Archief
Artikelen

Gisteravond belde Baybasin weer met Myra en Myra vroeg hem onmiddellijk naar het bezoek van de twee “heren” die waren gestuurd door een minister en die Baybasin vroegen om het land te verlaten! Het bleek te gaan om de heren Visser en Majuhi van de Politie Utrecht, afdeling Vreemdelingenzaken. Zij waren voorzien van een document dat Baybasin alleen maar hoefde te tekenen. Toen Baybasin dat document wilde voorleggen aan zijn advocaat, bleek dat echter niet de bedoeling. Het was een overeenkomst uitsluitend tussen Baybasin en een minister! Baybasin weigerde om te tekenen, waarop de mannen vertrokken met het document! Voorlopig zit Baybasin nog in de gevangenis en hij zit daar niet te wachten op zijn vrijheid, maar op gerechtigheid!

De volgende vraag van Myra ging over het artikel in een Turkse krant, waaruit bleek dat Joris Demmink in de jaren ’90 wel degelijk in Turkije was en daar twee jongens heeft verkracht onder het toeziend ook van de Turkse geheime dienst. In Turkije probeert de advocate Eren Keskin de daders vervolgd te krijgen. Baybasin weet daar alles van! Een van de redenen om Baybasin te elimineren was dat men de PKK-leider Abdullah Öcalan wilde ontvoeren naar Turkije. Omdat Baybasin bezig was om vredesbesprekingen te organiseren tussen de PKK en de Turkse staat, moest Baybasin eerst onschadelijk worden gemaakt. Kort na de arrestatie van Baybasin werd Öcalan inderdaad ontvoerd naar Turkije en veroordeeld tot levenslang. Sinds 2006 is de Turkse politiek wat betreft de Koerden echter gewijzigd, de moorddadige onderdrukking van deze bevolkingsgroep is gestopt. Baybasin verwacht dan ook dat de waarheid spoedig boven water zal komen. De huidige regering heeft immers er geen enkel belang bij om de misdaden van de vorige regering af te dekken.

Zowel in Nederland en Duitsland als in Turkije zijn er mensen die aan dit complot hebben meegewerkt en volgens Baybasin zijn ze nu doodsbang! Hij noemt daarbij speciaal Demmink en Emin Arslan, het hoofd van de politie in Turkije. Daarom wil men Baybasin nu naar Turkije sturen, zodat de zaak gesloten is! Maar Baybasin weigert dat categorisch…

Rond minuut 21 vraagt Myra naar de aanklacht die in Turkije is ingediend wegens misdaden tegen de menselijkheid. Haar vraag is, tegen wie deze gericht is. Baybasin antwoordt dat die aanklacht is gericht tegen Turkije, Nederland en iedereen die betrokken was bij deze zaak, waaronder ook Demmink. Het wachten is echter nog op officiële documenten die de advocate Eren Keskin boven water probeert te krijgen. Daarom leest men hierover nog niets in de media. De zaak is echter wel reeds ontvankelijk verklaard!

Daarna vraagt Myra naar de zitting van 12 juli j.l. in Den Haag, waar het publiek geen toegang toe kreeg. Baybasin verklaart dat in 2005 vanuit Turkije reeds mensen kwamen vragen of hij stilzwijgend naar Turkije terug wilde keren. Baybasin weigerde, waarop de directeur van de gevangenis in Heerhugowaard, S. Langeraar, hem op valse gronden in de isoleer plaatste. Een klacht daarover werd gegrond verklaard. Toen Baybasin in 2007 bezoek kreeg van Demmink, ditmaal in de gevangenis van Alphen aan de Rijn, was Langeraar ook daar weer door Demmink aangesteld als directeur. Baybasin weigerde om met Demmink te spreken en weer werd hij op valse gronden in de isoleer geplaatst. Vervolgens bleek het gevangenisdossier van Baybasin te zijn doorgespeeld naar Demmink, die het een half jaar bij zich hield en er ook zaken in veranderde. Positief gedrag van Baybasin werd geschrapt! Vandaar dat Baybasin Langeraar heeft aangeklaagd wegens machtsmisbruik. Het OM weigerde om Langeraar te vervolgen, waarop Baybasin een art. 12 procedure heeft aangespannen. De voorlopige uitslag is dat het Hof in Den Haag gewraakt werd wegens belangenverstrengeling met Demmink en dat de procedure nu verder zal gaan in Den Bosch.

JDTV Afl 2 H Baybasin Deel 6

Aanwezig bij deze niet-openbare juridische schertsvertoning was ook Luke Rudkowski, de Amerikaanse journalist en oprichter van “We Are Change”. Hij was in Europa om de zaak Demmink te onderzoeken en ook hij mocht niet naar binnen. Hij heeft de gelegenheid aangegrepen om allerlei mensen te interviewen, waaronder Robert Hörchner, mr. Adèle van der Plas en mr. Judith Serrarens, die als advocate is gespecialiseerd in penitentiair recht en in de zaak tegen Langeraar pleit voor Baybasin. Het wachten is nog op die Engelstalige (!) documentaire…

Elite Pedophile Scandal Explodes

Vanaf minuut 35 valt dit gesprek met Myra niet langer samen te vatten, maar luister zelf! Baybasin vertelt over zijn eigen motivatie om de hoog geplaatste criminelen te bestrijden die hem ten onrechte hebben opgesloten. Hij praat over de Nederlandse rechtsstaat en wat daar mis mee is. Hij zit zelf al sinds maart 1998 ten onrechte in de gevangenis, waar hij allerlei mensen ontmoet zonder kansen op een goede positie in deze maatschappij. Hij spreekt over de discriminatie van kinderen van buitenlandse arbeiders, over kansloze criminele jongeren en hoe we daar in Nederland mee om gaan. Baybasin is volstrekt niet wraakzuchtig, maar een vurige pleiter voor een humaan en eerlijk rechtssysteem! Hij roept iedereen op om zijn strijd te steunen, niet in zijn belang, maar in het belang van onze rechtsstaat.

Talk2Myra: Baybasin 22 july 2013 duurt een uur en 6 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

47 Reacties op “Baybasin belt weer met Myra en hij gaat niet weg!”

 • Vuur:

  Hey Bou,

  Ik reageer weinig maar lees wel alles wat je post, het moet namelijk wel iets toevoegen. Maar dit keer toch de drang om even te reageren. Heel erg goed van je dat je dit onder de aandacht blijft brengen. Vind het echt super goed dat jij en anderen continu de aandacht erop blijven houden. Ook al zullen er vele strijden verloren gaan (lees: Marianne Vaatstra), ooit komt er een dag dat de massa bewust genoeg is en dan zullen deze pedofiele criminelen zich moeten verantwoorden. Demmink als eerste, vervolgen die handel !

 • Diewer:

  Wat een ongelooflijk standvastig, rechtschapen en heldhaftig mens is Baybasin! En inderdaad dank Bou dat je zijn lot zo lang al in het licht zet! Ook veel dank aan Myra!

 • Hij is de hoop. Onze hoop. En ieders hoop.

  Veel te vroeg overleden vlak voor een voorstelling voór en ná een ontmoeting met iemand van ons:

  http://denkmetkoosmee.blogspot.nl/2012/12/brevet-van-onbenul.html

 • yvonne:

  Ik sluit mij helemaal aan bij jou aan, Koos, hij is de hoop van iedereen!

  Groet Yvonne

 • Dick:

  O wat een verhaal.
  Wat standvastig. Alleen vrijheid in gerechtigheid.
  In 2005 en nu weer in 2013.
  Ik begrijp niet dat daar nog geen Kamervragen over gesteld zijn.
  Een minister die een oneerbaar voorstel doet.
  Het land zal toch opstelten moeten staan, maar ik zie het niet.

 • @corrupteboel:

  Het wordt steeds gekker ket allemaal slinkse zetten. Kan dit zo door blijven gaan?Nu weer dit.
  http://www.deroestigespijker.nl/pagina/module/bezwaar-toedeling-rechter.html

 • van Tours:

  In alles is te voelen dat Baybasin recht is en rechtvaardigheid wil. Iedereen kan aanvoelen dat een overeenkomst om het land te verlaten ook en clausule zal bevatten om alle klachten tegen personen zoals Demmink, Langenaar enz. in te trekken. Nooit, zegt Baybasin. Bovendien: als hij vrij komt, is zijn leven dan wel veilig? Baybasin moet weg, omdat naar mijn mening de mogelijk dat justitie gedwongen wordt eindelijk eens recht moet gaan spreken steeds groter wordt. De vraag is nog: is te achterhalen wie Baybasin zo het zwijgen op wil leggen. De actie komt in ieder geval vanuit Justitie.

 • mr. drs. Bou:

  Het wordt met die Demmink nog wel steeds gekker en leuker kunnen we het niet maken!

  Rechters Demmink-zaken ter discussie

  Door @Wim van de Pol

  In twee rechtszaken over oud-secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink speelt discussie over de toewijzing van rechters en hun mogelijke partijdigheid. De civiele zaak van Demmink tegen het Algemeen Dagblad wordt geleid door een rechter die voorheen bij het kantoor van de landsadvocaat werkte. En in een artikel 12-procedure tegen Demmink heeft het gehele gerechtshof in Den Haag zich verschoond.

  Een artikel 12-procedure waarin twee mannen die zouden zijn misbruikt door Demmink strafrechtelijke vervolging van Demmink eisen zou dienen voor het gerechtshof in Den Haag, maar in die zaak heeft het gehele gerechtshof zich verschoond. Het gerechtshof liet aan de advocaat van de klagers weten dat onpartijdigheid van het hof in Den Haag niet gegarandeerd zou zijn. Als redenen om zich te verschonen van zaken waarbij Demmink betrokken was gaf het hof onder meer als reden dat alle raadsheren Demmink persoonlijk kennen. Het hof schreef:

  ‘gelet op de omstandigheid dat de voorzitter van de beklagkamer in het gerechtshof Den Haag in het — nabije — verleden een klacht van eenzelfde aard en strekking tegen voormelde beklaagde Demmink heeft behandeld (welke klacht niet-ontvankelijk is verklaard),

  – gelet op de omstandigheid voorts dat alle overige vaste leden in de huidige samenstelling van de beklagkamer van
  het gerechtshof Den Haag al dan niet beroepshalve beklaagde Demmink (persoonlijk) kennen,

  – gelet op het belang van de te betrachten zorgvuldigheid gericht op het vermijden van zelfs maar de schijn van vooringenomenheid in een bepaalde aangelegenheid die is onderworpen aan het oordeel van het hof, — zou, gelet op het voorgaande, kunnen worden geoordeeld dat sprake is van ‘betrokkenheid’ van dit hof. Het hof acht het om die reden wenselijk en raadzaam voormelde klacht niet te behandelen binnen de gelederen van het gerechtshof Den Haag doch de zaak – gelet op het bepaalde in artikel 62 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie – te verwijzen naar het gerechtshof Den Bosch met het verzoek de behandeling hiervan over te nemen.’

  Lees het hele artikel op Crimesite!

 • yvonne:

  En Henk Rijkers haakt weer in, even de msm insturen…

  http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/4270-gaat-verstrengelde-rechter-zich-verschonen-in-affaire-demmink?.html

  Er komt nog een link bij,

  Groet Yvonne

  • In 2011, hij zat toen nog niet in de Tweede Kamer, benaderde ik Henk Krol met een verzoek om hulp. Hoewel me werd toegezegd dat hij me zou bellen, gebeurde dat niet.

   Hoewel ik daar toen verontwaardigd, nee boos over was, begrijp ik nu wáárom ik niets van hem hoorde.

 • Ik heb de afgelopen jaren aangiftes gedaan tegen politieambtenaren, deurwaarders en rechters die bewijsbaar corrupt handelden. Dat bewijs publiceerde ik zonder uitzondering op mijn website. Dat leverde zoveel onrust op dat men mij een schadevergoeding aanbood. Die heb ik geweigerd…

  Ik heb bij bij het Openbaar ministerie in Groningen een eigen ovj die al mijn aangiftes seponeert. Ik bedacht voor hem de pakkende titel ‘Mijn seponeermannetje’. De eer voor het allereerste sepot was echter weggelegd voor Oebele Brouwer; ik zou hem de titel ‘de seks-ovj’ willen geven.

  Ik schreef over ‘Mijn seponeermannetje’ het volgende artikel.

  http://denkmetkoosmee.blogspot.nl/2012/11/mijn-seponeermannetje.html

  Lachen. Misschien komt er een dag dat ook deze ovj zich verschoont als hij weer eens aangifte van mijn hand voor zijn neus heeft liggen.

 • yvonne:

  Goed van je Koos dat je die schadevergoeding hebt geweigerd, niets is in geld uit te drukken en zeker de waarheid niet, juist niet.

  Hier maar weer even waarom de NOS niets meer met joris viespeuk doet!

  http://demminkfacts.wordpress.com/runderkamp-papers/

  Ga het er wel even inwrijven, hoe een schande ik dit vind………

  Groet Yvonne

 • mr. drs. Bou:

  Dames en jongens, dank jullie wel voor de reacties. Het blijkt een vieze kliek! BAH!!!

 • yvonne:

  Hier kan ik mij goed in vinden………

  http://sp00kje.nl/2012/10/22/benoeming-demmink-was-coup-beatrix/

  En maar weer de msm in!

  Groet Yvonne

 • yvonne:

  THE BIGGEST ELITE PEDOPHILE-RING COVER-UP!!!1/4

  Video afspelen

  video with helsinki-commision hearing in US:http://youtu.be/gkL2npxienE https://www.demminkdoofpot.nl/home.html http://melddemmink.wordpress.com/

  00:14:58

  Toegevoegd op 24-7-2013

  43 keer bekeken

  Beste redactie, als jullie na het zien van deze docu, niets ondernemen, dan acht ik jullie medeschuldig………

  http://www.youtube.com/watch?v=dk2j92ryPas&feature=share

  En heb anders het lef eens om mij telefonisch uit te leggen waarom jullie hier niets mee willen doen!
  Ik vind dit echt niet kunnen, jullie moeten je werkelijk helemaal kapot schamen met waar jullie mee bezig zijn, het Nederlandse volk massaal voor de gek te houden.

  Groet
  Yvonne Hoekema

 • Maarten ter Haak:

  Sluit mij helemaal aan bij de reactie van Vuur.

 • mr. drs. Bou:

  Ton Hofstede, van de website Het Haagse Complot, gaat a.s. donderdag op bezoek bij Baybasin.
  Lees hier zijn artikel!

  • lidy:

   Ik heb daar eens even rondgekeken en het valt mij meteen op dat Ton Hofstede over 1995 uitsluitend heeft over de asielaanvraag van Baybasin en juist dat is wat Baybasin in de eerste de beste radiouitzending onderuithaalde. In de media wordt voortdurend gesuggereerd dat het allemaal begon met de asielaanvraag van Baybasin. Maar het begon met zijn arrestatie.

   Baybasin werd in 1995 in Nederland gearresteerd. Ik heb dat ook op verschillende websites gelezen, en dat dit gebeurde op verzoek van de Turkse overheid.

   Dit feit wordt voortdurend weggemoffeld, maar het is van cruciaal belang. Men doet via de media voorkomen, in het kader van we liegen niet maar het is ook niet de waarheid, alsof Baybasin naar Nederland kwam om asiel aan te vragen, maar dat is niet het verhaal van Baybasin. Hij had helemaal niet de bedoeling om in Nederland asiel aan te vragen. De asielaanvraag deed hij, zoals hij dat zelf vertelt, nadat hij was gearresteerd, om uitlevering aan Turkije te voorkomen.

   Baybasin zegt dat hij in de val is gelopen. Keer op keer vertelt hij ons dat hij zich gegijzeld voelt. Dat is daarom!!!!

   Het is daarom van het allergrootste belang om deze fase feitelijk uit te werken:
   1. op welke datum kwam Baybasin Nederland in 1995 binnen
   2. in gezelschap van wie
   3. waar is hij gearresteerd en door wie
   4. wat stond in het arrestatiebevel en heeft hij die überhaupt onder ogen gehad en/of is hem dat meegedeeld
   5. waar is hij vastgehouden of was hij vrij om te vertrekken?
   6. wanneer heeft Baybasin asiel aangevraagd en was hij toen vrij of in detentie en waar bevond hij zich.

   Dit is in de hele affaire een cruciale fase, omdat daar het perverse bedrog begint.

   Waarom en op basis waarvan voelde Nederland zich gerechtigd om tot arrestatie over te gaan.
   Wij weten wel waarom, maar nu nog bewijzen.

   Baybasin vindt zijn arrestatie in 1995 zeer terecht een onrechtmatige daad en daarom voelt hij zich vanaf 1995 gegijzeld door de Nederlandse overheid!!!!!

   Hij brengt het terug naar de essentie van wat er mis is en dat ligt op dat moment in 1995.

   • mr. drs. Bou:

    Beste Lidy,

    Wat een goede vragen!
    Een gedeeltelijk antwoord staat in het boek van Frank Bovenkerk: “De maffia van Turkije”. Maar ook Bovenkerk schildert Baybasin af als een maffia-baas.

    Baybasin werd op 24 december 1995 aangehouden door de Nederlandse politie, toen hij vanuit België naar Nederland kwam. Hij werd toen gezocht door Istanboel en door Interpol, dat laatste op verzoek van Turkije.

    Op 17 december 1996 adviseerde de Hoge Raad aan de minister om Baybasin niet uit te leveren aan Turkije, omdat hij daar al eens was gemartelld en hij moest vrezen voor zijn leven.

    Op 2 februari 1997 staat in de Volkskrant een artikel waarin Baybasin een aantal Turkse politici beschuldigt van drugshandel.

    De minister van Justitie (Winnie Sorgdrager) wil toch tot uitlevering overgaan, maar middels een kort geding wordt uiteindelijk beslist dat Baybasin in Nederland mag blijven. De datum van dat kort geding staat er niet bij, maar daarna komt Baybasin vrij. Hij zat al die tijd in de gevangenis van Breda.

    Op 20 maart 1998 staat in het NRC Handelsblad dat Baybasin in Nederland een aanslag van de Grijze Wolven heeft afgeslagen. Zie ook deze BOUblog:
    http://www.boublog.nl/15/06/2008/baybasin-en-de-grijze-wolven/

    Op 27 maart 1998 wordt Baybasin opnieuw gearresteerd.

    Vraag: Wanneer heeft hij in Nederland asiel aangevraagd?

    In elk geval is die asiel-aanvraag nooit ingewilligd! Want toen Baybasin in de EBI zat en vroeg om een cursus Nederlandse taal, werd hem dat geweigerd op grond van het feit dat hij een illegale vreemdeling was!

    • Lidy:

     Aha, vandaar dat de twee agenten hem als ‘vreemdeling’ wilden uitzetten naar Turkije en dan nu zeker met toestemming van Baybasin zelf. Tja je kunt het altijd proberen nietwaar. Blijft de vraag waaom hij in Nederland is opgepakt en niet in Engeland, of in Belgie immers er zou toch sprake zijn van een internationaal opsporingsbevel?

     De advocaten van Baybasin hebben de onrechtmatigheid van die aanhouding in een rechtzaak aangekaart. Blijkbaar afgewezen, maar wat is er nog van?

     Ook is interessant de PKK kwestie nader te bekijken. Baybasin wordt in de media voortdurend weggezet als PKK sympathisant, terwijl ik ergens heb gelezen dat hij juist het militante aspect van de PKK afwees en streefde naar een vreedzame oplossing. Ook dat verschil is van cruciaal belang omdat de Turkse -en Nederlandse overheid er belang bij hadden en nog steeds hebben om hem als PKK terrorist weg te zetten. Dat zou dan het argument moeten zijn geweest om hem in 1995 te arresteren. Toch durven ze dat niet zo te communiceren, immers dat konden en kunnen ze niet waar maken. Dus wordt het PKK sympathisant. Nogmaals het gaat voortdurend om het beinvloeden van de publieke opinie.
     Baybasin wordt door de overheid en haar propagandakanalen als een warlord zoals in Afghanistan, geportretteerd.

     Of hij altijd een lieve jongen is geweest laat ik in het midden. Duidelijk is wel dat hij ooit een heroinehandelaar is geweest, punt. Dat het met medeweten was van de Turkse overheid, het zal. Laten we het er op houden dat het voor niemand een pluspunt is op de conduitestaat. Maar wat dat betreft meen ik dat de Nederlandse staat er ook wat van kan, als ik mij de IRT affaire herinner. Landsbelang , nou ja zo kan Baybasin ook hebben gedacht, ooit. Hoe dan ook, het punt is dat dit gegeven nog steeds wordt uitvergroot en uitgebuit om de publieke opinie tegen hem op te zetten. Wat dat betreft zijn de radiouitzendingen een zegen. Horen we het ook eens van een andere kant.
     🙂

 • Ton:

  Beste Lidy en Boudine,

  Bedankt voor jullie input. Om misverstanden te voorkomen leg ik eerst uit waar ik mee bezig ben. Ik volg de zaak Baybasin pas een half jaar. Maar door het laatste interview met Myra (zie hierboven in het artikel van Bou) ben ik zeer geraakt. Het staat voor mij vast dat wat hier gebeurd ABSOLUUT (dus niet relatief) niet kan. Alleen zit het al vijftien jaar muurvast. De vraag is hoe je dit kunt doorbreken.

  Er is ongelofelijk veel informatie beschikbaar, met name op BOUBLOG en bij de BS-foundation. Een probleem voor mij (en voor oppervlakkig lezende rechters en volksvertegenwoordigers) is het overzicht. Het is veel moeite om alles door te lezen, en dan denk je al snel: “het zal wel”. Of zoals Donner zegt: “Er is zoveel rook, ik ga niet eens de moeite nemen om het te blussen.”

  Ik ben alles (wat juridisch relevant is) aan het verzamelen, overzichtelijk ordenen en snel opzoekbaar maken, met schriftelijke onderbouwingen. Daar ben ik nog wel een week of twee mee bezig. Tot slot wil ik een analyse maken, de discussie hierover aanzwengelen en pogen dit op de agenda van de Tweedekamer te krijgen.

  Maar we moeten die Kamerleden daar wel bij helpen. Panklaar aanleveren in hapklare brokken. Niemand die daar anders zo veel tijd in wil steken om het te lezen, laat staan om het op te zoeken.
  Dus alle input daarbij, zoals van Lidy en Bou, waardeer ik zeer. Ik zal het allemaal opnemen op de webpagina http://www.hetHaagseComplot.nl/baybasin

  De vragen die Lidy stelt heb ik al op de lijst staan die ik met Baybasin wil bespreken. Net als nog wat andere zaken als: wat gebeurde daarvoor allemaal in Engeland? Wat is er gebeurd met je broers Abdullah, Nizamettin en de neef Giyasettin die samen met Baybasin is opgepakt. Deze vragen kunnen de beeldvorming van Baybasin verduidelijken, maar dat is erg persoonlijk en van een hoog Henk van der Meijden gehalte. Uiteindelijk gaat het mij (en de lezers) niets aan.

  Het kern-probleem, zoals ik dat zie, blijft de levenslange veroordeling die niet alleen veel ongebruikelijke onzuiverheden en heeft, maar in mijn ogen zelfs in strijd zijn met onze wetten. Naar mijn idee speelt Baybasin maar een bijrol en zijn de echte hoofdrolspelers mensen op sleutelposities. En mijn vermoeden is dat zelfs Demmink maar een bijrol speelt (zoals hij zelf zegt: om mensen uit de wind te houden) en dat we misschien eerder bij Donner en Çiller moeten zoeken.

  Bedankt voor jullie meedenken. Alleen door al onze krachten te bundelen kunnen we hopelijk iets bereiken door een momentum neer te zetten waarmee we de weegschaal van vrouwe justitia kunnen laten doorslaan naar de rechtmatige kant. Laten we het hopen. Vooral voor Huseyin!

  • Lidy:

   Beste Ton, het is toe te juichen dat je de zaken feitelijk op een rij zet. Baybasin was natuurlijk een gemakkelijke prooi omdat hem vanuit het verleden die heroinehandel weer in de schoenen kon worden geschoven. De schijn had hij tegen. Daarom is het zo van belang dat de feiten boven tafel komen.

   Ik ben erg benieuwd waar Aben mee komt. Er zal toch een keer iets uit dat onderzoek moeten komen.
   Van de politiek verwacht ik niets, ook niet als je ze hapklare brokken voorschotelt. Het informeren van het publiek over wat feitelijk is gebeurd, daar zie ik wel wat in. Wie weet kun je nog eens een boek schrijven.

   Mijn reacties mbt Baybasin heb ik hier gegeven en bij de roestige spijker. Verder niet en dat ben ik ook niet van plan. Van Micha Kat moet ik niks hebben, ik acht hem zeer onbetrouwbaar. Het is maar dat je het weet.

  • Lidy:

   Beste Ton, ik nog eens gekeken op je weblog, maar ik hou het even voor gezien, want de informatie die jij daar geeft gaat soms weer lijnrecht in tegen de informatie die ik elders las en er is al zoveel misinformatie over deze man in de wereld gebracht. Je schrijft bijvoorbeeld dat Baybasin zich in 1992 in Amsterdam vestigde en van daaruit in Brussel de Koerdische regering in ballingschap oprichtte. Terwijl ik elders las dat hij dat deed vanuit Londen en dat hij niet de oprichter maar de mede-oprichter was.

   Persoonlijk vind ik dat je je informatie pas openbaar moet maken als je er zeker van bent dat het juist is, want lezers vormen zich een beeld op basis van wat jij schrijft. Het is geen computerprogramma, waar je door bugstestjes tot een steeds betere versie komt. Zo werkt dat niet met deze materie.

   Dan heb ik nog een vraag aan Bou. Ton schrijft dat Baybasin is veroordeeld voor het bezit van hasj en niet van heroine, terwijl ik heb gelezen dat hij ooit is veroordeeld voor het handelen in heroine en dat hij daar ook geen geheim van maakt. Ik meen het zelfs op jouw blog te hebben gelezen. Alvast bedankt.

 • mr. drs. Bou:

  In de gevangenis van Nieuwegein is gisteren een man doodgestoken door een medegevangene. Deze dode was beslist niet Baybasin, al ontving ik achter de schermen wel wat e-mails van verontruste lezers.
  Het gaat om een man van 23 jaar oud, die verbleef in afdeling B, unit 1. Daar wonen nu 60 gevangenen, elk met twee op een cel die is gebouwd voor slechts een persoon. Dat leidt tot spanningen, met dank aan staatssecretaris Fred Teeven. Ook zijn er vier keukens voor de gevangenen, maar daarvan zijn er twee gesloten. Vanwege de bezuinigingen!
  De man die werd gedood, was goed opgeleid en hij diende vrijwel dagelijks klachten in over het gevangenisregime en de spanningen waar dat toe leidt op de afdeling. Hij werd gedood met een mes. Hoe de dader daaraan komt, blijft het geheim van de gevangenisbewakers. Want alle bezoekers worden grondig gefouilleerd, maar de bewakers niet!
  Over de dood van deze man wil Justitie niets kwijt. Beluister bij voorbeeld dit niets zeggende gesprekje van Myra met de persvoorlichter:
  http://www.talk2myra.com/man-doodgestoken-in-pi-nieuwegein/
  Zelfs de Telegraaf mag helemaal niets weten:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21775112/__OPROEP_Steekpartij_Nieuwegein__.html
  In elk geval was Baybasin niet het slachtoffer. Maar het is wel schandalig wat er is gebeurd!

Laat een reactie achter

Recente reacties