Selecteer een pagina

Archieven

André Vergeer: De “fiets van Marianne”

(Foto van de fiets zoals die werd teruggeplaatst voor een TV-opname)

Enkele maanden geleden meldde zich een getuige bij ons met een zeer vreemd voorval. Enkele weken na de moord op Marianne in 1999 meldden zich twee politiebeambten aan zijn adres met een herenfiets. “Is dit uw fiets?” vroegen zij. Ja, zegt de getuige “maar hoe komen jullie daaraan”? De politiebeambten: “Deze fiets is aangetroffen op de plaats delict bij de zaak Vaatstra”.

Enigszins verbouwereerd zegt de getuige “Hoe komen jullie dan aan mijn adres, mijn fiets is al weken geleden gestolen en ik heb daar nooit aangifte van gedaan…”. De politie: “Aan de hand van het naamplaatje achterop hebben wij de fietsenmaker opgespoord en die verwees ons naar u”. De getuige: “Ja, en wat nu?”. Politie: “Nou, we komen hem terugbrengen omdat we hem niet meer nodig hebben..”. Getuige: “Okay, dank je wel..”.

Weer enkele weken later meldden zich opnieuw twee politiemensen aan het adres van onze getuige: “Wij komen die fiets terugkopen..”. Getuige: “Wat?, waarom is dat dan weer?”. Politie: “Nou, dat komt omdat we hem eerdaags [in juni 1999, André] nodig hebben bij de opnamen van ‘Opsporing Verzocht’. Wat wil je hebben voor die fiets?”. Getuige: “Ja, wat moet zo’n fiets nog opbrengen..?”. Politie: “Maakt niet uit, noem je prijs maar..”. En zo gezegd, zo gedaan. O.a. werd aan de getuige verteld dat vooral het profiel van de banden aan hen was opgevallen.

Onze vragen: Waarom werd deze getuige dan niet gevraagd om zijn DNA of vingersporen even af te staan? Het was immers ZIJN fiets die op de Keningswei gevonden was! [Zelfs bij een 14-jarige passant in een auto werd zijn DNA afgenomen!]. Of waarom werd hem niet gevraagd naar zijn alibi van die nacht? Waarom werden er bijv. ook al geen vragen gesteld over de omstandigheden en die datum van de diefstal? Maar vooral, waarom moest de politie die fiets eigenlijk terugkopen? Hadden zij hem gewoon niet enkele dagen kunnen lenen tot nà de opnamen? En waar is die fiets dan gebleven..?

Uit het dagboek van Maaike, de moeder van Marianne: ” En wij vragen ons steeds af, heb je wel ooit op die fiets gezeten”. […..] “De vraag over haar vingerafdrukken op de fiets is nooit bevestigd. De fiets is niet opgevraagd van het NS-station in Buitenpost….”. André: Laat staan dat er ooit vingersporen of DNA van Jasper op zijn aangetroffen.[……] Of, weer uit het dagboek: “Dit hele onderzoek is één grote leugen en er is niks wat ook maar klopt, daarvoor hebben we teveel informatie binnen gekregen. We kunnen de recherche niet geloven, ik zou graag willen dat het anders zou zijn. Dat het voor ons als ouders gemakkelijker zou wezen. Dit is extra zwaar”.

De getuige herkent na 13 jaar helaas zijn eigen fiets op die foto niet meer. Is dat een voorteken of is het inderdaad moeilijk om je fiets na zovele jaren nog te herkennen? Een andere getuige (die dat zeker kan weten) vertelde ons hierna dat de fiets bij de opnamen van Opsporing Verzocht bovendien waarschijnlijk op een geheel verkeerde plaats in de greppel zou zijn geplaatst. Dat zou zelfs wel honderd meter kunnen schelen met de oorspronkelijke vindplaats van 1 mei 1999. Een blunder van de recherche (alles was immers tot in detail op foto’s vastgelegd) of een vergissing van die getuige?

Opnieuw een paar vragen: Waar is die fiets nu? Wie herkent die fiets? Wie kan bevestigen dat die fiets daar op de juiste plaats stond tijdens de opnamen van Opsporing Verzocht? En waarom werd de vinder van Marianne laatstlijk nog eens uitgenodigd om zijn eigen verklaring terug te lezen en dat hij die fiets toch ècht in de BERM i.p.v. de greppel had neergelegd? Waarom zijn er ook nooit DNA- of  vingersporen op die fiets aangetroffen? En wie weet er nog meer van remsporen op het wegdek ter hoogte van de plaats van het delict die enkele dagen later stiekem zijn geasfalteerd [een melding die nooit is gepubliceerd]? Of van dat oude model BMW waar ook al nooit naar is gezocht….?

De eerste indruk zou kunnen zijn dat de politie enkele weken na de moord precies wist wie er in het bezit was van deze fiets en dat deze en andere objecten en bewijzen uit beeld moesten verdwijnen om lastige vragen te voorkomen. Maar misschien zitten WIJ er wel helemaal naast..

Uit het requisitoir van OvJ Henk Mous  op vrijdag 29 maart jl.:

De fietsen bevinden zich enkele meters voorbij de boomwal bij een weiland met afrastering. De verdachte bekijkt de mogelijkheden waar hij met Marianne naar toe kan gaan en besluit dan het weiland in te lopen aan de andere kant van de boomwal. Dit is een aantal meters terug [André, volgens de rechter is dat ca. 18 meter. Waarom voert de OvJ die afstand van 18 meter terug dan niet aan als voorbedachten rade? Niet alleen was er op de eerste locatie sprake  van een prikkeldraad-afscheiding maar ook van een boomwal die pas na 110 meter naar links afboog, buiten het zicht van mogelijke voorbijgangers]. Het mes houdt hij steeds in de rechterhand tegen haar hals en hij drukt Marianne met links stevig tegen zich aan. Onder dwang stapt ze de greppel in en Marianne laat hier een voetspoor achter. Voorbij de greppel loopt de verdachte met Marianne meer naar links richting de boomwal (foto 199, p. 590/591). Op de foto’s is te zien dat het loopspoor d en e evenwijdig aan elkaar het weiland in gaat”. Uit het dagboek van Maaike nog maar eens: “We hebben nooit bevestigd gekregen dat haar schoenafdruk in de droge sloot is gevonden”.

(Fotoshop van de loopsporen)

Nog een paar vragen: Waarom zijn er op deze foto van de TR dan geen VERSE loopsporen te zien van alle betrokkenen, familieleden en vrienden die daar enkel uren daarvóór nog liepen? Na wat getuigen ons gemeld hebben moeten er immers 17 of 19 VERSE loopsporen zichtbaar zijn geweest (minstens 8 héén en wéér en van de vinder van Marianne één loopspoor, samen met zijn moeder, terug). En die pijl linksonder stond er in 1999 vast ook al niet op de foto. En hoezo zou Jasper Marianne “onder bedreiging van een mes rechts, met links Marianne stevig tegen zich aan gedrukt hebben”? Loop je dan niet inderdaad strak naast en/of direct achter elkaar?

De conclusie mag zijn dat we door Peter R., in opdracht van het OM, alleen maar zijn getrakteerd op getructe foto’s die  d.m.v. Photoshop zijn bewerkt. Dat mag uiteraard, maar waarom wordt dat er dan niet bij gemeld? Nog een voorbeeld misschien:

(Foto Bandensporen)

De geoefende lezer/kijker zal het met me eens zijn dat die bandensporen in het weiland ook al niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Op deze (opnieuw getructe) foto suggereert het OM d.m.v. Photoshop dat, gezien de aangedikte bandensporen, de hulpverleningsauto´s die dag zijn genaderd vanaf de boerderij rechts van de PD op de Keningswei.  Maar dan is het minst genomen opmerkelijk dat het derde voertuig (hier linksboven, het voorste voertuig van de drie) géén bandensporen vertoont!  Wel is duidelijk zichtbaar (en nog eens bevestigd door kenners van de omgeving) dat de toegang tot dat weiland waar Marianne lag met de auto wel degelijk bereikbaar was vanaf de Fogelsanghloane en vanaf de Trekwei (rechtsboven en vanuit het Noorden dus) en dat er zelfs evidente bandensporen zichtbaar zijn.  Daarbij beschikken wij over nog veel meer foto´s waarop meerdere hulpverlenersvoertuigen zichtbaar zijn op de plaats van het delict, nabij het lichaam van Marianne, w.o. een ambulance, een lijkwagen en een politieauto. Zijn die allemaal vanuit de lucht dan aan komen vliegen?

De conclusie mag luiden dat de (technische) recherche en de patholoog (dr. Visser) in mei 1999 hopeloos hebben zitten blunderen, hetgeen ook in een latere rapportage nog eens is bevestigd . Want hoe kun je als sectiearts bijv. eerst vaststellen dat er zich sperma IN de anus bevindt en dat er DUS sprake was van anale verkrachting om dat later via het OM te laten nuanceren tot `niet bewezen´ omdat Jasper dat zèlf zegt, terwijl iedere leek immers weet dat (zeker een eerste) anale verkrachting onherroepelijk leidt tot kleine verwondingen rondom de anus? En dat sperma zeker ook niet postuum binnen zal dringen in een gesloten sluitspier?

Maar ook de, vooral getructe, foto´s  van Peter R. en zijn oude opnamen (van Verry Brouwer  en zijn vriendin uit 2003) in zijn uitzending van 20 mei 2012 wijzen er sterk op dat ook Peter R. afgescheept is met oude leugens en ´nieuwe bewijzen´ van een 3D team dat ook al in het duister tastte vanwege al die blunders uit 1999. Aangevuld met nieuwe leugens van OvJ Henk Mous over ´aflatende fietsbanden´, ‘het wachten van de vrienden bij een bankje aan de rand van Kollum’ en aangepaste tijdlijnen en al die verdwenen SVO’s.

En oh ja, nog steeds  geen woord over sporen van Jasper en/of van Marianne op die fiets in die greppel….

————————————–

Tot zover André Vergeer. Onder alle fietsen in de Vaatstra-zaak, zoals die van Spencer en Wietse, klopt ook de zogenaamde “fiets van Marianne” van geen meter!! Ongeacht die lekke banden is de vraag: Welke gek fietst eerst met zijn meisje achterop van Kollum naar Buitenpost om daar een fiets voor haar te stelen, terwijl het meisje dat door hem met de taxi zou worden thuisgebracht, glad de andere kant uit woont?

De vraag is natuurlijk ook: Waarom liegt men?

61 Reacties

 1. maasdonk

  @andre het liegen is de rode draad in het geheel en zal voort blijven duren tot het bittere einde.
  Aanstaande vrijdag moet de rechtbank de beslissing nemen of zij deze tegenstrijdigheden wel of niet laten meewegen in hun oordeel.
  Duidelijk is dat de fiets een dwaalspoor is vanaf het begin het is de tool zogezegd om haar route naar de keningswei te verklaren en dan komen we weer terug bij spencer ,heel het verhaal staat overeind met zijn verklaring dat zij op de fiets zat en met dat verhaal zijn nu al bijna 14 jaar mensen bezig om dat te ontrafelen.
  Geen verkeersbewegingen aldus henk mous tijdens het delict maar wel jan en alleman op de fiets aldus spencer.
  Hij zou op zijn minst gehoord moeten worden, zijn verhaal onder ede met tijdstippen en al .
  Als hij niet liegt kan hij dit in detail vertellen toch?

  Antwoord
 2. van Tours

  Met deze twee foto’s wordt een heleboel duidelijk. Ten eerste er moet gemanipuleerd zijn met de foto’s. Ten weede: het onderzoek heeft zich altijd gericht op de Keningswei. Dit leidt tot het volgende mogelijke scenario: De fiets is daar neergezet als een dwaalspoor, waar iedereen is ingetrapt. Waarom is deze fiets dan daar neergezet? Om de aandacht af te leiden van de andere toegang aan de Fogelsanghloane. Het was een lichte nacht en een auto zonder verlichting kon zo het weiland in rijden. De BMW die op de Keningswei stond was daar om te zorgen dat de andere auto in het weiland niet opviel en het geluid daarvan door de motor van de BMW overstemd zou worden. Omdat de fiets aan de kant van de Keningswei stond, is aan die kant gezocht naar sporen en zijn alle auto’s die er kwamen over de sporen van de auto waarmee het lijk gedumpt is, vernietigd. De mogelijke scenario geeft aan dat we met professionele daders te maken hebben, die zo’n misdaad met militaire precisie uitvoeren. Er zouden dus veel meer mensen bij betrokken zijn dan de ene mogelijke dader, die nu aanstaande 19 april 2013 zijn vonnis hoort.

  Dit scenario, dat heel wel mogelijk is, noopt tot de volgende conclusies:
  1: Zo goed als de verkeersbewegingen op de Keningswei zijn onderzocht, moet dat ook gebeuren voor de Fogelsanghloane voordat de rechter een uitspraak kan doen op basis van goede gegevens.
  2: Het zegt wat over de organisatiegraad achter de misdaad.
  3: Het geeft een richting aan waarin onderzoek gedaan kan worden, waar de misdaad werkelijk heeft plaatsgehad.
  4: Als de BMW werkelijk met de misdaad te maken heeft, is de tijd waarop het lijk gedumt is, bekend en kan vandaaruit verder gerechercheerd worden.
  5: Het is mogelijk dat het OM er bewust aan heeft meegewerkt om niet in deze richting te rechercheren, dan wel dat vanuit een tunnelvisie de aandacht op de Keningswei is gericht. Net zoals de verklaring van Spences en Wietse als uitgangspunt zijn gehanteerd, en andere verklaringen zoals van Very zelfs niet tot een rapport geleid hebben.

  Kortom, het recherchewerk is nog niet afgelopen.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, van Tours.

   De Fogelsanghloane leidt naar de Fogelsangh State. De focus lag steeds op de caravan op het AZC als plaats delict. Uiteraard heeft die caravan er van alles mee te maken, ook ik ben er in gestonken! Maar dat deze lustmoord plaats vond in een armzalige caravan, dat geloof ik niet langer!

   Hoe groter het theater, des te groter het belang!

   Antwoord
 3. julia

  en waar zou de moord dan wel hebben plaats gevonden? dacht ook altijd die caravan. lag zo voor de hand.

  Antwoord
 4. Michel

  Ja nu vraag ik me ook het een en het ander af.. Als de moord niet in de caravan gepleegd is, waar dan wel ???

  Antwoord
  • sancho panza

   Fogelsangh state. De brand van de caravan was imo een afleidingsmanoeuvre.
   Hier moeten zulke grote belangen achter zitten dat ze vast gebruik gemaakt hebben van het theatertje in de Fogelsangh State. Heb dat vanaf het begin gedacht maar hier is nooit op gerechercheerd dus zijn er geen bewijzen. Alleen mijn gevoel. Er speelt teveel; Walpurgisnacht, Meiboom, volle maan etc. etc.

   Antwoord
   • van Tours

    Ik ken het theater in Fogelsanghstate niet. Is het van hout, dan kunnen er na 14 jaar nog steeds bloedsporen in aangetroffen worden. Zou wel de moeite waard zijn te rechercheren. Misschien zijn er mensen die wat kunnen vertellen over het leggen van nieuwe vloerbedekking of nieuwe vloeren in Fogelsanghstate bijna 14 jaar geleden. Als de bandensporen op de Keningswei “weg”-geasfalteerd zijn, zal dat met de sporen in een theater ook zijn gebeurd.
    Anderzins kan het “theater” ook ergens anders hebben plaatsgevonden. Op een plaats in de buurt met een goede vloer van tegels of een epoxy-gietvloer waar ook goede spoelmogelijkheden aanwezig zijn, om daar hygienisch te kunnen werken (Voedselindustrie). Wel moet ook een goede geluidisolatie aanwezig zijn.
    Ik ben niet met de omgeving bekend, dus de mogelijkheden ken ik niet, maar ze zijn er wel.
    Wat betreft de auto met CD-kenteken. Het is mogelijk dat deze op het asielzoekersterrein moest zijn, maar dat geloof ik eigenlijk niet. En theater zoeken in de buurt van een asielzoekerscentra kan een voorzorgsmaatregel zijn omdat er een auto met CD-kenteken kwam. Dat wijst trouwens op een gelegenheid waar men auto’s buiten het zicht op eigen terrein kan parkeren, omdat zo’n auto altijd opvalt.

    Antwoord
    • sancho panza

     De Fogelsangh State is na de moord op Marianne helemaal verbouwd en opgeknapt met overheidssteun.

  • sancho panza

   De oude BMW kan misschien gewacht hebben tot een afgesproken tijdstip om nadien het lichaam te dumpen. De fiets hebben ze bij de museumboerderij gehaald. Dill kende de fiets!!! Die hebben ze ook als afleiding in de greppel gezet. Hier zaten geen bloedsporen en vingerafdrukken op terwijl Jasper hem met een bebloede hand in de greppel gezet zou hebben volgens OvJ Mous en bekentenis Jasper. De auto van Hebben is nadien in Duitsland direct vernietigd.

   Antwoord
   • van Tours

    Ik zie meer als mogelijkheid dat de BMW en de de mogelijke auto in het weiland in mijn scenario via mobiele telefoon met elkaar in verbinding stonden. Dus de Keningswei in de gaten houden en melden wanneer het rustig in het weiland moest zijn.

    Antwoord
  • sancho panza

   Het slot van de fiets was ook onbeschadigd ondanks de diefstal en het stuiteren bij het stelen. Deze zaak is volgens mij veel groter dan wij kunnen dromen.

   Antwoord
  • sancho panza

   Helaas zal de rechter wel tot een veroordeling komen van Jasper omdat er zulke grote belangen spelen en waarheidsvinding helemaal geen doelstelling is.

   Antwoord
   • sancho panza

    In dit kader even een stukje tekst van de supersite https://wikispooks.com/ISGP/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

    Quote: “What you have to understand, John, is that sometimes there are forces and events too big, too powerful, with so much at stake for other people or institutions, that you cannot do anything about them, no matter how evil or wrong they are and no matter how dedicated or sincere you are or how much evidence you have. This is simply one of the hard facts of life you have to face.”
    – Former CIA director and Cercle member William Colby giving advice to his friend senator John DeCamp, urging to quit his investigations into the Franklin child abuse affair and to write a book about his experiences (The Franklin Coverup, 2nd edition, foreword). Unquote

    Antwoord
 5. Ape

  Als photoshop-expert zie ik meteen dat de bandensporen gephotoshopt zijn.

  Antwoord
 6. yvonne

  Er blijft mij steeds in het hoofd zweven dat die bewuste avond een woonbootbewoner een zwarte auto met cd (corps diplomatique) heeft gezien.
  Deze persoon was daar heel verbaasd over want komt eigenlijk nooit voor
  in die buurt, heb al heel wat oude items over Marianne nagelezen maar kan het niet meer terugvinden. Wie oh wie….

  Groet Yvonne

  Antwoord
 7. André Vergeer

  @Yvonne,

  Die verklaring is afkomstig van Rob van Zon (betrokken bij Argusoogradio) die in die tijd, april/mei 1999, in en rond Buitenpost verbleef met zijn boot. Een auto met CD-kenteken is uiteraard nog geen unicum maar is dat rond Buitenpost eigenlijk wèl..

  Antwoord
 8. André Vergeer

  @Ape,

  Zou jij een keer contact met mij willen opnemen? andrevergeer@ziggo.nl. Wie weet kunnen we een keer ‘sparren’?

  Antwoord
 9. Annemail

  Wat betreft die loopsporen: Dan zouden de vriendin en de vriend en de vader al gelijk bij aankomst weide gedacht moeten hebben, hier moeten wij niet lopen want dit zijn dadersporen. Tuurlijk! Net als de rest van die in elkaar geflanste verklaring OM.

  Wat mij verder benieuwd: hoe is deze getuige ertoe gekomen jou/jullie nu ineens te benaderen? (enkele maanden geleden is dus dik dertien jaar na het gebeuren). En waarom geen aangifte gedaan? Heeft hij al ooit/of enkele maanden geleden de familie Vaatstra benaderd?

  Antwoord
 10. Jeroen

  Maar ook de, vooral getructe, foto´s van Peter R. en zijn oude opnamen (van Verry Brouwer en zijn vriendin uit 2003) in zijn uitzending van 20 mei 2012 wijzen er sterk op dat ook Peter R. afgescheept is met oude leugens en ´nieuwe bewijzen´ van een 3D team dat ook al in het duister tastte vanwege al die blunders uit 1999.

  Dat 3D-team is natuurlijk flauwekul. De handboeien weggeredeneerd (handboeien laten sporen na op de bovenzijden van beide polsen, vastbinden op 1 pols aan de bovenzijde en de ander aan de onderzijde en dat zouden de 2 voorgaande teams niet gesnapt hebben?), prikwondjes geïntroduceerd wellicht om af te leiden met een necrofilie-discussie als de dader eenmaal gepakt zou zijn, en wat gezwam over al dan niet vrijwillig het weiland inlopen, zijn de “spectaculaire resultaten” van dit nepteam.

  Maar vooral, waarom moest de politie die fiets eigenlijk terugkopen? Hadden zij hem gewoon niet enkele dagen kunnen lenen tot nà de opnamen? En waar is die fiets dan gebleven..? […] Opnieuw een paar vragen: Waar is die fiets nu? Wie herkent die fiets? Wie kan bevestigen dat die fiets daar op de juiste plaats stond tijdens de opnamen van Opsporing Verzocht?

  Lijkt me allemaal niet echt relevant.

  En waarom werd de vinder van Marianne laatstlijk nog eens uitgenodigd om zijn eigen verklaring terug te lezen en dat hij die fiets toch ècht in de BERM i.p.v. de greppel had neergelegd?

  Hoogstwaarschijnlijk vooral om hem te intimideren zoals duidelijk zou worden als je de context erbij zou vermelden.

  Waarom zijn er ook nooit DNA- of vingersporen op die fiets aangetroffen?

  Het volgende is iig het antwoord dat Henk Mous daarop geeft in zijn requisitoir (p28):

  Van de fiets zijn destijds wel vingerafdrukken genomen maar die zijn onvoldoende gewaarmerkt en bleken niet voor identificatie geschikt. (zie ook p. 805).

  En die pijl linksonder stond er in 1999 vast ook al niet op de foto. […] De conclusie mag zijn dat we door Peter R., in opdracht van het OM, alleen maar zijn getrakteerd op getructe foto’s die d.m.v. Photoshop zijn bewerkt. Dat mag uiteraard, maar waarom wordt dat er dan niet bij gemeld?

  De vries laat de foto ook zonder pijlen en oplichting zien, dus die pijl kun je hem niet verwijten. Hij zegt wel dat het een politiefoto is, dus als de sporen gephotoshopt zijn is het bedrog.

  De geoefende lezer/kijker zal het met me eens zijn dat die bandensporen in het weiland ook al niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Op deze (opnieuw getructe) foto suggereert het OM d.m.v. Photoshop dat, gezien de aangedikte bandensporen, de hulpverleningsauto´s die dag zijn genaderd vanaf de boerderij rechts van de PD op de Keningswei.

  Wellicht zijn ze ook vanaf die boerderij aan komen rijden, of kan dat niet?

  Maar dan is het minst genomen opmerkelijk dat het derde voertuig (hier linksboven, het voorste voertuig van de drie) géén bandensporen vertoont!

  Die zouden dan tussen de 1e en 2e auto te zien moeten zijn en ik zou zelf niet durven zeggen of die er wel of niet zijn.

  Wel is duidelijk zichtbaar (en nog eens bevestigd door kenners van de omgeving) dat de toegang tot dat weiland waar Marianne lag met de auto wel degelijk bereikbaar was vanaf de Fogelsanghloane en vanaf de Trekwei (rechtsboven en vanuit het Noorden dus) en dat er zelfs evidente bandensporen zichtbaar zijn.

  Ik zie, afgezien van de al dan niet geshopte sporen van de aanwezige auto’s, geen bandensporen, of in het hele weiland bandensporen.

  Daarbij beschikken wij over nog veel meer foto´s waarop meerdere hulpverlenersvoertuigen zichtbaar zijn op de plaats van het delict, nabij het lichaam van Marianne, w.o. een ambulance, een lijkwagen en een politieauto. Zijn die allemaal vanuit de lucht dan aan komen vliegen?

  Ik heb niemand horen beweren dat Marianne’s vindplaats niet per auto bereikbaar was.

  Antwoord
 11. André Vergeer

  @Annemail,

  Ja, soms zijn getuigen wat terughoudener dan anderen. Wat zou er kunnen gebeuren met hun verklaring, is het vertrouwd? Veel keer vragen mensen zich af wat hun verklaring eigenlijk waard is. Nog afgelopen zondag werd ik gebeld door iemand uit Leeuwarden met een voorzichtige ondersteuning van de getuigenis van Roos van Zessen. In ieder geval bevestigde een vriendin het bestaan van een zeer enge man in de Kleine Kerkstraat in mei 1999 en dat die vriendin was aangesproken door twee jonge meiden (w.o. Roos?) dat die enge man in verband werd gebracht met een afschuwelijke gebeurtenis.

  Soms is een dergelijke verklaring niks waard maar voor mij was het i.i.g. heel goed nieuws.. Een aanmoediging misschien voor andere getuigen?

  Antwoord
 12. yvonne

  @andre vergeer, nu herinner ik het me weer, dank je wel!

  Antwoord
  • Michel

   Het was ten eerste niet pikkedonker zoals de Vries zegt…want het was volle maan. En volgens De Vries is het erg lastig om een meisje in bedwang te houden en een fiets neer te zetten …. Allemaal tegenstrijdigheden als je het vergelijkt met het requisitoir van Mous

   Antwoord
   • Michel

    Dan valt mij nog iets op in dat filmpje.. Op 3:43 zie je een politiefoto van een damesfiets.. maar in de verhalen wordt toch een gestolen herenfiets genoemd? of heb ik dat mis???

    Antwoord
    • Michel

     Haal bovenstaande reactie van mij maar weg… Op de eerste foto van dit artikel staat duidelijk een herenfiets, terwijl op de politie foto van het filmpje toch echt duidelijk een damesfiets te zien is…. weer een groffe fout van justitie lijkt mij,,,

    • Annemail

     Michel, kijk nog maar eens heel goed naar het filmpje en vooral naar de actrice die de herenfiets wegzet.

 13. André Vergeer

  @Jeroen,

  Paar antwoorden:

  Maar vooral, waarom moest de politie die fiets eigenlijk terugkopen? Hadden zij hem gewoon niet enkele dagen kunnen lenen tot nà de opnamen? En waar is die fiets dan gebleven..? […] Opnieuw een paar vragen: Waar is die fiets nu? Wie herkent die fiets? Wie kan bevestigen dat die fiets daar op de juiste plaats stond tijdens de opnamen van Opsporing Verzocht?

  Lijkt me allemaal niet echt relevant.

  Alle vragen en heel kleine tips zijn (voor mij) relevant.

  En die pijl linksonder stond er in 1999 vast ook al niet op de foto. […] De conclusie mag zijn dat we door Peter R., in opdracht van het OM, alleen maar zijn getrakteerd op getructe foto’s die d.m.v. Photoshop zijn bewerkt. Dat mag uiteraard, maar waarom wordt dat er dan niet bij gemeld?

  De vries laat de foto ook zonder pijlen en oplichting zien, dus die pijl kun je hem niet verwijten. Hij zegt wel dat het een politiefoto is, dus als de sporen gephotoshopt zijn is het bedrog.

  Die foto is 100% geshopt, had Peter R. ook kunnen weten.

  De geoefende lezer/kijker zal het met me eens zijn dat die bandensporen in het weiland ook al niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Op deze (opnieuw getructe) foto suggereert het OM d.m.v. Photoshop dat, gezien de aangedikte bandensporen, de hulpverleningsauto´s die dag zijn genaderd vanaf de boerderij rechts van de PD op de Keningswei.

  Wellicht zijn ze ook vanaf die boerderij aan komen rijden, of kan dat niet?

  Ja, dat kan, maar vertel dat er dan bij. Nu lijkt het er sterk op dat het OM de mogelijke aanrij-route van de hulpverleners en de mogelijke verdachte(n) vanuit het Noorden hebben willen verbergen. Enkelen van ons hebben vastgesteld dat er autoverkeer mogelijk was, helemaal vanaf de Trekwei tot aan de locatie waar Marianne is gevonden in dat weiland. Als er dan zo gigantisch geblunderd is door die hulpverleners, zou ik dat ook verbergen..

  Maar dan is het minst genomen opmerkelijk dat het derde voertuig (hier linksboven, het voorste voertuig van de drie) géén bandensporen vertoont!

  Die zouden dan tussen de 1e en 2e auto te zien moeten zijn en ik zou zelf niet durven zeggen of die er wel of niet zijn.

  Kijk dan nog maar eens goed, ik heb die foto uren bestudeerd. Ook de banden- of karresporen aan de toegang van het weiland (rechts) vanuit het Noorden zijn nog goed zichtbaar.

  Daarbij beschikken wij over nog veel meer foto´s waarop meerdere hulpverlenersvoertuigen zichtbaar zijn op de plaats van het delict, nabij het lichaam van Marianne, w.o. een ambulance, een lijkwagen en een politieauto. Zijn die allemaal vanuit de lucht dan aan komen vliegen?

  Ik heb niemand horen beweren dat Marianne’s vindplaats niet per auto bereikbaar was.

  Nee, ik ook niet. Maar de foto’s van Peter R. suggereren i.i.g. dat er slechts toegang tot het weiland mogelijk was via de naast gelegen boerderij aan de Keningswei. Daarbij suggererend dat de Noordelijke toegang niet bestond. Als er dan ook nog eens aan zo’n foto geshopt moet worden, begin ik me af te vragen of het verhaal van die honden, die ‘s nachts aangeslagen zijn op de boerderij aan de Trekwei, mogelijk tòch van waarde kan zijn geweest.

  Bovendien is het gek dat die boer aan de Trekwei (van die honden) nooit een bezoekje heeft gehad van de recherche. Terwijl er toch minstens één geurhond in zijn richting is gelopen en hij die dag zelfs even bij Marianne is gaan kijken…

  Antwoord
  • Annemail

   André, hoe laat zijn die honden dan aangeslagen?
   Als ik het goed begrijp is er nooit een verklaring opgenomen van deze boer die dus ook belangrijke info had.
   En die leegstaande boerderij, is die plek ooit onderzocht?
   Misschien heb je ergens al eerder antwoord gegeven op deze vraag, excuses op voorhand van mij.

   In bovenstaande reacties van jou André maak ik op dat er nog steeds getuigen zijn die nooit gehoord zijn, stuitend vindt ik dat, een regelrechte blamage.

   Antwoord
 14. Jeroen

  De conclusie mag zijn dat we door Peter R., in opdracht van het OM, alleen maar zijn getrakteerd op getructe foto’s die d.m.v. Photoshop zijn bewerkt. Dat mag uiteraard, maar waarom wordt dat er dan niet bij gemeld?

  Jij suggereert hiermee dat de Vries een afbeelding toont en in het midden laat wat die precies laat zien; dat ‘t bv ook een afbeelding zou kunnen zijn die een scenario helpt illustreren; dat de Vries slechts misleidt. En dat is niet zo, de Vries zegt dat het een politiefoto is, wat betekent dat niets toegevoegd of verwijderd zou moeten zijn. Het gaat hier dus, wilde ik zeggen, om bedrog niet slechts om misleiding.

  Wie dat bedrog overigens gepleegd heeft, justitie of de Vries, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Dat is het slimme van de wijze waarop de Vries als verlengstuk van het OM gebruikt wordt.

  Antwoord
 15. André Vergeer

  @Jeroen,

  De conclusie mag zijn dat we door Peter R., in opdracht van het OM, alleen maar zijn getrakteerd op getructe foto’s die d.m.v. Photoshop zijn bewerkt. Dat mag uiteraard, maar waarom wordt dat er dan niet bij gemeld?

  Jij suggereert hiermee dat de Vries een afbeelding toont en in het midden laat wat die precies laat zien; dat ‘t bv ook een afbeelding zou kunnen zijn die een scenario helpt illustreren; dat de Vries slechts misleidt. En dat is niet zo, de Vries zegt dat het een politiefoto is, wat betekent dat niets toegevoegd of verwijderd zou moeten zijn. Het gaat hier dus, wilde ik zeggen, om bedrog niet slechts om misleiding.

  Wie dat bedrog overigens gepleegd heeft, justitie of de Vries, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Dat is het slimme van de wijze waarop de Vries als verlengstuk van het OM gebruikt wordt.

  Jeroen, als ik je goed begrijp breek je nu een potje voor Peter R. de Vries omdat hij mogelijk (ook) zou zijn misleid of bedrogen door het OM. Ik waag dat te betwijfelen op de volgende gronden:

  1. In zijn uitzending uit 2003 (http://www.youtube.com/watch?v=9AwqIDGN47c&feature=relmfu) toont Peter nog luchtbeelden en de getuigenis van Verry Brouwer en zijn vriendin die Spencer en een vriend zouden hebben gespot rond 0.30 uur aan de rand van Kollum ZONDER Marianne Vaatstra!

  2. In zijn uitzending van 20 mei 2012 toont Peter die beelden ineens NIET meer maar maakt voor zijn nieuwe misleiding WEL nog gebruik van die helicopterbeelden uit 2003 om het weiland (de PD) te laten zien, kijk nog maar eens kritisch: http://www.youtube.com/watch?v=9AwqIDGN47c&feature=relmfu

  3. Als Peter R. het woord ´politiefoto´ noemt, neemt hij daarmee ook de journalistieke verantwoordelijkheid dat het om een onbewerkte foto gaat. Elke blinde vink kan in de uitzending uit 2012 echter waarnemen dat het vooral en alleen maar om getructe foto´s gaat. Geen woord van De Vries dat het hier om gemanipuleerde foto´s gaat om slechts een beeld te schetsen van de PD.

  4. Tel daarbij op dat Peter R. zich er in die uitzending van mei 2012 graag voor leende om ´die complotters´ even weg te zetten als compleet onbetrouwbaar zonder dat ie ze ooit zelf onder ogen te durven te komen, laat staan met ze in discussie wilde gaan, om vervolgens ten onrechte en heel misleidend te beweren dat de dader ´zeker geen asielzoeker kon zijn´, laat staan uit Irak, Iran of Afghanistan, terwijl hij in augustus 1999 zelf immers de foto toonde van de Irakese hoofdverdachteasielzoeker, en dat ie aantoonbaar loog over het DNA/type dat alleen voor zou komen in West Europa, dan weet je dat hij zich nu graag heeft laten spannen voor het karretje van het OM.

  Ik vind het in ieder geval een criminele charlatan, die hele Peter R. de Vries…

  Antwoord
  • Annemail

   De hele uitzending was erop gebaseerd draagvlak te creëren voor een grootschalig dna- onderzoek.
   Tal van zaken deugen er niet en het OM is met Peturr in zee gegaan vanwege het enorme ego van deze man die daardoor zijn objectiviteit verloor en die nog eens een klapper wilde maken en reclamegelden voor de SBS waar hij zijn salaris uit haalde. Hij was zo trots op zijn samenwerking met het 3d team.
   Dit is de grote frustratie van de Vries, hij wordt door een groot gedeelte van Nederland al lang niet meer serieus genomen.
   Een kat maakt rare sprongen.
   Steeds meer mensen gaan zelf nadenken zonder de opgefokte beelden van de Vries.
   Overigens heeft hij wel degelijk een verleden met in ieder geval Wim Dankbaar maar ook Steve Brown en de frustratie hierover is zeker wel een leidraad geweest voor zijn tweets en uitspraken over complotters.
   Ik ben heel benieuwd naar de herzieningsprocedure rondom Ernest Louwens, de heer De Vries zwijgt hierover tot heden. Zegt al genoeg over de man.

   Antwoord
  • Jeroen

   @André, ik doelde erop dat de samenwerking tussen het OM en de Vries fouten en bedrog “plausibel ontkenbaar” maken. Het OM kan hiervoor de Vries de schuld geven en de Vries het OM. Mochten er echter problemen ontstaan, dan is de Vries natuurlijk degene die aan het kortste eind trekt. Zowel de Vries als het OM weten, naar ik aanneem, precies wat waar is en niet in de 3d-uitzending.

   Ik denk overigens niet dat het ego van de Vries een rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de samenwerking. de Vries verdedigt tegenwoordig ook Demmink en animatie-pedoporno in de media; dingen die hij, denk ik, ook niet voor z’n lol doet. Het lijkt er meer op dat het OM hem in de tang heeft.

   Antwoord
   • Annemail

    Als het OM hem in de tang heeft dan is de oorzaak wel degelijk het ego van Peturr. Het één sluit het ander niet uit zoals zo vaak.
    Maar ach wat de oorzaak ook is: het resultaat is 1 grote fakeshow en 1 groot fakerequisitoir waarvan op BOUBLOG al gehakt is gemaakt!
    En zoals André al aangaf, de getuigen blijven nog steeds komen.

    Antwoord
 16. maasdonk

  @annemail, precies zo zie ik het ook en dan gaat jasper zonder aarzeling zijn DNA afleveren en vervolgens weer aan het werk!!
  Dit is niet het gedrag wat je zou verwachten van het monster van oudwoude.
  Wat betreft de fiets het is zaak de man waar de fiets opgekocht is te benaderen, hij is ook een getuige.
  Die fiets kwam toch van het landbouwmuseum of heb ik dat vekeerd vraagje voor andre dan maar.

  Antwoord
 17. Janneke

  Zoals Annemail al schreef waarom de politie nooit de leegstaande boerderij heeft geinspecteerd
  (gerechercheerd) blijft voor mij ook een raadsel.
  Ook de plaats waar het bebloed trainingsjack is gevonden door de badmeester daar heeft de politie nooit gezocht op eventuele achtergebleven bloed en DNA-sporen.

  Antwoord
 18. mrpettjo

  @André, ik weet niet of je onderstaande tegenwerping inzake de getuigenis van Rosalin Van Zessen al hebt weerlegt mits deze weergave van Rosalin’s getuigenis inderdaad klopt. Als het klopt dat de kleine dikke Ali nauwelijks Nederlands sprak, zal hij een dergelijke zin niet zo uit zijn mond hebben gekregen en zeker niet direct na een moord:

  Daarnaast is de bewering dat Ali Hussein Hassan zou hebben gezegd ‘dat ze haar strot dieper hadden moeten doorsnijden’ en dat hij ook nog eens duidelijk de naam ‘Marianne Vaatstra’ zou hebben laten vallen – zeer ongeloofwaardig. Ali Hussein Hassan bleek namelijk nauwelijks een woord Nederlands te spreken.

  http://beerputweblog.wordpress.com/tag/ringobar/

  Antwoord

Laat een reactie achter voor yvonne Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

10 + zeven =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën