Selecteer een pagina

Archieven

Maand: augustus 2013

De BBC en een nieuwe valse vlag in Syrië

Dit artikel op Information Clearing House is wel even schrikken. Ik neem het in zijn geheel over, maar lees ook de reacties op Information Clearing House.

This Slaughter Has To Stop

Incendiary Bomb Victims ‘Like the Walking Dead’

BBC Panorama Video Report
UPDATE 2-9-2013: Na een aantal malen kijken naar het filmpje, zie ik steeds meer zaken die niet kloppen. Waarschijnlijk is het gefilmd in de studio en spelen de gewonde kinderen toneel!
Lees meer…

Michael Parenti is het beluisteren waard

De Amerikaanse historicus en politieke activist Michael Parenti behoeft op BOUblog geen verdere introductie. Een groot aantal van zijn lezingen staat reeds op BOUblog, maar ze gaan nu in de herhaling. Want het blijkt dat sommige lezers deze lezingen nog niet hebben beluisterd, terwijl ze toch van grote waarde zijn als tegengeluid tegen de oorlogstrom die nu weer tegen Syrië klinkt. Parenti is een historicus die de geschiedenis van het kapitalisme goed heeft begrepen. Het is een machtsspel dat gaat over geld. Dit geld komt echter niet ten goede aan alle mensen, maar alleen aan de machthebbers!
Lees meer…

Sietze Planting praat met Myra

Sietze Planting is leraar aan het ROC en een voormalige militair die heeft gediend in Afghanistan. Deze sociaal voelende veteraan kreeg landelijke bekendheid door zijn strijd tegen de corrupte burgemeester van Arnhem, Pauline Krikke. Haar echtgenoot Ron Miltenburg bleek betrokken bij de drugshandel in Arnhem, het hele verhaal staat vanaf 2007 op Kleintje Muurkrant: Krikkegate. Sietze strijdt met open vizier tegen de corruptie in onze maatschappij. Het resultaat is dat het OM deze vredesactivist annex klokkenluider nu strafrechtelijk vervolgt wegens “doodsbedreiging” van een rechter. Sietze wacht nu op het Hoger Beroep.
Lees meer…

Demonstratie tegen NATO-interventie in Syrië

Per e-mail ontving ik een oproep om aanstaande zaterdag 31 augustus om 13.00 uur te demonstreren bij het Vredespaleis in Den Haag. Deze demonstratie maakt deel uit van een wereldwijd protest tegen de voorgenomen interventie van de NATO in Syrië. De media en de politici roerden deze week luid de oorlogstrom vanwege een gifgas-aanval op de bevolking van twee buitenwijken van Damascus. Natuurlijk krijgt Assad dan de schuld! De vorige gifgas-aanval, in maart van dit jaar, bleek echter afkomstig van de “rebellen”.
Lees meer…

Open brief van André Vergeer aan Bauke Vaatstra

Beste Bauke,

Ik heb een aantal keren (telefonisch en persoonlijk in Friesland) contact met je gehad over het moordonderzoek op je dochter Marianne. In onze eerste ontmoeting (in 2010) vertelde jij me dat je geen enkel vertrouwen meer had in justitie maar dat je nu eenmaal geen andere keuze had. En vroeg jij me op de man af hoe en door wie ik eigenlijk betaald werd voor mijn ‘werk’. Daar antwoordde ik op dat ik nergens voor werd betaald en dat ik dat ook helemaal niet belangrijk vond. Naast mij zijn er nog zeer velen die zich in duizenden uren belangeloos hebben ingezet voor jouw goede zaak en de moord op je dochter. Zo ben ik (net als al die anderen) ook herhaalde keren naar Friesland gereden om o.a. je ex-vrouw Maaike, medestanders en getuigen te spreken die jij ons immers zelf had aangereikt. Om over alle, door justitie afgeluisterde telefoongesprekken en de tegenwerkingen nog maar te zwijgen.
Lees meer…

Een bekend scenario: de “rebellen” in Syrië

Syria in Ruins is een reportage van 38 foto’s van de verwoesting die de “rebellen” in Syrië aanrichten. De onderschriften bij de foto’s suggereren dat het Syrische leger zijn eigen land bombardeert, maar de terroristen die worden gesteund door o.a. Saoedi Arabië en Qatar, zijn voorzien van zware wapens. Een deel van die wapens is gestolen in Libië, toen dat land werd aangevallen door “rebellen” en daarna verwoest door de NATO. In Syrië ontrolt zich nu een zelfde scenario.
Lees meer…

Libië twee jaar na de bevrijding door de NATO

Wie kan zich nog herinneren hoe Libië twee jaar geleden werd “bevrijd van de wrede dictator Gaddafi”, die zijn eigen bevolking zou hebben gebombardeerd? We zien de westerse landen nu hetzelfde spelletje spelen met president Assad van Syrië, die zijn eigen bevolking zou hebben bestookt met gifgas. In 2003 was het Saddam Hoessein, die zou beschikken over massavernietigingswapens. En in oktober 2001 waren het de Taliban in Afghanistan die onderdak zouden verlenen aan een zekere Osama bin Boeman, die op 11 september vanuit een Afghaanse grot 19 vliegende plofmoslims naar New York zou hebben gestuurd. Afghanistan is hopeloos verloren, Irak is een rokende puinhoop waar af en toe een bom ontploft en over Libië heeft verder niemand het nog… Het is nu immers de beurt aan Syrië!
Lees meer…

Moche, een verloren beschaving in Peru

In Peru heeft in de eerste eeuwen van onze jaartelling een hoge beschaving bestaan die kort na 600 AD volledig verloren is gegaan. De Moche bouwden grote piramiden van tichelstenen, die tegenwoordig zo zwaar geërodeerd zijn dat het op het eerste gezicht natuurlijke heuvels lijken. Niets is echter minder waar. Deze bijna vergane bouwwerken worden onderzocht door archeologen en gerestaureerd. Uit de vele vondsten blijkt dat hier een zeer welvarende en kunstzinnige bevolking leefde. Zij kenden echter geen schrift, zodat hun geschiedenis tot op heden nogal raadselachtig is.
Lees meer…

De oorspronkelijke bewoners van Amerika: 500 Nations

500 Nations is een documentaire serie over de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Deze docu uit 1995 omvat 8 delen van 45 minuten. De documentaire is gebaseerd op oorspronkelijke bronnen en archeologische vondsten, de grote beschavingen van Amerika worden virtueel in beeld gebracht. De serie begint met een introductie waarin de slachtpartij op de Lakota bij Wounded Knee in 1890 wordt herdacht. Dit indrukwekkende begin staat ook als een aparte video op YouTube, maar het einde van het fragment ontbreekt helaas.
Lees meer…

Syrië en de valse gifgas vlag

In Ghouta, een voorstad van Damascus, zouden op 21 augustus honderden doden zijn gevallen omdat het Syrische leger de stad met gifgas zou hebben bestookt. Het is nog maar de vraag of het echt gebeurd is, of dat de foto’s van deze gifgasaanval afkomstig zijn van andere locaties. De eerste berichten kwamen uit Saoedi Arabië, terwijl er juist een delegatie van de VN in Syrië was aangekomen om te onderzoeken of het Syrische leger soms gifgas inzet tegen de “rebellen”. Ook blijken door de CIA getrainde “rebellen” vanuit Jordanië te zijn binnengevallen in Syrië. Goutha is op dit moment in handen van de “rebellen”, het is er zo gevaarlijk dat niemand het nieuws kan controleren, maar de regering van president Assad had in elk geval geen enkel belang bij een gifgasaanval!
Lees meer…

Categorieën