Archieven

Marianne Vaatstra, de media en de complotters

Gisteravond zond de omroep Human in het programma Argos TV een reportage uit over de rol van de media in de zaak Vaatstra. Mosterd na de maaltijd? Welnee! Alle mensen die een rol speelden in de doofpot, kwamen breed aan het woord. Nu er een Friese koeienboer is veroordeeld voor deze lustmoord, durven ze in beeld te komen. Maar de veroordeling klopt niet, want Marianne was niet op de fiets! Eergisteren schreef André Vergeer een lang artikel over de manier waarop integere burger-onderzoekers worden weggezet als “complotters”. Dit artikel staat reeds op Klokkenluider, maar ik plaats het ook hier. De uitzending van Human blijkt een stinkende natte dweil waarmee men de waarheid probeert te smoren.

Complotters

Door André Vergeer

Het volgende stukje schrijf ik voornamelijk uit mijn geheugen maar ik verzeker de lezers dat ik alles kan onderbouwen met bewijzen. Daar waar nodig zal ik dat dan ook graag doen. Ga er maar even rustig voor zitten of sla dit artikel desnoods gewoon over.

Ik heb me de afgelopen maanden namelijk heel vaak afgevraagd waarom er zo agressief en ongenuanceerd werd gereageerd op ons, ‘complotters’, die naar eer en geweten op zoek zijn naar de waarheid in bijv. de zaken van de 17-jarige Rishi Chandrikasing, de 13-jarige Anass, de moord op de broertjes Ruben (7) en Julian (9) en op Marianne Vaatstra (16). Zelf kan ik vooral en alleen oordelen over de reacties in de zaak Vaatstra maar ik vertel niks nieuws als ik die andere zaken ook even meeneem. Ik kan die reacties globaal indelen in vier categorieën: van de ‘professionals’, de media, de belanghebbenden en de ‘groupies’. De laatste drie vooral vanwege hun tomeloze aanbidding van de gevestigde macht.

Geheel tegen mijn gewoonte in plaats ik hier alvast mijn conclusie:
Complotters’ en klokkenluiders kunnen het succes van hun bevindingen blijkbaar geheel afmeten aan de reacties daarop en die is recht-evenredig met de hoogte van de betrokken functies, de belangen van die criticasters, en de omvang of impact van de collusie.

Reacties

Met de agressieve reacties van Peter R.de Vries voorop, maar ook van ene straatpsychiater Bram Bakker en rechtspsycholoog Peter van Koppen die ons graag in een dwangbuis op wilden laten nemen in een TBS-kliniek en/of vonden dat wij zeer schadelijk zouden hebben gehandeld in deze politieonderzoeken. Bram Bakker waagde het zelfs te roepen: “Dat is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt”.

Nog eens, en zelfs onderstreept (sic) door de advocaten van Jasper Steringa zèlf  (de mr.’s Jan Vlug en Anno Huisman) en ook nog eens opgenomen in het requisitoir van het openbaar ministerie (mr. Henk ‘de hakkelaar’ Mous,) te Leeuwarden: “Complotdenkers hebben veel schade aangericht in hun ongefundeerde kruistocht tegen een vermeende doofpotaffaire van justitie om hoge justitiabelen uit de wind te houden. Hun pijlen zijn lang gericht geweest op asielzoekers en andere buitenlanders”. Terwijl Justitie toch zèlf in juli/augustus 1999 uiteindelijk moest erkennen dat de Iraakse hoofdverdachte wel degelijk afkomstig bleek van het AZC Kollum en in 2001 zelfs dat zij uiteindelijk de verkeerde verdachte Irakees hadden aangehouden in Istanbul. Sma(k)(d)elijk in beeld gebracht door media als o.a. De Telegraaf, Powned, SBS6, de NOS, de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân. En hijgerig ondersteund door ziekelijke ‘groupies’ die zich graag manifesteren op diverse weblogs; om aandacht schreeuwend van hun zelfbenoemde ‘idolen’….

Ook de eerste en de laatste leiders uit het moordonderzoek op Marianne (Jan Verkaik en Cor Reijenga) lieten zich niet onbetuigd en riepen tegenover Omrop Fryslân in koor dat zij en o.a. de familie Vaatstra zoveel last hadden gehad van ons, ‘complotdenkers’. Dat is tenminste heel opmerkelijk en vooral apert onwaar te noemen omdat geen van die criticasters ooit de moeite heeft genomen om ons daar een keer op aan te spreken. Laat staan om ons om wederhoor te vragen, met ons openlijk in discussie te durven gaan of eens te informeren naar onze motieven en onze specifieke kennis over deze zaak en over alle getuigen die wij hadden gesproken. Dat ‘schreeuwt’ uiteraard om een nadere uitleg van onze kant die dan ook niet mals zal zijn voor deze zelfbenoemde en bange ‘monopolisten’. HET kenmerk van een monopolist is immers dat hij geen concurrentie duldt, de prijs kan vragen die hij wil en zich veelal ongenuanceerd afzet tegen zijn opponenten om zijn ‘markt’ te beschermen en zonder daarmee in gesprek te durven gaan. Monopolisten vertellen dan ook niet per definitie de waarheid. De angst regeert dus blijkbaar zodra ze ongenadig exposed worden…

Inmiddels is ons al wel duidelijk geworden dat de media zich totaal hebben afgekeerd van de ware inhoud van onze bevindingen en dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten liever overgaat tot een royement van één van haar leden dan hem als onderzoeksjournalist door dik en dun te steunen. En dat zelfs de Raad voor de Journalistiek (RvdJ), op basis van vergaande en aangetoonde belangenverstrengeling, is gebogen voor de druk van haar eigen armzalige, corrupte bestaansrecht in onze procedures tegen de flagrante leugens van de Leeuwarder Courant (LC). Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen!, (vrij naar ons aller Mart Smeets….).

Overigens beet de LC niet alleen tegenover ons voor de RvdJ uiteindelijk in het stof: Personeel NDC schrikt van schrappen 250 banen. Ook De Telegraaf lijkt eerdaags eenzelfde lot beschoren: Morgen begint het einde van de Pedograaf.

Een groot aantal (kroon)figuren in deze soap hebben ook al vergeefs geprobeerd om aangifte tegen ons te doen ter zake van smaad en laster. Zo trok de belangrijkste kroongetuige (Stephanie van R.), haar herhaalde aangiften van smaad en laster, zonder weerwoord van onze zijde en kritiekloos gepromoot door de LC, te elfder ure in op basis van oneigenlijke en wederrechtelijke gronden. En zelfs de gebroeders mr. Anker & Anker (toch ook niet de eerste de besten!), namen tijdig hun verlies en trokken hun aangifte wegens smaad ook al een keer heel schielijk in. Zo ook de vermeende kennis, annex neef van de hoofdverdachte, Jano H., gaf zijn pogingen op nog vóór hij als belangrijke getuige kon worden opgeroepen in een eventuele strafprocedure tegen ‘ons’. Vervolgens meldden zich de eerste leider van het RBT, Jan Verkaik, (hij haakte inmiddels ook al af) en nu dan gevolgd door de vader van de ‘vriend’ van Marianne, Dick Sletering, tevens vriend van Verkaik (en bronnen melden ons dat hij zelfs bevriend is met de toenmalige officier van Justitie Leo den Hollander), nadat zijn zoon Spencer ook al eens had gedreigd om aangifte tegen ons te doen. En zelfs de vader van Jasper Steringa kreeg laatst de politie op zijn dak omdat hij het waagde om te twijfelen aan de schuld van zijn zoon tegenover een familielid van Marianne Vaatstra.

De laatste aangifte van vermeende doodsbedreiging, nota bene van de advocaat van Jasper Steringa, mr. Jan (“ik ben al 20 jaar advocaat”) Vlug himself, strandde zelfs kansloos bij de rechter.

Het is mij dus niet alleen te doen om deze randfiguren die herhaaldelijk en tevergeefs aangifte tegen ons deden wegens vermeende smaad en ‘doodsbedreiging, maar vooral ook om de gretigheid waarmee Justitie en de media (Peter R., de LC, Omrop Fryslân en de RvdJ voorop), zich denken te moeten opwerpen om deze aangiften te ondersteunen zonder onze feiten ooit te durven benoemen, laat staan te onderzoeken. De kroongetuigen verkozen ook al liever het hazenpad dan de confrontatie:

Het beeld wordt opgeroepen dat Justitie er veel aan gelegen is dat wij worden aangepakt, zelfs als dit rechtsmiddel hier door beide kampen wordt misbruikt. Temeer omdat alle tegenaangiften van onze kant volkomen worden genegeerd. Zoals ik hier al meldde: de angst regeert blijkbaar!

Methode

Onze methode week niet eens wezenlijk af van dat van een gemiddeld rechercheonderzoek en onze publicaties daarover zijn conform de voorschriften geweest van hoor en wederhoor van de Raad voor de Journalistiek (RvdJ) en de jurisprudentie daarover. De monopolisten binnen Justitie en binnen de journalistiek zijn immer afhankelijk geweest van burger-informanten en van hun getuigenissen. Precies zoals bij een normaal rechercheonderzoek hebben wij slechts het dossier bestudeerd en (oude en nieuwe) tips en vooral de leugens van Justitie nagetrokken en gepubliceerd. Peter Rudolf deed/doet niet anders en het gebruik van (al dan niet verborgen) camera’s en/of van geluidsapparatuur als ultimum remedium is algemeen geaccepteerd en is in dergelijke onderzoeken zelfs in de jurisprudentie bij het Amsterdamse Hof gesanctioneerd.

Sterker, wij hebben ons ook nooit verscholen achter de dooddoener van ‘opsporingsbelang’ of informatie achtergehouden uit opportunisme of uit angst om op onze plaat te gaan. Laat staan uit angst voor onze subsidie, salaris of onze hypotheek of de verkoopcijfers omdat wij geheel onafhankelijk opereerden. Ik kan daar anders tal van voorbeelden van noemen maar laat dat uit mijn hoofd vanwege de leesbaarheid van dit stukje.

Zo ken ik bijv. diverse mensen die de vader en moeder van Marianne jarenlang (en op eigen kosten) met raad en daad hebben gesteund in hun strijd voor de waarheid en hun onderzoek naar de moord op hun dochter. En zelfs veel geld voor hen hebben ingezameld. Gesteund, in de wirwar van leugens die het openbaar ministerie en de ‘journalistiek’ de ouders telkens voorschotelde en hen jarenlang in grote verwarring achterlatend. Zelfs bij de vereniging tegen Zinloos Geweld (die zij mede hebben opgericht) zijn zij “in opdracht van hogerhand”  en “op last van andere instanties” ineens niet meer welkom. Tot in 2010 (onze laatste gesprekken met Bauke Vaatstra) was hij nog stellig overtuigd van het aperte bedrog van Justitie en van het onbenul en bedrog van Peter R. de Vries, maar erkende hij tegenover ons dat hij geen andere keus had omdat de absolute macht daar, en nergens anders lag:

Wellicht niet geheel toevallig zijn al die vrienden in de strijd uiteindelijk dan ook door de familie van Marianne weggestuurd en/of zelfs weggehoond op oneigenlijke gronden, zelfs onder dreigementen en op grond van emotionele non-argumenten. En niet, dan nadat de familie regelmatig was bewerkt door Justitie, de media en door de plaatselijke burgemeester:  

(aan zijn commentaar tegenover Omrop Fryslân blijkt al dat zelfs Bauke het niet gelooft dat een buurman de dader is). Waar hebben wij dat ooit eerder gemeld?

Kortom, ‘ons’ valt niet te verwijten dat wij zouden hebben gehandeld uit eigen belang en/of omdat wij daar nu eenmaal dik voor betaald werden door de belanghebbenden. Nee dus, het heeft ons slechts (veel) geld gekost!

Blunders

In elk forensisch- en rechercheonderzoek worden onvermijdelijk ook blunders begaan, het is immers mensenwerk. En het is ook menselijk om die eventuele blunders achteraf alsnog af te dekken. Prof. Peter van Koppen, zelfs de mainstream media en vooral ook Peter R. de Vries zullen wel de laatsten zijn om nu nog expliciet te durven weerspreken dat het OM in de afgelopen jaren vele keren heeft geblunderd en/of zelfs aantoonbaar tegenover de rechter heeft gelogen in belangrijke dwalingszaken. Even ‘uit de losse pols’ en niet met de pretentie om volledig te zijn of in de geheel juiste volgorde: denk even aan de zaak van Ina Post en de moord op haar oude werkgeefster (1986) en de verzwegen ontlastende bewijzen, de Zaanse paskamermoord in 1991 (zie de Zaanse verhoormethode die nog immer wordt gebruikt, zij het nu onder andere, en zelfs onder meer extreme omstandigheden), de Leidse balpenmoord (1991), de ‘zes van Breda’ en de moord op mevrouw Mok (1993), de Puttense moordzaak (1994), de Schiedammer parkmoord  (2000) en de smadelijke fouten inzake Cees Borsboom en Maikel, de Enschedese vuurwerkramp (2000) en de onterechte veroordeling van André de Vries en vooral de vermeende meervoudige moordzaak door Lucia de Berk (2001).

Mijn interesse gaat echter vooral uit naar de Deventer moordzaak uit 1999 waarin, door Justitie, aantoonbaar gesjoemeld en gelogen is over het telefoonbewijs, over het vermeende  moordwapen en over het DNA-bewijs, zowel als in de zaak Hussein Baybasin (1998) waarin, ook al aangetoond, gesjoemeld werd met zijn tapgesprekken.

Maar, wie nog niet (helemaal) overtuigd is van al die ‘blunders’ van het OM, verwijs ik graag naar een recent schandaal over de aangifte wegens een vermeende zedenzaak tegen ene Frans:

Officier van Justitie loog bewust

“De Vijfde Dag beschikt over verschillende vertrouwelijke onderzoeken in de zaak. De politie heeft getuigen woorden in de mond gelegd, ontlastend bewijsmateriaal weggelaten en verklaringen verdraaid. Ook de betrokken officier van justitie gaat volledig mee in de tunnelvisie van de politie”.

Het is dus simpel en onweerlegbaar aantoonbaar dat Justitie met enige regelmaat blundert en nog immer liegt in belangrijke en minder belangrijke strafzaken als het haar zo even uitkomt. Daar ontlenen De Vries en Van Koppen zelfs hun naamsbekendheid aan. Het is dus alleszins verklaarbaar dat verontruste burgers niet meer voetstoots aannemen wat hen wordt aangereikt door Justitie. Maar, terug naar de zaak Vaatstra en de blunders die daar zijn begaan:

Nog in 2000 is een vernietigend rapport geschreven door een externe commissie die vooral veel kritiek had op het onderzoek op en rond de PD in eerste aanleg. Dit heb ik dus niet zelf verzonnen maar is vastgelegd in een heus rapport, dat zelfs voor de betrokken rechercheurs uiterst geheim moest blijven.

Na twee jaar “intensieve” samenwerking met het 3D-team werd zelfs Peter R. en zijn ploeg door Justitie het bos in gestuurd met getructe beelden en een onmogelijk scenario. Arme Peter. Zo bleek die haar in de aansteker een gewiekste truc van Justitie om de Friese bevolking over te halen mee te doen met een grootschalig DNA-onderzoek. En de voetsporen van de ‘dader’ in het gras waren ook al getruct en zijn nooit daadwerkelijk aangetroffen. Uit het rapport van Hans Akerboom:

Wel valt op dat de dader weinig sporen heeft achter gelaten. Zo was het snijwerktuig niet meer op de Pd en waren geen voetstappen (van de dader) traceerbaar”.

En voor dat aantoonbare verraad aan de waarheid had Peter R. de Vries zelfs zijn eerdere uitzendingen even moeten ‘vergeten’ en zijn eigen scenario’s moeten aanpassen. En toen Jasper eenmaal sprak werden die nieuwe scenario’s ook al één voor één aan gort geschoten. Peter the Puppet hing dus zèlf aan een touwtje!

Verklaringen

Het is evident dat er in 1999 tal van verklaringen zijn afgelegd bij de politie, al dan niet via haar ouders, inzake de moord op Marianne die nooit in het onderzoek zijn betrokken. Een groot deel daarvan bevindt zich in onze kluis. Uit die verklaringen komt een beeld naar voren van een doofpot-onderzoek. Het is minst genomen een bevestiging van al die ongenuanceerde aanvallen op ons, complotters. Ga maar na, als wij niets te melden hadden, was de rust inmiddels allang teruggekeerd door de veroordeling van een ‘bekennende’ verdachte, Jasper Steringa, en op grond van zijn “100% DNA-match”.

Op basis van tal van die verklaringen kunnen de ‘vrienden’ van Marianne haar helemaal niet op de fiets hebben weggebracht naar Buitenpost. Beiden, de vrienden zowel als Marianne, zijn op andere tijdstippen en op geheel andere locaties gesignaleerd en ze zijn nooit samen gemeld. Zo liggen er ook keiharde verklaringen in de kluis dat de hoofdverdachte Irakees direct na de moord is weggesluisd uit Kollum of omgeving. Zo ook zijn kompaan Feik M. Nog eens bevestigd door het feit dat het OM Leeuwarden daar zelfs een leugenachtig rapport over moest schrijven.

In oktober 1999 deed Justitie zelfs haastig aan damage control door een verkeerde verdachte aan te laten houden in Istanbul, nota bene met de nadrukkelijke hulp van Turkije. Dat dit een ‘broodje aap-verhaal’ was blijkt o.a. wel uit een recent artikel van de NOS van februari 2010:

Saban Baran opgepakt in Turkije.

Geen uitleveringsverdrag
Maandagochtend werd hij opgepakt door de Turkse politie in het appartement in Antalya waar hij met zijn vrouw woont. Hij waande zich daar veilig omdat er tussen Nederland en Turkije geen uitleveringsverdrag bestaat”.

[….]

“Op aandringen van Nederland heeft de Turkse justitie toch een aanklacht ingediend over misdaden die hij in Turkije zou hebben begaan”.

En uit het Dagblad van het Noorden uit oktober 1999: Turkse politie eist eer op van arrestatie Vaatstra-verdachte. Hier kom ik later nog op terug.

Het mag dan ook geen toeval heten dat het de advocaten van Jasper en het OM er alles aangelegen was om deze zaak er zo snel mogelijk – zonder getuigenverhoren en zonder bewijsconstructie – doorheen te jassen.

Aangiften

De personen uit beide kampen (zoals de advocaat van Jasper Steringa) die met behulp van Justitie aangifte tegen ons hebben gedaan zijn ook precies die personen die, op basis van alle verklaringen en bewijzen, het meest te vrezen hebben van de waarheid. Kroongetuigen die niet door de rechter zijn gehoord, bewijzen die ter zitting niet werden aangedragen, een verdachte die zich niets meer herinnerde en halsbrekende toeren zou hebben uitgehaald om Marianne zonder verzet het weiland in te voeren, dan weer de BH en later tòch het tasje gebruikt bij de verwurging, wel of geen bloedsporen in het gras enz., teveel om op te noemen.

Jan (“ik ben al 20 jaar advocaat”) Vlug maakte het al helemaal bont. Nadat hij tegenover heel Nederland in Nieuwsuur  de verdediging van zijn cliënt op voorhand verziekte door uitgebreid te verklaren over zijn ‘bekentenis’ tegenover hemzelf, de politie en zelfs tegenover zijn gezin, verklaarde hij hem al schuldig voordat er een rechter aan te pas was gekomen. Direct daarop verklaarde hij dat er geen second opinion zou worden aangevraagd over het “DNA-bewijs” (omdat een anonieme vriend van hem dat had geadviseerd) en noemde de complotters “Gekkies” en “Aluhoedjes”. Sterker, tegen gerenommeerde collega’s die openlijk kritiek uitoefenden op zijn ongeoorloofde vertegenwoordiging van een cliënt…, deed hij aangifte! Die aangifte, u raadt het al, werd door hem vervolgens weer ingetrokken.

Wat bezielde Jan Vlug, de advocaat van Jasper S.?

Maar de aangifte tegen één van ons wegens vermeende “doodsbedreiging” liet Jan keurig aan Justitie. Deze journalist, die had opgeroepen om Vlug goedschiks of kwaadschiks te (laten) verwijderen als advocaat van Jasper Steringa, werd opgepakt bij het gerechtsgebouw in Den Haag om alsnog in Deventer te worden ingesloten. Het domicile van Vlug waar hij ook de Deventer moordzaak al om zeep had geholpen. En welke niet meer. Met de aantoonbare bedoeling om die journalist drie dagen in voorarrest te houden en te voorkomen dat hij de zitting in Leeuwarden tegen Jasper zou kunnen verstoren.

Conclusie

Zoals hiervoor reeds gemeld kunnen complotters en klokkenluiders het succes van hun bevindingen blijkbaar geheel afmeten aan de reacties daarop en is die recht evenredig met de hoogte van de betrokken functies, de belangen van die criticasters, en de omvang of impact van de collusie.

Niet geheel toevallig werden de kroongetuigen volledig uit de wind gehouden door vader Dick, door Jan Verkaik (leider RBT) en/of door Justitie. En niet geheel toevallig werd de zaak van Jasper Steringa, met de hulp van zijn eigen advocaat, er voor de rechter doorheen gejast. Natuurlijk waren onze schrijfsels vervelend voor de betrokkenen. Maar dat hier, onder het oog van alle media, sprake is van een bewuste dwaling mag inmiddels wel duidelijk zijn.

Een complotter “is een verwarde jongen die een mes trekt op straat en een wildvreemde overhoop steekt”. Dat mag de moeder van Marianne zich dan (ook) aantrekken….!

Voor meer informatie verwijs ik naar BOUblog: Marianne Vaatstra: de feiten en de bewijslast. Op een paar onnauwkeurigheden na staat dit verhaal nog recht overeind. Nee, is met bovenstaande alleen nog maar sterker geworden…
—————————————

Tot zover André Vergeer. De meeste personen die hij noemt als de grote doofpotters, komen aan het woord in de reportage van Human en Argos TV. De boodschap is min of meer dat zelfs de media zich op het verkeerde been lieten zetten door de “complotters”. De dader bleek immers een Friese koeienboer! En het is te danken aan de voortdurende media-aandacht dat Jasper S. ten slotte werd opgepakt en veroordeeld. Deze laffe reportage zet de woorden van André alleen maar kracht bij!

Argos TV: De zaak Marianne Vaatstra duurt 38 minuten.

Get Microsoft Silverlight

45 Reacties

 1. Diewer

  @Bou,

  Op klol heb ik een reactie gegeven op dit stuk van André Vergeer, omdat er volgens mij een verkeerde link in staat; omdat die link vanzelfsprekend ook hier staat zet ik ook hier mijn reactie:
  “@André
  Goed stuk dat hout snijdt! Alleen m.b.t. de opgepakte persoon in Turkije is er een verkeerde link, namelijk over Saban B. Dat er met die man van alles mis is en mis is gegaan bij justitie is bekend, maar in de zaak Vaatstra ging het om een Ali H. Hassan:
  Zie o.a. http://jfkmurdersolved.com/vaatstra/tegenrapport.pdf

  Antwoord
 2. Andre Vergeer

  Diewer,

  Het ligt helaas wat ingewikkelder maar ik vond het artikel al lang. Nederland heeft, en had in 1999, geen uitleveringsverdrag met Turkije, laat staan dat de Turken zoveel moeite zouden hebben gedaan om TWEE van hun eigen onderdanen (in augustus en in oktober ’99) ‘even’ op te sporen in opdracht van Nederland.

  Onder leiding van ons aller Joris Demmink (en liaison officier Hillenaar, die daar al eens meineed over heeft gepleegd) is er begin 90’er jaren wèl een tapkamer geopend met Nederlands geld. Bemand door Nederlandse en Turkse rechercheurs. Op die manier zijn twee onschuldigen in Istanbul opgepakt en vastgehouden, waaronder de verkeerde Ali in oktober. Allemaal op basis van telefoontaps.

  De grote impact van die aanhoudingen door Turkije, in opdracht van Joris, laat zich raden…

  Antwoord
 3. yvonne

  Heb mail gestuurd met uitzending van Talk2myra, 8 maart 2013 met als gast Andre Vergeer! Ik heb nog even vermeld dat ik de uitzending van gisteravond staatspropaganda vind!

  Groet Yvonne

  Antwoord
 4. maasdonk

  @ allen, het was een witwasuitzending gisterenavond.
  Jolande de Graaf heeft iets over zich waar ik de griezels van krijg!
  Niettemin geen enkele kritische opmerking, case closed dat was de boodschap.
  Jan Verkaik is dat dezelfde jan die in de resten van de caravan van wolfgang Hebben stond te porren??
  Oh oh wat een tenenkrommend relaas>

  Antwoord
  • sancho panza

   Tenenkrommend was die Nettie Groeneveld. Te tijde van de moord dook ze de ziektewet in nadat ze eerst de dossiers van de 2 asielzoekers had kwijtgemaakt, dan hoor je bijna 14 jaar niets van haar en weigert ze elke medewerking aan wat dan ook om vervolgens na de aanhouding van Japer Steringa weer volop in de schijnwerpers meewerkt aan deze witwas actie. Het wordt tijd deze Nettie eens aan de tand te voelen.

   Antwoord
 5. wim dankbaar

  Dit was echt de grote leugenshow. Nettie Groeneveld, Jan Verkaik, Henk Mous en Cor Reijenga mochten allemaal acte de presence geven. Ze weten stuk voor stuk dat Feik Mustafa, de jongen die Marianne had bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar, Isabella had beloofd dat ze ook zou worden worden vermoord als ze niet zou stoppen met praten, en Spencer had beloofd Marianne te pakken, op maandag 3 mei 1999 uit het AZC is weggesluisd. En ze weten ook dat zijn maat Ali al eerder was weggesluisd via het grenshospitium Amsterdam. Maar ze mochten allemaal even benadrukken dat het onzin was.

  Zonder dat ook maar één van de “complotters” is benaderd om hun bewijzen er tegenover te zetten. Zo werkt dat in Nederland.

  Antwoord
 6. maasdonk

  @ wim, ooit was nederland een land waar mensen trots op waren .echter nu is het een groot corrupt bolwerk van ,,hoogwaardigheidsbekleders!
  Als je jan Verkaik hoorde dient de onfortuinelijke ali H rehabilitatie te krijgen voor zijn leed!
  Dat die mensen nog voor de camera durven te verschijnen ,ongelooflijk is het.

  Antwoord
 7. wim dankbaar

  Dit stukje uit het requisitoir was mij overigens nog niet bekend.

  “Aanvang fietstocht

  Vanuit Paradiso fietsen Wietse en Spencer met Marianne achterop naar Buitenpost waar een zwarte herenfiets wordt meegenomen; het slot wordt
  opengemaakt door de fiets te laten stuiteren. Dat Marianne zelf een iets wil, is niet gek want beide jongens zijn al behoorlijk op na een hele dag alcohol drinken en feestvieren. De band loopt steeds leeg en het fietsen zal niet echt snel gegaan zijn gedurende de 5,2 km vanaf Kollum. In Kollum hebben ze nog even staan wachten bij een bankje.”

  Wat is dit duidelijk verzonnen om (achteraf) een verklaring te fabriceren voor de lekke band, die door Vader Sletering werd genoemd. In eerdere verhalen van Spencer en het OM is immers NOOIT gesproken over een leeglopende band, laat staan dat dat een verklaring was om een fiets te stelen.

  De lekke band wordt niet meer ontkend. Het is het zoveelste voorbeeld van hoe de leugen wordt aangepast aan de informatie die de “complotters” boven water hebben gehaald. Maar de verklaring zoals die dan nu staat, is volstrekt ongeloofwaardig. Het fietsen gaat niet snel omdat de band steeds leegloopt? Wat hebben ze dan gedaan? Steeds oppompen met een fietspompje?

  Met Marianne achterop (volgens Spencer was het zijn fiets waarbij ze achterop sprong) zal dat dan wel om de 20 meter moeten gebeuren? En ondanks dit probleem heeft Spencer niet geopperd om toch maar een taxi te bellen voor Marianne zoals hij beloofd had? En Marianne heeft hem ook niet aan zijn belofte herinnerd? Ondanks haar belofte aan haar broer Johan om te bellen als zij onverhoopt geen taxi kon krijgen?

  Waarom uberhaupt via een omweg naar Buitenpost als dat niet de eindbestemming van de reis was? Dat was immers Marianne’s huis in Zwaagwesteinde. Waarom niet in Kollum een fiets gestolen, als daar het probleem van de leeglopende band al ontstond? Waarom dan eerst nog helemaal naar Buitenpost op een steeds leeglopende fiets?

  Maar goed, eenmaal op Station Buitenpost aangekomen wordt een fiets gestolen (let op hoe Mous dit eufemistisch “meegenomen” noemt). Daarna is het plan om met zijn drieën nog zo’n 8 kilometer naar Marianne’s huis te fietsen, en Spencer en Wietse dezelfde 8 kilometer nog eens terug. Maar wacht eens even? Spencer’s band liep toch steeds leeg? Hoe doe je dit dan? Wilde Spencer 16 kilometer op de velg rijden?
  Wat is de reden dat Henk Mous invoegt dat ze in Kollum nog even hebben staan wachten bij een bankje? Is dit bedoeld om geloofwaardig te maken dat Verry en Tinie op dat moment Spencer en Wietze hebben gezien? Wil Mous proberen te zeggen dat Marianne daar waar wel bij was, maar niet door Tinie en Verry is gezien? Zo ja, weet iemand van jullie of er bij de tennisvelden inderdaad een bankje staat (of stond)?

  Overigens is dit ook weer een totaal ongeloofwaardig verhaal van Mous. Want wat wil hij nu eigenlijk met deze opmerking? Waarom hebben ze nog even staan wachten in Kollum? Om vast te stellen hoe ver de band was leeg gelopen? Omdat ze niet verder konden? Zoiets lijkt hij te willen suggeren, toch? Hoe is de leeg gelopen band dan verholpen? En hoe is het dan in Gods naam mogelijk dat ze de verdere reis naar station Buitenpost (volgens Mous 5.3 km) niet meer hebben hoeven “wachten”?

  Ook zo schattig dat Mous stelt dat de arme jongens al behoorlijk op waren na al het bier en feesten. Maar wel besluiten ze om niet de beloofde taxi te regelen voor Marianne? In plaats daarvan besluiten ze Marianne helemaal naar huis te fietsen, 8 kilometer verderop, met nog een omweg ook via station Buitenpost? En dan weer 8 kilometer terug naar huis? Och, och, wat waren die jongens doodop. Maar wel galant dat ze dat er voor over hadden ondanks hun vermoeidheid. Petje af, wat Henk Mous betreft. Dat Marianne per se alleen verder wilde fietsen (en vermoord werd door de fietsende, hoerenlopende koeienboer) was dan ook haar eigen stomme schuld. Nietwaar Spencer?

  Met de toevoeging van Mous over de lekke band laat hij wel heel duidelijk zien dat hij staat te liegen en tevens hoe krampachtig het OM vast wil houden aan het verhaal van Spencer en Wietse, nu met de nieuwe “twist” dat er inderdaad sprake was van een lekke band. Maar die lekke band is niet ontstaan, zoals de “complotdenkers” stellen, doordat Feik de ventielen uit Spencer’s fiets heeft getrokken. Ondanks getuige Geke die het hele verhaal direct bij de recherche heeft verteld, is dat verzinsel volgens het OM, de nieuwe verklaring is veel geloofwaardiger, heus waar!

  Maar het laat ook zien hoe innig justitie samenwerkt met de Sleterings om de leugen in stand te houden. Want van wie anders dan de Sleterings, kan Mous opeens hebben gehoord dat er sprake was een leeglopende band? Nu weet ik niet 100% maar 110% zeker dat Jasper niet de moordenaar is. Zelfs deze “moordenaar” moest zijn bekentenis enten op het verhaal van Spencer en Wietse, dat Mous nu nog ongeloofwaardiger heeft gemaakt dan het al was.

  Wim

  Antwoord
 8. wim dankbaar

  Hier nog een keer het verhaal van Spencer uit 1999:

  http://www.jfkmurdersolved.com/vaatstra/spencer.jpg

  Staat bol van de bewijsbare leugens, maar dat doet er even niet toe.

  Ziet iemand iets staan over een “steeds leeglopende band”?

  Ook wel aardig om te lezen dat Spencer een mobiele telefoon had. Met diezelfde telefoon had hij de vorige avond Paps en Mams gebeld. Dit was helaas de enige “taxi” die Spencer heeft besteld.

  Antwoord
 9. wim dankbaar

  In de uitzending mag Nettie Groeneveld het volgende zeggen over de anonieme brief uit 2006:

  “Het was ook zo levensecht, die brief, dat ik zelf heel even twijfelde van : Jeetje, zou dit kunnen? Zou dat kunnen? Nou, het is eigenlijk gewoon onmogelijk omdat iedereen gekend wordt op een AZC. Dus dat kan helemaal niet. En Vervolgens dacht ik: Huh? Dit is dus lulkoek. Dit is gewoon allemaal grote, grote, grote lulkoek!”

  Ik begrijp eigenlijk niet dat het OM zulke risico’s neemt om zo bewijsbaar te liegen. Nettie Groeneveld doet net of niemand wist dat Feik (de jongen die Marianne had beloofd de keel door te snijden) en Ali waren verdwenen. Want iedereen kent iederen op een AZC en niemand werd gemist. Dat is haar suggestie . Welnu, iedereen op het AZC, inclusief Nettie zelf, wist dat Feik en Ali sinds de moord direct na de moord geen bewoners meer waren van het AZC. Ook wist Nettie Groenveld dat Feik verdacht werd van verkrachting van zijn vriendinnetje Stephanie, diezelfde Koninginnenacht. Ze zit hier dus te liegen over de overplaatsing van Feik, die zij nota bene ZELF heeft gelast. Dit is op meerdere manieren aan te tonen:

  1) Haar eigen plaatsvervangende directeur Louis Uijl heeft bevestigd (tegenover Wim) dat Feik is overgeplaatst op 3 mei 1999. Dit gesprek is nota bene opgenomen. In datzelfde gesprek bevestigt hij ook dat hij dit aan de politie heeft verteld. Ergo, het OM weet dit ook (maar heeft het uiteraard verborgen gehouden).

  2) De twee beveiligers die bij Feik’s overplaatsing aanwezig waren, hebben de overplaatsing ook bevestigd. Ze zijn meerdere malen door de politie gehoord. Ik citeer uit het laastste proces verbaal:
  “Ik heb gezien dat Feik uitgeleide werd gedaan door Netty Groeneveld, de directeur van het AZC en haar plaatsvervanger. In een krantenartikel loochende zij dit later. Dit stoorde mij omdat ik het zelf had gezien.”

  3) Tegenover de minister wordt in antwoord op kamervragen uit 2007 naar aanleiding van de anonieme brief, het volgende bevestigd:

  “Het COA heeft mij meegedeeld dat er op 3 mei 1999 geen asielzoeker is overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal. Volgens de informatie van het COA is er medio mei 1999 een asielzoeker overgeplaatst van AZC Kollumerland naar AZC Musselkanaal.”

  Hier wordt weliswaar glashard gelogen over de datum van overplaatsing, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van een asielzoeker naar Musselkanaal “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” medio mei 1999 heef plaatsgevonden?

  4) Het wordt nog erger. In antwoord op kamervragen uit 2010, bevestigt minister Hirsch Ballin de overplaatsing van Feik Mustafa als volgt:

  “Gelet op de gespannen situatie rondom het azc in Kollum werd besloten om F.M. over te plaatsen naar het azc te Drachten. Van daaruit is F.M. op 2 juni 1999 overgeplaatst naar het azc Alphen aan den Rijn. Als verblijfsvergunninghouder is hij, in mei 2000, vervolgens regulier gehuisvest”

  Hier wordt weliswaar glashard gelogen over de bestemming van overplaatsing (Drachten in plaats van Musselkanaal) maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van Feik Mustafa “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” heeft plaatsgevonden?

  5) Het wordt nog erger. In antwoord op kamervragen uit 2012, bevestigt minister Opstelten de overplaatsing van Feik Mustafa als volgt:

  “F.M. is niet op 3 mei, maar op 27 mei 1999 overgeplaatst naar het AZC te Drachten.”

  Hier wordt weliswaar wederom glashard gelogen over de bestemming van overplaatsing (Drachten in plaats van Musselkanaal) en wederom over de datum, maar daar gaat het nu even niet om. Waar het om gaat is: Hoe kan Nettie Groeneveld met een stalen smoel de overplaatsing van Feik Mustafa “gote, grote, grote lulkoek” noemen, als zij zelf heeft bevestigd dat precies deze “lulkoek” heeft plaatsgevonden? Een andere vraag is natuurlijk wie dan de asielzoeker was die “medio mei 1999” naar Mussekanaal werd overgeplaatst? Alle leugens staande houdend, zou dit dus niet om Feik Mustafa gaan (die ging immers naar Drachten). Mussekanaal was een AMOG centrum (Asielzoekers Met Onaangepast Gedrag). Waar bestond dit onaangepaste gedrag uit en was er een relatie met de moord op Marianne? Enfin, waar het om gaat is dat Nettie Groeneveld dus staat te liegen dat ze barst. Volgens Bauke Vaastra heeft ze een jaar doorbetaald verlof gekregen als “beloning voor het liegen”. Anno 2013 mag ze het nog eens dunnetjes overdoen.

  De makers van de Human reportage, Misja Pekel en Judith Konijn, hebben hier natuurlijk ook boter op hun hoofd, want het is onvoorstelbaar dat zij niets weten van al deze bewijzen voor de leugens van Groeneveld.

  Antwoord
 10. maasdonk

  @ wim, het is duidelijk een aangepaste versie om de .,.complotters,, buiten spel te zetten.
  Ik begrijp steeds beter waarom richard Eikelenboom niet meer in nederland woont en werkt, je zult maar zo te werk moeten gaan dag in dag uit, een u vraagt wij draaien NFI.
  Het DNA onderzoek is helemaal ingepast op een lokale bewoner en ja hoor jasper is de dader einde verhaal,case closed.
  Hopelijk kan spencer hier mee leven.
  Hij zou een intervieuw moeten geven bij DWDD, hij is roch het slachtoffer in dit verhaal, hoe kon hij weten dat jasper op de fiets op zoek was naar een prooi anders had hij wel tot zwaagwesteinde gefietst op zijn bijna lege banden!!!

  Antwoord
 11. Akky van der Veer

  Wetende dat Judith Konijn voor deze uitzending heel veel (misschien wel alle) informatie toegespeeld heeft gekregen van één van de ‘complotters’ en daar vervolgens helemaal niets mee heeft gedaan, is niet alleen een grote schande, maar ook het overtuigende bewijs dat zelfs de VPRO is ingehuurd om deze gigantische doofpot dicht te houden.

  Antwoord
  • frusti

   Judith Konijn; “ach, mijn naam is Haas!”

   Antwoord
 12. Annemail

  Case is closed Wim, wij worden allen geacht hier onze …. over te houden en gaat weer over tot de orde van de dag.
  Niemand mag nog praten over fietspompjes hier of gemis aan daderkennis daar. Als je dat wel doet ben je gek!
  Mw. Groeneveld denkt dat iedereen zijn lange termijn geheugen uitgeschakeld is met haar uitspraken.

  Ik zat zelf zondagavond met interesse te luisteren naar een Brandpunt uitzending met daarin Knoops:

  http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2013/afleveringen/26-05-2013/fragmenten/de_herziening_van_knoops

  De reden dat ik dit aanhaal laat zich raden.
  De meeste mensen stellen (ondanks dat er onschuldigen vastzitten) geen vragen en lopen mee in het kuddegedrag dat degene met gezag het altijd bij het juiste eind hebben. Mocht het dan toch fout blijken te zijn, is de reactie: maar zo is het ons verteld.
  Zelf nadenken is er niet bij. Kauwen en doorslikken maar.

  De gevolgen zijn voor de onschuldig veroordeelde en zijn familie, en in the long run ook voor de nabestaanden van vermoorde mensen als de onschuld uiteindelijk toch vaststaat en ze weer van voren af aan kunnen beginnen.

  Antwoord
 13. mr. drs. Bou

  Brandpunt:
  Get Adobe Flash Player
  Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.

  Antwoord
 14. wimakita

  Argos had minsten andere mensen ook aan t woord moeten laten willen ze geloofwaardig blijven in NL
  Argos hoef je dus ook niet meer te bekijken
  Mening vorming en massa hypnose (mindcontrol)
  Het verhaal zo neer zetten vol met leugens of gewoon info verzwijgen
  Journalisten noemen zij zich
  Schandalen zijn t
  Voor al deze mensen
  http://www.youtube.com/watch?v=Xj6vG3LEaVc

  Antwoord
 15. wim dankbaar

  Mijn reacties op de VPRO/Human uitzending zijn verwijderd door Facebook omdat deze niet zouden “voldoen aan de richtlijnen van Facebook”. Kennelijk hebben één of meerdere personen bezwaar aangetekend bij Facebook. Zeer opmerkelijk, te meer omdat er geen onwaarheid in staat en de “klagers” blijkbaar anoniem mogen blijven. Voor wie mijn reacties toch wil lezen, verwijs ik naar mijn comments onder het artikel op Boublog:

  http://www.boublog.nl/28/05/2013/marianne-vaatstra-de-media-en-de-complotters/

  Antwoord
 16. wim dankbaar

  Je hebt onlangs inhoud geplaatst die in strijd is met het beleid van Facebook. Daarom kun je deze functie tijdelijk niet gebruiken. Meer informatie.

  Om te voorkomen dat je weer wordt geblokkeerd, moet je Richtlijnen van de Facebook-community lezen.
  Deze blokkering is nog 1 dag van kracht.

  Antwoord
 17. yvonne

  Het moet verdorie niet nog erger worden hier in dit land, maar er wordt wel veel duidelijk….

  Groet Yvonne

  Antwoord
  • Annemail

   Welkom in de neo-liberale wereld!
   Iedereen mag zeggen wat hij/zij wil, is dat niet fantastisch?..grrrr

   groetjes

   Antwoord
 18. ute

  Zal straks eens lezen wat de richtlijnen zijn van FB.
  Jeetje in wat voor land leven wij!!!!!!!!!

  Antwoord
  • Ria

   De tweede mevrouw had het zelfs over een Duitser en een andere jongeman had het duidelijk over buitenlanders.Ook al ben je sceptisch waar het betreft paragnosten,bekijk de 5-delige reeks eens,je zult net als ik versteld staan.

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Ria,
   Welkom op BOUblog en ik heb het inderdaad niet zo op paragnosten. Maar de eerste 10 minuten waren toch wel frappant!
   Ik zet hem even hier en zal de rest ook eens bekijken.

   Het Zesde Zintuig – Plaats delict Marianne Vaatstra Part 1

   Antwoord
 19. Ria

  Ik vind de reactie van de heer Vaatstra ook vreemd,alles(of bijna alles) wat de paragnosten zeiden klopte volgens hem en hij zegt zelfs dat daar eerder meisjes waren lastig gevallen door asielzoekers.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Ria, ik heb nu meer dan drie delen bekeken, maar ik geloof niet dat dit helderzienden zijn. Ze maken een fraai verhaal van wat toen reeds bekend was. Daar hebben we niets aan.
   De reacties van Bauke zijn echter wel veelzeggend, omdat hij later als een windhaan is gedraaid!

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën