Archieven

Artikelen

Baybasin en de zaak Joris D.


Illustratie: Hüseyin Baybasin

Dank zij de beschikkingen van het Hof den Bosch dat er een strafrechtelijk onderzoek moet komen naar de verkrachting van twee minderjarige jongens in Turkije in de jaren ’90, is er nu eindelijk een zaak Joris D.! De vraag is echter of het OM beschikt over voldoende zelfreinigend vermogen om de beerput rond deze verdachte pensionado schoon te spoelen. Er kleven immers nog andere smetten aan deze voormalige top-ambtenaar. In 2007 heeft Baybasin uitgebreid aangifte gedaan. Het ging niet slechts om verkrachting van kinderen, maar ook om wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie, dit alles als ambtsmisdrijf. De Rijksrecherche heeft daarop een oriënterend onderzoek gedaan.

Zoals we weten, leverde dat onderzoek niets op. Het was dan ook geen onderzoek, maar een wassen neus, een witwasoperatie! Het was trouwens niet de eerste keer dat de handel en wandel van Joris D. in de doofpot verdween. In 2003 berichtten de Gay Krant en Panorama reeds dat de topambtenaar Joris D. een vaste bezoeker was van het Anne Frank plantsoen, waar jonge jongens zich prostitueerden. Hij kwam daar in zijn dienstauto met chauffeur, dhr. Mosterd, die onder onduidelijke omstandigheden is overleden. De hoofdredacteuren van Gay Krant en Panorama werden daarna door Joris D. dusdanig bedreigd, dat de hoofdredacteur van Panorama verhuisde naar het buitenland en de hoofdredacteur van Gay Krant nog altijd zwijgt!

Geachte heer Henk Krol, wordt het niet de hoogste tijd om aangifte te doen van deze bedreiging? Kom uit de kast en vertel ons wat er werkelijk gebeurde in 2003!

Ook dat was niet de eerste keer dat de pedofiele herenliefde van Joris D. in de doofpot verdween. In 1994 werd door het OM onderzoek gedaan naar een netwerk van pedocriminelen. Aanleiding was de verdwijning van Manuel Schadwald, een 13-jarige jongen uit Oost Berlijn. Er werden telefoons getapt, maar opeens stopte alle communicatie! De verdachten zouden zijn getipt vanuit het ministerie van Justitie. Manuel Schadwald is nooit teruggevonden, er zijn aanwijzingen dat hij is gestikt toen hij oraal werd verkracht. Een van de verdachten in dit onderzoek heette Joris, hij zou zijn veroordeeld tot een taakstraf. De Officier van Justitie was Fred Teeven. Er wordt gefluisterd dat hij een lijst heeft van de verdachten, maar die “lijst van Teeven” zit in de doofpot.

Geachte heer Teeven, misschien is dit een geschikt moment om met die lijst op de proppen te komen! We mogen toch hopen dat uw minister “liegt niet” Opstelten op deze lijst niet voorkomt.

Intussen zit mr. Baybasin nog steeds in de gevangenis. Hij is niet direct het slachtoffer van de pedocriminele Joris D., maar indirect wel. Als het waar blijkt dat Joris D. in de jaren ’90 in Turkije jonge jongens verkrachtte, dan lijkt het ook waar dat Joris D. gechanteerd werd door de toenmalige regering van Turkije. Dan zou het ook waar zijn dat Joris D. in samenspanning met mr. Hugo Hillenaar en anderen een valstrik heeft gespannen voor de Koerdische vredesactivist Baybasin. Wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie, beiden gepleegd als ambtsmisdrijf, zijn dan beslist geen valse beschuldigingen!

Hoe crimineel is onze “Veiligheid en Justitie”? Dat is nu de vraag! Dat Baybasin werd veroordeeld tot levenslang op grond van vervalste telefoontaps, is zo langzamerhand een feit van algemene bekendheid. Zelfs de Turkse tapvervalser heeft daar openlijk van getuigd. Er ligt al sinds 2011 een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad, maar de AG mr. Aben is nog steeds aan het zuigen op die valse taps. Hij durft daar wellicht zijn tanden niet op stuk te bijten!

En dan is er nog het Internationale Arrestatie Bevel, op grond waarvan Baybasin in 1995 werd aangehouden op de grens met België. Of liever, dat IAB is er niet! Ton Hofstede van Het Haagse Complot heeft via een WOB-verzoek geprobeerd om dat IAB boven water te krijgen, maar tot op heden kan men het nergens vinden. De vraag is dus of dit IAB wel bestaat. Zo niet, dan was zelfs de aanhouding van Baybasin in 1995 een vorm van wederrechtelijke vrijheidsberoving!

Ton heeft nu verzocht om een hoorzitting, dit samen met mr. Baybasin, die immers direct belanghebbende is. Deze hoorzitting vindt plaats op dinsdag 28 januari 2014, van 11:00 tot 12:00 uur in de Rechtbank te Den Haag. Volgens de wet is deze hoorzitting openbaar en mag dhr. Baybasin als direct belanghebbende aanwezig zijn en getuigen. Luister ook even naar het telefoongesprek van Ton met Justitie.

Laten we ons daarom allemaal houden aan de wet: Kom op 28 januari naar Den Haag. Eis openbaarheid van het IAB op grond van de WOB en eis openbaarheid van de hoorzitting hieromtrent!

Overigens ben ik van mening dat de handel en wandel van Joris D. grondig door het OM moet worden onderzocht!

19 Reacties

 1. Eheu

  Okáy:
  “overigens ben ik van mening ..etc…”
  = ‘Ceterum censeo acta et gesta Jorissi Demminki examinanda sint”.

  En ík van mij kant hoop dat een ieder die voor het correcte verloop daarvan nodig is, zich daarvoor in zal zettten. Binnen, maar vooral ook buiten de rechtszaal (in de ‘openbare ruimte’/maatschappij).
  Want ik wéet dat dat een heikele kwestie is, temeer daar het een INTERNATIONALE is (dwz een die de zelfde ‘gemeenschap’ in het buitenland mee betreft, die echter lang niet vanzelfsprekend op de hoogte zal zijn van het belang voor hen van deze zaak, net zo min als van het belang van ‘aanverwante zaken’ voor schandalen die in hun landen spelen).

  Groet
  Eheu

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Eheu,
   Mijn Latijn is niet al te best en ik zal niet de enige zijn die dan denkt dat Jorissi Demminki een Russische cum laude geslaagde heilige sint is! Maar we bedoelen hetzelfde en daar gaat het om! 🙂 😉

   Antwoord
    • Eheu

     Dat was ook ‘de grap’ beste Bou. Neemt niet weg dat ‘Jorissi Demminki’ de exact aangewezen genitivus (2e naamval) is in het Latijn van ‘van Jorissus Demminkus’.
     Wat de Russian connection van de zaak dan is, dat laat ik je ‘sidderend’ raden (zie info van (vertalingen van mij van) Morkhoven).
     Groet
     Eheu

    • mr. drs. Bou

     Beste Eheu,
     Wie zit er te wachten op een Jorissus Demminkus?
     Ik niet! 🙂 Jij soms wel? 😉

    • Eheu

     Ik niet beste Bou, – het is alleen dat die naam precies past in de Latijnse spreuk die je in dit geval zo fraai aan de Nl situaltie hebt aangepast. En dat ik je een plezier (een geinte meneer Sonneberg) dacht te doen met de Lat. vertaling ervan.
     Groet
     Eheu

    • mr. drs. Bou

     Nou, die Latijnse Kus hoeft voor mij niet, hoor… Vieze natte zoenen en zo voort!

   • Eheu

    Ja, sorry, zag het net pas. Liever en meer ‘latijns’ is wrschl. ‘Dennincus’. Analoog aan ‘Marcincus’. Zie mijn artikel (plus filmvertaling) op Anarchiels over ‘P2 en Het Vaticaan’ etc. Is relevant!
    Daarbij: van de inspanning jaren lang, van het ‘gekluisterd’ zitten aan het mijn ellendige PC, benik inmiddels half blind.
    Hopelijk mag het anderen omgekeerd helpen in ‘real life’ goed te zien.
    Daar heb ik het toch allemaal voor gedaan tenslotte. En moge ikze dan nog nog eens in goeden doen zien. Zij het vaag, – ik zie goed wat me zo genereus te raden overlaat. Kwestie van een leven lang ‘vage fictie’ lezen: scherpt de imaginaire zintuigen/de creatieve mooimakende en troostende ‘ver-beelding’
    ‘Mijn kinderen’ etc…

    Liefs
    Eheu

    Antwoord
 2. yvonne

  Mijn dank is weer groot, link staat inmiddels op twitter!

  Antwoord
 3. mrpettjo

  Hier een goede analyse van de zeer twijfelachtige bijdrage van Frits Wester (oud overheidsvoorlichter en -propagandist) over de mogelijke vervolging van JD bij het TV programma Knevel & Van den Brink van de EO:

  Hoe is het toch mogelijk dat u de advocaat van de beide Turkse mannen, die namens hen het proces heeft aangespannen volkomen negeert. Nee u nodigt Frits Wester uit. Was die man niet als voorlichter van de overheid gaan werken? Hij weet in ieder geval te vertellen dat de beslissing van de rechter ‘mede’ gebaseerd is op de verhalen in de alternatieve media. Ik kan u vertellen dat ik de uitspraak nauwkeurig heb gelezen en ik heb daar niets van terug gevonden. In tegendeel. Ik zou zo zeggen, begint u eerst eens te lezen voordat u zich waagt aan een flauwekul en zeer misleidende vertoning op de buis. Schande!… Het enige moment dat Frits Wester hoogstwaarschijnlijk de waarheid sprak, was het moment van verspreken toen hij ons, het publiek voorhield dat een hele rits ministers en staatssecretarissen van allerlei partijen de heer Demmink hebben ‘gediend’. Met recht stond Demmink dus boven de partijen. Tja soms ontglipt ons wel eens de waarheid, meneer Wester. U moet zich ook eerst maar eens gaan inlezen, zodat u de mensen op basis van feiten kunt voorlichten, de rechter heeft namelijk het volgende beslist: ‘Beveelt dat door de officier van justitie bij het Landelijk Parket een strafvervolging tegen [beklaagde] zal worden ingesteld ter zake van het misdrijf omschreven in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht. Gelast dat door de officier van justitie een vordering als bedoeld in artikel 181 van het Wetboek van Strafvordering zal worden gedaan teneinde een nader onderzoek te doen verrichten.” Heeft u het goed gelezen, er staat namelijk dat de rechter het OM beveelt om tot een strafvervolging van Demmink over te gaan. Dat is heel iets anders dan u het publiek wilt doen geloven. Dat gaat verder dan een onderzoekje door OM om de media, cq complotdenkers voor eens en altijd de mond te snoeren zoals u meneer Wester het heeft geïnterpreteerd en uitdraagt. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2014:61

  http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/frits-wester-17/reacties/1/#reactions

  Antwoord
  • Eheu

   Wat betreft mijn reactie op Pettjo’s comment op mijn opm. over ‘de russische connectie’ (in o.a. de zaak M. Schadwald).
   Waarom diplomatiek moeilijk doen over de wederzijdse, van westerse en russische, kan bij de zaak Zandvoort?
   Ik bedoel: waarom moelijk doen als de enige fatsoenlijke keuze is om je ‘discreet’ doch bESLIST samen te distantieren van en dus tevens een EINDE te maken aan deze grúwelijke ‘mensonterende’ praktijken voor IEDEREEN, de slachtoffertjes alleréerst natuurlijk,maar envenzeer iedere ‘tusssenpersoon’, de locale criminelen, de interantionale maffie EN de intern. geh.
   diensten!!
   Dat zou een gezamelijke inspanning zijn voor elkaars waardigheid. Waarom dat niet doen als je zeker weet dat de crue info (via morkhoven en ‘burgeractivisten’) over die smerige zaken je allemáal achter je rug om gaat overvallen?

   Groet
   Eheu

   Antwoord
   • mrpettjo

    Eheu, omdat Nederland net als Belgie al jaren een pedocratie is. Dat gaan de pedocraten dus niet doen.

    Antwoord
 4. remi

  Misschien kan de weduwe Mosterd bij de rechtbank langskomen met de aantekeningen van haar man.

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  Even alle gekheid op een stokje.
  JDTV niewsbullet wijst nogmaals op de rol van mr. Wladimiroff als advocaat van Demmink. Deze advocaat was ooit ingehuurd en betaald door Baybasin, daarom weet hij meer dan de gemiddelde advocaat over de situatie van Baybasin. Daarna zat hij in de TCEAS, de commissie van Buruma die de zaak Baybasin heeft “onderzocht”. Vervolgens treedt hij op als advocaat voor Demmink. Deze belangenverstrengeling is verboden, Baybasin heeft daarvan dan ook aangifte gedaan. Meer informatie staat op Crimesite.

  JDTV Nieuwsbullet: Demmink-advocaat blunderde bij Baybasin

  Crimesite 14 oktober 2013: ‘Belangenverstrengeling Demmink-zaak ongelofelijk’

  Ook deze zaak moet worden uitgezocht!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Koos.
   Zij zijn al bijeen, Al goed kalullekens… 🙂

   KINDERKOOR CALOROSO – Wij zijn al bijeen (Willem Kersters)

   Antwoord
 6. Koos van Woudenberg

  Leuk mevrouw Bou, heel leuk en het mannetje achter de gordijnen doet niet veel anders dan duimzuigen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Sorry, Koos, ik was gisterenavond wat melig. Dat gedoe met Demmink ook, dat duurt nu al zo lang. En intussen heeft de wereld ook nog andere problemen. Zie daarvoor mijn nieuwe post.

   Natuurlijk ben ik blij dat er nu opnieuw zoveel aandacht is voor het seksuele geweld tegen kinderen, maar ik word er ook een beetje ziek van. Waarom kunnen die mensen niet gewoon van elkaar houden? Het is allemaal zo door en door pervers… Zo armzalig! Nu wil ik graag aan iets leuks denken. Ik denk dat ik wel een eitje lust bij het ontbijt en een groot glas sinaasappelsap. 😉

   Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  Dit is echt een absolute MUST READ, met dank aan Ton Hofstede die de Demmink / FREE Baybasin fakkel heeft overgenomen:

  Demmink en de Franse Senaat

  Op 22 en 23 januari 1996, nog geen maand na de arrestatie van de ‘grootste drugs lord’ en ‘Europa’s Pablo Escobar’ Hüseyin Baybaşin kwam een delegatie van de Europese Unie naar Nederland om zich te laten voorlichten over de ontwikkelingen van het Nederlandse drugsbeleid. Een verslag hiervan.

  Senator About had daarbij een ontmoeting (let op !) niet met minister Winnie Sorgdrager van kabinet Kok I [22.08.1994 – 03.08.1998], maar met:

  • Ernst Hirsch Ballin (CDA minister van justitie in het kabinet Lubbers III [07.11.1989 – 22.08.1994] en Senator 1e kamer 1995-2000, en lid Raad van State 2000-2006);
  • Joris Demmink, voorgesteld als plaatsvervangend secretaris-generaal van MinJus, maar in werkelijkheid DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken).

  Dank je wel, Ton! Echt van ganser harte dank je wel dat je dit hebt uitgezocht en opgespoord. Want er klopt natuurlijk geen barst van, maar jij legt de vinger op die zwerende barst!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën