Selecteer een pagina

Archieven

Open brief aan Judith Konijn (HUMAN-VPRO)

Beste Judith,
Laat ik beginnen met mijn dank uit te spreken voor jullie uitzending van afgelopen maandag, ArgosTV -Medialogica, de zaak Vaatstra, die een helder inkijkje geeft in hoe de constante herhaling en vooral eenzijdige berichtgeving uiteindelijk door het grote publiek wordt opgepakt. En hoe gemakkelijk het is om ook als argeloze en kritiekloze journalist (of zijn publiek) op het verkeerde been te worden gezet. Ik plaats de uitzending bewust onderaan deze brief zodat je hem nog eens kunt controleren a.d.h.v. dit schrijven.

Toch moet mij ook van het hart dat ik teleurgesteld ben dat je ons (‘complotters’) niet aan het woord hebt gelaten. Je had namelijk herhaaldelijk toegezegd dat je dat wèl zou doen en dat je ook mij, ondergetekende, daarbij zou benaderen, hetgeen je hebt nagelaten. Waren de feiten die je van ons vernam mogelijk te ingewikkeld of te confronterend? Ik, en de mensen die je toch langdurig hebt geïnterviewd, hadden van de VPRO een veel kritischer houding verwacht. Op basis van de leidraad van de Raad voor de Journalistiek, artikel 1, Algemeen, lijk je het grondbeginsel van de Journalistiek echter ook al te zijn vergeten:

 1.1. De journalist bericht waarheidsgetrouw. Op basis van zijn informatie moeten lezers, kijkers en luisteraars zich een zo volledig mogelijk en controleerbaar beeld kunnen vormen van het nieuwsfeit waarover wordt bericht.

De kop boven deze brief verraadt dat ik, als jij of je redactie hier onverhoopt niet op mocht willen reageren, voornemens ben om deze brief te publiceren. Hoe je tot je redactionele selectie bent gekomen weet ik uiteraard niet maar het is in ieder geval zeer opmerkelijk dat je de meest ‘besproken’ personages uit de zaak Vaatstra voor de camera hebt weten te krijgen. ‘Besproken’ in de meest negatieve zin dan en omdat jij ons tegengeluid niet hebt (willen) laten doorklinken. Het gaat wat te ver om ze hier allemaal te bespreken maar ik verzeker je dat alle gasten in je documentaire een dik pak boter op hun hoofd hebben.

De suggestie wordt nu in je documentaire gewekt dat alles gebaseerd was op geruchtvorming en misverstanden en dat een slecht onderzoek uiteindelijk toch tot goede resultaten heeft geleid maar niets is minder waar. Zo kwam de uitdrukking: “dit is geen Westerse moord” van de huisarts van de familie Vaatstra en van de zaaksofficier, mr. M. Severein, zèlf. En het openbaar ministerie (OM) heeft uiteindelijk ook toe moeten geven dat zij in haar onderzoek te laat aandacht schonk aan het asielzoekerscentrum waardoor diverse asielzoekers ongemerkt konden vertrekken. Zelfs de opmerking in je programma dat pas na twee weken de ME nodig was om het AZC te beschermen tegen boze streekgenoten onderstreept nog eens nadrukkelijk dat er veel te laat werd gerechercheerd op het AZC.

Uit het rapport Akerboom: “Het onderzoek binnen het AZC is niet goed verlopen. Wie daadwerkelijk de beslissing heeft genomen om niet direct aldaar op onderzoek uit te gaan, weet A118 niet. Volgens hem heeft de (landelijke) politiek daar destijds veel invloed op gehad. Het (…….) klimaat (ook van de leiding van het COA) zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.

Verder is het een open deur dat de AZC’s in heel Nederland (en dus ook in Kollum) op dat moment ook voor heel veel overlast zorgden. Als jij en je programma dus nog altijd vol willen houden dat de gespannen situatie in Kollum slechts gebaseerd was op onderbuik-gevoelens en racisme, sla je de plank toch echt mis. Voor een korte beschrijving van je ‘gasten’ vraag ik je aandacht voor het volgende:

Gerlof Leistra: heeft als ‘misdaadjournalist’ van Elsevier enkel geprobeerd om veel geld te verdienen aan de moord op Marianne met zijn boek “Het verstoorde paradijs”, terwijl hij nooit anders heeft gedaan dan de verhalen van Peter R. de Vries en van het openbaar ministerie kritiekloos over te pennen. Hoewel hij dat in houding en gedrag wel claimt, heeft hij nooit – serieus – onderzoek gedaan in deze zaak, althans nooit alternatieve informatie daarover gepubliceerd, vraag het hem maar. Een paar citaten van 22 mei 2012 van zijn hand (onderstreping van mij):

“Eén van de vondsten is dat een aansteker met een opdruk van Playboy in haar tasje van de dader blijkt. In de aansteker zat een haartje van hem”.

“Verkracht
Mogelijk wilden Marianne en haar moordenaar op de latere plaats delict – achter een boomwal langs het fietspad tussen Buitenpost en Veenklooster – een sigaretje roken en wilde de dader seks”.

“Uit het sporenonderzoek en de sectie bleek dat Marianne anaal en vaginaal was verkracht en daarna gewurgd met haar eigen bh.”..

Onnodig te vermelden dat dit hele scenario, tot en met het haartje in de Playboy-aansteker, de verwurging met de BH en de anale verkrachting, inmiddels geheel de prullenbak in kan. Bart Bakker ging Leistra met zijn boekje in 2007 al voor tegen de uitdrukkelijke wil in van de ouders en Leistra wordt nu dus eerdaags opgevolgd door ene Simon Vuyk, nota bene assistent van Peter de Vries (sic). Hun enige doel lijkt dus om grof geld te kunnen verdienen over de rug van een vermoord 16-jarig meisje. De èchte waarheid wordt daar totaal ondergeschikt aan gemaakt en het is vooral tenenkrommend dat jij juist hèn in je uitzending aan het woord liet.

Zij fungeren aantoonbaar slechts als spreekbuis van het OM. In diverse (schriftelijke zowel als telefonische) contacten met Gerlof Leistra was hij graag bereid met mij een keer van gedachten te wisselen over de zaak Vaatstra, zolang ik maar NIET met ‘complottheorieën’ aankwam. De hypocriet..

Nettie Groeneveld: de toenmalige directrice van het AZC te Kollum. Van haar meldde de zaaksofficier, mr. Severein, aan de ouders van Marianne: “dat zij zeer belangrijke informatie had achtergehouden en dat zij de eerste rechercheurs aan de poort van het AZC zelfs had weggestuurd”. Toenmalige beveiligers van het AZC meldden dat Groeneveld al direct op de hoogte was van de verdwijning van één van de asielzoekers die nacht, de kort gedrongen Ali Hassan, die enkele weken later ook zou worden aangemerkt als hoofdverdachte. En dat zij twee dagen na de moord persoonlijk aanwezig was bij de overplaatsing van de tweede verdachte. Van haar is verder bekend dat de complete lijst met namen van inwoners van het AZC “uit haar auto was gestolen” en dat Peter de Vries om die reden een illegaal onderzoek heeft laten uitvoeren bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in Kollum om te achterhalen wie daar op het AZC eigenlijk allemaal woonden. Daarnaast claimt Bauke Vaatstra dat zij om al die redenen is “beloond” met een jaar betaald verlof om nooit meer bij het COA terug te keren. Groeneveld heeft verder, tot de uitzending van Peter de Vries in mei 2012, altijd geweigerd om aan welk interview dan ook mee te werken. Dat zij daar tegenover jou nu ineens wel toe bereid is geeft minstens te denken.

Jan Verkaik: leider /coördinator van het eerste onderzoeksteam uit mei 1999. Van Verkaik is bekend dat hij in 1999 al bevriend was met de ouders van de eerste verdachte, Spencer S., de ‘vriend’ van Marianne die haar die nacht vanuit Kollum op een lekke band via het station zou hebben begeleid tot aan De Swadde in Buitenpost. Nu is hem zijn vriendschap met de ouders van Spencer uiteraard niet aan te rekenen maar de schijn van belangenverstrengeling ligt dan wel degelijk op de loer, hetgeen nooit officieel is gemeld, laat staan door het OM is  tegengehouden. Zo heeft Verkaik de ouders van Marianne regelmatig geschoffeerd ten faveure van deze Spencer en was hij niet weg te denken bij alle ‘verantwoordingsgesprekken’ van Spencer en zijn vriend tegenover de ouders en vrienden van Marianne waarbij Verkaik ook steevast het woord voerde voor de beide ‘vrienden’. Daarnaast is bekend dat hij als eerste die ochtend na de brand in de beruchte caravan van Wolfgang Hebben op het AZC-terrein, aanwezig was bij de smeulende resten en dat hij toen aantoonbaar heeft gelogen over de oorzaak van die brand. Ook andere ‘officials’ hebben nadien aantoonbaar tegenover een getuige gelogen over die bewuste caravan op het AZC-terrein waar van alles gebeurde dat God verbood en waar de ‘vrienden’ van Marianne ook waren gesignaleerd.

Als leider/coördinator van het eerste onderzoeksteam was Verkaik dus bij uitstek in staat èn in de gelegenheid om ‘sturing’ te geven aan het onderzoek in de zaak Vaatstra, hetgeen hem ook de nodige kritiek heeft opgeleverd. Enkele citaten uit het rapport Akerboom uit 2006:

5. Second opinion.
Het politieonderzoek leverde niet het gewenste resultaat op. Het second opinion onderzoek, onder leiding van de advocaat-generaal mw. mr. L. van Dijk bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, leidde er toe dat een ander team opnieuw een onderzoek moest instellen. Die commissie (en ook het nieuwe team) heeft (hebben) het onderzoek van het 1e team zwaar bekritiseerd en daar geen spaan van heel gelaten! Volgens Vaatstra heeft hij aan het second opinion team veel gegevens verstrekt en toch heeft hij, ondanks dat, geen inzage in de uitgebrachte rapportage gekregen. Vaatstra is daar zeer verontwaardigd over
”.

[….]

“Dat betekende dat niet altijd de beste rechercheur werd gestuurd. Een team werkte onder leiding van de chef recherche van het district alwaar het misdrijf had plaatsgevonden. Een vreemde keus, want die persoon kan dus geen enkele ervaring hebben met het opstarten van en leiding geven aan een dergelijk team”.

[….]

“Volgens A118 en A119 had A117 geen ervaring op dat gebied. Niet aangaande het opstarten en evenmin aan het leidinggeven aan een dergelijk team”.

[….]

“De leden van het 1e team hebben het second opinion rapport (beoordelingsrapport) niet mogen lezen. A114 heeft op de kamer van een leidinggevende enige passages uit dat rapport mogen inzien. Vervolgens is in een x-aantal sessies de voor het team relevante passages besproken. Het team had enkele steken (zoals onderzoek op de PD, de buurt, de vakantieverblijven en de hotels) laten vallen.

[….]

“Later bleek dat de moeder van één van de jongens die het laatst met Marianne was gezien “bevriend” was met de echtgenote van een politieman [Verkaik dus].  Zij waren beiden lid van dezelfde club”.

[….]

 1. Uit het 1e onderzoeksteam zijn twee rechercheurs gestapt omdat zij het met de teamleiding niet eens waren en niet overweg konden met het uit te voeren beleid. Dit gegeven heeft Vaatstra vernomen van een politieman. De namen van de rechercheurs zijn hem onbekend. (……)
 2. B. Een andere rechercheur (……..) heeft na de afronding van het eerste onderzoek uit ongenoegen de politie verlaten. (…..)

Als je in je uitzending dus de teamleider van het eerste uur aan het woord laat, kun je van hem onmogelijk verwachten dat hij na bovenstaande nog de hele waarheid spreekt..

Piet Visser. Oud-burgemeester van Kollummerland. Nu, anno 2013, spreekt hij nog immer over geruchten dat er direct na de moord asielzoekers zouden zijn vertrokken uit het AZC. Dit is dus apert onjuist omdat wij over getuigenverklaringen beschikken dat Visser daar niet alleen zèlf opdracht toe had gegeven maar daar later ook nog eens over pochte in de Club te Dokkum. Dat er asielzoekers waren verdwenen is dan ook sinds juni 1999 nooit meer weersproken. Daarnaast is ons bekend dat burgemeester Visser de badmeester van zwembad It Pradyske onder grote druk heeft gezet om hem de mond te snoeren over het terugroepen van de geurhonden uit de omgeving van het AZC die zaterdag en het door hem gevonden, bebloede, trainingsjack. Bevestigd tegenover ons door de weduwe van die badmeester, door een ex-politieman en zelfs door je volgende gast:

Anne de Jong, toenmalig hoofdredacteur van de Kollummer Courant. Tegenover mij/ons bevestigde hij (in het bijzijn van Auke Zeldenrust van Omrop Fryslân) bovenstaande (en nog veel meer) maar na ons gesprek was zijn eindopmerking: “maar wij doen daar voorlopig niets mee…”. Een journalist uitnodigen in je programma, met een terechte en recente angst voor de subsidie voor zijn krant, vraagt niet direct om een waarheidsgetrouwe weergave van zijn verhaal.

Professor Peter de Knijff, van het gerenommeerde FLDO uit Leiden. Je was vermoedelijk zo verguld met zijn deelname aan je documentaire, dat je even vergat om kritisch naar zijn verklaring te luisteren en/of om verder door te vragen. Een letterlijk citaat van De Knijff uit je documentaire (uit zijn rapport aan het OM uit 2000, met onderstreping door mij):

Samenvattend kan men dus concluderen, dat het niet is uit te sluiten dat de spermavlek welke wij hebben onderzocht, afkomstig is van een persoon van niet-Nederlandse herkomst. Het is echter, op grond van het Y-chromosoonprofiel zeer aannemelijk dat het om een Nederlandse dan wel een Noord-West Europese man gaat.”

Ter adstructie voeg ik ook even een paar citaten uit de oratie-speech in van (prof.) De Knijff uit 2006, “Meehuilen met de wolven?”, (weer met onderstreping van mij):

Het verzoek van de Friese recherche [in 2000] was dus niet zo vreemd. Uiteindelijk ontvingen we DNA-monsters van de spermasporen die op Marianne waren aangetroffen. Hiermee konden we een Y-chromosoom profiel van haar vermoedelijke moordenaar maken. Deze bleek een profiel te hebben dat niet in Nederland wordt aangetroffen, maar wel in Midden- en Zuid-Duitsland. Echter, het aantal beschikbare profielen was op dat moment niet echt voldoende om bijvoorbeeld te kunnen zeggen dat het om een Duitser zou kunnen gaan”.

[….]

Door net gepubliceerde artikelen was het gelukkig mogelijk om het door ons verkregen profiel te vergelijken met dat van Turkse, Koerdische en Afghaanse mannen. Ons profiel kwam hiermee onvoldoende overeen. Ik concludeerde dat naar mijn mening, op grond van het Y-chromosoom onderzoek de moordenaar zeer waarschijnlijk een Noordwest-Europeaan, en niet iemand uit het Midden-Oosten was.

[….]

“Nu, anno 2006, staat deze conclusie nog steeds overeind. Onze conclusie toen, hoe illegaal verkregen ook, was voldoende aanleiding om het onderzoek onder asielzoekers te minimaliseren”.

Merk hier op dat De Knijff spreekt over een illegaal onderzoek in 2000 om, in opdracht van de Friese recherche, de verdenking tegen asielzoekers te minimaliseren, maar erger nog, dat hij toen al vèrgaande conclusies durfde te trekken op basis van slechts 3.000 personen in een Duitse DNA-databank waarin toen zelfs niet eens Nederlanders, noch voldoende Zuid-West Aziaten aanwezig waren. Sterker nog, hij kon in 2000 zelfs niet eens hard maken dat het over een mogelijke Duitse verdachte zou gaan, laat staan over een Nederlandse verdachte.  Maar…, hij durfde (in opdracht van de Friese recherche?) de stelling desondanks wel aan dat het in ieder geval geen asielzoeker kon zijn geweest….

Zijn meest onwetenschappelijke uitspraak wordt echter al zichtbaar in zijn benaming van “moordenaar“ op basis van het aan hem door het OM gezonden sperma-monster. Geen enkele (forensisch) wetenschapper zal ooit het woord ‘moordenaar’ of ‘dader’ hanteren in het geval van een sperma-monster; om reden dat aan hem geen bewijsconstructie van schuld aan moord zal worden gevraagd, laat staan uit een sperma-monster. En dat, nog afgezien van het feit dat hij zelfs niet in staat is om uit het aangeboden DNA-monster op te maken uit welk lichaamsvocht dat monster überhaupt bestaat.

Maar.., de misleiding van prof. Peter de Knijff van het FLDO gaat in zijn recente verklaring tegenover jouw programma zelfs nog verder. In mei 2012 werd, in de uitzending van Peter de Vries, door zijn instituut met grote stelligheid beweerd dat het DNA-type (R1b) van de verdachte wel degelijk (als meeste) voorkwam in Nederland en niet in Zuid-West Azië zodat eventuele Iraakse, Koerdische of Afghaanse asielzoekers zouden zijn uitgesloten.
Op deze website is echter zichtbaar dat dit een onhoudbare stelling was:

Het staat vast dat Justitie tot in 2005 nog zwaar heeft geïnvesteerd in de twee verdwenen asielzoekers. De vraag rijst dan waarom er 13 jaar lang zoveel moeite is gedaan om eventuele asielzoekers “uit te sluiten” en telkens toe te redeneren naar een boer om de hoek van de PD in Friesland…

Dit is de gewraakte uitzending van afgelopen maandag:

Argos TV: De zaak Marianne Vaatstra duurt 38 minuten.

Get Microsoft Silverlight

Altijd bereid tot nader overleg.

Met vriendelijke groeten,

André Vergeer.

Tel. 030-6917013

44 Reacties

 1. wim dankbaar

  Dit was echt de grote leugenshow. Nettie Groeneveld, Jan Verkaik, Henk Mous en Cor Reijenga mochten allemaal acte de presence geven. Ze weten stuk voor stuk dat Feik Mustafa, de jongen die Marianne had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar, Isabella had beloofd dat ze ook zou worden worden vermoord als ze niet zou stoppen met praten, en Spencer had beloofd Marianne te pakken, op maandag 3 mei 1999 uit het AZC is weggesluisd. En ze weten ook dat zijn maat Ali al eerder was weggesluisd via het grenshospitium Amsterdam. Maar ze mochten allemaal even benadrukken dat het onzin was.

  Zonder dat ook maar één van de “complotters” is benaderd om hun bewijzen er tegenover te zetten. Zo werkt dat in Nederland.

  Dit stukje uit het requisitoir was mij overigens nog niet bekend.

  “Aanvang fietstocht
  Vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost waar een zwarte herenfiets wordt meegenomen; het slot wordt
  opengemaakt door de fiets te laten stuiteren. Dat Marianne zelf een iets wil, is niet gek want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. De band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn gedurende de 5,2 km vanaf Kollum. In Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje.”

  Wat is dit duidelijk verzonnen om (achteraf) een verklaring te fabriceren voor de lekke band, die door Vader Sletering werd genoemd. In eerdere verhalen van Spencer en het OM is immers NOOIT gesproken over een leeglopende band, laat staan dat dat een verklaring was om een fiets te stelen.

  De lekke band wordt niet meer ontkend. Het is het zoveelste voorbeeld van hoe de leugen wordt aangepast aan de informatie die de “complotters” boven water hebben gehaald. Maar de verklaring zoals die dan nu staat, is volstrekt ongeloofwaardig. Het fietsen gaat niet snel omdat de band steeds leegloopt? Wat hebben ze dan gedaan? Steeds oppompen met een fietspompje?

  Met Marianne achterop (volgens Spencer was het zijn fiets waarbij ze achterop sprong) zal dat dan wel om de 20 meter moeten gebeuren? En ondanks dit probleem heeft Spencer niet geopperd om toch maar een taxi te bellen voor Marianne zoals hij beloofd had? En Marianne heeft hem ook niet aan zijn belofte herinnerd? Ondanks haar belofte aan haar broer Johan om te bellen als zij onverhoopt geen taxi kon krijgen?

  Waarom uberhaupt via een omweg naar Buitenpost als dat niet de eindbestemming van de reis was? Dat was immers Marianne’s huis in Zwaagwesteinde. Waarom niet in Kollum een fiets gestolen, als daar het probleem van de leeglopende band al ontstond? Waarom dan eerst nog helemaal naar Buitenpost op een steeds leeglopende fiets?

  Maar goed, eenmaal op Station Buitenpost aangekomen wordt een fiets gestolen (let op hoe Mous dit eufemistisch “meegenomen” noemt). Daarna is het plan om met zijn drieën nog zo’n 8 kilometer naar Marianne’s huis te fietsen, en Spencer en Wietse dezelfde 8 kilometer nog eens terug. Maar wacht eens even? Spencer’s band liep toch steeds leeg? Hoe doe je dit dan? Wilde Spencer 16 kilometer op de velg rijden?

  Wat is de reden dat Henk Mous invoegt dat ze in Kollum nog even hebben staan wachten bij een bankje? Is dit bedoeld om geloofwaardig te maken dat Verry en Tinie op dat moment Spencer en Wietze hebben gezien? Wil Mous proberen te zeggen dat Marianne daar waar wel bij was, maar niet door Tinie en Verry is gezien? Zo ja, weet iemand van jullie of er bij de tennisvelden inderdaad een bankje staat (of stond)?

  Overigens is dit ook weer een totaal ongeloofwaardig verhaal van Mous. Want wat wil hij nu eigenlijk met deze opmerking? Waarom hebben ze nog even staan wachten in Kollum? Om vast te stellen hoe ver de band was leeg gelopen? Omdat ze niet verder konden? Zoiets lijkt hij te willen suggeren, toch? Hoe is de leeg gelopen band dan verholpen? En hoe is het dan in Gods naam mogelijk dat ze de verdere reis naar station Buitenpost (volgens Mous 5.3 km) niet meer hebben hoeven “wachten”?

  Ook zo schattig dat Mous stelt dat de arme jongens al behoorlijk op waren na al het bier en feesten. Maar wel besluiten ze om niet de beloofde taxi te regelen voor Marianne? In plaats daarvan besluiten ze Marianne helemaal naar huis te fietsen, 8 kilometer verderop, met nog een omweg ook via station Buitenpost? En dan weer 8 kilometer terug naar huis? Och, och, wat waren die jongens doodop. Maar wel galant dat ze dat er voor over hadden ondanks hun vermoeidheid. Petje af, wat Henk Mous betreft. Dat Marianne per se alleen verder wilde fietsen (en vermoord werd door de fietsende, hoerenlopende koeienboer) was dan ook haar eigen stomme schuld. Nietwaar Spencer?

  Met de toevoeging van Mous over de lekke band laat hij wel heel duidelijk zien dat hij staat te liegen en tevens hoe krampachtig het OM vast wil houden aan het verhaal van Spencer en Wietse, nu met de nieuwe “twist” dat er inderdaad sprake was van een lekke band. Maar die lekke band is niet ontstaan, zoals de “complotdenkers” stellen, doordat Feik de ventielen uit Spencer’s fiets heeft getrokken. Ondanks getuige Geke die het hele verhaal direct bij de recherche heeft verteld, is dat een verzinsel volgens het OM, de nieuwe verklaring is veel geloofwaardiger, heus waar!

  Maar het laat ook zien hoe innig justitie samenwerkt met de Sleterings om de leugen in stand te houden. Want van wie anders dan de Sleterings, kan Mous opeens hebben gehoord dat er sprake was een leeglopende band? Nu weet ik niet 100% maar 110% zeker dat Jasper niet de moordenaar is. Zelfs deze “moordenaar” moest zijn bekentenis enten op het verhaal van Spencer en Wietse, dat Mous nu nog ongeloofwaardiger heeft gemaakt dan het al was.

  Hier nog een keer het verhaal van Spencer uit 1999:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/spencer.jpg

  Staat bol van de bewijsbare leugens, maar dat doet er even niet toe.
  Ziet iemand iets staan over een “steeds leeglopende band”?

  Ook wel aardig om te lezen dat Spencer een mobiele telefoon had. Met diezelfde telefoon had hij de vorige avond Paps en Mams gebeld. Dit was helaas de enige “taxi” die Spencer heeft besteld.

  In de uitzending mag Nettie Groeneveld het volgende zeggen over de anonieme brief uit 2006:

  “Het was ook zo levensecht, die brief, dat ik zelf heel even twijfelde van : Jeetje, zou dit kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk omdat iedereen gekend wordt op een AZC. Dus dat kan helemaal niet. En Vervolgens dacht ik: Huh? Dit is dus lulkoek. Dit is gewoon allemaal grote, grote, grote lulkoek!”

  Ik begrijp eigenlijk niet dat het OM zulke risico’s neemt om zo bewijsbaar te liegen. Nettie Groeneveld doet net of niemand wist dat Feik (de jongen die Marianne had beloofd de keel door te snijden) en Ali waren verdwenen. Want iedereen kent iederen op een AZC en niemand werd gemist. Dat is haar suggestie . Welnu, iedereen op het AZC, inclusief Nettie zelf, wist dat Feik en Ali sinds de moord direct na de moord geen bewoners meer waren van het AZC. Ook wist Nettie Groenveld dat Feik verdacht werd van verkrachting van zijn vriendinnetje Stephanie, diezelfde Koninginnenacht. Ze zit hier dus te liegen over de overplaatsing van Feik, die zij nota bene ZELF heeft gelast. Dit is op meerdere manieren aan te tonen:

  1) Haar eigen plaatsvervangende directeur Louis Uijl heeft bevestigd (tegenover Wim) dat Feik is overgeplaatst op 3 mei 1999. Dit gesprek is nota bene opgenomen. In datzelfde gesprek bevestigt hij ook dat hij dit aan de politie heeft verteld. Ergo, het OM weet dit ook (maar heeft het uiteraard verborgen gehouden).

  2) De twee beveiligers die bij Feik’s overplaatsing aanwezig waren, hebben de overplaatsing ook bevestigd. Ze zijn meerdere malen door de politie gehoord. Ik citeer uit het laastste proces verbaal:
  “Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.”

  3) Tegenover de minister wordt in antwoord op kamervragen uit 2007 naar aanleiding van de anonieme brief, het volgende bevestigd:
  “Het COA heeft mij meegedeeld dat er op 3 mei 1999 geen asielzoeker is overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Volgens de informatie van het COA is er medio mei 1999 een asielzoeker overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal.”

  Hier wordt weliswaar glashard gelogen over de datum van overplaatsing, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van een asielzoeker naar Musselkanaal “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” medio mei 1999 heeft plaatsgevonden?

  4) Het wordt nog erger. In antwoord op kamervragen uit 2010, bevestigt minister Hirsch Ballin de overplaatsing van Feik Mustafa als volgt:
  “Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest”

  Hier wordt weliswaar glashard gelogen over de bestemming van overplaatsing (Drachten in plaats van Musselkanaal) maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van Feik Mustafa “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” heeft plaatsgevonden?

  5) Het wordt nog erger. In antwoord op kamervragen uit 2012, bevestigt minister Opstelten de overplaatsing van Feik Mustafa als volgt:
  “F.M. is niet op 3 mei, maar op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten.”

  Hier wordt weliswaar wederom glashard gelogen over de bestemming van overplaatsing (Drachten in plaats van Musselkanaal) en wederom over de datum, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van Feik Mustafa “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” heeft plaatsgevonden? Een andere vraag is natuurlijk wie dan de asielzoeker was die “medio mei 1999″ naar Mussekanaal werd overgeplaatst? Alle leugens staande houdend, zou dit dus niet om Feik Mustafa gaan (die ging immers naar Drachten).

  Mussekanaal was een AMOG centrum (Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag). Waar bestond dit onaangepaste gedrag uit en was er een relatie met de moord op Marianne? Enfin, waar het om gaat is dat Nettie Groeneveld dus staat te liegen dat ze barst. Volgens Bauke Vaastra heeft ze een jaar doorbetaald verlof gekregen als “beloning voor het liegen”. Anno 2013 mag ze het nog eens dunnetjes overdoen.

  De makers van de Human reportage, Misja Pekel en Judith Konijn, hebben hier natuurlijk ook boter op hun hoofd, want het is onvoorstelbaar dat zij niets weten van al deze bewijzen voor de leugens van Groeneveld.

  Antwoord
 2. maasdonk

  @ andre, top deze brief, het is een vreemd fenomeen dat al die lui hetzelfde liedje zingen in opdracht van…??
  @ wim, het moet frusterend zijn na alle inspanningen van jou ,andre en alle anderen die zoveel onderzoek hebben gedaan om dit als eindresultaat te zien.
  Een friese dader volgens ..protocol,, het is zum kotzen werkelijk waar!!!
  En nee ik ben geen duitser althans niet qua locatie niettemin zou in mijn DNA ook een duits profiel kunnen zitten dat weet je niet .
  Het NFI heeft al zijn credits wat mij betreft verspeeld met hun dwalingen en in de zaak anass, een tenenkrommend OM/JUSTITIE collusie instituut, niks onafhankelijk dat is bewezen.

  Antwoord
 3. wim dankbaar

  Wat Henk Mous en het daderschap van Jasper betreft: Het is van tweeën één:

  1) Of Henk Mous liegt niet over een steeds leeglopende band.

  2) Of Henk Mous liegt wel over een steeds leeglopende band.

  Ad 1) Dit betekent onomstotelijk dat Jasper niet de moordenaar is. Het is immers onmogelijk dat Spencer en Wietse hebben besloten om Marianne naar huis te fietsen als Spencer’s fietsband steeds leegliep. Daaruit volgt weer onomstotelijk dat het onmogelijk is dat Jasper, zoals hij in zijn “bekentenis” beweert, het afscheid van de drie heeft waargenomen ter hoogte van sportpark De Swadde. Daaruit volgt dus weer onomstotelijk dat Jasper zijn “bekentenis” heeft aangepast aan de versie zoals het OM die graag aan het publiek wil verkopen. In theorie kan Jasper dan nog steeds de dader zijn, maar niet volgens het scenario dat hij heeft “bekend”. Zijn “bekentenis” is dan in elk geval vals, hetgeen zijn hele daderschap op losse schroeven zet.

  Ad 2) De vraag is dan waarom Mous liegt over een steeds leeglopende band. Er is maar één reden denkbaar voor de leugen: Het OM zat gigantisch in de maag met de verhalen van de “complotters” over de lekke banden. Niet voor niets stelt het OM erg veel last en “schade” te hebben ondervonden van de “complotdenkers”. Er is dus achteraf, in samenspanning met de familie Sletering, alsnog een “verklaring” verzonnen voor die lekke banden. Maar ook dit betekent dat Jasper niet de dader kan zijn volgens het scenario dat het OM de rechtbank en het publiek heeft “verkocht”. Want waarom zou er anders gelogen moeten worden over dat scenario? Conclusie: Ook bij optie 2 is Jasper veroordeeld op basis van een gelogen scenario.

  Het erge is nog dat de rechters intelligent genoeg mogen worden geacht om deze redenering ook toe te passen. Maar de rechters hebben zich niet afgevraagd, of niet willen afvragen, hoe het mogelijk is om Marianne naar huis te fietsen op drie fietsen, waarvan er minimaal één een lekke band had? Evenmin hebben zij willen vaststellen of Mous hier stond te liegen over een “steeds leeglopende band”, terwijl toch deze stelling het scenario waarop Jasper veroordeeld is, volledig onmogelijk maakt. Uitgaande van de optie dat Mous de waarheid vertelt had de rechtbank op zijn minst moeten willen ophelderen 1) waarom er nooit eerder sprake is geweest van een lekke band en 2) hoe Spencer, Wietse en Marianne konden besluiten om de 10 kilometer naar Zwaagwesteinde te fietsen met een lekke band?

  Men kan, zoals Gerlof Leistra en vele anderen, volhouden dat het toch genoeg moet zijn dat er een DNA match is en dat Jasper heeft bekend? Nee zeg ik, want het is ook de taak van de rechter om vast te (willen) stellen of die bekentenis vals is, alsmede vast te stellen of de door het OM gepresenteerde feiten wel feiten zijn. Die taak heeft de rechter hier in elk geval verzuimd, terwijl hij toch een schot voor open doel kreeg. En als het OM kan liegen over een moordscenario, dan kan het OM ook liegen over een DNA match.

  Antwoord
  • Annemail

   De overeenkomsten die ik zie in het proces en deze uitzending is dat er geen ruimte is voor zaken die minder goed uitkomen in het uiteindelijk gepresenteerde plaatje.

   In het proces zijn de betrokken getuigen niet hoeven te komen met onder ede verklaringen aan de rechter, zoals de heer Spencer Sletering en zijn fietsvriendje tijdens koninginnennacht etc.
   In de uitzending is geen ruimte voor kritische vragen over het geheel.
   Met name over de keuze/wijze van procesvoering heb ik in geen enkele msm krant een kritische noot kunnen lezen.
   Het enige was de kritiek van de vakgenoten op de heer Vlug over zijn uitlatingen over Jasper S vlak na de arrestatie in een programma op tv.

   Zou het niet kunnen Andre, dat ze niet geïnteresseerd waren in jouw mening/bevindingen maar deze hebben gebruikt ter ondersteuning interviews met degene die wel act de precense gaven in deze uitzending?
   Zodat ze weer wisten waar ze vooral niet over willen praten?

   Antwoord
 4. wim dankbaar

  Oud gesprekje met Anne de Jong over de verkeerde Ali:

  http://www.jfkmurdersolved.com/audio/nienke1.mp3

  Nogal relevant, want ook de VPRO probeert nog eens te bevestigen dat de juiste Ali is opgepakt. Nienke is één van de vele getuigen die deze leugen kan bevestigen. Deze getuigen zijn op te delen in twee kampen:

  1) Zij die dit graag bevestigen. (Dit is de overgrote meerderheid)

  2) Zij die dit niet graag bevestigen.(Dit is de kleine minderheid, waartoe Spencer, Wietse, Stephanie, Nettie Groeneveld, Louis Uijl, Jan Verkaik behoren)

  Antwoord
 5. wim dankbaar

  Wat betreft de verkeerde Ali, is de “insteek” van de Human/VPRO uitzending nog eens duidelijk te maken: Slaafse onderdanigheid aan het OM c.q. de gevestigde macht, die de subsidies aan de publieke omroepen verstrekt.

  Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de vraag of het OM de juiste Ali heeft opgepakt in Turkije. Maar uitgerekend aan de hoofdrolspelers van de reportage, die deze vraag kunnen beantwoorden, Nettie Groeneveld en Anne de Jong, wordt niet gevraagd:

  Kunt u bevestigen dat het OM inderdaad de juiste Ali heeft gearresteerd? Of beschikt u over informatie dat dit niet het geval is?

  Aan Nettie Groeneveld wordt ook niet gevraagd: Klopt het dat de dossiers van Ali en Feik zijn verdwenen? Wat is uw reactie op de aantijgingen dat u daarin een rol heeft gespeeld? Weet u ook waar de opsporingsfoto van Ali vandaan kwam? Was dit de pasfoto uit zijn AZC dossier? Zo nee, wat is er gebeurd met zijn dossierfoto?

  Antwoord
  • Annemail

   Dus heb ik het vermoeden dat Andre om deze reden een interview is afgenomen, juist om zeker te zijn wat ze niet moesten vragen/ eruit knippen.

   Overigens, de hoofdrolspeler vader Vaatstra ontbrak. Had die niet juist een prijs gekregen voor zijn mediaoptredens of zoiets?

   Antwoord
 6. wim dankbaar

  From: Wim Dankbaar [mailto:dank@xs4all.nl]
  Sent: maandag 3 juni 2013 13:49
  To: ‘Leistra, Gerlof A. (RB-NL)’
  Subject: Bevestiging voor een anonieme brief?

  Gerlof,

  In die VPRO/Human uitzending zeg jij dat je heel voorzichtig moet zijn met het publiceren van een anonieme brief: “Pas als je bevestigd krijgt dat er mensen zijn verdwenen, dan kun je zo’n brief publiceren.”

  Hoeveel bevestiging wil je hebben?

  http://www.youtube.com/watch?v=a0hXpAhDKnw

  http://www.jfkmurdersolved.com/audio/Uijl.wav

  In deel 2 zagen we hoe Justitie schaamteloos heeft gelogen, van AZC directeur Nettie Groeneveld tot en met de minister tegen de Tweede Kamer, door deze brief tot “onzin” te verklaren. Inmiddels weten we dat de enige onzin van Justitie zelf komt. Niet alleen de twee bewakers die Feik Mustafa op 3 mei 1999 uitgeleide hebben gedaan, ook Nettie’s eigen onderdirecteur Louis Uijl bevestigt de gang van zaken. Rechtstreeks uit een politie-verbaal van een verhoor met een bewaker:

  Vraag:
  Heeft u de drie uitzendingen van één vandaag gezien?
  Antwoord:
  Nee. Ik heb deze uitzendingen bewust niet gezien.
  De moord op Marianne Vaatstra in 1999 heeft een zeer grote invloed op mij gehad.
  Ik was 23 jaar en agogisch medewerker, afdeling sport, op het AZC te Kollum.
  Het werd mij en andere medewerkers van het AZC door de plaatselijke bevolking niet in dank afgenomen dat wij daar werkten. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. Door meerdere mensen uit de bevolking werden boze telefoontjes gepleegd naar mijn ouderlijk huis. Verder werden wij door Peter R. de Vries benaderd en meerdere malen door Bauke Vaatstra. Tengevolge hiervan ben ik in korte tijd afgevallen van 92 naar 68 kilogram.

  Vraag:
  Met welke regelmaat werkte u destijds op het AZC in Kollum?
  Antwoord:
  Ik werkte daar 36 uur per week, dus full time.

  Vraag:
  Kende u Feik Mostafa?
  Antwoord:
  Ik kende Feik Mostafa heel goed, evenals heel veel andere bewoners die sportten.
  Behalve sportleraar, was ik ook leider/trainer van het voetbal-elftal waarin
  Feik speelde.
  Ik herinner mij nog goed dat Feik nooit een wedstrijd miste, behalve op zaterdag,
  1 mei 1999.

  Ik weet dat er iets is voorgevallen tussen Feik Mostafa en een dochter van Van Reemst. Hier is Feik over gehoord door de politie.
  Ik begreep wel dat Feik weg moest uit Kollum, want het AZC ‘stond in brand’.
  Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later.
  Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.

  De, in 2007, in De Telegraaf gepubliceerde brief , waarin werd gesuggereerd dat er
  door Justitie een asielzoeker was weggemoffeld vanuit het AZC Kollum naar het AZC Musselkanaal sloeg dan ook ongetwijfeld op het vertrek van Feik Mostafa.
  Gezien het taalgebruik in die brief ben ik ervan overtuigd dat deze brief is geschreven door een mentor of een andere agogisch medewerker van het AZC Musselkanaal.

  Voorts wil ik u nog verklaren dat mijn echtgenote enkele dagen geleden nog werd gebeld door Bauke Vaatstra. Mijn echtgenote was kort daarvoor bevallen van onze derde zoon.
  Mijn echtgenote heeft dit als zeer ergerlijk ervaren. Zij heeft het gesprek afgebroken.

  Vraag:
  Kende u Ali Hussein Hassan?
  Antwoord:
  Ja, want ook hij sportte veel. Onder meer voetbal en volleybal. Daarnaast bezocht
  hij veelvuldig de fitness-room.

  Vraag:
  Hoe zag Ali Hussein Hassan er uit?
  Antwoord:
  In mijn verklaring van woensdag, 7 juli 1999, heb ik een omschrijving gegeven van
  Ali Hussein Hassan. U heeft mij deze zojuist voorgelezen. Ik heb daar nu niets aan toe te voegen.

  Rechtstreeks uit de mond van Louis Uijl:
  Louis Uijl: Ja, ik ben al eerder, maar dat weet u waarschijnlijk ook, in geval met het coldcase team, er zijn al een keer twee rechercheurs hier geweest.
  Wim Dankbaar: Ok, de heren Adema en Vos die zijn ook bij u geweest?
  Louis Uijl: Ja, ja daar is ook een verslag van gemaakt.
  Wim Dankbaar: Ok, oh, dat was mij allemaal nog onbekend, dus ja dat weet ik niet, maar ja, kunt u dan ook zeggen of u heeft kunt bevestigen dat u bij de uitzetting van Feik Mustafa aanwezig bent geweest?
  Louis Uijl: Maar dat was een andere zaak hè?
  Wim Dankbaar: Op 3 mei 1999?
  Louis Uijl: Ja, dat klopt.

  Ziet u, de politie weet dit gewoon. Ze hebben zwart op wit de bewijzen voor de leugens van Nettie Groeneveld en van de minister tegenover de volksvertegenwoordiging. Maar die bewijzen wil Justitie uiteraard niet aan de grote klok hangen. Want dan is bekend dat de minister de kamer heeft voorgelogen. En erger: Het is dan niet meer dicht te liegen dat Justitie zelf een ongekend misdrijf op de naam heeft, namelijk het stiekem wegsluizen van de twee beestachtige moordenaars van Marianne Vaatstra. Dus van de politie is deze doofpot nog enigszins begrijpelijk, want die mag onder geen beding de misdadige medeplichtigheid van haar superieuren aan het licht brengen.

  In de uitzending mag Nettie Groeneveld het volgende zeggen over de anonieme brief uit 2006:

  “Het was ook zo levensecht, die brief, dat ik zelf heel even twijfelde van : Jeetje, zou dit kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk omdat iedereen gekend wordt op een AZC. Dus dat kan helemaal niet. En Vervolgens dacht ik: Huh? Dit is dus lulkoek. Dit is gewoon allemaal grote, grote, grote lulkoek!”

  Ik begrijp eigenlijk niet dat het OM zulke risico’s neemt om zo bewijsbaar te liegen. Nettie Groeneveld doet net of niemand wist dat Feik (de jongen die Marianne had beloofd de keel door te snijden) en Ali waren verdwenen. Want iedereen kent iederen op een AZC en niemand werd gemist. Dat is haar suggestie . Welnu, iedereen op het AZC, inclusief Nettie zelf, wist dat Feik en Ali sinds de moord direct na de moord geen bewoners meer waren van het AZC. Ook wist Nettie Groenveld dat Feik verdacht werd van verkrachting van zijn vriendinnetje Stephanie, diezelfde Koninginnenacht. Ze zit hier dus te liegen over de overplaatsing van Feik, die zij nota bene ZELF heeft gelast.

  Antwoord
 7. wimakita

  50 wetenschaps journalisten en nog 30 man meer
  In totaal ongeveer 80 mensen ontslaggen
  Bij de VPRO
  Zou tegenlicht nu afgelopen zijn
  Denk t wel was een van de enige die een beetje bij de feiten bleef

  Antwoord
 8. André Vergeer

  @Wimakita,

  Ik denk niet dat mijn brief de oorzaak is van die 80 ontslagen maar het verklaart wèl waarom de VPRO nog niet heeft gereageerd. Vandaar ook dat de VPRO zijn toevlucht heeft genomen tot ‘populistische’ programma’s… Als het maar verkoopt!

  Antwoord
 9. maasdonk

  De leugen regeert op alle fronten in ons land.
  Trieste constatering. ik hoop dat de familie Vaatstra hier vrede mee heeft maar het lijkt onwaarschijnlijk na al de leugens en bedrog als je een schijn oplossing krijgt. jasper de dader punt uit.
  Er is maar een persoon die de leugen kan ontrafelen dat is jasper zelf.
  Ik ben er van overtuigd dat de dag komt dat wij allen bij leven en welzijn de waarheid over deze vreselijke moord horen via jasper of een van de ,,vrienden,, van marianne die schoon schip wil maken.
  Het is nooit te laat voor de waarheid.

  Antwoord
  • van Tours

   Het optreden van Jan Vlug over de snelle bekentenis en ook dat Jasper een bekentenis naar zijn gezin wilde afleggen is mijn inziens veelzeggend. Ik was erg nieuwsgierig naar het waarom, ik kon het niet plaatsen. Toen Jasper vertelde dat drie keer snijden nodig was om Marianne te doen, schoot mij het verhaal van Roos van Zessen te binnen en viel het kwartje

   Ik refereer dus aan de verklaring van Roos van Zessen, die Ali H heeft horen zeggen: “ze hadden haar keel dieper moeten doorsnijden”. Met andere woorden: het lukte niet in één keer. Jasper gaf blijkbaar daderkennis toen hij zei dat hij drie keer moest snijden. Maar Ali had dat al eerder gezegd en dat blijkt dus correcte daderkennis. Dit zal moeten overeenstemmen met de wond.

   Ik trek hieruit de voorzichtige conclusie dat Jasper getuige bij de moord zou kunnen zijn, waarbij Ali H. ook aanwezig was. Het verklaart het volgende:
   – Het sperma kan inderdaad van Jasper zijn
   – Bij de moord waren meerdere mensen aanwezig en is de moord niet in het weiland gepleegd, wat de geringe bloedhoeveelheid in het weiland verklaart. (Het is mogelijk dat er een voorstelling met verkrachting eindigend met moord is geweest voor personen die daar veel geld voor over hebben daarnaar te kijken. Deze mensen willen niet dat de waarheid boven tafel komt en wenden hiervoor hun invloed aan.)
   – Jasper is chantabel en heeft er belang bij dat de waarheid niet boven tafel komt, daarom komt er snel een (valse) bekentenis met het doel verder onderzoek te stoppen en zijn gezin moet ook weten wat hij vertelt, misschien omdat hij gechanteerd wordt met: äls jij niet meewerkt en ook je gezin, dan weten we je gezin te vinden en ook jou, in welke gevangenis je ook zit
   – Jan Vlug kan door de anderen die bij het verkrachten en de moord aanwezig waren, ingehuurd zijn als advocaat voor Jasper, met als doel verder onderzoek te voorkomen en Jasper zo snel mogelijk veroordeeld te krijgen
   – Het vreemde gedrag van het OM
   – Het ontbreken van getuigenverhoren van Spencer, Wietse en Stefanie. (Als zij de waarheid moeten vertellen, valt de hele opzet in duigen. Ook zij zitten in de knel en zijn chantabel geworden omdat zij een valse verklaring hebben afgelegd, maar bovenal zijn zij hun leven niet zeker als ze wel met de waarheid komen.)
   – Het volledig toerekeningsvatbaar verklaren van Jasper. (Hij kan dan geen TBS krijgen, wat in veel zedenzaken best gebruikelijk is. Het risico is dan dat je op een long-stay afdeling komt. In principe heb je dan levenslang. Het zou kunnen zijn dat voor de medewerking van Jasper dit zo geregeld is.)
   – Het vreemde optreden van Jasper in de rechtszaal. (Maar dat is nu wel logisch. Hij heeft waarschijnlijk Marianne zien sterven en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. De emoties zijn voor een deel dan echt. Een deeltje van de bekentenis is waar! Hij heeft waarschijnlijk het bloed horen stromen.)

   Op grond ven bovenstaand lijkt het mij het onderzoek waard, om dit scenario eens wat dieper uit te spitten. Omdat het een aantal dingen verklaarbaar maakt, lijkt mij dit scenario niet onmogelijk.

   Dus Maasdonk: Jasper zal nooit gaan praten en ook Spencer, Wietse en Stefanie niet.

   Antwoord
   • They Knew

    Sorry, maar volgens mij heeft Jasper S. tijdens de rechtszaak al gesproken! Niet één, maar drie keer de hals van Marianne doorgesneden, géén anale, maar orale bevrediging. Dat staat haaks tegenover de eerdere beweringen van het OM. Jasper S. heeft tijdens de rechtszaak al aangegeven dat hij er ingeluisd is. Het verhaal van André en Wim zijn hier verder héél duidelijk, Jasper is er ingeluisd!

    Antwoord
   • Monique

    Van Tours, het scenario dat je hier schetst is mijns inziens een zeer plausibel scenario. Ook ik denk dat zich iets in die trant afgespeeld heeft.

    Dat het een voorstelling zou betreffen daar twijfel ik echter over. Wellicht heeft Marianne één of meerdere mannen herkend die bij haar verkrachting betrokken waren en is haar daarom het zwijgen opgelegd. Dat is natuurlijk ook een voor de hand liggende optie.

    Antwoord
    • van Tours

     Het één sluit het ander niet uit. Als je mag geloven wat op internet staat, betalen toeschouwers bij een voorstelling € 10.00,– tot wel € 25.00,– per voorstelling en dat bij zo’n 40 toeschouwers. Tel daarbij de inkomsten van de video’s op die ervan gemaakt worden en je weet dat er miljoenen in omgaan. Niet iedereen heeft even zoveel geld in de achterzak voor een voorstelling. Het zijn dus veelverdieners en daarom bijna per definitie ook bekende Nederlanders. Het gevaar voor herkenning is dus bij voorbaat groot. Ter plekke of later. Daarom staat bij voorbaat al vast dat het slachtoffer moet sterven en maakt het ook deel uit van de voorstelling.

     Hoe kom je dan van het lijk af? Sommigen worden teruggevonden, zoals het meisje van Nulde wat mogelijk ook zo’n slachtoffer is, in stukken gesneden en in het water gevonden. Bij een ander mogelijk geval begin dit jaar, werd een zelfmoord geënsceneerd. Iedereen is daarover gevallen omdat de feiten niet klopten met wat de politie beweerde. Vele lijken zullen “weggewerkt” zijn en komen nooit weer boven water.

     Bij Marianne lijkt het erop dat een verkrachting in het weiland geënsceneerd is. Voor kenners van de buurt is de plek waar Marianne gevonden is ideaal. Vanaf de Fogelsanghloane kan je via een reed met aan twee zijden bomen zo goed als onzichtbaar met een auto ter plaatse komen. Het was een heldere maanlichte nacht, dus geen verlichting nodig. Als dwaalspoor is een fiets aan de Keningswei neergezet. Te groot voor Marianne, geen vingerafdrukken, dus geen bewijs dat Marianne daarop gefietst heeft. Dan moest er nog een verklaring komen die acceptabel was. Spencer, Wietse en Stefanie hebben een verklaring afgelegd die erop wijst dat Marianne vanaf een bepaald punt alleen op de fiets verder naar huis zou fietsen. Gezien de onderzoeken van o.a. W. Dankbaar kan die verklaring niet juist zijn.
     Alles wijst er dus op dat van te voren de ‘escape-route’ al voorbereid was. Ook dat wijst op een organisatie die al vaker met dit bijltje gehakt heeft.

     Gezien de hoge geldelijke omzetten, kunnen mensen worden omgekocht, chantabel gemaakt enz. om ook voor de organisatoren te werken.

 10. Nemesis

  @van Tours

  Ik denk niet Jasper maar ook iets met de moord te maken heeft.
  Als het zo is dat zeer hooggeplaatsten aanwezig waren, waarschijnlijk in landgoed Fogelstaete dan zullen daar wel de tot rituele moord en verkrachting in staat zijnde geconditioneerde asielzoekers bij zijn geweest voor het ‘voorstellingswerk’ maar geen boertje uit de omgeving, want te veel getuige dus link.

  Als Jasper daar dan niet aanwezig bij was, kan hij ook niets hebben gezien of gehoord.
  Dit lijkt mij gelet op alle feiten het meest voor de handliggend
  (zoek het niet te ver, maar zoek ver genoeg)

  Antwoord
  • van Tours

   De zeer hooggeplaatsten maar ook de organisatoren zorgen ervoor dat ze zelf vrijuit gaan. De organisatoren zorgen ervoor dat ze voor het vuile werk mensen buiten hun organisatie inschakelen. Voor het ontvoeren, voor het verkrachten en het vermoorden. Deze mensen worden chantabel zodra ze meewerken en zo ze uit de school klappen, of alleen maar dreigen te klappen, mogen ze voor hun leven vrezen.
   Voor het ontvoeren zie het verhaal van Geke van een auto waarvan de deur dichtklapte en die met gierende banden wegreed. Waarom is een auto van één van de Duitsers snel na de moord verschroot? Waarom ging de seks-caravan in vlammen op? Geen probleem toch als je voor het werk ruim betaald zou kunnen zijn? De paragnosten hebben het over een auto op het PD, waarbij ook een Duitser betrokken zou zijn en zelfs de compositietekening zou een indicatie kunnen zijn de betrokkenheid van een Duitser en één van de asielzoekers.
   Voor het verkrachten zoek je een seksueel gefrustreerd iemand die zijn fantasieën eens wil uitleven. Reken er maar op dat die mensen er zijn. Dat maakt hen nog niet tot moordenaar!! Als Jasper af en toe naar de seks-caravan ging, had hij vast wel eens met de eigenaar gesproken over zijn fantasieën. Welke risico’s zou Jasper lopen? Geen, zolang zijn DNA niet onderzocht zou worden en wanneer zou daar reden voor zijn? Rustig je leven doorleven, mondje dicht en niet opvallen en het zou nooit uitgekomen zijn, ware het niet dat door de onderzoeken van Wim Dankbaar men te dicht bij de opdrachtgevers was gekomen, waardoor men bleef graven.

   De opdrachtgevers, bang voor meer speurwerk wat hun aandeel aan het licht zou brengen, moesten wat doen en hebben geprobeerd de zaak geforceerd te sluiten met een dader, waarvan het DNA matchte. Dus voor de vorm een verwantschapsonderzoek, maar viel het niet op dat die match wel heel erg snel bekend werd. Jasper is dus geslachtofferd. Jasper had erop gerekend dat de organisatoren wel wat met zijn monster zouden doen. Er is wel vaker wel eens wat kwijtgeraakt.

   Zelf geloof ik niet dat Jasper de moordenaar is. Maar ik denk wel dat hij getuige is geweest, dat hij in een dwangpositie zat en nog steeds zit. Hij heeft naar mijn mening een deal aanvaard: 12 jaar zitten en dan weer vrijkomen om de opdrachtgevers buiten beeld te houden. Of daarnaast nog afspraken zijn gemaakt over een geldelijke compensatie na de detentie weet ik niet.

   Antwoord
   • van Tours

    Als mijn scenario juist is breng het nog beter in beeld, waar de opdrachtgevers of zij die de opdrachtgevers moeten beschermen gezocht moeten worden. Het doel van het proces is dan niet bereikt.

    Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Joris,
   Dank je wel. Jouw reactie was kort en krachtig. Anderen schrijven lappen tekst die ik allemaal maar moet lezen. Het ene oog in en het andere uit! Beter is: hoort, zegt het voort!

   Antwoord
   • Joris

    Nou graag gedaan hoor.
    En voor de anderen: mijn link dáár naar hier staat er nog, dus het wordt geaccepteerd. (wel een screen shot gemaakt natuurlijk).

    Maar ik meen het:
    nu staan daar 2 reacties.
    Een paar honderd zou nog mooier zijn.

    Antwoord
 11. deBrander

  De dame op de foto is niet Judith Konijn maar dichter Ester Naomi Perquin. Die er niets mee te maken heeft. Even diep rectificeren graag.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Sorry! Diep down sorry. Dat moet dus onmiddellijk gewist. Helaas geen plaatje van de echte Konijn. Ach, dan google ik even op Konijn. 😉

   Antwoord
   • mr. drs. Bou

    Nu dus een foto, niet van Judith, maar wel van Konijn. Wie heeft een betere foto? Dan gaarne de link. 😉

    Antwoord
  • mr. drs. Bou

   DeBrander,
   Dank je wel voor de feedback, maar waarom komt deze foto dan boven als ik google op Judith Konijn? Ach, men kan tegenwoordig niemand en niets meer vertrouwen. Goed dat je ook mij niet vertrouwt, maar me terecht corrigeert! 🙂

   Antwoord
 12. Gerrit

  Wie is die dame boven het stukje?

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dat is nu dus een lief wit konijn. 🙂

   Antwoord
 13. Jeroen

  André en/of Wim, zijn jullie van plan om Jasper op te gaan zoeken?

  Antwoord
 14. P.S.M. Welbergen

  Wiens brood men eet, diens …!

  Antwoord
 15. mrpettjo

  Deze dame afficheert zich als researcher maar ze is nog groen achter de oren. Nu begrijp ik ook waarom ze is ingepakt door de Vaatstra/Verkaik/Groeneveld clan: deze dame heeft de zaak Vaatstra alleen van horen zeggen meegemaakt en ze heeft haar informatie alleen van deze clan.
  Ja, zo gaat de VPRO naar de bliksem met dit soort beginnelingen die nog net weet hoe een canmera werkt.
  Haar vorige baan was receptionist/boekhouder bij een uitgeverij..:
  http://nl.linkedin.com/pub/judith-konijn/66/200/86a

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank voor de juiste foto, mrpettjo! En nu maar hopen dat iedereen het er mee eens is! 🙂

   Antwoord
  • sancho panza

   We hebben teveel van dit soort ooms en tantes die pas van school de wijsheid in pacht denken te hebben. Ervaring en levenswijsheid schijnt niet meer te tellen. Domheid levert de beste baantjes op tegenwoordig. Pfff misschien een beetje hard gezegd maar voor mij een redelijke benadering van de MSM. Blij dat er internet is.

   Antwoord
 16. hendrik

  Laat mensen deze spreuk goed onthouden!! Wie zijn buisje lapt met leugens zal al lapt hij dag en nacht.Telkens weer nieuwe gaten ontdekken op plaatsen waar hij die niet had verwacht!!

  Antwoord
 17. Usha

  Beste Bou,

  goede brief heb je geschreven, ik stel je inzet op prijs. Ik ben het met jou en anderen eens: de pretenties van de VPRO blijken gebakken lucht te zijn. Dat is de reden dat ik al 15 jaar geen t.v. heb: ik was de leugens en de oppervlakkigheid zat. Het enge kader waarbinnen ook omroepen als VPRO, HUMAN e.d. zich bewegen spreekt de pretentie van progressief en onderzoek zo tegen.
  De zaak Vaatstra is maar weer een voorbeeld van de werking van de mechanismen van de gevestigde orde: deze maatschappij is gebaseerd op fundamentele leugens en het gros van de mensen is in slaap, ze leven de droom van de gevestigde orde.

  Antwoord

Laat een reactie achter voor maasdonk Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie × 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën