Archief
Artikelen

Naar aanleiding van de beschikking van het Hof den Bosch die het OM beveelt om Joris D. strafrechtelijk te vervolgen, heeft Myra een gesprek gevoerd met mr. Baybasin. Volgens hem gaat alle eer naar deze drie rechters, maar vooral naar mr. Adèle van der Plas. Zij verdedigt niet alleen hem, maar ook de twee Turkse mannen die zeggen dat ze als kind door Joris D. zijn verkracht en andere slachtoffers van kindermisbruik door Joris D.. Dit alles doet ze belangeloos en gratis!

Daarna gaat het gesprek over de laffe manier waarop de pers al deze jaren is omgegaan met deze zaak. Besef ook dat Baybasin zelf in 2007 zo moedig was om aangifte te doen tegen Joris D., terwijl hij als machteloze gevangene was overgeleverd aan de grillen van deze hoogste topambtenaar van Justitie. Voor deze daad mogen we Baybasin wel dankbaar zijn, want met zijn aangifte haalde hij de zaak Joris D. uit de doofpot!

Vervolgens praat Baybasin even over Micha Kat. Hij heeft veel kritiek op Micha, omdat deze vaak zonder enig onderzoek de meest wilde berichten de wereld in stuurde. Vandaar dat Baybasin en mr. Adèle van der Plas niet meer met hem willen samenwerken. Misschien moet Micha daar zelf even naar luisteren, want dat anderen liever niet met hem willen samenwerken komt door zijn eigen onverantwoordelijke gedrag. Maar, zoals Baybasin letterlijk zegt: “De honden blaffen en de karavaan trekt altijd verder!”

Vanaf minuut 22 gaat het over het Internationale Aanhoudingbevel dat ten grondslag zou liggen aan de arrestatie van Baybasin in 1995, maar dat IAB lijkt helemaal niet te bestaan. Ton Hofstede van Het Haagse Complot heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur geprobeerd om dat IAB boven water te krijgen, maar bij “Veiligheid en Justitie” kan niemand het vinden. Als het IAB niet blijkt te bestaan, dan is die aanhouding illegaal, een duidelijke vorm van wederrechtelijke vrijheidsberoving. De vraag is dan, wie verantwoordelijk was voor deze illegale arrestatie.

Baybasin legt vervolgens uit wat er gaande was aan geheime afspraken tussen Nederland en Turkije en wat de rol van Demmink daarin was. Dit alles maakte deel uit van de strijd tegen de Koerdische vrijheidsbeweging, waarvan Baybasin een belangrijke en vreedzame representant was. Demmink was op dat moment lid van een internationale commissie die het “Koerdenprobleem” besprak. Maar zelfs als deze commissie vergaderde in Ankara, was Joris D. naar eigen zeggen sinds 1985 nimmer in Turkije. Of toch wel…

Vervolgens vraagt Myra naar mr. Vladimiroff, de advocaat die Baybasin ooit zou hebben verdedigd en daar ook voor werd betaald. De informatie die hij aldus van Baybasin ontving, misbruikte hij om Joris D. te helpen! Mr. Vladimiroff maakte ook deel uit van de commissie Buruma, waar hij het onderzoek naar de getuigen in Turkije frustreerde. Op dit moment is hij zelfs de advocaat van Joris D.! Deze belangenverstrengeling is illegaal en riekt naar oplichting. Baybasin heeft daarover een klacht ingediend en daarvan aangifte gedaan.

De laatste 10 minuten is Baybasin openlijk boos op alle mensen die deze cover-up zo lang in stand hielden. En deze woede betreft bepaald niet alleen zijn eigen lot, maar hij is woedend op de pedofielen die weerloze kinderen verkrachten en op de mensen die het mogelijk maken dat deze onmensen zo lang hun gang konden gaan. Baybasin is meestal heel vriendelijk en beleefd, een hoffelijke man met goede manieren. Maar ik ben blij dat hij, nu Joris D. zal worden vervolgd, eindelijk zijn hart kan luchten!

Aanstaande dinsdag is er een openbare hoorzitting in de rechtbank van Den Haag, waar Baybasin volgens de wet het recht heeft om te worden gehoord. Het gaat over het WOB-verzoek van Ton Hofstede, om inzage in het IAB waarop Baybasin ooit werd gearresteerd. Helaas zit Justitie een beetje met deze zaak verlegen, want dat IAB is nog altijd zoek! Nu willen ze de zitting graag besloten houden. Het is nog maar de vraag of Baybasin naar Den Haag mag komen om te worden gehoord, want hij zit nog altijd in de gevangenis. Maar Justitie moet zich houden aan de wet. Laten we ons daarom allemaal houden aan de wet: kom naar de openbare hoorzitting a.s. dinsdag in Den Haag!

Baybasin about Demmink 25 january 2014 duurt 45 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “Baybasin praat met Myra over de vervolging van Joris D.”

 • P.S.M. Welbergen:

  Walgelijk en fascinerend. Het masker gaat af.

 • yvonne:

  Complimenten voor Henk Rijkers!

  Dit meldt de Britse krant Express. De BBC-werknemer zou volgens een klokkenluider betrokken zijn bij het misbruik en een sleutelrol gespeeld hebben bij het verspreiden van de films, onder andere naar Amsterdam. Dit nieuws komt op een moment, zo legt de Express de link met de affaire Demmink, waarop “de Nederlandse politie zich voorbereidt op de heropening van het onderzoek naar kindermisbruik, dat verbreed zou kunnen worden naar Britse pedofielen die actief zijn in Nederland.” Het komt ook na het geruchtmakende schandaal over Jimmy Savile, de bekende Britse entertainer van de BBC, van wie na zijn overlijden uitkwam dat hij zijn leven lang kinderen heeft misbruikt.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5144-oud-werknemer-bbc-beschuldigd-van-kinderporno-britse-krant-legt-relatie-met-affaire-demmink

 • Burgermans:

  Dat die man in al die jaren niet even de moeite heeft genomen om fatsoenlijk Nederlands te leren.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Burgermans,
   Toen Baybasin ten onrechte in isolatie was opgesloten in de EBI, vroeg hij om een cursus Nederlands. Dit werd hem geweigerd, omdat hij een ILLEGALE VREEMDELING was. Contact met de buitenwereld was verboden, contact met de bewakers onmogelijk, want zij spraken Nederlands!
   De reactie van Baybasin was begrijpelijk, hij weigerde sindsdien om ook maar een woord Nederlands te spreken. Maar hij verstaat het wel! Als men hem als ILLEGALE VREEMDELING had UITGEZET, dan was hij naar Engeland gegaan, waar hij een verblijfsvergunning heeft omdat hij als politieke vluchteling was aanvaard. Zijn vrouw, zijn kinderen en zijn broer wonen ook daar! Volkomen legaal!
   Maar deze ILLEGALE VREEMDELING verblijft al bijna 20 jaar GEDWONGEN in een Nederlandse gevangenis, in een land waarvan hij de taal niet mag leren, omdat zijn verblijf ILLEGAAL is.
   Zo zit dat dus. Dat jij niet even de moeite hebt genomen… Foei!

 • mrpettjo:

  Ik hoorde in het NOS Journaal van vorige week dinsdag van de NOS verslaggeefster Lidwien Gevers dat het grote (drugs)geld van Baybasin de zaak van hem tegen Demmink heeft levend gehouden. Suggererend dat geld de reden is dat de zaak tegen Demmink überhaupt nog wordt gevoerd.
  Bij een pro Demmink reactie bij een NRC-Ombudmanartikel over de zaak Demmink lees ik dat het grote geld van de familie Poot de zaak tegen Demmink jarenlang in stand heeft gehouden. Weer suggererend dat dat er weinig tot geen bewijs tegen Demmink zou zijn maar vanwege grote geldschieters als Poot en Baybasin zouden de complotverhalen al meer dan een decennium over Demmink in stand zijn gehouden.
  Zo wordt er kennelijk geredeneerd in het pro Demmink kamp van het kabinet, bijna alle politieke partijen, hoge ambtenaren en de mainstream journalistiek.
  Geen enkel mainstream nieuwsmedium lijkt nu aan onderzoeksjournalistiek te gaan doen en iedereen kijkt naar het Openbaar Ministerie die zich van deze zaak met de meest grote tegenzin – zo niet obstructief – gaat afmaken.

 • mr. drs. Bou:

  Gisteren was de hoorzitting in Den Haag over het WOB-verzoek van Ton Hofstede. Deze zitting was openbaar en er was veel publiek. PRIMA!
  Maar Baybasin zelf was er niet bij, terwijl hij toch direct belanghebbende is. FOEI!
  Op Het Haagse Complot staat een verslag van de zitting, waarbij inderdaad wat resultaat werd geboekt.

  De WOB hoorzitting

  De aangeboden oplossing is nu als volgt. De huidige WOB-procedure wordt procedureel netjes afgemaakt. Er komt dus een uitspraak met beroepmogelijkheden.

  En daarnaast zal het OM, o.g.v. de doorzendplicht, ons verzoek opnieuw indienen bij het ministerie. Het goede nieuws: “Hiermee gaan geen rechten verloren”. Zeg maar twee voor de prijs van één, compleet met alle beroepsmogelijkheden er op en eraan. De stukken zijn gevonden, of ze ook openbaar worden gesteld is een tweede, maar er wordt aan gewerkt. Gratis en voor niets.

  Prima gedaan, Ton!

 • yvonne:

  En inderdaad, Ton doet ook goed werk, mooi dat je vanochtend even lachen kon, Bou, dat hebben we af en toe ook nodig!

  Op dit moment is mijn vermoeden van onrechtmatigheden in de zaak Baybaşin alleen maar versterkt. Alle aanwijzingen geven richting aan de verdenking dat iemand (en hij/zij niet alleen, maar in samenzwering) op het Ministerie van Justitie op illegale wijze het recht omzeild heeft en Baybaşin pootje heeft gelicht. Wat heet pootje lichten? Levenslang opsluiten, waarvan jaren in isolatie. Dat is ronduit misdadig.

  http://www.hethaagsecomplot.nl/20140209-wob-beschikking-college-pg.htm

  Groet Yvonne

 • joris:

  Ik heb een link naar Boublog geplaatst onder het artikel in trouw waarin Baybasin een veroordeelde ‘crimineel’ wordt genoemd. Ik hoop dat het wordt geplaatst en ik hoop dat anderen hier:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3594612/2014/02/11/De-geruchten-over-Joris-Demmink-verstommen-maar-niet.dhtml

  ook tegen deze betiteling protesteren.

Laat een reactie achter

Recente reacties