baybasin de 2e man van de gewapende en terroristische Koerdische bevrijdingsbeweging PKK, maar Baybasin hoorde NIET bij de PKK. Hij was bezig om op vreedzame wijze te bemiddelen tussen de PKK en het Turkse leger en hij werkte aan de oprichting van een Koerdisch Parlement in Ballingschap. Voor dat laatste reisde hij in 1995 naar Brussel. Hij woonde toen in Londen, waar hij en zijn familie politiek asiel hadden gekregen. Hij werd vanuit Brussel met een smoes naar Nederland gelokt en met vervalste bewijzen veroordeeld tot levenslang!

Bij JDTV Nieuwsbullet stond het volgende korte filmpje over de NOS over Baybasin:

Drugscrimineel?

Die “rijke Koerdische zakenman” Baybasin is volledig geplunderd door de Staat der Nederlanden in het kader van de “pluk ze” wetgeving. Een accountantskantoor heeft daarna onderzocht of zijn vermogen op criminele wijze tot stand is gekomen. Ze kwamen tot de conclusie dat er geen enkele aanwijzing was dat het vermogen van Baybasin afkomstig was van criminele activiteiten. Toch weigert de Staat der Nederlanden om dat vermogen terug te geven. Het gaat daarbij om miljoenen! Baybasin was de baba, de stamoudste van de familie Baybasin. Het is dus familiekapitaal. Mr. Adèle van der Plas procedeert “pro deo” voor Baybasin, oftewel op een zogenaamde toevoeging.

In de papieren Volkskrant stond deze zaterdag een interview van Toine Heijmans en Elsbeth Stoker, de “Demmink-kenners” van de Volkskrant, met de toenmalige Super PG René Ficq, die in 1998 als hoogste man verantwoordelijk was voor het Rolodex onderzoek. De nu 76 jarige René Ficq heeft zijn eigen notities bewaard. Volgens hem ging het onderzoek niet over Demmink, zelfs in tegendeel! Er waren beschuldigingen aan het adres van professor Ger van Roon en drie hoofdofficieren van Justitie. Er werd een team geformeerd onder leiding van OvJ Fred Teeven (nu staatssecretaris van Justitie, en ook de BVD werd ingeschakeld. De enige keer dat de naam Demmink opduikt in de notities van Ficq, is in december 1998. Demmink was toen namelijk bij de toenmalige SG van Justitie Borghouts aan het informeren of er onderzoek naar hem werd gedaan!

In het Katholiek Nieuwsblad staat over dat interview een scherp stukje:

‘Demmink informeerde of hij verdacht werd in Rolodex-onderzoek’

Joris Demmink heeft als directeur-generaal Vreemdelingenzaken geïnformeerd bij secretaris-generaal van Justitie Borghouts naar het Rolodex-onderzoek. Demmink wilde weten of hijzelf ook voorwerp van onderzoek was. Borghouts raadpleegde hoofdofficier van Justitie Hans Vrakking. Die belde Ficq weer. René Ficq, destijds als procureur-generaal in 1998 verantwoordelijk voor het onderzoek, vertelt dit vandaag in een interview met De Volkskrant.

‘Demmink komt niet voor’
Ficq (74) maakte er op 2 december 1998 aantekening van met de toevoeging: “Hoe kan dat? Er loopt helemaal geen onderzoek tegen Demmink.”

Ficq verklaart niet waarom Demmink het Rolodex-onderzoek naar kindermisbruik op zichzelf zou betrekken.

Op Het Haagse Complot staat over dat Volkskrant-artikel ook een artikel, met een duidelijke analyse van de positie van dhr. Ficq: Ficq’s schaduwboekhouding

Kijk dat zijn nog eens getuigen. Ficq is helemaal niet dement. Hij weet het nog precies. En bovendien maakt hij geen aantekeningen, maar houdt hij een dagboek bij. “Ik schrijf: ik word gebeld door…, omdat hij…” dat is veel meer en uitgebreider dan een korte notitie van “X. terugbellen” Het lijkt mij dat de Stichting daarmee een nieuwe kandidaat heeft om onder ede gehoord te worden. Zowel Ficq als de DG-IAD moeten worden opgeroepen. Of wordt het niet eens tijd voor een Parlementair onderzoek?

Ficq zegt: “Weet u, er wordt van alles beweerd, ook over mij. Maar dit is nog maar de tweede keer dat een journalist mij belt. De eerste keer was in 2002. Ik was destijds raadsheer in Den Bosch.” En laat dat nu net het moment zijn dat Demmink SG werd, Hillenaar HOvJ in Breda en Baybaşin levenslang kreeg door het Hof in Den Bosch wegens het voeren van een telefoongesprek.

Gisteren heeft Myra Marcel Vervloesem gebeld om met hem van gedachten te wisselen over de huidige getuigenverhoren. een goede inleiding op dit interview vormt de verklaring van Marcel Vervloesem van 6 maart op de website Het Uur van de Waarheid.

Morkhoven : Zenuwachtigheid in kwestie Demmink neemt toe . Rolodex betrokkenen kwamen voor in andere kindermisbruik dossiers !!.

Terwijl het spelletje in de zaak van de gewezen Secretaris Generaal Joris Demmink verder loopt en er binnen verschillende organen nog steeds de stelling werd verdedigd dat er geen vuiltje aan de hand was , komt er nu aan het licht dat betrokkenen in de Rolodex ook actief zijn geweest in andere grote zaken van kindermisbruik . Dat bevestigde vandaag de heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven . Wie immers het dossier van het kinderporno netwerk Temse- Madeira er op naslaat treft er inderdaad dezelfde namen in aan . Namen dewelke jarenlang door de Justitie werden genegeerd en dewelke alom gekend waren binnen de kringen van de kinderhandel .

Lees vooral eerst even dat hele artikel en luister dan naar Marcel Vervloesem in Talk2Myra.

Top onderzoeker Marcel Vervloesem over Demmink en het pedonetwerk duurt 30 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

55 Reacties op “Myra belt Marcel Vervloesem over het Demminkproces”

 • Wat ik me afvraag, is of de Telegraaf in 98 wel gezegd heeft dat het Ficq was/zou kunnen zijn die het Rolodex onderzoek geblokkeerd of gefrustreerd had.

  Bart Mos ontkent dit op Twitter. Online kan ik geen solide bron voor deze claim vinden. Voornamelijk klol…

  Iemand een bron?

 • Boudine Berkenbosch:

  Daarnet kreeg ik de volgende e-mail:

  In je artikel
  http://www.boublog.nl/2014/03/09/myra-belt-marcel-vervloesem-over-het-demminkproces/
  schrijf je dat Hoek heeft gezegd dat de papieren door de versnipperaar zijn gehaald.
  Dat klopt niet. Hoek heeft gezegd dat ze naar Zeist zijn gebracht en dat hij ze daarna niet meer mocht inzien.

  Het was Koen Voskuil die zei dat hij had gezien dat ze versnipperd werden
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1401847
  (Wat ik overigens betwijfel, zowel het versnipperen als dat hij toevallig daarbij aanwezig zou zijn geweest.)

  Wat zegt Koen Voskuil precies? Dat moet dus worden uitgezocht, maar niet nu, want het is een zonnige zondag! 🙂

 • Boudine Berkenbosch:

  En nog een mail:

  je schrijft: De verhoren van de afgelopen week in de civiele smaadzaak van Joris Demmink tegen Koen Voskuil, waarin de Roestige Spijker zich heeft gevoegd, hebben in elk geval in Nederland de tongen losgemaakt.

  Dit klopt niet. De stichting heeft zich daar idd in gevoegd, maar deze verhoren van begin maart zijn in het kader van een eigen civiele procedure vd roestige spijker: zie http://www.deroestigespijker.nl/pagina/module/planning-voorlopig-getuigenverho.html

  suc6!

  Overigens kunnen deze mensen ook gewoon hier reageren. Dat bespaart me een hoop werk!

 • StekelDier:

  Wat Koen Voskuil precies gezegd heeft, hoor je hier:

  http://eenopeen.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/05-03-2014

  • Boudine Berkenbosch:

   Goede morgen, Stekeldier, en dank je wel voor de link. Bij minuut 9 zegt Koen Voskuil dat iemand die deel uitmaakte van het Rolodex team nog een keer naar de marechaussee kazerne in Zeist was gegaan en daar zag dat iemand papieren door de papierversnipperaar haalde.

   Koen Voskuil heeft dat dus niet zelf gezien. Een van de rechercheurs waarmee hij contact had, heeft het gezien.

 • Caroline:

  Het radio interview wat Myra gisteren met Marcel Vervloesem had, staat op nujij.nl.
  Ik word wel heel verdrietig van de twee uiterst gemene reacties die daar geplaatst zijn.
  Daarom wil ik bezoekers van boublog die meer feitenkennis hebben dan ik uitdagen om daar op te reageren, en deze desinformatie aan de kaak te stellen.

 • Consiliarius:

  Wat vinden jullie van de theorie dat Hans Vrakking Demmink heeft geïnformeerd? Volgens de boekhouder van Van Maasdam Richard Samson was ook Vrakking betrokken bij het pedonetwerk. Hij heeft dit gezegd tegen Teeven. De BVD heeft daarop in het geheim een onderzoek gedaan naar Demmink. Daarna is het onderzoek gesaboteerd. Als Vrakking betrokken is bij het pedonetwerk is het logisch dat hij Demmink en de andere verdachten heeft geïnformeerd. Vrakking heeft altijd volgehouden dat er criminelen uit de erven Bruinsma waren, die de justitietop in diskrediet wilden brengen. Om de commissie Van Traa te dwarsbomen die in dezelfde tijd onderzoek deed naar criminele netwerken.

  • mrpettjo:

   In dit artikel van Buro Jansen zijn nuttige antwoorden op dergelijke vragen te vinden: http://www.burojansen.nl/snuffel/hfst2-Sn.pdf

  • mrpettjo:

   Burgemeester Ed van Thijn, HovJ Vrakking en HvP Erik Nordholt (de Amsterdamse driehoek)worden alle drie nadrukkelijk genoemd in verband met “koterhopsen” in de hoofdstad..:

   Zie o.a. in onderstaande artikelen:

   Artikelen uit het archief

   Opgegeven zoektermen: vrakking
   Aantal gevonden artikelen: 8
   Wijze van splitsen termen: en

   uit kleintje actueel Van Estoril naar Zandvoort (140)

   uit kleintje actueel Van Estoril naar Zandvoort (108)

   uit kleintje actueel Octopussy (473)

   uit kleintje actueel IJdelheid

   uit kleintje actueel Tussen Estoril en Zandvoort (87)

   uit kleintje actueel Octopussy (376)

   uit kleintje actueel Van Estoril naar Zandvoort (9)

   uit kleintje actueel De aanbidding van de gouden Pekingeend (7)

   kleintje@stelling.nl

  • Van Tours:

   In de pdf-file van Richard Samson kwam ik de naam Mous tegen. Weet iemand wie dat is?
   De OvJ in de zaak Vaatstra is Henk Mous en die heeft in het bureau Warmoesstraat gewerkt toen hij nog bij de politie was. Die Mous uit de pdf-file hoeft natuurlijk niet Henk Mous te zijn, maar het zou net zo goed kunnen.

 • Myra:

  Caroline, er zijn 2 mensen uit de directe omgeving van Marcel die dit soort lelijke dingen roepen. Laat maar gaan. Het gesprek is meer dan 700 keer beluisterd de afgelopen 24 uur en dat is best goed nieuws. Dank je wel Bou!

 • Goedemiddag. Tot twee maal toe hoor ik dat men een zogenaamde dubbelganger moet hebben gebruikt om de zaak om de tuin te leiden. Laat dat nou prompt ook met de bewuste Ali Hassan zijn gebeurd. Sterker nog: ongeveer een jaar voor de verjaring pakt men ene onschuldige Jasper Steringa op en laat hem voor de moord opdraaien. Dat zijn dus de herkenbare methodes in elk geval in ons land.

  • Consiliarius:

   In het HIK-onderzoek van de Rotterdamse politie naar de Duitse kinderhandelaar Lothar Glandorf is een 2de Joris opgedoken. Ene Joris Francken (volgens de Richard Samson-papers). Doelt u daar op?

   • mrpettjo:

    Wie zegt dat het niet om dezelfde Joris Demmink gaat in de HIK zaak. Stan de Jong kwam met deze info als ik me niet vergis en is korte tijd later voor de staatsmedia gaan werken.
    Dat Vrakking de Bruinsmagroep die samenwerkte met de kinderhandelaars volgens de Samson paper ervan beschuldigde de justitietop in diskrediet te brengen is een gekende truc van justitie om zich van de blaam van deelname aan kinderhandel wit te wassen.

 • Niemand een bron voor de “Ficq saboteerde rolodex”-claim? Gezien Bart Mos beweert Dat Telegraaf dat nooit geschreven heeft, kan die claim daarmee van tafel?

 • Ik denk visueel en zie het hele misdadige handelend zoals een doorgewinterde goochelaar, welke nog kan hypnotiseren ook. Met handlangers in de zaal om zijn doel te bereiken. Stuk voor stuk toneelspelers die meehelpen om centen te verdienen.
  Via dit beeld is het goed denkbaar dat er altijd een groep lugubere criminelen een rol speelt om het vuile werk te doen met hun leiders. Hogerop vindt men dan weer ratten zich verschuilend in uniform op hun “juiste plek”. Deze geven dan vooraf de waarschuwingen aan de leiders door. Zelfs op het NFI huist de verkeerde man of vrouw. Zoals bij Marianne Vaatstra zijn de bewijzen voorgoed in de kast verdwenen en valt er niks meer officieel te achterhalen.
  Het is een spel van verrotte gebakken peren, dat crimineel centen verdient aan de ellende dat men brengt ten koste van een ander. Die ander betaalt uiteindelijk met zijn of haar leven.
  En de hoge elite? Die grijnst als Nero in de arena des doods.

 • Runner:

  @ mrpettjo

  Stan de Jong heeft destijds van Johan Staps, (http://nl.linkedin.com/pub/john-staps/56/a55/440) die betrokken was bij het HIK-onderzoek te horen gekregen dat het om Joris Francken (woonachtig in Scheveningen) zou gaan. Let wel te horen, Stan heeft niet zwart op wit een veroordeling gezien met daarop de naam van Joris Francken.

  • mrpettjo:

   Zeer bedankt voor deze info. Dit geeft al aan dat dit info is van horen zeggen zonder het checken van het waarheidsgehalte van de gegevens. Kans is zeer groot dat Johan Staps net als Jan Verkaijk in de zaak Vaatstra desinformatie verstrekte om de dader Joris Demmink (zoals Ali Hussein Hassane en Feik in de Vaatstra zaak) wit te wassen.
   Stan de Jong was al langer bezig de overstap naar de de staatsmedia te maken en m.i. al niet meer betrouwbaar in een zaak als die van Demmink.

 • Boudine Berkenbosch:

  Op Crimesite staat een verhelderend artikel van Wim van de Pol:

  Reconstructie Rolodex-onderzoek

  De tweede politie-getuige die het voorlopige getuigenverhoor over Joris Demmink aan het woord kwam was Jaap Hoek, een gepensioneerde rechercheur van de zedenpolitie Amsterdam. Hoek zei dat oud-secretaris-generaal Joris Demmink niet voorkwam in het Rolodex-onderzoek. In tegenstelling tot wat een andere rechercheur vanmorgen zei. Hoe kan dat nu?

  Door @Wim van de Pol

  Tactisch

  De oplossing kan zitten hem in het feit dat rechercheur De Koter sprak over het onderzoek van de Criminele Inlichtingendienst (CIE) en Hoek alleen sprak over het tactische onderzoek. Het inlichtingen onderzoek begon in februari 1997, het tactische onderzoek in augustus 1997. Rechercheur De Koter was vanaf februari tot augustus bezig en overlegde met de CIE-officier Fred Teeven die hem toestemming gaf om de telefonische contacten van de hoogleraar Ger van R. uit te pluizen. Er kwam overleg met de Rijksrecherche die informatie en vermoedens bleek te hebben over drie hoofdofficieren en Joris Demmink.

  NN

  Tussen februari en augustus stelde Teeven een klein team samen met rechercheurs van de Criminele Inlichtingendienst, Jeugd en Zedenpolitie, Bureau Interne Zaken van de Amsterdamse politie, Rijksrecherche en een ambtenaar van de voorloper van de AIVD, BVD. Dat tactische team heette het Rolodex-team. Pas in augustus schoof Jaap Hoek dus aan. Volgens De Koter kwamen op dat moment vier namen in beeld op grond van informatie die de Rijksrecherche heeft verzameld: Joris Demmink en de hoofdofficieren Hans Holthuis, Henk Wooldrik en Jan Wolter Wabeke. Het gerechtelijk vooronderzoek dat werd ingesteld was echter op naam van NN, dus niet op naam van enige verdachte.

  Lees ook de rest…

 • Felice van Doorn:

  Wat er nodig is om al deze misstanden te lijf te gaan:

  1. De Officier van Justitie moet geen onderdeel meer zijn van de staande magistratuur. Hij gedraagt zich te vaak volgens het adagium ‘met boeven vang je boeven’ en gelet op de trukendoos die door hem wordt toegepast dient hij zitting te nemen tegenover de rechter, net zoals de verdediging. Dit kan misbruik van de huidige bijzondere (machts)positie van de Officier van Justitie voorkomen en maakt duidelijk dat hij ten opzichte van de rechter op zijn tellen moet passen.

  2. Het moet het OM (Parket, College van PG’s) verboden worden om te coordineren en af te stemmen met het Ministerie van Justitie aangezien dit de onafhankelijkheid van het OM minimaliseert. Het OM verwordt tot een dienaar van het landsbelang ipv een wetshandhaver. Een dienaar van het landsbelang wordt door overheidsmedewerkers duidelijk anders ingezet en ‘benut’dan een pure en onafhankelijke wetsdienaar. Een Officier dient door te zetten daar waar hoge ambtenaren – als voorwerp van onderzoek – liever hadden dat hij zijn activiteiten zou staken.

  3. Er moet een commissie komen die gaat onderzoeken hoe benoemingen tot stand komen in Nederland. Dit betreft benoemingen van SG’s, DG’s, rechters, Officieren van Justitie en Korpschefs. Het is van belang uit te zoeken in hoeverre chantage en de mogelijkheden daartoe een rol spelen bij de benoemingen. Het lijkt er immers op dat diegenen benoemt worden die reeds chantabel zijn, dan wel zich niet zullen bezighouden met zekere gevoelige kwesties (en dus dankzij de benoeming anderen NIET zullen chanteren).

  4. De klokkenluidersregeling moet overtuigend worden geimplementeerd en gecommuniceerd. Klokkenluiders moeten worden beschermd tegen overmatige procesvoering, zeker daar waar het onderwerpen betreft die de overheid zelf aangaan.

  5. De rol en de functie van de media en het parlement moet worden onderzocht in kwesties als deze. Teveel leden der Tweede Kamer blaffen enkel en bijten niet ofwel houden ze hun mond. Hoe kan dat, waarom is dat? Zijn zij zelf chantabel, tenminste met de mogelijkheid een betere baan te krijgen in het geval een DG of SG in opspraak is of verdacht wordt van misdrijven? Als dat zo is, zijn DG’s en SG’s een bedreiging voor de democratie en rechtsstaat? Dienen zij wellicht korter aan te blijven dan nu het geval is. Dient de invloed en reikwijdte van hun macht beperkt te worden? En ook: zijn de media in Nederland slechts een verlengstuk van de overheid, hebben ze hun controlerende functie verloren? Zijn ook zij op enigerlei wijze (via toegang tot de politiek dan wel het verkrijgen van subsidies) chantabel? Hoe makkelijk is het om met dreiging van zware juridische middelen de Nederlandse pers het zwijgen op te leggen?

  6. Er dienen regels te komen in relatie tot de financiering van procesvoering ten behoeve van van misdrijven verdachte overheidsmedewerkers. Er dienen regels te komen die aangeven of dergelijke overheidsmedewerkers met belastinggeld de media mogen bedreigen en dwingen tot non-publicatie. Dit ondergraaft de democratie, het vrije woord, de persvrijheid en voorkomt waarheidsvinding.

  7. Er dient een commissie te komen waar klokkenluiders terecht kunnen met bezwaren tegen personen die deel uit maken van de Nederlandse overheid en / of een belangrijke functie vervullen in relatie tot de Nederlandse Rechtsorde. Die bezwaren moeten gedegen worden onderzocht waarbij de mate van aandacht voor de melding of aangifte evenredig moet zijn aan de importantie van de rol en functie van de verdachte. Nu is de aandacht voor de melding en de kans op onderzoek en vervolging omgekeerd evenredig aan de belangen die kleven aan het voorwerp van onderzoek.

  8. Er zijn overduidelijk grote problemen met het vastleggen en bewaren van bewijs en gegevens inzake politie onderzoeken en opsporingsactiviteiten waarbij belangrijke personen voorwerp van onderzoek zijn. Zodra een verdachte met een hoog en belangrijk profiel in zicht komt, dan wel leden der rechtelijke macht, politie of justitie, dan dient een speciale en volledig onafhankelijke dienst of groep personen, zorg te dragen voor vastlegging en vooral bewaring van de gegevens, tijdens EN na het onderzoek. Het is duidelijk dat op dit moment vele verschillende bij de onderzoeken betrokken personen een rol kunnen spelen bij het vervalsen of vernietigen van dergelijke gegevens. Te vaak ook wordt er onzorgvuldig omgegaan met de gegevens waardoor ze niet meer opvraagbaar of anderzins bereikbaar zijn.

  9. Er dient een onderzoek te komen naar de rol van de AIVD in situaties waarbij voor de Nederlandse rechtsorde en democratie van belang zijnde personen verdacht worden van strafbare feiten. Op dit moment lijkt het erop dat de AIVD zich toelegt op het gebruik van de mantel der liefde dan wel akkoord gaat met het gebruik ervan, opdat de schijn van een goed functionerende democratie en samenleving wordt opgehouden. De vraag is of dat wenselijk is. De vraag is of de AIVD voldoende onafhankelijk kan acteren om daadwerkelijk machtsmisbruik en crimineel gedrag binnen en door de Nederlandse overheid te voorkomen, vooral wanneer dergelijke activiteiten in groepsverband worden gepleegd bijvoorbeeld door hen die vanuit de ministeries een sturende rol hebben ten aanzien van de AIVD.

  10. Er dient een onderzoek te komen naar de vraag of de AIVD de geschikte partij is bij het verrichten van antecedentenonderzoeken bij belangrijke benoemingen. Zelfs indien deze onderzoeken goed verlopen en zelfs indien de AIVD voldoende gegevens kan vinden of ter beschikking heeft voor het onderzoek, is er dan sprake van voldoende onafhankelijkheid wanneer de conclusie van een dergelijk onderzoek de overheid(medewerkers) onwelgevallig is. Kunnen de DG’s en SG’s bij de ministeries, dan wel andere overheidsfunctionarissen, de adviezen van de AIVD naast zich neer leggen of zelfs beinvloeden? Het lijkt er wel op.

 • Boudine Berkenbosch:

  Martin Vrijland:
  Engelse hoge rechter en adviseur koningin oprichter pedofielen-kring

  De bewijzen dat ook internationaal onder de elite sprake is van kindermisbruiknetwerken stapelen zich. Hadden we eerst al vriend van prins Charles en de tot Sir bekroonde BBC presentator Jimmy Savile die honderden kinderen misbruikte, nu blijkt zelf een rechter van het hoge gerechtshof oprichter te zijn van de PIE. PIE staat voor Pedophile Information Echange, wat zoveel betekent als Pedofielen Informatie Uitwisseling. Dat is een soort contactsysteem voor kindermisbruikers. Lord Justice Fulford, die vorig jaar benoemd werd tot adviseur van de koningin, was een belangrijke financier van deze Pedofiele Information Exchange (PIE). De politie verdenkt deze groep van het misbruiken van kinderen op een ‘industriële schaal’. Dit ‘breaking news’ verhaalstaat vandaag in de Britse Daily Mail.

  Micha Kat op NRC ombudsman:
  WITWAS-ACTIE DEMMINK DOOR MARCEL HAENEN

  NRC HANDELSBLAD-JOURNALIST MARCEL HAENEN TREKT ALLE REGISTERS OPEN DE PEDOFIEL DEMMMINK TE REDDEN * VAN ALLE OMROEPEN IN DE EO HET SMERIGST EN HET FANATIEKST IN HET BESCHERMEN VAN KINDERVERKRACHTERS EN KINDERMOORDENAARS * ALS DE MSM EEN PROCES WILLEN DEBUNKEN NOEMEN ZE HET ‘EEN CIRCUS’ OF ‘EEN MYSTERIE’ DAT IS ‘OPGETUIGD’ DOOR ‘FANATICI’ MET ‘EEN EIGEN BELANG’

  Luister ook naar Marcel Haenen.

  • mrpettjo:

   Op Kleintje Muurkrant werd onlangs gesteld dat ook Ger van Roon onderdeel uitmaakte van de Britse Pedophile Information Exchange (PIE) maar dit heb ik (nog) niet weten te achterhalen. De in Nederland veroordeelde PvdA senator Brongersma was wel lid.
   De PIE werd naar verluidt niet alleen gebruikt voor het verspreiden van kinderporno maar ook voor voor het regelen van sexcontacten met kinderen voor pedofielen.
   Ik kwam laatst een bericht in News of the World tegen dat Britse weeskinderen uit weeshuis Haut le Garenne (Jersey) op jachten van superrijken voor de kust werden aangeleverd en verkracht.

   Artikel op Kleintje Muurkrant over het Volkskrantartikel over mr. Ficq:

   Van Estoril naar Zandvoort (140)

   zaterdag 8 maart 2014
   Even wat as op de golven. Namens de Haagse begrafenisonderneming. Mogen ex-snuffelsmurfen Leen de Koter en Jaap Hoek verklaren dat de naam van Demmink ook was gevallen tijdens het Rolodex-onderzoek, volgens voormalig procureur-generaal Ficq kwam die naam nergens voor in het eindrapport van februari 1999, dat hij qq. onder ogen had gehad. En het OvJ- trio Holthuis, Wabeke en Wooldrik ook niet. Een erg klein eindrapport trouwens. Een paar velletjes maar. Aldus Fiq’s relaas tegenover een ploegje kistendragers van de Volksfiets (1).
   Wat ie ook nog had was een eigen krabbeltje over een telefoontje van Harry Borghouts, toenmalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Die had Joris gesproken, die toen bij Justitie het ambt van directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bekleedde en al tientallen jaren in Harry’s orbit rondcirkelde (2). Joris wilde een portie hom of kuit over het verhaal, dat ie van een of andere hoofdofficier had gehoord. Ging over een onderzoek dat naar hem onderweg zou zijn in Amsterdam in verband met koterhopsen. Borghouts ging uit hengelen bij de Amsterdamse hoofdofficier J. Vrakking en die hielp hem uit de droom: Demmink was niet in beeld.
   Nou was het belabberde, dat de naam van Vrakking in dit verband ook al eens in de vrolijk ronkende geruchtenstofzuiger terecht was gekomen naar aanleiding van het onderzoek van oud-recherchesmurf Peter Ros. Een onderzoek, waarover wij in de afleveringen 375, 376, 382 en 401 van de serie Octopussy nog een paar gezellige stukjes info in de uitverkoop deden en dat ons op een verhoor bij de rechter-commissaris in Den Haag kwam te staan. Wij bleken staatsgeheimen naar buiten te hebben getakeld. Staatsgeheimen over koterhopsen in hoge kringen, die blijkbaar bij de BVD cq. de AIVD berustten. Zo maak je nog eens wat mee.
   Blijft de vraag of meneer Fiq die geheime info ook onder ogen heeft gehad. Wij denken van niet. Maar zeker weten, nou nee. Stay tuned.

   (1) Voor wie er lol in heeft, voilá het bewuste artikel.
   (2) Hier is het Volksfietsteam een tikkie onnauwkeurig. Maar dat zijn wij ook wel eens.

   http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/OSUZ1394298599.html

 • Boudine Berkenbosch:

  In verband met dat artikel over de toestand in Engeland, wil ik nog wijzen op een oudere reactie op BOUblog:

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2010/12/23/le-reseau-zandvoort-et-les-abus-sexuels-dans-des-creches-d-a.html

  Vertaling: Eheu

  HET ZANDVOORT-NETWERK EN HET SEXUEEL MISBRUIK IN DE AMSTERDAMSE CRECHES.

  In 2001 praat Marcel Vervloesem tegenover de politie over een getuige die tegenover hem verklaard had dat er babies uit een Amsterdamse creche gedrogeerd werden en misbruikt in de studio die gelegen is aan de Admiraal de Ruyterweg 111. Tien jaar later, aan de vooravond van 2011, horen we via de media dat er op de Admiraal de Ruyterweg 72 babies gebruikt zijn in de ‘babie-porno’ industrie.
  Robert van Warmerdam is een Nederlandse transsexueel die al 15 jaar werkzaam is in het milieu, dwz sinds zijn 12de. Hij kent Robby van der Plancken, een kind uit een instelling in het Belgische Mol vanwaar hij op zijn twaalfde naar Nederland werd geexporteerd om in de sex-industrie te werk gesteld te worden. Het was deze Van der Plancken die de Werkgroep Morkhoven op het spoor van het pedocriminele Zandvoort-netwerk zou zetten.
  Beiden bezoeken regelmatig de G-force, een Amsterdamse bar waarvan volgens Van Warmerdam de Amerikaan Edward John Mullaney de eigenaar was. Het Nederlandse politieonderzoek in deze zaak beperkte zich tot de eigenaar van het gebouwencomplex waar de bar gevestigd was en tot de werknemer van de bar, zonder zich met de huurder/eigenaar van de bar zelf bezig te houden.

  Mulaney behoorde tot de kringen die in alle grote kindermisbruik-netwerken actief zijn, In de zaak Temse-Madeira liep dat verband via de club Adonis en Norbert de Rijck. Hij was ook een lid van het Spartacus netwerk, via de firma Korper & Korver B.V. , en hij was nog steeds betrokken bij het overblijvende deel van het Zandvoort-netwerk via Karel Kreuner en Alex van Maasdam, ook bekend onder de naam ‘Privé-Alex’.

  Lees hier verder.

 • mrpettjo:

  Getuige van vandaag en personal assistant van Demmink in de jaren 90 Anneke Storm van ’s Gravensande is van adel en lid van de Sociëteit De Witte (net als Demmink, Opstelten e.v.a.). Ze studeerde in 1972 af aan de universiteit van Leiden.

 • mrpettjo:

  Meer over het “onderzoek” naar professor Ger van Roon:

  Van Estoril naar Zandvoort (32)

  dinsdag 16 december 2003
  In 1998 werd door de recherche een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) gestart naar de vermeende activiteiten binnen het pedo-circuit van twee hoofdofficieren van Justitie en Ger van Roon. Een professor in de moderne geschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en expert op het gebied van het Duitse verzet tegen Hitler cs. Bij zo’n onderzoek hoort een telefoontap. Direct na het plaatsen ervan bleek de professor uiterst voorzichtig te zijn als het in de richting van zijn hobby ging. Voorzichtige conclusie: hij was getipt door iemand van Justitie. De tap was dus nutteloos en dat gold eigenlijk ook voor het beeldmateriaaldat tijdens een politie-inval bij de prof thuis werd aangetroffen. Daar was zo in gefrutseld dat de herkomst van het materiaal niet meer viel vast te stellen. Het vooronderzoek bloedde dood en werd in 1999 afgefloten. Van Roon werd verder met rust gelaten. Toch waren er wel degelijk interessante details naar boven gekomen. De vooral in Duitsland zeer gewaardeerde geschiedvorser bleek tijdens zijn carrière qq. vele reizen naar Berlijn te hebben gemaakt. En bij tijd en wijle zelfs naar Polen en Rusland. Ook in de jaren voor Die Wende. Voor zijn trips naar het Oostblok kreeg onze Ger een speciaal stempel in zijn paspoort om te ontkomen aan allerlei bureaucratisch gedreutel. Alleen dat al maakt het meer dan waarschijnlijk dat hij belangstelling genoot van de KGB en na 1990/91 van haar Nachwuchs. In dat licht is het op het oog nogal lichtzinnig om bijvoorbeeld een reisje naar Polen te maken in gezelschap van een jonge prostituée van manlijke kunne. Tenzij er nog andere zaken speelden die mogelijk de aandacht hebben getrokken van de BVD. Overigens was in Polen toen een Duitse pooier actief die later zijn tenten op zou slaan in de Rotterdamse Beverstraat: Lothar Glandorf. Meer over hem in onze volgende bijdrage. Stay tuned.

  http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/IWMX1071568819.html

 • mrpettjo:

  De getuigenverhoren over vermeend kindermisbruik van ex-topambtenaar Joris Demmink worden vandaag hervat. Weinigen volgen de zaak met meer aandacht dan advocate Adèle van der Plas, die al 7 jaar obsessief met de zaak bezig is. ‘Als ik al dit onrecht zie, kan ik dat niet loslaten.’

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3610390/2014/03/10/Het-net-sluit-zich-dat-kun-je-nu-wel-stellen.dhtml

 • Obsessief? Ik zou zeggen toegewijd, volhardende…

 • Consiliarius:

  Anneke Storms zei dat ze een kort telefoongesprek met Demmink heeft gehad over de decoratie van een kinderrechter. Ze wilde niet zeggen om welke kinderrechter het ging. Nu is de vrouw van Ivo Opsteltlen Mariëtte Opstelten-Dutilh ook kinderrechter (geweest). Een kinderrechter met een slechte reputatie: http://www.klokkenluideronline.is/2012/01/vrouw-opstelten-ook-pedo-rechter/
  Zou de gedecoreerde kinderrechter mw Opstelten-Dutilh kunnen zijn? Kan iemand dat uitzoeken?

Laat een reactie achter

Recente reacties