Archief
Artikelen

Ieder kind groeit op in een seksuele orde, maar men ervaart deze orde als door de natuur gegeven. Toch is het geen natuurlijk fenomeen, maar een maatschappelijke orde. De seksuele orde is nauw verweven met de verwantschapsorde, die twee zijn als het ware elkaars spiegelbeeld. De kern van de verwantschapsorde was ooit het taboe op incest: verwanten mogen geen seksuele relatie hebben. Taboe betekende ook “heilig”: voor verwanten moet men zorgen en als ze dood zijn moet men hen begraven. Dat was een heilige plicht! Dit taboe is al minstens 60.000 jaar oud en het vormde ooit de grondslag van de religie. Uit grafgiften blijkt dat men eveneens geloofde in een leven na de dood.

Het taboe op seks tussen verwanten was onbespreekbaar, het werd stilzwijgend doorgegeven aan de volgende generatie. Het vormde de kern van de menselijke samenleving, dit in tegenstelling tot de dieren die geen spraak kenden. Weliswaar had het dierenrijk een eigen vorm van verweer tegen incest (zo worden de jonge mannetjes van een kudde vaak uitgestoten tot ze sterk genoeg zijn om een eigen kudde te veroveren), maar voor het benoemen van de verwantschap is een taal nodig. Dieren hebben geen broers, zusters, moeders, vaders, tantes of ooms! Ze hebben daar geen woorden voor.

Aanvankelijk ging alle verwantschap via de moeder, de vader was geen verwant. Dat wil niet zeggen dat kinderen geen vader hadden, of hun vader niet kenden. Vader was de vaste partner van de moeder en als zodanig een goede vriend. Het huwelijk leidde echter niet tot verwantschap, de kinderen waren alleen verwant aan de moeder en haar verwanten. De vader was verwant aan zijn moeder, zijn zusters en de kinderen van zijn zusters. In die tijd ging het erfrecht van moeder op dochter en van een man op zijn broer of de zoon van zijn zuster. Erfrecht van vader op zoon was onbekend, de zoon was immers geen verwant van zijn vader.

Zolang de mensen nog leefden als nomadische jagers en verzamelaars, speelde het erfrecht nauwelijks een rol. Tijdens een warme periode aan het einde van de laatste ijstijd, het Bølling-Allerød, begonnen de mensen zich hier en daar te settelen. Dat was mogelijk omdat de naaste omgeving dank zij het gunstige klimaat het hele jaar door voldoende voedsel bood. Na de ramp van het Younger Dryas werd het klimaat weer minder gunstig. Veel mensen stierven van de honger en de overlevenden gingen weer zwerven om voedsel te verzamelen. Nu begonnen mensen ook de kudden wilde geiten en schapen te temmen, door steeds de sterkste mannetjes te doden en de rest van de kudde te beschermen tegen roofdieren. Andere mensen vestigden zich in de schaarse oasen, waar ze de granen verbouwden die voorheen van nature overal groeiden. Zowel bij de herders als de landbouwers groeide het bezit en daarmee het belang van het erfrecht.

Het is niet helemaal duidelijk wanneer men is begonnen met het erkennen van de verwantschap (en dus een erfrelatie!) van vader op zoon. Uit de Bijbel blijkt wel dat de Semieten dit vaderrecht al vroeg kenden. In de Bijbel verschijnt steeds een god, Jahweh. De omringende volkeren aanbaden Jupiter en Venus, maar de Israëlieten mochten alleen Jahweh aanbidden. Uit het wetboek Leviticus blijkt dat zij ook een streng vaderrecht kenden. Alle verwanten van de vader en van de moeder waren taboe, met hen mocht men niet trouwen. De enige toegestane seksuele relatie was tussen een gehuwde man en zijn vrouw. Wie zich niet hield aan die seksuele orde, werd gestenigd.

Na de Babylonische ballingschap (omstreeks 500 v.Chr.) keerden er mensen van de stam van Juda terug naar Jeruzalem. Zij beleden het monotheïstische Jodendom, met Jahweh als enige god. In de omringende landen aanbad men talloze goden, met Jupiter en Venus op de hoogste plaats, maar volgens de Joden waren dat afgoden. Na de veroveringen van Alexander de Grote werd de cultuur van de Joden sterk beïnvloed door die van de Grieken. Hun oppergod Zeus (Jupiter) was de vader van talloze andere goden en halfgoden. De Joodse god Jahweh was helemaal geen vader! Pas in het christendom verandert deze enige god in God de Vader. De heilige drieëenheid van de Grieken, grootmoeder Gaia (de aarde), moeder Demeter (het graan) en haar dochter Kore (de lente), verandert in het christendom in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit alles dient het erfrecht van vader op zoon, een mechanisme dat ten grondslag ligt aan de huidige economie.

In het vaderrecht wordt iedere seksuele relatie met wantrouwen bekeken. Seks is alleen geoorloofd binnen het huwelijk, want de man wil er zeker van zijn dat hij zijn eigen erfgenamen heeft verwekt. Het huwelijk leidt tevens tot verwantschap, iets wat voor kleine kinderen onbegrijpelijk is. Incest is immers taboe! Maar vader is een verwant en moeder is een verwant. Zij doen samen dus iets wat eigenlijk niet mag! Deze verwantschap is paradoxaal. Ieder kind dat de seksuele orde probeert te doorgronden, raakt daarom verstrikt in negatieve emoties. Freud noemde dit het Oedipuscomplex.

Dat deze paradoxale seksuele orde het erfrecht dient, blijkt nog duidelijk uit de symboliek van de Rooms Katholieke kerk. Volgens deze religie is iedereen behept met de erfzonde! Iedere uiting van seksualiteit is in principe zondig. Binnen het huwelijk is seks slechts toegestaan als deze ten dienste staat van de voortplanting. Seksueel genot is uit den boze! Priesters en nonnen worden geacht om helemaal geen seks te hebben. Men noemt hen broeders, vaders en zusters, alsof voor hen het taboe op incest geldt! De Paus is de Heilige Vader en hij pretendeert dat hij geen seks heeft, maar over de voortplanting heeft hij wel van alles te zeggen: tegen abortus, tegen voorbehoedsmiddelen, tegen homoseksualiteit en ga zo maar door.

Het is niet verwonderlijk dat deze religie, met deze vijandige seksuele orde en deze totale verwantschapsverwarring leidt tot excessen. Pedoseks is in de Roomse kerk dan ook een groot probleem! De meeste pedoseksuelen zijn mannen, maar de Rooms Katholieke nonnen blijken zich er ook aan schuldig te maken: Seksueel misbruik door Brabantse nonnen: schokkende en aangrijpende verhalen

BREDA – In het Rapport Deetman worden diverse Brabantse nonnenkloosters genoemd. Het rapport schetst een ontluisterend beeld van sadistische nonnen die er soms niet voor terugdeinsden jonge meisjes te misbruiken.

Hoeveel ellende er was binnen de ziekenhuizen en kindertehuizen van de nonnen, dat is gissen volgens de commissie. Cijfers ontbreken. Vergeleken met de mannenkloosters lijkt er minder sprake van zwaar seksueel misbruik in zusterkloosters.

De volgende aangrijpende documentaire gaat over vier oud-leerlingen van de St. John’s dovenschool, die als kind werden misbruikt door father Lawrence Murphy. Op volwassen leeftijd beginnen ze te beseffen wat hen is aangedaan. Zij kunnen zich alleen uiten in gebarentaal, een taal die “vader” Lawrence Murphy goed verstond. Deze handicap maakte hen kwetsbaar, alleen met elkaar kunnen ze communiceren. Ze proberen gezamenlijk om “vader” Murphy aan te klagen, maar bij de Roomse kerk krijgen ze systematisch geen gehoor. Deze doven weten waarover ze in hun gebaren praten, maar de Roomse Kerk houdt zich doof! De documentaire is gemaakt in 2012, de regisseur is de gelauwerde Alex Gibney. Zie Wikipedia voor zijn verdere werk.

Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God duurt een uur en 47 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

20 Reacties op “Mea Maxima Culpa: pedoseks en de stilte in de RK Kerk”

 • AntiSoof:

  Dus het Christendom, ontstaan uit de Hebreeuwse godsdienst, heeft de vrouw in wezen eigenlijk een beetje onteerd (ontaard), dwz. heeft haar van haar (geestelijk gezien, en ook lichamelijk, denk ik) kinderen beroofd.
  Maar, denk ik, het nieuwe leven is wél van háár vlees. Haar eicel is immers het nieuwe (en ook oude) vlees. Het mannelijke DNA geeft óók informatie door en samen met háár DNA bepalen zij samen (plus het lot, denk aan DNA-uitwisseling, hoe heet dat ook al weer)hoe dat nieuwe vlees er uit komt te zien en welke eigenschappen het heeft. Maar het blijft háár vlees. Haar eerste cel wordt weer een nieuw (of bestaand doorgegeven) leven.
  Natuurlijk is de moeder het vlees van het kind.
  Wie de vader is, is soms onzeker, maar wie de moeder is, staat wel vast, dacht ik.
  Mooi artikel trouwens. Dank er voor.

  • mr. drs. Bou:

   Antisoof, het christendom is een mengelmoes van Joods geloof in slechts een god, Grieks geloof in de oppergod Zeus (Jupiter) als vader en vooral het Romeinse familie- en erfrecht! Dit laatste is ongeveer het zuivere spiegelbeeld van het moederrecht! In het Romeinse erfrecht erven kinderen niet van hun moeder, die erfenis gaat terug naar haar verwanten! Om incest te voorkomen, erkende men toch een soort verwantschap: verwanten via de moeder waren cognaten, verwanten via de vader waren agnaten. Het erfrecht liep alleen via agnaten!

   Nog niet zo lang geleden werden ongehuwde moeders onmiddellijk van hun kind beroofd. Tussen moeder en kind bestond geen verwantschap, een ongehuwde moeder had geen ouderlijke macht. In 1984 (!) bepaalde het Europese Hof dat een ongehuwde moeder de ouderlijke macht over haar kind had, dit met het oog op het recht op gezinsleven. Vreemd genoeg gingen juist mannen een beroep doen op dat arrest, zij vonden dat ze na echtscheiding recht hadden op omgang met hun kinderen.

   Voor WO II gingen de kinderen bij echtscheiding automatisch naar de vader. Pas in 1957 werd in Nederland een gehuwde vrouw handelingsbekwaam. Voor die tijd was haar handtekening niet geldig, tenzij haar man er mee instemde. Haar juridische status was die van een minderjarig kind.

   Nou ja, en ga zo maar door.

   Tot slot: moeder maakt geen bastaards, maar vader wel! Het vaderrecht is daarom niet alleen een vorm van erfrecht, het is vooral ook een ONTERF recht. In het leven van de meeste mensen speelt het erfrecht daarom geen rol meer. Hun voorouders zijn al lang onterfd, dus er valt niets te erven. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de Rotschilds, de Oranjes, de Fentener van Vlissingers en zo voort.

   Nog even terug naar de RK kerk: volgens de Roomse leer krijgen de priesters en kloosterlingen geen kinderen (ook al krijgen ze die soms wel). Daarom gaat hun erfenis naar de kerk! De rijkdom van de RK kerk berust niet op het collectebusje, maar op het feit dat door de eeuwen heen de erfenis van rijke geestelijken (die hun rijkdom erfden van hun adellijke vader) naar de kerk ging!

 • van Tours:

  De zondeval wordt door de kerken verkeerd uitgelegd en is negatief voor de vrouw. Er is een uitleg die het verhaal op een gezonde manier uitlegt.

  De slang is de penis van de man. De man verleid de vrouw tot het gebruik van de appel, het vrouwelijke geslachtsorgaan. Als de man van de appel eet betekent dat dat ze geslachtsgemeenschap hebben.
  Het verhaal gaat over mensen die voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Het zijn dus kinderen die tot dan geen belangstelling hadden voor de seksualiteit. Zij leefden in het paradijs van de jeugd.
  Dat veranderd op het moment dat ze seks hebben. Ze beseffen dat er kinderen (kunnen) komen. Ze zijn niet vrij meer, er zal voedsel op de plank moeten komen. Er zullen meer monden gevoed moeten worden. De man zal dus in het zweet zijns aanschijns moeten werken. De vrouw zal kinderen in pijn baren. Waarom in pijn? Omdat dan het aantal kinderen dat geboren zal worden, klein zal blijven.

  Iedereen maakt dus in zijn leven normalerwijze zijn eigen zondeval mee. Dat het de man is die de vrouw verleid, betekent dat de man in wezen de boosdoener is, die door de vrouw tot beheersing gebracht moet worden.

  De verkeerde uitleg van de zondeval heeft in het verleden en ook nu nog veel schade toegebracht aan de vrouw, terwijl het niet de bedoeling van het verhaal was.

  Ik vind het wel een goed en informatief verhaal, Bou

 • Andre Vergeer:

  Vanochtend werd een wel heel vreemd bericht de wereld in geholpen:

  http://www.camilleri.nl/2013/12/moordenaar-marianne-vaatstra-overweegt-zelfmoord/

  Op het eerste oog leek dit een van de laagste vormen van riooljournalistiek uit de kraamkamer van advocaat Yhudi Moszkowicz, sponsor van Camilleri (Matt Horn). De ouders van Jasper Steringa ontkennen dit bericht dan ook met grote stelligheid. Jasper is niet depressief en wordt zelfs min of meer in de watten gelegd in de P.I. waar hij verblijft.

  Maar bij nadere beschouwing is hier veel meer aan de hand. Het heeft er alle schijn van dat dit ‘artikeltje’ een nieuwe aanval vormt op de familie Steringa en de complotters die in de onschuld van Jasper blijven geloven. Eerst werd enkele weken geleden met de hulp van Justitie een ‘gerucht’ de wereld in geholpen over een poging tot aanranding van een goede vriendin door de vader van Jasper. En nu dus dit gerucht over mogelijke zelfmoordplannen van Jasper.

  Veeleer lijkt dit een laatste paniekaanval van Yhudi aan het adres van de complotters. Zo iets van: “Als jullie doorgaan met bewijzen te vergaren van de onschuld van Jasper, dan kan hem binnenkort wel eens iets ergs overkomen”. Yehudi M. zit zwaar in de problemen. Eerst enkele tuchtklachten aan zijn broek, een aangifte wegens poging tot doodslag en vorige week nog een klacht bij de Utrechtse Deken omdat hij zich onrechtmatig zou hebben opgeworpen als advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra. Dit, i.v.m. een ‘verbod’ door haar op publicatie van haar dagboek.

  Dit artikeltje van Camilleri is dus veel meer dan alleen maar vullis, het is een besmuikte bedreiging van de duistere krachten die hem daar nog voor betalen ook..!

 • mr. drs. Bou:

  Wonderlijk dat men op dit topic zo off topic reageert.
  Alsof niemand begrijpt wat ik bedoel, als je begrijpt wat ik bedoel.
  In de Naam van de Vader is een kwestie van erfrecht!

  • Juist gezien mevrouw Bou. Maar het Satanische in de wereld mag niet weten hoe de plannen op de tekening “Boven” op de tekentafel liggen. Daarom is het beter te zwijgen over de geheimen. Spreken is zilver en zwijgen is goud.
   Reken er maar op dat ze flink op hun donder gaan krijgen!

 • Jasper:

  Ingehouden en beteugelde natuurlijke driften en gevoelens kunnen geen andere uitweg vinden dan de uitgang via excessen. Volgens mij draagt het een aantal doelen, het financieele gewin via het erfrecht, maar ook het duistere, het in het geniep laten varen van de sexuele verwarring. Hoe dan ook zal verleiding in alle vormen vaak een wig drijven tot ellende leiden en zijn geld opbrengen. Dat naast de excessen die door onderliggende frustraties en door de geforceerde kuisheid onderdrukt worden en juist daardoor extreme uitingen lijkt te voeden. Is pedo-seksualiteit of verlangens in die richting ook naar die verwarring terug te leiden, of zien we juist deze uiting en grote vraag naar pedo seksuele ervaringen komen uit die groep die vanuit de ordes netwerken en vanuit hun valse religie opereren?

 • mr. drs. Bou:

  Beste Jasper,

  Is pedo-seksualiteit of verlangens in die richting ook naar die verwarring terug te leiden, of zien we juist deze uiting en grote vraag naar pedo seksuele ervaringen komen uit die groep die vanuit de ordes netwerken en vanuit hun valse religie opereren?

  Jasper, ik denk dat beide stellingen juist zijn. Niet of/of, maar en-en!

  Wat ik vooral probeer te zeggen: de grondslag voor de seksuele oriëntatie wordt reeds op een zeer jonge leeftijd gelegd. Het taboe op incest werd non verbaal doorgegeven, het was onbespreekbaar. Een kind maakt zich de seksuele orde eigen omstreeks het derde levensjaar, dus onbewust en non verbaal!

  De huidige explosie van pedoseksuelen en andere perverse seks, zoals sadomasochisme, heeft volgens mij vooral te maken met het wegvallen van de verwantschapsorde! Verwanten worden steeds minder belangrijk. Begin jaren ’80 stond in het Burgerlijk Wetboek nog de plicht om armlastige verwanten te onderhouden. Midden jaren ’80 zijn die artikelen geschrapt. De reden was dat er niemand meer armlastig was, want AOW, bijstand, studiefinanciering en zo voort. Het resultaat is, dat we geen verwanten meer nodig hebben. Individualisering heet dat.

  Het oorspronkelijke taboe bracht de seksualiteit op een hoger plan. Met verwanten mocht je geen seks hebben, maar je houdt wel van hen. Dat proces heet sublimatie.

  In het vaderrecht wordt dat taboe paradoxaal. Vader en moeder zijn verwanten, maar ze hebben wel seks. In de ogen van een klein kind doen ze dus iets wat niet mag. Seks wordt de zonde waarmee we allemaal behept zijn: de erfzonde!

  Kinderen worden in dat kader gezien als nog onschuldig. Seks met een kind is dan onschuldige seks! Luister naar wat father Murphy in bovenstaande docu zegt, als men hem vraagt waarom hij zijn leerlingen aanrandde en verkrachtte. Hij wilde hen verlossen van de schuld. Binnen zijn eigen zieke kader bedoelde hij het goed.

  De seksuele orde ontstaat onbewust. De huidige ontwikkelingen in de verwantschapsorde en de daarmee gepaard gaande seksuele perversie zijn volgens mij dan ook niet een welbewust opgesteld duivels plan van de rijke machthebbers. Maar het komt hen wel goed uit en ze maken er misbruik van.

  Ten tijde van Lodewijk de 14e vierde de perversie bij de adel ook hoogtij. Lees daarvoor Marquis de Sade! Tijdens de Franse revolutie heeft men deze adel (rijke machthebbers en erfgenamen van een vermogen) onthoofd. Maar het vaderrecht werd niet aangetast, in tegendeel. Iedereen werd nu geregistreerd door de staat, iedereen kreeg een achternaam, de Naam van de Vader! De Franse revolutie heeft het vaderrecht dus versterkt en ik denk niet dat dit bewust gebeurde.

  Als er weer een revolutie komt, dan lijkt het me zinnig om ook de seksuele orde, de verwantschap en het erfrecht daarbij te betrekken. Oftewel: weg met het vaderrecht! 😉

 • Eeuwig September:

  Beste Bou,

  een heel zinnig onderwerp! Je uiteenzetting snijdt hout en is me als een frisse wind.

  Ik heb via jou ook op JMW v. Ussel gevonden, dat ik nu aan het lezen ben (http://www.dbnl.org/tekst/usse002gesc01_01/index.php). Met dit en het werk van Wilhelm Reich kan ik de samenleving waar ik in leef, en hoe dat de laatste paar honderd jaar zo is gegroeid ieg. wat beter begrijpen.

  Je vraagt je af, hoe lang is dit nog vol te houden.

  Voor mij, van huisuit, werd de beschreven moraal betreft sensualiteit nog eens bedekt met de onzichtbare maar emotioneel sterke verantwoordelijkheid naar een “jaloers” god. Samen met andere verknipte ideeen over oneindigheid e.d. En de resulterende uittingen jegens mijn ontwikkeling als jongvolwassene ervoer ik als zeer schrijnend en schadelijk, om zo door nb. volwassenen te worden beoordeeld.

  En, tot mijn schrik mocht ik dat in afgelopen jaren nogmaals ervaren vanuit iemand totaal los van religie die ik in vertrouwen had genomen. Ideeen over ‘god’, verantwoordelijkheid en sensualiteit en ook wraak zijn niet enkel voorbehouden voor de bible belters zeg maar. Als ik verder kijk naar de aandacht aan paedofilie, elite en samenleving de laatste jaren dan is het ook om wanhopig van te worden. De kudde draaft gewoon hetzelfde door! Ik geloof dat het deels de polarisatie is die voortkomt uit stress door een veranderende wereld, maar het doorgedraven mechanische wereldbeeld en het aangeleerde venijn waar Wilhelm Reich in diverse boeken over schreef is ook gewoon duidelijk aanwezig en weerzinwekkend.

  Even over religie, inmiddels zijn er meer hedendaagse vertolkers van H.C. Bauer op de radar, en het stemt mij positief dat ieg. betreft dit onderwerp en mbv. internet groot publiek kunnen krijgen. Schrift kritiek laat nmm. geen spaan over van het ‘heilige boek’. Overweeg dit: is een belangrijke aandeel in Joden vervolging ook niet de roomse diefstal en vervalsing van hun heilige boek door de Piso familie? Aristocraten die samen met de mythe van een joodse terrorist de boeken verwerkten tot de basis voor het ‘christianisme’ (christianismous)? En het joodse volk forceerde nieuwe boeken als authentiek te accepteren? Een radicale theorie, maar niet grandioser dan christen slaven die honderden jaren stand houden in catacombes, recht onder de zetel van de keizer..

  Ik wil er hier geen stokpaardje van maken, maar alleen hier poneren: die hele bijbel en alles eromheen is een emotioneel, politieke tool. Geen enkele waarheid behalve de historische mix aan religies die je zelf ook al schetst. En voldoende onzin om een iemand een leven lang in rondjes te laten denken, zonder ooit de conflicten in hun eigen denken onder ogen te zien. En dat is schadelijk niet alleen voor de individu.

  Maar dan je verhaal over vader recht, en blootleggen van de wortels daarvan bij de nomadische herder patriarchen–als ik het zo goed omschrijf–dat heeft het echt draagvlak in de realiteit. En dat is een zeer waardevolle toevoeging aan dit emotioneel iets te dicht bevolkte onderwerp! Je bent daarmee ook uniek in de blogosphere volgens mij. (Het lijkt me ook een goede vervanger voor de Saharia these van DeMeo waar de Correa’s al eens over hebben geschreven)

  Ik denk ook even aan wat ik las van Catal Huyuk en het minoaanse tijdperk van de hand van Riane Eisler. Hoe zag samenleven eruit voor al deze “handjeklap sensualiteit” ellende. Nu vraag ik me af of wat zij beschreef een laatste enclave was van een gemeenschap met vrouwlijke wetgevers en onderwijzers, maar wel na het Younger Dryas event dat jij als kritiek punt noemt.

  Gylanie noemde Eisler de vorm van samenleven het. Geen patriarchie, en als het dat niet is dan maar matriarchie, maar gelijkheid. Dwz. gelijk(soortig)e verantwoordelijkheden, gelijke verdeling, maar niet hetzelfde. Ik moest daar al eerder aan denken toen ik je schrijfsels over erfrecht las. Hopelijk val ik niet in herhaling nu ik het toch even toevoeg.

  Goed, ik hou weer op te schrijven maar blijf je lezen Bou!

  • mr. drs. Bou:

   Beste September,

   Dank voor je lange reactie. Aan het onderwerp zitten vele haken en ogen, vooral omdat de vorming van de seksuele identiteit een proces is dat onbewust verloopt. Riane Eisler kende ik trouwens nog niet. Ik heb haar naam even gegoogled en ze lijkt me zeer interessant. Vandaag helaas geen tijd om er verder naar te kijken. Wat betreft de Bijbel, dat boek is uiterst boeiend! Het is een cultuur-historisch geschrift van de eerste orde. Volgens mij wordt dit boek door de gelovigen verkeerd geïnterpreteerd. Lees het met ongelovige ogen, dan wordt het een eye-opener!

   Tot mijn verbazing wordt dit artikel zeer goed gelezen. Ik vroeg me nog af of dat komt omdat Maxima in de titel staat, maar uit mijn statistiek blijkt dat dit niet de oorzaak kan zijn. Ik hoop dat er meer mensen zijn die gaan nadenken over het erfrecht, want dat economische mechanisme is nog steeds een blinde vlek.

 • Sancho Panza:

  Jezus was een paddestoel.

  Uniek filmpje uit 1976 van Van Kooten en de Bie bij John Allegro over de dode zee rollen en het ontstaan van nieuwe testament.

  https://www.youtube.com/watch?v=mOu9tV6uy2E

  John Allegro’s “The Sacred Mushroom and the Cross” – a Gnostic Media exclusive video duurt 22 minuten.

  • Eeuwig September:

   Prachtig, dank je wel. Wat een combinatie, iconisch.

   Ter aanvulling, op andere reacties. Abelard Reuchlin doet er recentelijk ook een gedetaileerd verhaal over op youtube over de “typologie” van de gospels en oude testament boeken.

   Voor mij begon dit verhaal met F.C. Bauer (http://depts.drew.edu/jhc/), christianism.com, en ook met Allegro natuurlijk.

  • mr. drs. Bou:

   Beste Sancho Panza, ik zit nu even naar deze video te kijken en ik vind het wel amusant, hoor, maar ik vind het eveneens pure onzin! Typisch jaren ’70 gezweef! Ik kende de video niet, maar wel de theorie. Die komt van Robert Graves, die alle Griekse mythen heeft verzameld in een boek. Gedegen vakwerk, maar zonder duidelijke theorie. Dus soms is het hutspot. 😉

   • Sancho Panza:

    En btw dat met die paddenstoelen zie ik ook als humor. Het filmpje vond ik een uniek dokument voor de jaren 70, zoals je bijna niet meer vindt, en daarom de moeite waard om er hier naar te linken. Het geeft eens temeer aan dat de zoektocht naar de waarheid van alle tijden is.

 • mr. drs. Bou:

  Sancho, dank voor de links, maar de bovenste is ruim een half uur en de tweede duurt bijna 2 uur. Vandaag heb ik daar geen tijd voor, maar ze staan genoteerd.

 • mr. drs. Bou:

  UN Report Blasts Catholic Church for Systemic Child Abuse Coverups duurt 5 minuten.

 • mrpettjo:

  Vatican refuses to extradite Polish archbishop accused of child sex abuse

  The Vatican has said that a Polish archbishop accused of child abuse while serving as papal nuncio in the Dominican Republic cannot be extradited to Poland.

  http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/158234,Vatican-refuses-to-extradite-Polish-archbishop-accused-of-child-sex-abuse

Laat een reactie achter