Archieven

Geen herziening in de zaak Hagemann

Gisteren heeft de Hoge Raad besloten dat er geen herziening komt in de zaak Hagemann. Het oordeel werd in snel tempo geveld, terwijl het toch gaat om een man die op nogal vage gronden is veroordeeld tot levenslang! Voor wie de zaak Hagemann niet heeft gevolgd, staat hier het verhaal van de moord op de stewardess Corina Bolhaar en twee van haar kinderen, Donna (9) en Sharon (6). De kleine Brian (1) was het kind van een andere vader, hij werd ongemoeid gelaten.

Dit ernstige misdrijf speelde zich af begin maart 1984, in het weekeinde. De moorden werden op maandagavond tegen 6 uur door een buurman ontdekt. De ruige Hells Angel Louis Hagemann werd onmiddellijk verdacht omdat hij bevriend was met Corina, maar vooral omdat hij op zondagmorgen rond half 7 bij haar had aangebeld. Volgens Hagemann deed ze niet open. In de zeer gehorige flat werden geen sporen van Hagemann aangetroffen en er was ook geen motief. Hagemann werd vrijgelaten, er was tegen hem geen enkel bewijs.

De stewardess Corina Bolhaar was gescheiden van de Israëliër Haïm, de vader van haar oudste twee kinderen, en ze had daarna een relatie gehad met de Israëliër Jo Baron. Deze drugsverslaafde en agressieve man was beslist niet van onbesproken gedrag! In de weken voor de moord was Corina openlijk bang voor Jo Baron. De buren wisten dat. Ze woonde in een flat met een voordeur waarvan Jo de sleutel nog had. Deze deur leidde naar het trappenhuis met de huisdeuren. Haar huisdeur was zelden op slot, de kinderen konden in en uit lopen. Zij had haar buren gewaarschuwd om vooral de voordeur te sluiten, want Jo… Maar Jo bleek een alibi te hebben.

De misdaad bleef onopgelost en in de jaren die daarop volgden, lagen de technische bewijzen te rotten in de kelder van het politiebureau. Deze behoren te worden bewaard tot het misdrijf is verjaard, maar op een dag heeft iemand die schimmelige troep weggegooid.

In 2001 stierf Jo Baron in Israël en niet lang daarna begon de SBS 6 misdaad showmaster Peter R. de Vries deze moorden te “onderzoeken”. De Amsterdamse recherche was daar niet erg blij mee, want alle bewijzen waren foetsjie en dat hoort niet zo. Maar de grote PR wist op illegale wijze een “getuige” op te sporen: de professionele prostituee Renetta, die in ruil voor een flinke beloning verklaarde dat Hagemann de moord herhaaldelijk tegenover haar had bekend. Door de uitzendingen van PR kwamen er nog wat andere vage verklaringen, waaronder die van een dame die beweerde dat Louis op maandagmorgen bij haar in de tuin een natte jas had verbrand (zie hieronder). Aldus werd bewezen verklaard dat Hagemann de moorden had gepleegd en hij werd veroordeeld tot levenslang.

Vorig jaar bleek dat drie voormalige “minnaars” van Renetta onafhankelijk van elkaar hadden vernomen dat Renetta de verklaring over Hagemann had verzonnen om Hagemann “erbij te naaien”. De advocaat van Hagemann, John Peters, vroeg herziening aan op grond van drie notariële verklaringen van getuigen die zeggen dat Renetta de belastende verklaring heeft verzonnen. De AG mr. Hofstee adviseerde in november vorig jaar reeds om het verzoek af te wijzen. Lees hier zijn advies aan de HR.

Opvallend in zijn betoog is de passage waarin een natte jas (spijkerjas of suède jas) opeens in de tuin ligt te smeulen. Hoe brandbaar is een natte jas? Was het de suède overjas of de spijkerjas met Hells Angels emblemen? Of doet dat niet ter zake? Een natte jas is immers een natte jas. Hoe brandbaar is een natte jas? Lees dus even mee met deze rechtsoverwegingen.

18.

De verklaring van de getuige [getuige 2], afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 8 maart 2004.

Volgens mij was het op een doordeweekse dag. Ik weet wel dat het in de tijd van het carnaval was. [aanvrager] kwam ‘s nachts/’s morgens binnen. Zoals ik al drie keer eerder heb verklaard: [aanvrager] kwam ‘s morgens vroeg bij mij binnen. Ik ging toen al bijna mijn bed uit en opeens stond hij bij mij binnen. Hij wilde bij mij slapen en ik ben gewoon gaan douchen en naar de kroeg gegaan. In de tussentijd vroeg [aanvrager] mij de jas uit te wassen. Hij vroeg mij dit te doen vóórdat ik naar de kroeg ging. Het was of een spijkerjas of zijn suèdejas. Ik moest die jas uitwassen omdat er een vlek in zat.
Vóórdat ik naar de kroeg ging heb ik de jas in het water laten weken. Toen ik terugkwam was de jas niet meer in huis.

We mogen vermoeden dat die jas in de Biotex is gezet, want dat doet men meestal met een bloedvlek.

Naderhand heb ik de jas niet meer in huis gezien. Toen ik thuis kwam lag er iets in de tuin te smeulen. [aanvrager] had meerdere jassen aan en hij had een jas over zijn colours aan. In ieder geval één jas werd aan mij gevraagd te wassen. De jas met de coulours mocht ik toch niet wassen. De vlek zat op de mouw aan de bovenkant. Toen [aanvrager] bij mij binnenkwam droeg hij een jas over zijn colours. Ik zag hem (hof: verdachte) altijd met zijn colours. Als je colours hebt, dan moet je ermee lopen.

Ik weet nog dat [aanvrager] niet naar de clubavond van de Hells Angels is geweest. Dinsdagavond is de clubavond van de Hells Angels. [aanvrager] had toen al een nacht bij mij geslapen.

Tot zover het “bewijs” dat de ruige Hells Angel Louis Hagemann op zondagmorgen in een zeer gehorige flat een vrouw en twee kinderen op beestachtige wijze geruisloos heeft omgebracht. Hij heeft op maandagmorgen immers een natte jas verbrand. Bewezen had men dan tevens kunnen verklaren dat Hagemann een ervaren pyromaan is, want het verbranden van een natte jas is wel een uniek voorbeeld van vuurtje stoken!

En wat zegt de Hoge Raad over deze veroordeling op grond van laster en smaad? In RO 18 staat weer het verhaal van die natte jas, ditmaal inclusief een pistool, maar aan het vermoorden van Corina en haar kinderen kwam slechts een mes te pas! De krant die deze “getuige” voor Louis moest halen, heeft hij gewoon gelezen. Die diende dus niet om een vuurtje te stoken.

Hoewel uit alles blijkt dat de getuigen liegen, acht de HR dat geen novum. Een herziening van het vonnis wordt in Nederland alleen toegewezen als er een feit boven water komt dat tijdens de veroordeling niet bekend was. Vandaar dat de HR tot slot concludeert:

5.9.

Gelet op het voorgaande kunnen de in de aanvraag aangevoerde nova, noch op zichzelf genomen noch in onderling verband en samenhang beschouwd, het ernstig vermoeden wekken als hiervoor onder 5.1 bedoeld, mede gelet op hetgeen in 5.5 in dat verband is vooropgesteld, inhoudend dat bij de beoordeling van een en ander alle door het Hof gebezigde bewijsmiddelen en gegeven nadere bewijsoverwegingen moeten worden betrokken. De aanvraag is dus ongegrond en moet ingevolge art. 470 Sv worden afgewezen.

6 Beslissing

De Hoge Raad wijst de aanvraag tot herziening af.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer J.W. Ilsink als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu, H.A.G. Splinter-van Kan, W.F. Groos en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 februari 2014.

Wat de Hoge Raad hier vijfstemmig zingt, komt op het volgende neer: Dat de getuigen uiterst onbetrouwbaar waren, was reeds tijdens de veroordeling van Hagemann bekend. Het is daarom geen nieuw feit! Daaruit volgt dat het vonnis niet kan worden herzien.

En intussen zit Louis nog altijd levenslang in het gevang op grond van laster en smaad, aangezwengeld door de populaire SBS 6 misdaad showmaster PR de Vries.
Ach, wat armzalig! Het is treurig, diep treurig!
Lees alle achtergronden op de site van Hagemann.

24 Reacties

 1. Anna

  Zo wordt dus de leugen gelegaliseerd.
  Ik heb er geen woorden voor…

  Antwoord
 2. mrpettjo

  Deze PR de Vries is op dit moment – vast zo gepland – in Ivoorkust voor de publieke (!) omroep actief om kinderhandel aan de kaak te stellen.. zodat hij geen vervelende vragen hoeft te beantwoorden na de uitspraak die in feite al vastlag hoewel de foul play van PR de Vries in de zaak Bolhaar er duimendik bovenop ligt..

  Dat deze totaal perfide man met ons belastinggeld zogenaamd ten strijde trekt tegen de kinderhandel in de wereld trekt zegt genoeg over het kutland Nederland.

  PR de Vries zoals gebruikelijk met meerdere petten op en wellicht bezig zaakjes met jonge Afrikaanse spelertjes te regelen voor zichzelf als kersverse voetbalmakelaar..:

  Peter R. de Vries ‏@PeterRdeV · 9 feb.
  @PeterRdeV Ben in Ivoorkust voor repo over kinderrechten… Niet voor voetballers. Meeste reacties over ‘voetbalslaafjes’ weer voorbarig…

  Antwoord
  • Herman

   Uhh je bedoelt “Kusjesland der Roze Strijders”…

   Antwoord
  • Herman

   He he Peter de Vries: een èchte Geuzen Kneusje.
   Daar winnen we de oorlog mee.
   Geloof jij deze eerlijke leugen?
   Al zeg ik ‘t zelf.
   Ha ha ha

   Antwoord
 3. Jacqueline

  Dat is een prima uiteenzetting van hoe het met onze “rechtspraak” is gesteld. Erger nog, ieder volgende verklaring aangaande de valse verklaring van Renetta zal niet meer ingebracht kunnen worden. Prima gevonden die NATTE jas. Zaak is nu te ontleden wat de AG en de HR tekort kwamen om het herzieningsverzoek wel gegrond te verklaren. Het spel is nu pas begonnen! Ik zet een link op mijn site naar jou Bou ..

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Dank je wel, Jacqueline. Dat is een welkom compliment!

  Zaak is nu te ontleden wat de AG en de HR tekort kwamen om het herzieningsverzoek wel gegrond te verklaren.

  Gezond verstand en rechtsgevoel!

  Dat Renetta loog dat ze scheel zag is volgens dit dik gesalarieerde vijftal van Hoge Raadslieden geen nieuw feit, dus dat was al bekend toen het Hof Louis veroordeelde tot levenslang! En een alcoholica die verklaart dat Louis een natte jas heeft verbrand toen zij op maandagmorgen even in de kroeg zat, is uiteraard ook een uiterst betrouwbare getuige.

  Wat bij mij nog steeds blijft spoken, is de vraag waarom PR opeens op zoek ging naar een “dader”, vlak nadat Jo Baron was overleden. Alleen om de kijkcijfers? Of heeft iemand hem een aanbod gedaan dat hij niet kon of wilde weigeren?

  Jo Baron had de sleutel van de gezamenlijke voordeur, de huisdeur naar de flat was vrijwel altijd open en die beestachtige moorden zijn gepleegd zonder het minste gerucht. Komt op mij niet over als een kwade Hells Angel, maar het riekt naar een professionele moord.

  Antwoord
  • Jacqueline

   Ook dat gegeven heb ik op mijn site aangekaart .. waarom begon Peter R met zijn klopjacht op Louis na de dood van Jo Baron.

   Zie hier het artikel

   Van wie was dat mailtje die Peter R begin 2001 ontving?
   Zie hier de verklaring van Peter R

   Ik vertelde Louis net van die “natte jas”.
   Louis zei “Dat heb ik tijdens de zitting ook naar voren gebracht”

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Jacqueline, die jas wilde toen dus ook al niet branden!
    Kijk, ik ben beslist geen fan van Hells Angel Louis, maar de ONZIN waarop hij is veroordeeld tot levenslang doet echt ondragelijk pijn aan mijn rechtsgevoel!

    Antwoord
 5. Jacqueline

  Die van die krant op maandagochtend is ook wel grappig .. daar de slachtoffers maandagmiddag tegen 18.00u pas zijn gevonden! ‘s Avonds was Louis aan het werk in Cafe de Ster in Brabant alwaar hij werd gebeld door de recherche!

  Allemaal vaststaande feiten maar ja .. was reeds behandeld door het Hof.

  Het is echt betreurenswaardig dat getuigen die jaren later, onafhankelijk van elkaar hun verhaal doen, waarvan er twee NIET getoetst konden worden door het Hof daar het mannen waren die later verschenen in het leven van Renetta.

  Wat de HR opvoert is dat Renetta uitvoerig getoetst werd door het Hof en dat zij “betrouwbaar” werd geacht! Daarmee veegde de HR nieuwe contra getuigen van tafel.

  Om het nog erger te maken! Hetgeen Renetta tegen Ge Oomen zou hebben gezegd zou geroepen zijn tijdens een ruzie tussen Ge en Renetta. Dat achtte de HR dus niet gegrond. Noch het verhaal wat zij aan Fabrizzio vertelde! Een man die ook later in het leven verscheen van Renetta.

  Er staat een prachtige documentaire op de stapel voor de publieke televisie .. deze zal voor meerdere doeleinden beschikbaar gesteld worden.

  Er MOET een bezem door onze rechtstaat die tot op het bot is uitgehold!

  Antwoord
 6. mrpettjo

  Jammer, dat twitterkwebbelaar en anticomplottwitteraar Wicher Wedzinga dit maar niet wil zien en zich meteen pontificaal achter de rechter opstelt..

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   mrpettjo, hoe bedoel je? Gaarne de link!

   Antwoord
   • mrpettjo

    Wicher gelooft (bijna) alles wat petertje zegt zogezegd..lees z’n tweets er maar op na; hij heeft tegenwoordig het land aan complotdenkers en deelt die mening met lieden als De Vries, Klomp, Leistra en Vuijk.

    Antwoord
 7. P.S.M. Welbergen

  Dacht U werkelijk, dat de Hooge Raad (Hoere Raad) een collega (Renetta) afvalt, om een oud Angel te redden? Aldus, de eigen blunders, te moeten erkennen.
  Bou, U moet toch weten, hoe moeilijk het is voor een mens, om zijn fouten te (moeten) erkennen.
  En al wanen zij zich, gelijk Goden, ook rechters, zijn gewone stervelingen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Geachte P.S.M. Welbergen,
   In uw reactie staan veel te veel komma’s! Welgeteld 8 te veel! Inhoudelijk staat er weinig, zeker in verhouding tot de overmaat aan komma’s.

   Antwoord
   • P.S.M. Welbergen

    Dan is er maar een oplossing. Herziening!

    Antwoord
 8. Nemesis

  Mijn vraag is waarom de lagere rechtbanken hem, Louis Hageman veroordeeld als ze m.i. al hadden kunnen weten dat de zaak van geen meter klopte.

  Als die vraag beantwoordt is dan snap ik waarom de Hoge Raad deze zaak “afdekt”.
  Een pot nat dus….

  Antwoord
 9. Consiliarius

  Ik heb me ook in deze zaak verdiept.
  Allereerst moet ik zeggen dat die Hageman geen lieverdje was. Niet het type waarvan je graag hebt dat ie los rondloopt, als je dochters op stap zijn. Logisch dus dat justitie zijn peilen om hem heeft gericht.
  Maar toegegeven, de basis van de voordeling rammelt.
  Maar waarom al die rancune tegen Peter R. de Vries?
  Het is niet De Vries geweest die Hageman levenslang in de gevangenis heeft gestopt.
  Hageman had een beroerde verdediging. Als die wat beter hun best hadden gedaan, was ie wellicht vrijgesproken.
  Ik bedoel dan uiteraard de advocaten die hem in eerste instantie bijstonden.
  Niet de advocaat in het herzieningsproces.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Consiliarus,
   Welkom op BOUblog.
   Niemand zal beweren dat Hagemann met dubbel nn een lieverdje was. Maar die rancune tegen Peter R. de Vries is wel begrijpelijk. Hij heeft nadat alle technische bewijzen vernietigd waren en nadat Jo Baron was gestorven een zaak opgerakeld door op illegale wijze een ouwe hoer boven water te halen die uit wraak en geldzucht bereid was om vals te getuigen tegen Hagemann. Daarop hebben de rechters (onder druk van de brede SBS 6 publieke opinie?) hem levenslang in de gevangenis gestopt. Is dat recht en is dat eerlijk? Deze “geen lieverdje” Hagemann is op grond van laster en smaad veroordeeld tot levenslang. Ik vind niet dat dit kan!
   Overigens vraag ik me af op grond van welke “tip” de misdaad showmaster van SBS 6 er opeens zo op gebrand was dat deze zaak zou worden heropend. Maar daar kom ik helaas niet achter. Ik kan immers niet gluren in de vette achterzak van een showmaster.

   Antwoord
   • Consiliarius

    Ik blijf nog even doorgaan op de advocaat van Hagemann. Wie heeft destijds de verdediging van Hagemann gevoerd, waardoor hij levenslang werd opgesloten?
    Het is niet zo dat Peter R. de Vries alles voor elkaar krijgt. De zaak van de Nuenense huisarts Edward ten Winkel heeft uiteindelijk tot vrijspraak geleidt. Maar die had dan ook Spong als advocaat.
    Als de advocaat van Hagemann destijds meer nadruk had gelegd op de onbetrouwbaarheid van getuige Renate was het volgens mij niet tot levenslang gekomen.

    Antwoord
    • Diewer

     Uit het verslag waarnaar Bou heeft gelinkt: “De raadslieden G.J. van Oosten en W. Anker […]”

    • mr. drs. Bou

     Dank je wel, Diewer. Dat zijn toch niet de allerminsten! Maar kennelijk was de hypnotische SBS 6 show sterker. Zij zullen zeker tegen Hagemann hebben gezegd: “Als je bekent dat je hen in een vlaag van woede hebt gedood, dan is het misdrijf (doodslag) verjaard. Dan ben je dus vrij man!” Maar Hagemann weigerde te bekennen…

 10. Hendrik

  Ernst Louwes schrijft in zijn boek “Schuldig” op blz. 150 over Louis Hagemann: Toen hij achttien jaar na dato werd gearresteerd, was de termijn voor doodslag al verjaard. Als hij zou hebben verklaard uit een vlaag (van woede*)het drietal te hebben gedood, zou geen rechter daar een straf uit hebben kunnen destilleren. Hagemanns stugge weigering schuld te bekennen is het sterkste argument van zijn onschuld.( einde citaat)
  *tussenvoeging voor een betere leesbaarheid.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën