Archief
Artikelen

Op 19 juli van dit jaar verscheen op YouTube een lang interview van Freedom Central met Marcel Vervloesem. Verscheidene websites hebben er reeds aandacht aan besteed en ook op BOUblog mag dit gesprek niet ontbreken. Marcel is een vlotte spreker die met veel gevoel voor humor vertelt over zijn werk: het ontmaskeren en oprollen van netwerken die handelen in kinderen en kinderporno. Daarbij wordt zijn werkgroep Morkhoven voortdurend tegengewerkt door politie en justitie. Men wenst van hogerhand deze criminele netwerken niet op te rollen, maar hen te beschermen! Een transcript van dit boeiende interview staat hier: http://hetuurvandewaarheid.info/2013/08/09/marcel-vervloesem-speaks-to-freedom-central-dutch/

De vaste bezoekers van BOUblog zullen Marcel Vervloesem inmiddels wel kennen en zij zullen zeker op de hoogte zijn van de internationale problematiek van seksueel misbruik en seksueel geweld tegen kinderen. Voor wie dit nog niet weet, of niet wil beseffen: het gaat om ontvoering, marteling en verkrachting van kinderen, soms tot de dood er op volgt! De criminele netwerken die kinderporno produceren, zijn meestal eveneens actief in andere takken van misdaad, waaronder handel in drugs en gestolen auto’s. Tot slot is er het aspect van chantage: hoge functionarissen worden verleid tot seks met een kind, onder het toeziend oog van een verborgen camera. Ook de geheime diensten kennen de weg in het netwerk van kindermisbruik.

Veel informatie over het internationale netwerk van kinderporno en seksueel misbruik van kinderen staat in de dossiers van Kleintje Muurkrant. Het gaat dan met name om de volgende dossiers:
Van Estoril naar Zandvoort
Nihoul en de pillen
Brieven uit de nor
Dutroux en de spruit
Adel verplicht
Leugens in België
Zwijgen is voor de daders

Over de manier waarop de Werkgroep Morkhoven te werk gaat, heeft Marcel Vervloesem een boek geschreven: Kinderen te koop. Het is hier nog te bestellen.

Marcel Vervloesem speaks to Freedom Central (Dutch) duurt een uur en 8 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

70 Reacties op “Marcel Vervloesem spreekt met Freedom Central”

 • RIOOL-JOURNALISTIEK !!!
  Nieuwe poging om Marcel Vervloesem op te zetten…
  http://nnieuws.be/tags/marcel-vervloesem

  http://nnieuws.be/tags/marcel-vervloesem

  Marcel Vervloesem

  Morkhoven : Wij blijven achter Marcel staan .

  Na de aanvallen vanuit de zogeheten Vlaamse media op Marcel , hetgeen wij van uit de 25 voorbije jaren al gewoon zijn Hebben wij als vereniging besloten om achter Marcel te blijven staan . Het valt ons bijzonder sterk op , dat er in de diverse kranten artikels nergens een wederwoord van Marcel aan te treffen is . Niet moeilijk . Marcel heeft een Gerechtelijk spreek en contactverbod met de media .Iedereen kan al raden waarom .!

  Op die wijze kan en mag een aantal riooljournalisten waaronder Marc Helsen van Het Nieuwsblad , schrijven wat ze willen omdat Marcel niet eens mag reageren . Het is schrijnend dat dezelfde aanstoker riooljournalist Marc Helsen zich nooit de vraag heeft durven stellen wie de bijna 100.000 kinderen zijn op de bestanden Zandvoort .De Staatsafhankelijke pers in België heeft al langer aan geloofwaardigheid in geboet .

  Wij blijven achter Marcel staan , die intussen ook liet weten zijn werk gewoon verder te zetten , aldus H.Mertens van de Raad van Beheer van de Werkgroep.

  Maarten .

  • Marcel Vervloesem

   Morkhoven : Journalisten betreuren eenzijdig artikel van Gazet van Antwerpen . Justitie niet gerust rond activist Marcel. Schokkende documenten komen publiek.

   Internationale Journalisten uit diverse middens zijn niet gelukkig met de totaal eenzijdige nieuwsbrenging van hun collega Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen over Marcel en willen nu op hun beurt aandacht geven aan deze zaak . Marcel heeft nu beslist om het Gerechtelijk dossier volledig publiek vrij te geven , zodat de mensen met eigen ogen kunnen zien welke onzin Herman Gazelle uitkraamde en welke gegevens hij doelbewust voor zijn lezers verzweeg .

   Ook Justitie is ongerust en probeerde afgelopen Zaterdag nog een gesprek met de activist aan te knopen . Haar diensten werden de deur gewezen .
   De ongerustheid is niet onterecht . Marcel heeft nu ook toestemming gegeven om strikt vertrouwelijke stukken van Justitie Magistraten publiek vrij te geven om aan te tonen welke praktijken Magistraten er bij herhaling op na hebben gehouden om zijn werkzaamheden en deze van de Werkgroep te ondermijnen .

   Morkhoven gaat ook documenten vrij geven om aan te tonen hoe Magistraten in Turnhout geblunderd hebben in het dossier Zandvoort , het gaat ook hier om strikt vertrouwelijke documenten die tot op heden nog geen daglicht kregen .

   Intussen scharen zich steeds meer mensen achter Marcel en begint de persaanval op hem een averechts effect te krijgen . Buitenlandse verenigingen blijven achter de activist staan en zullen op hun beurt al de vrijkomende vertrouwelijke stukken verspreiden .

   Maarten .

   • mrpettjo:

    Zodra de Morkhovengroep te dicht bij de waarheid (rond de moord op Manuel Schadwald) komt/kwam wordt/werd Marcel gedagvaard op basis van valse beschuldigingen uit de hoek van Victor Vervloesem (stiefbroer, SPa (gemeenteraads)lid) en gaan de Vlaamse gecontroleerde media zonder hoor en wederhoor Marcel Vervloesem zwart maken als pedofiel. Steeds hetzelfde patroon. De SPa is net als de PvdA een onbetrouwbare en opportunistische extreem politiek correcte partij van ambtelijke/politieke baantjesjagers die op kosten van de belastingbetaler het er ruim van nemen..

   • Marcel Vervloesem

    Morkhoven . Advocaten reageren op spreek en contactverbod van Marcel .
    Ongenoegen tegen Gazet van Antwerpen blijft aangroeien .

    De wijze van nieuwsbrenging door riooljournalist Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen over Marcel is bij velen in het verkeerde keelgat geschoten . het aantal reacties neemt alsmaar grotere vormen aan . Nu het bekend raakte dat Internationaal Journalisten hun afkeer betoonden over deze Journalist en zijn werkwijze en van zin zijn Marcel een spreekforum aan te bieden . Wordt er ook vanuit de hoek van de Belgische Advocatuur gereageerd op de zaak .

    Het zit velen bijzonder hoog dat Justitie aan Marcel al jarenlang een spreek en contactverbod met de media oplegt . Dit is tegen de Belgische grondwet aldus de Advocatuur . Marcel heeft net als ieder ander het recht op vrijheid van meningsuiting . Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert die vrijheid . Wat in deze zaak zich voordoet is onaanvaardbaar . Het kan en mag niet zijn dat Gazet van Antwerpen de activist veroordeeld en op een verwerpelijke manier publiek door het slijk sleurt , terwijl Marcel zelf niet mag reageren of zich daartegen verdedigen
    omdat Justitie hem dat verbied . Hierdoor is het gelijkheidsbeginsel overtreden ..
    Op die wijze is Marcel zo goed als vogelvrij verklaard , aldus verder de Advocatuur .

    Anderen verwijten op Internet , Gazet van Antwerpen , dat deze niet meer beschikt over kwaliteit journalisten omdat deze voor de krant , die geregeld in geldproblemen verkeerd , te duur zijn . Op die manier maakt de krant gebruik van goedkope Journalisten die de deontologische regels aan hun laars lappen en maar schrijven hoe het hen uitkomt zonder de andere partij of diens advocaten aan het woord te laten . Op deze wijze is er nergens nog sprake van een objectief persbericht . De Journalist heeft zich boven de Rechter geplaatst , de Rechter is nu nog louter als een bijzaak gemaakt . Aldus Ludo Geens zijn reactie .

    De Werkgroep Morkhoven bereid een actie voor in de woonplaats van Herman Gazelle om te protesteren tegen diens riooljournalistiek en om zijn medebewoners te waarschuwen over diens verwerpelijke praktijken . Gazet van Antwerpen gooide eertijds zonder enige mededeling haar werknemers op straat . Toen die zich in de ochtend het werk aanboden mochten zij zelfs hun persoonlijke bezittingen niet ophalen . Deze mensen stonden met hun gezinnen en kinderen totaal onverwachts zonder inkomen . Dat is nu typisch Gazet van Antwerpen . Herman Gezelle zou daar beter over schrijven , dan doet hij tenminste nog wat nuttigs in de plaats van mensen de grond in te boren . Aldus Joris Verhoeven van de Werkgroep .

    Maarten.

    • mr. drs. Bou:

     Dank je wel, René V.. Houd ons s.v.p. op de hoogte. Want Marcel Vervloesem is zijn gewicht in goud waard. Kinderverkrachting is als lood poep aan de schoen! Maar van wie? Zij zouden moeten worden ingerekend en berecht! Hun poep aan de schoen blijkt een Gulden Sporenslag waard!

     En we weten allemaal wie toen won! 😉

    • Marcel Vervloesem

     Morkhoven : Justitie maakt bezwaren tegen publicatie van strafdossier Marcel op Internet .

     Het moet zijn dat er binnen bepaalde middens beroering is ontstaan op het artikel van riooljournalist Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen over Marcel . Zijn wijze van nieuwsbrenging was totaal eenzijdig en enkel zodanig gebracht dat het Marcel moest schaden . Terecht is er dan ook vanuit talrijke middens tegen zijn werkwijze geprotesteerd , mede omdat Marcel een gerechtelijk contact en spreekverbod heeft met de media zodat hij zich niet kan en mocht verdedigen tegen het artikel van riooljournalist Herman Gezelle .

     De Werkgroep Morkhoven besliste als Recht op Antwoord ,het strafdossier op Internet vrij te geven . Justitie heeft hiertegen thans bezwaren geopperd .

     Morkhoven blijft echter bij haar standpunt en zal nog deze week het dossier in vervolgserie vrijgeven .

     Maarten.

    • Morkhoven : Advocaten willen Belgische staat dagvaarden voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens .

     De rel rond Morkhoven activist Marcel , Justitie en Journalist Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen heeft een stortvloed van boze reacties
     veroorzaakt . Het Gerechtelijk spreek en contactverbod van Marcel met de media is een flagrante schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en tevens in strijd met de Belgische grondwet stellen nu diverse Advocaten . .

     Het gevolg van dat Gerechtelijk spreek en contactverbod was , dat de activist zich niet kon verdedigen tegen het volledig eenzijdig artikel van Herman Gezelle waardoor het gelijkheidsbeginsel overtreden werd .Het spreek en contactverbod werd ingevoerd nadat Marcel de zaken Temse – Madeira en de zaak Zandvoort aan het licht bracht .

     Twee Advocatenbureaus hebben Marcel nu voorgesteld om de kwestie voor het Europees Hof te brengen en de staat te dagvaarden . Zij zijn bereid het dossier pro deo te doen .
     Dit zou meteen betekenen dat , de Belgische staat voor de tweede keer inzake Marcel gedagvaard wordt .
     De eerste keer was het gevolg van de bijzonder slechte behandeling die Justitie hem gaf tijdens zijn gevangenschap als activist.

     De Raad van State velde hierover een Arrest , dossier 189.936 in de zaak A.191.197/IX-6192 en noemde de maatregel dewelke Justitie tegen Marcel nam onterecht en stelde Marcel in het gelijk .Kamer Voorzitter P.LEMMENS vonniste en gaf bevel om de maatregelen tegen de activist onmiddellijk in te trekken .Dit gebeurde nog dezelfde dag , zodat Marcel terug bezoek mocht ontvangen , telefoneren etc ..

     Marcel gaat zich nu beraden en werkt rustig verder .

     Maarten .

 • mr. drs. Bou:

  Heel goed, René V.!!! Dank je wel voor al je reacties, zo blijven we op de hoogte. En Marcel Vervloesem is zijn gewicht in GOUD waard!

 • Jan Boeykens Voorzitter van de Werkgroep Morkhoven. ‘Marcel werd tijdens zijn gevangenschap omwille van zijn overtuiging gefolterd’.

  Nu Justitie toch zoveel moeite doet om Marcel zijn uitstekend werk te ondermijnen en daartoe loopjongens als Herman Gezelle van Gazet van Antwerpen gebruikt wordt het tijd om eens de feiten met naam te noemen.

  Marcel werd tijdens zijn gevangenschap liefst 5 weken lang opgesloten in een speciale cel. De cel was voorzien van twee ventilatie toestellen, eentje om lucht te blazen in de ruimte en de andere om de lucht naar buiten te zuigen. De twee toestellen draaiden dag en nacht en maakten zoveel lawaai, dat slapen onmogelijk was. Een bijzonder fel licht bleef vijf weken lang vierentwintig uur op vierentwintig branden.

  In de speciale cel was er niets aanwezig om te ontspannen. Marcel die diabetisch is kreeg tijdens die periode ook geen aangepaste voeding. Het gebeurde zelfs dat men hem vergat voedsel te brengen. Toen ik hem met Princesse De Cröy een bezoekje bracht, konden wij een blik werpen in die speciale cel. Het was onbegrijpelijk dat zoiets in België bestond. Zelfs een Advocate die de levensomstandigheden van de activist zag was verbouwereerd.

  Lees verder:
  http://hetuurvandewaarheid.info/2013/10/30/jan-boeykens-voorzitter-van-de-werkgroep-morkhoven-marcel-werd-tijdens-zijn-gevangenschap-omwille-van-zijn-overtuiging-gefolterd/

 • Marcel Vervloesem

  Morkhoven : Zoektocht naar Duitse jongen Yordy .H. ( 15 jaar ) ten einde . Duitse felicitaties voor Morkhoven .

  Duitse en Morkhoven teams hebben vanmorgen omstreeks 7.uur hun zoektocht naar Yordy met succes afgesloten . De Duitse jongen uit Keulen was afgelopen zaterdag voor een paar dagen naar familie in Munchen vertrokken . Maandag raakte bekend dat hij daar niet was aangekomen .

  Omdat er vermoedens richting Nederland bestonden , werd door de organisatie van H.Lammerich ( Kinder – hilfe ) een signalement doorgezonden aan de Werkgroep Morkhoven .

  Maandagavond werd van daar uit een oproep en signalement verzonden richting Nederland . Het was een Welzijnswerker werkzaam binnen de prostitutie uit Amsterdam , die Dinsdag reageerde en, meende de jongen te hebben opgemerkt in het bijzijn van de Utrechtenaar Stef. E , die zich vaak in die middens op hield en daar in een klassement voorkomt .

  Een Duits onderzoeksteam reisde meteen af naar de Werkgroep Morkhoven waarna beiden op zoek trokken naar Stef. E , in Utredht . De man bleek volgens de buren al drie dagen afwezig . Verder buurtonderzoek en contacten met de Welzijnswerker wees uit dat Stef.E in Amsterdam een studio huurde aan de Prinsengracht . Ter plaatse troffen de teams zijn voertuig aan , de man zelf bleek niet aanwezig .
  Reden om de studio in Amsterdam en de woning van hem in Utrecht te observeren . Vanmorgen dook Stef . E , in het gezelschap van Yordy op in Amsterdam
  Meteen werd er ingegrepen .

  Yordy is nu terug met het Duitse team op weg naar huis . Tegen Stef. E , zal er klacht ingediend worden , naar zijn zeggen had hij de jongen gevonden in de Paardenstraat in Amsterdam . Vandaag kreeg de Werkgroep al felicitaties van uit Duitsland voor haar uitstekende medewerking .

  Maarten .

 • Marcel Vervloesem

  Morkhoven / Duitsland / Nederland / België .
  Kunstgalerijen deden dienst als kinderpornostudio’s . Honderden Zandvoortfoto’s kwamen uit Duitsland .

  Terwijl in diverse landen afgelopen week arrestaties zijn verricht , hebben onderzoekers van de Werkgroep Morkhoven gisteren hun slag geslagen in Duitsland . Onderzoek dat intensief verder gaat in de Zandvoortzaak bracht de Morkhoven onderzoekers op het spoor van een kunstgalerij in het Duitse Lubbeck . Analyse van honderden foto’s in het Zandvoortbestand leidde tot de ontdekking van de Duitse kunstgalerij .

  Morkhoven volgde het spoor gelijktijdig ook naar Nederland en België .
  Zo ontdekten zij dat tal van de foto’s dewelke in een Nederlands pedofilieblad van een pedofilievereniging verschenen , eveneens in het Zandvoortbestand voor kwamen en afkomstig zijn van de Duitse kunstgalerij van H.T. Zodat de herkomst van honderden foto’s in de Zandvoortzaak nu in kaart kon worden gebracht .

  Het onderzoek bracht de Morkhoven onderzoekers ook op het spoor van een Belgische kunstgalerij van F.L. , zodat de onderlinge samenwerking nu in kaart kon worden gebracht .

  Morkhoven onderzoekt nu of een winkeluitbater in de Zuidstraat bij dezelfde keten actief was , mede omdat eerder bij deze soortgelijk Zandvoortmateriaal gevonden werd .

  Maarten .

 • 6 november 2013 om 16:53

  Morkhoven / België – Bordeelhouder slaags met Morkhoven teams .
  17 jarige Poolse scholiere uit bordeel bevrijd in Charleroi .

  Drie uur geleden is een bordeelhouder uit Charleroi slaags gegaan met twee Morkhoven teams .
  Een 17 jarige scholiere uit de stad Wroclaw was samen met twee vriendinnetjes geronseld om in Frankrijk te gaan werken . Tegen hun wil om werden ze in een Bordeel in de Franse stad Aubervilliers geplaatst waarna het meisje over gedragen werd aan de Belgische bordeelhouder M.D. in Charleroi . Via een bordeelbezoeker kon zij om hulp verzoeken . De hulpvraag kwam maandagnamiddag omstreeks 14 uur toe bij de Werkgroep Morkhoven waar het betrokken bordeel gekend was , mede omdat de eigenaar in het verleden voorkwam in het dossier Dutroux .

  Vanmiddag belden twee Morkhoven teams aan bij het bordeel . De uitbater gooide woedend de deur dicht , waarbij een lid van het team gewond werd aan haar hand . Na heel wat heisa mochten de Morkhoven onderzoekers het betrokken meisje spreken . Morkhoven had daartoe een Poolse tolk meegebracht . Uit het gesprek bleek dat het meisje terug naar huis wilde . De uitbater kon nog moeilijk anders dan haar paspoort terug te geven . Het meisje werd door een Morkhoven team meegenomen . Het zal vannacht bij een lid van de Werkgroep verblijven in afwachting dat haar vader haar morgen komt ophalen . Men gaat nu op zoek achter de twee andere scholieren .

  Maarten.

  ***

  7 november 2013 om 19:56

  Morkhoven / Nederland / Frankrijk / Polen .
  Poolse tieners terug op weg naar huis .

  Het heeft nogal wat aarde aan de dijk gebracht om de drie Poolse tieners te kunnen vinden . De zoekactie begon , toen afgelopen maandag bij de Werkgroep Morkhoven een hulpverzoek belande van een 17 jarig Pools meisje . Een verzoek dat via een bordeelbezoeker bij Morkhoven toe kwam . Gisteren in de namiddag stapten twee Morkhoven teams bij het betrokken bordeel in Charleroi af en trof er het 17 jarig meisje aan . Een boze bordeelhouder was zo woest dat hij de deur dicht gooide , waardoor een vrouwelijk lid van het onderzoeksteam licht gewond werd . Na heel wat heisa kon het meisje uit het bordeel mee genomen worden .

  Aan de Morkhoven onderzoekers vertelde het dat zij samen met twee andere vriendinnetjes van uit Wroclaw in Polen waren weg gebracht naar een bordeel in Aubervilliers in Frankrijk , waarna zij naar Charleroi was overgebracht .
  Om te vermijden dat de bordeelhouders elkaar zouden waarschuwen , werd door Morkhoven beroep gedaan op de Franse vereniging Enfants Defence . Deze stuurde in afwachting van de komst van een Morkhoven team zelf al een ploeg naar het bordeel om te observeren .

  Een opgesteld Morkhoven team observeerde de bordeelhouder in Charleroi en kon deze volgen tot in Rotterdam zo werd ontdekt dat er een van de drie kinderen ondergebracht was in een bordeel in Rotterdam .
  Probleem was , dat er geen foto’s voorhanden waren van die meisjes .
  Morkhoven nam contact met een priester in Wroclaw , dewelke op zijn beurt contact opnam met de ouders .
  Uren later kwamen dan de foto’s , volmachten en de gegevens door van de nog twee te zoeken meisjes .

  Afgelopen nacht werd alles vertaald en via contactpunten aan de ingeschakelde teams bezorgd . Rond drie uur vannacht traden de teams met succes in actie en troffen de twee andere kinderen aan . In de vroege ochtend uurtjes werd de priester in Wroclaw ingelicht en werden de ouders op de hoogte gesteld , dat hun tieners terug gevonden waren .
  De tieners zijn nu terug op weg naar Polen .

  De drie meisjes waren het slachtoffer van een ronselaar die de kinderen allerlei beloftes had gedaan . In werkelijk kwam daar niets van terecht en, belanden zij in de bordelen . de ronselaar is intussen gekend .
  Morkhoven heeft de ganse dag en nacht aan de zaak gewerkt . Om de actie te laten slagen dienden zes teams te worden ingezet , in Frankrijk werden ze bijgestaan door een team van Enfants Defence . Een van de meisjes , de 16 jarige Maritzka diende medische verzorging te krijgen .
  Einde bericht.
  Maarten.

  ***

  7 november 2013 om 19:59

  Morkhoven / Polen .

  Poolse kinderronselaar gearresteerd .
  Een uurtje geleden is de Pool .KR.PL , 36 jaar die verantwoordelijk was voor de levering van drie Poolse tieners uit Wroclaw aan een bordeel in het Franse Aubervilliers na een huiszoeking aangehouden . De Poolse justitie is met een onderzoek tegen de man gestart . Tegen het Franse bordeel is intussen een onderzoek lopende .

  Het 16 jarig meisje Maritzka is intussen in het Ziekenhuis opgenomen nadat zij afgelopen nacht rond 003 uur door Morkhoven teams en een team van Enfants Defence uit het bordeel in Aubervilliers werd gehaald .
  Maarten .

  ***

  8 november 2013 om 20:33

  Marcel Vervloesem

  Morkhoven / Nederland : Frankrijk / Polen .
  14 jarig Pools jongetje Tjernick terug herenigt met zijn zusje.

  Het is de afgelopen dagen uitzonderlijk druk geweest voor de onderzoeksteams van Morkhoven . Nadat zij deze week drie Poolse tieners opspoorden en terug huiswaarts konden brengen , dacht men dat de rust nu terug keerde . Niets bleek minder waar . Gisterenavond om 20 uur , liep een ander bericht op de centrale binnen vanuit Wroclaw ( Polen ) met de melding dat er nog twee andere kinderen via dezelfde ronselaar naar het buitenland waren uitgeleend .

  Meteen werden de onderzoeksteams terug ingezet en trokken deze op zoek naar het veertienjarig Poolse jongetje en zijn elfjarig zustertje . In samenwerking met Defence Enfants uit Frankrijk , bood een Morkhoven team zich opnieuw aan bij de bordeelhouder in het Franse Aubervilliers terwijl een ander team zich gelijktijdig bij het Bordeel in Charleroi aanbood . Dit keer ontstond daar geen probleem en kregen de Morkhoven onderzoekers de verzochte inlichtingen .

  Al vlug bleek , dat de twee kinderen in Nederland moesten vertoeven . Volgens de bordeelhouder in de buurt van Rotterdam . Gezien de ervaringen van de vorige opzoekingsactie , bood een ander team zich aan bij de bordeelhouder in Rotterdam , waar eerder al met succes een van de drie gezochte Poolse meisjes was terug gevonden .
  De bordeelhouder hield hoog bij laag vast , dat hij dit keer geen weet had van het Poolse jongetje en zijn zusje .

  Morkhoven trapte daar niet in , en observeerde het bordeel , toonde de foto’s van de gezochte kinderen aan in en uitgaande bordeelbezoekers , en noteerde de auto kenmerken wat de bordeelhouder niet ontging en zijn beklag ging maken bij het Morkhoven team .
  Laat in de nacht traceerde het observatie team een voertuig , dat eerder getraceerd was in de kwestie van de drie Poolse meisjes . Meteen het sein om de centrale in te lichten .
  Deze stuurde extra teams naar Rotterdam .

  In de nacht verdween het voertuig in het niets . Tot in de namiddag werd intensief verder gezocht . Tenslotte kon Morkhoven via een gecoördineerde actie met vier teams Tjernick en zijn zusje vinden .
  Beide kinderen logeren nu bij een gezin van een lid van de Werkgroep .
  Het werd een emotioneel moment toen de kinderen elkaar terug zagen en met hun Papa in Polen konden telefoneren .

  Morgen zal Morkhoven de kinderen naar huis brengen in Wroclaw . Het team zal daar bij de Poolse priester blijven logeren en Zondag een bezoekje brengen bij het 16 jarig meisje Maritzka in het hospitaal .
  Ook zullen zij een bezoek brengen bij de betrokken gezinnen .

  Intussen is de bordeelhouder in Frankrijk na een huiszoeking gearresteerd.
  Morkhoven hoopt nu dat de rust wederkeert .
  Maarten .

  • Morkhoven . Poolse kinderen Tjernick 14 en Götzche 11 , terug thuis .

   De twee Poolse kinderen waarnaar teams van de Werkgroep Morkhoven donderdagnacht en vrijdag intensief gezocht en gevonden hebben zijn weer terug bij hun ouders in Wroclaw in Polen . We geven hier het relaas van Kathleen van de Werkgroep .

   De ganse vrijdag heb ik met een bang hartje al de berichten van de verschillende onderzoeksteams gevolgd en onderling via de Transmissie doorgegeven Het was urenlang bang afwachten en mijn zenuwen begaven het bijna . De opluchting was groot toen de berichten, van de teams binnenkwamen dat ze Tjernick en later Götzche terug gevonden hadden en naar de centrale overbrachten .

   Het jongetje was bijzonder angstig en stil toen men hem binnenbracht . Een uurtje later arriveerde men ook met Götzche . Het was hartverscheurend toen broer en zusje herenigt werden .Ik kreeg het er al zelf moeilijk mee . Al tijdens de transmissie en coördinatie voelde ik sterk met hen mee .

   We besloten , dat het te zwaar voor beide kinderen zou zijn om ze direct terug naar Wroclaw over te brengen . Met de ouders , die over geen wagen beschikten werd overeen gekomen om hen Zaterdag met een Morkhoven team thuis te brengen .

   Tjernick en Götzche werden voor de nacht bij mij thuis opgevangen . Dezelfde avond zijn we nog kleding en schoentjes voor hen gaan kopen , want , het was triest om hen er zo te zien bijlopen . De Werkgroep verschafte de financiën daartoe . Naarmate de uurtjes verliepen kwamen de kinderen open en speelden met onze kinderen . Mijn man bakte voor de ganse bende wafels . In de avond belde hun papa van uit Wroclaw met hen . Het was prettig te zien hoe Tjernick en Götzche open bloeiden .

   Later die avond kwam het jongste team van Morkhoven bij ons thuis even kennis maken met de twee kinderen om hen iets wat vertrouwd te maken met hen . Els , Nico en Bart zouden immers zaterdag de kinderen naar hun thuis in Wroclaw brengen .

   In de nacht ging mijn telefoon weer over , ik dacht direct , nee hé ! , toch weer geen kind vermist . Het was Marcel , de schelm van de Werkgroep , om te vragen of alles goed was met Tjernick en Götzche . Zaterdag om 10 uur is het jonge team de beide kinderen komen ophalen om ze naar hun ouders te brengen . Ik liet een traantje , want ik had hen in mijn hart gesloten .

   Twee uurtjes geleden vernam ik , dat de kinderen gisterenavond terug bij hun ouders waren gebracht en het jonge team intussen ook een bezoekje had gebracht aan het 16 jarig pools meisje Maritzka dat gehospitaliseerd werd , nadat zij eerder door een Morkhoven team en Defence Enfant in Frankrijk was gevonden .
   Het meisje is aan de beterhand en mag als de situatie zo blijft woensdag het hospitaal verlaten . Eind goed , al goed dus . Mijn man en ik hebben afgesproken dat we de kinderen in onze Kerstvakantie in Polen gaan bezoeken .

   Maarten .

   • Morkhoven / Frankrijk : kompaan van Franse bordeeluitbater aangehouden .

    De Franse justitie is vandaag overgegaan tot de aanhouding van de Fransman H.CV , 42 jaar . De man was betrokken in de transacties van de Poolse kinderen die onlangs in diverse bordelen waren terug gevonden door Morkhoven team . Het onderzoek in Frankrijk wees uit dat H.CV de man was die de kinderen overbracht naar de bordelen in Charleroi en Rotterdam .
    De Duitse politie is op haar beurt op zoek naar de twee Duitsers die bij de zaak betrokken waren . Deze sloegen op de vlucht toen Morkhoven teams de 14 jarige Poolse jongen Tjernick uit handen van het net haalden . De Duitsers waren ter plaatse gevlucht en zijn sindsdien op de vlucht .
    Maarten.

    Morkhoven / Polen : Poolse Justitie wenst overleg met Morkhoven .

    Naar aanleiding van de operaties van de afgelopen weken van de onderzoeksteams van Morkhoven en Defence Enfant uit België en Frankrijk .
    Wil de Poolse Justitie nu in deze zaak een overleg organiseren met
    beide verenigingen om te bestuderen hoe in de toekomst verder zou
    kunnen worden samen gewerkt . Het overleg zal volgende week al
    in Polen plaats vinden waarbij onderzoek informatie over de smokkel met Poolse kinderen binnen Europa onderling kan gedeeld worden.
    Intussen heeft een van de meisjes die kon terug gevonden worden Maritzka 16 jaar vanmorgen het ziekenhuis mogen verlaten .

    Morkhoven / Duitsland . Duitsers in Poolse kinderhandel nu ook aangehouden .

    Een uurtje geleden is de Duitse justitie over gegaan tot aanhouding van de twee Duitsers . KL.G en GT.H respectievelijk 46 en 51 jaar oud . Bij de huiszoeking is kinderporno en documenten in beslag genomen . De beide Duitsers werden onlangs door onderzoeksteams van Morkhoven op heterdaad betrapt toen zij in Nederland het 14 jarig Poolse vermiste jongetje Tjernick uit het Poolse Wroclaw stonden op te wachten om over te nemen van een kinderhandelaar . Morkhoven onderzoekers namen film en foto opnamen van de transactie . De Duitsers gingen op de vlucht . Dank zij het Morkhoven dossier konden de Duitsers thans aangehouden worden . De Poolse ouders hebben intussen klacht ingediend .

 • mr. drs. Bou:

  Dank je wel, René V. Ik ben blij dat je ons op de hoogte houdt en ik ben super-super-blij met deze resultaten. Een luid applaus voor de Werkgroep Morkhoven! Wat een geweldige mensen!
  Soms schaam ik me en beetje dat ik gewoon lekker thuis zit te bloggen, maar we doen allemaal ons best en we doen wat we kunnen. :kiss:

 • Marcel Vervloesem

  Morkhoven / Canada . . Belgische Justitie wil Marcel verhoren .

  Zopas heeft Marcel gereageerd op berichten uit Canada in verband met het oprollen van een kinderpornonetwerk met vertakkingen in Europa .

  Het klopt aldus Marcel dat er een paar jaar geleden op het neutrale grondgebied van Zwitserland een stille ontmoeting heeft plaats gevonden tussen hemzelf en de Voorzitter van de Werkgroep met vertegenwoordigers van de Canadese Politie . Bij deze stille ontmoeting is er toen overdracht gedaan van materialen en gegevens over de verbindingslijn tussen Canada en de kwestie Zandvoort .

  Het klopt ook aldus Marcel , dat het Internationaal onderzoek een aantal jaren heeft in beslag genomen .
  Ik heb in die tijd mijn verantwoordelijkheid opgenomen en gedaan wat ik als een menselijke plicht moest doen . Ik ben blij dat Canada ook haar verantwoordelijkheid heeft genomen .

  Als de Belgische Justitie mij hiervoor wil verhoren en vervolgen , dan moet zij dat maar doen . Ik ben inderdaad verantwoordelijk voor de eertijds gedane overdrachten . Ik neem dan ook de verantwoordelijkheid hiervan op mij .
  Wij waren het aan de tienduizenden slachtoffertjes verplicht .
  Tot dusver Marcel.
  Maarten.

  ***

  Canada legt enorm netwerk kinderporno bloot

  TORONTO —

  De Canadese politie heeft een enorm internationaal kinderpornonetwerk opgerold, waarin een 41-jarige inwoner van Toronto als hoofdverdachte wordt gezien. In het onderzoek, dat in 2010 begon, zijn inmiddels zeker 341 mensen in staat van beschuldiging gesteld. Volgens Canadese media zijn 386 kinderen „gered”.

  Het gaat in elk geval om verdachten uit Canada, de Verenigde Staten, Spanje en Australië. Onder hen zouden ook tientallen onderwijzers zijn, aldus Canadese media. Of er ook Nederlanders onder de arrestanten zijn, is niet bekend. De politie in Toronto geeft in de loop van donderdag meer informatie.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/22058063/__Pornonetwerk_opgerold__.html

  MARCEL NEEDS HELP !!!!

  Wie kan hier helpen????

  Ideeën ???

Laat een reactie achter