Archieven

Artikelen

De dubbele agenda van Agenda 21

Agenda 21 (pdf) is een rapport van de Verenigde Naties, dat is geschreven in de jaren ’80 en door de VN werd aangenomen in 1992. Het gaat over de duurzame ontwikkeling van de aarde. Ten grondslag aan dit rapport ligt een rapport van de Club van Rome uit 1972: Grenzen aan de groei, waarin werd voorspeld dat bij de huidige groei van de economie de grondstoffen schaars zullen worden en de aarde uitgeput raakt, hetgeen zal leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. In opdracht van de VN werd dit probleem onderzocht door de Noorse socialiste Gro Harlem Brundtland en de beruchte Canadese opportunist Maurice Strong. Aldus ontstond Agenda 21, een plan van de VN voor de 21e eeuw.

Net als met het Wereld Natuurfonds lijkt er niets mis met Agenda 21, want een duurzame ontwikkeling van de aarde lijkt een goed idee. De vraag is alleen op welke manier dit nobele doel zal worden bereikt. Volgens Agenda 21 is de huidige levensstijl van de middenklasse niet duurzaam, want deze kost teveel energie. De consumptiemaatschappij moet helemaal verdwijnen. Ook de industriële productie, die leidt tot luchtvervuiling, klimaatverandering en vernietiging van de natuur, is niet duurzaam en zal moeten verdwijnen. Volgens Agenda 21 kan dat alleen maar worden geregeld op mondiale schaal, er zal dus een wereldregering moeten komen. Die “groene” Agenda 21 ligt aan de basis van de New World Order!

Agenda 21 werd uitgewerkt in een lijvig actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Daarin staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Ook de gezinnen moeten verdwijnen, want deze leiden tot overbevolking. Er moeten minder mensen komen! In de VS werd dit plan reeds uitgewerkt door hele gebieden tot toekomstig natuurgebied te verklaren, verboden voor mensen. Omdat er in deze gebieden nu mensen wonen en werken, moeten deze worden onteigend en elders gehuisvest. In de VS (en ook in Australië) heeft men daar reeds ervaring mee, want de Indianen en Aborigines ondergingen ooit hetzelfde lot. Deze plannen lijken nu wreed en dwaas, maar in de VS zijn ze reeds aangenomen.

Er is natuurlijk niets mis met duurzame ontwikkeling, maar als dat een politieke agenda wordt, dan gaat het gepaard met overheidsdwang. Er komen steeds meer regels voor wat men wel en niet mag doen. Er komen natuurgebieden waar niemand toegang toe heeft en boeren worden onteigend om hun gebied terug te geven aan de natuur. We leven nu in 2013, maar voor het einde van deze eeuw moeten al deze plannen een feit zijn. Daarom krijgen allerlei organisaties die voor duurzaamheid zijn, een ruime subsidie. Ook in het onderwijs wordt aandacht besteed aan de natuur en duurzaamheid, maar tegenwoordig ook aan seksualiteit die niet leidt tot gezinsvorming. Homo’s krijgen meestal geen kinderen! Een wereldregering, veel minder mensen en de natuur gaat voor! Met hoeveel overheidsdwang dat gepaard zal gaan, is nog de vraag…

Om Agenda 21 te implementeren, maakt men gebruik van NGO’s en van lokale initiatieven. In Europa lijkt Agenda 21 daarom geen rol te spelen, maar dat lijkt maar zo! Het moet ook in Nederland allemaal groen en duurzaam worden, maar de achterliggende agenda ontgaat de meeste mensen. Deze Agenda 21 is slechts in het belang van de super-rijken, die alle natuurlijke hulpbronnen willen beheersen.

Corbett Report: UN Agenda 21 Exposed with Rosa Koire duurt 39 minuten.

Het is lastig om je te verzetten tegen een alomvattend wereldwijd plan dat zo positief wordt gepresenteerd! Het meeste verzet tegen Agenda 21 komt dan ook van ultra-rechts, van mensen die bang zijn om hun eigendom te verliezen. Men zegt dan dat Agenda 21 socialisme is. Niets is minder waar! Socialisme of Marxisme betekent dat de meerwaarde die ontstaat door arbeid niet gaat naar de eigenaren van de productiemiddelen, maar naar de mensen die de arbeid verrichten. Dat kan in verschillende vormen. Een centraal geleide staatseconomie, zoals ooit in Rusland en China, is een dictatoriale vorm. Agenda 21 gaat echter niet over de productie van meerwaarde, maar over een al omvattend plan om wereldwijd de natuur voorrang te geven boven de mensen. De eigendomsrechten van de grote corporaties worden daarbij volstrekt niet aangetast! Agenda 21 heeft de Shell nog niet verjaagd uit de Niger-delta! Agenda 21 verzet zich niet tegen speculatie en gigantische winsten, maar tegen de mensen die energie gebruiken en CO2 uitademen. Dat heeft niets met socialisme te maken! De ultra-rechtse John Birch Society maakte de volgende video:

Agenda 21: How Will It Affect You? duurt 20 minuten.

Vanuit de VS en Australië komen duidelijke kritische geluiden. In een e-boek van Glenn Beck: Agenda 21 staat een sombere distopie, waarin de overheid het hele leven beheerst van de mensen, die slechts energie moeten produceren, zonder deze te mogen gebruiken. Ik vond het een onzinnig boek, maar Agenda 21 lijkt ook een onzinnig plan.

Glenn Beck on Agenda 21 pt.1 duurt 15 minuten.

moreglenn beck
Gepubliceerd op 19 nov. 2012
Americans are so focused on Congress and Obama at the federal level of government right now that most are overlooking the socialism creeping in at the local level through Agenda 21.

It is easy to overlook local government since people are saturated with too much information in the internet age. Compounding this is the fact that Agenda 21 is a dull topic, and it becomes understandable how it has been able to fly mostly under the radar since 1992, slowly working its way into our cities and counties.

Lord Christopher Monckton kennen we reeds van zijn strijd tegen de Global Warming Hoax van Al Gore, die prima paste in Agenda 21. Maak de mensen bang met een hockeystick en ze zullen hun adem inhouden, omdat ze geloven dat ze minder CO2 moeten uitstoten! Deze strijd is inmiddels min of meer gewonnen, mede door het koude weer in Kopenhagen dat alle Global Warming tegensprak! Maar de Global Warming Hoax maakte deel uit van de plannen van Agenda 21.

Lord Monckton exposes the Agenda of Agenda 21 duurt 17 minuten.

Bushvision
Gepubliceerd op 3 mrt. 2013
Lord Monckton explains the ideas involved with making Agenda 21 the UN process that removes the rights and management or the worlds resources and freedoms. Disguised as a sustainable developement Agenda, it pressures councils and governments to sign over management to centralised unelected faceless UN bureauacrats

Lord Monckton is een overtuigende spreker! De volgende lezing is een lust om naar te luisteren. Al zijn argumenten zijn goed gedocumenteerd. Hij vraagt zich terecht af hoeveel mensen de hongerdood zullen sterven, voor de “groene” Agenda 21 volledig is geïmplementeerd. Ook zal door de implementatie van Agenda 21 de bevolking verarmen, maar arme mensen hebben de neiging om meer kinderen te krijgen! De wereldbevolking zal dus niet dalen, maar spontaan stijgen. Ook zal de democratie verdwijnen, omdat de macht steeds meer komt te liggen bij de wereldregering. Monckton is goed op de hoogte van alle onzinnige plannen. In de media wordt daar helaas geen woord over gerept.

Lord Christopher Monckton – Agenda 21 and Environmental Marxism duurt 28 minuten plus een kwartier vragen en antwoorden.

En dan zijn er nog de angst-profeten! Volgens Agenda 21 moeten er minder mensen komen, maar de vraag is hoe! Een killer-virus of chemtrails? Genetisch gemanipuleerde gewassen die besmet zijn met Round Up? Een dusdanige verarming van de bevolking dat velen de hongerdood sterven? Een wereldoorlog waarin miljarden mensen omkomen? Of gaat men bananenschillen zaaien waarover we allemaal uitglijden en onze nek breken?

Millions to be KILLED under Agenda 21! duurt 10 minuten.

Charles Town
Gepubliceerd op 16 jul. 2012

Een duidelijke, maar wel erg langdurige uitleg van de achterliggende documenten en het ontstaan van deze “groene” Agenda 21 wordt gegeven in de volgende video. De naam van de presentator kon ik niet achterhalen, maar hij verwijst naar deze website.

Agenda 21 EXPLAINED duurt een uur en 23 minuten.

56 Reacties

 1. mrpettjo

  De voor de EU uitgewerkte Agenda 21 voorziet o.a. in internetregulering, vergaande reisbeperking en vergaande verduurzaming die leidt tot toenemende armoede binnen de EU als gevolg van toename van het aantal en de hoogte van duurzaamheidsheffingen inzake wonen, energie en transport:

  De door de EU gefinancierde denktank One Planet Economy Network (OPEN:EU) stelde al in 2011 een plan op om de bevolking van Europa stap voor stap totaal te gaan controleren. Na het beperken en uiteindelijk afschaffen van de vrijheid op het internet zal in de toekomst ook de vrijheid van reizen eraan moeten geloven. Dit moet in 2050 leiden tot een totaal verbod op toeristische langeafstandsreizen (zie link onder naar 10-10-2012 voor meer info). Daarnaast zal het leven de komende jaren onder het mom van ‘duurzaamheid’ geleidelijk steeds duurder worden gemaakt, waardoor de burger straks vrijwel al zijn geld kwijt is aan wonen, energie en (zo min mogelijk) transport.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/07/Netneutraliteit-EU-commissaris-Kroes-maakt-einde-aan-onafhankelijk-internet

  Antwoord
 2. mrpettjo

  WIJ wisten het al, maar: Global cooling zet in 2012 versterkt door, ook volgens het IPCC (Verenigde Naties) volgens een naar de Engelse pers gelekt onderzoek..

  A leaked report to the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) seen by the Mail on Sunday, has led some scientists to claim that the world is heading for a period of cooling that will not end until the middle of this century.

  If correct, it would contradict computer forecasts of imminent catastrophic warming. The news comes several years after the BBC predicted that the arctic would be ice-free by 2013.

  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/10294082/Global-warming-No-actually-were-cooling-claim-scientists.html

  Antwoord
 3. mr. drs. Bou

  Agenda 21 & Fema Camps 2013- Depopulation Plans In America duurt 16 minuten.

  Antwoord
 4. mrpettjo

  Twee recente films (The Hunger Games en Catching Fire) bevatten predictive programming-materiaal voor de Agenda 21 van de Verenigde Naties die ons te wachten staat. Ook het twijfelachtige auto ongeluk van de acteur Paul Walker die actief kritisch betrokken was bij noodhulp bij rampen in de Derde Wereld lijkt mogelijk in relatie te staan tot de Agenda 21 die ons te wachten staat..:

  The Hopelessness of Agenda 21

  Both movies, The Hunger Games and Catching Fire, do a marvelous job of introducing the sheeple in the movie-going audience to the absolute misery and tyranny which lies behind living in an Agenda 21 society. For example, there are 12 districts, in which the inhabitants live in absolute poverty and despair. Meanwhile, the elite live the life of luxury with none of the restrictions imposed on the citizens of the 12 forlorn districts. True to the nature of Agenda 21, the common people live in a squalor, while the elite bask in luxury, courtesy of the withheld technology that only the privileged has access to.

  http://thecommonsenseshow.com/2013/11/24/the-odds-are-never-in-our-favor/

  http://beforeitsnews.com/conspiracy-theories/2013/12/paul-walker-murdered-for-digging-too-deep-videos-2456894.html

  Antwoord
 5. ingrid

  Een mooie aanvulling op de ontwikkelingen van agenda21 hoorde ik laatst op TPV (the peoples voice) van Max Igan. Hij geeft zijn kijk op de wereldwijde ontwikkeling op dit moment van deze agenda, die we niet als nationaal probleem moeten benaderen, omdat het een globaal plan is dat uitrolt. Deze man heeft een prettige, rustige stem en geeft ook een heldere positieve kijk op onze verantwoordelijkheid die wij hierin kunnen nemen. http://www.thecrowhouse.com/tpv1.html

  Antwoord
 6. mrpettjo

  In Nederland ben je helaas een querulant als je iets negatiefs zegt over Unicef, maar de wetenschappelijke feiten zijn dat waar UNICEF in de Derde Wereld actief is en vaccineert de sterfte onder kinderen van 5 jaar toeneemt:

  Why are Children Under 5 Dying in Countries Where UNICEF Works?

  It would also be prudent to research UNICEF, which likes to present itself as an advocate for children’s health. Their track record does not match up to this image they like to project. In a report published in the Lancet (free registration required to read) in 2004, it was revealed that in the countries where UNICEF was working, deaths of children under the age of 5 actually increased! Is it a coincidence that this is the same age group UNICEF targets with their vaccine programs? The countries that experienced the greatest increase in deaths were all poor countries: India (2·4 million deaths), Nigeria (834 000 deaths), China (784 000 deaths), Pakistan (565 000 deaths), Democratic Republic of Congo (484 000 deaths), and Ethiopia (472 000 deaths). Will the Philippines now be added to this tragic list?

  The largest funding entity to UNICEF is the U.S. Government. People in the Philippines and other poorer countries need to understand that the U.S. Government, unlike any other government in the world, has passed laws giving 100% legal immunity to pharmaceutical companies for any harm or damage that occurs as a result of vaccine adverse effects. This gives them unlimited opportunities to rush new vaccines into the market regardless of their safety, and often the more unpopular vaccines get distributed to poorer countries as part of “humanitarian” efforts, funded by taxpayers in various countries that support the U.N. and UNICEF. There are absolutely ZERO checks and balances to assure that your country is receiving safe and effective vaccines.

  I lived in the Philippines for several years, and have been through four Super Typhoons. I have also participated in relief operations after natural and man-made disasters. The amount of fraud and corruption that occurs when millions, or even billions, of dollars are being donated for “humanitarian” purposes after a tragedy like this is always a problem, and this appears to me to be a case where pharmaceutical companies are seizing upon the Philippine Typhoon Yolanda tragedy to promote their vaccine agenda.

  Pharmaceutical sales are slumping in the U.S., and they are looking for new markets, particularly in the poorer countries. Measles is declining in the Philippines and already rare, and there are no cases of polio. But that may all change now, thanks to this vaccination program that can, ironically, cause the disease for which the vaccine is supposed to prevent, resulting in even more vaccination programs in the future with the claim that these diseases are now returning, thus creating a lucrative market for the western pharmaceutical companies.

  What the people in the Philippines in the typhoon affected areas need right now, especially children under the age of 5, is clean drinking water and healthy food, and then help to rebuild their homes and infrastructure. The millions of dollars being spent on dangerous vaccines could better be put to use for much healthier and safer options that will truly help the people, rather than dangerous vaccines that could end up crippling and injuring children at a time when they are most vulnerable.
  Government officials and citizens in the Philippines need to understand the profit motive to distribute vaccines and how Western governments fund groups like WHO and UNICEF to promote their agendas in poorer countries. In the process, they exploit the most helpless members of your society, children under the age of 5! Throw off the mantle of Western colonialism and tell the WHO and UNICEF to stop their vaccination program in the typhoon affected areas now!

  Sources:
  Philippine Inquirer
  World Health Organization
  UNICEF
  The Lancet
  Clinical Infectious Diseases – Oxford Journal
  Gulf News
  http://healthimpactnews.com/2013/no-polio-in-the-philippines-since-1993-but-mass-polio-vaccination-program-started-among-500000-typhoon-victims/

  http://www.youtube.com/watch?v=PBNeFBJgKH8

  Reken maar dat Paul Walker die ook actief was bij de hulp aan het doo een zware aardbeving getroffen Haïti toen dat land werd gehaarpd door de VS, wist dat vaccineren de sterfte onder kinderen sterik doet toenemen en het
  ditmaal groot in de publiciteit wilde brengen..

  Antwoord
 7. Jasper

  Agenda 21 sluit ook aan op het verloop richting het uitroepen van de nieuwe wereld orde. Dit alles volgens plan van de ‘verlichten‘ de werkelijke bestuurders en aanstuurders van de zichtbare macht in deze wereld. The movers and shakers. Deze illuminaten verdelen voor het gemak deze wereld in twee delen. Deel 1 is het deel wat inmiddels al deel uit maakt van de conditionering richting deze nieuwe orde en al stevig in die richting gemanouvreerd en gemanipuleerd is. En deel 2 is het gedeelte wat niet zo in lijn te krijgen is en waar men op verzet stuit en waar men in de toekomst zonder tussenkomst of militaire interventies ook geen veranderingen richting die te verkrijgen conditionering verwacht.

  1 Nations who are already functioning in the new Global System who
  are clearly and firmly going in that direction — the
  “Functioning Core”

  2 Nations who are not now functioning in the Global System and are not
  likely to do so in the foreseeable future, unless they are kicked
  into it by U.S. or European troops, or by the threat of invasion.
  These nations are called the “Non-Functioning Gap”.

  Verder zijn er in de gebieden die aangeduid worden als de non-functioning gap, vrij veel slachtoffers van oorlog en ander onrecht
  te ontwaren, hetgeen men in deze context kan zien als collateral damage Het voldoet tevens ook het aan het agendapunt van agenda 21 de mensheid in aantal te reduceren, alsmede aan de bloedoffers die men op de 33e breedtegraad volgens een bepaalde religie als ‘heilig’ mag beschouwen. Een religie die men in de genootschappen voert onder de naam van Luciferian witchcraft en welke wortel kent uit het druidische en keltische magische donkere geloof. Meer info betreffende de non-functioning gap kan men vinden op onderstaande linken.
  http://www.islamdaily.org/en/world-issues/africa/153.us-eu-invading-africa-and-all-other-non-integratin.htmhttp://worldmessenger.blogspot.nl/2008/05/what-will-illuminati-to-do-with-non.html

  Antwoord
 8. mrpettjo

  Zeker een heel groot punt van aandacht: auto’s worden net als ieder ander gebruiksgoed steeds meer met hightechsnufjes uitgerust om zaken als veiligheid en gebruiksgemak te verhogen.
  Maar tegelijkertijd weten we na de onthullingen van Edward Snowden ook dat Big Brother steeds dieper in het persoonlijk leven van mensen doordringt. Internetnavigatiesofware, de sofware van smart tv’s en ook de software van de boordcomputers van (peperdure) auto’s hebben “achterdeurtjes” om alle gegevens op te slaan of zelfs actief in te breken in het systeem zoals de boordcomputer van auto’s wat volgens de bekende Amerikaanse veiligheigheidsdeskundige Richard Clarke door veiligheidsdiensten daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebracht; en blijkbaar ook wordt gebracht als “Obama tegenstanders” zoals onderzoeksjournalist Michael Hastings (Benghazigate) en acteur en activist Paul Walker (kritiek op de massale inenting van kinderen met een omstreden vaccin op de Philippijnen na de typhoon) uit de weg moeten worden geruimd..:

  Paul Walker’s Fiery Remotely Controlled Killed in Car Accident Conspiracy

  A statement on the actor’s official Facebook page said that Walker was a passenger in the car, and had been at a charity event for his organization, Reach Out Worldwide earlier in the day.

  https://www.youtube.com/watch?v=h4SQV82YRGI

  Antwoord
  • mrpettjo

   Deze Porsche Carrera GT was een ouder type zonder electronische besturing. Dus er moet handmatig geknoeid zijn met de remmen en/of door het plaatsen van explosieven.

   Antwoord
   • Jasper

    Inderdaad mrpettjo, men bedient er zich wel vaker van om obstakels op te ruimen, dat gebeurd dan zeker onder zeer verdachte omstandigheden en meestal voor dat het voor hun ‘gevaarlijke of onthullende’ verhaal het grote publiek kan bereiken in de main stream. Evenals Danny Jovenko de explosieven expert die zich uitliet over 911 tijdens het onderzoek van Zembla onder verdachte omstandigheden tegen een boom aan gereden is in juli 2011. Een uitgebreide uiteenzetting betreffende die uitzending van Zembla kan men op waarheid 911 vinden. http://www.waarheid911.nl/zembla_911.html

    Antwoord
 9. mr. drs. Bou

  Wie herinnert zich nog de Rotterdamse disco waar je een chip kon laten implanteren om automatisch je drankjes af te rekenen? Uiteraard volkomen vrijwillig! In Engeland is nu een sportschool waar de toestellen stoom opwekken. Ook dat lijkt volgens mij een deel van Agenda 21:

  Burn calories, generate electricity! Fat power helps save energy in UK

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  Beware Agenda 21 And Its Green New Deal: Plundering The World Under The Guise of ‘Sustainable Development’

  Inasmuch as Sustainable Goal 13 is about Climate Action, it is worth noting that in 2009 the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) set up an unelected international climate regime with authority to dictate land use, relocate “human settlements” and directly intervene in the financial, economic, health care, education, tax and environmental affairs of all nations signing the treaty. One must wonder why upwards of $100 billion has been spent on promotion of the current global warming model yet next to no discussion is devoted to natural forcing agents such as solar and cosmic radiation, volcanoes, clouds, water vapor, and grand solar minimums – even though these have been well-documented in the scientific literature to have significant impact on climate. Nor have funds been committed to disseminating information about military weather warfare or other long-standing geoengineering projects and their effect on climate. Yet at least five geoengineering Solar Radiation advocates co-authored the section covering contrails in the 2007 IPCC report.

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  We hebben dit jaar kunnen zien hoe Agenda 21 over de wereld wordt uitgerold, middels een Corona griep, en het jaar is nog maar half voorbij! Agenda 21 wordt gevolgd door Agenda 30, daarover opnieuw Rosa Koire:

  Rosa Koire. UN Agenda 2030 exposed duurt 20 minuten.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën