Archief
Artikelen

Vrijwel iedereen kent die beroemde zin uit Animal Farm van George Orwell: “All animals are equal, but some animals are more equal than others”. Het boekje wordt veel gelezen op middelbare scholen en het wordt meestal slechts beschouwd als een kritiek op de Russische revolutie van 1917. In de Nederlandse Grondwet staan echter nogal wat regeltjes die sterk doen denken aan Animal Farm! Artikel 1 zegt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Kijken we wat verder, dan blijkt er toch een grond te bestaan om sommige mensen van deze regel uit te zonderen. “Some animals are more equal than others!”

Hoofdstuk 2: De Regering begint als volgt:
Artikel 24 zegt: Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Uit de daarop volgende artikelen blijkt dat het moet gaan om wettige nakomelingen. Of deze werkelijk zijn verwekt door de koning, doet niet ter zake. Belangrijk is wel dat het een kind is van de koningin, de wettige echtgenote van de koning, maar het kind mag best verwekt zijn door een kamerheer of tuinman. Als de koning het kind erkent als zijn kind, dan valt daar niet aan te tornen. Het koningschap is geen kwestie van DNA, maar van wettige erfopvolging.

Uit de rechten die voortvloeien uit het koningschap blijkt, dat dit erfrecht een duidelijke grond is voor discriminatie!

Artikel 40 zegt:
1 De Koning ontvangt jaarlijks ten laste van het Rijk uitkeringen naar regels bij de wet te stellen. Deze wet bepaalt aan welke andere leden van het koninklijk huis uitkeringen ten laste van het Rijk worden toegekend en regelt deze uitkeringen.
2 De door hen ontvangen uitkeringen ten laste van het Rijk, alsmede de vermogensbestanddelen welke dienstbaar zijn aan de uitoefening van hun functie, zijn vrij van persoonlijke belastingen. Voorts is hetgeen de Koning of zijn vermoedelijke opvolger krachtens erfrecht of door schenking verkrijgt van een lid van het koninklijk huis vrij van de rechten van successie, overgang en schenking. Verdere vrijdom van belasting kan bij de wet worden verleend.

Het meest wonderlijk is nog wel het artikel dat bepaalt dat de koning automatisch een goede baan krijgt in de regering, maar dat hij niet verantwoordelijk is voor zijn daden. Ook heeft hij het recht om allerlei mensen te benoemen in belangrijke posities. Van vriendjespolitiek is natuurlijk geen sprake, want een koning “heeft geen vriendjes”. Een koning heeft alleen maar minderen!.

Artikel 42 zegt:
1 De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
2 De Koning is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk.
En artikel 43 zegt: De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen.

Daarna volgt er een lange reeks van besluiten die door de koning worden goedgekeurd en baantjes die door de koning worden vergeven. Hoewel de koning volgens de Grondwet van alles kan besluiten, blijven de ministers verantwoordelijk! Misschien denkt u nu dat het er in de praktijk wel iets democratischer aan toe zal gaan, maar volgens onze Grondwet is en blijft Nederland een Animal Farm!

Animal Farm: George Orwell – Full Length Animated Movie (1954) duurt een uur en 12 minuten.

Hallmark Animal Farm 1999 DvDripEng] greenbud1969 duurt een uur en 31 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

24 Reacties op “Animal Farm en de Grondwet”

 • Nee maar, hoor ik een verdienstelijk spoor van kritiek op een soeverein vorst, Bou?
  Misschien is dat een voorbode van meer kritische geluiden.
  Over een Koningin en een Regeering, die op 13 mei 1940 toenmalig artikel 24 van de Grondwet schonden door die regering te verplaatsen buiten het grondwettelijk toegestaan gebied.
  Over een prins, die zich liet omkopen voor de vliegtuigindustrie en niet strafrechtelijk vervolgd werd.
  Over een Koningin die in 2009 haar Eed schond met de ondertekening van het Verdrag van Lissabon.
  Om er maar eens 3 te noemen….

  En zoals je al aangeeft, is wette-lijk niet hetzelfde als wettig.

 • jhon:

  We hebben de grondwet uitgeschakeld (art.120), en géén grondwettelijk hof ingericht namens de elite

  Jhon

  • mr. drs. Bou:

   Beste Jhon,
   Natuurlijk ken ik niet alle nummers van de artikelen uit mijn hoofd. Die moest ik dus opzoeken!
   Art 120 GW: De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

   Klopt! Die beoordeling wordt overgelaten aan de Eerste Kamer. Het betekent natuurlijk wel dat een burger zich niet kan beroepen op strijdigheid van een wet met de grondwet. Dat zijn dan weer van die giftige adders in onze royale en democratische slangenkuil… 😉

   • Ton:

    Het gaat een stapje verder. Iedere toetsing aan de grondwet kan in Nederland niet. Je moet je beroepen op vergelijkbare bepalingen in het EVRM. En die willen ze ook al inperken…
    http://www.hethaagsecomplot.nl/20131129-zit-taverne-in-de-taveerne.htm
    http://www.hethaagsecomplot.nl/20131211-persbericht-rechtspraak.htm

    • mr. drs. Bou:

     Beste Ton,
     Volgens mij is het de taak van de Eerste Kamer om nieuwe wetten te toetsen aan de Grondwet en tegenwoordig eveneens aan de verdragen. De rechter mag de wet daarna niet toetsen aan de Grondwet, want deze ligt ONDER de wet. Omdat verdragen BOVEN de wet gaan, mag hij wel toetsen aan verdragen. Het EVRM speelt hierin een belangrijke rol. Vonnissen die in strijd zijn met het EVRM kan men ook nog voorleggen aan het EHRM in Straatsburg.
     Wat Taverne wil, is dat men ook wetten niet meer mag toetsen aan de verdragen! Alleen andere voorschriften, zoals Koninklijke Besluiten, zouden dan nog mogen worden getoetst aan het EVRM. Voor zover ik begreep uit jouw artikel daarover, is iedereen tegen, dus dat voorstel haalt het niet.

     Met het bovenstaande is overigens niet gezegd dat dit rechtssysteem vrij is van corruptie. Hoeveel zou het kosten om een Albanese (of Bulgaarse) rechter een ongemotiveerd vonnis te ontfutselen dat voor de Nederlandse Staat geen kwaad kan? Volgens mij toch minder dan een bonus of gouden handdruk voor een corrupte bankier… En dat alles uit onze staatskas!

 • Ruud:

  “To see the farm is to leave it”

  http://www.youtube.com/watch?v=TVjIR_oai-A

  The Story of Your Enslavement – With Music duurt 13 minuten.

  • mr. drs. Bou:

   Dank je wel, Ruud. En hartelijk welkom op BOUblog! 🙂

  • Laten we er voor 2014 op hopen dat steeds meer mensen wakker worden.
   Ik ben in ieder geval optimistisch, gelet op het feit dat er iedere dag(!) bij “ons” mensen de procedure starten = uit hun slavernij = the human farming, stappen.

   • mr. drs. Bou:

    Luca, heel eerlijk: ik vertrouw jou van geen kant! Hetzelfde geldt overigens voor de website die je hier propageert. Want wat heeft het voor zin om je naam te claimen? Volgens mij is dat slechts een marginaal fenomeen. What’s in a name?

    • luca; van dinter:

     Auw! Maar dank je wel voor je eerlijke antwoord.
     Ik heb meteen de naam van de website verwijderd uit mijn reactiegegevens, want het is geenszins de bedoeling die hier op je blog te promoten.

     In jouw ogen is het misschien een gebrekkige (of zelfs een te wantrouwen) poging om uit de slavernij van het Staatsburgerschap te stappen.

     Blijft overeind staan dat ik je blog hooglijk waardeer om haar kritische boodschap. Alleen zal ik terughoudender zijn met reacties, want het laatste wat ik wil, is zieltjes winnen. Of zelfs maar die indruk te wekken.

 • mrpettjo:

  Off topic, maar belangrijk i.v.m. mogelijk snelle afbraak van sociale zekerheden door dictaten uit Brussel

  Teken ook deze petitie voor een universeel basisinkomen voor iedereen.
  Er zijn voor dit EU initiatief nog maar 3000 ondertekeningen nodig. Er is tot morgen 14 januari 23.59 uur de tijd om de petitie te tekenen.Verspreid dus zo snel mogelijk deze petitie aan iedereen op social media, blogs enz. enz. Zie hier de link:

  http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6766:nog-3000-handtekeningen&catid=9:binnenland&Itemid=22

  En hier om direct naar de (beveiligde) EU website te gaan:

  http://basicincome2013.eu/nl/press-06012014.htm

  (KLOL)

  Copy-en-paste het voort!!

 • mr. drs. Bou:

  Prima, mrpettjo! Ik hoop dat ze het nog net redden. Als iedereen die hier vandaag voorbijkomt nou even tekent, dan is die kans groot!

  Zie voor de redenen waarom, deze BOUblog:
  http://www.boublog.nl/2011/01/09/kiezen-voor-een-arbeidsloos-basisinkomen-2/

  En zeg alsjeblieft niet dat daar geen geld voor is, want het huidige systeem van uitkeringen is een stuk duurder!

  • Ben:

   Hi Boudine,

   Basisinkomen kan alleen als daar 100% belastinginkomsten tegenover staat. Indien er in deze geld gecreeerd wordt uit het niets dan is dat diefstal. In dit geval steel je waarschijnlijk van landen uit de 3de wereld die zich zo een systeem niet kunnen veroorloven. Immers we kunnen daar dan produkten verwerven zonder dat daar arbeid tegenover staat. Een nieuwe versie dus van het kolonialisme. Nu met medewerking van alle landgenoten. VOC in het kwadraat.

   Groeten, Ben

   • mr. drs. Bou:

    Beste Ben, ik begrijp je bezwaar, maar er wordt op dit moment voortdurend geld gecreëerd vanuit het niets. Als daar geen arbeid tegenover staat, dan devalueert de EURO. Producten uit de 3e Wereld worden hier dan duurder. Volgens mij heeft dat dus niets te maken met een basisinkomen.

    Op dit moment leven talloze mensen van de uitkeringsfabriek. Deze bestaat uit twee groepen: uitkeringsgerechtigden en ambtenaren die de eerste groep moeten controleren. Dat systeem is DUUR!!! Volgens mij is het efficiënter om alle mensen een basisinkomen te geven.

    Die petitie kan trouwens alleen maar maken dat Brussel dit plan gaat onderzoeken en voor heel Europa gaat doorrekenen! Daar ben ik beslist niet tegen!!!

 • Ben:

  Hi Boudine,

  Nog maar eens artikel over hoe het werkelijk in elkaar zit:
  http://www.marxist.com/in-defence-of-ltv.htm.
  De enige echte oplossing is dus het socialisme. De rest zijn allemaal lapmiddelen.
  En diefstal=diefstal. Dat doe je dus niet en zeker niet van arme sloebers. Er moet gestopt worden met geld creatie. En als alle bedrijven gewoon belasting betalen dan zijn de momentane financieringsproblemen sowieso opgelost. Maar goed ook zie dat allemaal niet zo maar gebeuren. Het bewustzijn in deze is bijna nul.

  Groeten, Ben

  • mr. drs. Bou:

   Beste Ben,

   Ik begrijp best wat je bedoelt, maar volgens mij maak je een denkfout. Als je mensen een basisinkomen geeft, dan stoppen ze namelijk niet met werken. Daar is onderzoek naar gedaan! Sommigen zullen vrijwilligerswerk gaan doen, bij voorbeeld in de zorg of het onderwijs, anderen beginnen een eigen bedrijfje, wat nu niet kan wegens het gebrek aan een vangnet voor zelfstandige ondernemers! Maar de grootste groep blijft gewoon doen wat ze nu ook doen, vanwege de leuke collega’s, de sociale status en het nut van hun werk.
   Natuurlijk zal een basisinkomen iets veranderen aan de structuur van het arbeidsloon, men zou over dat loon een hogere belasting kunnen betalen.

   Dat meerwaarde uitsluitend door arbeid ontstaat, dat begrijp ik. Maar er is ook arbeid die niet direct leidt tot meerwaarde! Altans niet in materiële zin. Deze arbeid werd in de traditionele maatschappij meestal verricht door vrouwen. Hun man zei dan trots: “Mijn vrouw hoeft niet te werken.” Zorg levert geen meerwaarde op, tenzij op de “arbeidsmarkt” waar mensen hun “werktijd” verkopen.
   Zelf ben ik een groot voorstander van een basisinkomen. Het is zoveel efficiënter dan het huidige systeem van uitkeringen! Het levert ook voordelen op, omdat mensen met behoud van hun basisloon mogen werken. Natuurlijk lost het niet alle problemen op, maar het zou mooi zijn als die petitie slaagt. Dan is Brussel verplicht om er onderzoek naar te doen en er aandacht aan te besteden.

   Roeien met de riemen die je hebt is een goed idee als je tegen de stroom op moet! 😉

 • mr. drs. Bou:

  Wie was de biologische vader van Emma?

  Deze titel is een beetje fout, want het gaat om de biologische vader van Wilhelmina, de dochter van Emma. Toen Emma trouwde met Willem III, was deze koning waarschijnlijk reeds onvruchtbaar wegens syfilis.

  De vraag door wie Wilhelmina werd verwekt, doet staatsrechtelijk volgens mij niet ter zake. Artikel 1 van het Burgerlijk Wetboek luidde toen nog: Het kind staande huwelijk geboren heeft de echtgenoot tot vader.

  Iedereen weet dat dit in veel gevallen een fictie is. Heel wat kinderen die “staande huwelijk” zijn geboren, hebben de melkboer, de glazenwasser of de aardige buurman tot vader. Maar de wet zegt dat de echtgenoot de vader is! Daarom is Wilhelmina een dochter van Willem III.

 • Erg interessant inzake “de” grondwet is dat wat normaal gesproken als “de” grondwet wordt gezien in feite helemaal niet rechtsgeldig is, omdat deze door ‘de koning’ is ondertekend die zijn soevereiniteit ontleent aan het Verdrag van Wenen uit 1815, welk verdrag is ondertekend ‘in naam van de heilige en ondeelbare drie-eenheid”, ofwel het Vaticaan, die op zijn beurt zijn soevereiniteit ontleend aan de donatie van Constantijn, hetgeen later een vervalsing is gebleken.

  Dat wat als “de grondwet” wordt gezien, heeft als titel “grondwet voor..” en is dus VAN iemand anders.

  Er is maar één grondwet VAN Nederland, en dat is die van de Bataafse republiek, die eigenlijk nooit is beeindigd, omdat deze is opgericht onder het gewoonterecht, comman law, en dus haar soevereniteit rechstreeks ontleent aan het volk, net als de Amerikaanse republiek(en).

  De grondwet is door Napoleon onrechtmatig veranderd – mocht expliciet niet binnen 5 jaar – en dus zijn alle van Napoleon’s versie afgeleide grondwetten niet rechtmatig, waaronder “de” huidige grondwet.

  Voor meer info, zie:

  Bestaat de Bataafse republiek eigenlijk nog?

  Bovendien gaat deze in tegen onze eigen “Bill of Rights” die vziw nooit (door het volk) herroepen is:

  De Rechten van den MENSCH en van den BURGER

  De Soevereiniteit berust bij het geheele Volk en geen gedeelte deszelfs kan zich dezelve aanmatigen.

  Intrigerend detail is dat er geen belasting geheven kan worden zonder schade vergoeding:

  Niemand kan derhalve verplicht worden iets van zijne bijzondere eigendommen aan het algemeen te moeten afstaan, of opofferen; zonder dat zulks door den wil des Volks, of van deszelfs Representanten, uitdrukkelijk bepaald zij, en na eene voorafgegane schadevergoeding

  The Fascinating History Of Civil Law Versus Divine Common Law

  • mr. drs. Bou:

   Beste Arend,
   Ik heb de bovenste link gevolgd en kom in een lang artikel over de rechtsgeschiedenis, waarin vooral de Bataafse Republiek een rol speelt. Dat is allemaal ruim 2 eeuwen geleden. Best interessant, maar de vraag is of het nu nog ter zake doet.

   De rest van je reactie doorlezend, valt me het volgende op:

   Intrigerend detail is dat er geen belasting geheven kan worden zonder schade vergoeding:

   Niemand kan derhalve verplicht worden iets van zijne bijzondere eigendommen aan het algemeen te moeten afstaan, of opofferen; zonder dat zulks door den wil des Volks, of van deszelfs Representanten, uitdrukkelijk bepaald zij, en na eene voorafgegane schadevergoeding

   Bovenstaand artikel gaat echter niet over belastingheffing, maar over onteigening. Nog altijd mag de overheid geen “bijzondere eigendommen” (lees: onroerend goed) onteigenen zonder een schadevergoeding.

   Intussen staat onze “democratische rechtsstaat” inderdaad wel erg ver af van de idealen die leefden tijdens de Franse Revolutie!

Laat een reactie achter