Selecteer een pagina

Archieven

Joris Demmink wordt “strafrechtelijk vervolgd”

Het was gisteren opeens groot nieuws, het kwam zelfs op het NOS journaal: Het Hof van Den Bosch heeft beslist dat het OM een strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de aangifte van twee Turkse mannen die Joris Demmink beschuldigen van aanranding en/of verkrachting toen ze nog minderjarig waren. Helaas blijkt de aanranding reeds verjaard, het gaat alleen nog over verkrachting. Ook zit Joris Demmink niet in voorarrest, zoals gebruikelijk is in een dergelijke ernstige zedenzaak. Laten we dus eerst de uitspraak maar eens even fileren.

Het gaat eigenlijk over twee uitspraken, op grond van twee aangiftes, die van Mustafa Y. en die van Osman B.. De uitspraken zijn vrijwel identiek, maar de aangifte van Mustafa Y. betreft niet alleen verkrachting op minderjarige leeftijd, maar daarnaast ook bedreiging. Nadat Mustafa aangifte had gedaan, werd hij in Turkije bedreigd, waarbij men hem in zijn tong heeft gesneden. Voor dit delict hoeft Joris Demmink volgens het Hof echter niet te worden vervolgd.

Uit de uitspraak inzake Mustafa Y. blijkt dat de aangifte dateert van 2008, terwijl het gaat om feiten gepleegd in 1995: “Bij brieven van 15 september 2008 en 25 mei 2010 heeft de gemachtigde van klager namens klager aangifte gedaan van verkrachting, het seksueel binnendringen bij iemand beneden 16 jaar en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gepleegd door beklaagde in Turkije in/omstreeks het jaar 1995.” De klager was toen minderjarig: “Klager stelt dat hij in of omstreeks het jaar 1995 toen hij 12-13 jaar oud was in Turkije door beklaagde meermalen seksueel is misbruikt.”

Het Hof oordeelt dan: “Volgens artikel 70 van het Wetboek van Strafrecht bedraagt de verjaringstermijn voor het seksueel binnendringen bij iemand beneden de leeftijd van zestien jaar (artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht) twaalf jaar. De verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop klager achttien jaren is geworden (artikel 71, aanhef en onder 3º van het Wetboek van Strafrecht), zijnde [datum]. Gelet hierop kan ter zake van die misdrijven thans geen vervolging meer worden ingesteld. Het beklag dient in zoverre niet ontvankelijk te worden verklaard.

Het recht tot strafvervolging voor het misdrijf verkrachting (artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht) is nog niet verjaard en derhalve dient het strafrechtelijk onderzoek daarop gericht te zijn.”

Op aanranding staat een straf van 8 jaar, op verkrachting staat 12 jaar. Maar verkrachting valt natuurlijk wel veel moeilijker te bewijzen! Toen Mustafa Y. in 2008 aangifte deed, was de aanranding nog niet verjaard, maar het OM heeft het onderzoek dusdanig weten te vertragen, dat het Hof nu moet concluderen dat de aanranding is verjaard! Nu moet worden bewezen dat Joris Demmink Mustafa Y. heeft verkracht.

Het Hof zegt: “Beklaagde heeft de feiten altijd ontkend en daarbij aangevoerd dat hij na 1986 niet meer in Turkije is geweest. Naar aanleiding van de aangifte heeft de officier van justitie in december 2010 een oriënterend feitenonderzoek gestart.” En: “Tijdens de behandeling in raadkamer van het hof op 16 december 2013 heeft de advocaat-generaal zijn schriftelijk standpunt, inhoudend dat het beklag afgewezen dient te worden, gehandhaafd. Hij stelt dat het recent verrichte onderzoek geen bevestiging heeft opgeleverd dat beklaagde in Turkije is geweest in de periode waarin volgens klager de strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden. Volgens de advocaat-generaal versterkt dit de destijds door de officier van justitie genomen beslissing om geen vervolging tegen beklaagde in te stellen. De advocaat-generaal acht nader onderzoek niet nodig.”

Het Hof zegt daarover: “Naar het oordeel van het hof zijn uit de oriënterende feitenonderzoeken wel voldoende feiten en omstandigheden naar voren gekomen, waaruit een redelijk vermoeden van schuld voortvloeit dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de overige door klager gestelde strafbare feiten. De oriënterende feitenonderzoeken hebben, mede gelet op de inherente beperkingen daaraan, tot op heden niet de gewenste duidelijkheid verschaft. Daarom acht het hof thans een -met voor klager en beklaagde met voldoende waarborgen omkleed- strafrechtelijk onderzoek aangewezen, en wel met de volgende reikwijdte.

“Het strafrechtelijk onderzoek dient in elk geval te bestaan uit het horen van de Turkse politieagent. Het horen van het voormalig hoofd van de politie in Istanbul is niet meer mogelijk, omdat hij volgens de gemachtigde van klager een aantal maanden geleden is overleden.” Kijk, dat is nou spijtig! Een belangrijke getuige is al dood, nu de rest nog…

En dan is er nog een Turks proces verbaal van een rechtszaak tegen Demmink, eveneens wegens verkrachting of aanranding van een minderjarige jongen. Het delict bleek in Turkije reeds verjaard, de zaak werd dus geseponeerd, maar uit de stukken bleek dat Demmink in juli 1995 in Turkije was! Het Hof zegt daarover: “Voorts dient nader onderzoek te worden verricht naar de inhoud van het document van 25 december 2002 (pagina 429 van het dossier) met daarop vermeende reisdata van beklaagde naar Turkije na 1986. Hierbij dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de stelling van de gemachtigde van klager dat beklaagde bij zijn reizen naar Turkije een diplomatiek paspoort zou hebben gebruikt, hetgeen volgens haar verklaart waarom de naam van beklaagde niet in de reguliere registers van de Turkse afdeling Vreemdelingen, Grenzen en Asiel voor komt. In dit kader moeten ook eventuele reizen van beklaagde in het kader van het zogenaamde K4-comité van de Raad van de Europese Unie/Raad van Europa onderzocht worden. Ook de inhoud van de Turkse sepotbeslissing van 22 april 2013 en de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden moeten nader onderzocht worden.”

Nu lijkt het net alsof het voldoende is dat wordt bewezen dat Joris Demmink in 1995 in Turkije was, maar dat is slechts schone schijn! Bewezen moet worden dat Demmink in 1995 een of twee minderjarige jongens heeft verkracht. Joris D. zit niet in voorarrest en uit het onderzoek kan nog altijd blijken dat Joris D. in 1995 wel degelijk in Turkije was, dat hij daar jongetjes bestelde om mee naar bed te gaan en dat die jongens daar niet blij mee waren, maar verkrachting? Nou, nee… dat is nog steeds niet bewezen.

De Nederlandse pers is weer even in rep en roer. Het NRC kopte: OM moet Joris Demmink vervolgen voor misbruik – ‘een blamage voor justitie’, maar het OM is nu weer aan zet. Zelfs de brave staatsomroep NOS riep: OM moet Demmink vervolgen. En het OM vindt de uitspraak Demmink verrassend. Het nieuwsbericht verscheen zelfs in het Engels!

Er zijn nu twee mogelijkheden:
1) De gepensioneerde Joris D. is slechts een pion. In dat geval wordt hij geslagen, al was het maar omdat het Torentje wordt bedreigd, want de uitslag van het onderzoek door het OM zou weer kunnen leiden tot Kamervragen.
2) De gepensioneerde Joris D. is een loper met een hoofd (of een kluis) vol “staatsgeheimen” over de pedofiele netwerken in Nederland en verre omstreken. In dat geval laat men hem lopen! Als hij beschikt over kennis waarmee men de koning kan slaan, dan laat men hem liever vrijuit gaan.

Bij Knevel & Van den Brink werd er gisteren ook gepraat over de zaak Demmink!

Het Openbaar Ministerie moet Joris Demmink gaan vervolgen voor de verkrachting van twee jongens in Turkije. Journalist Frits Wester over de uitspraak van het Hof vandaag waarin zij het OM opdraagt tot de vervolging.

Al vijftien jaar gaan er verhalen over mogelijk misbruik door de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Tot vandaag bleef dat bij verhalen. Maar nu heeft het Hof in Arnhem besloten dat het Openbaar Ministerie Demmink moet gaan vervolgen.

Journalist Frits Wester volgt de zaak al jaren. Waarom deze plotselinge draai en wat zijn de gevolgen als Demmink inderdaad veroordeeld wordt?

Frits Wester, Emile Roemer, Liesbeth Hop · Di 21 jan 2014 duurt ongeveer 12 minuten.

Intussen kwam er ook weer beroering in de zaak Dutroux. Marc Dutroux heeft een lange brief geschreven aan de vader van Julie. Volgens journalisten staan in het document tal van namen en nieuwe onthullingen, maar helaas maakten zij die brief niet openbaar. Daarover en over de nieuwe ontwikkeling in de zaak Demmink gaat dit gesprek van Martin Vrijland met Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem over Joris Demmink, Marc Dutroux en de pedonetwerken duurt 14 minuten.

Overigens ben ik van mening dat de handel en wandel van Joris D. grondig door het OM moet worden onderzocht!

43 Reacties

 1. mrpettjo

  Het ANP en de landelijke dagbladen die alleen desinformeren laten het begrijpelijkerwijs verder afweten over de Demmink scoops van Eva Jinek in haar gesprek met Henk Krol..

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Een doordringende analyse staat op de site van Martin Vrijland. Hij heeft gebeld met Marcel Vervloesem en hoewel het telefoongesprek niet is opgenomen, zegt Martin dat er volgens Vervloesem koppen gaan rollen! Martin zal Marcel vanavond nogmaals bellen en het gesprek dan wel opnemen.

  Henk Krol: “vriendje Joris Demmink produceerde kinderporno”

  In een interview tijdens het programma Één op één van Eva Jinek met Henk Krol, voormalig directeur van de Gaykrant en lijsttrekker van de ouderen partij 50Plus, stelt hij de vraag “Is het handig dat de hoogste man van justitie een vriendje heeft die kinderporno produceert?” Vanaf dat moment lijkt er te zijn geknipt en neemt Eva Jinek niet verder de moeite om hier vragen over te stellen.

  Feitelijk komt het erop neer dat bepaalde kinderen herkend zijn, waardoor netwerken aan het daglicht komen die de internationale verbanden onthullen, maar ook de betrokkenheid van hooggeplaatsten. Het is wat Marcel Vervloesem betreft dan ook vrijwel onmogelijk dat Joris Demmink de dans zal ontspringen. De kans is groot dat ook het ontmaskeren van internationale netwerken nu niet langer tegengehouden kan worden. De recherche uit andere landen zoals Duitsland en Engeland zetten Nederland onder druk om zaken die soms al vanaf 1980 bij de Nederlandse politie bekend zijn, nu niet langer weg te moffelen.

  Lees zelf het hele artikel!

  Antwoord
 3. yvonne

  Henk Rijkers doet wat de rest van msm weer nalaat, zelfs het AD….Het is werkelijk te absurd voor woorden, dit theater. Ja en was het dan maar theater, maar het is ook nog de werkelijkheid!

  Luca Volontè nam vorig jaar terecht geen genoegen met dit kluitje in het riet. Per slot van rekening zit niet alleen Demmink in de beklaagdenbank, maar met hem ook de Nederlandse regering zelf. Die heeft minstens de schijn gewekt haar hoogste ambtenaar van Justitie langdurig de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Volontè wijst erop dat Demmink vanwege zijn positie “substantiële invloed had op de benoeming van aanklagers én van rechters”. Hij had het systeem dus in zijn zak.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/item/5161-wanneer-antwoordt-raad-van-europa-eindelijk-inzake-demmink

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Applaus voor Henk Rijkers, Ankie, en dank je wel voor deze post.
   Als ik het goed begrijp wordt de strafrechtelijke vervolging van Joris D. in het Katholiek Nieuwsblad wel degelijk vervolgd!
   🙂 Goed zo!!!

   Antwoord
 4. yvonne

  Vanavond extra uitzending met Martin Vrijland en Marcel Vervloesem, over de laatste ontwikkelingen……….21.00 uur.

  http://www.talk2myra.com/

  Groet Yvonne/Ankie, haha

  Antwoord
 5. mr. drs. Bou

  OM gestart met strafrechtelijk onderzoek naar Demmink

  5 februari 2014 – Landelijk Parket

  Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem dat voormalig ambtenaar mr. J. Demmink verdachte is van verkrachting van twee – destijds – minderjarige jongens in Turkije, halverwege de jaren negentig. Het strafrechtelijk onderzoek zal zich in ieder geval richten op de onderzoeksopdrachten die het gerechtshof heeft geformuleerd. Daarnaast zullen mogelijke andere aanwijzingen die samenhangen met de verdenking zoals het hof die heeft vastgesteld, worden meegenomen.

  Het onderzoek vergt dat er opsporingshandelingen worden verricht in Turkije. Het Openbaar Ministerie verwacht het onderzoek binnen een jaar af te ronden.

  Kijk, dat is nou een “strafrechtelijke vervolging”! Joris D. krijgt eerst twee weken de tijd om zijn “verdediging” te regelen, eventuele kinderporno uit zijn computer te wissen en ga zo maar door. En onze zedensmurfen krijgen een jaar de tijd om in Turkije te gaan snuffelen. Veel plezier, jongens! En bak ze niet te bruin!

  Antwoord
 6. mrpettjo

  Persrechter Yolande Wijnnobel: ‘Agent deed alles goed’ (zaak Rishi)

  https://www.youtube.com/watch?v=vRA0mRt2L8k

  Deze mevrouw van het openbaar ministerie Den Haag die stelt dat de agent die Rishi doodschot “alles goed dee”, gaat het onderzoek naar Joris Demmink leiden als rechter-commissaris.
  Dan is de uitkomst dus al hierbij bekend: Demmink deed niks fout..

  Antwoord
 7. mrpettjo

  Een andere witwasser in het team van OM die Demmink gaan vrijpleiten is mr. Evert Harderwijk die in de zaak Bolhaar (Louis Hagemann) de valse verklaring van Renetta van der Meer met wie Peter R. van bil ging als belastend bewijs naar voren schoof..:

  Jullie zullen wel denken, wie is die meneer Harderwijk dan ..
  Meneer Harderwijk is niemand minder dan de rechercheofficier van Justitie

  En wat schreef meneer de rechercheofficier van Justitie dhr. Harderwijk 8 juli 2008?

  DOOR MET NAME DE VERKLARING VAN DIE GETUIGE IS DE ZAAK BOLHAAR
  TOT EEN OPLOSSING GEKOMEN

  De rest van de verklaringen doen er feitelijk dus niet toe!

  Dus als ik het goed begrijp is Louis voornamelijk op 1 rammelende gekochte verklaring tot levenslang veroordeeld!

  Wij wisten dit natuurlijk al maar nu is het ook zwart op wit bevestigd!
  Waar het internet al niet goed voor is .. bedankt Heer Harderwijk voor die welkome bekentenis.

  http://www.louishagemann.nl/2013/09/28/dank-u-wel-voor-uw-bekentenis-heer-harderwijk/

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën