Archieven

Het vergeten dagboek van Maaike Terpstra

Het vergeten ‘dagboek’ van Maaike Terpstra

Door André Vergeer

Wat nog maar weinig mensen weten, is dat er recent een tweede deel van het ‘dagboek’ van Maaike Terpstra (de moeder van Marianne Vaatstra) is opgedoken. Dit schrijfsel, zoals het ook wel eens genoemd wordt, dateert van eind 2001 tot ergens in 2003. Het sluit naadloos aan op het eerste deel en het zou volgens haar advocaat  “in haar wanhoop zijn geschreven”. Maar niets is minder waar, zie hierna.

Geschreven door Maaike, “omdat er op dat moment (eind 2001, A.V.) nog zoveel gebeurde”. Hoewel zij het niet eens van plan was, maar vooral moedeloos was geworden door de constante leugens van Justitie. Deze versie is zo mogelijk nog controversiëler dan het eerste deel. Temeer omdat het hier vooral – bevestigde – feiten en getuigenissen bevat die in haar eerste ‘dagboek’ al waren gemeld. Al was het maar omdat Maaike toen haar eerste deel al aan Justitie had overgedragen en omdat zij en haar man Bauke vanaf dat ogenblik ineens wèl serieus werden genomen. Tot en met een heus interview door de recherche met Maaike, de moeder van het slachtoffer zelf! Twee en een half jaar na de moord op haar eigen dochter! Twee en een half jaar van ‘schrijfsels’, bewaarde krantenartikelen, oneindig veel telefoontjes en gesprekken met Justitie en getuigen. En, alweer volgens Maaike, juist na twee en een half jaar leugens en bedrog door Justitie..

Om begrijpelijke redenen kan ik in dit artikeltje geen citaten uit dit tweede ‘dagboek’ opnemen, maar mijn geheugen kan niemand mij afnemen, laat staan om mij te verbieden dat ook met anderen te delen…

Allereerst moet mij dan ook van het hart dat ik er geen moer van geloof dat Maaike ons ooit zèlf zou verbieden om (delen van) haar ‘dagboek’ te publiceren. In haar eerste deel en in al haar verhalen tegenover ons heeft zij daar dan ook nooit bezwaar tegen gemaakt; zij heeft ons immer gesteund in ons onderzoek (gaf zelf de richting aan) en ons zelfs speeches en artikelen op laten stellen uit datzelfde ‘dagboek’. Daarnaast stelt zij in dit tweede deel dat zij zelfs graag wíl dat haar verhaal een keer in de openbaarheid komt. Sterker nog, zij had zelfs al een titel voor een boek bedacht: “De moord die nooit opgelost mocht worden”.

Maar goed, hoewel Maaike aan ons in 2012 en 2013 haar ernstige twijfels al had kenbaar gemaakt over de vervolging van Jasper Steringa, heeft zij gesproken via ‘haar’ advocaat en via het (on)recht. Wat wij dan ook moeten en zullen respecteren. Zij heeft hierover echter nooit rechtstreeks contact met ons opgenomen, laat staan met de media, zodat onze twijfels over ‘haar’ advocaat en ‘haar’ wensen in deze in het luchtledige blijven hangen. Wij geloven Yehudi M. dus absoluut niet.

Maar kan Maaike eigenlijk ook ons geheugen wissen? En kan zij ons überhaupt verbieden om haar strijd met ons, onze talloze bezoeken aan haar, haar verhalen, haar en onze artikelen en haar ‘dagboeken’ te vergeten? Kan Maaike ons eigenlijk wel verbieden om de resultaten uit ons aller onderzoek met haar in de openbaarheid te brengen?

Nu ben ik natuurlijk geen jurist maar ik wil hier wel graag een persoonlijke (juridische) noot aan toevoegen. En ik denk dat ik spreek uit naam van mijn collega-onderzoekers. Hoewel wij allemaal intens meeleven met haar verdriet en dat van haar gezin, gaat het hier natuurlijk niet alléén over haar vermoorde dochter maar ook over de wijze waarop Justitie met deze moord is omgegaan. Ja, het is hùn dochter en ja, het is hùn zusje maar néé, het is niet hùn moord! Dit is uiteraard een zaak van algemeen belang en in het belang van ònze rechtstaat.

Zèlf haalt Maaike (zoals Peter R. deed in tal van zijn uitzendingen) in deel twee de Zaanse paskamermoord aan en de opvallende parallellen met de moord op haar dochter: De wanhoopsbrief van een moeder aan minister Korthals, de verdwenen getuigenverklaringen en dossiers en de wijze waarop ook toen al een Turkse allochtoon de hand boven het hoofd was gehouden. Maaike: “als wij óók 18 jaar moeten wachten, dan leven wij niet eens meer”.

Maar er is zoals altijd meer, véél meer. Nadat de rechter aan Dankbaar en Mauritz had verboden om (delen van) het ‘dagboek’ van Maaike te publiceren (hetgeen zij immers al expliciet aan haar advocaat hadden toegezegd), kon hij de uitgave van het uiteindelijke boek uiteraard niet verbieden. Niet, omdat nog niet duidelijk is wat daar precies in staat en niet omdat dit boek gebaseerd is op hun jarenlange onderzoek naar de moord op Marianne. Ondersteund door Maaike zelf en vooral ondersteund door haar dagboekaantekeningen.

Maar wat schetste onze verbazing? Na dat voor Yehudi Moszkowicz en de familie Vaatstra vernietigende vonnis, heeft mr. Jan Vlug, de advocaat van Jasper Steringa, àchter de rug van de auteurs om de verkoper van het boek (Bol.com) gesommeerd om dat boek uit de collectie te verwijderen en verwijderd te houden vanwege de ‘lasterlijke en beledigende inhoud’, op straffe van een mogelijke gerechtelijke procedure. Laat u dit a.u.b. even tot u doordringen…

Misschien vergaat het u anders maar ik lees het zo: Mr. Jan Vlug, de reeds ‘besmette’ advocaat van de inmiddels veroordeelde Jasper Steringa, heeft nu dus ook al een heimelijke en vruchteloze poging gedaan om àchter de rug om van Dankbaar en Mauritz een boek te verbieden dat mogelijke ontlastende feiten op kan leveren voor zijn eigen cliënt! En dat, na reeds onherroepelijk geworden vonnissen. Snapt u het nog?

Diezelfde mr. Jan Vlug, die Jasper al schuldig verklaarde voor de nationale TV (in Nieuwsuur), die weigerde om een second opinion DNA-onderzoek uit te laten voeren en die Jasper zelfs letterlijk de afgrond in ‘hielp’ bij zijn zogenaamde geheugenstoornissen in zijn eigen strafprocedure. Die Vlug, die nu dus ook al heimelijk probeert om een boek tegen te houden dat zijn cliënt mogelijk vrij kan pleiten. Need I say more?

Maar terug naar deel twee van het dagboek van Maaike Terpstra, om helemaal duidelijk te maken waar we het hier eigenlijk over hebben:

Deel twee van het dagboek

Zonder alle ins- en outs van ‘het tweede dagboek’ uit 2001 en later te (mogen) citeren kan ik u melden dat de inhoud daarvan werkelijk explosief kan worden genoemd.

Zo wordt hierin door Maaike beschreven dat er in oktober/november 1999 (dus ruim 6 maanden na de moord) in Groningen tevergeefs was geprobeerd te pinnen met het bankpasje van Marianne. Op het eerste oog zou dat uiteraard kunnen wijzen op een verdachte inwoner uit de omgeving van de plaats van het delict. Ware het niet dat dit (ingeslikte) pasje nooit meer is ‘teruggevonden’ door de recherche of door die bank en dat ook Jasper Steringa daar nooit mee is geconfronteerd. Hetgeen immers op roofmoord zou wijzen. Nee, Maaike kreeg zelfs (geheel tegen haar eigen overtuiging in) te horen dat zij dat pasje van Marianne inmiddels van de recherche al moest hebben teruggekregen. Maar dat een mogelijke handlanger van de moordenaar (asielzoeker?) dat pasje in Groningen heeft gebruikt is nooit nader onderzocht.

Elke leek zou nu kunnen beoordelen dat de plotselinge “paniek” van Jasper, na de moord, niet kan worden gerijmd met een latere doorzoeking van haar tasje en/of van haar kleding op zoek naar een bankpasje. Een bankpasje dat immers nooit meer is teruggevonden…

In dit tweede deel worden ook de verklaringen van Geke H., haar werkgever Kl. van het Landbouwmuseum, en de verklaringen van andere getuigen meer dan bevestigd. Zoals over het verbranden van een bundeltje kleding door Ludger Dill op de boerderij van Kl., enkele dagen na de moord. Expliciet aan de ouders van Marianne gemeld maar ook al nooit nader onderzocht. Waarin ook de link naar Ludger Dill, zijn fiets en de caravan van W. H. en hun frequente contacten met Ali Hassan en Feik Mustafa nog eens opnieuw  worden bevestigd.

Of van de portier van de Paradiso die Marianne persoonlijk kende, die op 3 mei 1999 had willen meewerken aan een compositiefoto van die bedreigende asielzoekers (dat was toen niet nodig) en van het feit dat een zeer cruciaal onderdeel uit zijn verhoor in 1999 (het tijdstip van vertrek van Spencer en Marianne die avond uit Paradiso) in 2001 uit zijn verklaring bleek te zijn verdwenen.

Let wel, deze man is in 2010 (na zijn medewerking aan EenVandaag) zelfs opnieuw gevraagd om zijn verklaring uit mei 1999 in te zien, om vervolgens zelfs met ontslag bedreigd te worden door de recherche als hij niet mee wilde gaan in een tijdstip van vertrek van Marianne en Spencer van rond 01.00 uur in plaats van rond 24.00 uur.

De kenners van dit dossier weten inmiddels al dat de ouders van Marianne in eerste instantie van Spencer hadden vernomen dat zij rond 24.00 uur uit de Paradiso waren vertrokken. Daarna werd het 01.00 uur en later zelfs 01.30 uur. Maaike: “Geen enkele keer vertelde hij hetzelfde verhaal”. Maar belangrijker nog, het vertrek rond 24.00 uur uit de Paradiso sluit wèl naadloos aan bij de getuigenverklaringen die in ons bezit zijn: hun bezoek aan snackbar ’t Filtsje (toen SaSa) rond 24.00 uur, de verklaringen van Geke H. (door Geke bevestigd tegenover Bauke en Maaike in deel twee en nog eens op beeld bij JDTV) dat zij Marianne samen met Tineke V. en enkele bekende asielzoekers rond 00.30 uur voor haar deur op de Voorstraat zag staan (zonder Spencer en Wietze) èn de verklaringen van Verry B. en Tineke de H. dat zij Spencer nog hadden gezien om 00.30 uur aan de rand van Kollum, zònder Marianne!

Ook dit staat op beeld, in dit geval zelfs bij Peter R. de Vries zèlf, hoewel hij daar nu natuurlijk niet meer zo trots op is.

Wanneer de ‘kroongetuige’ dus door de recherche onder zo’n grote druk wordt gezet (net als diverse andere getuigen) om zijn verklaring aan te passen, mag iedereen daar van mij zijn eigen conclusie uit trekken..

In deel twee verhaalt Maaike dus opnieuw uitgebreid over de verkeerde onderzoeks-richtingen, de verdwenen asielzoekers, verdwenen getuigenverklaringen en de niet te bevatten leugens van Justitie. Zowel deel een als deel twee zijn één aanhoudende klacht tegen al die leugens van de recherche en hun OM-woordvoerders. En dat zij er geen enkel geloof meer aan hechtte dat deze zaak ooit nog zou mogen worden opgelost.

Het is aan de betrokken lezers om deze feiten op hun waarde te beoordelen. De ‘dagboeken’ van Maaike bevatten zeer vele en vooral authentieke en controleerbare feiten die alleen maar zijn gericht tegen de ‘Grote Leugen’. Feiten, die ik niet mag citeren. Niet van Justitie of van de ‘media’, niet van haar familie en dus zelfs niet van de advocaat van de veroordeelde Jasper Steringa. De belangen zijn blijkbaar gigantisch….

Mijn wachten is nu op een bezoekje van Justitie. Op de inbeslagname van mijn computer en van het eerste en tweede deel van de ‘dagboeken’ van Maaike. Of op een nieuwe sommatie van Yehudi M. of van Jan Vlug.

En ja, ik zal jullie daar uitgebreid van op de hoogte houden..

——————————————–

Tot zover André Vergeer. Mijn wachten is nu op het boek van Wim Dankbaar en J. Hans Mauritz: Het verboden dagboek van Maaike Vaatstra. Bij deze de door André Vergeer genoemde video’s:

DTV Afl.59 – Marianne Vaatstra Deel 9 duurt 9 minuten.

prdvvaatstra.mp4 duurt 22 minuten.

87 Reacties

 1. Diewer

  Dank André voor deze uitbreiding en aanvulling (en dank Bou voor plaatsing). Opnieuw een enorme bevestiging van het bedrog rondom de moord en de valse arrestatie en opsluiting van een niet-dader. Wat je zegt over Jan Vlug is in normale omstandigheden ongelooflijk, maar in deze zaak is het alleen maar ‘logisch’. Wát een enorm doorzichtige en doortrapte streek.

  Antwoord
 2. Micha Kat

  Briljante actie van Jan ‘the good guy’ Vlug die de laatste maanden op opvallende wijze zoete broodjes probeerde te bakken.
  Beste reclame denkbaar voor het boek. De inhoud van het artikel van Andre is verbijsterend voor woorden. Punt is nu dat uitkomt wat ik altijd heb gezegd: de zaken Vaastra en Demmink zullen geheel gaan samenvallen omdat ze over hetzelfde gaan: satanische seksuele perversiteiten gepleegd door de hoogste regionen van onze overheid. Overigens was mijn inzet voor de zaak-Demmink er precies de reden van dat ik samen met Eric Donk in 2009 door Klaske Ferwerda ben gevraagd de zaak te kraken. Dat is nu dus gelukt. Alles is in feite precies gelopen zoals gepland!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Micha,
   Het wachten is nu op het boek van Dankbaar en Hans Mauritz. En volgens mij is dit nog steeds niet bewezen:

   Punt is nu dat uitkomt wat ik altijd heb gezegd: de zaken Vaastra en Demmink zullen geheel gaan samenvallen omdat ze over hetzelfde gaan: satanische seksuele perversiteiten gepleegd door de hoogste regionen van onze overheid.

   Laten we dus niet op de zaken vooruit lopen. En ja, die Vlug is wel erg snel! Het zal je vrind maar wezen, of je advocaat… 🙁

   p.s.: dank voor de link naar BOUblog op KLOL. 😉

   Antwoord
 3. maasdonk

  Deze jongen verry in het filmpje vertelt mijn inziens een consistent verhaal,dat kun je van al die anderen niet zeggen!

  Antwoord
 4. wim dankbaar

  Punt is nu dat uitkomt wat ik altijd heb gezegd: de zaken Vaastra en Demmink zullen geheel gaan samenvallen omdat ze over hetzelfde gaan: satanische seksuele perversiteiten gepleegd door de hoogste regionen van onze overheid.

  Helaas voor jou Micha, is dit onzin. De verkrachting/moord op Marianne is niet gepleegd door de hoogste regionen van onze overheid, maar door een aantal doorgedraaide asielzoekers. De cover-up en het wegsluizen van de daders is wel gearrangeerd door de hoogste regionen van onze overheid, met inderdaad Demmink voorop.

  Antwoord
  • R3bel

   Dan vraag ik me af, als de hoge pieten niet direct bij deze moord betrokken zijn geweest, hoe wisten de autoriteiten dan zo snel (binnen 2 dagen) wie de moordenaars waren? Immers het wegsluizen van Ali was al op 3 mei.

   Antwoord
  • Jasper

   Als men dieper gaat graven beste Wim dan komt men toch wel op het gegeven uit dat het wel enige verbinding met elkaar zou kunnen hebben. Met name de genoemde caravan zou gebruikt kunnen zijn voor het maken van videoś of misschien wel snuf-movies. Ik heb dat ook al wel eens voorbij zien komen in een van de artikels volgens mij. Maar over het algemeen lopen deze twee werelden in elkaar over zou men toch kunnen stellen….alle wegen leiden naar rome spreekwoordelijk gezien. Of bezit ik daarmee een verkeerde aanname nadat ik me er enigzins in verdiept heb ? In de zaak van Marrianne Vaatstra is er sprake van een datum die verbinding kent richting het occulte ook de omgeving kent verbinding richting bepaalde lei-lijnen, of is dat slechts speculatief te noemen? Ook de vraag waarom het zo angstvallig uit een bepaalde richting gehouden word, dat kent geen toeval. Maar misschien trek ik de verkeerde conclusie uit alles. Mvg.Jasper

   Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Jasper, dat is nogal een lang artikel. Ik heb het even vluchtig doorgelezen, maar voor wie nog niet begrijpt wat er gaande is, lijkt het me wel een MUST READ!

    • Eheu

     Geeft niet , beste Bou.
     Dacht jij dat ik ‘mijn gelijk’ ging halen op andere sites? ‘Zo duister’ dat ik de naam ervan evenals die van de minkukels die ze ‘voeren’ en hun ‘redenerningen’ niet eens wil, en parallel daaraan, kán kennen?
     No way!

     Groetjes
     Eheu

  • Hans

   Een aantal? Twee of meer? In hoeverre is Jano (met z’n brede, platte -haak-neus)er bij betrokken?

   Antwoord
 5. Albert

  Geweldig artikel weer André.
  Steeds meer wordt duidelijk, wat voor een smerig spel er gespeeld is in deze moordzaak en dat ten koste van alles moest worden voorkomen dat de echte dader(s) opgepakt werden.
  Het zal wel nooit bekend worden, maar het kan niet anders dat Jan Vlug een grote deal met het OM heeft gesloten om er voor te zorgen dat Jasper Steringa de moord ging bekennen. Dat hij zelfs geprobeerd heeft om de uitgifte van het boek van Dankbaar en Mauritz te voorkomen, bewijst dit nog maar eens des te meer. Als ooit uitkomt dat Jasper onschuldig is, kan Jan Vlug met zijn advocatenkantoor wel inpakken.
  Maar zo lang Jasper blijft geloven dat hij de moord gepleegd heeft en hij die aardige Jan Vlug als advocaat blijft houden, zal er weinig veranderen vrees ik. Ook al staan er tientallen bewijzen in het nog te verschijnen boek van Dankbaar en Maurtitz, dat Jasper onschuldig is, zullen de meeste mensen nog blijven geloven dat hij wel schuldig is. Hij heeft immers bekend en er is een 100% DNA match. Ik hoop dan ook, dat Jasper binnenkort wakker wordt, al zijn bekentenissen intrekt en een goede advocaat neemt. Alleen dan kan de zaak heropend worden en zorgen voor een nieuwe wending.

  Antwoord
  • van Tours

   Het gaat er volgens mij niet om dat Jasper onschuldig is. Wat mijn inziens bewezen moet worden dat Jasper Steringa op onjuiste gronden is veroordeeld. En dat het op onjuiste gronden veroordelen met opzet gebeurd zou zijn. Dat zijn strafbare feiten, waarvoor mensen binnen Justitie veroordeeld kunnen worden, zelfs moeten worden als het bewijs sluitend is.
   Conclusie is dan duidelijk dat Jasper nooit een verkrachter én moordenaar kan zijn.

   Antwoord
 6. Herman

  Dat het boel gaat verschijnen met al het nieuws eromheen, zal helpen menig huiskamer te bereiken. Da’s ook de bedoeling.
  En dat de doorgedraaide asielzoekers de moord pleegden, dat geloof ik stellig. Die waren ertoe in staat.
  Maar argwanend word ik bij de sporen:
  Walpurgisnacht; helemaal met een auto omrijden via de Fogelsanghlaan en dan nog een weiland in van honderden meters; Marianne onder een moerbeiboom neerleggen en dezelfde route weer terug. Marianne had liters bloed verloren en je zou zeggen dat haar blonde lange haar wel onder het bloed zou zitten…
  Maar nee: geen spatje. Bloed uit een slagader spuit met kracht naar buiten, vanwege de hoge druk. Zij lag daar min of meer “schoon”.
  Dan de openlijke sporen door het weiland richting asielcentrum en het makkelijk te vinden bebloede jacket onder het bloed…
  Als de bebloede Ali Hassan Marianne op zijn schouders had gehad zou de kruin van Marianne zonder meer onder het bloed hebben gezeten.
  Wel stond er die donkergrijze (antraciet?) voor het middelste pad bij het bos geparkeerd opgemerkt rond kwart voor één op de Keningswei.
  Dat stemt tot nadenken, want pad begint al na een paar meter, maar blijft onopvallend van de weg afgezien. En het is een landgoed van de elite!
  Ook werd toevallig de deur van het kasteel die dag weer geopend voor het nieuwe seizoen.
  Mijn conclusie: als dit een eenvoudige moord was geweest, dan laten doorgedraaide asielzoekers Marianne simpel liggen waar zij werd vermoord.
  En dat was niet op het weiland.
  Bij de caravan verliezen we het bewijs. Bewijzen die vaak met geluk en doorzettingsvermogen aan het licht kwamen. En da’s een goede zaak voor de systeem onderzoekers… al kun je het bijna onmogelijk kwijt: het is er toch maar en bewaard gebleven.
  De sporen zijn té stom aangelegd. Conclusie: dit was elite en professioneel werk! -Dus richting het kasteel…
  Overigens: het asielcentrum ontving drie à vier miljoen subsidie (gaf de burgervader openlijk toe) en het opknappen van de State hetzelfde bedrag.
  Dàt noem ik pas stom!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Herman,
   Dat spoor naar die State is nooit onderzocht. Iedereen richtte zich slechts op het AZC dat niet werd onderzocht. Wat we niet weten, verdwijnt in de doofpot, links of rechts! Asielzoekers of elite???

   Antwoord
 7. wim dankbaar

  R3bel:
  6 februari, 2014 op 16:09
  Dan vraag ik me af, als de hoge pieten niet direct bij deze moord betrokken zijn geweest, hoe wisten de autoriteiten dan zo snel (binnen 2 dagen) wie de moordenaars waren? Immers het wegsluizen van Ali was al op 3 mei.

  ****************

  Het wegsluizen van Ali was al op 1 mei. Van Feik op 3 mei. Van Rida op 4 mei. Het blijft gissen naar het motief, maar het ligt voor de hand dat 1 van de 3 volgende figuren belastende info over Demmink had: De vader van Feik, Wolfgang Hebben of Ludger Dill.

  Rida, de beste vriend van Feik, zat vanaf 4 mei in het Poortje, waar plaatsvervangend HOvJ Severein de bestuursvoorzitter was. Onderwijl hield hij het publiek voor dat er “geen enkele aanleiding” was om asielzoekers te verdenken.

  Antwoord
 8. Andre Vergeer

  @Herman,

  Teveel vragen om allemaal te kunnen beantwoorden. Zal het toch proberen.

  – Als mijn theorie klopt hoefde men niet om te rijden over de Fogelsanghloane maar kwam de auto uit de richting van Kollum. Via de Trekwei kun je de Fogelsanghloane dan oversteken en zo het weiland in rijden waar Marianne is gevonden. Toevallig sloegen de honden aan de boerderij aan de Trekwei die nacht ook aan, deden ze anders nooit. De boer is ook nooit in het buurtonderzoek betrokken, hoewel hij zelfs bij Marianne in zijn weiland is gaan kijken die dag.

  Op de foto’s van dat weiland zijn de banden- of karrensporen nog duidelijk zichtbaar tussen de twee weilanden van die boer. En de bandensporen van de hulpverleners voertuigen lijken sterk d.m.v. Photoshop te zijn aangebracht.

  – Hoewel ik van een professional heb begrepen dat iemand, die al is overleden nog heftig kan bloeden, hou ik me in deze even aan de theorie dat Marianne al dood (gewurgd) was voor zij in dat weiland is gedumpt en haar hals is doorgesneden. Zodra het hart gestopt is kan het bloed dan niet meer ‘spuiten’ omdat de druk dan van de aderen is.

  Het verklaart waarom er niet of nauwelijks bloed of worstelsporen zijn aangetroffen op de PD en waarom het haar van Marianne niet bebloed was.

  – De aanwijzingen tegen enkele asielzoekers en de caravan zijn legio waardoor een moord door de ‘elite’ minder aannemelijk is. Bij de cover-up moet de ‘elite’ weer wel hebben geholpen. En wel in een zeer vroeg stadium.

  Ik stel zelfs dat Spencer S. zich al rond 01.30 uur van een alibi heeft willen voorzien door met een glaasje limonade (!) voor het raam te gaan zitten bij de Pyramide in Buitenpost. Met een andere vriend dan Wietze nota bene. Om de ochtend daarop letterlijk op alle locaties te gaan zoeken waar hij Marianne zeker niet zou vinden…

  – Niet alleen de gemeente verdiende flink aan de asielzoekers maar de asielzoekers ‘verdienden er ook geregeld wat bij’ en dat kon niet legaal. En ook asielzoekers hadden een goeie reden om de (dwaal)sporen zodanig aan te brengen dat er niet naar het AZC kon worden gewezen.

  Antwoord
 9. FoundACure

  De link met de autoriteiten is al jaren aanwezig, en kwam onder meer pijnlijk aan het licht door de brief van de spijtoptant uit het AZC aan Bauke Vaatstra. De kern van dit schrijven bestond hieruit dat men nogal wat in het werk gesteld had om het draagvlak onder de asielindustrie niet in gevaar te brengen.

  Om dit laatste te kunnen vatten dient men dan ook ‘Binnen Zonder Kloppen’ van Pieter Lakeman (1999) te lezen: er zijn voordien nogal wat offers gebracht voor de realisatie van de multiculturele samenleving, zij het dat dit boek zich betrekt op de financiële zijde van de etnische manipulatie.

  De link met Demmink is niet zo snel te leggen – daar heeft hij uiteraard wel voor gezorgd, doch de gedachtegang van Micha is in deze zo gek nog niet: het geheel moet immers zijn aangestuurd door een persoon welke alle touwtjes op bestuurlijk niveau in handen had.

  Bedenk in dit verband ook dat de asielzoekers voortdurend uit de wind werden gehouden: zo werden er nogal eens schapen in de omgeving geroofd en is er weinig tot geen moeite gedaan om de daders op te sporen. Wat men wel deed is de boeren in de omgeving financieel schadeloos stellen, dat terwijl veediefstal toch ooit een misdrijf is geweest waar de doodstraf op stond. De financiële vergoeding aan de boeren werd uiteraard afgewend op het collectief: de Nederlandse samenleving.

  Het wordt mij steeds duidelijker dat de dood van ‘een simpel boerenmeisje’ de hoogdravende plannen van de overheid niet in de weg mocht staan, en dat er alles in het werk is gesteld om deze ‘collateral damage’ weg te werken, waarbij men het niet heeft geschuwd om een wat zonderlinge boer uit de omgeving middels de beproefde ‘Lee Harvey Oswald’ -methode de schuld in de schoenen te schuiven.

  Bedenk wat dat laatste betreft ook dat Jasper S. geen zedenverleden had, noch dat iemand hem heeft zien fietsen die nacht, terwijl dat laatste ook opgaat voor het slachtoffer zélf. De uitzondering daarop zijn uiteraard de verklaringen van Spencer en Wietze, doch deze hadden voldoende motief om leugens te debiteren, daar zij een twijfelachtige rol bezaten omdat er een meisje onder hun hoede op vreselijke manier aan haar einde gekomen was.

  Antwoord
 10. Herman

  @André
  Helaas kwamen de honden terecht aan de zuidkant van het AZC. Lag het jacket aan de oostzijde van het zwembad richting AZC. De honden naar het noorden liepen richting Trekwei… kan alweer een afleiding zijn van de naam Fogelsangloane.
  Persoonlijk weet ik van Gerrit den Boer dat hijzelf nooit de boer op Trekwei nr 1 heeft ondervraagd.
  Natuurlijk de wagen kwam uit Kollum… maar waar vind je tussen de Trekwei en de vindplek van Marianne een plek om haar te gaan vermoorden? Overigens: nergens staat vermeld of de boer de honden tot twee maal heeft horen aanslaan (auto heen en terug), Ik vind het nogal omslachtig.

  Veeleer het volgende: De naam Fogelsangh-State diende wellicht buiten spel gehouden te worden. ooit noemt men deze naam. terwijl als je je even omdraait op de Keningswei je het bos ziet òd door de bomen het bos niet meer ziet.

  De Fogelsanghloane komt vlak bij de weg uit achter de State. De route lag in het volslagen donker en was op de openbare weg met een auto in enkele seconden af te leggen. Zelfs vanaf de plek/pad waar de donkergrijze wagen stond rond enen.
  Vanuit het Dagboek van Maaike wordt gemeld dat er enkele asielzoekers in zo’n kar rondreden. Vanuit dat pad ben je óók snel bij de ingang van de Fogelsangloane.

  Mij is één ding zeker: zeker IN het bos kun je totaal ongemerkt iemand ombrengen.

  Tenslotte: alle aandacht gaat naar de strik (BH) of de doorgesneden keel.
  Maar niet naar een derde punt… dat wel eens zou doorgestreept kan geweest. Marianne kon leeggebloed zijn geweest via haar onderkant!
  Niets is onmogelijk bij deze gruwelijke moord!…
  In en in triest.

  Antwoord
  • mrpettjo

   Dit komen we enkel te weten als met name Spencer, Wietze en Stephanie verhoord gaan worden.
   Speculeren heeft niet zoveel zin. Dat boek moet er heel snel komen. Daarna kunnen we wel verder speculeren.

   Antwoord
  • Nemesis

   Fogelsanghstate is uitermate verdacht : een uitgelezen plek om voor een ‘uitgelezen'(quod non) publiek, een uitgelezen voorstelling te houden.

   Antwoord
 11. mrpettjo

  Ik voel weer een kort geding aankomen over dit vervolgdagboek en/of het nieuwe boek over de Vaatstra zaak.. Freddy Vaatstra heeft vandaag pas 1 keer getwitterd (ipv 3 of 4 keer) tot dit moment (om 15:00 uur). Zal vrijwel zeker met zijn advocaat overlegd hebben. Hoop dat ik ongelijk heb maar deze mensen zullen ALLES doen om de waarheid in de zaak Vaatstra onder de pet te houden.

  Antwoord
  • Eheu

   Meningen, meninkjes, en feiten, feitjes.
   Als het maar ferm en tegelijk geruststellend, dwz ‘rationeel’ klinkt…
   Koldermodel.
   Nooit iets werkelijk onderzoeken of doen, niet op dagelijks ‘privé’ niveau, noch op ‘grotere’ schaal.
   Pappen en nathouden, schipperen en onderwijl pogen een graantje mee te pikken en als het erop aankomt ‘met zo redelijk mogelijke argumenten’ weg duiken: KLEINSTE GEMENE DELER: voilà de definitie van dit land en haar ‘rol’ in de ‘grote wereld’.
   Wij zijn (comfortabel) klein want zullie benne groot, etc…
   Groet
   Eheu

   Antwoord
 12. nemesis

  Als er alleen asylzoekers bij de moord waren betrokken, zou de overheid niet op deze manier reageren:
  Tot op heden tot en met het veroordelen van een zeer waarschijnlijk (wat mij betreft 100%) onschuldige, het achterbaks proberen een boek hierover te verbieden en alle andere acties van de overheid. Dat is meer dan verdacht en betekent dat om meer dan een simpele moord door een asylzoeker gaat.

  De nacht van 30 april op 1 mei is “Walpurgisnacht”. Dat zegt al met al
  met de geruchten dat Friso er ergens iets mee te maken heeft en de gebeurtenissen jaren erna als Friso een al of niet zogenaamd ski-ongeluk krijgt waaraan hij zogenaamd een jaar later aan overlijdt meer dan genoeg.

  Antwoord
 13. mr. drs. Bou

  Beste mensen,
  We hebben alle speculaas nu weer voorbij zien komen, maar een feit blijft dat deze moord niet naar behoren is onderzocht! Wat er WEL gebeurde, weten we nog steeds niet! Wat er NIET gebeurde, lijkt me duidelijk: Marianne was NIET op de fiets!
  Er is geen enkel bewijs dat Marianne ‘s nachts tussen half 2 en 2 uur op een “gestolen” herenfiets op de Keningswei reed. Er zijn wel degelijk bewijzen dat ze er NIET reed!
  We wachten natuurlijk met spanning op het boek dat Jan Vlug zo graag wil verbieden. Intussen heeft Micha Kat de brief gepubliceerd die Vlug aan Bol.com heeft geschreven. Goed werk, Micha!

  http://www.klokkenluideronline.is/2014/02/jan-vlug-heeft-nu-geen-tijd-meer/

  Antwoord
 14. Herman

  @mr.drs.Bou
  We begrijpen dat u een punt wilt zetten achter dit onderwerp voor vandaag.
  Maar ik zeg u: vanmorgen werd ik wakker -na al het geschrevene van gisteren bestudeerd te hebben- wij hèbben het antwoord op de moord… maar men wilde of mòcht het niet zien! We staan er met de neus bovenop.
  Het lijkt me beter hiervoor op m’n website de tijd en ruimte voor te nemen.
  Tenslotte nog één dringende vraag: WAAR HANGT DE SUPERGETUIGE MOMENTEEL UIT? DIE LOOPT GEVAAR!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Goede morgen, Herman.
   Zelf wil ik nu inderdaad even een punt zetten achter dit onderwerp, maar dat betekent niet dat men hier nu niet meer mag reageren. Ik heb vanmorgen al heel vroeg alle reacties bekeken en ik zie dat dezelfde standpunten zich herhalen. Het AZC of het Lichtpunt? Of misschien wel beiden, maar we weten het niet, want beide mogelijkheden zijn NIET door de recherche onderzocht. Daarom ging ik even terug naar het punt waarover we het allen eens zijn: Marianne was niet op de fiets…
   Wat bedoel je met gevaar voor de Supergetuige? Of schrijf je dat liever op je eigen blog? Geef ons dan daarna even een linkje, dan lees ik mee.
   Prettige dag gewenst! 😉

   Antwoord
   • Herman

    Ook goedemorgen mevrouw Bou en alle schrijvers en lezers.
    Doe ik en begin meteen met de “beschrijving”.

    Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Herman, dank je wel.
   Maar volgens mij vergis je je ernstig in die Supergetuige:

   “Haar getuigenis berust op de omgang van een stelletje gewetenloze psychopaten.”

   Achter de schermen is met deze broers contact gezocht. Het zijn keurige mensen! In elk geval heeft de man waar ik zelf contact mee had volstrekt geen tijd om naast zijn studie en zijn werkkring ook nog de ene moord na de andere te plegen of organiseren. Echt niet!
   Deze mensen wonen in het Land van Maas en Waal, een kleine gemeenschap. Ze hebben er last van dat de Supergetuige hun naam door het slijk haalt. Die dame heeft ook nog kinderen, ook deze hebben last van de verhalen van hun moeder. Vandaar dat is afgesproken om de naam van deze familie op BOUblog niet te noemen. Nee, zelfs niet in een reactie!
   Het vervelende van die Supergetuige is dat ze de zoektocht naar de waarheid doorkruist. Haar fantastische verhalen zijn gewoon niet waar! Daaruit volgt niet dat ze liegt, maar ze lijdt aan wanen. Op zich is dat triest genoeg voor een intelligente vrouw.

   Antwoord
   • Herman

    De mensen die genoemd worden in de zaak van Marianne zijn ook keurige mensen. Onberispelijk zou je zeggen.De komplotters zijn de “gekken”… Gek, maar iedereen liegt en draait maar raak..De opgenomen film was uit 2009? Hoe wist deze “doogedraaide vrouw” dan zoveel (Bijv. haartje in de aansteker Marianne’s tas zie Jasper)? Waarom wordt zij na haar verhalen dan niet opgesloten wegens gevaar voor haar medemens? En in ‘t Lichtpunt galmen ook vroom de psalmen als je niet beter weet.
    Vreemd… maar ik zal er op BouBlog niet meer over beginnen.

    Antwoord
    • mr. drs. Bou

     Herman, de mensen die genoemd worden in de zaak van Marianne zijn helemaal niet zo keurig! Ludger Dill, Wolfgang Hebben, drie zeer agressieve asielzoekers, een drugsverslaafde puber en zijn al even onbetrouwbare vriend, een seks & drugs & rock & roll caravan op een asielzoekerscentrum, dit met medeweten van de “keurige” directrice, een Lichtpunt met een rare sekte…

     Hoe wist deze “doogedraaide vrouw” dan zoveel (Bijv. haartje in de aansteker Marianne’s tas zie Jasper)?

     Hoe weet jij dat er echt een haartje in die aansteker zat? Omdat het NFI dat later ook beweerde, met behulp van de keurige PR de Vries? Inclusief de DNA-match? Maar omdat Jasper niet rookte, moest die aansteker opeens ook weer weg! Inclusief het haartje!

     Waarom wordt zij na haar verhalen dan niet opgesloten wegens gevaar voor haar medemens?

     Zij is verder volstrekt niet gevaarlijk, ze belastert alleen haar ex en zijn broers. Laster is een klachtdelict. Zij hebben er voor gekozen om geen aangifte te doen.

    • mrpettjo

     @Herman je kunt met de “supergetuige” in contact komen. Daar schrijft ze dagelijks reacties onder het pseudoniem “Jack”. Wellicht kun je haar daar wat vraagjes over de zaak Vaatstra stellen..

    • Caesar Lion Cachet

     LS…

     De grootste en meest perverse misdadigers opereren onder het mom van vroom en onberispelijk. Kijk naar de koningshuizen en de politici.

 15. mrpettjo

  Jan Vlug probeert Peter R. de Vries wit te wassen in de zaak Marianne Vaatstra door boek van Dankbaar & NMauritz te verbieden:
  https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2014/02/07/mr-jan-vlug-bekent-neemt-het-gratis-op-voor-voetbal-maffia-makelaar-peter-r-de-vries/

  PS Peter R. de Vries blokkeerde ook een kritische docu over de zaak Natalee Holloway van journaliste Rene Gielen bij RTL en SBS 6 door zijn connecties met De Mol die net als De Vries zijn carriere is begonnen met onderwereldgeld van de Bruinsma misdaadgroep..

  Antwoord
 16. mrpettjo

  Ik denk dat Dankbaar toch ook eens beter moet onderzoeken of niet Dick Sletering degene is die Demmink chanteerde. De vader van Dick Sletering zat in het schaduwcommando van prins Bernhard na WO2 en vertrok daarna naar Suriname. Een maat van hem werd later de directeur van het Surinaamse ANP. Dick is vaak in Suriname geweest voor archiefonderzoek. Je moet niet uitsluiten dat hij via deze belangrijke nieuwsbron wist dat Demmink het o.a. deed met een van de adjudanten van Bouterse en de van de initiators van de tegencoups in Suriname was.

  Antwoord
 17. Herman

  @mevrouw Bou,
  Wel ik hoop van harte dat dit alles goed en betrouwbaar is onderzocht.
  Bij het onderzoek in de zaak van Marianne maak je ook alles mee. Alles behalve her goede. Je zou bijna je geloof kwijtraken… maar niet heus.

  Antwoord
 18. Caesar Lion Cachet

  LS…

  De waarheid laat zich niet langer drogeren door satan en zijn vazallen. Lof voor de mensen die met gevaar voor eigen leven de waarheid helpen ontwaken. Binnenkort levendige handel van touw van een zekere kwaliteit. En blijf uit de buurt van hoge gebouwen. Banken. Paleizen. Regeringsgebouwen etc.

  Antwoord
 19. Herman

  Krijg opeens een signaal door en begin te begrijpen. Deze dame zit al “In het verzet”.
  Nu op zoek naar Jackson…

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën