Archief
Artikelen

Onlangs ontving ik een mail van Mieke Betgem die als volgt begon: “Dit wordt nu wel heel erg groot. Mijn man en ik zijn de personen die een art. 12 procedure tegen F. Jacobs oud burgemeester van Helmond zijn gestart. Corruptie etc. zijn aan de orde van de dag.” Even googelen op Jacobs en Helmond en daar stuit men toch op een beerput! Met gedonder rond een koffieshop, corruptie rond de vergunning, twee handgranaten en bescherming voor de burgemeester die zelfs onderdook! Mieke en haar man Eric werden de dupe van de corruptie onder burgemeester Jocobs van Helmond en ze eisen nu dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd. Bij deze mijn uittreksel van het dossier. Ik wens u veel leesplezier!

Aangifte tegen politie Helmond van ‘valsheid in geschrifte’
30 januari 2013

Mieke Betgem, voormalig uitbaatster van restaurant Berlaer in Helmond, heeft bij de politie in Helmond aangifte gedaan van valsheid in geschrifte door de Helmondse politie. Volgens Betgem heeft de politie in haar woonplaats van een aangifte tegen ex-burgemeester Fons Jacobs later ‘een fake-aangifte’ gemaakt.

Betgem deed vorig jaar op 19 juni in Weert aangifte tegen Jacobs. Hij zou als burgemeester ‘een criminele organisatie’ hebben gefaciliteerd. Daarbij doelde Betgem op de vorige eigenaren van Berlaer. Betgem meent dat ze door hen is bedrogen bij de bedrijfsovername begin 2011. De aangifte werd in Weert gedaan omdat de politie in Helmond, waar Jacobs toen nog het hoofd van was, niet werd vertrouwd.

Niettemin werd het proces-verbaal buiten haar medeweten om vanuit Limburg doorgestuurd naar Helmond. Daar werd een nieuw proces-verbaal opgesteld met de zinsnede dat de aangeefster zou verklaren dat dit ‘een fake-aangifte’ betreft. Justitie besloot snel daarna de zaak te seponeren. Betgem ging in beroep bij het gerechtshof, waar vorige week de mogelijk vervalste aangifte boven water kwam.

‘Tragedie voor Jos van Rey is een drama voor de VVD’
19/09/2013

Sargasso archief

Corruptie: ‘Jos van Rey houdt niet van stiekem’

De verantwoordelijke in dit verhaal is Fons Jacobs, de toenmalige hoofdingenieur van VROM in Limburg. Hij liet de transacties ongestoord langs zijn bureau gaan. Dat is niet zo vreemd: toen hij eerder op VROM werkte had hij de regels bedacht die dit soort transacties mogelijk maakten. Jacobs voelde zich prima thuis in het vastgoedwereldje. Bij zijn komst naar Limburg liet hij zich verwennen door een van de betrokken projectontwikkelaars. Die bemiddelde bij het krijgen van een huurwoning en kocht Jacobs’ oude woning in het westen des lands op. Een aardig gevalletje belangenverstrengeling.

Oud-burgemeester Helmond mogelijk vervolgd

Fons Jacobs, tot voor kort burgemeester van Helmond, wordt mogelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte. Het Gerechtshof in Den Bosch bekijkt momenteel of een aangifte tegen Jacobs alsnog moet worden opgepakt en de zaak aan de rechter moet worden voorgelegd.

Oud-burgemeester Helmond onderzocht wegens corruptie
8 mei 2013

NIEUWS – De rijksrecherche heeft een jaar lang strafrechtelijk onderzoek verricht naar Fons Jacobs (CDA), die in november vervroegd terugtrad als burgemeester van Helmond. Hij werd verdacht van ambtelijke corruptie bij de vergunningverlening rond coffeeshop Carpe Diem.

Jacobs moest van eind 2010 tot juni 2011 onderduiken wegens doodsbedreigingen aan zijn adres. Die hadden volgens de gemeente te maken met een nieuwe coffeeshop in Helmond, Carpe Diem, waar in de zomer van 2010 twee aanslagen op waren gepleegd.

Uit onderzoek van Sargasso en Vrij Nederland blijkt nu dat Jacobs ten tijde van de bedreigingen zélf verdacht werd van corruptie. Het onderzoek naar Jacobs duurde ruim een jaar, van 1 april 2011 tot en met 1 mei 2012 en vond plaats onder supervisie van het Landelijk Parket. Het onderzoek heeft niet geleid tot vervolging.

Pas op 12 november 2012, twaalf dagen na de vervroegde pensionering van de burgemeester en een half jaar na de afronding van het onderzoek, is de strafzaak tegen hem geseponeerd ‘op grond van het feit dat de resultaten van het opsporingsonderzoek tot de conclusie leiden dat voldoende aannemelijk is geworden dat de voormalig burgemeester onschuldig is aan het feit waarop de verdenking betrekking had,’ meldt het College van Procureurs Generaal in antwoord op vragen van Sargasso en Vrij Nederland.

Dossier Fons Jacobs: de twee Limburgse affaires

ONDERZOEK – Het is nooit duidelijk geworden wie achter de bedreiging van de toenmalige Helmondse burgemeester Fons Jacobs zat. Wel blijkt nu dat hij zelf verdacht werd van corruptie. In het eerste deel van een uitgebreide reconstructie kijken we naar de Limburgse affaires van de oud-burgemeester.

Dossier Fons Jacobs: gegoochel met vergunningen

Het is nooit duidelijk geworden wie achter de bedreiging zat van de Helmondse oud-burgemeester Fons Jacobs. Wel blijkt nu dat hij zelf verdacht werd van corruptie. In het tweede deel van een uitgebreide reconstructie zien we hoe Jacobs opereert bij het oprichten van coffeeshop Carpe Diem, uiteindelijk de bron van alle bedreigingen (deel 1, nieuws).

De Carpe Diem-affaire begint in mei 2008, als Fons Jacobs – net als zeven jaar eerder in Brunssum – de discussie aanzwengelt over een nieuwe coffeeshop. Helmond heeft op dat moment één verkooppunt, Bonne Ville aan de Wolfstraat. Volgens Jacobs is er in Helmond (88.000 inwoners) behoefte aan een tweede shop.

Hij krijgt het college van B&W en de gemeenteraad mee in die visie, en ruim veertig ondernemers melden zich bij de gemeente: ze willen in aanmerking komen voor die nieuwe vergunning die alom wordt gezien als de toegang tot een goudmijn. Coffeeshops draaien enorme omzetten en de vergunning is dus zeer gewild.

Dossier Fons Jacobs: vergunningen voor niet-bestaande BV’s

Het corruptie-onderzoek tegen Fons Jacobs spitste zich toe op de vergunningverlening rondom coffeeshop Carpe Diem. Uit de officiële verklaring over het rijksrecherche-onderzoek blijkt niet of de rijksrecherche ook heeft gekeken naar andere vergunningverleningen. Terwijl ook daar, volgens sommigen, toch het een en ander mis lijkt.

Eric en Mieke Betgem waren de uitbaters van restaurant Berlaer. Het is gevestigd in een poortgebouw van het imposante middeleeuwse kasteel in hartje Helmond. Het poortgebouw is eigendom van de gemeente, huurder is Bavaria, die doorverhuurt aan de uitbaters.

Het Helmondse horeca-echtpaar krijgt in 2011, het eerste jaar, de exploitatie bij lange na niet rond en claimt dat hen bij de overname verkeerde omzetcijfers zijn voorgehouden. Volgens hen had de gemeente cq. de burgemeester moeten weten dat de administratie van de vorige uitbaters niet klopte.

Feit is, blijkt ook uit onderzoek van Sargasso, dat de gemeente tot twee keer toe op deze locatie zaken heeft gedaan met BV’s die niet bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd. Jacobs was verantwoordelijk voor de vergunningverlening.

Dossier Fons Jacobs: het einde van Carpe Diem

Op 2 juli 2010 opent Carpe Diem eindelijk zijn deuren. De schade van de aanslag van een maand eerder is hersteld. John Vosmeer en zijn financiers zijn klaar om het grote geld te gaan verdienen. Maar slechts een paar weken later, in de nacht van 29 op 30 juli, leggen beveiligingscamera’s vast hoe een gehelmde motorrijder twee explosieven naar binnen gooit. Vosmeer en zijn vriendin liggen boven de coffeeshop te slapen, maar blijven ongedeerd.

De schade is nog te overzien, maar op 19 augustus besluit Jacobs Carpe Diem tot 1 oktober te sluiten. Dat gebeurt op advies van de Bossche officier van justitie Erna Vrijhoeven, wegens ‘de dreigingsinschatting jegens de heer J. Vosmeer, als vergunninghouder voor Carpe Diem’.

Dossier Fons Jacobs: de onopgehelderde vragen (slot)

De Carpe Diem-affaire telt ogenschijnlijk alleen verliezers. Coffeeshop-exploitant John Vosmeer zit volkomen berooid in Spanje en is vervolgd wegens witwassen. Oud-burgemeester Jacobs zit gepensioneerd thuis en heeft, volgens de officiële berichtgeving, geen idee wie het ooit op zijn leven had gemunt. Hasj-leverancier Yusuf claimt drie ton kwijt te zijn aan het Helmondse coffeeshop-avontuur. Een mede-geldschieter die Vosmeer twee ton leende met zijn huis als onderpand, is zijn geld – en misschien dus zijn huis – ook kwijt. Er is veel geld van eigenaar verwisseld, iemand is er beter van geworden, maar de vraag is: wie?

Het Parket Generaal in Den Haag ‘vergat’ aanvankelijk de rijksrecherche te vragen of ze onderzoek hadden gedaan naar Jacobs en keek ‘per abuis’ alleen in de eigen archieven. De gemeente Helmond lakte bijna alles weg uit de stukken wat maar weg te lakken viel. En blijkt de zakelijke agenda van Jacobs tot juli 2009 ‘per abuis’ uit Outlook te hebben gewist. De politie Brabant Zuid-Oost levert aanvankelijk geen enkel document en pas na een reprimande van de bezwaarcommissie honderden volledig zwartgemaakte stukken. De provincie Brabant verstrekt niets. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt geen stukken over Jacobs te hebben, anders dan over zijn salariëring. Over al deze kwesties lopen nog bezwaarprocedures èn rechtszaken – inmiddels vijf aangespannen processen en dat aantal groeit nog.

Schimmig gevecht rond coffeeshop Carpe Diem in Helmond
Door Sjors van Beek Gepost op 17:29 donderdag 17 oktober 2013

Hoe doe je dat, aantonen dat een document dat je niet mag zien onjuistheden bevat? Het is een lastige opgave waarvoor John Vosmeer, voormalig uitbater van coffeeshop Carpe Diem in Helmond zich gesteld ziet.

Dat bleek vandaag bij de Raad van State, waar Vosmeer de sluiting van zijn coffeeshop probeerde aan te vechten. Het document waar het allemaal om draait: de ‘dreigingsanalyse’, de set informatie waaruit zou blijken dat Vosmeer, de coffeeshop én burgemeester Fons Jacobs werden bedreigd. Die dreigingsanalyse was voor burgemeester Jacobs de reden om Carpe Diem te sluiten, wegens gevaar voor de openbare orde. Maar wie werd er precies bedreigd? Door wie? En om welke reden? De enige partij die daar antwoord op kan geven is het Openbaar Ministerie in Den Bosch. En die wil niks vertellen.

En dan is er nog de wethouder Peter Tielemans die de laan uit gestuurd werd wegens het declareren van nachtelijke taxiritten van zijn stamcafé naar huis. Maar er is meer en Peter Tielemans ‘slaat’ terug. Kortom, in Helmond viert de corruptie hoogtij, maar waar tegenwoordig niet? We wensen het echtpaar Betgem dan ook succes met hun art. 12 procedure, maar gezien de corruptie in de top van Justitie hebben we er een hard hoofd in…

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

3 Reacties op “Echtpaar Betgem tegen burgemeester Jacobs van Helmond”

Laat een reactie achter

Recente reacties