Selecteer een pagina

Archieven

De dubbele agenda van Agenda 21

Agenda 21 (pdf) is een rapport van de Verenigde Naties, dat is geschreven in de jaren ’80 en door de VN werd aangenomen in 1992. Het gaat over de duurzame ontwikkeling van de aarde. Ten grondslag aan dit rapport ligt een rapport van de Club van Rome uit 1972: Grenzen aan de groei, waarin werd voorspeld dat bij de huidige groei van de economie de grondstoffen schaars zullen worden en de aarde uitgeput raakt, hetgeen zal leiden tot de vernietiging van de natuur en een wereldwijde hongersnood. In opdracht van de VN werd dit probleem onderzocht door de Noorse socialiste Gro Harlem Brundtland en de beruchte Canadese opportunist Maurice Strong. Aldus ontstond Agenda 21, een plan van de VN voor de 21e eeuw.

Net als met het Wereld Natuurfonds lijkt er niets mis met Agenda 21, want een duurzame ontwikkeling van de aarde lijkt een goed idee. De vraag is alleen op welke manier dit nobele doel zal worden bereikt. Volgens Agenda 21 is de huidige levensstijl van de middenklasse niet duurzaam, want deze kost teveel energie. De consumptiemaatschappij moet helemaal verdwijnen. Ook de industriële productie, die leidt tot luchtvervuiling, klimaatverandering en vernietiging van de natuur, is niet duurzaam en zal moeten verdwijnen. Volgens Agenda 21 kan dat alleen maar worden geregeld op mondiale schaal, er zal dus een wereldregering moeten komen. Die “groene” Agenda 21 ligt aan de basis van de New World Order!

Agenda 21 werd uitgewerkt in een lijvig actieplan, het Global Biodiversity Assessment Report. Daarin staat een hele lijst van zaken die niet duurzaam zijn! Snelwegen, spoorwegen, sluizen en dammen in rivieren, ski-pistes en zwembaden, de hele menselijke infrastructuur moet weg, zodat de natuur zich kan herstellen. Ook de gezinnen moeten verdwijnen, want deze leiden tot overbevolking. Er moeten minder mensen komen! In de VS werd dit plan reeds uitgewerkt door hele gebieden tot toekomstig natuurgebied te verklaren, verboden voor mensen. Omdat er in deze gebieden nu mensen wonen en werken, moeten deze worden onteigend en elders gehuisvest. In de VS (en ook in Australië) heeft men daar reeds ervaring mee, want de Indianen en Aborigines ondergingen ooit hetzelfde lot. Deze plannen lijken nu wreed en dwaas, maar in de VS zijn ze reeds aangenomen.

Er is natuurlijk niets mis met duurzame ontwikkeling, maar als dat een politieke agenda wordt, dan gaat het gepaard met overheidsdwang. Er komen steeds meer regels voor wat men wel en niet mag doen. Er komen natuurgebieden waar niemand toegang toe heeft en boeren worden onteigend om hun gebied terug te geven aan de natuur. We leven nu in 2013, maar voor het einde van deze eeuw moeten al deze plannen een feit zijn. Daarom krijgen allerlei organisaties die voor duurzaamheid zijn, een ruime subsidie. Ook in het onderwijs wordt aandacht besteed aan de natuur en duurzaamheid, maar tegenwoordig ook aan seksualiteit die niet leidt tot gezinsvorming. Homo’s krijgen meestal geen kinderen! Een wereldregering, veel minder mensen en de natuur gaat voor! Met hoeveel overheidsdwang dat gepaard zal gaan, is nog de vraag…

Om Agenda 21 te implementeren, maakt men gebruik van NGO’s en van lokale initiatieven. In Europa lijkt Agenda 21 daarom geen rol te spelen, maar dat lijkt maar zo! Het moet ook in Nederland allemaal groen en duurzaam worden, maar de achterliggende agenda ontgaat de meeste mensen. Deze Agenda 21 is slechts in het belang van de super-rijken, die alle natuurlijke hulpbronnen willen beheersen.

Corbett Report: UN Agenda 21 Exposed with Rosa Koire duurt 39 minuten.

Het is lastig om je te verzetten tegen een alomvattend wereldwijd plan dat zo positief wordt gepresenteerd! Het meeste verzet tegen Agenda 21 komt dan ook van ultra-rechts, van mensen die bang zijn om hun eigendom te verliezen. Men zegt dan dat Agenda 21 socialisme is. Niets is minder waar! Socialisme of Marxisme betekent dat de meerwaarde die ontstaat door arbeid niet gaat naar de eigenaren van de productiemiddelen, maar naar de mensen die de arbeid verrichten. Dat kan in verschillende vormen. Een centraal geleide staatseconomie, zoals ooit in Rusland en China, is een dictatoriale vorm. Agenda 21 gaat echter niet over de productie van meerwaarde, maar over een al omvattend plan om wereldwijd de natuur voorrang te geven boven de mensen. De eigendomsrechten van de grote corporaties worden daarbij volstrekt niet aangetast! Agenda 21 heeft de Shell nog niet verjaagd uit de Niger-delta! Agenda 21 verzet zich niet tegen speculatie en gigantische winsten, maar tegen de mensen die energie gebruiken en CO2 uitademen. Dat heeft niets met socialisme te maken! De ultra-rechtse John Birch Society maakte de volgende video:

Agenda 21: How Will It Affect You? duurt 20 minuten.

Vanuit de VS en Australië komen duidelijke kritische geluiden. In een e-boek van Glenn Beck: Agenda 21 staat een sombere distopie, waarin de overheid het hele leven beheerst van de mensen, die slechts energie moeten produceren, zonder deze te mogen gebruiken. Ik vond het een onzinnig boek, maar Agenda 21 lijkt ook een onzinnig plan.

Glenn Beck on Agenda 21 pt.1 duurt 15 minuten.

moreglenn beck
Gepubliceerd op 19 nov. 2012
Americans are so focused on Congress and Obama at the federal level of government right now that most are overlooking the socialism creeping in at the local level through Agenda 21.

It is easy to overlook local government since people are saturated with too much information in the internet age. Compounding this is the fact that Agenda 21 is a dull topic, and it becomes understandable how it has been able to fly mostly under the radar since 1992, slowly working its way into our cities and counties.

Lord Christopher Monckton kennen we reeds van zijn strijd tegen de Global Warming Hoax van Al Gore, die prima paste in Agenda 21. Maak de mensen bang met een hockeystick en ze zullen hun adem inhouden, omdat ze geloven dat ze minder CO2 moeten uitstoten! Deze strijd is inmiddels min of meer gewonnen, mede door het koude weer in Kopenhagen dat alle Global Warming tegensprak! Maar de Global Warming Hoax maakte deel uit van de plannen van Agenda 21.

Lord Monckton exposes the Agenda of Agenda 21 duurt 17 minuten.

Bushvision
Gepubliceerd op 3 mrt. 2013
Lord Monckton explains the ideas involved with making Agenda 21 the UN process that removes the rights and management or the worlds resources and freedoms. Disguised as a sustainable developement Agenda, it pressures councils and governments to sign over management to centralised unelected faceless UN bureauacrats

Lord Monckton is een overtuigende spreker! De volgende lezing is een lust om naar te luisteren. Al zijn argumenten zijn goed gedocumenteerd. Hij vraagt zich terecht af hoeveel mensen de hongerdood zullen sterven, voor de “groene” Agenda 21 volledig is geïmplementeerd. Ook zal door de implementatie van Agenda 21 de bevolking verarmen, maar arme mensen hebben de neiging om meer kinderen te krijgen! De wereldbevolking zal dus niet dalen, maar spontaan stijgen. Ook zal de democratie verdwijnen, omdat de macht steeds meer komt te liggen bij de wereldregering. Monckton is goed op de hoogte van alle onzinnige plannen. In de media wordt daar helaas geen woord over gerept.

Lord Christopher Monckton – Agenda 21 and Environmental Marxism duurt 28 minuten plus een kwartier vragen en antwoorden.

En dan zijn er nog de angst-profeten! Volgens Agenda 21 moeten er minder mensen komen, maar de vraag is hoe! Een killer-virus of chemtrails? Genetisch gemanipuleerde gewassen die besmet zijn met Round Up? Een dusdanige verarming van de bevolking dat velen de hongerdood sterven? Een wereldoorlog waarin miljarden mensen omkomen? Of gaat men bananenschillen zaaien waarover we allemaal uitglijden en onze nek breken?

Millions to be KILLED under Agenda 21! duurt 10 minuten.

Charles Town
Gepubliceerd op 16 jul. 2012

Een duidelijke, maar wel erg langdurige uitleg van de achterliggende documenten en het ontstaan van deze “groene” Agenda 21 wordt gegeven in de volgende video. De naam van de presentator kon ik niet achterhalen, maar hij verwijst naar deze website.

Agenda 21 EXPLAINED duurt een uur en 23 minuten.

56 Reacties

 1. sancho panza

  Thnx!!! Goed stuk maar de agenda omvat zoveel en er is al zoveel aan de hand dat je dat hier niet in zo’n stuk allemaal kunt bevatten. Het geeft iig voor sommigen hopelijk de aanzet om eens op onderzoek te gaan. Er is meer, zoals altijd. Door deze agenda kwamen bijvoorbeeld alle groene partijen ineens op de voorgrond. De PSP werd ineens Groenlinks etc etc. Met deze kennis kun je die partijen dus ook ineens in het NWO hokje plaatsen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Sancho Panza,

   Dank voor de tip, want ook ik had me er niet echt in verdiept. Ik heb echter wel geprobeerd om in de video’s een zo breed mogelijke visie op deze plannen te geven.

   En je hebt gelijk: ook Groen Links is NWO! Kijk maar naar Femke Halsema! Deze dame wil macht en privileges, zij vindt zichzelf heel bijzonder. Maar de brave mensen die Groen Links stemmen, weten totaal niets van deze plannen. Ik heb slechts één oud artikeltje gevonden in de Trouw, uit 1995! Daaruit bleek dat deze plannen vooral worden geïmplementeerd op plaatselijk, liefst gemeentelijk niveau. Dan krijg je er subsidie voor…

   Hier in Zeeland is er Plan Tureluur, ik werd er tureluurs van! Waar een paar jaar geleden nog tarwe groeide, hebben ze nu een vogelreservaat gegraven. Met veel lawaai en grote machines! Leve het milieu. Duizenden ganzen die ook ‘s zomers blijven. En ze zitten niet alleen permanent in Plan Tureluurs, maar ze grazen ook de akkers kaal. Verboden om op ganzen te schieten… Normaal trekken die ganzen in de zomer naar het noorden, om daar te broeden. Maar deze beschermde grazers hebben het hier veel te goed… En iedereen zegt: O, wat mooi! Zo natuurlijk!

   Vroeger kon je hier zeekraal plukken en mossels en kokkels, maar dat mag allemaal niet meer, vanwege de natuur! Binnenkort zijn ook alle zaden en kruiden verboden, leve de natuur! Een moestuin zal dan wel niet duurzaam zijn…

   Antwoord
   • Zjoz

    Ja, en ik las een poosje geleden in een Zeeuwse krant dat op Schouwen Duivelland het wild werd afgeschoten omdat de toeristen er last van hadden………
    Natuur – business as usual.

    Stay Human,
    Zjoz.

    Antwoord
 2. mrpettjo

  Geen letter in de Nederlandse gecontroleerde pers over het Duitse besluit in de Bondsdag om 135 miljard euro voor het ESM fonds beschikbaar te stellen. Dit betekent dat ook Nederland de beloofde 40 miljard aan het ESM fonds snel moet gaan vrijmaken ten gunste van Zuideuropese landen die door corruptie en wanbeleid in grote betalingsmoeilijkheden zijn terechtgekomen. Dit betekent binnenkort in Nederland nog draconischer bezuinigingen dan nu al het geval is..:

  Veel reguliere media in Nederland besteden geen enkele aandacht aan een afgelopen nacht gehouden cruciale stemming in het Duitse parlement, de Bondsdag. Die besloot namelijk om de weg vrij te maken om de Europese Centrale Bank als een aan niemand verantwoordelijke Europese banktoezichthouder aan te stellen. Hiermee worden de € 500 miljard van het permanente noodfonds ESM, inclusief een Nederlandse bijdrage van € 40 miljard, onbeperkt ter beschikking gesteld aan de Zuid Europese crisislanden en hun failliete banken.
  Ondanks vurige pleidooien van een aantal felle tegenstanders besloot de Bondsdag vannacht om de soevereiniteit over minstens € 135 miljard Duitse ESM-euro’s over te dragen aan de ECB. Het gemeenschappelijke bankentoezicht door de ECB moet de weg vrijmaken voor een volledige bankenunie en een gemeenschappelijk garantiefonds voor alle Europese bankrekeningen.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Crisislanden-krijgen-onbeperkt-grip-op-40-miljard-Nederlands-belastinggeld

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   het heeft allemaal met elkaar te maken, mrpettjo. Maar ik word soms wel een beetje bang. Dat zal dan de bedoeling wel zijn: wees bang!
   Deze wereld gaat de verkeerde kant op!

   Antwoord
 3. sancho panza

  Beste Bou,

  Zou je bovenstaande link kunnen vervangen door de volgende. De eerste is niet volledig.

  http://www.youtube.com/watch?v=q-DeFijUOk4

  Australian MP Ann Bressington Exposes Agenda 21 duurt 21 minuten.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   beste Sancho,
   Graag gedaan, Maar BOUblog is weer eens traag als appelstroop. Wat een ergernis en tijdverlies. Dat kost me ook lezers!
   En nu ga ik slapen, morgen weer een dag! 😉

   Antwoord
 4. King Khafka

  Goed artikel maar je bent het boek van Rosa Koire vergeten. (Agenda21, behind the Green Mask)

  Via extra onroerend goed belasting(en) word men hun (koop)huizen uitgejaagd naar plekken met massale flatgebouwen waar je met je familie op zo’n 40 vierkante metertjes je leven mag uitzingen terwijl de elite in hun energie -en ruimte verslindende paleizen mogen leven.

  Mja, bang wezen…. ik ben meer bang voor het volk dat alles maar accepteert en niet op wil staan tegen al die achterbakse bedenkers van Agenda21.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste King,
   Welkom op BOUblog, maar waarom denk je dat ik het interview van Colbert met Rosa Koire bovenaan heb geplaatst? Ik ben echt niets vergeten, maar ik verwacht dat mensen die BOUblog lezen ook een beetje nadenken en verder gaan dan dit summiere artikel.
   Zelf ben ik nog het meeste bang voor mensen die niet verder denken dan hun eigen agenda!

   Antwoord
 5. Usha

  Beste mensen,

  het is inderdaad beangstigend om te merken hoe weinig mensennog kunnen nadenken. De grootste oorzaken hiervan zijn m.i. het schoolsysteem en de media: zij houden het volk dom. De aangeboren wijsheid van mensen het vermogen om de waarheid te weten in het hart is hierdoor bedekt geraakt; er ligt zo’n laag rommel overheen dat mensen niet meer weten wat goed en kwaad is. Men is zo gewend dat anderen voor hen denken (wat ze moeten kopen, hoe ze moeten denken, waarover ze moeten denken etc.)dat ze het afgeleerd zijn. Een eerste stap is m.i. de tv wegdoen, geen farmaceutische rommel innemen en biologische voeding consumeren.

  Antwoord
 6. @corrupteboel

  @usha het grootste deel ca 87% van de mensen leidt dermate aan cognitieve dissonante, is nu al dermate gebrainwashed dat ze zelf blijven smeken om regelgeving cq een wereldregering en straks vrijwillig de femakampen inlopen teneinde van de mooie beloftes te kunnen profiteren van bv een gratis dampende pot met vreten. Als je honger leidt doe je dat graag namelijk. Deze kudde schapen is makkelijk te leiden. Die psychologie is al zo oud als godsdienst.
  Het beetje klokkenluideroppositie neemt de elite voor lief. Daarmee offeren ze wat pionnen om later des te harder terug te slaan.

  Antwoord
 7. Helmi

  Dag Bou,

  In het eerste filmpje van de John Birch Society wordt kort ingegaan op het éénkindbeleid van China.

  Nu vraag ik me het volgende af: stel dat dat éénkindbeleid NIET jarenlang door de Chinese overheid gevoerd was (en nog steeds gevoerd wordt)…?

  Het aantal Chinezen zit nu al op 1,4 miljard, de grootste bevolkingsgroep ter wereld (gevolgd door Indiërs die de 1,2 miljard gepasseerd zijn en jaarlijks met 4,9% schijnt te groeien…)

  En in Nederland is het staatsbeleid: hoe meer zielen, hoe meer vreugd met die kinderbijslag. Gelijk hoe Mao erover dacht met zijn mierenpolitiek. Mao vond het voedselprobleem een verzinsel van de kapitalisten. 🙂

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Helmi,

   Het probleem van overbevolking is in zekere zin een reëel probleem. Maar het is ook een ideologisch probleem. Overbevolking ontstaat wanneer de mensen meer kinderen krijgen dan nodig is om de vorige generatie te vervangen. Bij een centraal geleide oplossing, zoals bij voorbeeld de een-kind politiek van China, zou men bevolkingskrimp verwachten. Twee mensen krijgen immers hoogstens een kind! De volgende generatie zou dan half zo talrijk zijn! Maar in China is de bevolking niet geslonken! Daaruit blijkt dat een centraal geleide oplossing niet werkt.

   Het probleem van de vernietiging van de natuur en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen is eveneens een reëel probleem, maar het is ook een ideologisch probleem. Agenda 21 dicteert een centraal geleide oplossing, maar dat werkt niet! De machthebbers weten dat. Daarom versterken ze nu hun machtspositie en ze vergroten de dwang. Er komen steeds meer wetten en regels waar de mensen zich niet aan kunnen houden. Daarom bouwen ze FEMA-kampen en ze organiseren een zwaar bewapende politiemacht.

   Dat Agenda 21 niet wordt besproken in de media, is eveneens een teken aan de wand. Er zal inderdaad een drastische verandering moeten plaatsvinden in het paradigma, maar Agenda 21 is weliswaar drastisch, maar niet de juiste weg. Het is een centraal geleide oplossing die niet werkt.

   Als we de huidige problemen willen oplossen, dan zullen we ons moeten ontdoen van de machthebbers en het machtsdenken. De meeste mensen geloven helaas nog in de goden, het koningshuis en de overheid. Dat zijn vormen van machtsdenken, waardoor de macht wordt geconsolideerd. Er zijn ook anderen, die zich los maken uit het systeem en met nieuwe oplossingen komen. Op BOUblog staan enkele voorbeelden:

   Earthship: ecologische huizen van afval

   Leven buiten de “beschaving”

   De lessen van het Lössplateau: hoop in een veranderend klimaat

   Eerst Aarde: duurzaam bouwen met leem en stro

   Dit zijn maar een paar voorbeelden. Voor een goed begrip van de problemen is het volgende artikel uiterst belangrijk:

   Professor Bartlett: de exponentiële functie

   Deze basiskennis is heel simpel. Men zou dat op alle scholen moeten leren! De meeste mensen begrijpen de exponentiële functie niet. Zij denken in rechte lijnen! Maar kijk naar de natuur: daar komt nauwelijks een rechte lijn in voor. Alles gaat in cirkels en curven!

   Antwoord
   • sancho panza

    Beste Bou,

    De verwachte bevolkingsomvang van China over 25 jaar wordt geschat op 700 miljoen agv van de 1 kindpolitiek. Dit soort maatregelen sorteren eerst effect op de lange termijn.

    Antwoord
 8. Enki

  Geen tv en radio is al een goed begin, maar naar mijn idee in je eigen kracht staan en leven op je gevoel en intuïtie zonder angst te laten regeren is denk ik essentieel. Het hele agenda 21 verhaal past mooi in de tijd van dualiteit die we mogen ervaren en het heeft er alle schijn van dat er nog meer van dit soort zaken nodig zijn om de mens te doen ontwaken. In mijn omgeving worden wel steeds meer mensen bewust, maar het is bijna onmogelijk om dit te forceren. Echter is het belangrijk dit soort zaken in de actualiteit te houden, zodat degene die er klaar voor zijn hier kennis van kunnen nemen.

  Persoonlijk denk ik dat er een zeer bijzondere tijd aan staat te komen, als we er al niet midden in zitten. En het fascinerende is dat het allemaal zo bedoelt was als we de documentaire mogen geloven van ‘Hollow Earth, Atlantis and Origin of Humans’, die op Olympic Zion staat en die ik hier eerder heb geprobeerd te posten

  En als het bericht op Niburu op waarheid gericht is, dan ziet het er zelfs prachtig uit. Hierbij de link naar de verwezen site.
  http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

  @ Bou, nog bedankt voor het welkom heten en veel succes met uw site.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Enki,
   De aarde is niet hol, maar bol! Bespaar me daarom de holle aarde.
   Ik begrijp dat jij nog steeds gelooft in de goden! Met wat Atlantis en verlichte ruimtewezens. Helemaal Niburu! Maar BOU gelooft daar niet in.

   Antwoord
 9. Harry

  Beste Bou: Ik vind dat je een hoop goede dingen aankaart, maar dat je wel zeer allergisch reageert op zaken van ,,goden” of de bijbel. Dat wordt er onmiddellijk afgegooid, zelfs in de nacht. Waarom?? Er zijn zaken op deze aarde die zonder bijbel niet te verklaren zijn, hoe kwaad we ook soms reageren op de Schepper. Dat de aarde bol is klopt gewoon ja, daar heb je gelijk in. Het is een kleine ,,kogel” in ons heelal. Maar nu een paar technische feiten: Een hemellichaam is van nature hol, om de simpele reden dat in het middelpunt de gravitatiekracht buitenwaarts gericht is. Er is voor een hemellichaam een zeker evenwicht in inwaartse en uitwaartse krachten die een grote massa stabiel houden. Deze holte heeft een grootte van plm. de helft van de doorsnede van een planeet of ster of maan. De NASA heeft meer dan 20 jaar terug al geconstateerd dat b.v. de maan hol is. Hun seismometer registreerde een inslag van een meteoor, en hun verbaasde commentaar was: ,,The moon sounded like a bell!” (na aanleiding van de loop van de schokgoven). Dat er een bewoning IN de aarde zou zijn kan natuurlijk nooit, het is daar een loeiende vuurzee. Wel beste Bou, reageert eens minder allergisch op deze soort berichten, en leest ook eens het allerlaatste bijbeldeel ,,Openbaring” eens door, het vergt enige moed, maar het is slechts een kort stukje. Wat daar nogal plastisch beschreven is, gaat binnenkort gebeuren. Goed, als je hier niet tegen kunt, gooi het er maar van af. Toch een prettige dag gewenst.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Harry,
   Het spijt me dat mijn reacties op jou zo allergisch overkomen, maar ik bestudeer al vele jaren de Bijbel, dit in verband met de oude geschiedenis, de mythen van allerlei volkeren en de kosmische gegevens. Door deze studie weet ik meestal precies wanneer mensen onzin verkondigen. Als men verwijst naar een prachtige docu vol onzin, dan zeg ik daar wat van.
   De aarde is niet hol, de mensen zijn niet geschapen door ruimtewezens en het boek Openbaringen moet worden geplaatst in de tijd waarin het is geschreven. Het gaat dus zeker niet binnenkort gebeuren, maar het is een voorspelling die past in de nadagen van het Romeinse Rijk.
   Dat ons kwade zaken te wachten staan, heeft meer te maken met atoombommen dan met drie paarden, meer met de huidige machtsstructuur dan met de hoer van Babylon en zo voort. Je kunt de symboliek van Openbaringen niet rechtstreeks betrekken op de huidige tijd, hoewel de fundamentalistische christenen dat wel geloven. Het einde der tijden is al zo vaak voorspeld, maar in 2012 is het alweer niet gelukt! We leven nu in 2013. 😉

   Antwoord
 10. jan-47

  De vng onder leiding van jorritsma is er lid van, dan weet je het wel

  Antwoord
 11. Herman Galjaard

  @Bou 08.44 h.

  Beste Bou,

  Ik ben het met Sancho eens dat het te kort door de bocht is om het 1 kind beleid van de Chinezen als mislukt te beschouwen.
  Wat dacht je van de ontwikkelingen daar als ze het NIET hadden ingevoerd ?

  Het blijft een ingewikkelde materie, want waarom een land als NL, waar de oorspronkelijke autochtone bevolking langzaam aan het AFNEMEN is, oveladen met nog veel meer mensen die mede vanuit hun geloof grote gezinnen stichten in een toch al overbevolkt land ?

  De (helaas nu pas, want recentelijk nog, moest er ´strategisch´ gestemd worden) door de meerderheid afgewezen eu veroorzaakt al geruime tijd enorme chaos.
  Een chaos die naar mijn menig bewust wordt gecreerd en zo lang als de schaduwmacht het nodig acht, in stand wordt gehouden.

  Waarom moet West Europa overspoeld worden door groepen mensen die tientallen en soms honderden jaren achterlopen op onze ´cultuur´ ?
  Behalve de sociale voorzieningen hier, schijnen ze het niet erg naar hun zin te hebben, maar terug gaan, doen ze ook niet.
  Hun geestelijke leiders ontraden hun dat en de NL politiek heeft de afgelopen decennia ook geen enkele actie ondernomen.

  Voor wat agenda 21 betreft, in Europa lijkt het erop of er alles aan gedaan wordt om de bevolkingsgroei, de nivelering en de ontwrichting van de samenleving te bevorderen, terwijl het qua bevolkingsaantallen op termijn juist de goede kant op zou kunnen gaan in NL en vrijwel alle Europese landen.

  Wat winnen ze daar dan mee?
  Lijkt mij qua bevolkingsaantallen contra productief.

  Antwoord
  • sancho panza

   “Wat winnen ze daar dan mee?
   Lijkt mij qua bevolkingsaantallen contra productief.”

   Beste Herman, de toename van de bevolking alhier was een noodzaak agv het economische model dat gekozen is. De vraag is waarom voor dit model gekozen? Ik denk dat het voortkomt uit het economische model dat gebaseerd is op schulden. We hebben teveel schuld en een te grote overheid.

   Antwoord
   • sancho panza

    Die te grote overheid hoeft geen probleem te zijn als ze iedereen ambtenaar maken en voorzien van HET basisinkomen!

    Antwoord
 12. mrpettjo

  Hoogleraar Rene Tissen: Breekpunt is nabij

  Inmiddels hebben wij de situatie bereikt dat de officiële goedpraters een grotere verantwoordelijkheid dragen voor de Nederlandse struisvogeleconomie en struisvogelpolitiek dan de doemdenkers die van meet af aan gelijk hebben gehad. Er is te weinig aandacht voor de analyse waarom de doemdenkers gelijk hadden. Naar de burgereconomie werd en wordt niet geluisterd. Het moet gezegd worden dat het tij begint te keren. De ratten proberen inmiddels het zinkende schip van Europa te verlaten en er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Het IMF is hiervan een mooi voorbeeld.

  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/breekpunt-nabij

  Antwoord
 13. Herman Galjaard

  Sancho,

  Round-Up is geen tegengif voor wat dan ook.
  Het is een bestrijdingsmiddel tegen `onkruiden´ en is 1 van de heel weinige middelen die in NL nog toegestaan zijn voor dit doel.
  De reden dat het gebruikt mag worden is, dat het weinig of niet giftig zou zijn en bijzonder effectief is.
  Het eerste kan ik niet bevestigen. Het tweede wel.

  Antwoord
  • Sancho Panza

   “Herman Klopt wat je schrijft. Round/Up is GIF waar je middels genetische manipulatie immuun voor gemaakt kunt worden. Dat is de basis van dit hele spelletje. Nu is het de vraag welke mensen er immuun worden gemaakt. Welke mensen dus het TEGENGIF krijgen.

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Herman,

   Het is een bestrijdingsmiddel tegen `onkruiden´ en is 1 van de heel weinige middelen die in NL nog toegestaan zijn voor dit doel.
   De reden dat het gebruikt mag worden is, dat het weinig of niet giftig zou zijn en bijzonder effectief is.
   Het eerste kan ik niet bevestigen. Het tweede wel.

   Het grootste probleem is dat Round Up maar even helpt. Het is nu ongeveer 25 jaar in omloop en de natuur past zich aan. Er is reeds onkruid dat resistent is tegen Round Up.
   Het is ook zeer giftig, de regenwormen en de bijen kunnen er niet tegen. Wat het met de bodembacteriën doet, weet ik niet. Maar voor een gezond gewas zijn deze drie onontbeerlijk!

   Antwoord
 14. Zjoz

  Maar ja wat is ‘onkruid’?
  Onkruid is al wat men niet wenst in zijn tuin.
  Dat kan dus per mens nogal verschillen.
  Knap dat men een insecticide kan maken wat daar rekening mee kan houden.
  Maar ja, de wonderen zijn nog steeds de wereld niet uit, wel?

  Zjoz.

  Antwoord
 15. Herman Galjaard

  Zjoz,

  Onkruid is al wat men niet wenst in zijn tuin.
  Dat kan dus per mens nogal verschillen.

  Helemaal mee eens en daarom staat het in mijn posting ook tussen haakjes.

  Om die reden staat cultuur in mijn eerste posting bijvoorbeeld ook tussen haakjes.

  Ik wil dus niet de indruk wekken dat onze cultuur in alle opzichten beter is dan die van bijvoorbeeld de gemiddelde moslim om maar een voorbeeld te geven.

  Qua familiebanden en de zorg voor ouderen bijvoorbeeld kunnen we nog wel wat van hen (de gemiddelde moslim) leren.

  Hier pleurt men liever vele miljarden in een bodemloze eu put, terwijl ouderen in verzorgingstehuizen het steeds moeilijker krijgen en ook de thuiszorg voor degenen die nog wel (mede dank zij die thuiszorg)zelfstandig waren, binnenkort ook naar een verzorgingstehuis moeten.
  De paar thuiszorgers die overblijven, worden in hun salaris gekort en gaan van 14,- per uur naar 9,- per uur, terwijl de tijd dat zij op de fiets naar de volgende persoon gaan, niet uitbetaald wordt. 8 uur per dag werken valt dus ook al niet mee.
  In geval er geen of weinig familie is die kan bijspringen, wordt het voor deze ouderen wel heel moeilijk en de thuiszorgers kunnen niet meer in hun levensonderhoud voorzien.

  Antwoord
 16. Herman Galjaard

  Beste Bou, Sancho,

  Ik geloof jullie als je zegt dat Round-Up giftig is en ook resistentie lijkt mij bepaald niet denkbeeldig.

  Ik ga me er nog wat meer in verdiepen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Herman, ik heb gisteren nog een vrij korte docu geplaatst over de gevolgen van genetisch gemoduleerde gewassen:

   http://www.boublog.nl/27/05/2013/monsanto-en-het-zaad-der-verwoesting/comment-page-2/#comment-23565

   Na 10 jaar Round-Up mag men met de hand het resistente “onkruid” wieden. Onkruid is alles wat een boer niet op zijn akker wil. Wie soja plant, vindt resistente koolzaad op de akker. Dat “onkruid” is komen aankakken door de vogels, soms van honderden kilometers verder! Het antwoord van Monsanto: ga maar wieden! En ook: u overtreedt ons octrooi!

   Antwoord
 17. mrpettjo

  NASA PowerPoint presentatie uit juli 2001 onthult dat hoe de oorlog tegen de mensheid tot 2025 er uit gaat zien. Pure horror..:

  In dit interview vertelt Deborah Tavares van http://www.stopthecrime.net over een verbijsterend document van de NASA wat tijdens een interne meeting gepresenteerd is in 2001. Dit document vertelt over de chemtrails, straling, en talloze andere technieken die zelfs in 2001 nog niet publiekelijk bekend waren, die gebruikt worden om de oorlog TEGEN de mensheid te voeren.

  http://olympiczion.nl/index.php/nasa-document-oorlog-tegen-de-mensheid/

  Antwoord
  • mrpettjo

   Wat de nieuwe media al jaren zeggen wordt beschreven/toegegeven in dit NASA document uit 2001 (GMO, chemtrails, laser wapens etc.). Ook blijkt uit dit document dat de oorlogsplannen tegen de mensheid op de Bilderberg conferenties wordt uitgewerkt:

   http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureof-war.pdf

   Volgens Deborah Tavares is nu een Revelation nodig en niet een Revolution omdat dat zou leiden tot onderdruking en burgeroorlogen.

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijf × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën