Archief
Artikelen

Enige dagen geleden ontving ik per e-mail een verontrustend artikel over de ramp in Fukushima: 3/11 was Japan’s 9/11. It’s all documented folks! Het artikel gaat over de mogelijkheid of onmogelijkheid dat de kerncentrales in Daiichi werden vernield door een tsunami en over de vraag of de tsunami werd veroorzaakt door een aardbeving. De schrijver, de freelance journalist Jim Stone, denkt dat de tsunami werd veroorzaakt door een kernbom in de oceaan. Ook zou de schade aan Daiichi 4 niet zijn veroorzaakt door een explosie van waterstof, maar door een kleine kernbom. Volgens Stone was het geen natuurramp, maar een terroristische aanslag.

Op het eerste gezicht lijkt dit een onmogelijke complottheorie, maar na lezing van dat artikel was mijn reactie: Het zou best wel eens kunnen… Omdat ik te weinig weet van aardbevingen, kerncentrales en het Stuxnet virus dat betrokken zou zijn bij de verwoesting van de kerncentrales van Daiichi, vraag ik mijn lezers om mee te lezen en er een goed gefundeerd commentaar op te geven.

Een argument van Jim Stone is dat Daiichi 4 weliswaar op dat moment buiten werking was, zodat zich geen nucleaire brandstof in de reactor bevond, maar dat er toch een waterstof explosie zou hebben plaats gevonden. Volgens Stone is dat onmogelijk en zijn argument klinkt plausibel.

Unlike what some people have theorized, that the hydrogen came from the fuel pool, overheated open fuel pools cannot produce hydrogen because in an open fuel pool the water boils off at 100 Celsius, and the hydrogen producing scenario requires water to be in pressurized form at 2,000 degrees Celsius to liberate it’s hydrogen by losing it’s oxygen to the zircon cladding in the fuel rods. The entire hydrogen story needs the right environment to happen, and that environment requires temperatures of 2000 degrees Celsius, saturated steam, and thousands of PSI inside a reactor to happen. This makes any explosion at reactor 4, which was wide open and disassembled flatly impossible.

Een ander argument is dat de aardbeving te zwak was om huizen en gebouwen te doen instorten, terwijl hij wel leidde tot een tsunami van 10 meter hoog. Stone illustreert dat door te wijzen op een zwakkere aardbeving, de Kobe aardbeving van januari 1995. Daarbij stortten talloze gebouwen in. De aardbeving van 11 maart 2011 veroorzaakte slechts weinig schade, vrijwel alle schade kwam van de daarop volgende tsunami. De reden zou misschien kunnen zijn dat het epicentrum van de Kobe aardbeving op het land lag en die van de aardbeving van 11 maart 2011 lag 70 km uit de kust in de oceaan. Daar staat tegenover dat de 11 maart aardbeving een kracht had van ongeveer 9 op de schaal van Richter en de Kobe aardbeving van 7 Richter. De schaal van Richter is logaritmisch, de aardbeving van 11 maart 2011 had dus 100 maal zoveel kracht als die van Kobe. Dat de 11 maart aardbeving nauwelijks schade aanrichtte, is daarom nogal wonderlijk. De schade in Fukushima ontstond uitsluitend door de tsunami.

Ook waarschuwt Stone voor desinformatie die zou worden verspreid door Arnie Gundersen van Fairwinds. Ik kan daar niet over oordelen, maar volgens Stone is Gundersen een charlatan en maken zijn uitspraken en artikelen deel uit van de cover-up.

This report includes a background investigation of Arnie Gundersen, who is in fact not a nuclear expert of any sort and proves he is a media fraud and paid government shill. Arnie has made a lot of money as a political tool and using the ignorance of nuclear topics in the general population to do damage to good people and firmly root the ability of the “elite” to carry out repeat attacks on facilities similar to Fukushima. This is accomplished by backstabbing the nuclear industry, and pointing the finger in the wrong direction, away from the perpetrators.

Wat mij het meest verontrustte, was dat de veiligheid van de Daiichi kerncentrales in handen was van een Israëlische organisatie! Stone bewijst dat aan de hand van artikelen die op internet staan. Ook zou HAARP een rol hebben gespeeld in het veroorzaken van de tsunami. Maar de meeste schade werd veroorzaakt door het computervirus Stuxnet dat is ontwikkeld door Israël en de VS om de kerncentrales van Iran onklaar te maken. Google op “Stuxnet Fukushima” levert een reeks van artikelen op waarin wordt gezegd dat de Daiichi kerncentrales zouden zijn gesaboteerd door dat virus, waaronder dit artikel van 23 maart 2011.

De vraag waarom Israël en de VS Japan zouden aanvallen met een tsunami en de opzettelijke vernieling van 4 kerncentrales, is een politieke vraag. Japan zocht steeds nauwer contact met China, de grote concurrent van de VS in de wereldeconomie. Ook zou Japan aan Iran hebben aangeboden om verrijkt uranium te leveren voor de kerncentrales in Iran. En Israël ziet Iran nou eenmaal als aartsvijand…

Het artikel van Stone (pdf) telt 48 pagina’s en ik wil alle lezers vragen om niet op deze BOUblog te reageren voor je het hele artikel hebt gelezen. Onderbouw ook je reacties met informatie! Het heeft namelijk geen zin om voorbarig te roepen dat dit onzin is, of dat je het altijd wel gedacht hebt, of hoe vreselijk dit is… Tegen kernenergie bestaan van meet af aan drie grote bezwaren:
1) Het radioactieve afval moet voor duizenden jaren veilig worden opgeslagen.
2) Een klein ongeluk kan leiden tot een grote ramp. We hebben dat al herhaalde malen gezien, bij voorbeeld in Chernobyl.
3) Kerncentrales kunnen het doelwit worden van terroristische aanslagen. Wellicht was dit in Fukushima het geval.

Tot slot wijs ik nog op websites met nieuws over Fukushima: ENENews brengt dagelijks updates van alle artikelen over Fukushima en Fukushima Diary lijkt ook een goede bron. De beste video’s komen van MsMilkytheclown1. En nu maar hopen dat dit allemaal nog een heel klein beetje goed afloopt!

Fukushima: SFP#4 Fuel Rod Extraction, US Aid to Fukushima Update 11/1/13 duurt 22 minuten.

Fukushima: Humankind’s Most Dangerous Moment? Damaged SFP#4 Fuel Removal duurt 15 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

27 Reacties op “Fukushima, natuurramp of terroristische aanslag?”

 • Een terroristische aanslag lijkt me onwaarschijnlijk, aangezien niemand deze heeft opgeëist.

  • mr. drs. Bou:

   De aanslag van 9/11 werd ook door niemand opgeëist. Dit lijkt me daarom een ledig argument. De aanslag van 9/11 blijkt te wijzen naar de zelfde daders als de daders van de eventuele Fukushima aanslag. Israël en de VS zullen deze aanslag nooit en te nimmer opeisen. Daar hebben we immers Al Qaida voor!

  • sickworld:

   Matthijs, dat lijkt me een kortzichtige observatie. De wereld wordt bestuurd door de verborgen agenda’s, niet de actuele zaken in plain sight.

 • mr. drs. Bou:

  Per e-mail ontving ik de volgende lange reactie:

  Wat ik mis is de wijze waarop Jim Stone beschrijft hoe dat Stuxnet-virus volgens hem gewerkt heeft: misleiden van de controle-kamer en tegelijkertijd alle kleppen dusdanig bedienen, dat er wel melt-downs moesten ontstaan. Geniaal in zijn aanpak en opzet. Dit stuxnet-programma is niet het enige gevaar, want het gevaar ontstaat ook door de interconnectedness en transparency van alles met alles wereldwijd. Siemens is een Duits bedrijf met een uitstekende technische reputatie en hoogstaande technologie. Echter, vele high-tech apparaten werken tegenwoordig met een PC- danwel PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER die dan weer wordt overzien door PC-automatiseringssystemen die op hun beurt weer met internet verbonden KUNNEN zijn. Echter, zouden ze niet met Internet verbonden zijn dan kan een lokaal systeem natuurlijk door een omgekocht iemand voorzien worden van een virus in combinatie met een onbekende, geheime connectie met internet, kortom, complete core-processen kunnen worden overgenomen door een totaal onbekende op een moment en in een periode, dat niemand van de operator in dit geval TEPCO dit in de gaten hoeft te hebben.
  Hiermee wil ik zeggen, dat de oorzaak van deze kwetsbaarheid ook zit in een onbegrijpelijke, constante druk om alles met alles te verbinden. Het eindresultaat zal onvermijdelijk zijn, dat van bovenaan de piramide alle core-processen kunnen worden gemaakt en gebroken met alle gevolgen van dien.
  Sommige leveranciers sluiten noodgedwongen aan op deze trend en dat zijn dan meteen als ze ingeschakeld worden met hun producten de zwakke schakels in de veiligheid van zo een operatie.
  Iedereen wordt om economische redenen gedwongen om te rationaliseren, echter, daar zit een machtsstreven achter, dat zijn macht met een digitale hefboom nog verder gaat uitbreiden.
  Iets ander voorbeeld, maar met diezelfde continue drang om het electronische patientendossier te realiseren. Obeleboemoeszorgverzekering gaat de zorg gebruiken als hefboom om alles van iedereen te weten te komen en op te slaan en maximale manipulatie-mogelijkheden te creeren. Al deze drangen om de automatisering op een grootschaliger plan te brengen zijn ingegeven vanuit het streven van de elite-groepen om alles te kunnen controleren.

  Er werden de afgelopen jaren en er zullen de komende jaren enorme inspanningen worden verricht om gigantische digitale piramides op te zetten, waarbij vanuit enkele punten alles kan worden gevolgd, ingezien, gereguleerd, gecontroleerd enzovoorts. Evident, dat dit soort systemen ook werkgelegenheid vernietigen en er weinig voor in de plaats stellen, want hoe meer controle er via de systemen kan worden uitgeoefend, hoe minder mensen er nodig zijn om toezicht te houden, dus je kunt hele management-lagen ontslaan. Je houdt alleen behoefte aan tijdelijke ICT-professionals en bijvoorbeeld robots.

  Al deze drang om systemen over hele landen heen aan elkaar te koppelen hebben een ding in ieder geval tot gevolg. Een besluit bovenin de commando-structuur om de boel in totale chaos te laten veranderen kan steeds verdergaande gevolgen hebben voor complete landen, machtsblokken en continenten.

  Zelf heb ik me vergist met mijn inschattingen van 3 maart 2011. Ik begreep, dat de tsunami ruim hoger was gekomen dan waarmee men bij het ontwerp van de Fukushima plants rekening had gehouden. Het niet kunnen opstarten van backupgeneratoren beschouwde ik als een blamage van jewelste. De generatoren zouden dan wel verzopen danwel vernield zijn als gevolg van de Tsunami. Waarom er dan niet teruggevallen kon worden op een backupsysteem van een backupsysteem, heb ik me maar heel kort afgevraagd. Verder ook niet naar gekeken, want ik heb nog wel andere dingen om te bestuderen. Arnie Gunderson kwam wel met exacte ontwerptekeningen en harde technische informatie. Dat werkt wel vertrouwenwekkend bij mij. Helaas, het meest waarneembare weer eens over het hoofd gezien.
  Wat zegt Stone terecht. De backupsystemen hebben geen STROOM of brandstof NODIG, maar STOOM en dat is er vanuit het core process van de reactoren VOLOP. Met die stoom wordt een stoomturbine aangedreven bijvoorbeeld die weer een dynamo aandrijft, kortom, dat vanaf uur nul de gehele stroom bij Fukushima was uitgevallen en ook niet hersteld kon worden zo snel, zoals men beweerde is een VOLSTREKT BIZARRE SITUATIE. Nu Stone met die Stuxnet en kleppen-manipulaties komt, vallen alle puzzelstukjes wat die stroomstoring en meltdown betreft op hun plaats. Als je in de controlroom zit te kijken naar een gunstig verlopend proces, terwijl in werkelijkheid op grote afstand een paar criminele deskundigen het gehele proces in de war lopen te sturen dan ben je reddeloos verloren. Iets enigszins vergelijkbaars was ook het geval met het beroemde Three Mile Island nucleaire ongeluk te Harrisburg. De mensen in de controlekamer aldaar hadden door alle tegenstrijdige signalen geen idee waar ze moesten beginnen met bijsturen van het proces. De communicatie- en procesinformatie was fabrieksintern niet op orde.
  Dit ongeluk in Fukushima is de geniale vervolmaking daarvan. Een ander stuurt het gehele proces systematisch in de war en de operators hebben NIET EENS IN DE GATEN, dat er iets LOOS IS, laat staan IETS ERNSTIGS AAN DE GANG IS. Deze Ultieme misdaad wordt juist door automatisering mogelijk gemaakt. Dat behoort tot de conclusie te leiden, dat we aan die dwangmatige automatisering een einde moeten maken, echter, dat kan om economische, efficiency enzovoorts overwegingen onmogelijk, zo denkt men. Ziedaar dus het risicovolle digitale piramidespel, zoals dat wordt afgedwongen door de elite-groepen die het financiele piramidespel hebben ontworpen en besturen.

  Klein voorbeeld: voorheen had je een aantal nationale melkfabrikanten. Die zijn zich gaan concentreren. Ik ken iemand die voor een niet nader aan te duiden nationaliteit van een melkfabrikant alle dochterondernemingen in Europese landen op 1 systeem aansluit om de efficientie enzoovoorts te verhogen. Op het moment, dat die boel plotseling niet functioneert ga er dan maar vanuit, dat men niet zomaar terug kan vallen op de routine van de oude, nationaal georienteerde werkwijzen en systemen, want niemand weet na een paar jaar nog hoe die procedures verliepen. Gevolg: tijdelijke chaos in productie, kwaliteit en leveringen als de connecties over grote afstanden wegvallen. Gevolg ook: 1 virus door kwaadwillenden aangebracht danwel ingebracht en de schade kan zeer aanzienlijk zijn voor de melkfabrikant, leverende boeren en afnemers. Zet die chaos in op de overblijvende vier grote melkfabrikanten in Europa en je kunt een deel van de voedselvoorziening in Europa met 1 virus platleggen.

  Met andere woorden: als je naar al dit soort veranderingen kijkt en daarin goed observeert dan zie je dat er toegewerkt wordt naar iets zeer bepaalds en dat alles wat lokaal, regionaal of nationaal bijvoorbeeld wil blijven wordt uitgehold. Dat is voor mij geen complottheorie, maar complot-praktijk. Bepalen wie daar als persoon of groep achter zitten is en blijft lastig, echter, de vele waarnemingen op vele terreinen spreken boekdelen. Het is per definitie een complot, want het is beslist niet een door de natuur gegeven iets bijvoorbeeld. Het wordt aangestuurd vanuit een groep mensen. De hele wereld roept, dat ze niet anders kunnen dan meegaan in die ontwikkeling en men schuift als zodanig de verantwoordelijkheid af op een onontkoombaarheid, echter, dit is onjuist. De ontwikkeling is volstrekt ontkoombaar, echter, men neemt geen verantwoordelijkheid.

  Op een belangrijk punt stelde Stone mij gerust. Het gevaar, dat de brandstofstaven in het zwembad kritisch kunnen worden is irreeel. Laat onverlet, dat er na kapseizen of ineenzijgen van het zwembad met brandstofstaven natuurlijk weer grote hoeveelheden radioactiviteit zullen vrijkomen in de PACIFIC met alle inmiddels bekend geworden ernstige gevolgen vandien.

  Ik zal eens kijken of ik een kernfysicus naar dit rapport kan laten kijken.

  Wat betreft de complottheorie: wat mij betreft gaat het niet per se om USA of Israel, want we weten, dat de regering van de USA gecontroleerd wordt door andere krachten evenals die van Israel. Het is niet landgestuurd, maar waarschijnlijk elite-groep-gestuurd. Ik heb de neiging deze aanval in verband te brengen met de financiele powerplayers die iets van Japan wilden, wat het vervolgens niet of niet snel genoeg wilde leveren. De eerstvolgende laag die zichtbaar is boven de regering van USA, ISrael, EU enzovoorts is de laag die de financiele macht bezit. Op dat niveau vinden m.i. enorme touwtrekkerijen plaats. Elk land, dat niet voor hun plutocratische spel kiest is automatisch tegen hun en zal als zodanig worden behandeld. Wat is er dan idealer dan een land als Japan, waar het stikt van de nucleaire installaties en van de aardbevingshaarden. Er zijn ook al ernstige situaties bekend met nucleaire installaties elders in Japan.

  Overigens is een Fukushima-scenario ook heel goed in Europa mogelijk. Du moment een minister-president van een land een commando van bovenaf NIET opvolgt gaan de scenarios lopen om daar iets aan de doen. Een van de blackmail-operaties kan zijn het saboteren van een nucleaire operatie. Deze operatie kan dan weer als voorbeeld dienen voor alle andere Minister-presidenten om zich toch vooral braaf op te stellen tegenover de commando’s van bovenaf.

  De autotechniek ontwikkelt zich ook zo bizar met alle veiligheidsrisico’s van dien. Een Volvo V70 YOutube kan ik me herinneren, waarin iemand vanuit een andere Volvo met een laptap op de computer van de eerste volvo inlogt, hem hackt en vervolgens gaat spelen met deze eerste Volvo. De bestuurder heeft niks meer te vertellen. En dan te bedenken, dat het complete motormanagement in een chipset zit. Zorg ervoor, dat om welke reden dan ook deze chipset van buitenaf wireless kan worden geupdate en het veiligheidsrisico is levensgroot en bewust gecreeerd, dat deze auto door anderen kan worden gemanipuleerd. Zolang je die mogelijkheden niet ziet zul je de gedachte, dat iemand van buitenaf een auto kan besturen als complottheorie beschouwen en al helemaal als dit een reele verklaring is van een zogenaamd ongeluk met een bekende politicus bijvoorbeeld in Oostenrijk die zogenaamd met een complete fles whiskey op achter het stuur bij 140 kilometer per uur een onmogelijke bocht of manoeuvre heeft proberen uit te voeren. Drie maal raden wie er achter de knoppen zaten.

  Maar goed, ik vrees, dat veel mensen helemaal niet zitten te wachten op strategische analyses van wat de belangrijke technische ontwikkelingen zijn met hun bijbehorende risico’s. Men neemt de technologische ontwikkelingen als vanzelfsprekend en onvermijdelijk aan en ziet niet in dat en waarom we zelf verantwoordelijkheid hebben en moeten nemen.

  Professor Hirschberg zei het jaren geleden al heel mooi: de enige manier om een computer veilig te krijgen: haal de computer uit elkaar in zijn verschillende onderdelen en leg die in een hoek van de kamer.

  Overigens ook wordt deze strategische analyse bevestigd door al die technische ontwikkelingen die compleet en actief worden onderdrukt. Dat bevestigt dan op zich weer de hoofdtrend op technologisch gebied. Voorbeeldje: nuclear remediation is geen enkel probleem. Er zijn verschillende technieken die zich bewezen hebben in het laboratorium. Dat betekent, dat we nucleair afval dusdanig kunnen behandelen, dat het geen schade meer kan aanrichten. Op tenminste twee continenten zijn die technieken al jaren geleden ontwikkeld. Toch zie je het EnergieCentrum Nederland een rapport produceren voor het ministere van EZ waarin wordt geconcludeerd, dat die technieken nog niet voldoende zijn ontwikkeld.!!!@#$%^&* Men houdt willens en wetens een ernstig natuur- en gezondheidsrisico actief in stand. A. om te kunnen blackmailen zoals hiervoor aangegeven. B. om te kunnen vernietigen zoals in Fukushima is gebeurd. C. problemen juist te kunnen vergroten in plaats van ze op te lossen, want die beweerdelijk onoplosbare problemen heb je als elite-groep nodig om te beargumenteren, dat je streeft naar de invoering van nog meer controle om de problemen zogenaamd in de toekomst te voorkomen danwel te verminderen.

  Kortom, wij gaan als mensen mee met een technologische ontwikkeling die als doel heeft om de macht voor een kleine elite-groep te maximaliseren en wij zouden juist een technologische ontwikkeling moeten eisen die steeds meer macht aan de mensen zelf geeft. Dat betekent tegelijkertijd, dat de daartoe geschikte techniek deze mensen onafhankelijker maakt in plaats van met de huidige ontwikkeling afhankelijker van onbekende controlerende lieden.

 • mr. drs. Bou:

  Op Anarchiel vond ik een draadje dat leidde naar meer informatie:

  Israel Did Fukushima – False Flag Terrorist Attack – Jim Stone duurt 11 minuten.

  Is Fukushima Act Of War Or Accident – Jim Stone Feet 2 Fire duurt 20 minuten.

  OP de website van Jim Stone over Fukushima staat het artikel dat ik ontving, met veel links en duidelijke foto’s. In de volgende video wordt dit artikel uitgebreid besproken.

  Did the Dimona Dozen murder the Fukushima 50 (Full Interview) duurt een uur en 51 minuten.

 • mr. drs. Bou:

  Onder de laatste video staat nog de volgende informatie:

  Tonight’s guest has worked for the National Security agency with an above top secret clearance specializing in Electronic Warfare. He also has extensive experience in automated industrial control systems, as well as an extensive background in computers and advanced electronics. He has dedicated his life to exposing the works of the elite from a technology standpoint and has achieved a unique status which enables him to commit a vast amount of time to research complex and demanding subjects.

  He is here tonight to discuss his study into the events leading up to the disaster at Fukushima, and to offer a well researched opinion on what the future holds for Fukushima, Japan, and the rest of the world.

  1)- The Earthquake was not 9.0 but 6.2, as reported by all station.
  2)- Reactor #4 was disassembled in repair, so, how could it explode/meltdown?
  3)- Rectors were huge and case hardened, but, were completely destroyed by a supposed hydrogen blast?
  4- The automatic backup systems were told to stand down and needed no power to work (being powered by steam!).
  5)- There was NO earthquake damage from the largest quake ever to hit Japan before the Tsunami hit.

  There is SOOOO much more… ending with proof they were destroyed by a nuke NOT the earthquake or Tsunami. Follow along from his webpage as Jim shows step by step proof, this was not an act of nature, but, and act of war.

  http://www.jimstonefreelance.com/

 • DEFCON 19: The History and the Evolution of Computer Viruses

  op 45:34 is stuxnet aan de beurt duur 5 minuten

  http://youtu.be/s2g9lgYrYJM?t=45m34s

  Stuxnet gebruikte geen internet maar usb sticks om zich te verspreiden.

  • mr. drs. Bou:

   Dank je wel, Localmc, maar ik weet te weinig van deze materie. Kan Stuxnet een rol hebben gespeeld in Fukushima, of is dat een broodje aap?

 • Hoi mr. drs. Bou , In deze uitleg over hoe het stuxnet virus werkte wordt geconcludeerd dat het specifiek gericht was op de centrifuge in iran op basis van codes in het virus die overeenkwamen met het doel en dat de meeste infecties gerapporteerd werden uit dat gebied.. stuxnet was ook een puur zelstandig opererend virus volgens Ralph Langner er was dus geen bediening op afdtand mogelijk in zijn visie

  Ralph Langner and team helped crack the code that revealed this digital warhead’s final target — and its covert origins. In a fascinating look inside cyber-forensics, he explains how.

  http://youtu.be/clfmitG7oww?t=2m49s

  Ralph Langner conclusie

  http://youtu.be/clfmitG7oww?t=6m41s

  ik ben gelukkig geen computer expert en ik kan me net redden met de social media tools, ik kan daarom dan ook geen uitsluitsel geven of stuxnet wel of niet in fukushima gebruikt zou kunnen zijn.

  Het is bekend dat het stuxnet virus specifiek op de siemens programmable logic controller actief werd.. je zou je dan afvragen of dit siemens systeem ook in fukushima gebruikt werd/wordt

  Wel een hele aardige E-mail trouwens.. die noopt drastisch weer tot een nieuwe bezinning in de constante reeks van het zich steeds weer updatende wereldbeeld..

 • yvonne:

  Reactie op mail: naar mijn nederige mening wordt de wereld inderdaad bestuurd door een vrij kleine elite, en dan kom ik toch weer uit op het boek, de 13 Satanische Bloedlijnen van Robin de Ruiter……..

  http://www.bol.com/nl/p/13-satanische-bloedlijnen-deel-omnibus-3-boeken-in-band/1001004011518624/

  Groet Yvonne

 • een msm je Militaire toenadering Japan Rusland

  Japan en Rusland halen de banden op militair gebied aan en hebben besloten tot gezamenlijke militaire oefeningen. De stap is opmerkelijk, gezien de gespannen verhoudingen van de laatste jaren. Na de Tweede Wereldoorlog hebben Japan en Rusland nooit een vredesverdrag ondertekend.

  De samenwerking moet vrede en stabiliteit in Azië waarborgen en staat de militaire betrekkingen tussen de Japan en de Verenigde Staten niet in de weg, zeggen Japanse en Russische ministers.

  Ook wordt een militair overlegorgaan ingesteld door de twee landen.
  In beider belang

  De militaire samenwerking werd bekendgemaakt na overleg tussen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van de twee landen in Tokyo. Rusland en Japan zeggen dat de samenwerking in hun beider belang is, gezien de dreiging die uitgaat van het internationale terrorisme, de piraterij en Noord-Korea.

  Ook is overeengekomen dat er verder overlegd wordt over de eilandengroep de Koerillen, die door zowel Rusland als Japan wordt geclaimd. Het conflict over die eilanden is er onder meer de oorzaak van dat de twee landen nooit een vredesverdrag hebben ondertekend.

  bron : http://nos.nl/artikel/570018-militaire-toenadering-japan-rusland.html

 • mrpettjo:

  In het ergste geval is Japan volledig onbewoonbaar en moet de westkust van Noord-Amerika worden geevacueerd:

  Der kanadische Zoologe David Suzuki sagte bei einem Vortrag an der Universität von Alberta, er habe ein Papier gesehen, in dem es hieß: Wenn die defekten Brennstäbe nicht mehr gekühlt werden können und die Unit 4 durch ein Erdbeben zerstört würde, dann bedeute dies den „Abschied von Japan“ („bye-bye Japan“) und die Notwendigkeit einer vollständigen Evakuierung der amerikanischen Westküste.

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/11/05/fukushima-gefaehrlicher-rettungs-versuch-muss-verschoben-werden/

 • mr. drs. Bou:

  Why Did All The Generators Fail? Stuxnet? audio duurt 15 minuten.

 • DELO:

  The truth of 311 seismic terror By Richard Koshimizu
  http://www.youtube.com/watch?v=6Hq5ay0pXFw

  2012.3.11_03/09 「The truth of 311 seismic terror By Richard Koshimizu」 duurt 14 minuten.

  Deze lezing is veel langer. Ga voor het vervolg naar YouTube!

 • Dr. John the Nighttripper:

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ydAj1pT7upk

  1 Day Before Fukushima: NRC and Japanese “Utility Execs” participate in “incident response” duurt 45 minuten.

  Zie ook de links die onder de video op YouTube staan.

 • Fukushima Was an Inside Job – David Icke

  Here, Illuminati expert and visionary David Icke tells us how his research has led him to the undeniable conclusion that the Nuclear disaster at the nuclear power plants at Fukushima were purposely committed as a way to irradiation Earth’s atmosphere, making it harmful to earth life and habitable to the Reptilian Elite in the New World Order.

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/162204/Fukushima_Was_an_Inside_Job__David_Icke/

  Disclose.tvFukushima Was an Inside Job – David Icke

Laat een reactie achter