Archieven

Artikelen

Gemeenschapstuinen en gezonde supermarkten

Op Visionair staat een artikel over gemeenschapstuinen, dat door iedereen mag worden overgenomen. Het komt uit de VS, maar ik heb het een beetje aangepast aan de situatie in Nederland.

Gemeenschapstuinen hebben een heel scala aan voordelen. Het verbetert de voedselzekerheid van een buurt, het bespaart de gemeente geld en het zorgt voor meer sociale contacten en activiteit in een buurt. In dit artikel een helder overzicht van de verschillende voordelen. Het document is ook als PDF te downloaden: De voordelen van Gemeenschapstuinen. Altijd handig om eens naar uw gemeentelijke beleidsambtenaar groen-ontwikkeling te sturen.

Hierbij een overzicht van de uiteenlopende voordelen van gemeenschapstuinen.

1 Besparing gemeentelijke kosten
2 ‘Parken op zakformaat’
3 Lichaamsbeweging
4 Verbeterde diëten
5 Voedselproductie
6 Het stedelijke ecosysteem
7 Jeugdeducatie
8 Culturele kansen
9 De therapeutische werking van tuinen
10 Criminaliteitspreventie

1. Besparing gemeentelijke kosten

Gemeenschapstuinen zijn economisch voordelig voor lokale overheden:

 • Het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapstuinen is goedkoper dan het ontwikkelen en onderhouden van parken. Dit komt omdat gemeenschapstuinen door de gemeenschap worden onderhouden waardoor de gemeente kan besparen op arbeidskosten voor het groenonderhoud.
 • In Gemeenschapstuinen wordt gft-afval gecomposteerd en gerecycled. Dit verkleind de afvalberg bij de Gemeentereinigingsdienst.
 • Gemeenschapstuinen bieden mensen ruimte om zich terug te trekken van het lawaai en de drukte van de stedelijke omgeving.
 • Het is aangetoond dat gemeenschapstuinen een waardestijging van huizen in de directe omgeving tot gevolg kan hebben doordat mensen graag in de buurt van gemeenschapstuinen wonen.

2. ‘Parken op zakformaat’

 • Gemeenschapstuinen verfraaien de buurt. Mensen worden zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en krijgen meer waardering voor al wat leeft.
 • De belangrijkste componenten voor een fijne leefomgeving zijn veilige straten en toegang tot groene en open plekken, zo bleek uit een peiling onder burgers. In een ander onderzoek gaven eigenaren van kleine bedrijven aan dat de belangrijkste criteria bij het zoeken naar een nieuwe bedrijfslocatie recreatie, parken en open ruimte zijn.
 • Stedelijk groen is echter vaak ongelijk verdeeld en in buurten waar mensen wonen met een laag inkomen is het groen nogal beperkt.

3. Lichaamsbeweging

 • Tuinen kunnen ruimte bieden aan recreatie en lichaamsbeweging. Volgens de American Journal of Preventive Medicine zorgde de ‘creatie van of verbeterde toegang tot plekken voor lichamelijke activiteit gecombineerd met informatieverstrekking’ voor een 48,4% toename in de frequentie van lichamelijke activiteit bovenop een 5,1% gemiddelde toename in aërobische capaciteit, verminderd lichaamsvet, gewichtsverlies, verbeterde flexibiliteit, en een toename in de ervaren energie.

4. Verbeterde diëten

 • Onderzoeken (zoals bijvoorbeeld door Lacky and Associates) laten zien dat gemeenschapstuiniers en hun kinderen gezonder eten en meer voedingsstoffen binnen krijgen dan niet-tuinierende families.
 • Het eten van lokaal geproduceerd voedsel vermindert het aantal astmagevallen, omdat kinderen hanteerbare hoeveelheden van lokale pollen binnenkrijgen, waardoor ze immuniteit opbouwen.
 • Het verhogen van de consumptie van vers lokaal voedsel is een van de beste manieren om loodvergiftiging bij kinderen aan te pakken, evenals blootstelling aan kunstmest en pesticiden.

5. Voedselproductie

 • Gemeenschapstuinen bieden toegang tot traditionele producten en voedingsstofrijk eten dat anders onbereikbaar zou blijven voor families en personen met een laag inkomen.
 • Gemeenschapstuinen bieden families en personen zonder eigen grond de mogelijkheid om hun eigen voedsel te produceren. Vaak profiteren tuiniers van de ervaring van ouderen om een aanzienlijke hoeveelheid voedsel voor het huishouden te produceren.
 • Stadslandbouw is 3–5 keer zo productief per hectare als traditionele grootschalige landbouw.
 • Lokale landbouw bespaart grondstoffen door de grondstofketen te verkorten, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van transport en verpakkingen en dus minder brandstof. In 1999 verbouwden vijftien New Yorkse tuinen, verzameld onder de vlag van het City Farms Program van de organisatie Just Food, tegen de 5.000 kilo aan verse groente en fruit. Bijna 50% werd gedoneerd aan gaarkeukens en voedselbanken in de buurt.

6. Het stedelijke ecosysteem

Tuinen helpen de gezondheid van het stedelijke ecosysteem te verbeteren door:

 • regenwater te filteren. Hierdoor helpen tuinen meren, rivieren en grondwater schoon te houden (planten en de micro-organismen met wie ze in symbiose leven helpen om het water te zuiveren en filteren wanneer het door de bodem sijpelt).
 • bodemerosie en afvloeiing te verminderen, waardoor overstromingen verminderen en de stad geld bespaart.
 • het zuurstofgehalte in de lucht te herstellen en te helpen met het verminderen van luchtvervuiling, door middel van de gasuitwisselingssystemen van bladeren en bodem.
 • De tuinen nemen veel water op en verminderen daarom bij grote en langdurige regenperiodes de overloop van het riool in het oppervlaktewater.

7. Jeugdeducatie

 • Gemeenschapstuinen kunnen dienen als een openlucht leslokaal waar de jeugd waardevolle vaardigheden kan opdoen, zoals biologie, toegepaste wiskunde, communicatie, verantwoordelijkheid, beweging, verbreding kennis voedsel (kennen = eten) en samenwerking. Ze bieden ook de mogelijkheid om te leren over het belang van gemeenschap, rentmeesterschap en ecologische verantwoordelijkheid.
 • De San Fransisco League of Urban Gardeners uit Californië heeft een programma in Alemany, een gemeenschap met een werkloosheid van 84%. Het biedt 20–25 lokale jongeren gedurende het schooljaar en zo’n 60 in de zomer werk. Ze zijn opgeleid in tuinieren, landschapsarchitectuur, biotoopherstel, arbeidsvaardigheden en leiderschapsontwikkeling.

8. Culturele kansen

 • Gemeenschapstuinen bieden unieke kansen om relaties te ontwikkelen binnen en buiten fysieke en sociale grenzen. In plaatsen zoals de Twin Cities , waar grote groepen eerste en tweede generatie immigranten wonen, hebben gemeenschapstuinen gezorgd voor een plek voor:

– blootstelling aan culturele tradities tussen de generatie
– culturele uitwisseling met andere tuinier
– toegang tot gemeenschappen die een andere taal spreken

 • In tuinen in New York die aangesloten zijn bij gemeenschapstuinenvereniging Greenthumb zitten tuiniers uit 45 verschillende landen en allerlei regio’s uit de VS.
 • Uit recent onderzoek is gebleken dat bewoners in groene gebieden, eerder geneigd zijn om deze te gebruiken en als gevolg daarvan eerder geneigd zijn om contact te leggen met buren.

9. De therapeutische werking van tuinen

 • Blootstelling aan de groene ruimte vermindert spanning en verhoogt het gevoel van welbehagen en geborgenheid.
 • ‘Een toename van tien procent in groene en open ruimte in de buurt bleek een verlaging van gezondheidsklachten te hebben. Gelijkwaardig aan een vermindering van de leeftijd van de persoon met vijf jaar.’
 • De Vets Garden in Brentwood (Californië) heeft 35 patiënten in dienst, waarvan velen al sinds de Vietnamoorlog niet in staat zijn geweest om een baan te behouden. Sinds het programma gestart is, zijn klinische verblijven significant afgenomen, boeken de tuiniers sneller vooruitgang en zijn ze beter in staat om deel te nemen aan het gewone leven en over te gaan op banen buiten het ziekenhuis.
 • Werkgelegenheidskansen zoals tuinieren en landschapsarchitectuur in de stad zijn toegankelijk geworden voor veteranen en meerdere deelnemers aan het programma zijn zelfs weer naar school gegaan.

10. Criminaliteitspreventie

 • Gemeenschapstuinen verhogen een gevoel van gemeenschappelijk eigendom en rentmeesterschap. Ze bevorderen de ontwikkeling van een gemeenschappelijke identiteit en bezieling.
 • Gemeenschapstuinen bieden een focuspunt voor het gemeenschappelijk organiseren en kunnen leiden tot gemeenschappelijke inspanningen om andere sociale problemen op te lossen.
 • Gemeenschapstuinen geven de jeugd een veilige plek om met leeftijdsgenoten om te gaan en kunnen hen bij positieve activiteiten betrekken.
 • Gemeenschapstuinen brengen buurtwachten voort en verhogen de waakzaamheid op straat.
 • Wetenschappelijke studies tonen aan dat criminaliteit afneemt in buurten wanneer de groenruimte toeneemt en dat het aanwezig zijn van groen geestelijke vermoeidheid vermindert, één van de voorlopers van gewelddadig gedrag.
 • Gemeenschappelijk tuinieren wordt door veel politiekorpsen erkend als een effectieve criminaliteitspreventiestrategie.

—————————————————
Op Zaplog vond ik een ander artikel, een TED-talk over “gezonde groenten in de supermarkt”. Dat dit in de huidige tijd een contradictio in terminus lijkt, komt omdat deze groenten in grote monoculturen worden verbouwd, vaak van duizenden kilometers ver komen en dan ook nog betaalbaar moeten blijven. Paul Lightfoot, CEO van BrightFarm, wilde een einde maken aan de gewoonte om voedsel de hele wereld over te slepen. Hij kwam op het idee om vlak bij elke supermarkt kassen aan te leggen, desnoods op het dak van de supermarkt zelf! Deze kassen scheppen werkgelegenheid in de buurt, de transportkosten vallen weg en de groente is altijd plukvers! Dat komt de smaak en de gezondheid ten goede, terwijl de prijs hetzelfde blijft. Simpel en slim!

BrightFarms — a produce supply chain revolution duurt 12 minuten.

13 Reacties

 1. dre

  Mooi initiatief met slechts 1 kanttekening. Hoe zit het met de strontium-90 en cesium-137 die met regen vanuit Fukushima op deze tuinen neer daalt?
  Hoe weten we of voedsel verbouwd in de buitenlucht nog veilig is?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dré, dat weten we helaas niet.
   Maar het mega-voedsel dat wordt verbouwd, kan ook deze stoffen bevatten. Het komt uit de buitenlucht van Spanje of Afrika. Misschien dat die mobieltjes waarmee iedereen loopt te sjouwen, binnenkort ook een ap hebben om de radioactiviteit van supermarkt producten te meten. Als de meter uitslaat, koop het dan niet….
   Het is een trieste wereld aan het worden, vind je niet?

   Antwoord
 2. Fred

  Dat is een loffelijk streven, en hier en daar al in volle gang. Maar, er is een maar: Een paar mensen, meestal vrouwen en enthousiaste kinders, doen hun best om het te planten en bij te houden, en snachts komen figuren en halen die tuintjes leeg. Het bloedt zo weer langzaam dood. Zo iets kan je alleen doen in besloten hofjes en met buurt-alert. HELAAS zucht….

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Fred,
   Mijn bejaarde buurvrouw klaagde een tijd geleden dat de appels te lagen rotten in haar boomgaard. Daarop heb ik haar laten weten dat ik haar volgend jaar van die rottenis zal bevrijden. Ik kan er appelsap van maken en ik kan emmers met appels aan de voedselbank schenken.
   Als er ‘s nachts figuren komen om bij mijn buurvrouw appels te stelen, dan is iedereen daar blij mee! Dan is zij haar appels kwijt en ik hoef niet te sjouwen. Het mooiste zou zijn als die appels worden opgegeten!
   Helaas is de jeugd hier nog niet helemaal op ingesteld. Ze hebben bij mij ooit eind augustus een wietplant gestolen, maar die was nog niet rijp. Jammer! Belangrijk is dat men de kinderen leert wat het verschil is tussen oogsten en stelen!

   Antwoord
 3. Nemesis

  @Fred Dat zal zeker kunnen gebeuren, maar misschien is dat alleen in het begin. De mensen moeten nog wennen aan dit ‘nieuwe’ fenomeen en als het goed is kan een ieder de ander opvoeden in respect voor het werk en (relatieve?) eigendom van de opbrengsten. Het hangt natuurlijk ook samen met of er in een buurt 1 of 10-tallen van deze tuintjes zijn.

  Wat het gehele idee betreft zijn er overeenkomsten en verschillen met het huidige idee van Volkstuintjes.
  M.i. zal voor een deel een recht op geproduceerde groenten e.d. moeten gelden of is het dat een onhaalbare zaak?

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  Wat ik ook mooi zou vinden, is een eetbaar plantsoen. In plaats van overal oneetbare bomen en struiken neer te zetten, kan de plantsoenendienst ook appels, peren en bessen planten. In het voorjaar bloeien die en in het najaar kan de hele buurt de vruchten plukken. Het werk blijft het zelfde, maar op die manier doet de plantsoenendienst ook eens iets nuttigs! 😉

  Antwoord
 5. Vili Ross

  Video opname van een speech van Ron Finley:
  Titel van de speech: A guerilla gardener in South Central LA
  Verantwoording onder de video:
  “Ron Finley plants vegetable gardens in South Central LA — in abandoned lots, traffic medians, along the curbs. Why? For fun, for defiance, for beauty and to offer some alternative to fast food in a community where “the drive-thrus are killing more people than the drive-bys.”
  http://www.youtube.com/watch?v=EzZzZ_qpZ4w

  Mocht je meer willen zien van dit soort initiatieven in LA:
  Google op: “Urban food growing Los Angeles”

  Antwoord
 6. Herman

  Goedemorgen mevrouw Bou.
  Titels en stapels vervlogen schoolkennis… wat heeft een mens eraan als hij of zij leert dat tuinieren en gezond eten… misschien belangrijker is?
  Ik droom nog steeds over de tuinkas achter in de tuin -ruim twee bij vier en een halve meter (zwaar aan de onderkant uitgevoerd.
  Maar de omstandigheden van mijn wederhelft zijn drastisch qua gezondheid veranderd… en dat kostte een paar duiten.
  Maar er komt een dag dat onze dromen vervuld worden…

  Even tussen neus en lippen door… ‘k beschrijf een nieuwe blik op de zaak van Marianne.
  Sommigen onder ons zijn voor het (na) denken geboren.
  Alleen Mozart… hoefde dat niet.
  Té vermoeiend.
  Gaat gewoon als vanzelf. (Als Ik Kon Toveren -dan gaat alles al vanzelf).
  Uhh…
  Knuffeltje en voor al uw inzet BEDANKT!

  Antwoord
 7. Joris

  Goed bovenstaand bericht. Beter dan onderstaand bericht over de boete van 31.000 euro van heel bewust.

  Als je er toch het positieve van wilt zien, is het dat men het nu kennelijk nodig vindt om op de meest bizarre wijzen de waarheid te onderdrukken.

  Wat ze eigenlijk communiceren is dit: “help! we kunnen het niet meer tegenhouden, maar je mag hier niet kijken hoor, er is echt helemaal niets te zien, loop maar door, slaap rustig verder… toe dan”

  Dat maakt mij juist nieuwsgierig… 🙂

  “Vandaag wederom een inspecteur van de nVWA op bezoek. HeelBewust krijgt een boete van € 31.000,-. Ondanks het bevestigde feit dat 99,9999% van de informatie op http://www.heelbewust.com inmiddels voldoen aan de relevante wetgeving en de bevestiging in mei dat het correctiewerk (inmiddels 348 uren werk) vrijwel klaar en akkoord is, komt er na 94 dagen stormachtige stilte ineens toch die boete uit de hoge hoed. ”

  http://www.heelbewust.com/doodziek

  Antwoord
  • Herman

   Dag Joris,
   Het komt over op me als een verschrikkelijk bericht.
   Overal nood! Heb met je te doen hoe jij ook dagelijks leeft.
   Ik raad iedereen aan goed op z’n tellen (uitgaven) te letten, want alleen al via de huursubsidie zaait men onrust. Je weet (bedoeling) dat de huur vooraf betaald dient te worden: de regering met de nieuwe regeling komt met hun bijdrage pas op de 21e aandragen (sukkelen). Ze zaaien alleen maar paniek!
   Het falen en je onzeker maken neemt alleen maar toe en jijmoet dan kennelijk jezelf gaan wijsmaken dat jij faalt (bijv. de telefoon niet opneemt, die slechts een halve meter van je afstaat op de tafel).
   Wij kennen onder elkaar de truuk (phoe.).
   Blijf zoveel mogelijk zelfverzekerd, houdt overzicht en laat niet te veel mensen door je situatie door elkaar lopen… anders geraak je telkens weer opnieuw de controle kwijt en neemt “men” het over… en tuimel je weer ergens in.
   Ik heb ervan geleerd.
   Men wil enkel aan je verdienen! -Hoe zou dàt toch komen?
   Den Haag/Brussels???

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën