Archieven

Myra praat met Mauritz over de smaadzaak tegen Dankbaar

Op maandag 17 februari j.l. stond Wim Dankbaar terecht voor “laster en smaad” jegens Jano Hassan en “belediging” van Dick Sletering. Jano Hassan kent Ali Hassan, die door Wim wordt aangewezen als betrokken bij de moord op Marianne Vaatstra. Dat is geen laster of smaad, maar gewoon de waarheid. En Dick Sletering is de vader van Spencer, die voor Marianne een taxi zou regelen en later een heel fietsverhaal heeft verzonnen. Vader Dick doet er alles aan om zijn zoon in bescherming te nemen. Een oom van Dick Sletering zat ooit in het verzet, daarom vergeleek Wim het gedrag van Dick Sletering met dat van iemand die collaboreert met de Nazi’s.

Nog voor deze rechtszaak tegen Dankbaar begon, had de journalist Rob Zijlstra het oordeel reeds geveld. Maar Hans Mauritz was vroeg op! Nog voor hij naar Groningen afreisde om de smaadzaak bij te wonen, schreef hij nog even dit artikel: Dagblad van het Noorden en internetpublicist Rob Zijlstra liegen er lustig op los.

De eis van het OM was werkelijk absurd! Het Dagblad van het Noorden kopte: Werkstraf geëist voor Wim: Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 80 uur en vier weken voorwaardelijke celstraf geëist tegen de 52-jarige Wim D. uit Overveen wegens belediging, smaad en laster. Normaal staat daar een boete op van een paar honderd euro of zo. Het Haarlems Dagblad en Telegraaf, maar misschien ook andere kranten, plaatsten een zelfde bericht.

Het gesprek tussen Myra en Mauritz begint echter bij het begin, want aan deze smadelijke smaadzaak is reeds het een en ander vooraf gegaan. Wim kreeg reeds op 30 september 2013 een dagvaarding die er niet om loog. Daarna zette hij de volledige dagvaarding online. Wim beschikt over verscheidene bewijzen dat Jano Hassan en Ali Hassan elkaar goed kenden, ook deze zette hij online. Wie die drie artikelen lees, weet dat het OM geen poot heeft om op te staan.

Dankbaar heeft dit proces zelf uitgelokt, omdat hij wil bewijzen dat het OM indertijd welbewust achter de verkeerde Ali Hassan is aangegaan. Deze lange, slanke man met een hartkwaal, lijkt in de verste verte niet op de kleine, dikke sportschoolbezoeker Ali Hassan die door Vreemdelingenzaken op de dag na de moord geruisloos werd weggesluisd! Jano Hassan weet dat best, maar Jano zwijgt. Wim wil met dit proces aantonen dat het OM liegt en bedriegt!

Hoe de eerste zitting op 2 oktober 2013 verliep, is een hilarisch verhaal dat Hans Mauritz beter kan vertellen. Het eindigde er mee dat de rechter gelastte dat Wim een psychiatrisch onderzoek moet ondergaan en dat de zaak werd doorverwezen naar de meervoudige strafkamer! Daarmee is bewezen dat Justitie probeert om Wim Dankbaar weg te zetten als een zware crimineel met een psychische stoornis! Afgelopen maandag kwam Wim zelf dan ook niet opdagen, hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. Heel verstandig! Hans Mauritz vertelt hoe het er daar aan toeging.

Opvallend is, dat Henk Mous bij deze zitting aanwezig was. Henk Mous is de OvJ die de zaak Vaatstra zo fraai heeft opgelost door een vriendelijke koeienboer voor de gruwelijke lustmoord op Marianne te laten opdraaien. Wat heeft deze man dan nog te zoeken bij zo’n eenvoudig zaakje van laster of smaad en belediging?

Vanaf minuut 19 heeft Hans Mauritz het over de andere rechtszaak tegen Wim Dankbaar, die gaat over het dagboek van Maaike Terpstra, de moeder van Marianne. Mevrouw Terpstra heeft ooit geprobeerd om dat dagboek te publiceren, maar dat is niet gelukt. Daarna wilden haar ex-man en haar kinderen niet dat ze dat dagboek nog publiceerde. Ze heeft het laten lezen aan Wim Dankbaar en André Vergeer (en anderen), met het verzoek om er over te schrijven. Wim Dankbaar was met Hans Mauritz een boek aan het schrijven over de zaak Vaatstra, onder de titel: Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra, dat voor Kerstmis 2013 zou verschijnen.

Op 1 november zette Frides Lameris het dagboek van mevrouw Terpstra plotseling online en de link verspreidde zich als een lopend vuurtje. Op 3 november stond het reeds bij Vuur en daar staat het nog steeds, inclusief het later verspreidde deel 2!

Yehudi Moszkowicz, de advocaat van Bauke Vaatstra, heeft toen namens mevrouw Terpstra Wim Dankbaar in Kort Geding gedagvaard. Het vonnis luidde dat Wim Dankbaar (die het dagboek NIET had verspreid!) alle citaten uit dat dagboek moest wissen uit zijn nog te verschijnen boek. En dat terwijl mevrouw Terpstra met het plaatsen van die citaten bewijsbaar haar instemming had betuigd! Het vonnis verklaarde ook dat het plaatsen van dat dagboek schending van auteursrecht is, maar dat is uiteraard een open deur. Hoewel Wim Dankbaar het dagboek niet plaatste, werd hij wel veroordeeld in de proceskosten. Dat is nogal krom! Wim zal daarom een bodemprocedure aanspannen.

Het gesprek tussen Myra en Mauritz gaat dus beurtelings over twee rechtszaken, de strafzaak wegens laster en belediging en de civiele procedure over het boek Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra Het gaat ook over de main stream journalistiek die zich steeds ernstig vergaloppeert. Het wachten is nu op het vonnis in de strafzaak, dat op 3 maart a.s. wordt verwacht en waarvan Wim in hoger beroep kan gaan.

J Hans Mauritz Vaatstra 19 februari 2014 duurt een uur en 16 minuten.

21 Reacties

 1. Hans

  Ik heb het gesprek ( niet n.a.v. dit item op dit blog) beluisterd.

  Btw: Nog voor het dagboek online geplaatst werd, was er toch al sprake van dit:

  Onlangs is cliënte ter oren gekomen dat u voornemens bent haar dagboek
  danwel delen daarvan al dan niet in boekvorm te publiceren. Zulks is
  bovendien door u expliciet vermeld op uw website;

  Die website is rechtiskrom.

  Antwoord
 2. J. Hans Mauritz

  Voor alle duidelijkheid: degene die hier post onder ‘Hans’ gaarne niet te verwarren met J. Hans Mauritz, de postnaam van de co-auteur van ‘Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra’. Dit om onwelkome verwarring en misverstanden te voorkomen.

  Tweedens aan ‘Hans’: Vooraleer Wim en ik van Mosko een dagvaarding ontvingen met de tekst die u om 11.22 hier plaatst was er eerder de sommatie van Mosko aan ons adres. Al toen, een maand voor de ontvangst van de dagvaarding, hadden we al schriftelijk aan de advocaat laten weten dat we, nu Maaike (lees: Bauke c.s.) een eerder gegeven toestemming tot publicatie van haar dagboek introk, van integrale publicatie van het dagboek van Maaike IN ons boek af zouden zien. Wim meldde dus op zijn site dat hij het dagboek van Maaike of delen daarvan in ons boek zou publiceren VOOR de eerste sommatie van Mosko. Wim heeft het dagboek zelfs niet eens online geplaatst. Delen ervan weliswaar wel echter dat ziet op een periode van vóór ‘de intrekking’ van Maaikes toestemming. Helder?’

  Antwoord
 3. Hans

  Ik wil best onder een andere naam (HansJohn) posten om misverstanden te voorkomen.
  Btw zeg maar ‘je’ tegen mij.
  Ik kreeg/krijg het idee dat Frides Lameris op dit (Bou)blog een beetje de schuld in de schoenen krijgt van het uitstel van het boek, daarom heb ik mijn bericht geplaatst.Vlgs mij heeft heeft online plaatsen van Frides daar toch geen invloed op gehad?

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Natuurlijk wel, Hans! Het boek zou voor Kerstmis verschijnen. Op 1 november zette Frides het dagboek online, dit was niet in overleg met wie dan ook! Op 3 november stond het ook op andere sites, waaronder Vuur. Toen kreeg Dankbaar een dagvaarding! En de kranten kopten: complotter Wim Dankbaar steelt dagboek van moeder Vaatstra (of zoiets).
   Omdat de KG rechter Wim verbood om uit het dagboek te citeren, moest Wim zijn boek (500 pagina’s!) herschrijven. Daarom verschijnt het nu drie maanden later.

   Ik zeg echter niet dat dit alleen maar ONGUNSTIG is, want dank zij Frides krijgt het boek nu wel een hoop publiciteit. Ook ben ik er niet tegen dat het dagboek nu online staat. Maar ik ben er ook niet zo voor, want het boek van Wim wordt goed genoeg! Het gaat dus niet om “schuld in de schoenen schuiven”!!! Wat er intussen wel gebeurt, is dat Don mij de schuld in de schoenen schuift van het feit dat hij dat dagboek weer van zijn site heeft gewist. Ik vraag hem alleen maar om een artikel over MIJ te wissen, want dat artikel is ernstig onrechtmatig. Ik kwam het tegen toen ik Googelde op mijn naam: Boudine Berkenbosch. Het stond bijna bovenaan, tussen Barra en Swap! Daarom wil ik aangifte doen.

   Lidy schuift mij de schuld in de schoenen dat ik andere bloggers in gevaar breng door de links (die anderen hier plaatsten!) wel op BOUblog te plaatsen, maar zelf het dagboek niet te plaatsen. Dat speelt al sinds 4 november. Omdat Lidy wegens scheldpartijen toen een spamban opliep, beweert ze nu hetzelfde op andere websites. Ze heeft ongelijk, maar zij vindt van niet.

   Welk gevaar is er bij het uploaden van het dagboek? Geen! Als je een sommatie krijgt om het te verwijderen, dan doe je dat. Einde verhaal. Dat Frides veroordeeld is, komt omdat hij een sommatie kreeg en het dagboek niet weghaalde. Pas toen hij was veroordeeld, haalde hij het weg.

   Wat is mijn bezwaar tegen uploaden van het dagboek? Het is in strijd met de auteurswet! Als schrijfster hecht ik waarde grote aan het auteursrecht. Ik had het dagboek geplaatst omdat Wim een dagvaarding kreeg. Dat was op 7 november. Ik heb het weggehaald toen de KG rechter verklaarde dat het in strijd met het auteursrecht van Maaike is. Daar ben ik het mee eens.

   Het maakt ook niet uit, want het dagboek staat nog op KLOL en bij Vuur. En ik wacht nog steeds op het boek van Wim en Hans.

   p.s.: Ik zou het ook prettig vinden als je jezelf HansJohn noemt. Er lopen zoveel Hanzen rond, voor mij als moderator is dat ook verwarrend. 😉

   Antwoord
   • HansJohn

    Boudine schreef: Omdat de KG rechter Wim verbood om uit het dagboek te citeren, moest Wim zijn boek (500 pagina’s!) herschrijven. Daarom verschijnt het nu drie maanden later.

    Dit rijmt niet met wat J. Hans Mauritz er hier zelf over zegt:
    Al toen, een maand voor de ontvangst van de dagvaarding, hadden we al schriftelijk aan de advocaat laten weten dat we, nu Maaike (lees: Bauke c.s.) een eerder gegeven toestemming tot publicatie van haar dagboek introk, van integrale publicatie van het dagboek van Maaike IN ons boek af zouden zien. Wim meldde dus op zijn site dat hij het dagboek van Maaike of delen daarvan in ons boek zou publiceren VOOR de eerste sommatie van Mosko.

    Mijns inziens heeft daarom het online zetten op 1 november er niet mee te maken.
    Het boek moest herschreven worden omdat de eerder gegeven toestemming werd ingetrokken en daar heeft Frides niks mee van doen, vlgs mij.

    Antwoord
 4. Herman

  Ach… als de naam Herman een rol zou spelen dan zet ik gewoon m’n hele naam neer. Echter Mauritz heeft er een ècht belang bij om in al deze belangrijke zaken de kans op misverstanden zien te voorkomen: het belang ervan is niet mis!
  Overigens loopt Nederland bepaalt niet mee met Europa als het gaat om legaal of illegaal downloaden, kopiëren etc. Het was of leek altijd ons privé recht thuis. Ziggo en XS4all eisen nu al schadeloos stelling terug van stichting Brein… die vanzelf in cassatie gaat tegen het rechterlijk besluit. En in een dergelijk spel zijn Dankbaar en Mauritz ook betrokken geraakt.
  En de bedragen enz. glijden als bestelde pilsjes over de tapkast… alsof het niets is. Maar ook dáár vatten zij beiden niet, omdat ze wel wat achter de hand hebben.
  Ik zou zoiets niet aankunnen met mijn vermogen. Moet ook zien dat ik thuis m”n huis en leven moet kunnen bestieren.
  Maar zij doen dat dus wèl… en wij dienen hen daarin te ondersteunen!
  Niet meer of minder wordt van ons gevraagd.
  Is dat zo moeilijk?
  Voor sommigen kennelijk wel.

  Antwoord
 5. Boudine Berkenbosch

  Beste Hans, ik heb ook niet de wijsheid in pacht, maar de dagvaarding volgde kort op de plaatsing door Frides op Internet. En de MSM reageerde groots met “Wim de dagboekkaper” of zoiets! Met een foto van een boze Maaike, geplukt uit een andere context.
  Wees overigens niet verbaasd als al je reacties morgen zijn verdwenen, want ik ben het gezeur een beetje zat! Frides Lameris is mijn zaak niet. Voor die absurde dagvaarding tegen Wim moet je op zijn website kijken. Ik ga het echt niet voor je opzoeken! En het vonnis was ook nogal krom.

  Antwoord
 6. mrpettjo

  @Bou
  Misschien moet je ook even naam en adres van DQ op je site zetten zodra je dat weet. DQ heeft een voorkeur om vrouwen uit te schelden en te kleineren zo blijkt wel.
  Toetsenbordheld op sokken zonder ruggegraat en zonder ballen uit de stad Groningen..

  Antwoord
 7. wim dankbaar

  Het boek is ook vertraagd omdat wij tegen nieuwe bewijzen en ontwikkelingen zijn aangelopen, die enige tijd verg(d)en om rond te krijgen, maar wat ons betreft absoluut niet in het boek mogen ontbreken. In dit geval is geduld dus echt een schone zaak, want het boek heeft hiermee nog meer aan bomkracht gewonnen. Neem van mij aan dat het voor mij nog het meest frustrerend is, want ik heb nog een vexatoire rechtszaak moeten doorstaan, plus alle laster van de staatsmedia die daarbij hoort, maar die heel anders beoordeeld zou worden als het boek al uit geweest zou zijn.

  Toen ik deze rechtszaak zelf uitlokte, was ik nog zo naïef om te geloven dat ze niet alles kunnen flikken in dit land. Dat er toch nog iets van een rechtsstaat overeind staat. Maar wellicht kom ik daar bedrogen uit en krijg ik in eerste aanleg een taakstrafje voor het vertellen van de waarheid, waartegen ik onmiddellijk hoger beroep zal aantekenen. Dat een rancuneuze, gewraakte rechter suggereert dat er bij mij een steekje los zit en ik psychisch onderzocht moet worden, dankbaar overgenomen in de krantenkoppen van de staatshoernalisten, is natuurlijk helemaal van God los. Niets is te dol. We zijn echt in Kafka beland.

  Mijn simpele aantijging tegen Jano Hassan is dat hij de toenmalige hoofdverdachte Ali Hassan kent. Dit geeft hij nota bene zelf toe in zijn aangifte. Het bewijs dat deze aantijging geen smaad is, heeft hij dus zelf al geleverd! Echter, een veel zwaardere aantijging is dat hij in 2009 nog in Groningen is gesignaleerd in het gezelschap van hoofdverdachte Ali Hassan. Door Isabella, die hij vervolgens heeft bedreigd door haar op Koninginnedag 2009 te bellen met het voorstel om een afspraakje te maken na middernacht, het tijdstip waarop Marianne exact 10 jaar eerder aan haar einde kwam. Ik publiceer dus gewoon wat Isabella mij verteld heeft. In mijn eerste contact met Jano van oktober 2010 heb ik hem hierop geattendeerd.

  Direct heb ik hem de mogelijkheid geboden om met mij in contact te treden om mijn beschuldigingen te weerleggen. Via Hyves heb ik hem eerst een berichtje gestuurd.

  Hallo beste Jano,
  Kun je mij toevoegen als Hyves vriend? Ik wil even met je chatten over je neef Ali. Woont hij, net als Feik, ook al weer in Nederland? Als je het niet durft over Hyves, laten we dan een afspraak maken. Dat hoeft niet per se op Koninginnedag, en liever ook niet om 12 uur ˜s nachts. Je kunt me bellen op 023-5268730. Mag ik je vriendelijk doch ZEER dringend verzoeken Isabella niet meer te benaderen? Wat jij en Ali aan haar kwijt willen, mag je ook met mij bespreken.
  Mijn moeder heeft een kapotte knie, misschien heb je daar nog een behandeling voor? Dan betekenen we nog wat voor elkaar. Ik begrijp dat je inmiddels een kundig fysiotherapeut bent.
  En doe ook de groeten aan Feik als je hem weer ziet! Zit hij ook al op Hyves? Misschien kunnen we allemaal een keer bij elkaar komen, om de lucht te klaren?
  Gave foto trouwens in die trein. Was dat toevallig een reisje naar Noorwegen?
  Groet,
  Wim

  Maar nu komt het! Let op!……………. Van deze zwaarste aantijging deed Jano helemaal geen aangifte! Laat u dat even bezinken. Hij zegt dus niet: Het klopt helemaal niet wat Isabella aan Wim heeft verteld. Ik kan helemaal niet samen met Ali gezien zijn, want die man zegt mij niets! En ik heb Isabella helemaal niet gebeld met dat voorstel! Waarom weet ik ook niet, maar die Isabella kletst maar wat uit haar nek! Dus ik doe bij deze ook aangifte van smaad tegen Isabella! Want zij is de bron van al mijn ellende!

  Dat Jano dit niet heeft gedaan, betekent de facto reeds dat Isabella helemaal niet uit haar nek kletst. Dat ik helemaal geen smaad pleeg en dat ik te goeder trouw mocht aannemen dat Isabella de waarheid sprak. En dat wist Bauke Vaatstra ook van zijn lievelingsgetuige Isabella. Luistert u maar eens wat hij hier op minuut 3:50 zegt: Vorig jaar was hij Groningen.

  http://www.youtube.com/watch?v=-0PnqOeDwww

  Antwoord
 8. DeGrijzeDuif

  Ik volg je helemaal Wim, en denk dat het Jano onderdeel ook geen stand zal houden. Hoe kijk je zelf tegen het Dick onderdeel aan?
  Het filmpje laat overigens aan hoe Bauke Vaatstra tegen de zaak in zijn geheel aankijkt, maar heeft hij ook uitspraken gedaan met directe betrekking op Jano of Isabella gedaan?

  Antwoord
 9. DeGrijzeDuif

  Overigens begrijp ik best wat het impliceert, de uitspraak op 3.50. Maar mogelijk heeft hij ook uitspraken gedaan als “Jano was met Feik in Groningen.” Of Jano weet wie de echte Ali is.”?

  Antwoord
 10. HansJohn

  wim dankbaar:
  22 februari, 2014 op 20:07

  Het boek is ook vertraagd omdat wij tegen nieuwe bewijzen en ontwikkelingen zijn aangelopen, die enige tijd verg(d)en om rond te krijgen, maar wat ons betreft absoluut niet in het boek mogen ontbreken. In dit geval is geduld dus echt een schone zaak, want het boek heeft hiermee nog meer aan bomkracht gewonnen

  Dit sluit idd aan bij wat Hans. J.Mauritz eerder hier schreef.

  Dat Jano het zo erg vind dat er gezegd wordt dat hij de betrokkene bij de moord kent, werkt misschien ook twee kanten op? Als hij(Jano) Ali niet kent, kent Ali hem (Jano) ook niet ?

  Antwoord
 11. wim dankbaar

  Zeker heeft Bauke uitspraken met directe betrekking op Jano en Isabella gedaan. Hij nam Isabella altijd zeer serieus en had een zwak voor haar.

  Wim: O, maar wacht, wacht effe, die Jano hè, dat is een neef van Ali?

  Isabella: Ja.

  Wim: En die kende jij ook van het AZC?.

  Isabella: Ja, die heb ik altijd geholpen, want hij werkt ook met kinderen en… dat deed ie er ook bij…

  Wim: Hmmm…

  Isabella: Want soms hadden sommige AZC’ers hadden ook wel dienst en dan moesten ze bijvoorbeeld in uh…in het jeugdhonk werken of meehelpen.

  Wim: Hmmm…

  Isabella:Daar konden ze zichzelf voor opgeven.

  Wim: Maar door Jano ben jij niet bedreigd hè?…Die heeft geloof ik gebeld om een afspraak te maken ofzo….?

  Isabella:. Ja, maar dat was ook vreemd, want hij was op den duur was hij ook ineens verdwenen hè?…van het AZC..en wij hadden toch heel goed contact met elkaar, enne.. zomaar ineens heb ik Jano toen nooit meer gezien tot vorig jaar Februari.

  Wim: Ja….

  Isabella: Hier in Groningen samen met kleine Ali.

  Wim: En dat weet je echt honderd procent zeker? Dat Ali daar gewoon bij was?.

  Isabella: Ja, echt waar!

  Wim: Dus die komt gewoon terug in Nederland?.

  Isabella: Echt, die was hier..hij en ze hebben mij toen daarna ook nog gebeld en ik heb dat nummer aan Bauke gegeven, maar ja dat nummer is momenteel niet meer bereikbaar, want Bauke wist dat dus toen al…enne..toen wouden ze graag met mij afspreken op 30 April voor rond twaalf uur, half één.

  Wim: Op Koninginnedag..?

  Isabella: Ja, en toen ben ik gevlucht, want ik zat toen in een slaaphuis, want ik kon heel slecht slapen door m’n pijn in m’n nek, ben ik een tijdje opgenomen geweest hier in Groningen, en toen hebben ze naar de medicatie gekeken voor m’n pijn zeg maar, in het ziekenhuis en toen ben ik weggelopen daar, en ik ben bij vrienden en vriendinnen ben ik toen ondergedoken geweest, voor een nacht.

  Wim: Op de vlucht voor Ali en Jano…?

  Isabella: Ja, want ze wisten dus dat eh…ze zeiden, ze zeiden tegen mij…eh ze wisten waar ik was. En ik wou dus niet mijn mede patiënten in het ziekenhuis gevaar ..dat wou ik niet, dus toen ……. en uh daar heb ik bewijs van, want het ziekenhuis was mij dus ook kwijt.

  Antwoord
 12. HansJohn

  Het boek is ook vertraagd omdat wij tegen nieuwe bewijzen en ontwikkelingen zijn aangelopen, die enige tijd verg(d)en om rond te krijgen, maar wat ons betreft absoluut niet in het boek mogen ontbreken
  Oké, dit sluit aan bij wat Hans J. Mauritz hier over schreef.

  Antwoord
 13. DeGrijzeDuif

  Yes, dat gesprek met Isabella heb ik eerder gehoord of gelezen. Maar wat benieuwd naar Bakje in het kader van je rechtszaak. Tnx voor je uitgebreide antwoorden.

  Antwoord
 14. Johny

  Ok, de kosmos spreekt tot mij om de heer Dankbaar te waarschuwen publicatie niet langer uit te stellen omdat nieuwe ‘belangrijke’ feiten zich zullen blijven aandienen. De kosmos ziet uitstel van publicatie als besluiteloosheid door het negeren van het hart.

  De kosmos fluistert via het hart, ons denken schreeuwt dat het veel belangrijker is dan luisteren naar het gefluister van het hart.

  Stel niet langer uit tot de omstandigheden (die nu nog onvoorzien zijn) een massale distributie en verspreiding van dit essentiele document voor algehele ontwaking van ons medelanders opeens onmogelijk blijken te maken. Een boek is nooit af. Het boek is al af. Nieuwe aanvullingen kunnen via een webadres met vermelding in het boek.

  I know, vager dan dit kan ik het ook bijna niet bedenken. En toch fluistert mijn hart, ‘verstuur’. En aldus geschiedde 😉

  Antwoord
 15. cobra

  Het plaatsen van het dagboek op de site van Frides heeft zeker geen invloed op het uitstellen van het boek van Hans Mauritz. de nieuwe feiten in deze zaak die nu aan het licht zijn gekomen,
  zijn te belangrijk om deze niet mee te nemen in het boek.
  Geloof maar dat het boek hier daar nog spraakmakender wordt.

  Antwoord
  • Boudine Berkenbosch

   Beste Cobra,
   Ik ben echt zo benieuwd naar dat boek! Ik popelde reeds voor Kerstmis, maar ik ben blij dat het uitstel niet de schuld is van Frides. Er kwamen dus weer nieuwe gegevens aan het licht toen Frides dat dagboek had geplaaatst!
   Dan denk ik maar weer aan wat Kruiffie altijd zei: Ieder nadeel hep se voordeel! 🙂
   Dank ook voor de interpunctie. 😉

   Antwoord
 16. De grijze duif

  Wim Dankbaar/Marianne Vaatstra-circus in een “notendop”

  Sinds een week of twee is op De Grijze Duif weblog te lezen dat er toch wel enige interesse is ontstaan in de zaak van Marianne Vaatstra. Een bizarre persoonlijke slachting van Peter R. de Vries aan het adres van Wim Dankbaar bij DWDD (De Wereld Draait Door), was reden om toch maar eens te gaan bekijken wat die Dankbaar allemaal te vertellen heeft. Dit bleef echter niet bij het lezen van één artikel op Recht is krom, maar zet zich tot op de dag van vandaag voort door het lezen van artikelen, verslagen, rapporten en een persoonlijk dagboek van de moeder van Marianne, Maaike Terpstra, voorheen Vaatstra. Daarnaast probeer ik te luisteren wat ik kan en alle video´s te vinden die relevant zijn in deze zaak.

  Ik val werkelijk van de ene verbazing in de andere. En ook dat verbaast me dan weer. Immers is die moord toch opgelost? 100% DNA match en een dader die heeft bekend en is veroordeeld… Maar wanneer je dieper in het Vaatstra-verhaal duikt, dan is er zo veel gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen, dat DNA noch bekentenis dit kan wegpoetsen! Er kan niet gedaan worden of dit nooit heeft plaats gehad. PUNT!

  De geschiedenis in de Vaatstra zaak vóór Jasper S., draait voor een belangrijk deel om…

  Lees de rest van het artikel op:
  http://degrijzeduif.blogspot.nl/2014/03/wim-dankbaarmarianne-vaatstra-circus-in.html

  Antwoord
 17. Eheu

  http://rechtiskrom.wordpress.com/2014/03/03/in-hoger-beroep-tegen-een-onwettig-vonnis/

  Beste bou,, voor zo ver ik zie heb je aan dit interview met Dankbaar c.s. bij Myra nog geen aandacht besteed.
  Wat ik al eerder gezegd had blijkt dus ook precies zo te verlopen. Op alle manieren wordt geprobeerd om dit soort zaken juridisch te saboteren. Ik heb daarom gezegd dat het mij ondoenlijk lijkt om deze (en andere) zaken op een strict juridische manier aan te pakken, vanwege 1) het internationale karakter ervan en 2) omdat het ‘politieke’ zaken betreft uiteindelijk.
  Wat die advocaat in dit interview zegt is schrijnend maar ‘natuurlijk’. In feite zegt hij dat op puur formele/zakelijke gronden nauwelijks verweer mogelijk is tegen dit soort sabotage praktijken. En dat het feitelijk buiten zijn functie valt of mogelijkheden als advocaat om daar veel tegen te doen.
  Wat hij aangeeft daarmee (en ook door Wim) gesteld wordt, is precies dat het om een ‘politieke’ zaak gaat, maw dat vonnisen en rechtszaken bekonkeld worden met oneigenlijke ( ‘niet-juridisch bepaalde’ maar wél de enige die téllen in rechtszaken) methoden. En dat je dus als je je op correcte wijze (dwz volgens de regels van het recht end e wet) wil verdedigen daartegen, je niet veel kans maakt.

  Een ding vond ik echter wel interessant, in het kader van de analyse van de gang van zaken door deze advocaat: rechters baseren zich volgens hem ‘nuchter’ op juridische stukken bij hun beoordeling van zaken. Ik weet zeker dat dat in dít geval (en daarmee verbonden zaken) níet zo is, – daarvoor is de crisis binnen de rechtsstaat én de belangenverstrengeling van rechters (met criminele milieus) te groot. Maar: een rechter is naast ‘onafhankelijke’ macht toch ook nog gewoon burger, – en dus kan hij/zij zich toch informeren waar en over wat hij/zij maar wil?
  Naast die rechters die om een of andere reden op hete kolen zitten, zullen er dan toch vast ook heel wat zijn die zich met behulp van betere bronnen als de MSM over allerlei ‘maatschappelijk relevante’ zaken met meer geruste neutraliteit kunnen informeren.
  Het is zeker zo, bedoel ik maar, dat ook van het gegeven ‘onafhankelijkheid’ van rechters en van hun ‘ivoren toren’ positie, misbruik wordt gemaakt in dit soort ‘politieke’ processen.
  Mij lijkt het dan interessant om eens je best te doen rechters te interesseren voor de échte wereld, dwz ‘maatschappelijke vraagstukken’ etc.
  Het lijkt me dat er echt wel wegen moeten zijn (in privé kringen of middels publicaties in openbare media) om die lui op het rechte pad te brengen wat dit aspect betreft.
  Om die impasses op ‘formeel’ juridisch gebied wegens de manipulatie door OM e.d. te proberen te verhelpen.
  En dat zou dus wat deze soort zaken betreft op internationele schaal moeten gebeuren.

  Groet
  Eheu

  Antwoord
  • Eheu

   Ik bedoel: als je Italiaanse toestanden wil voorkomen (voor wie die uitdrukking iets zegt), dan geldt die verantwoordelijkheid in een geglobaliseerde wereld (en dus ook in de EU) voor élk land, – en haar ‘mondige’ burgers. En in zo’n ‘corporate’ glob. wereld dreigt ook de info globaal, dwz fundamenteel uniform en eenzijdig te worden…
   Gr.
   Eheu

   Antwoord

Laat een reactie achter voor Eheu Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën