Archief
Artikelen

Zoals nu vrijwel iedereen een mobieltje heeft, zo zal de volgende generatie een geigerteller op zak hebben. Misschien wordt dat ook wel een app, made in Japan. Zonder geigerteller weet niemand hoe hoog het stralingsniveau is van bij voorbeeld vis. Nog even en iedereen houdt daar een geigerteller bij, alvorens de vis te kopen. Later volgen de spinazie en de sla. De straling van Fukushima raakt de hele aarde! Er bestaat een dusdanig grote kans dat de kernramp in Fukushima niet meer te stoppen is, dat hier eigenlijk moet staan: Fukushima is niet meer te stoppen.

TEPCO en de regering van Japan doen zo veel mogelijk alsof er geen enkel probleem is! Maar dat is bedrog. Er zijn drie melt-downs en er staat een bad vol “afgewerkte” brandstofstaven te gloeien op een zolder die op apegapen ligt. Het mag een wonder heten dat Daiichi 4 nog overeind staat. Vandaag raast de zware tyfoon Wipha over Fukushima, maar dat bad vol brandstofstaven is nog niet ingestort! In november wil men beginnen met het verwijderen van de brandstofstaven, een zeer riskante klus die zeker nog tot 2015 zal duren. Als het mis gaat, dan komt er een hoeveelheid radioactief materiaal vrij ter grootte van 15.000 Hiroshima-bommen. Maar het TEPCO-personeel loopt geen enkel gevaar!

Het plan om een ijswal aan te leggen rond dat stralende kernvuur van 3 melt-downs is dusdanig dwaas, dat het lijkt te zijn ontsproten aan het brein van Willie Wortel, op verzoek van Donald Duck! Waarbij oom Dagobert zich in de handen wrijft vanwege het vele geld dat er mee gemoeid is! Kaartjes voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio zijn tegen die tijd alleen nog verkoopbaar als men er een gratis geigerteller bij krijgt! Made in Japan!

A Green Road – Fukushima Deception By NRC, US Government duurt 3 minuten.

Op dit moment is Japan dusdanig zwaar getroffen dat de gevolgen daar nu reeds zichtbaar zijn. Onderzoek naar het effect van de kernramp in Chernobyl op het leven in de omgeving, lijkt vrij summier. Men heeft het liever over 1 miljoen doden en zoveel miljoen mensen kanker, zoveel mensen geëvacueerd en de radius van het “ontruimde” gebied. Maar niemand heeft het over gemuteerde paardenbloemen of mieren. We weten dat straling kan leiden tot mutaties in de volgende 7 generaties. Rond Chernobyl zou men dat effect nu kunnen onderzoeken! Maar Chernobyl was slechts een onbeduidend incident, vergeleken met Fukushima. In Japan is het effect nu reeds zichtbaar!

Fukushima Effects on Plants

De situatie is ernstiger dan je denkt, zelfs als je denkt dat het ernstiger is dan je denkt!

Tour of Fukushima Daiichi with Arnie Gundersen 10/3/13 duurt 21 minuten.

De radioactiviteit die reeds is verspreid door testen met kernwapens, heeft wereldwijd invloed op de “natuurlijke achtergrondstraling”. Naarmate de straling toeneemt, wordt deze waarde van hogerhand bijgesteld. Dat gaat op wetenschappelijke wijze, inclusief peer reviews, anders zou de bevolking er niet in geloven. Of men verhoogt de “veilige dosis”, om ons gerust te stellen. Volgens de wetenschap is er niets aan de hand.

Nuclear Weapons: A Visual Timeline duurt 4 minuten. MUST SEE! Die muziek mag wel uit!

Maar zelfs als Fukushima “goed” afloopt, dan is het probleem niet opgelost. In de VS staan meer dan 100 kerncentrales, die zijn gebouwd in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Een deel daarvan heeft het zelfde ontwerp als Fukushima. Ze zijn nu ruim 40 jaar oud en versleten, maar de kernindustrie wil dat ze nog 20 jaar blijven werken. Een volgende kernramp kan zich gemakkelijk afspelen in de VS en deze zal hoogst waarschijnlijk sprekend lijken op Fukushima, inclusief die badkuip met “afgewerkte” brandstofstaven op zolder!

Danger Zone: Ageing US Nuclear Reactors duurt 25 minuten.

Sommige mensen maken zich nu ernstig zorgen. Zij willen dat er wereldwijd actie wordt ondernomen, alle atoomgeleerden zouden zich NU rond Fukushima moeten verzamelen om een oplossing aan te dragen voor dit probleem. De VS en de VN zouden moeten ingrijpen! Het is echter nog maar de vraag of dat zal helpen, of dat Willie Wortel de VS, Duckstad de VN en oom Dagobert het IMF met oplossingen komen die het probleem alleen nog maar erger maken!

Nuclear Danger: World Action Now on Fukushima duurt 10 minuten.

Dangers of Worldwide Radiation: Handing Over Fukushima Clean-up to Washington and United Nations Would be Political Folly

Het is een droevig onderwerp dat is ontstaan door de dwaasheid van de mensen. Komende generaties zullen er mee te maken krijgen: een stijgend aantal gevallen van kanker, een lager geboortecijfer, de geboorte van veel misvormde kinderen, een mensheid die uitsterft en schimmels, planten en dieren die muteren. Onze kleinkinderen zullen daarmee moeten leven. Moeder aarde overleeft het wel, die gebruikt de straling om nieuwe organismen te scheppen. En de mensheid is zo talrijk, en hun levenswijze zo divers, dat er allicht mensen zullen zijn die de grote sterfte overleven.

De volgende video gaat over de gevolgen van Fukushima. Die 4 kerncentrales zijn volkomen fucked! Er is geen enkele hoop dat ook maar iemand dit nog kan oplossen. Mensen die daarvoor het geld hebben, vluchten weg uit Japan, bij voorbeeld naar Australië. De meerderheid heeft er het geld niet voor. Op school krijgen de kinderen radioactieve lunches! En de regering ontkent alles wat maar te ontkennen valt. Dat de bevolking desondanks zo rustig blijft, heeft mede te maken met de Japanse cultuur.

In deze docu zit ook een passage over de Minnamata disease waardoor Japan in de jaren ’50 werd getroffen. Deze dodelijke en misvormende ziekte bleek het gevolg van kwik-vergiftiging door de industrie. De Minnamata ramp vertoont overeenkomsten met Fukushima: een sluipende vergiftiging die na vele jaren van blootstelling leidde tot de meest akelige ziektes en een regering die alles ontkent!

De Fukushima-ramp kost ook een hoop geld, de economie van Japan kan dat niet opbrengen. Het is duidelijk dat Fukushima Japan in alle opzichten ten gronde zal richten. Daarna wordt de vraag gesteld wat deze kernramp wereldwijd kan betekenen voor de menselijke beschaving en waarom de autoriteiten zo onverschillig reageren. Het antwoord zou kunnen liggen in het feit dat zij uit zijn op een drastische ontvolking van de aarde en dromen van onsterfelijkheid voor zichzelf. Maar radioactieve straling doodt zonder aanzien des persoons! Fukushima is het begin van een ramp waarvan we de volle omvang nog niet kennen.

De documentaire werd gemaakt door Andrew Ebisu, een Japanner die woont in Australië. Hij weet veel van de geschiedenis, de tradities en de cultuur van Japan. De documentaire wordt rustig gepresenteerd is fraai geïllustreerd, maar het is wel triest om te beseffen dat we kijken naar een stervende samenleving.

A Green Road – On Fukushima Beach 2 duurt een uur en 2 minuten.

Tot slot wil ik nog wijzen op een exclusief interview met Yoichi Shimatsu, die als free-lance journalist naar de geëvacueerde zone rond Fukushima reisde:

EXCLUSIVE INTERVIEW WITH YOICHI SHIMATSU : In The Belly Of The Beast Called FUKUSHIMA

Nowhere on this planet is it safe from radiation spewing out of Fukushima, and the threat will not go away for at least three or more generations. Despite the handwriting on the wall, the monstrous bureaucracy that protects the nuclear industry is determined to expand the number of nuclear plants worldwide. Every nuclear plant releases unacceptable levels of radiation into the water and atmosphere, and the actual amount is never disclosed to the public. The only solution to shut down the nuclear industry, before it shuts down your grandchildren. The American Declaration of Independence opens with a clause about the legitimate right of a people to depose an unrepresentative and tyrannical government. The global nuclear dictatorship must be overthrown.

Yoichi Shimatsu – Fukushima Worse, Virtually Hopeless duurt 16 minuten.
Gepubliceerd op 5 mei 2013

Met dank aan Dr. John voor de feed back!

Voor wie de berichtgeving over Fukushima wil volgen:
Fukushima Update, die wordt beheerd door James Corbett.
ENE News.com

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

21 Reacties op “Fukushima en de stralende aarde”

Laat een reactie achter