Archieven

De haar in de aansteker van de Vaatstra-zaak

Dat haartje in de aansteker die is gevonden in het rugzakje van Marianne is wel een haar in de soep van de Vaatstra-zaak. Bij deze een artikel daarover door André Vergeer.

Het haartje in de aansteker

Door André Vergeer

Er zijn zeer veel vragen gerezen over dat haartje in de gevonden aansteker. Als, met de nadruk op als, er al een haartje zou zijn ontdekt in die aansteker dan moeten verschillende zaken uit elkaar worden gehouden. Ik had dat vanwege de ingewikkeldheid nog niet verder uitgediept in mijn artikeltje over die garnalen zonder hersenen. Zo blijkt de benaming ‘Ezacolis’ (iets van je vader is een schaap) die in de aansteker was gekrast nooit onderzocht terwijl dit toch een directe aanwijzing naar het AZC zou kunnen betekenen. Temeer omdat deze aanstekers ook in het AZC en in die bewuste caravan te koop werden aangeboden. Zie JDTV afl. 59 deel 8 vanaf minuut 07.00:

Op deze aansteker was toch het hele moordscenario van het OM gebouwd totdat Jasper niet bleek te roken: http://www.peterrdevries.nl/nieuws/wie-weet-meer-over-deze-aansteker/ En dat sloeg blijkbaar nog al aan: http://nos.nl/artikel/375203-veel-tips-zaak-marianne-vaatstra.html

Ten eerste heeft Peter R. in dat geval dan het Nederlandse (Friese) volk tòch doelbewust op het verkeerde been gezet. In zijn uitzending van 20 mei 2012 beweert de ‘voice over’ in het begin zonder terughoudendheid dat het DNA uit het haartje matchte met het sperma van de verdachte, gevonden op Marianne. Pas aan het eind van de uitzending wordt nog vermeld dat de moeder van de verdachte waarschijnlijk [dus] ook uit West-Europa afkomstig was, met een sterke nadruk op Friesland en de familie van de verdachte.

Marianne Vaatstra – Peter r de vries

http://www.youtube.com/watch?v=Mj7tmKCv0rQ

Daarna volgde een onderzoek: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3275301/2012/06/22/Aansteker-uit-tas-Vaatstra-reden-voor-DNA-onderzoek.dhtml

Eerlijker ware geweest als Peter R. aan Nederland (en vooral ook aan Friesland) had gemeld dat uit de databanken naar voren was gekomen dat het DNA-type van de verdachte zowel in de vaderlijke lijn (Y-Str.-DNA) als in de moederlijke lijn (Mitochondriaal- of Mt-DNA) wel het meest voorkomt in West-Europa, maar zeker niet uitsluitend! Waardoor dus ook asielzoekers niet uitgesloten werden.

Ten tweede heb ik in een eerdere publicatie al bewezen dat wij ook doelbewust verkeerd zijn voorgelicht omtrent het voorkomen van dit DNA-type in andere landen dan in Europa, laat staan in Friesland, zie kaartje van Europa.

Haplogroup R1b = rood

Zo werd Nederland in de uitzending op het verkeerde been gezet dat het Y-Str.-DNA-type [R1b] alleen in Europa en Nederland voorkomt. Dat, op basis van een wel heel oud statistisch trucje. Aan het eind van de uitzending zegt de medewerkster van het FLDO immers dat “de kans dat dit DNA-type in andere landen voorkomt, verwaarloosbaar klein is omdat het maar tussen 0 en 1 op de wereldkaart wordt aangegeven”.

Wat zij ‘vergeet’ te melden is dat 1 op de schaal van 10 nog altijd 10 % – wereldwijd !- vertegenwoordigt! Als je het beeld in de uitzending even stilzet dan zie je bijvoorbeeld ook nog een rode concentratie in Noordelijk/Centraal Afrika. De hoofdverdachte Irakees verklaarde tegenover Gerrit Veldman bovendien dat zijn vader een Amerikaans militair was, waarmee ook de relatie met Europa uit de vorige eeuw of eerder geenszins wordt uitgesloten.

Ook kent het DNA-onderzoek naar Mt-DNA (het haartje) nogal zijn beperkingen:  http://www.sciencepalooza.nl/2010/03/bewijslast-mitochondriaal-dna-in-het-beklaagdenbankje/ Het mag daardoor als bewijs niet zomaar worden gebruikt in de rechtszaal. Daarnaast bleek bij een onderzoek aan onze kant dat het meest in Nederland voorkomende haplotype van het Mt-DNA (in de ‘moederlijke lijn) ook al voor te komen in Azië.

Ergo: zowel in de ‘vaderlijke’, als in de ‘moederlijke’ lijn (het haartje in de aansteker) blijken de gevonden DNA-typen een sterke relatie te hebben met West-Europa maar o.a. ook voor te komen in Irak, Iran en Afghanistan. En waarschijnlijk dus ook in Noord-Afrika. Het ‘bewijs’ van Peter R. (OM), dat de verdachte géén Irakees, Iranees of Afghaan kon zijn geweest, is dus opzettelijk misleidend geweest en kon allang geen stand meer houden. En de term van die medewerkster van het FLDO, ‘verwaarloosbaar’, daarmee een wetenschappelijke doodzonde. En dat van één van onze meest vooraanstaande instituten.

Ten derde komt er nu dus een derde poging tot misleiding bij uit het strafproces: dat het OM ineens beweert dat die aansteker dan vermoedelijk van een (ver) familielid van Jasper moest zijn geweest. Eerst werd die aansteker in de bovenstaande uitzending bij herhaling opgevoerd als een sterk steunbewijs voor de moord en was de aansteker in mei 1999 waarschijnlijk in het bezit van de verdachte geweest (voorwaarde voor een DNA-verwantschaps onderzoek zie: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3275301/2012/06/22/Aansteker-uit-tas-Vaatstra-reden-voor-DNA-onderzoek.dhtml. Maar toen Jasper beweerde dat hij alleen pruimde en geen aansteker bezat en die aansteker zelfs niet herkende, werd die aansteker vorige week in het strafproces als een speer door OvJ Mous van tafel verwijderd.

Dat dit geen ‘foutje’ van justitie is (zij leest immers al jaren mee op dit blog) blijkt wel uit het volgende. Justitie zou dit steunbewijs in november jl. zeker en vast ook direct aan Jasper en zijn familie moeten hebben voorgehouden tijdens de eerste verhoren, en al vóór de zitting dus weer afgevoerd hebben, want dan had de rechter ter zitting nooit over een aansteker kunnen hebben beginnen tegen Jasper. Dat de rechter achteraf tòch klakkeloos genoegen nam met de uitleg van de OvJ: van een (ver) familielid, zegt dus ook veel over het niveau van deze rechter en/of over zijn kwetsbare positie. Veel waarschijnlijker is het immers dat de rapportages van het NFI en/of van het FLDO niet aan geloofwaardigheid mochten inboeten en dat het DNA-bewijs net zo ‘sterk’ is als de partij die dat bewijs interpreteert. Een gerechtelijke dwaling in de maak dus, in het volle licht van alle schijnwerpers.

Statistici moeten mij maar corrigeren of aanvullen, maar hoe groot is nu helemaal de kans dat Marianne over een aansteker in haar tasje beschikte welke haar eigen familie al niet herkende en die ook nog eens geheel bij toeval afkomstig zou zijn geweest van een (ver) familielid van de verdachte die zij niet eens kende? En bij toeval in haar tasje verzeilde in die paar minuten tijdens de moord ‘bij het opsteken van een sigaretje? Ziedaar de “bewijsconstructie” van een OvJ (Henk Mous) en Peter R.die niet eens weten wat er allemaal ècht om hen heen gebeurt! Of vertrouwen op het onbenul van de toegestroomde pers en de aanwezige rechters.

Veeleer denk ik dus dat dat haartje in die aansteker nooit is gevonden maar is ‘geconstrueerd’ en door ‘deskundigen’ is gerapporteerd om Friesland (en de politiek) er toch vooral van te overtuigen dat iedereen mee moest werken aan dat DNA-verwantschapsonderzoek: “want als je aan de hand van een haartje al iemands (overgroot)moeder kunt vinden, dan is de techniek toch wel heel ver”. En om al die eerdere blunders van Justitie weg te poetsen. Want toen de familie van Marianne die aansteker en het tasje in 2007 (acht jaar na de moord) zèlf aan het OM aanbood heeft zij daar ongetwijfeld ook bij gemeld dat die aansteker zéker niet van Marianne was. Peter R., ook in zijn bovenstaande uitzending: “maar niemand heeft haar ooit met die aansteker gezien” En: “en dan blijkt dat het DNA [van dat haartje] matcht met het sperma”. EN: “de verkrachter en moordenaar van Marianne is dus vrijwel zeker ook de eigenaar van die aansteker”, levert hier onomstotelijk zelf het bewijs van zijn bewuste  misleidingen en zijn collusie met het OM/NFI.

Ook Richard Eikelenboom van het IFS, anders toch zo secuur in zijn sporenonderzoek, was al nooit een haartje tegengekomen in die aansteker. Hoezo, dus ineens van een (ver) familielid? Maar het gaat natuurlijk veel verder. Als Peter (cq. het OM) er in eerste instantie zo zeker van was geweest dat de aansteker van de verdachte was, dan zou nader DNA-onderzoek direct na de aanhouding van Jasper eind november immers tot een aangepaste conclusie moeten hebben leiden en uit de bewijsconstructie geschrapt. Dat die aansteker desondanks werd aangeboden aan de rechter bewijst dat het OM uitging van de stelling ‘baat het niet, dan schaadt het niet’.

Naschrift: Zo wordt in de uitzending – op basis van ‘revolutionair’ foto-onderzoek – ook met nadruk gesteld dat de polsen van Marianne geboeid waren geweest met haar eigen BH. Maar nee, Jasper ontkende vorige week met klem dat dat zo was en dat hij haar hooguit bij de polsen had vast gehouden. En ik ben nog maar nèt op dreef…

Hoezo de nieuwste, forensische technieken, Peter? PR voor ‘ons’ NFI…..? of verregaand onbenul over forensisch (DNA-)onderzoek?

——————————–
Tot zover André Vergeer. Dank je wel, André!

156 Reacties

 1. Annemail

  Goed artikel, dit is alweer zoiets wat iedereen in de kranten gewoon slikt.
  Aanstekertje komt (met veel bombarie), aanstekertje gaat.

  Zo heb je dan ook nog de tampon die Marianne uit had gedaan omdat ze zo behulpzaam wou zijn voor Jasper, waar is die tampon gebleven?
  Zou die zomaar zijn kwijtgeraakt op het NFI lab? Zou zomaar kunnen, het is niet de eerste keer dat iets “kwijtraakt”.

  En geen DNA in de mond Marianne gevonden of niet naar gekeken. Ze had toch tot bloedens toe gebeten en er was toch volgens Jasper oraal contact? Maar daar hebben ze niet naar gekeken, want dit was ook een nieuw gegeven. Heb Peturrr er nooit over gehoord.

  Wim Dankbaar heeft gewoon gelijk als hij zegt dat het potsierlijk is en ook Dölle, de rechtbankvoorzitter, gaf duidelijk aan het hele verhaal van Jasper niet goed te begrijpen. Neen, want het klopt ook aantoonbaar niet.

  Verder begrijp ik de analyse van de psycholoog niet, Jasper is net geen psychopaat. Daar komt het toch op neer. Jasper is niet geestesziek, ja hij heeft afwijkende ideeën over seks en zou misschien in het voorportaal zitten voor een seksuele gestoordheid maar dat is niet aantoonbaar. Nou, zo ontloop je mooi TBS waar je zomaar je hele leven aan vast had kunnen zitten. Of is het een goedmakertje voor Jasper zelf, nou joh met tien jaar brommen ben je klaar.
  Wat moet er nu in vredesnaam nog meer gebeuren als het waar is (als), hij heeft toch op gruwelijke wijze gehandeld maar is toch niet gek.
  Als je gaat joy-riden ben je wel gek maar daar is hij nu plotsklaps van genezen? Waar gaat het over, kun je ook een beetje zwanger zijn?

  In ieder geval nogmaals complimenten aan Vergeer voor dit artikel.

  Antwoord
 2. mr. drs. Bou

  Beste Annemail,
  Dit is ook al zo absurd:

  Verder begrijp ik de analyse van de psycholoog niet, Jasper is net geen psychopaat. Daar komt het toch op neer. Jasper is niet geestesziek, ja hij heeft afwijkende ideeën over seks en zou misschien in het voorportaal zitten voor een seksuele gestoordheid maar dat is niet aantoonbaar.

  Wat Jasper S. met Marianne heeft gedaan, dat vindt de psycholoog NORMAAL !!!

  Antwoord
  • Vuur

   Je wordt waarschijnlijk niet psycholoog, psychiater, jurist omdat je heeeeeel goed kan redeneren :

   pagina 47 requisitoir van Micky Mouse:

   Daarnaast geldt dat levenslang een straf is die in sommige gevallen nodig is ter
   bescherming van de maatschappij wanneer de persoon van de verdachte dit met
   zich meebrengt. Uit de rapporten van de deskundigen komt naar voren dat geen
   reele verwachting
   is dat de verdachte in de toekomst opnieuw zou komen tot een
   verkrachting of moord.

   Antwoord
 3. Petra

  Toch kwam de “supergetuige” het eerst met het verhaal van het haartje in de aansteker.Deze was er bewust ingebracht,zei zij.
  Dit was wel ver voordat P.R.de Vries ermee kwam,heb ik dus begrepen.
  In ieder geval wel opmerkelijk op zijn minst,ook al twijfelt men aan haar verhaal.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Petra,

   Zou jij of iemand anders kunnen uitzoeken op welk moment zij over die aansteker praat? Dan plaats ik dat fragment graag op BOUblog. Zonder de link naar dat fragment weten we namelijk nog niets.

   De Supergetuige heeft gezegd… dat zeggen ze zo vaak, maar ze zeggen maar wat. Ik wil weten waar, wanneer en in welke context de Supergetuige iets zegt! Dan weten we of ze de waarheid spreekt…

   Antwoord
   • sancho panza

    De supergetuige heeft het in het beroemde interview niet gehad over de aansteker. Imo is deze mevrouw iemand die zeer goed op de hoogte is van allerlei theorieën en daarmee doet voorkomen unieke kennis te hebben. Daar komt bij dat ze het mooi kan verwoorden als ex advocate. Echt controleerbare noviteiten heeft ze echter nooit geproduceerd.

    Antwoord
   • John

    Is de supergetuige nu weer serieus in beeld? Ik blijf me verbazen over het geloof in iemand die duidelijk de grootst mogelijke onzin verkondigt.

    Antwoord
 4. maasdonk

  @allen: Het is miet te bevatten. In Amerika zou gezegd zijn: de aansteker is OUT, maar nee hier komen complete familiebanden uit het niets, bewijs op maat, maatwerk van het NFI.
  De aansteker was de opstap voor het DNA onderzoek en nu wordt het belangrijkste feit, het verre familielid, niet verder uitgezocht. Dat geeft aan dat er inderdaad gesjoemeld is met het “haartje”. Wel een haartje opvoeren, maar niet een spoor met 11 kenmerken op het tasje, niet bruikbaar zegt men. Ja, en zo kun je bezig blijven.
  @bou: Dat die psychologen het normaal vinden zegt meer over hen dan over Jasper S. Iemand die dit doet bij een KIND is niet normaal en zal voorheen al afwijkend/gewelddadig gedrag vertoond hebben of nog vertonen. Maar dat terzijde ben geen deskundige!!
  Een mis-trial is het.

  Antwoord
  • Annemail

   Dat is wat mij betreft niet terzijde want maakt alle verschil voor hoeveelheid straf en soort straf.
   Een andere deskundige was misschien weer tot heel andere conclusie gekomen, beeldvormend lijkt het voor mij een graai in de grabbelton: dan komt er een rood, dan weer een groen balletje uit.

   Antwoord
 5. Ida

  Zouden die rechters ook Bou lezen.
  Dan moet er bij hun toch ook een lichtje gaan branden dat er iets niet klopt.
  Of spelen ze allemaal onder één hoedje

  Antwoord
  • Cees

   @Ida

   Al deze rechters, advocaten, NFI etc. spelen allemaal onder een hoedje. Inderdaad! En dat moeten ze anders worden ze bedreigd met ontslag en zelfs ernstig lichamelijk letsel, den doodt tengevolghe hebbendhe.. een ongelukje snap je.

   Daarom is dit hele Nederland zo rot als een mispel.
   Tis verd… één grote poppenkast.

   Antwoord
 6. Janneke

  Een goed verhaal André!

  1) De ingekraste naam ‘Zacolis’ is toch een echte buitenlandse naam en geen Friese.

  2) Als het haartje van een ver familielid zou zijn kan Jasper nooit de dader zijn.

  3) De aansteker was onbekend bij Jasper (er van uitgaande dat hij niet gelogen heeft) en ook niet bij de familie Vaatstra. Wie heeft de aansteker dan in het tasje gedaan?

  4) Als de aansteker van Jasper is geweest moeten daar vingerafdrukken op hebben gezeten. Volgens het OM zijn er geen DNA-sporen op de aansteker gevonden. Vreemd.

  Dan over de orale bevrediging(zou eerst anaal zijn geweest). Dit lijk me onmogelijk omdat Marianne zwaar bewusteloos of hoogstwaarschijnlijk al overleden was.
  Zijn er spermasporen in haar mond gevonden of is daar niet naar gekeken?
  Als Marianne al overleden was valt dit sexueelgedrag toch onder necrofilie?
  Volgens Jasper zou Marianne nog ademen dus kan ze nog niet dood zijn geweest. Hij heeft haar toen 3 maal de keel doorgesneden(dan moeten er ook 3 snijwonden zitten). Bovendien toen Marianne nog ademde moet er tijdens het snijden nog plas(je) bloed op die plaats gelegen hebben. Maar dat bleek dus niet het geval.

  En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

  Antwoord
 7. mrpettjo

  Klopt het dat alle 6 paragnosten die meewerkten aan het RTL programma over de zaak Vaatstra (jaartal?) melding maakten van een auto bij de ontvoering van Marianne? Graag een link naar deze uitzending als iemand die bij de hand heeft.

  Antwoord
  • Pieter

   Inderdaad een interessante analyse (okt 2012) van Camilleri. Hij laat duidelijk ruimte voor de mogelijkheid dat het daderspoor (sperma) achtergelaten is als dwaalspoor:

   “Aan de andere kant van de boomwal werden namelijk ook twee loopsporen richting PD en één terug aangetroffen. Dat ‘besmette’ sporenbeeld ter plekke, dat hierboven al even aan de orde is geweest, is nog steeds aanleiding tot speculaties of Marianne daar toch niet gedumpt kan zijn of dat er toch misschien twee daders bij betrokken waren. Dat laatste zou kunnen, omdat er nog een ander loopspoor werd aangetroffen dat vanaf de plek waar Marianne lag in noordelijke richting liep. Het werd wel vermeld in het dossier maar verdere gegevens daarover ontbreken. Marianne moet dan naar de PD gedragen zijn en zoals op internet wordt aangenomen ergens anders om het leven zijn gebracht. Hieruit vloeien veel varianten voort. Ook de mogelijkheid dat Marianne helemaal niet op die fiets heeft gezeten. Dat soort mogelijkheden worden hier buiten beschouwing gelaten. De hier gestelde hypothese zou dan moeten worden verruimd en daar is tot nu toe geen aanleiding voor. Vrijwillig of onder dwang, een bekende of onbekende dader, het is mogelijk. Het misdrijf kan zich in een half uur of langer hebben voltrokken. Zijn ‘modus operandi’ sluit niet uit dat de dader ook een seriemoordenaar kan zijn. Enscenering kan ook niet uitgesloten worden. Dat kan duidelijk worden als er bijvoorbeeld in het dna-verwantschapsonderzoek een match volgt, die naar iemand zal leiden die op basis van nader onderzoek niet de dader geweest kan zijn. Dat onderzoek zal waarschijnlijk wel genoeg informatie opleveren over waar het aangetroffen forensisch materiaal door de dader verzameld kan zijn om later dat te doen wat hij heeft gedaan. Een forensisch dwaalspoor achterlaten om aan vervolging te ontkomen.”

   Dat zou ook de opmerking van Bauke in de uitzending van het zesde zintuig verklaren. Hij zei dat er geen vingerafdrukken van Marianne op de fiets in de greppel zijn aangetroffen. Wat natuurlijk heel vreemd is gezien het verloop van het proces nu. Kan iemand dit bevestigen? Of ontzenuwen als een foutje van Bauke?
   En wat is er gebeurd met het bebloede trainingsjack?

   Wat betreft de bekentenis. Om iemand te laten geloven dat hij zoiets heeft gedaan is het noodzakelijk dat hij zelf twijfelt aan zijn geheugen. Bij Jasper is dat heel eenvoudig gezien de ‘dissociatieve fugue’.
   Verder moet er een sterk ontwikkeld schuldbesef zijn. Gezien de streng gereformeerde achtergrond is dat ook niet erg moeilijk (wij zijn allen zondaren). Met andere woorden. Jasper is het ideale slachtoffer voor een valse bekentenis. In de rechtszaak werd ook duidelijk dat juist de werking van zijn geheugen een terugkerend thema was.

   Daarbij komt dat bij mijn weten er nog geen sprake is geweest van specifieke daderkennis (als het wel zo is, hoor ik het graag). De manier om te achterhalen of een bekentenis juridisch van waarde is.

   Antwoord
   • Xeentwit

    Jan Vlug protesteerde op een gegeven moment tegen de druk die de rechter op Jasper opvoerde ivm zijn geheugen, met de volgende opmerking:

    ‏@SaskiaBelleman 28 maart:
    Advocaat Jan Vlug zegt dat S.’ herinneringen achteraf “behoorlijk bij elkaar gepuzzeld zijn. Is niet zo hard.” #Vaatstra

    Volgens mij is dat het enige stukje waarheid in die hele zitting!

    Antwoord
 8. julia

  Ik weet niet hoe het hier werkt..maar ik heb een theorie die ik met iemand wil delen… Kan ik die hier plaatsen??

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Julia,

   Welkom op BOUblog en het antwoord is JA, maar het heeft even geduurd, want eerste reacties worden pas geplaatst als ze door mij zijn bekeken. Jouw reactie was nogal lang en jouw theorie klopt volgens mij slechts gedeeltelijk.

   Maar je kent de omgeving goed en je bent in elk geval geen trol die ons komt lastigvallen met rare verhalen. Ik ga je theorie nu nog eens rustig doorlezen. Want er zit ergens een fout, maar ik weet nog niet precies waar die zit. Als ik hem gevonden heb, dan laat ik het je weten.

   Antwoord
   • julia

    Dank je wel,
    Goed dat je eerst alles doorleest..en nee ik ben zeker geen troll..
    Ik lees al een paar jaar mee hier, maar hoor bij de groep mensen die zo
    graag willen dat het allemaal veel simpeler en ongecompliceerder is dan het
    nulijkt. toch altijd mn twijfels gehad maar willen vertrouwen op het OM.
    maar inderdaad ik ken de omgeving goed, kende Marianne goed en inmiddels
    weet ik dat ik veel meer vertrouwen heb in de theorieeen en feiten die hier worden genoemd
    dan in het feit dat Jasper S de dader is. Veel dingen herinner ik me nog van ‘ toen’ en hebben me
    altijd verbaasd dat ‘men’ die niet te horen krijgt..
    Ononderzochte bewijsstukken, verdwenen verklaringen, op dag 2 wisten we al dat de verklaringen van
    Spencer en Wietse niet kloppen enz enz.
    Ik lees hier mee vooral ook omdat ik hoop dat ik iets bij kan dragen aan het oplossen van deze zaak.
    Ik weet van een van mn beste vriendinnen dat er hier in Friesland een nare ondergrondse wereld van
    kindermisbruik gaande is. Helaas heb ik daar geen bewijzen voor en wil zij er niks meer over kwijt..
    Wel heb ik ooit van haar gehoord dat OM hierbij betrokken is.
    Dit moeilijk kunnen geloven destijds…maar nu….

    Antwoord
    • Annemail

     Ken(de) jij dan ook de familie Sletering en hun connectie met de toenmalige politiechef. Ken(de) jij Spencer?

    • julia

     Ik kende Spencer niet persoonlijk. Ik wist wel wie hij was,
     was een knappe jongen waar veel meisjes wel wat in zagen.
     Ik heb Marianne de dag voor koninginnedag voor t laatst gesproken
     en toen hebben we het nog over Spencer gehad.
     Ze was er trots op dat ze zijn vriendinnetje was en duidelijk erg verliefd.
     (glunderde van oor tot oor)
     Zijn familie ken ik niet. Wietse weet ik tot op heden niet wie dat was.

     Wij zwommen s zomers altijd in het paradyske,
     zo ‘ kende’ je andere jongeren uit andere dorpen.

    • Annemail

     Ja van Wietse is niet veel bekend.
     Misschien weet Wim wel waarom en wat de verklaring van Wietse was want hij was toch bij de zogenoemde fietstocht?

 9. mr. drs. Bou

  Wie wil de video zoeken van de Supergetuige, waar ze het over die aansteker heeft? Ik kan me niet herinneren dat daar een haartje aan te pas kwam, maar er is een haartje ingeslopen. Volgens mij kwam dat van Peter R. en niet van haar!

  Antwoord
 10. julia

  Stel dat Jasper S wel schuldig is.
  Of nou ja, deels schuldig is aan wat Marianne die nacht is overkomen,
  Maar dat hij niet alles in zijn eentje heeft gedaan.

  Mijn commentaar staat schuin. BOU

  Ik geloof niet in de theorieën over snuff movies en ik geloof ook niet dat de Walpurgisnacht bewust iets te maken heeft met de moord op Marianne.

  Ik wel. En dat geloof is gebaseerd op wat ik weet van de porno-industrie en de handel in vrouwen, waar het AZC deel van uitmaakte. Er verdwenen ook talloze AMA’s, dat zijn minderjarige asielzoekers. En op het AZC Kollom was een seks&drugs&rock&roll caravan gevestigd. Al jaren! Al vanaf het eerste begin in 1995 of zo…

  Ik geloof niet dat er een gebruikte condoom van Jasper is bewaard en over Marianne is besmeurd om zijn DNA achter te laten.

  Ik weet dat niet zeker, maar ik weet wel dat Jasper er soms op de fiets naar toeging. Het codewoord was Groningen, want daar kwamen de dames vandaan die daar soms op visite kwamen. Ik denk dat Bauke daar ook wel eens kwam…

  Dit vind ik allemaal veel te ver gezocht. Maar er is een ander scenario mogelijk. Wel heb ik zelf vanaf het begin dat Jasper S opgepakt was en heel Friesland opgelucht leek het gevoel gehad dat dit niet de man is die Marianne vermoord heeft. Maar hoe zit het dan wel?

  Stel dat we even uit gaan van het scenario zoals jasper S het schetst. Hoe zit het dan met
  – De verhalen over Spencer en Wietse die zijn opgepikt door Spencer zijn moeder in Kollum
  – De getuigen die Marianne samen met Stephanie hebben gezien in Kollum bij de fiets met de lekke band
  – De verklaringen van Spencer en Wietse dat ze in Buitenpost een fiets hebben gestolen voor Marianne (Dat is niet logisch, om daarvoor speciaal naar Buitenpost te fietsen. Dat ligt niet op de route naar Zwaagwesteinde en in Kollum waren fietsen genoeg die ze konden jatten. Wat me automatisch bij het volgende punt brengt)
  – De getuigenverklaring van Ferry dat hij en zn vriendinnetje Spencer en Wietse zonder Marianne ter hoogte van de tennisvelden aan een fiets zagen rommelen
  – De getuigenis van dat meisje uit Leeuwarden die haar huisgenoot hoorde zeggen dat ‘ze haar keel beter hadden moeten doorsnijden”
  – Het gevonden bebloede jasje (wat overigens verdwenen is) bij het Paradyske (zwembad)
  – De reden waarom Marianne alleen verder ging fietsen en toch tegen Spencer en Wietse zei: als mij wat overkomt is dat jullie schuld
  – Waarom kan Jasper zich niet herinneren waar hij heen fietste en hoe hij fietste?

  Dat zijn hele goede vragen!

  – Hoe logisch is het dat Jasper zegt wel eens een nachtelijk avontuurtje te hebben gehad bij de prostituees in Groningen (Groningen is vanaf zijn huis ongeveer 35 km. Er vanuit gaande dat je ongeveer 10 km per uur fietst, zou hij dus zo’n drie uren heen en drie uren terug moeten hebben gefietst. Zijn vrouw zou dit niet gemerkt hebben. Die zou dan ongeveer om 22 uur naar bed zijn gegaan, Jasper zou dan op zn laatst om 23 uur zijn bed uit moeten zijn gegaan. Op de fiets moeten zijn gestapt om om 02:00 uur aan te komen. Een uurtje met een prostituee kunnen flikflooien en drie uren terug moeten fietsen. Hij zou ongeveer 06:00 uur in de ochtend weer terug zijn. Als boer zijnde zou ie dus direct van zijn fiets af moeten zijn gestapt om zijn koeien te melken en beesten te voeren. Hij had twee jonge kinderen in die periode en een vrouw die daar nooit iets van heeft gemerkt? Flinke vent dat hij zo dus nachten aan het ‘doorbraken was”en op zijn fiets zat en de dag erop zonder slaap en zonder dat het op zou vallen zijn werk kunnen doen) Hier kom ik later op terug.

  Je laatste vraag is simpel te beantwoorden. Volgens mij lag Groningen naast ‘t Paradyske!

  – Wat deed de vader van Spencer (Rechercheur toch??) dan in die ene week in de shoarmatent waar Ferry werkte , terwijl hij er daarvoor en ook daarna nooit eerder is geweest?

  Ja, dat is waar. Dat is ook raar.

  – Als Jasper Marianne tegen is gekomen op de plek die hij zelf aangeeft en enorm hard achter haar aan moest fietsen..waarom is er dan geen enkele getuige geweest die deze man in een razendsnel tempo heeft zien fietsen? Of die Marianne heel hard heeft zien fietsen? Het pad waar zij langs zijn gefietst was misschien donker en slecht verlicht, maar het eerste stuk is volledig onbegroeid en pal langs de autoweg. Het is een heel open stuk waar ze langs zijn gefietst en het zijn nog wel een paar honderden meters die Marianne en Jasper dan achter elkaar aan fietsend moeten hebben afgelegd..Wat niemand heeft gezien?
  – Waarom is Jasper met haar dat weiland in gegaan en is hij niet 500 meter verder gefietst en met haar het bos in gegaan, zodat hij de zekerheid had dat niemand hun zou kunnen zien? Het is niet logisch om dan een open veld in te lopen, tussen twee boerderijen in, waar iedereen haar had kunnen horen als ze had geschreeuwd. Dat kan volgens mij alleen als je weet dat ze niet meer zal schreeuwen..dat je niet betrapt kunt worden.

  Klopt! Dat hele Jasperverhaal is onzin!!! Het is verzonnen i.s.m. PR de Vries van SBS^6, oftewel sexbullshitsexkwadraat! Alls wat Jasper bekent is volledig onmogelijk!

  ————–

  Tot hier ben ik gekomen. Dank je wel. De rest komt nog wel, die wordt bewaard. In elk geval is duidelijk dat Jasper de moordenaar niet is, maar dat hij volledig zijn rol probeert te spelen in dit theater. Hij is de ideale fake-dader, maar helaas, wat een slechte acteur!!! 😉

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Xeenwit. Wie zoekt het stukje over die aansteker? Want ze vertelt daar wel degelijk iets over! Meegenomen door de Nitwit uit Polen of zo. Maar geen haartje…

   Antwoord
 11. Petra

  Ik zal kijken of ik het kan vinden,maar dan moet ik wel al die filmpjes weer gaan zitten bestuderen.:-)
  Het zit er wel in hoor,daar ben ik zeker van.

  Antwoord
  • sancho panza

   Deel 6 gaat over zaak Vaatstra. Komt geen aansteker in voor volgens mij. Ik heb destijds niet alle filmpjes aandachtig bekeken maar kan me niet heugen in een ander deel daarover iets gezien te hebben.

   Antwoord
 12. FoundACure

  Het komt me zo voor dat Peter R. de Vries in zijn uitzending van voorjaar 2012 het Nederlandse volk salonfähig moest maken voor een blanke uit de regio afkomstige dader. Het verbaasde me dan ook niet dat er datzelfde jaar een vermeende dader uit de regio werd opgepakt: een enigszins gestoorde man, die beperkt was door lacunes in zijn geheugen, zoals de joyriding-affaire eerder al aangetoond heeft. De perfecte ‘patsy’ – analoog aan Lee Harvey Oswald in de JFK-affaire – was gevonden, en zo mogelijk al van meet af gekandideerd voor deze op zijn minst gesteld twijfelachtige functie.

  In de nieuwste versie van het sprookje was Jasper S. – de zondebok – op de fiets de nacht ingereden. Maar zoals we weten is de vindplaats waarschijnlijk niet de PD, dus hoe heeft JS dan het slachtoffer vervoerd? Eén van de vele vragen die opkomen naar aanleiding van de huidige conclusies, want in het meest waarschijnlijke scenario is er sprake geweest van een auto, waarvan ook de bandensporen zijn aangetroffen.

  De opmaat naar een nieuwe gerechtelijke dwaling, waarbij men kennelijk alles uit de kast heeft getrokken om de werkelijke dader(s) uit de wind te houden.

  Antwoord
 13. Jacobavbeieren

  Ongelofelijk. De rechter haalt ook het tasje van marianne aan als mogelijk moordwapen. Een paar weken geleden was nog op televisie dat er op het tasje van marianne genoeg mannelijk dna was gevonden(13 jaar later, kotsmisselijk toch) waarmee je dus perfect Jasper extra had kunnen beschuldigen. Het NFI zegt dat het dna niet bruikbaar is maar die ex-NFI-er die op televisie was zei dat dat onzin is. Je zou bijna denken dat dat dna misschien niet van Jasper is anders hadden het natuurlijk wel gebruikt he. Deze ex-nfi-er is nu groot forensisch onderzoeker in Colorado, geen kleine jongen dus en ook in 2000 en 2006 heeft professor de Knijff uit het sperma-dna de conclusie getrokken dat de dader bijna zeker uit zuid of west-duitsland komt.
  Heeft iemand nog de link van programma op nederland ? over dat tasje van Marianne? Was in Amerika opgenomen.

  Antwoord
   • Pieter

    Eigenlijk behoorlijk explosief dat ex NFI medewerker Richard Eikelenboom (momenteel een superstar in de USA) hardop in een TV-uitzending zegt dat het NFI onzin verkoopt.
    Dus de aansteker in het tasje wordt dan wel minutieus onderzocht met de nieuwste DNA technieken, en het handtasje zelf verder niet. Geeft ernstig te denken.
    Maar ja, Richard staat dan ook niet in het register voor Gerechterlijk Deskundigen (www.nrgd.nl Daar staan alleen medewerkers van het NFI in. Zo wordt een kritische noot in de rechtszaal zo goed mogelijk tegengehouden. Het NFI heeft het monopolie op onderzoek en het monopolie op de interpretatie en verantwoording in de rechtszaal.
    Een ouder artikel hierover in de Telegraaf: http://t.co/Er8msVVYZ1

    Antwoord
 14. R3bel

  Het is vervelend om steeds alle leugens van OM en media te moeten ontkrachten. Als je dat leugenverhaal bij de start doormiddenknipt dan dondert het hele leugenbouwwerk inelkaar. En dat begin is natuurlijk het fietsenverhaal. Op die leugens van Spencer is uiteindelijk voortgeborduurd door het OM. Misschien dat dat nog eens goed in kaart gebracht moet worden.

  De rechter is trouwens ook vergeten aan Jasper te vragen of hij de fiets van Marianne na de moord heeft schoongeveegd, er zaten immers toch geen vingerafdrukken op.

  Antwoord
 15. André Vergeer

  @Janneke,

  Ik heb je link met stijgende verbazing bekeken: http://www.camilleri.nl/2012/10/de-mysterieuze-moord-op-marianne-vaatstra/

  Het is tenminste opmerkelijk te noemen dat een site als Camilleri al in oktober zo’n uitgebreide en anonieme (onzin)analyse bracht met nieuwe feiten die ik zelf niet eens kende. Het heeft heel veel weg van een witwas-verhaal, ingegeven door bronnen binnen Justitie. Met als prominente sponsor Yehudi Moszkovitcz.

  Nu heb ik nèt de bevestiging binnen dat Yehudi sinds kort ook al optreedt voor de familie Vaatstra. Is dàt even toevallig? Zou dat allemaal iets te maken kunnen hebben met zijn aanhoudende terreur tegen Micha Kat en de site Klokkenluideronline.is? Is Yehudi ook al toegetreden tot het kamp-Vlug en wordt nu niet duidelijk dat de çomplotters’ kapot geschreven moeten worden?

  Ga maar na: Micha Kat beweert al maanden dat Yehudi een rechtstreekse ingang heeft bij Justitie met zijn “Beste Nicole”-briefjes, zijn gesar en zijn niet aflatende ijver om de site uit de lucht te halen. Het zou me niks verbazen als dat ook de reden is geweest om de zaak Westenberg af te stoten…

  Antwoord
  • sancho panza

   Dit stuk is helemaal geregisseerd door OM en/of Peter Air. De Nederlandse politiek en ambtenarij is volledig corrupt tot op het laagste nivo. Ik spreek uit ervaring binnen politiek en ambtenarij.

   Antwoord
   • Lidy

    Ik heb met alle verstand en toenemende verbijstering dat ellenlange epistel op Camilleri gelezen. De site waar de advocaat Yehudi M. de sponsor van is. Neem nu deze zin:

    Maar misschien was het ook wel een boerenknecht, een betonvlechter of een ongelovige die zich na de moord op Marianne als bekeerling manifesteerde en veranderde van een duivel in een dienaar van God. Pas als de moordenaar uiteindelijk gepakt wordt zullen we o.a. te weten komen welk beroep de dader uitoefende en of hij een geloof aanhing, toen hij op gruwelijke wijze Marianne vermoordde.

    Zoiets heb ik nog nooit eerder gelezen op een crimesite, zoiets verzin je niet als je niet weet wie de beoogde dader is.

    Ergens las ik dat de opmerkelijke en onverklaarbare ommekeer van Vaatstra mogelijk komt doordat hij door het OM wordt gechanteerd. Ik denk dat het zeer wel mogelijk is.

    Antwoord
    • Lidy

     Dit is overigens ook nog zo’n tenenkrommend artikel. De vermoorde onschuld druipt er van af en dan ook nog de voorspelling doen dat Jasper wel zal bekennen, walgelijke praktijken:

     Wat denken ze daar te vinden? Het mes? Een oorbel van Marianne? Natuurlijk moet er ondersteunend bewijs worden gevonden, maar je zou ook even rustig aan kunnen doen. De kans is groot dat Jasper bekent (ik vermoed dat hij dat al heeft gedaan) en dan zijn al die inspanningen toch wat mosterd na de maaltijd.

     http://www.camilleri.nl/2012/11/waarom-was-boer-jasper-steringa-die-nacht-niet-thuis/

 16. Jacobavbeieren

  Opvallend dat het zo’n supergroot stuk is, bijna eindeloos. De eerste 10 ‘nieuws’ items op homepage camilleri waren allen niet meer dan een regel of 10. Wat een tijd zal dat stuk gekost hebben om te maken, er mag natuurlijk absoluut geen foutje inzitten en dat is niet makkelijk.

  Antwoord
 17. Annemail

  Dat Yehudi de advocaat van Vaatstra is stond vrijdag op de twitter.
  Heel bizar dat uitgerekend deze man de advocaat van Vaatstra is geworden, uitgerekend hij uit een pallet van honderden! Wauw.

  In dit oneindige stuk dus weer het gegeven dat er in ieder geval twee ejaculaties geweest zijn, en Jasper zelf geeft aan dat alles zo’ n tien minuten heeft geduurd. Ja ja, nog meer fabeltjes dan in de fabeltjeskrant.
  Dit is gewoon niet mogelijk. Je bent al tijd kwijt met fietsen wegzetten, het weiland inlopen en dan zo snel alles achter elkaar. Maar ja als je toegeeft dat het langer is, dan geef je ook toe dat je genoeg denktijd had en dus voorbedachte rade in het spel is. Het is toch ook wel een kunstje om dan uitgerekend op die plek te belanden naast een onbewoonde boerderij.
  Hoe is ze tot zwijgen gebracht, als je de dood in de ogen hebt zwijg je dan? Gaat mijn voorstellingsvermogen te boven.
  Al met al beste mensen klopt er niet veel van wat we gehoord hebben en wat de feiten zijn. Het verschil tussen levenslang (door de tbs) en tien jaar brommen.
  Ja de advocaat van Jasper wil zelfs niet dat de rechter te moeilijke vragen stelt.
  In deze zaak worden spullen weggetoverd en tevoorschijn getoverd, wat een enorme blamage en wat voor deplorabele vertoning van het opsporingssysteem in Nederland-bananenland.
  Het is net als het tot stand komen van onze huidige regering: snel-sneller met nieuwe technieken (balletje-ballletje/ kwartettten.
  Ongelooflijk.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dat Yehudi de advocaat van Vaatstra is stond vrijdag op de twitter.

   Gaarne de bron!

   Antwoord
   • Xeentwit

    Dat was niet zo lastig 🙂 Yehudi zijn eigen twitter account:

    Yehudi Moszkowicz ‏@Moszkowicz 28 maart
    Eindelijk thuis na heftige zitting. Vordering schadevergoeding bepleit voor nabestaanden #vaatstra. Erg benieuwd naar de strafeis morgen.

    Antwoord
    • Nico de Geit

     Vordering schadevergoeding bepleit voor nabestaanden #vaatstra.

     Geld in ruil voor (het leed van) hun dochter? Dat wordt nog wat als blijkt dat Jasper het niet gedaan heeft, dan moeten ze dat geld weer terugbetalen.

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën