Selecteer een pagina

Archieven

Maand: maart 2014

Baybasin belt Myra over de Utrecht verhoren

Op zondagmorgen (vandaag) zou Baybasin om 10 uur Myra bellen, maar vanwege de zomertijd werd het wat later. Myra valt ongeveer met de deur in huis en vraagt Baybasin wat hij denkt van de verhoren in Utrecht. Baybasin is er blij mee, omdat er mensen naar voren komen om te getuigen. Daar staat tegenover dat anderen bevreesd zijn om te vertellen wat ze weten. Daarom wordt het nu de hoogste tijd dat politici ingrijpen. Ook zal er een goede bescherming moeten komen voor mensen die wel willen getuigen. Deze mensen behoren met het grootste respect te worden behandeld.
Lees meer…

Tegenlicht: Het Griekse antwoord op de crisis

De documentaire die gisteren op BOUblog werd geplaatst, gaat over de onhoudbaarheid van de huidige “wereldeconomie”. Daarin worden voedsel en gebruiksgoederen zo massaal en zo goedkoop mogelijk geproduceerd. Vervolgens worden ze van hot naar her gevlogen of verscheept, om in het “vrije westen” voor een zo hoog mogelijke prijs te worden verkocht. Deze economie leidt tot grote rijkdom voor enkelen, tot bittere armoede voor velen en tot het teloor gaan van sociale coherentie. Het alternatief is een economie waarin productie en consumptie binnen dezelfde regio plaatsvinden.
Lees meer…

De economie van geluk -verhalen uit Ladakh

Ladakh is de meest noordelijke provincie van India, het ligt hoog in de Himalaya en het grenst aan Tibet. Dit gebied is niet rijk aan natuurlijke hulpbronnen en het ligt zeer afgelegen. Helena Norberg-Hodge is een Zweedse linguiste, die vele jaren heeft gewoond in Ladakh. De economie van Ladakh was in 1975 nog simpel: men verbouwde voedsel, men weefde kleding en bouwde huizen. Een sterk sociaal netwerk zorgde er voor dat niemand armoede leed, maar het maakte de mensen ook gelukkig. In de jaren ’80 deed de westerse cultuur haar intrede en Helena zag tot welke veranderingen dat leidde.
Lees meer…

De Demmink-verhoren dag 6: Bart Molenkamp

Gisteren werd in de Demmink-verhoren Bart Molenkamp verhoord, de ex-gevangenisdirecteur die op 14 maart niet aan de beurt kwam, omdat het verhoor van Jacques van Huet uitliep. Beiden hebben een verklaring bij de notaris gelegd dat zij in 1992 reeds van mevrouw Storm hoorden dat Joris D. jonge jongens bij zich thuis liet komen. De verklaring van Bart Molenkamp was kort maar krachtig, dit verhoor liep niet uit, maar het sneed wel hout!
Lees meer…

De Demmink-verhoren dag 5: Klaas Langendoen

In de Demmink-verhoren was het gisteren de beurt aan Klaas Langendoen. Deze privé detective heeft in Turkije onderzoek verricht naar de achtergrond van de zaak Baybasin en de relatie met Demmink. Baybasin heeft in 2007 aangifte gedaan (pdf) tegen Demmink en anderen wegens o.a. wederrechtelijke vrijheidsberoving en criminele organisatie. In deze aangifte werd Joris D. tevens beschuldigd van pedofilie. De Turkse regering zou Nederland daarmee gechanteerd hebben.
Lees meer…

1998: Rolodex en de Zandvoort doofpot

Wat het verband is, weet niemand, want het Rolodex onderzoek was uiterst geheim en de kinderporno uit Zandvoort werd vakkundig in de doofpot gestopt. Opvallend is wel dat deze twee doofpotten samenvallen in de tijd: 1998. Het Rolodex onderzoek richtte zich tegen professor van Roon en drie Officieren van Justitie, die zich schuldig zouden maken aan handel in en prostitutie van jonge kinderen. De kinderporno uit Zandvoort bestond uit foto’s en films van duizenden verkrachte kinderen, tot baby’s aan toe!
Lees meer…

De trage, maar harde val van Demmink

Langzaam maar zeker komt Joris Demmink ten val. In het NRC staat vandaag een interview met Hans Vrakking (pdf), de Amsterdamse oud-hoofdofficier van justitie die in 1998 verantwoordelijk was voor het Rolodex onderzoek. Volgens Vrakking dook Joris D. wel degelijk op in dat onderzoek, niet zozeer als verdachte, maar wel degelijk in dezelfde context. Zodra Demmink in beeld kwam, bleek het onderzoek uitgelekt en dus zinloos. Dat is dus geen rook, maar vuur! Hulde aan mr. Hans Vrakking, die zijn eed van geheimhouding doorbrak vanwege het algemene belang!
Lees meer…

Boudine Berkenbosch is in haar bollentuin

Wat een mooie zachte lente is het dit jaar! Vorig jaar rond deze tijd lag er sneeuw en er stond een ijskoude noordoosten wind. Achter mijn huis werd een oude schuur gesloopt en de betonnen en bakstenen vloeren liet men liggen. De bakstenen heb ik er uit gehaald en een goede vriend kwam helpen met het plaatsen van een schutting. Als troost ontving ik van een lezer een grote doos vol bloembollen! Deze heb ik geplant en daarna alles gemulcht met het blad van de lindebomen. Nu het lente wordt, is mijn tuin een groot fiësta!
Lees meer…

Categorieën