Selecteer een pagina

Archieven

André Vergeer: Het meisje van Nulde (2)

Lees eerst dit artikel.

Waarschuwing!

Door André Vergeer

In mijn volgende artikel zal ik beelden en teksten tonen die zich bevinden op de uiterste randen van kinderporno. Ik heb me doelbewust begeven op het hellende vlak tussen het fatsoen van de niet-geïnformeerde Nederlander en mogelijk strafbare handelingen omdat ik ervan overtuigd ben dat zachte heelmeesters tot stinkende wonden leiden. En stinken doet het, lees maar als je maag het toelaat. En als je geen sterke maag mocht hebben kun je dit artikel natuurlijk ook gewoon overslaan. Ter verantwoording (mocht ik hiervoor eerdaags worden aangehouden en veroordeeld), voer ik hier alvast mijn juridische verweer.

Kinderporno wordt doelbewust ‘geproduceerd’ omdat het een markt is van vele miljarden per jaar en omdat het blijkbaar gretig wordt afgenomen. Door alle lagen van de bevolking, maar blijkbaar met een extra accent op de ‘boven ons gestelden’ omdat zij de bescherming genieten die andere pedoseksuelen niet hebben. Maar het is uiteraard veel meer dan dat. De slachtoffers, die voor die ‘producties’ worden geëxploiteerd, worden niet alleen op het moment van die opnames maar ook voor de rest van hun leven ernstig beschadigd zonder dat hen, van overheidswege, enige vorm van hulp wordt geboden. Als zij het überhaupt al overleven. Ieder van hen die zich desondanks bij justitie meldt kan steevast verwachten dat zij niet serieus worden genomen. En goedwillende hulpverleners die deze slachtoffers bijstaan worden niet zelden belachelijk gemaakt, gedemoniseerd en hun professionele methoden worden zelfs al gauw afgedaan met ‘flauwe kul’ en aan het vermeende slachtoffer ‘aangepraat’ als hervonden herinneringen door de therapeut in de spreekkamer. Met prof. Peter van Koppen voorop. Breek me de bek a.u.b. niet open over Van Koppen….

Ik ben inmiddels ook allang gestopt om nog te verwijzen naar dergelijke misleidende  ‘onderzoeken en commentaren’ van Bobo’s als Van Koppen. Maar voor dit artikel volsta ik toch voorlopig met de gemanipuleerde onderzoeken van de commissie Deetman (met als prominent lid de meinedige mr. Pieter Kalbfleisch) en de commissie Samson (die een paar ‘steken’ liet vallen). De Katholieke Kerk (die misbruikers jarenlang de hand boven het hoofd hield en zelfs herhaaldelijk en aantoonbaar documenten vernietigde). Of de zaak Robert M. ‘die alles in zijn eentje deed’ terwijl er zeer sterke aanwijzingen zijn dat hij opdrachtgevers had binnen het parket. En met een zombie-advocaat voor de ouders van de slachtoffers, Richard Korver, die Micha Kat al eens door de politie liet oppakken om eventuele moeilijke vragen te voorkomen. En in het buitenland de misbruikzaken in o.a. Canada, de USA en, nu actueel, in Engeland en in Australië die ook al jarenlang van hogerhand en door de media blijken te zijn afgedekt.

M.a.w., misbruikschandalen bestáán, ook in Nederland al zijn wij daar jarenlang niet van op de hoogte gehouden door ‘onze eigen journalisten’ en vertrouwenspersonen vanuit de Kerk. En zeker niet vanaf medio 2007. Justitie en de elkaar opvolgende ministers hebben al hun energie gebruikt om het bestaan ervan te blijven ontkennen. Mijn analyse is dan ook de volgende en ik nodig iedereen uit om die te ondergraven:

Kindermisbruik komt voor op zeer grote schaal, binnen zowel als buiten het gezin, wordt voor zeer veel geld in beeld gebracht en verkocht en wordt door zowel de overheid als door de mainstream media en allerlei belangenorganisaties afgedekt op uiterst laakbare gronden. De omvang, de grote psychische en fysieke gevolgen voor de betrokken kinderen en hun ouders en familieleden worden daarmee ondergeschikt gemaakt aan de financiële belangen en de ongebreidelde lust van een kleine groep criminelen. De onderwereld raakt hiermee op een onaanvaardbare wijze verstrengeld met de bovenwereld. Drugs- en mensenhandel en het witwassen van crimineel geld krijgen daarmee een vrijbrief van, vooral, Justitie vanwege de chantabele positie van hooggeplaatste pedoseksuelen en hun notoire beschermers bij de overheid en haar handlangers”.

Daartegenover bestaat er slechts één remedie: het – letterlijk – in de openbaarheid brengen van deze praktijken, hoe gruwelijk ook, omdat de gemiddelde Nederlander al jarenlang verstoken blijft van de werkelijke omvang en de ernst van dit probleem. Van de misbruikers tot aan hun opdrachtgevers en de instanties die dit hebben getolereerd. ‘Onze’ Justitie, die jarenlang in staat is gebleken om die beelden voor ons verborgen te houden en de daders vrijwel altijd te hebben laten lopen. Rechters, die slechts ‘acteerden’ op summier beschreven misstanden zonder zelfstandig kennis te (willen) nemen van de gruwelijkheid. Advocaten, notarissen, projectontwikkelaars en bouwondernemers die zwart geld maar al te graag wit wilden wassen, letterlijk over de rug van soms zeer jonge slachtoffertjes. En hier verdienden zij uiteindelijk allemaal, direct of indirect hun ‘judaspenningen’ mee:

Op de foto is een kindje te zien, een meisje van misschien een jaar. Haar gezicht is op de foto niet zichtbaar. Ze ligt naakt op de rug, met haar handjes vastgebonden en haar beentjes gespreid, eveneens vastgebonden. Er loopt een draad naar haar vagina, wat de indruk wekt dat er iets, misschien een vibrator, in haar vagina is ingebracht.

Schroom niet en bestudeer deze foto even op je gemak. Want dit is wat talloze criminelen, expliciet en strafbaar, voor veel geld hebben mogen ‘produceren’ met goedvinden en onder bescherming van onze eigen overheid en onze eigen mainstream media waardoor zij zich medeverantwoordelijk hebben gemaakt. En het nog dagelijks doen. Alles onder het motto,
Wat je niet ziet, bestaat niet”.

Merk op dat deze baby zodanig is vastgebonden dat haar handen en benen geheel zijn gefixeerd zodat er ‘goede foto’s’ kunnen worden gemaakt en elk verweer onmogelijk wordt gemaakt. En de extra draad naar haar vagina verraadt een vibrator die kinderen van die leeftijd nooit zelf in zouden brengen.

Wellicht ten overvloede wil ik hier nog melden dat deze afschuwelijke foto’s uiteraard niet (meer) in mijn bezit zijn. Waarom zou ik ook, ik walg letterlijk van de personen die het ooit hebben durven opnemen op foto of video. Maar, en vooral, van al die personen die dit ook nog eens durven vergoeilijken en/of nooit hebben willen onderzoeken of publiceren….

Dus Gerlof, Jeroen, Stan en Peter R., kom er maar in…!


Het meisje van Nulde (II)

Een doofpot van ongekende omvang

Door André Vergeer

Vooraf

Het meisje van Nulde wordt blijkbaar zo genoemd omdat haar rompje bij strand Nulde werd gevonden. Nadat haar hoofdje bij Hoek van Holland werd gevonden en één van haar handjes bij Harderwijk, had zij dus ook zo maar een andere naam kunnen hebben. Maar ‘Nulde’ lag waarschijnlijk wat makkelijker in de mond. Zij is echter geboren, voor het laatst naar school gegaan en ook begraven in Dordrecht en daar begint het verhaal van mijn bron ook. Dordrecht dus, een stad met een zwarte schaduwzijde..

Wellicht niet geheel toevallig bevond zich in die jaren in Dordrecht ook een nachtclub, villa Weizigt genoemd. Tot eind jaren ’80 was deze villa nog in het bezit van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1897-1987), brigade-generaal titulair, adjudant van prins Bernhard (tussen 1937-1946). Na een grondige verbouwing werd de villa vanaf 1988 geëxploiteerd als bordeel, annex nachtclub, door ene Cor Sint Nicolaas. Cor was zeer goed bevriend met Joop Wilhelmus die op zijn beurt weer bekend stond als de oprichter van het pornoblad Chick en, volgens Wikipedia, “vooral kritiek kreeg door zijn werk in de kinderpornografie. En zelfs een klein pedofiel zusje oprichtte, Lolita genaamd (naar het gelijknamige boek van Vladimir Nabokov) waarin hij, zelf ook gedeeltelijk (???) pedofiel, pleitte voor de volledige acceptatie van seks met (de eigen) kinderen”.

Slechts enkele uren na zijn de vrijlating van een vierjarige veroordeling wegens verkrachting van zijn 12-jarige dochter, verzuipt deze Joop Wilhelmus jammerlijk in de Voorstraathaven te Dordrecht. Zijn dood is nooit opgehelderd…

De vriend van Joop Wilhelmus echter, Cor Sint Nicolaas, exploiteerde dus villa Weizigt sinds eind jaren ‘80 als bordeel en dit bordeel is uiteindelijk onder de nieuwe eigenaar (Jos van der Meer, seksexploitant) in 2008 gesloten op grond van de Wet Bibob. O.a. werd villa Weizigt in verband gebracht met de naam van Willem Holleeder en het witwassen van crimineel geld. En, wellicht weer niet geheel toevallig schreef de ons bekende ‘misdaadverslaggever’ Gerlof Leistra van Elsevier precies op dat moment ook een vlammend betoog tegen het ‘misbruik’ door gemeenten van de Wet Bibob:

http://www.elsevier.nl/web/10194156/Opinie/Misdaad-Straf/Gemeenten,-stop-misbruik-Bibob-wet.htm

Gerlof Leistra bestond het zelfs om de handhaving van de gemeenten tegen deze zeer dubieuze bordelen en criminele witwaspraktijken, op grond van de Wet Bibob te vergelijken met “een scheermes in de hand van een kind”. Hoe toepasselijk, als je weet dat er zich o.a. in de kelder van villa Weizigt een grote kelder bevindt waarin kinderen in die jaren onder het oog van de camera werden verkracht, gemarteld en gedood. Althans, volgens mijn bron en ik heb vooralsnog geen enkele reden gevonden om haar niet te geloven.

Onderschrift: Overleden tijdens een ‘snuff-movie’? Het meisje lijkt inderdaad te zijn overleden omdat haar ogen wijd opengesperd zijn en zij reeds op een plank is ‘opgebaard’.

Weer niet geheel toevallig misschien maakte de volgende website

http://home.tiscali.nl/~kastelenzuidholland/Pages/Weizigt.htm

in 2008 zelfs reclame voor het gebouw waarbij de waarheid enigszins wordt ‘omgebogen’. Zo wordt gemeld: “In 1988 na een grondige restauratie in gebruik genomen als kantoor”. En wordt er in de foto-presentatie uit 2008 geen gewag gemaakt van de kelder onder de villa Weizigt, laat staan van de bestemming als zeer exclusief bordeel in die jaren waar alleen de crème de la crème werd toegelaten, u raadt het al. Pikant detail, er worden foto’s getoond van (weer) een renovatie uit 1995, exact op het moment dat mijn bron aangifte deed.

De aangiften vanaf 1995 tot en met 2009

Nadat mijn bron, een frequent en als kind gedwongen bezoekster en misbruikslachtoffer in villa Weizigt, in 1994 een aantal diskettes en video’s kon bemachtigen met uitgesproken en afzichtelijke kinderporno uit deze villa kon zij daar eindelijk de misstanden mee aan de kaak stellen die haar en andere kinderen waren aangedaan. Want wie gelooft er immers een kind van 14 jaar zonder bewijzen?

Een opmerkzaam lezer zal op de derde regel op het scherm een bestand ontwaren met de tekst ‘Apollo-bbs’. Komt dat inmiddels bekend voor als verwijzing naar dat dubieuze schip met dezelfde naam? Verderop meer.

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/18511/nog-geen-spoor-van-rook-2 (zie comment van Klaas Z.).

Een jaar later, op haar 15e, vond mijn bron uiteindelijk de moed om zich te melden op het politiebureau te Dordrecht met haar eerste aangifte vanwege haar langdurige misbruik daar. Maar zij werd tot haar teleurstelling inderdaad en herhaaldelijk weggestuurd alsof zij fabeltjes vertelde. Daaruit maakte zij op dat de politie niet beschikbaar was en erger nog, dat de politie samenwerkte met deze daders en dus ook in het complot moest zitten. Dat werd voor haar nog eens ondersteund door tal van invallen in villa Weizigt die telkens vooraf door justitie waren ‘getipt’. Zodra de politie zich daar dan ook vertoonde waren alle kinderen en andere illegale activiteiten, zoals illegaal gokken en de handel in drugs, al verdwenen.

Frappant in dit hele verhaal is dat, volgens mijn bron, de eigenaar/seksexploitant Cor Sint Nicolaas van villa Weizigt zich op dat moment in het centrum van het IRT- en HIK-onderzoek bevond. Door zijn bordeel, de handel in drugs, zijn werkzaamheden in de vechtsportwereld (hij was een bekende judoka, maakte deel uit van de selectie van Anton Geesink en was diverse malen uitgeroepen tot sterkste man van Zuid Holland), en in zijn andere horeca ondernemingen, was hij nadrukkelijk onderdeel van die onderzoeken. Onderzoeken die ook al aantoonbaar ‘kapot’ zijn gemaakt vanuit de top van Justitie.

Cor Sint Nicolaas overleed op 2 maart 2004 onder verdachte omstandigheden, exact op het zelfde moment dat er in zijn huis werd ingebroken. Alles overhoop gehaald, bankstellen stukgesneden en gaten in de muren gehakt op zoek naar belastend materiaal. De oorzaak van zijn overlijden en de inbraak is nooit opgehelderd. Het mag dan ook geen toeval worden genoemd dat de nieuwe eigenaar van Weizigt (Jos van der Meer) maar relatief zeer kort heeft mogen ‘genieten’ van de villa door de sluiting van zijn bordeel door de gemeente op grond van de Wet Bibob in 2008. Blijkbaar “was er dus wel degelijk sprake van rook..”.

Tien jaar later dus, in 2005 probeerde zij weer aangifte te doen, nu via een advocaat, bij de hoofofficier van justitie te Dordrecht. En weer met hetzelfde resultaat. De HOvJ wenste haar en haar advocaat niet te ontvangen voor een persoonlijke uitleg en de overlegging van bewijsmateriaal terwijl zij zich absoluut niet veilig voelde bij de zedenpolitie Dordrecht. De HOvJ verwees haar desondanks opnieuw naar de politie Dordrecht waar zij nu juist was weggestuurd! Uit een zeer vertrouwelijke brief van haar advocaat van 4 november 2005, in een klacht tegen de hoofdofficier uit Dordrecht aan Harm Brouwer van het Parket Generaal en sinds enkele maanden de nieuwe voorzitter van het College van P-G’s wordt dit duidelijk:

“Geachte heer Brouwer,

Naar aanleiding van mijn schrijven d.d. 15 september 2005 aan het Parket Generaal kom ik thans op deze kwestie terug. Eerder had ik telefonisch contact met u waarin u toelichtte dat indien cliënte niet tevreden zou zijn met de wijze waarop de Hoofd Officier van Justitie te Dordrecht deze zaak zou oppakken zij hiertegen een klacht zou kunnen indienen bij uw Parket.

Cliënte is van mening dat gelet op het gestelde in het eerder genoemde schrijven, de Hoofd Officier van Justitie onvoldoende is ingegaan op hetgeen zij daarin heeft verzocht door zich op het standpunt te stellen dat cliënte gewoon aangifte kan doen en niet open staat voor een persoonlijk gesprek.

Derhalve verzoekt zij uw Parket thans van deze zaak kennis te nemen en open te staan voor een persoonlijk onderhoud waarin ik tezamen met cliënte deze zaak kan toelichten en u ook het nodige bewijsmateriaal kan tonen waaruit blijkt dat de politie en het OM te Dordrecht wel degelijk steken hebben laten vallen.

Tevens verzoekt cliënte u te interveniëren bij het zoeken naar de mogelijkheden voor het doen van aangifte bij een ander corps. Het vertrouwen van cliënte in het Dortse corps is dermate verstoord dat het in gemoede niet van haar kan worden verlangd dat zij hier aangifte gaat doen”.

Onnodig de reactie te melden van transparante Harm – zwijgen is zilver en spreken is goud – Brouwer. Nul komma nul dus, zie verder. Vandaar dat mijn bron, met een andere advocaat, het opnieuw in augustus 2006 probeerde bij Secretaris Generaal mr. Joris Demmink op het Ministerie van Justitie (ook daaruit kan het antwoord van Brouwer worden gelezen):

“Geachte heer Demmink,

Op 14 september 2005 diende mr. Z. namens cliënte een klacht in over de Jeugd en Zedenpolitie te Dordrecht. Volledigheidshalve voeg ik een afschrift bij van dit uitvoerig gemotiveerde en gedocumenteerde schrijven naar de inhoud, waarvan ik kortheidshalve verwijs.

Op 20 september 2005 is door de heer R. van Geloven van uw Parket-Generaal (AV: via Harm Brouwer dus) aan mr. Z. medegedeeld dat de behandeling van de brief was overgedragen aan de hoofdofficier van justitie te Dordrecht (AV:???). Op 7 oktober 2005 heeft de heer H.C.D. Korvinus, hoofdofficier parket Dordrecht, schriftelijk aan mr. Z. medegedeeld dat vooralsnog weinig reden werd gezien voor een gesprek met haar en/of met cliënte en dat op basis van de brief van 14 september 2005 geen feiten of omstandigheden aanwezig werden geacht om tegen de regio Zuid-Holland-Zuid een strafrechtelijk onderzoek te starten”.

Jullie nemen me vast niet kwalijk dat ik de rest van dit blabla-antwoord van Joris Demmink uit 2006 hier maar niet eens meer plaats. En dus zette mijn bron haar (noodgedwongen) strijd dan ten einde raad maar voort via de officier van justitie, mevr. mr. A.L. van Lawick-Hoekstra, weer van parket Dordrecht, met het bekende gevolg. Maar voor degenen die mijn eerste artikel niet hebben gelezen volgt hier haar antwoord nog eens van 9 juli 2007:

“Weledelgestrenge mevrouw Y,

Op 9 juli 2007 heeft u op uitnodiging van het parket een gesprek gevoerd met ondergetekende, zedenofficier van justitie en mw. S. ter Horst, beleidsmedewerker. Het doel van dit gesprek was het materiaal van uw cliënte, mw. X, dat mogelijk kinderpornografie bevatte, te toetsen op strafbare feiten die vervolgd kunnen worden. Met dit schrijven bevestig ik hetgeen besproken is en de afspraken die zijn gemaakt tijdens het overleg.

Tijdens het overleg verstrekte u 5 Cd-roms die mogelijk kinderpornografisch materiaal zouden bevatten. Ter plekke is een deel van één Cd-rom bekeken waarop fragmenten te zien waren van filmpjes waar seksuele handelingen werden gepleegd met jonge kinderen, onder andere een jong meisje. U heeft aangegeven dat uw cliënte heeft meegedeeld dat zij dat jonge meisje is.

Ter staving daarvan werden door u foto’s getoond van een jong meisje waarbij u heeft aangegeven dat uw cliënte hierop afgebeeld staat op jonge leeftijd (4 of 5 jaar). Deze foto’s heeft u na het gesprek weer mee genomen. [….]

Na constatering dat de door mij bekeken CD-ROM kinderpornografische beelden bevatte zijn de door u verstrekte CD-ROMs door mij in beslag genomen. Enerzijds omdat het ongecontroleerde bezit van kinderporno strafbaar is, en u nog uw cliënt derhalve deze beelden voorhanden mag hebben, anderzijds om nader onderzoek te kunnen laten doen naar deze kinderpornografische beelden. […..]

U kunt uw cliënte verzekeren dat er zeer zorgvuldig met het materiaal wordt omgegaan. De CD-roms mogen niet vermenigvuldigd worden (????) en zullen niet aan het dossier worden toegevoegd (????). In het dossier wordt volstaan met omschrijving van de beelden (????). Desgevraagd kunnen mocht het tot een terechtzitting komen alleen de rechtbank en de verdediging inzage krijgen in het materiaal (????).

De CD-ROMs zullen worden onderzocht door gespecialiseerde politieambtenaren. We spraken af dat u, na overleg met uw cliënte, morgen per fax zal aangeven van welke politiekorps(en) uw cliënt niet wil, dat zij het onderzoek uitvoeren”.

Hoe ‘zorgvuldig’ er vervolgens is omgegaan met die CD-ROMS (nadat parket Dordrecht die eindelijk in beslag had kunnen nemen) blijkt wel uit het feit dat ze dan ook nooit meer boven water zijn gekomen. Het zou eens kunnen leiden tot een dader…:

Ook mevrouw mr. Lawick-Hoekstra was dus Oost-Indisch doof voor de zeer aanvaardbare klachten en het haar aangeboden bewijs van jarenlang misbruik van mijn bron in Dordrecht. Sterker, het lijkt er zelfs sterk op dat er alles aan gedaan is om de vuile was van Dordrecht binnen te houden door de consequente verwijzing van mijn bron naar datzelfde parket!

Maar wat ik jullie eerder echter nog niet had gemeld was de explosieve inhoud van die CD-roms die door mijn bron dus jarenlang (van 1995 tot en met 2009 !!) tevergeefs aan Justitie waren aangeboden. Aan de zedenpolitie, aan de officier van justitie, aan de hoofdofficier (allen van parket Dordrecht) en aan Harm Brouwer van het Parket Generaal en zelfs aan Joris Demmink, S-G van Justitie. Het gaat hier om 5 CD-roms met de volgende omschrijvingen:

1. Hoes van merk TDK CD R-74 met opschrift op de CD-rom ,,video; Lucy doesn’t want to” + SLeo

2. Hoes van merk MAXELL CD-RW-74 met opschrift “zoeklicht” met opschrift CD-Rom “met video’s”

3. Hoes van merk TDK CD R-74 met opschrift op de CD-rom, video’s “Zandvoort(!!)

4. Hoes van merk TDK CD R-74 met opschrift op de CD-rom, “girls & babies”

5. Hoes van merk TDK CD R-74 met opschrift op de CD-rom, “pics-girls-eva”

Hiermee lijkt de cirkel eigenlijk al wel rond. Naast de beelden van de Apollo van mijn bron (genomen op het zeilschip met die naam van de steenrijke en inmiddels in Italië vermoorde Gerrit Ulrich, handelaar in kinderen, alwaar de cd-roms ‘Zandvoort’ ook werden gevonden) blijken die beelden van ‘Zandvoort’ door haar in 1994 dus ook al aangetroffen te zijn in villa Weizigt in Dordrecht. Toeval bestaat immers niet. Bronnen melden bovendien dat zowel Joris Demmink, de advocaat van de Koningin Frits Salomons als prins Bernhard himself, zijn gesignaleerd op die Apollo. http://www.stelling.nl/followup/estoril.html

Uiteindelijk werd de discussie met mijn bron door OvJ mevr. mr. A.L. van Lawick-Hoekstra (na weer anderhalf jaar!) op 22 januari 2009 zelfs afgesloten met de volgende opmerking:

“Aangaande uw voorstel dat ik kennis neem van het door uw cliënt opgebouwde dossier om te bezien of een aangifte zin heeft moet ik u zeggen dat ik dat niet zal doen. Het is aan u om naar aanleiding van de stukken te beslissen of u haar aanraadt om aangifte bij de politie te doen. De politie zal in dat geval onderzoek doen. Pas als dat onderzoek gereed is komen de stukken bij het parket en beslist de officier van justitie of er vervolgd moet worden”.

Wie dit goed gelezen heeft kan zich dus ook voorstellen dat er, na de inbeslagname van de CD-Roms in juli 2007 uit villa Weizigt, enorme paniek moet zijn ontstaan bij Justitie. Een (kinder) bordeel waar Joris Demmink en vele andere BN-ers zouden zijn gesignaleerd en waar kinderpornografische beelden werden aangetroffen op diskettes en video’s van zowel de Apollo als van Zandvoort moet wel een bron van grote zorg zijn geweest. Als zich dan ook nog een getuige annex slachtoffer meldt die met grote aanhoudendheid aangifte probeert te doen op basis van een uitgebreid dossier van misbruik in de kelder van juist die villa, wordt de grond wel heel erg heet.

Behalve dat ik in mijn eerste artikel al aan heb gegeven dat er een belastende tijdlijn bestaat waarin sinds medio 2007 plotseling een grote stilte ontstond binnen ‘onze’ MSM en dat sindsdien alleen maar witwasartikelen verschenen over Joris Demmink, kun je daar nu dus ook bij optellen dat er vanaf dat moment een Bibob-procedure werd gestart tegen villa Weizigt. Nee, ik kan dat niet bewijzen, maar dat maakt het nu juist des te aannemelijker omdat alle artikelen op Google over dat bordeel en zijn toenmalige eigenaar en uitbater, Cor Sint Nicolaas, zijn verdwenen.

Op deze foto is een naakte jongen te zien van ongeveer 12 jaar, die dusdanig is vastgebonden, dat hij machteloos in de touwen hangt. Zijn knieën zijn opgetrokken en zijn handen zijn op zijn rug gebonden. Naast hem staat een volwassen man met een zonnebril, die met zijn ene hand de geslachtsdelen van de jongen aanraakt, terwijl hij in zijn andere hand een dildo heeft, die hij voor de mond van de jongen houdt. Het kind wendt daarbij het hoofd af.

Voorlopige samenvatting

Nadat betrokkene en slachtoffer van langdurig misbruik in haar vroege jeugd, dus al vanaf haar 15e tot aan haar 28e aangifte heeft geprobeerd te doen bij alle instanties (waaronder de Ombudsman) die de taak hebben om haar en haar lotgenoten te beschermen en de daders op te sporen, is het enige antwoord blijkbaar geweest: “Wij nemen u niet serieus en wachten rustig af wat u daar zelf mee wilt doen”. “Althans, wij zien geen rook, laat staan dat er sprake is van vuur”.

En daarmee werden het slachtoffer en al haar lotgenoten dus doelbewust teruggeworpen op bedreigingen vanuit hun criminele achterban, hun misbruikers met grote financiële en juridische belangen. Ondersteund door het parket Dordrecht, via Harm Brouwer, tot en met door Joris Demmink van het ministerie van Justitie. En wellicht wordt nu ook duidelijk dat mijn bron zich voorlopig even niet in het openbaar wil uiten.

Voor een zeer goede beschrijving (en de gehanteerde methoden) van dit soort doofpot-onderzoeken en intimidatiepraktijken verwijs ik naar de site van de werkgroep Morkhoven die daar al jarenlange ervaring mee heeft.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2008/03/03/kindermisbruik-jersey.html

In een volgend artikel zal ik proberen de relatie tussen mijn bron en de zaak Nulde nader toe te lichten. Fasten your seatbelts. De doofpot wordt namelijk nog veel dieper…

26 Reacties

 1. maasdonk

  @andre het is vreselijk echt waar, de chronische ontkenning is landelijk!!
  Is er de mogelijkheid dat de bron een artikel 12 aanspant tegen dit lakse en corrupte politiecorps???

  Antwoord
 2. maasdonk

  @andre stelletje gestoorde gekken dat het zijn het is ongehoord dat de aangifte niet acuut naar het OM gaat zoiets kan alleen in een totaal corrupte samenleving.
  Ik hoop van harte dat er mensen zich verenigen en eisen dat er een artikel 12 komt en dat heel die zgn elite vervolgd wordt.
  De benaming elite is voor mensen die zuiver en niet chantabel zijn zie andre micha enz enz !!
  De nep elite is een te groot woord voor dit tuig van de richel zij zulen hun satan ontmoeten in de HELL!!!

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Maasdonk, vloeken helpt niet! Het werkt slechts contraproductief, dus nooit meer doen…

   Antwoord
 3. Bertusa

  Weer een uitstekend stuk van Andre!
  Alleen jammer dat het nooit verder komt dan internet omdat de corrupte MSM het blijft verzwijgen.
  Een lichtpuntje is wel dat steeds meer mensen de weg naar de alternatieve media weten te vinden.
  Weet iemand misschien waarom klokkenluideronline.net al een paar dagen uit de lucht is???

  Antwoord
 4. Tjerk Moten

  Dom hoor, om die foto’s hier te publiceren. Is ook nergens voor nodig. Vergeer schiet zijn doel totaal voorbij. Dat meisje op de eerste foto blijft ondanks label vrees ik gewoon herkenbaar.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Tjerk, het gaat niet om de herkenbaarheid, maar om de vraag of de afbeelding dusdanig in strijd is met de goede zeden, dat het OM mij kan gaan vervolgen.
   Het plaatsen van deze foto’s vind ik niet dom. De meeste mensen weten totaal niet waar het om gaat bij kinderporno. Ze denken dan hoogstens aan seks-spelletjes met kinderen, maar het gaat om bondage en verkrachting! Zelfs van baby’s… FOEI !@!
   Het ergste is dat de producenten van deze smerige meuk niet worden vervolgd! In plaats daarvan gaat het OM achter de klokkenluiders aan.

   Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Tjerk,

   Dat meisje op de foto lijkt inderdaad dood. Natuurlijk rijst dan de vraag wie ze was! De baby op de foto die ik niet wilde plaatsen, leeft misschien nog. Wie zou dat zijn en wat is er van haar geworden? En dan dat joch dat vastgesnoerd in de touwen hing, ook hij is heel herkenbaar. Zo zijn er duizenden foto’s van duizenden kinderen die seksueel worden mishandeld, soms tot de dood er op volgt!

   Wie zijn zij en wie zijn de daders? Waarom heeft het OM deze vragen niet gesteld?

   Antwoord
 5. yvonne

  Vandaag zou er een gesprek plaatsvinden tussen jullie bureau en Andre Vergeer.
  Mijn vraag is de volgende: waarom gaat dit gesprek niet door?
  Is dit weer van hogerhand gebeurt, (joris demmink) en consorten natuurlijk?
  Als ik jullie rapporten over de aanpak van kinderporno bekijk lijkt het alsof er heel wat gebeurt…
  Maar het tegendeel blijkt maar weer, hadden we kunnen weten natuurlijk, als de VS het
  internationale gerechtshof uit Den Haag weg wil halen vanwege onwil om joris demmink aan
  te pakken!
  Wat een land is dit toch, om je dood te schamen…
  Met vr. gr. Yvonne

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Beste Yvonne,

   Daar begrijp ik ook niets van! Eerst krijgt Vergeer een uitnodiging om te komen praten met Zedenzaken Amsterdam en daarna, vlak voor de datum die door hen was vastgesteld, krijgt Vergeer een briefje met: Foutje, bedankt!

   Ik hoop dat het komt omdat Zedenzaken Amsterdam heeft begrepen hoe het in Dordrecht zit en dat ze zich schamen voor deze gang van zaken. Maar dat laatste is misschien teveel gevraagd.

   Bedankt voor de link naar dat rapport vol genomen maatregelen, maar de werkelijkheid is helaas anders!

   Antwoord
   • They Knew

    Bou,

    Als ik het goed van André begrepen heb dan was het de bedoeling dat het gesprek bij André thuis zou plaatsvinden.

    De reden van afzegging zou kunnen zijn dat André het gesprek op wilde nemen, om dat later in alle rust terug te kunnen luisteren, als gevolg van zijn herseninfarct. Als André getroffen zou zijn door een herseninfarct, dan hadden wij dat via de kanalen wel gehoord en/of gelezen, denk je niet?
    Ik denk eerder dat dit een tactische meesterzet van André geweest is om justitie uit haar tent te lokken, maar waarschijnlijk voelden ze bij justitie “nattigheid”.

    Mocht ik er echter naast zitten, dan biedt ik André mijn oprechte excuses aan en wens hem beterschap.

    Antwoord
 6. maasdonk

  @allen de boosheid overheerst vandaag bij mij dat ik geconfronteerd wordt met deze excessen zonder enige actie van hen die daar mee ,,bezig ,,zijn.
  Ben blij dat ik geen jonge kinderen meer heb ouders zijn doodsbang vandaag de dag.
  Bv robert m is een symptoom van een netwerk dat is duidelijk.
  Laat gerechtigheid eens zegevieren en de wind mee hebben dan altijd een betonblok wat tegenwerkt.
  Wordt vervolgd

  Antwoord
 7. sancho panza

  @Andre Allereerst mijn complimenten voor je doortastendheid en getoonde moed. Dulcinea ook jij bedankt voor het plaatsen van dit artikel.
  Wat ik mij nu afvroeg was of het gezien het feit dat de naam Joris Demmink ook hier weer frequent voorbij stuitert, het een optie zou kunnen zijn kopieën van de bewijzen en van de onderzoeken/aangiftes te doen toekomen aan de Helsinki commissie. In de VS wel te verstaan.

  Antwoord
 8. Jasper

  Zolang de heersende klassen heersen door verbondenheid in een satanische sekte , zullen deze praktijken plaatsvinden.
  Men heeft op het hoogste niveau een geloofsovertuiging dat men kinderen in hun puurheid moet offeren aan een valse godheid tot aan presidentieele en koningshuizen toe.Secret societies welke wereldwijd verbonden zijn.
  Ook dit is er een gevolg van net als andere maatschappelijke en economische problemen.Schrijnend en schandalig zijn woorden die zelfs nog tekort doen aan zulk beestiaal gedrag.
  Ik reageer met de volgende linken :
  http://youtu.be/nmeYiR-yyS4

  Dutch Injustice: When Child Traffickers Rule A Nation duurt 20 minuten.

  https://www.youtube.com/watch?v=ggxiBWv4xYE

  Antwoord
 9. Jasper

  sorry voor mijn wat overhaaste plaatsing van de tweede link
  deze is de oorspronkelijke:
  http://youtu.be/asvl6kO1Vo8

  Conspiracy Of Silence (Banned Discovery Channel Documentary) duurt 60 minuten.

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Dank je wel, Jasper.
   Deze documentaires staan natuurlijk al op BOUblog, maar voor wie ze nog niet kent is het wel een MUST SEE! 🙂

   Antwoord
 10. mrpettjo

  Vanavond om 20:30 uur weer een nieuwe poging om de zaak Vaatstra uit te leggen voor de nieuwe nieuwsgierigen. Te gast is André Vergeer bij http://www.talk2myra.com/

  Antwoord
  • mr. drs. Bou

   Hopelijk wordt ook dat gesprek snel op YouTube geplaatst!

   Antwoord
 11. Voetzoeker

  Waar je trouwens ook niets over hoort is dat de opvolger van Demmink Pieter Cloo SG bij Justitie verantwoordelijk was als interim management directeur IAC zedenzaak gemeente Amsterdam 2010/2011. Wel weer heel toevallig.

  Antwoord
 12. Peter

  Politie, justitie, OM, zij hebben allen trouw gezworen aan de koningin, niet aan het volk.
  De reden van dergelijke rituele moorden en verkrachtingen moet men zoeken in de richting van ons koningshuis, hun elitaire vriendjes en bepaalde “mensen” in onze “volksvertegenwoordiging”.
  Mainstream Media staan onder controle van het OM, dus mogen alleen informatie geven die het OM helpt om hun leugens te bedekken. De reden dat de daders door kunnen gaan met hun afslachtingen is het feit
  dat de MSM gewetenloos meewerkt het volk te manipuleren en te bedriegen. Leugens worden verspeidt, terwijl feiten die mensen werkelijk zouden moeten weten voor hen verborgen worden gehouden.
  Het is walgelijk, dit volledig corrupte justitieapparaat en hun dik betaalde stromannetjes.
  Meisje van Nulde, Marianne Vaatstra, Anass, er volgen er nog meer, want ze kunnen openlijk hun gang blijven gaan.
  Het ergste is dat deze satanisten (incl. het hele koningshuis) worden betaald uit belastinggeld, opgebracht door een dom Nederlands volk dat de ogen maar niet wil openen!
  Nee, we hebben het te druk met een liedje schrijven voor onze nieuwe (Bilderberg)koning en koningin.
  Het gebeuren met Anass was toch rond de bekendmaking van het aftreden van B. en de opvolging van W.?
  Het volk is ingedut, niet meer in staat na te denken. Het volgt gelaten het nieuws rond Badr Hari en kijkt naar stompzinnige soaps als Barbie.
  Want iets beters dan deze pulp krijgt het volk niet voorgeschoteld.
  Men denkt dat als je “Pauw en Witteman”, “de wereld draait door” en Peter R. de Vries volgt, dat je helemaal uptodate bent.
  Zij vertellen toch de waarheid! Dezelfde waarheid als min. Opstelten: zij liegen niet…
  Hoe lang duurt het nog voor iedereen wakker wordt en de onderste steen boven komt. Dat kan alleen als WIJ het niet meer pikken.

  Antwoord
 13. maneschijn

  Via de officiële justitiewebsite rechtspraak.nl kan al jarenlang kinderporno worden gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

  Fraai.
  Pieter Omtzigt bereidt alweer vragen voor.

  Antwoord
 14. mr. drs. Bou

  Talk 2 Myra: AndreVergeeroverVaatstra duurt een uur en 25 minuten.

  Gepubliceerd op 12 mrt 2013

  Het hele verhaal over Vaatstra door onderzoeker André Vergeer. Waarom Jasper Steringa geholpen moet worden maar niet door Jan Vlug. Hoe zit het met DNA? En een verrassende conclusie…Van harte aanbevolen door http://www.talk2myra.com/

  Antwoord
 15. mr. drs. Bou

  Ingekomen per e-mail, zonder verder bewijs:

  Je verhaal over Villa Weizigt en Cor St. Nicolaas is onjuist.
  Je hebt zelfs een foto van de verkeerde Villa Weizigt geplaatst. Er zijn er twee in Dordrecht.

  Ik heb voor Cor gewerkt in Weizigt en ken het pand tot in alle hoekjes. Ik kan je verklaren dat er absoluut geen apart kamertje was voor kindermisbruik. Alle vrouwen/meisjes werkten er vrijwillig en konden weg wanneer zij wilden. Er waren kandidaten genoeg om in Weizigt te werken.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. RAADSADVISEUR RUTTE DIEP IN SNUFF-MOVIES - […] DE HORRORS IN HET PEDO-BORDEEL VILLA WEIZICHT WAAR JORIS DEMMINK OOK KWAM * LEES HET HELE VERHAAL VAN ANDRE…

Laat een reactie achter voor yvonne Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

1 × 1 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën