Selecteer een pagina

Archieven

Joris Demmink wordt “strafrechtelijk vervolgd”

Het was gisteren opeens groot nieuws, het kwam zelfs op het NOS journaal: Het Hof van Den Bosch heeft beslist dat het OM een strafrechtelijk onderzoek moet doen naar de aangifte van twee Turkse mannen die Joris Demmink beschuldigen van aanranding en/of verkrachting toen ze nog minderjarig waren. Helaas blijkt de aanranding reeds verjaard, het gaat alleen nog over verkrachting. Ook zit Joris Demmink niet in voorarrest, zoals gebruikelijk is in een dergelijke ernstige zedenzaak. Laten we dus eerst de uitspraak maar eens even fileren.

Het gaat eigenlijk over twee uitspraken, op grond van twee aangiftes, die van Mustafa Y. en die van Osman B.. De uitspraken zijn vrijwel identiek, maar de aangifte van Mustafa Y. betreft niet alleen verkrachting op minderjarige leeftijd, maar daarnaast ook bedreiging. Nadat Mustafa aangifte had gedaan, werd hij in Turkije bedreigd, waarbij men hem in zijn tong heeft gesneden. Voor dit delict hoeft Joris Demmink volgens het Hof echter niet te worden vervolgd.

Uit de uitspraak inzake Mustafa Y. blijkt dat de aangifte dateert van 2008, terwijl het gaat om feiten gepleegd in 1995: “Bij brieven van 15 september 2008 en 25 mei 2010 heeft de gemachtigde van klager namens klager aangifte gedaan van verkrachting, het seksueel binnendringen bij iemand beneden 16 jaar en feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gepleegd door beklaagde in Turkije in/omstreeks het jaar 1995.” De klager was toen minderjarig: “Klager stelt dat hij in of omstreeks het jaar 1995 toen hij 12-13 jaar oud was in Turkije door beklaagde meermalen seksueel is misbruikt.”

Het Hof oordeelt dan: “Volgens artikel 70 van het Wetboek van Strafrecht bedraagt de verjaringstermijn voor het seksueel binnendringen bij iemand beneden de leeftijd van zestien jaar (artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht) en feitelijke aanranding van de eerbaarheid (artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht) twaalf jaar. De verjaringstermijn vangt aan op de dag na die waarop klager achttien jaren is geworden (artikel 71, aanhef en onder 3º van het Wetboek van Strafrecht), zijnde [datum]. Gelet hierop kan ter zake van die misdrijven thans geen vervolging meer worden ingesteld. Het beklag dient in zoverre niet ontvankelijk te worden verklaard.

Het recht tot strafvervolging voor het misdrijf verkrachting (artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht) is nog niet verjaard en derhalve dient het strafrechtelijk onderzoek daarop gericht te zijn.”

Op aanranding staat een straf van 8 jaar, op verkrachting staat 12 jaar. Maar verkrachting valt natuurlijk wel veel moeilijker te bewijzen! Toen Mustafa Y. in 2008 aangifte deed, was de aanranding nog niet verjaard, maar het OM heeft het onderzoek dusdanig weten te vertragen, dat het Hof nu moet concluderen dat de aanranding is verjaard! Nu moet worden bewezen dat Joris Demmink Mustafa Y. heeft verkracht.

Het Hof zegt: “Beklaagde heeft de feiten altijd ontkend en daarbij aangevoerd dat hij na 1986 niet meer in Turkije is geweest. Naar aanleiding van de aangifte heeft de officier van justitie in december 2010 een oriënterend feitenonderzoek gestart.” En: “Tijdens de behandeling in raadkamer van het hof op 16 december 2013 heeft de advocaat-generaal zijn schriftelijk standpunt, inhoudend dat het beklag afgewezen dient te worden, gehandhaafd. Hij stelt dat het recent verrichte onderzoek geen bevestiging heeft opgeleverd dat beklaagde in Turkije is geweest in de periode waarin volgens klager de strafbare feiten zouden hebben plaatsgevonden. Volgens de advocaat-generaal versterkt dit de destijds door de officier van justitie genomen beslissing om geen vervolging tegen beklaagde in te stellen. De advocaat-generaal acht nader onderzoek niet nodig.”

Het Hof zegt daarover: “Naar het oordeel van het hof zijn uit de oriënterende feitenonderzoeken wel voldoende feiten en omstandigheden naar voren gekomen, waaruit een redelijk vermoeden van schuld voortvloeit dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de overige door klager gestelde strafbare feiten. De oriënterende feitenonderzoeken hebben, mede gelet op de inherente beperkingen daaraan, tot op heden niet de gewenste duidelijkheid verschaft. Daarom acht het hof thans een -met voor klager en beklaagde met voldoende waarborgen omkleed- strafrechtelijk onderzoek aangewezen, en wel met de volgende reikwijdte.

“Het strafrechtelijk onderzoek dient in elk geval te bestaan uit het horen van de Turkse politieagent. Het horen van het voormalig hoofd van de politie in Istanbul is niet meer mogelijk, omdat hij volgens de gemachtigde van klager een aantal maanden geleden is overleden.” Kijk, dat is nou spijtig! Een belangrijke getuige is al dood, nu de rest nog…

En dan is er nog een Turks proces verbaal van een rechtszaak tegen Demmink, eveneens wegens verkrachting of aanranding van een minderjarige jongen. Het delict bleek in Turkije reeds verjaard, de zaak werd dus geseponeerd, maar uit de stukken bleek dat Demmink in juli 1995 in Turkije was! Het Hof zegt daarover: “Voorts dient nader onderzoek te worden verricht naar de inhoud van het document van 25 december 2002 (pagina 429 van het dossier) met daarop vermeende reisdata van beklaagde naar Turkije na 1986. Hierbij dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de stelling van de gemachtigde van klager dat beklaagde bij zijn reizen naar Turkije een diplomatiek paspoort zou hebben gebruikt, hetgeen volgens haar verklaart waarom de naam van beklaagde niet in de reguliere registers van de Turkse afdeling Vreemdelingen, Grenzen en Asiel voor komt. In dit kader moeten ook eventuele reizen van beklaagde in het kader van het zogenaamde K4-comité van de Raad van de Europese Unie/Raad van Europa onderzocht worden. Ook de inhoud van de Turkse sepotbeslissing van 22 april 2013 en de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden moeten nader onderzocht worden.”

Nu lijkt het net alsof het voldoende is dat wordt bewezen dat Joris Demmink in 1995 in Turkije was, maar dat is slechts schone schijn! Bewezen moet worden dat Demmink in 1995 een of twee minderjarige jongens heeft verkracht. Joris D. zit niet in voorarrest en uit het onderzoek kan nog altijd blijken dat Joris D. in 1995 wel degelijk in Turkije was, dat hij daar jongetjes bestelde om mee naar bed te gaan en dat die jongens daar niet blij mee waren, maar verkrachting? Nou, nee… dat is nog steeds niet bewezen.

De Nederlandse pers is weer even in rep en roer. Het NRC kopte: OM moet Joris Demmink vervolgen voor misbruik – ‘een blamage voor justitie’, maar het OM is nu weer aan zet. Zelfs de brave staatsomroep NOS riep: OM moet Demmink vervolgen. En het OM vindt de uitspraak Demmink verrassend. Het nieuwsbericht verscheen zelfs in het Engels!

Er zijn nu twee mogelijkheden:
1) De gepensioneerde Joris D. is slechts een pion. In dat geval wordt hij geslagen, al was het maar omdat het Torentje wordt bedreigd, want de uitslag van het onderzoek door het OM zou weer kunnen leiden tot Kamervragen.
2) De gepensioneerde Joris D. is een loper met een hoofd (of een kluis) vol “staatsgeheimen” over de pedofiele netwerken in Nederland en verre omstreken. In dat geval laat men hem lopen! Als hij beschikt over kennis waarmee men de koning kan slaan, dan laat men hem liever vrijuit gaan.

Bij Knevel & Van den Brink werd er gisteren ook gepraat over de zaak Demmink!

Het Openbaar Ministerie moet Joris Demmink gaan vervolgen voor de verkrachting van twee jongens in Turkije. Journalist Frits Wester over de uitspraak van het Hof vandaag waarin zij het OM opdraagt tot de vervolging.

Al vijftien jaar gaan er verhalen over mogelijk misbruik door de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, Joris Demmink. Tot vandaag bleef dat bij verhalen. Maar nu heeft het Hof in Arnhem besloten dat het Openbaar Ministerie Demmink moet gaan vervolgen.

Journalist Frits Wester volgt de zaak al jaren. Waarom deze plotselinge draai en wat zijn de gevolgen als Demmink inderdaad veroordeeld wordt?

Frits Wester, Emile Roemer, Liesbeth Hop · Di 21 jan 2014 duurt ongeveer 12 minuten.

Intussen kwam er ook weer beroering in de zaak Dutroux. Marc Dutroux heeft een lange brief geschreven aan de vader van Julie. Volgens journalisten staan in het document tal van namen en nieuwe onthullingen, maar helaas maakten zij die brief niet openbaar. Daarover en over de nieuwe ontwikkeling in de zaak Demmink gaat dit gesprek van Martin Vrijland met Marcel Vervloesem.

Marcel Vervloesem over Joris Demmink, Marc Dutroux en de pedonetwerken duurt 14 minuten.

Overigens ben ik van mening dat de handel en wandel van Joris D. grondig door het OM moet worden onderzocht!

43 Reacties

 1. yvonne

  Aangifte

  Wladimiroff hield zich dus niet aan de gewenste geheimhouding. Baybasin laat vanuit de gevangenis in Veenhuizen weten dat hij inmiddels een tuchtrechtelijke klacht tegen Wladimiroff aan het voorbereiden is. ‘Ik ga daarnaast aangifte tegen hem doen. Hij heeft op een schandalige en strafwaardige wijze mijn vertrouwen geschonden. Hij werkte al in het geheim voor Joris Demmink toen hij lid was van de Commissie Buruma. Hij was wél mijn advocaat, ik heb hem betaald en hij reisde naar Turkije voor overleg met mijn familie. Hij heeft zijn kennis over mijn zaak misbruikt en aangewend voor Demmink’.

  http://crimesite.nl/dossier/kinderporno/27905-advocaat-van-baybasin-en-demmink?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  En nog even een linkje naar het NRC, om je slap te lachen!

  Demmink moet zelf advocaatkosten voldoen in verkrachtingszaak

  De Staat gaat niet langer de advocaatkosten van voormalig topambtenaar Demmink betalen nu het OM hem moet vervolgen voor verkrachting. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer.

  In november schreef Opstelten in antwoord op Kamervragen dat Demmink het recht had om juridische kosten vergoed te krijgen in een zaak die Demmink aanspande tegen het AD. Demmink moest zich volgens de minister verweren tegen een ‘uiterst diffamerende beschuldiging’ die ‘nauw verband’ hield met zijn functie.

  En: Kosten in zaak tegen AD nog wel vergoed

  De kosten die Demmink maakt in de zaak tegen het AD – hij zou schade hebben ondervonden van berichtgeving van de krant over vermeend misbruik van minderjarige jongens – worden nog wel vergoed. Die zaak heeft op heel andere feiten betrekking dan het besluit van het gerechtshof in Arnhem van gisteren, schrijft Opstelten.

  Ze kronkelen zich nu wel in de meest vreemde bochten! 🙂 😉

  Antwoord
 3. Micha Kat

  Ik heb bijna vier maanden in voorarrest gezeten op basis van 100% gefalsificeerde ‘feiten’ die ook als ze niet gefalsificeerd zouden zijn nergens over gaan. Demmink nog geen seconde voor verkrachting.
  Helaas kan ik geen advocaat vinden die de Staat aansprakelijk wil stellen.

  Antwoord
 4. mr. drs. Bou

  In dit artikel stond een fout die ik even gecorrigeerd heb. De uitspraak is niet gedaan door het Hof van Arnhem, maar door het Hof van Den Bosch. Het is trouwens een fout die in de media ook steeds gemaakt werd, vandaar de verwarring.

  Antwoord
  • mrpettjo

   Het staat m.i. nog steeds fout in de eerste alinea.

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Dank voor het muggenziften, maar dat wordt gecorrigeerd in de tweede alinea. Voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is: mrpettjo, ik doe slechts mijn best!

    Antwoord
 5. mrpettjo

  Leuk, al die berichten en commentaren opeens over de affaire Demmink. Na de verlossende uitspraak in Arnhem blijkt borstkloppend journalistiek Nederland opeens vol te zitten met kenners van het dossier.

  Een opvallende parade van deskundigen, want daar was ruim een jaar geleden, toen de zaak in oktober 2012 werd besproken in het Amerikaanse Congres nog geen sprake van.

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/commentaar/item/5130-de-demmink-parade

  Antwoord
  • mrpettjo

   Dit is een reactie bij een ander kritisch artikel dat goed aansluit bij het bovenstaande citaat over de zaak Demmink in het Katholiek Nieuwsblad:

   Het is nuttig om te vermelden dat op 21 januari, toen ik voor een soevereine kwestie in de rechtbank Arnhem was op het moment dat de NOS en RTL hun cameraploegen ingezet hadden bij het “Demminkproces” er desondanks door deze ploegen met droge ogen gezegd werd om inzake Demmink “eens”een persbericht naar de nieuwsredactie te sturen.

   De cameraman van de NOS werd heel zenuwachtig toen we opmerkten dat we dit al jaren deden. Hij fluisterde dat hij in het team al het stempel “complotdenker” had, dus liever niet verder in gesprek met ons ging. Toen de naam Micha Kat viel, liep hij ook inderdaad weg…..

   http://www.wanttoknow.nl/nieuws/hoe-nederland-als-pedoland-aan-faam-wint/comment-page-1/#comment-121691

   Antwoord
 6. yvonne

  Louis Laurent over pedo-netwerken op hoog niveau….Louis is, door het zich openlijk uitspreken hierover, ook in moeilijkheden gekomen!

  In onderstaand filmpje legt Louis uit hoe 22 december internationaal gevierd wordt als Boy Love Day. Ook legt hij uit dat deze internationale pedo-feestdag kan bestaan bij de gratie van de politici en hooggeplaatsten.

  http://martinvrijland.com/2014/01/23/belgisch-parlementslid-spreekt-zich-uit-over-pedofielenetwerken/

  Belgian MP Laurent Louis Denounces the December 22 Pedophile Celebration! duurt 7 minuten.

  Antwoord
 7. mr. drs. Bou

  HP de TIJD is niet blij met de gang van zaken.

  Klassenjustitie: uw belastinggeld gaat nog steeds naar Demmink

  Minister Opstelten van Justitie liet vandaag middels een brief aan de kamer weten dat de vergoedingen aan Joris Demmink deels zijn stopgezet. Dat klinkt als goed nieuws, maar het legt een grove schande bloot.Joris Demmink wordt al decennialang geplaagd door berichtgeving over zijn vermeende seksuele escapades met jonge jongens. Tot op heden waren de bewijzen hiervoor nooit concreet genoeg om over te gaan tot vervolging. Het gerechtshof in Arnhem besloot deze week dat het OM, tegen haar zin in, toch werk moet gaan maken van de zaak.

  Antwoord
 8. mr. drs. Bou

  Leuk is ook de manier waarop Henk Rijkers in het Katholiek Nieuwsblad de zaak Joris D. bekijkt. Rijkers heeft door de jaren heen het ene stuk na het andere geschreven over de affaire Demmink. Nu is er dan toch eindelijk een zaak Joris D. en de hele Nederlandse pers doet alsof ze het altijd al hebben geweten! Maar zij hebben gezwegen en wie zwijgt, stemt toe.

  Zoek Demmink op het Katholiek Nieuwsblad

  De Demmink-parade

  Leuk, al die berichten en commentaren opeens over de affaire Demmink. Na de verlossende uitspraak in Arnhem blijkt borstkloppend journalistiek Nederland opeens vol te zitten met kenners van het dossier.

  Dit artikel werd overgenomen en geïllustreerd door JDTV Nieuwsbullet

  SP wil Demmink lidmaatschap Helsinki-comité ontnemen

  Kamerlid Harry van Bommel (SP) gaat bekijken of Joris Demmink het lidmaatschap van het Helsinki Comité voor de mensenrechten ontnomen kan worden.

  Dit is Demmink na zijn pensionering aangeboden, hoewel de voormalige secretaris-generaal van Justitie toen al volop onder vuur lag met aantijgingen van kindermisbruik.

  De benoeming van Joris Demmink riep in de Verenigde Staten dan ook verbijstering op. Mr. Adèle van der Plas schreef een open brief (die nooit beantwoord is) aan het Helsinki-comité: “Met de benoeming van deze door meerdere slachtoffers van corruptie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en verkrachting van minderjarigen beschuldigde overheidsambtenaar, geeft u in feite het signaal af lak te hebben aan de idealen waar u voor zegt te staan. Het kan toch niet zo zijn dat uw drijfveer in deze puur en alleen is geweest dat uw comité wordt gesponsord door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Justitie en naar ik heb begrepen de afdeling Dienst Justitiële Inrichtingen van dit ministerie?”

  Antwoord
 9. mr. drs. Bou

  Martin Vrijland is niet blij met Knevel en zo voort:
  Frits Wester over Demmink “Alle ministers hebben vragen gesteld; er is niets aan de hand”

  Frist Wester was gisteravond bij Knevel en Van den Brink en vervulde de prachtige rol van het bagatelliseren van de Demmink zaak. Hij bleef maar herhalen dat alle ministers steeds vragen hebben gesteld en concluderen “Er is niets aan de hand“. Ook de nationale ontsnapte knuffelaap Emile Roemer gaf aan kamervragen te hebben gesteld. Ook hij concludeerde: “Er is niets aan de hand“. U moet zich voorstellen dat de slagerij met haar personeel bij Knevel en Van den Brink zit en de vraag krijgt “Vindt u dat uw vlees wel eens over datum is?“, wat denkt u dat de slagers dan zullen antwoorden? “Er is niets aan de hand“. Tenslotte weten we 1 ding zeker: de slager keurt nooit zijn eigen vlees af.

  Antwoord
 10. Wils

  25-01-2014: TROS Nieuwsshow: Waar rook is, is vuur?

  Radio 1: “Al bijna tien jaar lang pogen verschillende partijen voormalig secretaris-generaal Demmink, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, te laten vervolgen wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Kranten, tijdschriften en televisieprogramma’s besteden de afgelopen 10 jaar keer op keer weer aandacht aan de zaak. Publiekelijk leek Demmink beschermd te worden door zijn politieke bazen, de opeenvolgende ministers van justitie. En ook voor opsporingsinstanties zijn de aantijgingen telkens onvoldoende aanleiding geweest voor serieus onderzoek. Maar deze week besloot het Hof van Arnhem onverwachts dat een ‘redelijk vermoeden’ van schuld is, dat uitgebreider onderzoek rechtvaardigt. Bij ons is journalist Harry Lensink die de zaak op de voet volgt. Hij schreef ook deze week opnieuw hierover in Vrij Nederland.”

  Terugluisteren:
  http://www.radio1.nl/item/176320-Waar%20rook%20is,%20is%20vuur?.html

  Antwoord
 11. mrpettjo

  BBC embroiled in further scandal as executive ‘filmed Dutch child abuse movies’

  A spokeswoman for the Office of Public Prosecutions in The Hague said the Demmink case might trigger a wider investigation into British paedophiles in Amsterdam. She said: “The investigation will initially focus solely on the allegations made by the two Turkish boys.

  “Whether the investigation starts to look at other things at a later stage, we don’t know, it’s too early to say.”

  However, sources revealed Dutch and British police met last summer on the Isle of Wight.

  http://www.express.co.uk/news/uk/456106/BBC-embroiled-in-further-scandal-as-executive-filmed-Dutch-child-abuse-movies

  Antwoord
 12. mr. drs. Bou

  Deze Kleintje Muurkrant is weer zo mooi!

  Van Estoril naar Zandvoort (134)

  maandag 27 januari 2014

  En hatseflats. Weer een werknemer van de BBC voor het luik. Dit exemplaar was in de jaren tachtig eigenaar van een pand net buiten de grachtengordel van Amsterdam. Beneden woonde een bekende Britse koterkruiper, op de middelste etage woonde meneer zelf en op de bovenverdieping had ie een filmstudio ingericht. Daar schoot hij blote rolprentjes met jong en oud, die werden verspreid onder de talrijke liefhebbers van dit soort lage lustopwekkers.
  De tot de maatjes S behorende acteurs werden regelmatig aangevoerd vanuit Britse tehuizen voor minder fortuinlijke koters. Maar daar zal niemand die deze serie volgt van verbazing een salto achterover met dubbele schroef maken. En het past ook volledig in het uitwisselingsprogramma dat in de tweede helft van de vorige eeuw bestond tussen Britse en Nederlandse kontjesconsumenten. Ook dit nieuwe geval zal naar alle waarschijnlijkheid worden toegevoegd aan het nieuwe smurfenonderzoek, dat aan beide zijden van het plasje op de rails zou zijn gezet na een kleine blauwe conferentie op de Isle of Wight in de zomer van 2013.
  Nou weten we, dat bij dit soort onderzoeken ter beschikking staande rolodexen meestal stijf gesloten blijven, maar nu het OM heeft besloten om opnieuw te gaan neuzen in het Turkse hopsverleden van een verse AOW-er uit Den Haag gloort er weer wat schuchtere hoop. Schuchter, want zodra de betrokken smurfen ook maar in de buurt komen van staatsgeheimen kunnen ze het schudden. Laten we ons samen richten tot de Heer. Stay tuned.

  Antwoord
 13. mr. drs. Bou

  Diewer, dank je wel, die documentaire mag gerust worden geplaatst! Ik zal niet gaan zoeken naar de plaats waar deze al staat. Ik heb hem misschien al eerder gezien. Maar misschien ook niet!

  Gepubliceerd op 2 mrt 2013

  ITV documentary about British paedophile gangs making child abuse & snuff films in Amsterdam

  Deze docu is een absolute MUST SEE !!! Er kan nooit genoeg aandacht worden besteed aan deze wrede vorm van verkrachting en moord op kinderen!

  The Boy Business duurt 56 minuten.

  Antwoord
 14. Vicky

  Voor mij is de grote vraag: wordt Demmink straks veroordeeld tot een lage straf, en weggezet als een eenzame verborgen ontuchtpleger, en heeft verder niemand iets gewusst?
  Wie van de klokkenluiders en de politiek zal gaan eisen dat alle zaken nagekeken worden die Demmink ooit ondertekend heeft tijdens al zijn jaren? Alle doofpotten, alle oproepen om ergens niet verder naar te kijken?

  Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Vicky, de vraag is of Joris D. inderdaad zal worden gedagvaard! Het OM moet nu onderzoek doen, maar alleen naar de verkrachting van de twee Turkse jongens! Kortom: we zijn er nog lang niet!

  Radio1 over Demmink 21 1 2014 duurt 7 1/2 minuten.

  Antwoord
 16. toeschouwer

  Ik reageer op de documentaire hierboven, ´the boy business.´
  Net nadat ik die had bekeken kom ik hem bij Aangirfan tegen:

  1997 – BBC’s James Chalkley moves from his Stepney Flat in London to Amsterdam. Ex Eastenders actor connected to the Harry Jeffries, Peter Howells (‘Actor and agent’), John Peters (Abuser in the Bjorn video), and Warwick Spinks international paedophile ring. Mentioned in documentary ‘The Boy Business’

  James Chalkley is de BBC man uit het stukje van stelling.nl dat je hierboven citeert.

  Ik ging hem eens opzoeken op het internet, en nu blijkt dat hij net vorig jaar samen met zijn broer in Spanje zelfmoord zou hebben gepleegd, op een vrij ondoorzichtige manier. Klinkt allemaal weer vrij dubieus:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2329539/British-twins-83-dead-plastic-bags-heads-Spanish-home-suspected-double-suicide.html

  De Express noemt Chalkley’s naam niet, maar legt wel de link met Rolodex en Demmink:

  In 1998, his name came up during a Dutch inquiry, called the Rolodex Affair, into an Amsterdam paedophile network. The probe was shut down shortly afterwards, prompting accusations of a cover-up.

  http://www.express.co.uk/news/uk/456106/BBC-embroiled-in-further-scandal-as-executive-filmed-Dutch-child-abuse-movies

  Antwoord
 17. toeschouwer

  Excuses aan MrPettjo… Doe ik net of ik een mooie link heb, naar het Express-artikel, staat ie al lang en breed in de comments. Waar ik hem waarschijnlijk ook heb gevonden, eerder deze avond. Sorry. Ik ben een slechte toeschouwer…

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Geeft niets, toeschouwer. Sommige dingen kunnen niet vaak genoeg gezegd. De film The Boy Business staat ook al eerder op BOUblog, maar ik moest even zoeken voor ik hem vond. Het bijbehorende artikel van André Vergeer is ook het herlezen waard.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier − 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën