Archieven

Bou heeft last van laster en smaad

Zoals u weet werk ik aan een aangifte tegen “Don Quijotte en/of Sancho Panza”. Zijn artikel over mij is onrechtmatig en Don blijkt een pathologische leugenaar! Hij heeft al eens eerder slachtoffers gemaakt, ik vind het daarom wel mijn plicht om zijn volgende slachtoffers te behoeden. Dat klusje zou voor mij geen probleem zijn, ware het niet dat de kritiek van Lidy voor mij toch wel pijnlijk is. Zij zoekt daar een podium voor, ze reageert nu op het blog van Don. Ze is personeelsfunctionaris geweest met een mooie loopbaan, ze heeft incasseringsvermogen opgebouwd en mensenkennis. Op mijn functioneren heeft ze echter kritiek en haar houding is professioneel! Omdat het hier gaat om een vrouw die haar sporen wel verdiend heeft, wil ik haar een podium bieden.

Eerst even de tijdslijn:
Op 1 november plaatste iemand op BOUblog de link naar het dagboek van Maaike Tersptra, dat door Lameris was gepubliceerd.
Op 3 november plaatste Vuur een reactie op BOUblog dat hij het had geupload.
Op 4 november haalde Frides het dagboek weer weg, maar het stond toen al op diverse sites. Daar wees ik op.
Lidy noemde mij toen hypocriet. Sindsdien uit zij kritiek op mijn functioneren, op dit moment op het blog van Don. Wij laten nu Lidy nu zelf aan het woord.

lidy februari 20, 2014 om 12:02 pm · · Beantwoorden →

Kijk beste Boudine, wat mij frappeert is dat je de aanstichter Micha Kat, compleet buiten beschouwing laat. Ook jouw eigen aandeel laat je buiten beschouwing. Nogmaals, na de aankondiging door Micha Kat, heeft Frides op zijn verzoek, ongetwijfeld gelardeerd met dramatische verhalen, het door Micha aangeleverde dagboek van Maaike geplaatst.

Jij was de eerste, lees het goed, de EERSTE, die er een link naartoe maakte, daarbij schreef je dat ook jij het verzoek van Micha had ontvangen en nog zoveel anderen, ik meen dat je het getal 10 noemde. Maar jij plaatste het NIET om mevrouw Terpstra te SPAREN. Bou dat vond ik zo hypocriet.

Dan had ik van jou verwacht dat je Frides daarop zou aanspreken. Maar toen Frides het dagboek er weer van afhaalde, had je praatjes: Kopje thee Frides? Weet je nog? Nee natuurlijk niet, dat vergeet je graag, maar ik niet! Juist omdat ik het zo volgde weet ik dat, pas nadat Frides het dagboek er afhaalde kwam Vuur, en natuurlijk kon jij toen weer linken, wat je prompt deed.

Ik heb n.a.v. jouw gedrag drie kritische reacties geschreven, maar omdat je altijd ontkent, nooit enige verantwoordelijkheid neemt, in tegendeel je er immer onderuit kletst, heb ik je pas bij de derde keer een loeder en miss Bou Bouquet genoemd. Want je modereert, verwijdert reacties en maakt het verhaal zo dat jij er weer denkt goed op te staan. En dan niet te vergeten de zieligheidsfactor in de strijd gooit, of de prinses op de erwt act.

Daarbij heb je nog iets gedaan, je hebt mij geband en hebt daarna je beklag gedaan, mijn toelichtingen heb je niet geplaatst. Nee want daarin wees ik je op je verantwoordelijkheid. Ik heb daarin ook geschreven dat ik Frides een naieve man vond maar er van overtuigd was dat hij het goed bedoelde. Ook dat hij een gemakkelijk slachtoffer was voor Micha Kat. En ik heb je op je hart gedrukt de man te waarschuwen voor de gevolgen, jij als meester in de rechten was daar toch de aangewezen persoon voor. Maar dat heb je toen niet gedaan, te druk met jezelf schoon te praten.

Mij heb je maanden nergens iets zien schrijven over jou. Onmogelijk. De eerste keer dat ik aan jou refereerde was toen ik schreef: ‘Heb je nu je zin Bou!’ Dat was namelijk de eerste gedachte die bij mij opkwam toen ik het artikel las op Recht is Krom dat Frides met een veroordeling en hoge kosten is geconfronteerd.

Waar ben jij nu en waar is Micha? Nergens. Nee je geeft de man Frides nog een trap na.

Luister goed en ik wil hierna nooit meer een woord aan jou besteden. Laster en smaad? Hoe noemde jij ook al weer Yehudi? Kleine Kabouter? Ik las het pas geleden nog net in een reactie op je blog, voordat je het rap weer verwijderde.

En dan beklaag je je over Lidy die jou niet in je waarde laat? Nounou.

http://updatesfromthefield.files.wordpress.com/2011/01/embarrassed.jpg

lidy februari 21, 2014 om 11:27 am · · Beantwoorden →

Voor de lezers wil ik hier toch nog een toelichting geven.

Mr Drs Bou zegt hier niet verantwoordelijk te zijn voor de daden van Frides. Daar kan ik in mee gaan. Inderdaad Frides is zelf uiteindelijk verantwoordelijk en is ook verantwoordelijk gehouden voor en door de rechter.

Waar het mij om gaat is dit: Als meester in de rechten, die zelf een aantal malen in het verleden te kennen heeft gegeven nauwkeurig te modereren om niet in aanraking te komen met justitie, vond en vind ik het ronduit hypocriet als je profiteert van een bron zonder zelf dat juridische risico te willen lopen. En dan ook nog een argumentatie hanteren, nl: het sparen van mevrouw Terpstra, die ik bedenkelijk vind als je daar niet consequent naar handelt. Jezelf verontschuldigen maar daarmee tegelijkertijd een ander beschuldigen, het zijn bekende truuks.

Na mijn opmerking over de hypocrisie begon het liegen en verdraaien en het verwijderen. Nadat Frides, om welke reden dan ook, besloot om dat dagboek off line te halen, begon Boudine hem belachelijk te maken. Dat gaat op een zeer geraffineerde manier, door hem weg te zetten al een sul: kopje thee Frides? Of dat voor hem een stimulans is geweest om alsnog dat dagboek integraal te plaatsen weet ik natuurlijk niet, en daar gaat het ook niet om. Het gaat om het gedrag van Mr Drs Bou, dat ik moreel in deze kwestie verwerpelijk vind. Zij heeft in ieder geval geen opmerking gemaakt, in dat prille begin, dat Frides zou weerhouden, in tegendeel. De wijze waarop zij er over schreef gaf mij in ieder geval de indruk dat Mr Drs Bou zwaar de pest had dat Frides het dagboek had verwijderd. Daarna kwamen er mensen die het dagboek plaatsten. Dat is de chronologische volgorde.

Mevrouw laat zich graag inspireren door wat ik schrijf maar misbruikt het vervolgens, zoals mijn waarschuwing voor de Johnny hang yourself trajecten. Bou gebruikt het om diezelfde mensen nog een trap na te geven. IJskoud stelt ze, zie ik hierboven in een citaat, dat Frides Lameris met zijn actie Dankbaar in gevaar heeft gebracht. Nee, hoogstens heeft Frides zich laten misbruiken door mensen als Micha Kat. Ik vraag me zelfs af waar Boudine de euvele moed vandaan haalt om dergelijke zware beschuldigingen op de schouders van de man te leggen. Ik heb het in ieder geval in een totaal andere context beschreven, om ook mensen als Dankbaar en Mauritz te waarschuwen: daar is het OM mee bezig. Het OM!!! Dankbaar heeft in ieder geval een kundige advocaat ingeschakeld en dat was mijn doel.

Als ik kritiek heb op iemand of iets dan onderbouw ik dat. Als ik dat onvoldoende doe dan mag iemand mij daarover vragen stellen en dan beantwoord ik die. In die zin heb ik mijn kritiek naar Boudine altijd onderbouwd. Maar ze heeft de dialoog die zich ontspon weg gemodereerd en mijn latere reacties weggelaten. Ze wilde de kwestie achter de coulissen via email met mij oplossen. Standaard krijgt een ieder die mij via email benadert van mij te horen dat ik over deze kwesties geen email-correspondentie voer. Alles in the open, en zo stuurde ik de antwoorden, via het blog van BOU, die ze niet plaatste. Met voortschrijdend inzicht maakt ze nieuwe voor haar gunstige versies en verwijt mij op haar blog laster.

Ik pleeg geen laster, er sprake van laster als ik haar opzettelijk zou beschadigen. Daar is geen sprake van. Ik heb kritiek. Het omgekeerde is eerder waar, Mr Drs Bou beslasterd mij, zij roddelt ongegeneerd met haar bezoekers over mij, en zo heeft ze Wim Dankbaar bewerkt en inderdaad heeft hij de dialoog tussen Boudine en mij op zijn blog verwijderd. Triomfantelijk maakte ze daarvan melding op haar blog met de valselijke bewering dat Dankbaar het met haar eens was dat ik haar Mr Drs Bou belasterd en beledigd zou hebben. Dat is een leugen. Dankbaar formuleerde het zelf anders op zijn blog.

Nu waar bestaat de laster en de belediging uit? Ik zou gescholden hebben en schelden mag niet op Boublog. Tja, de dialoog waar mevrouw Bou op teruggrijpt is verdwenen en de rest kunt u hier lezen. Maar daar doet mevrouw Boudine nu ook haar uiterste best voor om het te laten verdwijnen. Eerst aangeboden als deal, hierboven, maar aangezien Donquiotte daar niet op in is gegaan, heeft ze dat komkommerartikel alvast verwijderd. Hoe dan ook, ik heb haar dus na een reeks van reacties over en weer een loeder genoemd met redenen omkleed en, vanwege het zichzelf schoonpraten, miss Bou Bouquet, naar de hoofdrolspeelster in de komedie Schone Schijn. Het gaat mevrouw Boudine uiteraard om de argumenten, de dialogen met bewijzen dat ze liegt, die moeten verdwijnen, niet om die twee kwalificaties. Dat is een prachtig excuus. En als Mr. Drs. Bou daar toch mee zou zitten, nou een beetje eelt kweken. Ikzelf moest echt hartelijk lachen om haar scheldkanonnade.

lidy februari 21, 2014 om 1:49 pm · · Beantwoorden →

Aangezien ik graag wil dat hetgeen ik beweer inderdaad klopt, het artikel komkommertijd van Boublog zie ik nu ineens weer staan op het overzicht Nieuwe Media. Misschien een oude versie voor ogen gehad. Zou kunnen, hoe dan ook, het artikel staat er(weer).

lidy februari 21, 2014 om 5:59 pm · · Beantwoorden →

Fijn dat je het weer online hebt gezet zodat ik het kan bekijken.
Die eerste link heb ik inderdaad niet gezien. Dus je was niet de eerste om een link aan te brengen. Okay, voor mij startte hier het verhaal:

Vuur:
3 november, 2013 op 00:36
Geliefde Bou,
Ik heb ervoor gekozen om de strijd aan te gaan. Het dagboek staat op mijn blog. Geen vewijzing, het staat er …. laat maar komen
Waar rook is is…….

mr. drs. Bou:
3 november, 2013 op 10:00
Beste Vuur,
Dit dagboek is al heel lang in mijn bezit. Ik heb het gelezen, maar ik heb er over gezwegen om moeder Maaike te sparen. Al mijn artikelen over de Vaatstra-zaak zijn vanuit dat perspectief geschreven. Vandaar dat ik ook onmiddellijk zeker wist dat Jasper Steringa niet de dader is. Dit ondanks alle DNA-bewijs en valse bekentenissen. Van het vonnis ging ik werkelijk over mijn nek! Na de wrede lustmoord op Marianne was dat de wrede karaktermoord op Marianne.
De manier waarop het OM de feiten manipuleert, is weerzinwekkend! In het dagboek van Maaike staan de feiten. Dat vader Bauke en de kinderen deze feiten niet onder ogen willen zien, vind ik diep triest. Alle respect voor Maaike! Wie nog gelooft dat Jasper Steringa de dader is, zou nu echt dit dagboek moeten lezen!
( jij bent hier degene die een link legt )

mrpettjo:
4 november, 2013 op 12:11
Frides Lameris (of wat zijn echte naam ook is) heeft het dagboek van Maaike van de website van verontruste vaders gehaald. Hij zegt dat na “persoonlijke communicatie” met Maaike te hebben gedaan.
Dit lijkt me sterk want Maaike kan helemaal niet meer internetten nadat hun kinderen pc of laptop hebben weggehaald. Wellicht is Maaike zeer zwaar onder druk gezet door Freddy, Bauke en consorten. De claim op Jasper mag natuurlijk niet in gevaar komen..
Ik denk dat de man die zich te pas en te onpas als vertrouwenspersoon opwerpt is gezwicht voor Bauke c.s. en menneke mr. Y. Moskofiets.
Trouwens FL is ook niet in zijn laatste leugen gestikt.
Beantwoorden

mr. drs. Bou:
4 november, 2013 op 12:44
Geeft niets, mrpettjo. Het dagboek staat nu HIER. 
Downloaden en uploaden kan iedereen!
Beantwoorden

lidy:
4 november, 2013 op 14:17
„ Beste Vuur,
Dit dagboek is al heel lang in mijn bezit. Ik heb het gelezen, maar ik heb er over gezwegen om moeder Maaike te sparen.

Geeft niets, mrpettjo. Het dagboek staat nu HIER.
Downloaden en uploaden kan iedereen! ” 

En daarom beste Mr. Drs. Bou, vind ik je niet alleen een hypocriet, maar mag je een streep door dat Mr. zetten, want ik neem het je kwalijk dat jezelf een risicoloos linkje zet en het toejuicht dat anderen het risico van een juridische strijd wel aangaan. Jij met je juridische achtergrond zou juist deze mensen hebben moeten waarschuwen. FOEI!…

mr. drs. Bou:
4 november, 2013 op 16:19
Beste Lidy,
Hoewel ik dat dagboek wel heb gelezen, heb ik dat nooit bekend gemaakt. Mijn reden was dat ik Maaike niet in de problemen wilde brengen. Achter de schermen heb ik dit ook steeds gezegd. Frides Lameris heeft het online gezet, maar ik was daar niet blij mee. Anderen plaatste hier de link en en ook zong het razend snel door op internet. Frides Lameris weet best wat hij deed, want Wim Dankbaar had al een aanschrijven gekregen van de advocaat van Bauke, die zei te spreken namens Maaike. 
Als iets eenmaal online staat, dan is het vrijwel onmogelijk om het weer van Internet weg te halen. Vuur heeft het geupload en de link op BOUblog geplaatst. Misschien staat het wel op nog veel meer plaatsten. En ik neem aan dat talloze mensen het hebben gedownload.
 Gedane zaken nemen geen keer. Frides Lameris heeft iedereen gesteld voor een fait accompli. Dat hij dat dagboek nu weer verwijdert, dat vind ik pas echt hypocriet. Eerst een daad stellen en dan de verantwoordelijkheid niet nemen. Als hij het mij had gevraagd, dan had ik hem gewaarschuwd: NIET DOEN, want daar krijgt Maaike problemen mee. Zo heb ik ook Kat gewaarschuwd toen hij het dagboek per e-mail rondstuurde. Maar ik wist niet dat Frides zich er mee ging bemoeien…
Wees dus zo vriendelijk om je kritiek te herzien, want deze is niet terecht.

lidy:
4 november, 2013 op 20:44
Wees dus zo vriendelijk om je kritiek te herzien, want deze is niet terecht.

Dat was ik niet van plan en al helemaal niet na het lezen van je, hoe zullen we het noemen, verantwoording?
Succes met je blog.

mr. drs.

Bou:
4 november, 2013 op 21:07
Beste Lidy, Je oordeelt veel te voorbarig! Achter de schermen krijg ik ook informatie, waar jij geen weet van hebt.
Zelf ben ik van mening dat dit dagboek inderdaad naar buiten moet komen. Ik weet ook dat Maaike dit wil, maar Bauke en de kinderen houden haar in hun greep.
Wim Dankbaar is bezig om een boek rond dat dagboek te schrijven. Het wachten was dus op dat boek! Dat Frides Lameris het dagboek ongevraagd online heeft gezet om het daarna (op verzoek van Maaike?) weer te verwijderen, plaatst ons allemaal voor een verrassing en in een spagaat!
Het gaat mij niet in de eerste plaats om de juridische gevolgen, maar om wat dit zal betekenen voor de veel geplaagde moeder van Marianne! Dat het dagboek nu al op verscheidene plaatsen op internet staat, is een feit van algemene bekendheid en het is niet mijn schuld. Evenmin is het echter de schuld van Maaike! Ga je gal dus maar spuien op degene die dit heeft aangericht!

Tot zover

Als ik dit dan weer lees beste Bou dan griezel ik gewoonweg weer. Heb je dan werkelijk geen enkel idee van wat je daar neerplempt. Voor mij maakte je het inderdaad steeds erger. Maar goed, duidelijk is dat wij volstrekt anders in het leven staan. De essentie waar ik bezwaar tegen maak is niet veranderd.

lidy februari 23, 2014 om 11:02 am · · Beantwoorden →

‚„En anderen” , daar bedoel je blijkbaar mij mee. Je hebt hier meer moeite om mij rechtstreeks van laster en smaad te beschuldigen en terecht. Lang genoeg heb je mijn naam op je eigen site door het slijk gehaald en me neergezet als een scheldende lasteraar, zonder de bron te laten zien op basis waarvan je dat vindt. De kracht van de herhaling en inderdaad je krijgt mensen mee, maar zeker niet iedereen. Ik ben blij dat ik hier in ieder geval de gelegenheid heb om mijn visie op, wat heet, het conflict te geven, want in feite gaat het uiteraard om belangen.

Het is nu zo’n twee en een half / drie jaar geleden dat ik, via via, op jouw site terecht kwam, en las over Huseyin Baybasin. En ik kon het erg waarderen dat er iemand zich blijkbaar inzette voor een man die mogelijk onschuldig gevangen was gezet. Via jouw site kon ik kennis nemen van zijn zaak, de Vaatstra zaak en uiteraard Demmink. Ik ben mij later meer gaan verdiepen.

Ik stond open voor de informatie, maar Kat vond ik niet de onderzoeksjournalist en heb ook heel vaak kritische kanttekeningen geplaatst op zijn blog. De deur ging dicht op het moment dat hij zijn lezers opriep de zitting rond de herzieningszaak van Baybasin te verstoren. Dat doe je niet bij een man die een levenslange gevangenisstraf uitzit en al zijn hoop had gevestigd op de herziening van zijn zaak.

Vanaf dat moment ging ik zijn site op een andere manier volgen, namelijk: wat doet hij eigenlijk communicatief. En toen ontdekte ik dat zijn acties geenszins spontane reacties waren op gebeurtenissen, maar een patroon lieten zien van op basis waarvan ik op een gegeven moment zijn acties kon voorspellen. Zo werkt dat en als je zover bent dan weet ik dat er sprake is van opzet. Daarom kreeg hij van mij de bijnaam, het linke loetje van de alternatieve media.

Maar nu komt het Mr.Drs. Bou. Jij die zegt voor Baybasin te strijden laat in feite hetzelfde patroon zien. Want zodra er op jouw blog iets verschijnt dat ook maar enigszins een ander licht laat schijnen op de figuur Kat, is het over en uit. Je noemt het zelfs laster en smaad. Als jij iets over Kat zegt dan is het altijd in de trant van: ach ja dat heeft hij wel gedaan die gekke kat, maar hij meent het niet zo. Misschien kun je daar een heleboel mensen mee voor de gek houden, maar mij niet beste Boudine. Iets klopte er ook aan dit fenomeen niet en dan ga ik over op een andere modus.

Ook jou ben ik op een andere manier gaan lezen en volgen. En dan valt ook bij jou op dat je gecontroleerd dingen schrijft en nu komt het, ook niet schrijft ofwel negeert. En juist dat laatste is interessant. In feite kom je net als Micha Kat niet met iets nieuws, er zijn altijd bronnen. Er is altijd al iemand eerder geweest. Toch, toen ik uitgebreid schreef naar aanleiding van de eerste radio-uitzending van Baybasin, op talk2Myra over die eerste arrestatie in 1995, heb jij ervoor gekozen om erover te zwijgen. Ook Micha Kat. Het was Ton Hofstede die dat veel later heeft opgepakt.

Daarnaast heeft Baybasin in het laatste radioprogramma twee dingen duidelijk gemaakt: 1 Hij vindt Kat zeer onbetrouwbaar en wil er niet mee worden geassocieerd en 2. Hij wil niet dat er mensen voor hem buiten de rechtsorde om gaan en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties ondernemen. Het verwonderde mij zeer dat jij die zich opwerpt als de grote vriendin en beschermster en activiste voor Baybasin, dat volledig naast je neer legt en zelfs diezelfde Kat complimentjes geeft. Dat valt niet uit te leggen en zeker niet aan mij.

Je hebt keurig netjes elke kritiek in het reactieveld t.a.v. Kat onder het mom van laster en smaad, of met de dooddoener: als je kritiek hebt op Kat dan moet je bij hem zijn, weg gemodereerd.

En je toont zo je streken om mensen op te stoken. Heel arglistig en suggestief. Als jij je in de wereld wilt introduceren als een kundige jurist en psycholoog dan verwacht ik daarbij een professionele houding. Daar laat je helemaal niets van blijken als je over Lameris schrijft dat die pas hypocriet is als hij het dagboek van het web haalt en daarom beschuldigt van hypocrisie. En hoe kan het dat je wetende wat je weet in feite mensen stimuleert het dagboek te plaatsen.

Ik kan die dingen constateren, maar voor wat betreft de motieven blijft het natuurlijk gissen, maar dat het niet zo onschuldig is als het lijkt is voor mij absoluut een feit. Werk je samen met Micha Kat? Praktisch wel. En ja ik heb twijfels over jou mbt Baybasin. Baybasin is een heel grote zaak. Een zaak van grote belangen.

Als er dan geen kwade opzet is van jouw kant beste Boudine dan zou ik je willen adviseren te beginnen met meer respect te tonen voor de visie van de man die je zegt te verdedigen.


(illustratie: Huseyin Baibasin)

lidy februari 24, 2014 om 2:27 pm · · Beantwoorden →
Beste Eeuwig September. Volgens mij sta ik hier in mijn volste recht om te reageren als mijn naam wordt genoemd in verband met laster en smaad. Ik ben op dit artikel door het komkommerstuk op boublog attent gemaakt. En dan moet ik mij stil houden? U mag aan mevrouw Berkenbosch over brengen dat zij om te beginnen moet stoppen met mij uit te dagen en vervolgens mag zij mij haar excuses aanbieden en verder doet ze er goed aan mijn aanmerkingen eens serieus te nemen. Zij heeft dit wat mij persoonlijk betreft helemaal aan zichzelf te danken en te wijten. En wat uzelf betreft, dus als ik kritiek heb mbt Micha Kat dan is het interessant en als het Mr. Drs. Bou betreft dan niet? Dat is toch vreemd. Daar kan ik niets mee en verder heb ik ook niets met u. De naam Eeuwig September is mij volkomen onbekend en het zal dan ook wel gaan om een gelegenheidsnaam. Dus waarom zou ik een eigen blog beginnen op uw aanwijzing?

28 Reacties

 1. Koos van Woudenberg

  Mevrouw Bou, denkt u dat een aangifte iets oplevert? Denkt u -gezien uw activiteiten op deze webstek- dat Justitie u gaat helpen?

  Misschien heb ik ongelijk. Aan de andere kant, ik ben ervaringsdeskundige.

  • Boudine Berkenbosch

   Beste Koos,
   Die Don maakt slachtoffers! En dan bedoel ik niet mezelf, al raakte ik er ook even in verstrikt, maar er kwamen andere slachtoffers naar me toe nadat ik dat artikel over die komkommers had geplaatst.
   Laster en smaad doen zoveel kwaad! Deze man moet worden gestopt, want uit zichzelf zal hij niet stoppen. Als de aangifte op de juiste manier op het juiste bureau terecht komt, dan heb ik goede hoop dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Het artikel dat hij over mij schreef, is aan alle kanten onrechtmatig. Wat hij met anderen doet, is zeer destructief!
   Vandaar dat ik aangifte doe, zeg maar als burgerplicht…

 2. Andre Vergeer

  Ik denk dat Lidy conclusies trekt zonder de ins- en outs te kennen. Op die manier komen er verhalen de wereld in die niet kloppen.

  Zelf ben ik er verantwoordelijk voor dat het dagboek ooit is gedigitaliseerd. In de volle overtuiging dat het ooit gepubliceerd moest worden. En geheel in de geest – en met toestemming – van Maaike zelf. Met Bou ben ik het echter eens dat haar wens (met of zonder wilsbeschikking) moet worden gerespecteerd. Als zij besluit om haar toestemming in te trekken, is dat aan haar. Dan geldt het citaatrecht. Maar voor mij geldt dat alle samenwerking en onderzoeken met Maaike van vóór die tijd niet weggepoetst kunnen worden door een idiote sommatie. In die zin is “de actie van Maaike” er een met een dubbele bodem die niet misverstaan mag worden.

  Bou was al maanden of langer in het bezit van het dagboek en heeft uit zuivere overwegingen besloten om het niet te publiceren. Zij was ook op de hoogte van het gevoelige karakter, achter de schermen. Maar als zij niet had doorgelinkt naar de sites waar het dagboek wèl stond had ik het wel gedaan. Of tientallen anderen. Het dagboek was immers al wereldkundig gemaakt en elke journalist weet dat het citaatrecht niet geldt bij doorlinken naar andere sites. En ik meen te durven zeggen dat het geheel in overeenstemming was met de heimelijke toestemming van Maaike omdat haar een advocaat was opgedrongen. Een ‘straatvechter’, die er niet voor terugdeinst om volledig onmogelijke dwangsommen en schadevergoedingen te eisen – en onder dubieuze omstandigheden – en om er alleen zelf maar beter van te worden.

  Ik ken Frides en weet ongeveer hoe het wèl is gegaan. Frides heeft gehandeld vanuit zijn hart nadat hij één of meer gesprekken had gehad met Maaike Terpstra. Hij kwam daarin, geheel onafhankelijk van ons, tot dezelfde conclusies als wij. Daarop besloot hij om het dagboek te plaatsen en pas daarna ging het helemaal viraal. Op zondag had hij echter al een sommatie in huis van Yehudi M. Na een volgend gesprek met Maaike heeft hij uit respect voor haar (en niet vanwege die sommatie) het dagboek weer verwijderd. Maar omdat Yehudi, in zijn optiek, niet de echte vertegenwoordiger was van Maaike (maar van haar kinderen en haar ex), èn na navraag bij Maaike, heeft hij het dagboek toch weer geplaatst en een klacht ingediend bij de deken tegen Yehudi M.

  Frides is een verstandig mens en kende de risico’s voordat hij er aan begon. Welke waarschuwing dan ook, hij zou daar niet op in zijn gegaan. Sterker, uit onvrede over deze hele toestand heeft hij toen, en bewust, alsnog besloten om het dagboek weer te plaatsen, óók uit respect voor Maaike. Wat je daar ook verder van denkt, dat was een moedig besluit. En alleen de toekomst zal uitwijzen wat hier de gevolgen van zullen zijn.

  Volgens mij treft Bou dus geen blaam. Zij heeft zuiver gehandeld, alles van argumenten voorzien en de gelegenheid geboden voor weerwoord. De kritiek van Lidy is m.i. dan ook onterecht en onnodig krenkend.

  • Boudine Berkenbosch

   De kritiek van Lidy is m.i. dan ook onterecht en onnodig krenkend.

   Beste André,
   De “kritiek” van Lidy was voor mij zeer pijnlijk! Maar op den duur kreeg ik door, hoe en waarom het me zo kwetste. Ze is gewend om op deze manier met mensen om te gaan, haar scheldpartijen zijn professioneel, ze is gewend om anderen de mantel uit te vegen, maar ik ben geen personeel! Ze kan me dus niet ontslaan…

   Ik werd trouwens van vier kanten tegelijk aangevallen: die komkommer, Micha Kat, Don Cachot en Lidy. Mijn plezier in BOUblog leed daar onder, ik heb nog steeds niet veel zin om een rondje te surfen. Het is niet leuk om bij vrienden langs te gaan en daar te stuiten op laster en smaad. Daar heb ik geen zin meer in!

   • Herman van Dijk

    Blijf uzelf mevrouw Bou. U heeft vrinden. You never walk alone.
    Vriendschap is belangrijker dan koude titels. Wéér wat geleerd van het leven hè?
    Wie goed doet, goed ontmoet.
    Tot de volgende keer “duifje”.

    • Boudine Berkenbosch

     Mijn titels zijn niet koud, Herman, ik heb altijd met hart en ziel gestudeerd. En wie goed doet, wordt op staande voet ontslagen! Dat is mij ooit overkomen… Vandaar dat die kritiek van Lidy me zo door het hart sneed.

  • Herman van Dijk

   Goedemorgen’smorgens.
   Ben blij dat je de pen hebt gepakt en hebt ingegrepen beste André.
   Eerlijk gezegd had ik erop gehoopt dat jij de rust zou herstellen op jouw rustgevende manier.
   En we doen best te werken in het licht en niet in de duisternis.
   Daarom: “Verlos ons van de boze (het kwaad)”…

   Ik ga zo meteen naar mijn eigen pagina en ga een realistisch voorbeeld geven wat er ooit gebeurde -met alle wijsheid- in woorden met een vrind en grafdelver…
   Denkend aan Carmiggelt achter zijn glaasje in zijn stam café: “Kijk, daar gaat Van Dijk… een èchte hypochonder!”

 3. Nemesis

  @Allen

  Ten eerste:
  Wij allen maken fouten. Niemand is volmaakt. Wie zonder zonde is werpe de 1e steen etc.

  Ten tweede:
  De zaak Marianne Vaatstra is ten diepste een dieptepunt van de de menselijke perversie en de rechtstaat. Voor een ieder die ook maar zelfs voor een deel de feiten kent en zijn gezonde verstand gebruikt moet het duidelijk zijn dat hier veel en veel meer aan de hand is en dat de daders, de overheid en de spindokters (incl alle media) schuldig zijn althans volledig worden ingezet om een deze zaak de doofpot in te werken en zelfs niet terugdeinzen om een onschuldige boer hiervoor te laten opdraaien.
  De doofpot of zo je wilt beerput: Vaatstra is het topje van een ijsberg die alle fantasie en realiteitsgevoel van een ‘normaal’ mens geweld aan doet.

  Het belang voor ons allemaal (alle burgers van Nederland) is dat -gelet op ten eerste en het tweede punt- de leugens (een voor een) worden doorgeprikt en de waarheid boven tafel komt!
  Dit kan alleen maar als we ELKAAR niet op deze manier blijven beschuldigen en kleinzielig van alles voor de voeten blijven werpen.
  Stoppen hiermee: Mea Culpa, Mea Maxima Culpa en doorgaan, gezamenlijk, samenwerken, een front vormen, een lijn trekken tegen dit falikante onrecht, want wat hier op zo’n flagrante Kafkaiaanse wijze gebeurt kan iedereen, ieder gezin , binnen iedere familie overkomen.

  Frides, Wim, Lidy, Bou, Micha en nog zo vele anderen die ik niet allemaal bij name ken: jullie, sorry WIJ gezamenlijk moeten doorgaan en verder hieraan BLIJVEN werken. Ik hoop dat jullie zien dat dat belang buiten ons ligt maar tegelijk ook ons belang is.

  Weet de tegenstander, onze tegenstanders zien dit soort interne ruzies graag. Hun wapens zijn inderdaad leugen, bedrog, desinformatie, mensen tegen elkaar ophitsen cq uitspelen en zelfs moord en doodslag.
  Wijken voor de tegenstander betekent het einde van ieder greintje recht, vrijheid en onafhankelijkheid zeg maar mens zijn.

  Denk allen eens goed na en leg alles bij, forget the past en/of steek alle koppen eens bij elkaar om de echte externe strategie te ontwerpen en geschillen of gewezen botsingen van ego, trots of wat dan ook achter te laten.

  • Ron

   Hear hear.
   Uit mijn hart gegrepen!!

  • Boudine Berkenbosch

   Dank je wel, Nemesis. Dat is de kern van de zaak!

 4. frideslameris

  Wijze reacties hierboven. Een harmonieuze sfeer handhaven in onze collectieve strijd tegen het schreeuwende onrecht is van groot belang.
  Ik heb gisteravond zeer laat bij hoge uitzondering de discussie op de site van donquichotte gelezen en daar een mini-commentaartje geplaatst. Ik denk dat onze man van la Mancha een beetje geïrriteerd is geraakt toen Boudine, nadat ik het dagboek (tijdelijk) had teruggetrokken, mij in een reactie ‘een kopje thee’ aanbood’. Ik vond dat eerlijk gezegd ook een beetje vreemde reactie. Nu ik alles heb herlezen denk ik dat Bou het nog niet zo kwaad bedoelde. Wellicht was je/ze bang dat het de negatieve houding van Bauke tov het dagboek in de kaart zou spelen? Ik hoop daarom dat uit Spanje nu ook positievere geluiden zullen komen. Ik neem aan dat het toch min of meer om een misverstand of misinterpretatie gaat. Laten we de gelederen voor het goede doel gesloten houden!

  Regionaal weekblad Oostermoer-Noordenveld publiceerde 19-02-2014 nog een interview met mij over de daboekzaak. Als iemand de pdf ergens wil plaatsen, graag. Ik hou mijn website nog even uit de lucht totdat mijn twee tuchtklachten tegen Yehudi Moszkowicz zijn behandeld.

  Shalom to all, Frides, Zuidlaren

  • Boudine Berkenbosch

   Ik denk dat onze man van la Mancha een beetje geïrriteerd is geraakt toen Boudine, nadat ik het dagboek (tijdelijk) had teruggetrokken, mij in een reactie ‘een kopje thee’ aanbood’. Ik vond dat eerlijk gezegd ook een beetje vreemde reactie.

   Beste Frides,
   Het was niet Don, die me opeens begon uit te schelden, maar Lidy! Ze noemde me hypocriet en laf, omdat ik linkte naar het dagboek bij Vuur, toen jij het had “verwijderd”. Sindsdien schrijft ze “functioneringsrapporten” over mij, maar ze kan me niet ontslaan. Daarom hoef ik voor haar niet door het stof te kruipen.
   Het “kopje thee” kon ik niet terugvinden, maar volgens mij staat het bij het feit dat je het dagboek had “verwijderd”, maar niet echt verwijderd. Je had alleen het artikel weggehaald, maar de upload van het dagboek stond er nog. Het was allemaal vrij verwarrend…
   Dat interview wil ik graag lezen en hoogst waarschijnlijk plaats ik het met groot plezier. Stuur me de pdf maar als bijlage in de mail.

 5. Daniel

  Iedereen heeft verschillende interpretaties, verschillende karakters, verschillende inzichten, verschillende middelen.
  Maar uiteindelijk gaat het om één doel…een einde maken aan deze zieke politieke, koninklijke en rechterlijke macht die zich alles denkt te kunnen permitteren in Nederland.

  Laten we niet vergeten dat ieder blog op het internet zijn bijdrage heeft geleverd in het ontmaskeren van de onwaarheden in o.a. de zaken Vaatstra en Demmink.
  Dus laten we ook ieder Blog die hieraan meewerkt dankbaar zijn en koesteren zolang ze nog in de lucht zijn:
  Bou & Vergeer, Micha Kat, Wim Dankbaar & Hans Mauritz, Myra, Frides Lameris, Martin Vrijland, Niburu etc. steken allemaal hun nek uit en steken veel tijd in dit soort zaken.
  Vergeet ook niet dat afzeiken op een forum vele malen makkelijker is dan de verantwoordelijkheid dragen over een blog of een website die onder een vergrootglas ligt in de huidige politiestaat waarbij ieder foutje bestraft kan worden met een rechtszaak of vette geldboete.

  Dus beetje meer respect voor de bloggers is wel op zijn plaats.
  Prettige avond verder allemaal 🙂

 6. Koos van Woudenberg

  Ik het het interview met Fridés Lameris in het regionaal weekblad Oostermoer-Noordenveld op mijn website.

  Klik op: Marianne Vaatstra

  • Koos van Woudenberg

   Als ik gisteravond mijn computerbrilletje had kunnen vinden…

 7. Boudine Berkenbosch

  Beste Cobra,

  Ik had geen kritiek op het plaatsen van dat dagboek! Dat maakt Lidy er van! Ik ontving de link, en weer een link, ik heb die links steeds laten staan en herplaatst. Ik kon het alleen niet meer volgen, want Frides haalde het dagboek weg en toch niet weg, ik plaatste toen de link naar Vuur, Lidy begon te schelden dat ik anderen in gevaar bracht door de link te plaatsen, Frides haalde het dagboek toen wel weg en plaatste het daarna weer. Ik heb toen ergens gezegd dat ik hier geen duidelijk beleid in zag.

  Jij hebt van mij een ban gekregen omdat je weigerde om interpunctie aan te brengen in je reacties. Omdat deze reacties inhoudelijk best waardevol waren, heb ik ze aanvankelijk geredigeerd om ze leesbaar te maken. Ik doe dat ook voor anderen waarvan ik weet dat ze niet kunnen schrijven. Er volgt dan NOOIT een bedankje, maar dat hoeft ook niet. Jij kunt wel degelijk netjes schrijven. Ik heb je gevraagd om komma’s en punten, maar nee hoor! Ik was op iedere reactie van jou een kwartiertje kwijt om ze leesbaar te maken. Dan vlieg je er op een dag uit.

  Ben op deze site ook uitgemaakt voor trol
  omdat ik dingen schreef over Micha in de zaak Vaatstra.

  Met Micha wil ik geen ruzie! Hij heeft ooit fel uitgehaald naar mr. Adèle, Baybasin was daar erg van ondersteboven. Het deed hem pijn! En hij heeft ooit aangekondigd dat zijn radioprogramma zou gaan over “het verraad van BOUblog”. Dat was omdat ik hem waarschuwde voor zijn “supergetuige”. Dat radioprogramma is gelukkig nooit doorgegaan! Sindsdien ben ik op mijn hoede voor Kat. Wie klachten heeft over Kat, kan terecht op KLOL, niet hier.

  En verder denk ik dat we de rijen gesloten moeten houden…

  Dat doet men niet door mij op alle mogelijke manieren te bekritiseren. Ik maak geen deel uit van deze rijen! En ik heb lak aan Lidy’s functioneringseisen! Ik ben geen personeel.

 8. De grijze duif

  Ik voel “verdeel en heers” wat succesvol lijkt, en “de zaak” niet sterkt… Erg jammer…

  • Boudine Berkenbosch

   Ik voel scheldpartijen, laster en smaad en ik heb er om gehuild! 🙁
   Erg jammer…

 9. De grijze duif

  Beste Bou,
  Ooit heb ik een aantal filmpjes gekeken van Gordon Graham, The godfather of change. Verhelderend en waarheid als een koe wat hij vertelt. Maar ik geloof zelf in het eerste filmpje van 24, geeft hij vier basis handvatten voor het leven. De filmpjes kijk ik af en toe nog eens terug om het op te frissen. Heerlijk!

  Een van die 4 handvatten is: Dont take things personal

  Iets wat velen maar al te veel doen. Ook al is iets op jou persoonlijk gericht, dan hoef je dat nog niet persoonlijk op te vatten. Als mijn vrouw tegen me scheld terwijl ik niets verkeerd gedaan heb, dan kan ik van alles doen, maar het me persoonlijk aantrekken is het minst productief.

  Zo geldt dat ook voor de aanvallen op jou persoonlijk. Zo lang als jij jezelf recht in de spiegel kunt blijven aankijken, weet je dat het snor zit. Giftige tongen moeten je dan niet kunnen raken.

  Mogelijk dat naarmate de zaak Vaatstra zich verder ontwikkeld, er zelfs meer tongen op je gericht zullen worden! Zorg voor een schild, want het is niet de energie waard het jou te laten raken!

  En gezien er maar weinig mensen/media zijn die zich had maken voor het Vaatstra bedrog, ben je knetterhard nodig!

  • Eeuwig September

   “Dont take things personal”

   Precies toch, als het enkel om de staat der dingen ging dan was het zo simpel… maar vereenzelvigd iemand zich met een probleem (en zijn/haar “oplossing” of agenda tot oplossing daarbij), dan neemt een discussie al snel een heel andere wending.

   Ik hoop dat Bou zich er van kan afzetten om met iedereen in het reine te komen.
   Het was al opdringerig en toenadering nu wordt precies zo opgevat. Er wordt nu al over stalken gesproken. Sta op je recht, maar laat de morele en emotionele agenda’s los als het kan. Dat kost veel te veel.

   • Boudine Berkenbosch

    Eeuwig September, ik heb het inmiddels ook gezien. Lieve hemel,zeg! Maar de aansprakelijkheid ligt bij Don, want hij publiceert het. Is bij de aangifte gevoegd. 😉

 10. sickworld

  Bou, personeelsfunctionarissen zijn de ratten van onze samenleving. Geen goed woord over voor deze nietsnutten die over andermans leven beschikken of ze god zelve zijn. Met hun competenties, hun abities, hun assesments. Gadverdamme.

  • Boudine Berkenbosch

   Bou, personeelsfunctionarissen zijn de ratten van onze samenleving.

   Sickworld, wat een generalisatie! Vind je het goed als ik deze reactie verwijder? Want het is eigenlijk een scheldpartij!

   • sickworld

    Alles best Bou. En geen zorgen over de “people-managers”, die redden zich wel. Big business.

 11. Boudine Berkenbosch

  Lidy heeft nog niet gereageerd op mijn artikel. Ze is nu een functioneringsrapport aan het schrijven voor of over Wim Dankbaar. Een echte beroeps! 😉

  lidy zegt:
  7 februari 2014 om 07:36

  Jaja, je houdt wel een beetje van het kat en muis spelletje he, beste Wim, zolang jezelf maar toeschouwer kunt zijn. Mij maak je echt niet veel wijs. Jammer dat je niet straight bent. Niettemin, ik ben benieuwd naar het boek met de onthullingen. Laat de mensen niet te lang in spanning. En voer de spanning vooral niet op met hier en daar iets prijs te geven. Allemaal spielerei en dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken.

  lidy zegt:
  26 februari 2014 om 12:14

  Volgens mij was deze reactie van mij naar aanleiding van iets anders, en het had te maken met de manier van modereren en je timing. Dat begon voor mij meer te lijken op manipuleren. In ieder geval, ik heb hem niet in deze volgorde gemaakt, niet voor zover ik me kan herinneren. Wim. Het krijgt daarmee een andere lading, terwijl ik je heb geschreven dat ik het zo prima vond.

  Lidy, stop daar nou eens mee! Jij bent niet onze personeelsfunctionaris en wij zijn geen personeel! Je maakt je met al je kritiek op ons persoonlijke functioneren ook niet bijzonder geliefd bij de medewerkers van de afdeling Vaatstra. Op internet zet je jezelf voor schut door te reageren op een lasterlijk blogje! En er is toch niemand die denkt dat we moeten doen wat jij zegt…

  Verder had je gewoon ongelijk op 4 november, het moment dat jij die ruzie met mij begon. Je zegt dat zelf ook ergens, je geeft het wel toe, maar je trekt daaruit geen enkele conclusie wat betreft jouw eigen functioneren. Ik zal dat zinnetje even vet zetten. Want jij ziet wel de splinter in het oog van de buurman, maar kijk jezelf nou eens diep in de ogen…

 12. Boudine Berkenbosch

  Het gaat om deze twee zinnen, Lidy:

  De wijze waarop zij er over schreef gaf mij in ieder geval de indruk dat Mr Drs Bou zwaar de pest had dat Frides het dagboek had verwijderd. Daarna kwamen er mensen die het dagboek plaatsten. Dat is de chronologische volgorde.

  Dat is dus niet waar, en dat zeg je later zelf ook:

  lidy februari 21, 2014 om 5:59 pm · · Beantwoorden →

  Fijn dat je het weer online hebt gezet zodat ik het kan bekijken.
  Die eerste link heb ik inderdaad niet gezien. Dus je was niet de eerste om een link aan te brengen. Okay,

  Nee, Lidy, ik was niet de eerste om die link aan te brengen! Die hele scheldpartij van jou sloeg dus nergens op!

 13. Boudine Berkenbosch

  Ik heb dit artikel nog even open gegooid, dit op verzoek van een lezer. Ook het artikel over de komkommertijd staat nu weer open. Op den duur wil ik deze artikelen kwijt, want ik houd niet van ruzie op BOUblog. Maar ik werk aan een aangifte tegen die Don Cachot. Daarom worden die artikelen niet gewist, maar onder een wachtwoord geplaatst. De recherche krijgt dan de wachtwoorden, zo kunnen ze eventueel precies zien wat er gebeurde.

Categorieën