Selecteer een pagina

Archieven

Open brief aan Judith Konijn (HUMAN-VPRO)

Beste Judith,
Laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken voor jullie uitzending van afgelopen maandag, ArgosTV -Medialogica, de zaak Vaatstra, die een helder inkijkje geeft in hoe de constante herhaling en vooral eenzijdige berichtgeving uiteindelijk door het grote publiek wordt opgepakt. En hoe gemakkelijk het is om ook als argeloze en kritiekloze journalist (of zijn publiek) op het verkeerde been te worden gezet. Ik plaats de uitzending bewust onderaan deze brief zodat je hem nog eens kunt controleren a.d.h.v. dit schrijven.

Toch moet mij ook van het hart dat ik teleurgesteld ben dat je ons (‘complotters’) niet aan het woord hebt gelaten. Je had namelijk herhaaldelijk toegezegd dat je dat wèl zou doen en dat je ook mij, ondergetekende, daarbij zou benaderen, hetgeen je hebt nagelaten. Waren de feiten die je van ons vernam mogelijk te ingewikkeld of te confronterend? Ik, en de mensen die je toch langdurig hebt geïnterviewd, hadden van de VPRO een veel kritischer houding verwacht. Op basis van de leidraad van de Raad voor de Journalistiek, artikel 1, Algemeen, lijk je het grondbeginsel van de Journalistiek echter ook al te zijn vergeten:

 1.1. De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht.

De kop boven deze brief verraadt dat ik, als jij of je redactie hier onverhoopt niet op mocht willen reageren, voornemens ben om deze brief te publiceren. Hoe je tot je redactionele selectie bent gekomen weet ik uiteraard niet maar het is in ieder geval zeer opmerkelijk dat je de meest ‘besproken’ personages uit de zaak Vaatstra voor de camera hebt weten te krijgen. ‘Besproken’ in de meest negatieve zin dan en omdat jij ons tegengeluid niet hebt (willen) laten doorklinken. Het gaat wat te ver om ze hier allemaal te bespreken maar ik verzeker je dat alle gasten in je documentaire een dik pak boter op hun hoofd hebben.

De suggestie wordt nu in je documentaire gewekt dat alles gebaseerd was op geruchtvorming en misverstanden en dat een slecht onderzoek uiteindelijk toch tot goede resultaten heeft geleid maar niets is minder waar. Zo kwam de uitdrukking: “dit is geen Westerse moord” van de huisarts van de familie Vaatstra en van de zaaksofficier, mr. M. Severein, zèlf. En het openbaar ministerie (OM) heeft uiteindelijk ook toe moeten geven dat zij in haar onderzoek te laat aandacht schonk aan het asielzoekerscentrum waardoor diverse asielzoekers ongemerkt konden vertrekken. Zelfs de opmerking in je programma dat pas na twee weken de ME nodig was om het AZC te beschermen tegen boze streekgenoten onderstreept nog eens nadrukkelijk dat er veel te laat werd gerechercheerd op het AZC.

Uit het rapport Akerboom: “Het onderzoek binnen het AZC is niet goed verlopen. Wie daadwerkelijk de beslissing heeft genomen om niet direct aldaar op onderzoek uit te gaan, weet A118 niet. Volgens hem heeft de (landelijke) politiek daar destijds veel invloed op gehad. Het (…….) klimaat (ook van de leiding van het COA) zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.

Verder is het een open deur dat de AZC’s in heel Nederland (en dus ook in Kollum) op dat moment ook voor heel veel overlast zorgden. Als jij en je programma dus nog altijd vol willen houden dat de gespannen situatie in Kollum slechts gebaseerd was op onderbuik-gevoelens en racisme, sla je de plank toch echt mis. Voor een korte beschrijving van je ‘gasten’ vraag ik je aandacht voor het volgende:

Gerlof Leistra: heeft als ‘misdaadjournalist’ van Elsevier enkel geprobeerd om veel geld te verdienen aan de moord op Marianne met zijn boek “Het verstoorde paradijs”, terwijl hij nooit anders heeft gedaan dan de verhalen van Peter R. de Vries en van het openbaar ministerie kritiekloos over te pennen. Hoewel hij dat in houding en gedrag wel claimt, heeft hij nooit – serieus – onderzoek gedaan in deze zaak, althans nooit alternatieve informatie daarover gepubliceerd, vraag het hem maar. Een paar citaten van 22 mei 2012 van zijn hand (onderstreping van mij):

“Eén van de vondsten is dat een aansteker met een opdruk van Playboy in haar tasje van de dader blijkt. In de aansteker zat een haartje van hem”.

“Verkracht
Mogelijk wilden Marianne en haar moordenaar op de latere plaats delict – achter een boomwal langs het fietspad tussen Buitenpost en Veenklooster – een sigaretje roken en wilde de dader seks”.

“Uit het sporenonderzoek en de sectie bleek dat Marianne anaal en vaginaal was verkracht en daarna gewurgd met haar eigen bh.”..

Onnodig te vermelden dat dit hele scenario, tot en met het haartje in de Playboy-aansteker, de verwurging met de BH en de anale verkrachting, inmiddels geheel de prullenbak in kan. Bart Bakker ging Leistra met zijn boekje in 2007 al voor tegen de uitdrukkelijke wil in van de ouders en Leistra wordt nu dus eerdaags opgevolgd door ene Simon Vuyk, nota bene assistent van Peter de Vries (sic). Hun enige doel lijkt dus om grof geld te kunnen verdienen over de rug van een vermoord 16-jarig meisje. De èchte waarheid wordt daar totaal ondergeschikt aan gemaakt en het is vooral tenenkrommend dat jij juist hèn in je uitzending aan het woord liet.

Zij fungeren aantoonbaar slechts als spreekbuis van het OM. In diverse (schriftelijke zowel als telefonische) contacten met Gerlof Leistra was hij graag bereid met mij een keer van gedachten te wisselen over de zaak Vaatstra, zolang ik maar NIET met ‘complottheorieën’ aankwam. De hypocriet..

Nettie Groeneveld: de toenmalige directrice van het AZC te Kollum. Van haar meldde de zaaksofficier, mr. Severein, aan de ouders van Marianne: “dat zij zeer belangrijke informatie had achtergehouden en dat zij de eerste rechercheurs aan de poort van het AZC zelfs had weggestuurd”. Toenmalige beveiligers van het AZC meldden dat Groeneveld al direct op de hoogte was van de verdwijning van één van de asielzoekers die nacht, de kort gedrongen Ali Hassan, die enkele weken later ook zou worden aangemerkt als hoofdverdachte. En dat zij twee dagen na de moord persoonlijk aanwezig was bij de overplaatsing van de tweede verdachte. Van haar is verder bekend dat de complete lijst met namen van inwoners van het AZC “uit haar auto was gestolen” en dat Peter de Vries om die reden een illegaal onderzoek heeft laten uitvoeren bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in Kollum om te achterhalen wie daar op het AZC eigenlijk allemaal woonden. Daarnaast claimt Bauke Vaatstra dat zij om al die redenen is “beloond” met een jaar betaald verlof om nooit meer bij het COA terug te keren. Groeneveld heeft verder, tot de uitzending van Peter de Vries in mei 2012, altijd geweigerd om aan welk interview dan ook mee te werken. Dat zij daar tegenover jou nu ineens wel toe bereid is geeft minstens te denken.

Jan Verkaik: leider /coördinator van het eerste onderzoeksteam uit mei 1999. Van Verkaik is bekend dat hij in 1999 al bevriend was met de ouders van de eerste verdachte, Spencer S., de ‘vriend’ van Marianne die haar die nacht vanuit Kollum op een lekke band via het station zou hebben begeleid tot aan De Swadde in Buitenpost. Nu is hem zijn vriendschap met de ouders van Spencer uiteraard niet aan te rekenen maar de schijn van belangenverstrengeling ligt dan wel degelijk op de loer, hetgeen nooit officieel is gemeld, laat staan door het OM is  tegengehouden. Zo heeft Verkaik de ouders van Marianne regelmatig geschoffeerd ten faveure van deze Spencer en was hij niet weg te denken bij alle ‘verantwoordingsgesprekken’ van Spencer en zijn vriend tegenover de ouders en vrienden van Marianne waarbij Verkaik ook steevast het woord voerde voor de beide ‘vrienden’. Daarnaast is bekend dat hij als eerste die ochtend na de brand in de beruchte caravan van Wolfgang Hebben op het AZC-terrein, aanwezig was bij de smeulende resten en dat hij toen aantoonbaar heeft gelogen over de oorzaak van die brand. Ook andere ‘officials’ hebben nadien aantoonbaar tegenover een getuige gelogen over die bewuste caravan op het AZC-terrein waar van alles gebeurde dat God verbood en waar de ‘vrienden’ van Marianne ook waren gesignaleerd.

Als leider/coördinator van het eerste onderzoeksteam was Verkaik dus bij uitstek in staat èn in de gelegenheid om ‘sturing’ te geven aan het onderzoek in de zaak Vaatstra, hetgeen hem ook de nodige kritiek heeft opgeleverd. Enkele citaten uit het rapport Akerboom uit 2006:

5. Second opinion.
Het politieonderzoek leverde niet het gewenste resultaat op. Het second opinion onderzoek, onder leiding van de advocaat-generaal mw. mr. L. van Dijk bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, leidde er toe dat een ander team opnieuw een onderzoek moest instellen. Die commissie (en ook het nieuwe team) heeft (hebben) het onderzoek van het 1e team zwaar bekritiseerd en daar geen spaan van heel gelaten! Volgens Vaatstra heeft hij aan het second opinion team veel gegevens verstrekt en toch heeft hij, ondanks dat, geen inzage in de uitgebrachte rapportage gekregen. Vaatstra is daar zeer verontwaardigd over
”.

[….]

“Dat betekende dat niet altijd de beste rechercheur werd gestuurd. Een team werkte onder leiding van de chef recherche van het district alwaar het misdrijf had plaatsgevonden. Een vreemde keus, want die persoon kan dus geen enkele ervaring hebben met het opstarten van en leiding geven aan een dergelijk team”.

[….]

“Volgens A118 en A119 had A117 geen ervaring op dat gebied. Niet aangaande het opstarten en evenmin aan het leidinggeven aan een dergelijk team”.

[….]

“De leden van het 1e team hebben het second opinion rapport (beoordelingsrapport) niet mogen lezen. A114 heeft op de kamer van een leidinggevende enige passages uit dat rapport mogen inzien. Vervolgens is in een x-aantal sessies de voor het team relevante passages besproken. Het team had enkele steken (zoals onderzoek op de PD, de buurt, de vakantieverblijven en de hotels) laten vallen.

[….]

“Later bleek dat de moeder van één van de jongens die het laatst met Marianne was gezien “bevriend” was met de echtgenote van een politieman [Verkaik dus].  Zij waren beiden lid van dezelfde club”.

[….]

 1. Uit het 1e onderzoeksteam zijn twee rechercheurs gestapt omdat zij het met de teamleiding niet eens waren en niet overweg konden met het uit te voeren beleid. Dit gegeven heeft Vaatstra vernomen van een politieman. De namen van de rechercheurs zijn hem onbekend. (……)
 2. B. Een andere rechercheur (……..) heeft na de afronding van het eerste onderzoek uit ongenoegen de politie verlaten. (…..)

Als je in je uitzending dus de teamleider van het eerste uur aan het woord laat, kun je van hem onmogelijk verwachten dat hij na bovenstaande nog de hele waarheid spreekt..

Piet Visser. Oud-burgemeester van Kollummerland. Nu, anno 2013, spreekt hij nog immer over geruchten dat er direct na de moord asielzoekers zouden zijn vertrokken uit het AZC. Dit is dus apert onjuist omdat wij over getuigenverklaringen beschikken dat Visser daar niet alleen zèlf opdracht toe had gegeven maar daar later ook nog eens over pochte in de Club te Dokkum. Dat er asielzoekers waren verdwenen is dan ook sinds juni 1999 nooit meer weersproken. Daarnaast is ons bekend dat burgemeester Visser de badmeester van zwembad It Pradyske onder grote druk heeft gezet om hem de mond te snoeren over het terugroepen van de geurhonden uit de omgeving van het AZC die zaterdag en het door hem gevonden, bebloede, trainingsjack. Bevestigd tegenover ons door de weduwe van die badmeester, door een ex-politieman en zelfs door je volgende gast:

Anne de Jong, toenmalig hoofdredacteur van de Kollummer Courant. Tegenover mij/ons bevestigde hij (in het bijzijn van Auke Zeldenrust van Omrop Fryslân) bovenstaande (en nog veel meer) maar na ons gesprek was zijn eindopmerking: “maar wij doen daar voorlopig niets mee…”. Een journalist uitnodigen in je programma, met een terechte en recente angst voor de subsidie voor zijn krant, vraagt niet direct om een waarheidsgetrouwe weergave van zijn verhaal.

Professor Peter de Knijff, van het gerenommeerde FLDO uit Leiden. Je was vermoedelijk zo verguld met zijn deelname aan je documentaire, dat je even vergat om kritisch naar zijn verklaring te luisteren en/of om verder door te vragen. Een letterlijk citaat van De Knijff uit je documentaire (uit zijn rapport aan het OM uit 2000, met onderstreping door mij):

Samenvattend kan men dus concluderen, dat het niet is uit te sluiten dat de spermavlek welke wij hebben onderzocht, afkomstig is van een persoon van niet-Nederlandse herkomst. Het is echter, op grond van het Y-chromosoonprofiel zeer aannemelijk dat het om een Nederlandse dan wel een Noord-West Europese man gaat.”

Ter adstructie voeg ik ook even een paar citaten uit de oratie-speech in van (prof.) De Knijff uit 2006, “Meehuilen met de wolven?”, (weer met onderstreping van mij):

Het verzoek van de Friese recherche [in 2000] was dus niet zo vreemd. Uiteindelijk ontvingen we DNA-monsters van de spermasporen die op Marianne waren aangetroffen. Hiermee konden we een Y-chromosoom profiel van haar vermoedelijke moordenaar maken. Deze bleek een profiel te hebben dat niet in Nederland wordt aangetroffen, maar wel in Midden- en Zuid-Duitsland. Echter, het aantal beschikbare profielen was op dat moment niet echt voldoende om bijvoorbeeld te kunnen zeggen dat het om een Duitser zou kunnen gaan”.

[….]

Door net gepubliceerde artikelen was het gelukkig mogelijk om het door ons verkregen profiel te vergelijken met dat van Turkse, Koerdische en Afghaanse mannen. Ons profiel kwam hiermee onvoldoende overeen. Ik concludeerde dat naar mijn mening, op grond van het Y-chromosoom onderzoek de moordenaar zeer waarschijnlijk een Noordwest-Europeaan, en niet iemand uit het Midden-Oosten was.

[….]

“Nu, anno 2006, staat deze conclusie nog steeds overeind. Onze conclusie toen, hoe illegaal verkregen ook, was voldoende aanleiding om het onderzoek onder asielzoekers te minimaliseren”.

Merk hier op dat De Knijff spreekt over een illegaal onderzoek in 2000 om, in opdracht van de Friese recherche, de verdenking tegen asielzoekers te minimaliseren, maar erger nog, dat hij toen al vèrgaande conclusies durfde te trekken op basis van slechts 3.000 personen in een Duitse DNA-databank waarin toen zelfs niet eens Nederlanders, noch voldoende Zuid-West Aziaten aanwezig waren. Sterker nog, hij kon in 2000 zelfs niet eens hard maken dat het over een mogelijke Duitse verdachte zou gaan, laat staan over een Nederlandse verdachte.  Maar…, hij durfde (in opdracht van de Friese recherche?) de stelling desondanks wel aan dat het in ieder geval geen asielzoeker kon zijn geweest….

Zijn meest onwetenschappelijke uitspraak wordt echter al zichtbaar in zijn benaming van “moordenaar“ op basis van het aan hem door het OM gezonden sperma-monster. Geen enkele (forensisch) wetenschapper zal ooit het woord ‘moordenaar’ of ‘dader’ hanteren in het geval van een sperma-monster; om reden dat aan hem geen bewijsconstructie van schuld aan moord zal worden gevraagd, laat staan uit een sperma-monster. En dat, nog afgezien van het feit dat hij zelfs niet in staat is om uit het aangeboden DNA-monster op te maken uit welk lichaamsvocht dat monster überhaupt bestaat.

Maar.., de misleiding van prof. Peter de Knijff van het FLDO gaat in zijn recente verklaring tegenover jouw programma zelfs nog verder. In mei 2012 werd, in de uitzending van Peter de Vries, door zijn instituut met grote stelligheid beweerd dat het DNA-type (R1b) van de verdachte wel degelijk (als meeste) voorkwam in Nederland en niet in Zuid-West Azië zodat eventuele Iraakse, Koerdische of Afghaanse asielzoekers zouden zijn uitgesloten.
Op deze website is echter zichtbaar dat dit een onhoudbare stelling was:

Het staat vast dat Justitie tot in 2005 nog zwaar heeft geïnvesteerd in de twee verdwenen asielzoekers. De vraag rijst dan waarom er 13 jaar lang zoveel moeite is gedaan om eventuele asielzoekers “uit te sluiten” en telkens toe te redeneren naar een boer om de hoek van de PD in Friesland…

Dit is de gewraakte uitzending van afgelopen maandag:

Argos TV: De zaak Marianne Vaatstra duurt 38 minuten.

Get Microsoft Silverlight

Altijd bereid tot nader overleg.

Met vriendelijke groeten,

André Vergeer.

Tel. 030-6917013

44 Reacties

 1. wim dankbaar

  De gelijkenissen tussen Hoover en Demmink

  – Hoover was evenals Demmink de baas van Justitie.

  – Hoover was evenals Demmink homosexueel.

  – Hoover verzamelde evenals Demmink collega homo’s om zich heen op topfuncties (o.a. zijn tweede man Clyde Tolson met wie hij een sexuele relatie had).

  – Hoover verstevigde zijn positie door dossiers aan te leggen met compromitterende informatie over zijn tegenstanders en hoogwaardigheidsbekleders.

  – Hoover was bevriend met topcriminelen (o.a. mafiabazen Frank Costello en Carlos Marcello).

  – Hoover gebruikte zijn relaties met de mafia om zichzelf te verrijken, onder meer door te wedden op fixed horseraces.

  – Hoover werd gechanteerd met compromitterend materiaal (foto’s van orale sex met Tolson). Demmink wordt m.b.t. to pedofilie onder meer gechanteerd door de Turkse overheid en inlichtingdienst.

  – Geen van de ondergeschikten durfde de misdrijven van Hoover naar buiten te brengen. Dit geldt evenzeer voor Demmink.

  – Hoover misbruikte evenals Demmink zijn macht om te liegen tegen het publiek o.a. door het bestaan van organized crime te ontkennen.

  – Hoover misbruikte zijn macht om de werkelijke moordenaars van John F. Kennedy uit de wind te houden en er een patsy voor op te laten draaien. Een zelfde soort cover-up arrangeerde Demmink in de Baybasin en Vaatstra zaak.

  Antwoord
  • Annemail

   goed geschreven door administrator, zou eraan willen toevoegen dat de familie Vaatstra kan denken geld op te halen bij Steringa, en misschien lukt dat maar dan kan dit opgehaalde bedrag gelijk gestort worden in het potje van Yehudi Moszkowicz wiens schoorsteen immers moet roken en hoe! Deze Yehudi duikt wel vaker op als er bedragen opgehaald kunnen worden, zo komt het op mij althans over.

   Wat de familie Vaatstra niet ziet (wil zien),is hoeveel mensen geld verdienen aan hun ellende, R. de Vries voorop. Reacties dat zgn. complotters lijkenpikkers zouden zijn komen waarschijnlijk (eufemistisch) af van mensen die niet weten welke immense reclamegelden rondom de Vaatstra uitzendingen op sbs-6 gecashed zijn. En dit zijn bedragen die waarschijnlijk heel veul mensen uit de ellende kunnen halen in Nederland, die nu bij de voedselbanken lopen.
   Hetzelfe laken een pak voor de uitzendingen rondom een van der Sloot, waar R. de Vries er niet voor schroomde elke 5 minuten “reportage” de kijkbuiskinders te verblijden met 5 minuten reclame.
   Dit gegeven zou bij ieder toch de wenkbrauwen moeten doen fronzen zou je denken.
   Ach.

   Antwoord
  • mrpettjo

   In de Vaatstra-zaak hebben ze het “oplossen” van de moordzaak dus in een groot DNA-project gegoten om de familie Vaatstra, de pers en de bevolking te ringeloren en waarvan de communicatie (= verspreiden van halve en hele onwaarheden; inzetten van PR de Vries) een belangrijk bestanddeel vormde.
   In de zaak van Anass zal het OM binnenkort ook wel een beroep doen op de faculteit Communicatie van de Universiteit van Utrecht om de familie, pers en bevolking definitief stil te krijgen.

   Antwoord
 2. yvonne

  Deze mail, naar de msm, moest even, als pets om de oren…….of het helpt is een tweede, maar toch!

  Beste redacties,

  Gelukkig zijn er ook nog eerlijke en integere journalisten, die wel precies duiden wat er wereldwijd aan de hand is, met de zogenaamde persvrijheid. Alleen al het feit, dat deze persoon zijn naam niet onder dit stuk durft te zetten, zegt mij al genoeg!

  Er is op dit moment van de wereldgeschiedenis in Nederland niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jullie weten het en ik weet het. Niemand van jullie durft zijn oprechte mening op te schrijven. En als je dit zou doen, weet je bij voorbaat dat het nimmer in druk zou verschijnen. Ik word wekelijks betaald om mijn oprechte mening buiten de krant te houden waaraan ik verbonden ben. Anderen onder jullie worden betaald met gelijke salarissen voor gelijke dingen en zou er iemand van jullie zo dwaas zijn om toch zijn oprechte mening naar voren te brengen, dan kan hij naar een andere baan gaan zoeken. Als ik mijzelf zou toestaan mijn oprechte mening in een artikel in mijn krant te publiceren, zou ik binnen 24 uur ontslagen zijn. De bezigheden van de journalisten bestaan eruit om de waarheid te vernietigen, grondig te liegen, te corrumperen, kwaad te spreken, te kruipen voor de mammon, en zijn land en loopbaan te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jullie weten het en ik weet het en hoe dwaas is het dan te toasten op een onafhankelijke pers? Wij zijn het gereedschap en de vazallen van rijke mensen achter de schermen. We zijn dansende marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, mogelijkheden en levens zijn eigendom van andere mensen. Wij zijn intellectuele hoeren.’

  Groet,
  Yvonne

  Antwoord
  • Sancho Panza

   Bravo Yvonne!!! Verkochte zielen zijn het. Of zal de dumbing-down op de school voor de hoernalistiek al in een zover gevorderd stadium zijn dat we ze het niet eens meer kwalijk kunnen nemen. Gewoon dom gemaakt/gebleven.

   Charlotte Iserbyt
   https://www.youtube.com/watch?v=9RTSZH2xDV4

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën