Archief
Artikelen

De Medici, Godfathers of the Renaissance is een vierdelige TV-serie van PBS over de Florentijnse familie de’ Medici. Het waren bankiers die hun macht en rijkdom besteedden aan het bevorderen van de kunst en de wetenschap. In Florence leidde hun beleid tot een hoogtepunt van de Renaissance. Grote kunstenaars als Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci en Michelangelo konden werken dank zij hun patronage. Het eerste deel heb ik reeds besproken, hier volgt deel 2: The Magnificent Medici.

Deze aflevering begint in 1466, Cosimo de’ Medici was toen al twee jaar dood en zijn zoon Piero (1416 – 1469), bijgenaamd de Jichtige, was nu het hoofd van de familie. Hij was bedlegerig, de macht van de Medici was tanende, maar hij heerste slechts kort. Zijn oudste zoon Lorenzo (1449 – 1492), bijgenaamd il Magnifico, volgde hem op toen hij slechts 20 jaar oud was. Vlak voor de dood van zijn vader trouwde hij met een adellijke en rijke erfgename uit Rome, Clarice Orsini. Ze kregen 10 kinderen, waarvan er 7 in leven bleven.

Lorenzo volgde in de voetstappen van zijn grootvader. De’ Medici was de bankier van het Vaticaan en daarom een internationale bank. Maar Lorenzo had ook een grote belangstelling voor kunst en wetenschap. Een beroemde beschermeling was Sandro Botticelli, wiens La Primavera boven dit artikel prijkt. Voor die tijd was dit een uiterst gewaagd en erotisch getint schilderij!

De familie de’ Medici had niet alleen een grote aanhang, maar ook vijanden. De jongere broer van Lorenzo, Giuliano, werd in 1478 tijdens de Paasmis gedood in een aanslag die was georganiseerd door de adellijke Florentijnse familie Albizzi en paus Sixtus IV, die diep in de schuld stond bij de bank van de’ Medici. Lorenzo overleefde de aanslag. De aanhangers van de Medici waren razend, er dreigde een burgeroorlog. Lorenzo wendde zich echter tot de paus en wist een burgeroorlog te voorkomen. Daarna trok hij in Florence nog meer macht naar zich toe.

Een andere beschermeling van Lorenzo was Leonardo da Vinci, een zeer veelzijdig genie. Hij was architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver, schilder en componist. Hij wordt gezien als schoolvoorbeeld van het ideaal van de Renaissance: de homo universalis. Wie zijn totale werk bekijkt, vraagt zich verbijsterd af wanneer deze man at of sliep!

In deze eeuw was de kerk van Rome een beetje een zooitje. Weliswaar stond de paus in de beleving van die tijd boven de koningen en keizers, maar de wereldlijke macht spaarde kosten noch moeite om grip te krijgen op die “goddelijke” macht. Sinds 1328 zetelde er in het Franse Avignon een tegenpaus, die beurtelings werd beschouwd als de echte paus, waarna de paus van Rome weer de echte werd. Wie de lijst van pausen uit die tijd bekijkt, ziet in een oogopslag dat er maar één echte Sinterklaas kan bestaan!

De Dominicaner monnik Girolamo Savonarola, was een kind van zijn tijd. Hij was een religieuze fanaat, die zich verzette tegen de “decadentie en zedeloosheid” van de Renaissance. Hij wenste kennelijk te blijven leven in de Middeleeuwen, waarin alle hemelse en aardse zaken hun vaste plaats hadden. Het behoeft geen betoog dat hij fel gekant was tegen Lorenzo de’ Medici.

In 1487 stierf Clarice, waarna Lorenzo zich nog intensiever ging bezighouden met de kunst. Hij stichtte een school voor schilders en beeldhouwers, waar hij met zijn kennersoog jong talent ontdekte. Michelangelo Buonarroti was 13 jaar oud toen hij werd opgenomen in het huishouden van Lorenzo. Daar werd hij opgevoed samen met de kinderen van Lorenzo en de zoon van Giuliano, Giulio de’ Medici, die later paus Clemens VII zou worden.

In 1492 werd Lorenzo ernstig ziek, waarop hij stierf terwijl hij slechts 43 jaar oud was. Zijn zoon Giovanni was toen 16 jaar oud, maar hij was reeds sinds zijn 13e jaar kardinaal, een kerkelijke functie die Lorenzo met veel geld had gekocht. Hij zou later paus Leo X worden. De grote tegenstander van de Renaissance, de Dominicaan Savonarola, greep daarop zijn kans om in Florence een bloedige en vurige revolutie te ontketenen. Het jaar 1492 is gemakkelijk te onthouden, want Columbus ontdekte toen dat er aan de overkant van de Atlantische Oceaan nog een continent lag en in Spanje werden de laatste moslims verjaagd uit Granada.

Ook deze aflevering is weer een lust voor het oog. De kostuums, de architectuur en kunst, het is allemaal oogstrelend. De acteur die Lorenzo speelt, lijkt ook weer op de echte Lorenzo, zoals deze door de beeldhouwer Andrea del Verrocchio werd vereeuwigd.


Lorenzo de’ Medici (1449-1492)

The Magnificent Medici duurt 55 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter