Selecteer een pagina

Archieven

Micha Kat en het DNA van Donkey

Morgen staat Micha Kat weer voor de rechter, ditmaal in een rolzitting voor het komende Hoger Beroep tegen een veroordeling wegens openlijke geweldpleging in gezamenlijkheid gepleegd door Kat van KLOL en Donkey van JDTV. Eric Donk is namelijk samen met Micha Kat op 7 september 2009 aangehouden, terwijl hij filmde hoe Kat graffiti spoot op de gevel van het paleis van Justitie in Den Haag. Deze actie van Kat was gericht tegen de financiële steun van de Raad voor de Rechtspraak aan “de liegende rechter” Hans Westenberg en tegen de in opspraak zijnde SG van Justitie, Joris Demmink. Eric Donk heeft met JDTV de activiteiten van Kat steeds gevolgd en gefilmd. Volgens de agent die hem arresteerde, maakte hij zich met het filmen van de graffiti-actie schuldig aan vernieling in vereniging, art. 350 Sr, waarop een maximale straf staat van 2 jaar. Hij werd echter veroordeeld voor gezamenlijke openlijke geweldpleging, art. 141 lid 1 Sr, een misdrijf waarop maximaal zes jaar staat.

Het zelf plegen van geweld is sinds 2000 geen vereiste meer voor openlijke geweldpleging. Iemand die zelf niets doet maar deel uitmaakt van de groep waarin één of meer geweldplegers zitten, kan zich ook schuldig maken aan openlijke geweldpleging. Hiervoor is een werkelijke bijdrage aan het geweld vereist. Deze kan ook bestaan uit het verschaffen van middelen of het aanmoedigen tot het geweld.

Bij de arrestatie werd de camera van Donk in beslag genomen en tot op heden heeft hij deze niet terug. Op de beelden, die ook door justitie in beslag zijn genomen, kan men zien of hij Micha Kat inderdaad heeft aangemoedigd bij zijn actie. Volgens Donk was dat niet het geval. Sterker nog, tot het moment dat Kat de taxi vlak voor Den Haag liet stoppen om zijn spuitbussen te testen, wist hij niet wat Kat van plan was! De chauffeur van de taxi waarmee ze kwamen werd eveneens staande gehouden, maar de agent heeft deze man wel laten gaan. Donk werd door Kat ook niet betaald voor deze actie, dit in tegenstelling tot de taxichauffeur.

Justitie houdt zowel het beeldmateriaal als de camera tot op heden vast, waardoor Eric niet alleen langere tijd niet heeft kunnen filmen, maar ook het beeldmateriaal niet kon publiceren, terwijl dit tijdens het proces tegen Kat wel degelijk nieuwswaarde had. Daarboven zou het eveneens kunnen dienen als bewijsmateriaal. Volgens Donk zou uit de beelden blijken dat Kat zich schuldig maakt aan vandalisme en niet aan openlijke geweldpleging! Maar het OM geeft dat filmpje nog steeds niet terug! Dat is dus de manier waarop Justitie omgaat met vrije nieuwsgaring en bewijsmateriaal!

Nadat men Donk had opgesloten in een politiecel, volgens hem volledig ten onrechte omdat hij alleen maar filmde, heeft hij uit woede en frustratie de volgende tekst in de celdeur gekrast: “Joris Demmink is een crimineel”. Daarvan is destijds in een apart proces verbaal opgemaakt. Hoewel de celdeur reeds beschadigd was toen Donk begon te krassen, werd hij veroordeeld tot het betalen van het volledige bedrag voor het schilderen van die deur. Na het verlies van zijn camera was dat alweer een rib uit zijn lijf. De rest van de straf was voorwaardelijk, met een boete of zo.

Uiteraard hebben Kat en Donk tegen dit vonnis Hoger Beroep aangetekend, dat zou dienen op 13 maart, dat is dus morgen, om 13.30 uur in Den Haag. Begin februari ontving Donk van Justitie echter een brief waarin hem werd bevolen om zich op 13 maart om 13.50 uur te melden in IJmuiden voor een verplichte DNA-afname! Omdat zelfs de meest goedwillende Donkey niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, is dat tijdstip een week uitgesteld, maar de DNA-afname voor het filmen van de malle acties van Kat gaat gewoon door. DNA doet denken aan ernstige delicten, zoals verkrachting en moord, maar Eric Donk liep alleen maar te filmen!

De wet zegt echter dat DNA-afname kan volgen bij iedereen die veroordeeld is voor een strafbaar feit waar wettelijk gezien een straf van 4 jaar of meer op staat. Het afdoen van het feit met een lagere straf (schikking/werkstraf) doet daarbij niet ter zake. Op openlijke geweldpleging staat maximaal 6 jaar cel. Hieruit volgt dat Donk DNA moet afstaan omdat hij filmde hoe Micha Kat een graffiti plaatste.

De gevolgen van het afstaan van DNA zijn niet neutraal. Het betekent dat je internationaal geregistreerd komt te staan als potentiële crimineel. Per 1 februari 2005 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in werking getreden. Iedereen die al dan niet onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van 4 jaar of hoger staat, kan door de officier van justitie worden verplicht tot het afstaan van DNA. De Officier van Justitie heeft Eric Donk daar dus toe verplicht, zonder dat daar ook maar enige reden toe is.

Het DNA-materiaal wordt verkregen uit wangslijmvlies, dat door het Nederlands Forensisch Instituut wordt verwerkt tot een DNA-profiel, dat wordt opgeslagen in een databank. Binnen 14 dagen na afname kun je bezwaar indienen bij de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen. Zolang er niet beslist is op het bezwaar mag het DNA-materiaal niet worden verwerkt tot een profiel. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard moet het afgenomen materiaal zo spoedig mogelijk worden vernietigd. Waarschijnlijk zal Donk wel bezwaar aantekenen, maar wat een gedoe!

De wet zegt in art. 2 lid 1 b dat het DNA-materiaal niet wordt afgenomen als “redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.” Kort gezegd houdt dit in, dat als DNA in de strafzaak geen enkele rol speelt, er ook geen DNA-profiel mag worden aangemaakt. In de memorie van toelichting worden als voorbeelden genoemd: meineed, valsheid in geschrifte, schuldheling en verduistering. Deze uitzondering geldt dus in eerste instantie voor plegers van economische delicten, de bloedloze heren van de bank! Donkey heeft nooit een ander “strafbaar feit” gepleegd dan het filmen van Kat die graffiti spuit! Toch wil de Officier van Justitie zijn DNA zien! Dat is pure intimidatie!

Het DNA van Donk speelt ook geen enkele rol in deze bizarre strafzaak. Toch dreigt zijn DNA-profiel nu te worden opgenomen in de databanken van allerlei buitenlanden, waar hij als crimineel te boek zal staan, terwijl het Hoger Beroep nog moet dienen. Dat is niet alleen onrechtvaardig en wellicht zelfs onrechtmatig, maar het is ook een grote inbreuk op de privacy. Het overkomt Donk nu, maar het kan iedereen overkomen. Eenmaal geregistreerd als potentiële crimineel kan men in ieder maf buitenland, zoals bij voorbeeld Polen, besluiten dat uw DNA-profiel voor 100% matcht met het DNA-spoor op een meisje dat ruim tien jaar geleden verkracht en vermoord werd aangetroffen in een weiland net buiten Bydgoszcz. Dan volgt er een EAB en dan mag men na 10 maanden voorarrest in Polen bewijzen dat men de dader niet is.

Eric Donk heeft geen strafblad en voor hem is dit een erekwestie! Zijn onterechte arrestatie heeft hem ervan overtuigd dat justitie er geen moeite mee heeft om feiten te verzinnen om iemand vervolgens op basis van leugens doodleuk in de cel te gooien als het hen zo uitkomt. Hij is dan ook niet voornemens om DNA af te staan. Deze strijd is echter niet alleen belangrijk voor hemzelf, het gaat ons allen aan!

We wensen Eric Donk daarom veel sterkte en succes, niet alleen morgen bij het proces, maar vooral in zijn verdere strijd om zijn camera met filmbeelden terug te krijgen en die bizarre veroordeling plus DNA-afname ongedaan te maken. Want heus, als men mij vraagt om 10 rechtvaardigen te noemen in dit hedendaagse Sodom en Gomorra, dan staat de naam van Eric Donk daar zeker bij!

Dit is het huidige YouTube kanaal van Eric Donk.

Ook op dit kanaal staat nog heel veel.

En dit is zijn weblog.

Dit zijn voorbeelden van de filmpjes die Eric Donk maakt:

JDTV Afl.77 – Grafitti

This is how Dutch politicians react when you ask them about Joris Demmink duurt 15 minuten.

JDTV Afl 24 Robert Hörchner Deel 6 duurt 14 minuten.

25 Reacties

 1. P.S.M. Welbergen

  De volledige ontsporing der Rechtstaat in een nootedop.

  Antwoord
 2. vlunk

  “Hiervoor is een werkelijke bijdrage aan het geweld vereist.” moet zijn “Hiervoor is geen werkelijke bijdrage aan het geweld vereist.”
  Prima stuk verder.

  Antwoord
 3. localmc

  Micha Kat Spreekt over Hoger Beroep “11-2-11″ en “10-9-12″ – 31- 8 – 2012.

  http://www.youtube.com/watch?v=I3BigoZ0uQ8&

  Published on 2 Sep 2012

  Dit interview van Micha is een update in de zaak 11-2-11 die nog steeds gaande is. De (wrakings-) procedures nemen een steeds onthutsender vorm aan en geven gaandeweg steeds beter inzicht in het functioneren van de rechterlijke macht in ons land anno 2012 maar – en vooral – van de corruptie bij de Haagse rechtbank.
  Het zijn o.a. de Haagse rechters Hans Westenberg, Pieter Kalbfleisch en Frits Bakker die door toedoen van Micha Kat als een dief in de nacht moesten vertrekken. Verder was deze zelfde rechtbank zelfs partij in de strafzaak tegen Micha omdat hij ook het gerechtsgebouw op het Prins Clausplein had besmeurd, hetgeen in eerste aanleg ook was erkend door rechter mr. Puite ‘in te vliegen’ vanuit Rotterdam. Daarna bleek o.a. (de ‘besmette’ en Haagse), mr. Paris ook al niet onpartijdig vanwege zijn rol in de Chipsholzaak waardoor het Kort Geding strandde over een opheffing van het voorarrest van Micha. En nu moet dus ook nog eens blijken dat mevr. mr. Th.W.H.E. Schmitz, vice-president van het gerechtshof ‘s-Gravenhage ook al een dubieuze rol te hebben gespeeld.
  Was het dus eerst mr. Schmitz in een geheime (wrakings-) zitting waar Micha en zijn advocaat niet eens mochten pleiten, maar vooral laakbaar en totaal onrechtmatig is het daaruit voortvloeiende vonnis van mr. Schmitz omdat dit zelfs totaal corrupt was.

  Micha mocht de rechtbank Den Haag voortaan niet meer wraken (!) en, nog idioter was dat hij de hele aanleiding van dit alles, de zaak Westenberg cs., zelfs niet eens meer ter verdediging mocht gebruiken!! (Voor de kenners: waarmee de strafuitsluitingsgrond, op basis van het algemeen belang, op voorhand door mr. Schmitz werd getorpedeerd!!

  En diezelfde mr. Schmitz bestond het vervolgens om het hoger beroep daartegen van Micha woensdag jl. nog even zèlf voor te willen zitten..? Het is niet eens zozeer een schande meer. Het is het ultieme bewijs van de teloorgang van onze onafhankelijke rechtspraak…

  Antwoord
 4. vlunk

  Pardon, toch niet. Ik las het even te snel.

  Antwoord
 5. Janine

  In en in triest dat Donkey zo geïntimideerd wordt. Jammer dat we Micha daar niet over horen. Bedankt Bou dat je ook de andere kant laat zien. Voor Donkey en Micha veel succes met het hoger beroep.

  Antwoord
 6. 685957

  Goed stuk!!!

  Antwoord
 7. Jacobavbeieren

  Dat DNA afnemen zit me helemaal niet lekker. Kan dat niet via een niet-Haagsche rechter voorkomen worden? Laat dit niet gebeuren Donk!! Hun organisatie is aan het instorten en deze zware criminelen van het Haagsche Hof zijn compleet gestoord en onnavolgbaar in hun acties. Er is toch in Den Haag in het centrum een soort helpdesk voor juridische zaken?? Daar kan je zo binnenlopen met dit soort vragen.
  Vergeet nooit dat ze graag voorbeelden stellen. Wanneer cameraman Donk voor 10 jaar de bak ingaat via een dna-match kun je er gerust van uit gaan dat zo’n vacature niet snel opnieuw wordt ingevuld.
  Succes en iedereen een goede week!

  Antwoord
 8. mr. drs. Bou

  Dit artikel in de Telegraaf gaat over de veroordeling in eerste aanleg:

  Bekladder Micha K. veroordeeld
  door Saskia Belleman en Bart Mos

  DEN HAAG – Zelf is hij ervan overtuigd dat hij strijdt voor een hoger doel, maar daar bleek politierechter K. Puite heel anders over te denken. Micha K. (48), de man die op zijn website vermeende misstanden aan de kaak stelt, werd gisteren wegens het al te kwistig hanteren van de verfspuit veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke celstraf en een boete.

  Zijn cameraman Erik D. (32) kreeg twee weken voorwaardelijk. D. verscheen als enige verdachte in de zaal. K. zelf zit in Laos, omdat justitie volgens zijn advocaat Gerard van der Meer niet wilde garanderen dat hij niet ter plekke aangehouden zou worden.

  Lees hier verder.

  Antwoord
 9. yvonne

  Hoorde net op radio dat jan vlug zijn aangifte heeft ingetrokken tegen
  de kritische advocaten in de Volkskrant van j.l. Deze advocaten hadden kritiek op jan vlug geuit vanwege niet goed verdedigen van Jasper S.
  Hij wil dus geen zaak daarover want anders komt er aan het licht dat dat ook zo is! Ik vind dit echt een move die is ingefluisterd door OM.

  Groet Yvonne

  Antwoord
  • Jacobavbeieren

   Jan Vlug heeft zich duidelijk opgeofferd. De verdediging van Jasper is zwaar geschaad door de openheid van Jan Vlug. Zijn collega’s hadden dit allang door in dat stuk in de Volkskrant. Het terugtrekken van deze klacht betekent het einde van Jan Vlug als een serieus advocaat. Ik ben benieuwd wat de schade is voor het advocaten-kantoor waar Jantje Vlug werkt. Het simpele feit dat verdachten regelmatig(heel vaak zelfs) hun bekentenis intrekken of aanpassen is een abc-tje voor advocaten. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij Vlug omdat Jasper in de isoleer/verhoor zat.

   Antwoord
   • Akky van der Veer

    Niet Jan Vlug, maar Jasper S. is het slachtoffer in deze zaak. Via-via heb ik contact met zijn ouders. Zij zeggen dat Jasper inderdaad (onder druk?) heeft bekend, maar zich niets van het gebeurde kan herinneren. Dit in tegenstelling tot wat Jan Vlug heeft gezegd, volgens de L.C. van 21 februari 2013: ‘Hij probeert alle vragen die er leven te beantwoorden, voor zover hij het zich kan herinneren, maar hij kan zich heel veel herinneren hoor.’
    Jan Vlug is een hele ‘foute’ advocaat, want door OM en justitie ingehuurd om deze zaak erdoor te ‘jassen’, ruim voor 30 april, zodat de goegemeente een zucht van verlichting kan slaken en vrolijk met vlaggetjes zwaaien.
    Dat Jasper S. onschuldig wordt veroordeeld, en dat daarbij een mens (en zijn gezin) voorgoed kapot gemaakt wordt, kan bijna niemand iets schelen, helaas.

    Antwoord
    • Dick

     Deze druk is hypnose.

     Met een simpele aanwijzing of woord schiet hij weer in hypnose.
     Deze stelling is eerder bij Bou weggejorist alsof dit onmogelijk is,,,.

 10. maasdonk

  @akky van der veer, dat is in en in triest als hij zich het niet herinnert is hij ook niet toerekeningsvatbaar een schijnproces dus.
  Hij heeft 13 jaar herinnering genoeg gehad via de media peterje r lijkt me stug.
  Er zijn mensen die het wel iets kan schelen maar daar wordt niet naar geluisterd.
  Aluhoedjes TBS enz enz wat een nachtmerrie dit.!!!

  Antwoord
 11. ankie

  Akky van der Veer, kan de familie nu echt niets doen tegen deze
  flut-advocaat Jan Vlug!
  Een goede advocaat voor Jasper Steringa, dat is toch wel het minste
  wat je kunt doen.

  Antwoord
 12. klaas

  Misschien een actiecomite oprichten!

  Antwoord
 13. mr. drs. Bou

  Donkey is niet van plan om zijn DNA af te staan!

  Brief aan Herman Bolhaar over afstaan DNA

  Hoofddorp, 20 maart 2013

  Geachte heer mr. Herman Bolhaar,

  Ik vraag, expliciet aan u in persoon, zorgvuldig kennis te nemen van de hier onder beschreven gebeurtenissen, en van mijn dringend verzoek aan u.

  Op 7 september 2009 werd ik door de politie Den Haag gearresteerd, nadat ik als cameraman een actie gefilmd had van een man, die graffiti’s plaatste op de gebouwen van de Raad voor de Rechtspraak, het Paleis van Justitie en het Openbaar Ministerie. Deze man werd tijdens deze actie door de politie ontdekt en vervolgens gearresteerd. Tot mijn niet geringe verbazing werd ik vervolgens zelf ook gearresteerd. Volgens de agent, die mij arresteerde, zou ik mij met het filmen van de actievoerder schuldig hebben gemaakt aan vernieling in vereniging, art. 350 Sr, waarop een maximale straf staat van 2 jaar. Hierna gaf de agent aan dat dit wettelijk gezien ook direct openlijke geweldpleging is.

  Na een rechtszitting werd ik veroordeeld voor gezamenlijke openlijke geweldpleging, art. 141 lid 1 Sr, een misdrijf waarop maximaal zes jaar staat. Tegen deze veroordeling heb ik beroep aangetekend. Een regiezitting van dit beroep diende op 13 maart 2013. Het Hof heeft drie weken extra tijd voor beraad genomen.

  Begin februari (datum) ontving ik van Justitie een brief, waarin ik werd opgeroepen, om mij op 13 maart 2013 om 13.50 uur te melden in IJmuiden voor een verplichte DNA-afname! Wegens de regiezitting is de datum voor de afname met een week verschoven.

  Ik ben voorlopig niet voornemens om DNA af te staan, omdat ik een daad van een actievoerder filmde. Naar mijn mening heb ik mij met dit feit niet schuldig gemaakt aan enige overtreding.
  Ook de graffiti’s die de man op eerder genoemde gebouwen plaatste hadden betrekking op nieuwswaardige feiten, die tot op de dag van vandaag actueel zijn. Ook in een eerdere zaak heb ik de beelden van een soortgelijke bekladding door dezelfde man zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Dit heb ik gedaan omdat ik de actie van de man nieuwswaardig vond. Tijdens een latere actie waarbij het bord van het justitiegebouw beklad werd is de man opnieuw gearresteerd. De agent die de arrestatie uitvoerde vertelde de man dat het niet nodig was om mij ook te arresteren, aangezien ik niets misdaan had.

  In dit speciale geval beroep ik mij op eenheid van beleid, en rechtsbescherming.
  De verdachtmaking en verdenking van de politie en de officier van Justitie kan in deze casus, mijns inziens, onmogelijk juist zijn. Op de beelden die ik heb gemaakt, is te zien dat ik mij absoluut niet schuldig gemaakt heb aan vernieling. Ik heb de man niet geassisteerd, maar zijn acties slechts vastgelegd. Tot mijn grote frustratie zijn deze beelden na mijn arrestatie in beslag genomen.
  Ondanks mijn bezwaar hiertegen, heb ik deze, tot op de dag van vandaag, niet terug gekregen.
  Hierdoor is het voor mij onmogelijk om mijzelf te verdedigen. Dit terwijl ik door het Openbaar Ministerie al jaren als een crimineel wordt weggezet. Dit heeft zelfs geleid tot publicaties in landelijke media waarin ik als mededader beschreven ben. Ik bestrijd heftig, dat ik mij zou hebben schuldig gemaakt aan vernieling in vereniging en daarmee aan openlijke geweldpleging.

  Lees hier verder.

  Antwoord
 14. ute

  Ben zeer benieuwd hoe dit zal aflopen!

  Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Ingezonden per e-mail:

  DNA-onderzoek in strijd tegen hondenpoepoverlast

  Eric Donk, je bent niet de enige die ze als een hond behandelen in dit zieke land. Gedeelde smart is halve smart!
  Niet alleen voor het filmen van graffiti spuiten (max. 6 jaar) moet je tegenwoordig DNA afstaan, maar ook onze huisdieren (lees criminele viervoeters) lopen kans dat ze DNA moeten afstaan.
  Met andere woorden als een teckel een drol neerlegt (max. 6 jaar) staat hij of zij haar leven lang in de Europese databank.
  Dat betekent als de teckel in kwestie met zijn baasjes naar b.v. Cyprus op vakantie gaat en onverhoopt een drol neerlegt, er een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigt zal worden.
  Ik denk verdomme dat ik de partij voor de dieren hierover aanschrijf.
  Dit zijn Schendingen van de Rechten van het Dier.

  Antwoord
 16. Annemail

  Komt er ook nog iets voor katjeskak?

  Antwoord
 17. Boudine Berkenbosch

  In juni speelde het Hoger Beroep in deze “grafitty-zaak”. Maar vlak voor dat HB kreeg Micha Kat ruzie met Eric donk, waarna hun advocaat zich terugtrok. Micha Kat zat weer in het buitenland en weigerde om terug te komen. Zo zat Eric Donk dus in zijn eentje en zonder advocaat in de rechtszaal. Er mocht echter wel worden gefilmd, dus bij deze het verslag:

  JDTV Afl.89 – Het Hoger beroep Deel 1 duurt 9 minuten.

  Wordt uiteraard vervolgd…

  Antwoord

Laat een reactie achter voor P.S.M. Welbergen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijftien − zeven =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën