Archief
Artikelen

Gisteren speelde achter gesloten deuren de zedenzaak van twee Turkse slachtoffers die aangifte deden tegen onze voormalige SG van Justitie Joris D.. Het gaat om een artikel 12 procedure, waarin de twee Turkse mannen die jaren geleden reeds aangifte deden tegen Joris D. wegens verkrachting van hen in de jaren ’90 terwijl ze nog minderjarig waren, eisen dat Joris D. strafrechtelijk wordt vervolgd. Helaas weigerde het OM indertijd om Joris D. strafrechtelijk te vervolgen, aangezien deze verklaarde dat hij sinds de jaren ’80 niet meer in Turkije is geweest!

Omdat Joris D. reisde met een diplomatiek paspoort, werd hij altijd zonder verdere controle rond de douane geloodst. De agenda van functionarissen van Justitie blijkt reeds na 5 jaar te worden gewist. Ook beschikte D. niet meer over een oude privé-agenda, omdat zijn werkster altijd alles opruimde en de oude agenda’s bij het oud papier flikkerde. Toch dook er vanuit Turkije bewijs op dat D. op 20 juli 1996 Turkije is binnen gereisd. Plotseling bleek D. toch een agenda te hebben gered uit de opruimwoede van zijn werkster, waaruit zou moeten blijken dat hij in juli 1996 in Nederland was. Een beetje kliederen met tip-ex in de agenda van haar baas vindt de werkster van D. kennelijk ook leuk. Of misschien is D. zelf wel zo’n kleuter!

Het NRC weet zelfs daar nog een draai aan te geven:
Geen bewijs dat Demmink Turkije bezocht voor misbruik minderjarigen

Inderdaad is dat bewijs nog niet geleverd, al verklaren twee mannen dat ze toen door Joris D. zijn misbruikt, terwijl een integere Turkse politieman verklaarde dat hij straatkinderen moest ronselen voor D.. Daarop rijst de vraag waarvoor D. in juli 1996 Turkije dan wel bezocht en vooral waarom hij (gesteund door het OM) daar tot op heden zo stiekem over doet! Want of je bent ergens, of je bent nergens! Dat je ergens bent bent en waarvoor je daar dan bent, dat hoeft toch geen geheim te zijn? Maar Joris D. was (en is!) kennelijk helemaal nergens…

Omdat de advocate van de Turkse mannen die de aangifte hebben gedaan, de zaak beter kan verwoorden dan ik, volgt hier het volledige artikel dat vandaag werd geplaatst op de website van de Bakker Schut Stichting.

GEEN BEWIJS DAT DEMMINK TURKIJE BEZOCHT?
gepubliceerd op 17 december 2013

Op 16 december jl. werd door het hof te Arnhem de klacht van de twee Turkse slachtoffers behandeld tegen de weigering van het Openbaar Ministerie strafvervolging in te stellen tegen Demmink wegens verkrachting en seksueel misbruik van een minderjarige.

Het Openbaar Ministerie had op de valreep aan Turkije gevraagd na te gaan of ene Joris Demmink in de jaren negentig bij enige Turkse douanepost was geregistreerd. Het antwoord hierop vanuit Turkije was dat dit niet het geval was. In haar pleidooi laat mr. A.G. van der Plas weten dat het hof met deze informatie een rad voor de ogen wordt gedraaid. Demmink genoot in die dagen immers een diplomatieke status met daarbij behorend diplomatiek paspoort. Dat impliceert dat je al bij het vliegtuig wordt opgewacht door je Turkse gastheren of Nederlands ambassadepersoneel, en dat je binnenkomst bij de douane op het vliegveld niet wordt geregistreerd. De door het Openbaar Ministerie geleverde informatie hierover is dus misleidend.

Turkije heeft het Openbaar Ministerie tevens laten weten dat de door de Turkse officier van justitie Altay verstrekte informatie dat Demmink op 20 juli 1996 Turkije was binnen gereisd niet op zijn eigen onderzoek berustte, maar informatie was die door twee aangevers was aangereikt. Deze informatie strijdt echter rechtstreeks met het oorspronkelijke document van 22 april 2013 waarin de Turkse officier schrijft: “Uit de in– en uitreisgegevens uit het onderzoeksdossier is gebleken dat de verdachte Joris (Demmink) op 20/07/1996 Turkije is ingereisd .” Het document maakt voorts overduidelijk onderscheid tussen de gegevens uit het onderzoeksdossier en de andere informatie afkomstig van de getuigen en klagers ofwel aangevers. Letterlijk luidt de beslissing van 22 april 2013 op dit punt: “(en) dat volgens de verklaringen van de getuige en klager de pleegdatum juli 1996 is.”

De pleitnotities waarin deze plotsklaps uit Turkije opgedoken informatie van commentaar wordt voorzien, leest u hier. (pdf)

In het pleidooi wordt tevens ingegaan op de beschikbaar gestelde pagina’s uit de ook plotsklaps opgedoken privé-agenda van Demmink, die tot voor kort onvindbaar was. De Rijksrecherche, zo werd ter zitting duidelijk, heeft geconstateerd dat gegevens in deze agenda met o.a. tip-ex waren gecorrigeerd. Een onderzoek naar de authenticiteit van de in de agenda vermelde gegevens wenste het Openbaar Ministerie niet meer af te wachten.

Het hof doet over zes weken uitspraak.

Dat is dus nog 42 nachtjes slapen…

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

15 Reacties op “Joris Demmink was (en is!) helemaal nergens”

 • Eheu:

  Sorry, maar ik moet wel even grimlachten, hoor!
  Hoe lang gaat dit spelletje nou al voort?
  Al járen geef ik aan wat het zinloze daarvan kan zijn, dwz in welke diepere en bredere context deze hele zaak gezien moet worden (Gladio, Gladio B, Dutroux-bis, Dossiers X etc.) en dat ik daar zelf slachtoffer van ben, en jullie gaan vrolijk door met denken dat je op een veilig eiland leeft en dat alleen je eigen vertrouwde ‘democratische’ wetten daar gelden.
  Zo is het dus niet. En het mínste wat je zou kunnen doen, is niet alleen internationale info die hierbij hoort meenemen, – maar tevens je eigen info in een internationale context en dus contacten/aanpak plaatsen.
  Ik heb daar mijn best voor gedaan, – maar (zowel ‘hier’ als ‘over de grens’) blijft men kennelijk liever op zijn eiland, of ijsschots zitten en wacht af hoe lang dat kan duren.
  Groet
  Eheu

  • mr. drs. Bou:

   Beste Eheu,
   Heb je de pleitnota van mr. Adèle v.d. Plas al gelezen? Het is echt een absolute MUST READ!!! (18 pagina’s, dus dat moet lukken!)
   Daaruit blijken ook de internationale verbanden. Daar heb je dus groot gelijk in, maar dat wisten we reeds. Wat kan ik vanuit mijn positie nog anders doen, dan een klein beetje tegenwicht bieden aan dat maffe NRC, deze botte slijpsteen voor de geest?
   Het “alibi” van Demmink was steeds dat hij niet in Turkije is geweest, maar nu is gebleken dat hij wel in Turkije was, geeft het OM Baybasin de schuld. Die zou die inreisdatum hebben verzonnen! En het NRC neemt dat klakkeloos over!
   Mr. Adèle vraag om het opvragen van het volledige strafdossier van Turkije tegen Demmink. Het ging om vervolging wegens kinderverkrachting, maar in Turkije was het misdrijf inmiddels verjaard. In Nederland probeert het OM tijd te rekken, tot ook volgens de Nederlandse wet de misdrijven zijn verjaard. Daarom is alle aandacht welkom!

 • Eheu:

  Beste Bou,
  met alle lof en respect voor de inzet van V/d Plas en jou: je gaat dit niet met juridische middelen oplossen.Zeker niet mbv de VS.
  A;s je de schaal en de impact (in de realpolitshce schaduwwereld) bekijkt van de Znadvoort-zaak, is enkel een ‘politieke’ oplossing mogelijk.
  Om die in een ‘geglobaiseerde’ wereld te kunnen bereiken zonder het zelfde geweld dat er vanweg die ‘wereld’ zelf tegen opgeworpen wordt, is ‘simpelweg’ de samenwerking nodig van deskundige burgers in alle landen waarover die zandvoort zaak verspreid is, die in hun eigen taal en dmv informatieuitwisseling met het ‘buitenland’ het gemeenschappelijk belang van de inzet van die zaak helpen duidelijk maken.
  Het ene land kan zo het andere helpen bij het bestrijden van de contra-strategiëen waarmee men die internationale schandalen, met gebruikmaken van de ‘nationale souvereiniteit’ probeert in de doofpot te stoppen. Die strategieën spelen zich af over het hoofd van de bevolking in de diverse landen. Lokale officiele media en de verschl. Justitie (internationaal gestuurd) dekken die strategie.
  Maw: een ‘centralistische’ aanpak via de VS en het Engels gaat niet werken, op de zelfde manier waarop je terecht stelt dat dat ook voor andere zaken niet werkt die je op je blog bespreekt.
  Meer uitwisseling van lokale info op internationale schaal zou dus belangrijk zijn. Maar die samenwerking daar schijnt niet de expertise voor te bestaan, noch schijnt er veel waarde aan te worden gehecht.
  Om maar de achterstandspositie aan te geven waarin de de verschillende slachtoffers en burgers van de versch.landen zich bevinden tegenover de globale ‘machten’ waar we hiermee van doen hebben. Globale machten die zich tussen de verschillende landen in tegenstelling tot de burgers, wél heel goed kunnen vinden en verstaan -ongeacht al hun tegenstellingen,- bijv. in het verdonkermanen van de misdaden (in wettelijke zin zowel als tegen de rechten van de burgers) die ze daarbij allemáal begaan.

  Groet
  Eheu

 • yvonne:

  Had de link al geplaatst, maar ook hier hoort hij thuis: doorscrollen naar 1e en enige reactie, is van BvW, slachtoffer van demmink, die dus getuigen wil………..en Eheu snap je reactie omdat het allemaal zo groot is.

  Maar niets doen is ook geen optie, we moeten toch wat! Heb al ettelijke mails naar buitenland gestuurd, naar de nog weinig onafhankelijke journalisten. Wanhoop is karaktermoord op hoop en daar wil ik mij niet aan over geven.

  http://demminkfacts.wordpress.com/2012/10/16/leestip-recht-van-spreken-mr-richard-korver/

 • Eheu:

  Beste Yvonne
  Wanhoop is niet mijn insteek, behalve tegen de manier waarop ik zie dat eea tot nu toe wordt aangepakt.
  In het buitenland zijn legio journalisten en onderzoekers die met vakgenoten in dit land een vructhbare samenwerking zouden kunnen aangaan in deze aak. Als ze de middelen hadden daartoe. Een van die middelen is de inzet van vertalers en internationale/meertalige websites warop info verzameld en uitgewisseld kan worden. Ik heb mij vaak beschikbaar gesteld om daar aan mee te werken, – is nooit op gereageerd.
  En bovendien heb ik me de pleuris gewerkt aan het vertalen van teksten over de Zandvoort zaak tussen het Nl en Frans (en deels Engels en Italiaans). Ook daarvan werd echter nauwelijks degelijk gebruik gemaakt voor een communicatie over deze zaak tussen de versch. betrokken landen, wegens ‘gebrek aan belangstelling’.
  Ondertussen ben IK wel degelijk wanhopig, want vanwege die dove oren wordt ik wel heel persoonlijk vanwege de zelfde schandalen heel concreet kapot gemaakt. Maar je hebt gelijk, – dat is niet meer dan mijn ‘persoonlijke’ – als achtervolgde en vervolgde burger deels vanwége mijn kennis over deze zaak en alles wat ermee verband houdt- wanhoop. Wellicht gaat ze je hopelijk toch iets aan of ben je er gevoelig voor..
  Wat nodig zou zijn is een soort van ‘internationale regering van onafhankelijke lokale burgers in ballingschap’ (‘virtueel’ heel effecief te organiseren).

  Groet
  Eheu

 • Jasper:

  Helaas speelt het zich ook af binnen de hierarchie van de occulte genootschappen welke zich heeft verwoven in de politieke en rechtelijke macht en de koningshuizen. Op straffe van het verlies van hun carriere tot zelfs de dood en de publieke schandpaal zal men de gelederen blijven sluiten. Daarbij is een leugen omwille van de zwijgplicht in hun ogen geen leugen te noemen en hoe slechter men is volgens de religie, bepaalt zelfs de status binnen de ordes. Zou het een weg kunnen zijn via Common Law ITCCS of OPPT de weg open te breken, in een goed georganiseerde samnenwerking? Mvg.Jasper

 • yvonne:

  Ik doe mijn best, op allerlei manieren, en volgens mij doen we dit allemaal, maar het feit blijft dus dat hier 13 compleet corrupte families al 6000 jaar de hele boel aan het verzieken zijn. En het enige wat er op zit is massaal wakker worden en doordrongen raken van deze feiten.

  Ik denk dat een collectief bewustzijn op basis van liefde en wederzijds respect, nog een redding kan zijn. Niets is wat het lijkt, alles moet worden onderzocht, en nog een keer, maar het vertrouwen op onze eigen intuïtie kan een redding worden. Dat wat ons wordt afgeleerd, door onze ouders, school en het economische groeiverhaal, allemaal gotspke, is allemaal afleiding. Afleiding inderdaad, om diegenen die er allemaal baat bij hebben, de zgn. elites, de 13 families dus, langzaam aan de macht te laten grijpen……….

  Hoe duidelijk moet het allemaal worden!

  Het is net de Belastingdienst, leuker kunnen we het niet maken, ingewikkelder wel

  Groet Yvonne

 • Dick:

  Als van meet aan bekent is dat JD niet opereerde onder zijn eigen naam, is dan het OM zo verstandig als het achter werk van een varken?
  Hoe incapabel kan je zijn. En als je kijkt naar de waslijst, is dit ook nog een georganiseerde criminele zaak.

 • van Tours:

  JD stuurt schijnbaar aan op verjaring van de zaak met de Turkse jongetjes en dan is het gedaan denkt hij zeker. Maar dan komt er – als het goed is -nog een aanklacht achteraan wegens ambtsmisbruik, wegens valsheid in geschrifte en misschien nog wel enkele andere strafbare feiten. Als hij niet voor pedofilie gestraft kan worden, dan maar zo. De pleitnotitie van Adèle van de Plas bevat eigenlijk al voldoende bewijsbare feiten daarvoor. Als (voormalig) baas van het OM, kan hij zich niet verschuilen achter zijn ambtenaren. De hoogste baas is verantwoordelijk, want hij heeft het laten gebeuren, dit voor het geval niet aantoonbaar is dat hij het zelf aangestuurd heeft.

 • jan-47:

  van Tours
  Het zijn ook ambtenaren die er baat bij hebben dat de zaak doodbloed
  Schaar daar ook maar een hoop politici onder
  Marcel Vervloesem heeft veel doorgegeven aan buitenlandse organisaties
  Daar heb ik niet zo’n vertrouwen in, in die organisaties
  Heb je bewijs materiaal geef het dan ook aan vertrouwelingen zoveel mogelijk
  Op die manier is er altijd een back-up en raakt er niets kwijt
  Bij justitie raakt er nl nogal een iets kwijt zowel in Nederland als in Belgie
  Het zou dan zomaar kunnen dat er dan zo’n overstelpende hoeveelheid info en bewijsmateriaal op www komt dat zelfs een blinde er niet omheen kan
  Zeker het zal shockerend zijn maar dat moet dan maar
  Ieder die beyond dutroux heeft gelezen weet dat het een walg naar boven brengt
  Dat geeft niet vind ik want nu wordt er te gedoseerd bericht gegeven
  Na de berichtgeving weer verder slapen of vermaken met lingo of zo
  Gewoon keihard op tafel

 • mr. drs. Bou:

  Tijdens de besloten zitting op 16 december in Arnhem beweerde het OM dat de inreisdatum van Joris D. in juli 1996 in Turkije zou zijn verzonnen door bij voorbeeld Baybasin. Op 17 december stond dan ook in de kranten dat Joris D. niet strafrechtelijk zou worden vervolgd. Tijdens de regiezitting van 17 december in Utrecht had mr. Harro Knijff deze bewering van het OM als feit vermeld! Ton Hofstede was er bij en hij is er boos over, te meer omdat de kranten deze onbewezen aantijging onmiddellijk als feit overnamen.

  Aangifte bij OM tegen OM

  De aangifte zelf volgt nog…

 • yvonne:

  JDTV doet ook goed werk, eigenlijk doen we dat allemaal, waarvoor mijn dank!

  http://jdtvnieuwsbullet.blogspot.nl/2013/12/het-reis-dossier-van-demmink-2.html

Laat een reactie achter

Recente reacties